Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
06.04.2005 N 252

Про накладення штрафу на ТОВ "Луганське
енергетичне об'єднання" за порушення ліцензійних
умов з постачання та передачі електричної енергії

Національна комісія регулювання електроенергетики України на відкритому засіданні 06.04.2005 розглянула питання про порушення Товариством з обмеженою відповідальністю "Луганське енергетичне об'єднання" (далі - ТОВ "ЛЕО") Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ 13.06.1996 N 15/1 , і Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, затверджених постановою НКРЕ 13.06.1996 N 15 (далі - ліцензійні умови з передачі та постачання електроенергії).

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (91016, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, буд. 4 УАФ, р/р N 26006550027700 Луганська філія АКБ "Укрсоцбанку" м. Луганськ, МФО 304018, код ЄДРПОУ 31443937, тел. 8 (0642) 57-94-50, Голова правління ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - Арсірій Руслан Вікторович) має ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом ПСр N 1042 та ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами ПР N 88.

Відповідно до графіку планових перевірок, а також на підставі окремого завдання НКРЕ від 03.02.2005 N 01-33-17/590 Луганським територіальним представництвом НКРЕ було проведено перевірку ліцензованої діяльності ТОВ "ЛЕО" з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами за період 2003 - 2004 рр. та складено акт від 30.03.2005 N 2.

За результатами розгляду виявлених порушень ТОВ "ЛЕО" ліцензійних умов з постачання та передачі електроенергії встановлено.

Заборгованість ТОВ "ЛЕО" перед ДП "Енергоринок" за куповану електричну енергію на 01.01.2005 становила 409095 тис. грн., за 2004 рік компанія розрахувалась з Оптовим постачальником електроенергії на 90,5% (середній рівень по Україні оплати енергопостачальними компаніями за куповану електроенергію становив в 2004 році 100,6 %). За оперативними даними за 3 місяці 2005 року ТОВ "ЛЕО" наростило заборгованість за куповану електроенергію на 58,6 млн. грн.

Такий стан розрахунків ТОВ "ЛЕО" з ДП "Енергоринок" свідчить про порушення пункту 2.7 ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині належного проведення розрахунків з оптовим постачальником електричної енергії.

Постановою НКРЕ від 20.10.2004 N 1018 "Про порушення ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" законодавства про електроенергетику та ліцензійних умов з постачання електроенергії" Компанію було зобов'язано укласти договір з ДП "Енергоринок" до 31.12.2004. Договір купівлі-продажу електричної енергії, який ТОВ "ЛЕО" підписало з протоколом розбіжностей, не узгоджується з нормами Типового договору між ДП "Енергоринок" та енергопостачальними компаніями, затвердженому постановою НКРЕ від 01.06.2001 N 597. Не зважаючи на це, Ухвалою господарського суду м. Києва від 28.03.2005 у справі N 17/201 Договір купівлі-продажу електричної енергії N У-47-04 від 16.01.2004 визнано укладеним між ДП "Енергоринок" та ТОВ "ЛЕО" з урахуванням протоколу розбіжностей, складеного ТОВ "ЛЕО". На цей час ДП "Енергоринок" подало апеляцію на цю Ухвалу, отже вважається, що станом на 06.04.2005 між ДП "Енергоринок" та ТОВ "ЛЕО" договір відсутній, що вказує на порушення статті 15 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та пункту 2.7 ліцензійних умов .

У ТОВ "ЛЕО" відсутній Журнал реєстрації тендерних закупівель за 2003 рік. За період з січня по вересень 2003 року представлена тендерна документація недооформлена (немає протоколів розкриття тендерних пропозицій та результатів здійснення процедур тендерних торгів), повідомлення в НКРЕ щодо запланованих тендерних торгів надавалися нерегулярно. Ряд закупівель на суму понад 900 тис. грн. відбувався у ТОВ "ЛЕО" з порушенням Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ, затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2002 N 1455 .

За результатами діяльності у 2004 році компанією нарахований дохід у розмірі 202254 тис. грн. (тобто менше на 57846 тис. грн. від запланованого), а у зв'язку із недоплатою споживачів фактично отриманий дохід становить 147991 тис. грн. (менше на 112109 тис. грн.) або 56,9% від запланованого, який розподілений ТОВ "ЛЕО" з порушенням затвердженої структури тарифів. Таким чином, фактичні загальні витрати компанії не перевищують запланованих, тобто здійснені в межах передбачених структурою тарифів. Проте по окремих елементах витрат ТОВ "ЛЕО" здійснені перевитрати. Інвестиційна програма на 2004 рік виконана на 30,95 % (план - 124070 тис. грн., факт - 38396 тис. грн., невиконання становило 85674 тис. грн. з ПДВ). При цьому, зменшення доходу Компанії на загальну суму 44,4 млн. грн. викликане об'єктивними чинниками, а недоотримання коштів в сумі 27 млн. грн. пояснюється неналежним станом розрахунків споживачів та понаднормативними витратами електроенергії. Такі дії ТОВ "ЛЕО" вказують на порушення пункту 3.4.1 ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункту 3.5.1 ліцензійних умов з передачі електроенергії у частині дотримання постанови НКРЕ від 24.06.2003 N 588 "Про затвердження тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", якою також схвалено інвестиційну програму на 2004 рік.

Крім того, витрати компанії на оренду приміщення у ВАТ "Луганськобленерго" в сумі понад 2 млн. грн. на рік, враховуючи придбання в січні 2003 року будівлі під офіс вартістю 992 тис. грн., відповідно до інвестиційної програми, є неефективним використанням коштів, оскільки передбачені інвестиційною програмою кошти на придбання та закінчення будівництва виробничо-адміністративної будівлі в розмірі 5 млн. грн. були використані ліцензіатом на інші цілі. Придбання автомобіля Saab 9-3 Sport Sedan вартістю 172033,84 грн. (без ПДВ) та витрачення коштів на інформаційно-консультаційні послуги в сумі 1095 тис. грн. також вказує на нецільове використання коштів.

У зв'язку з відсутністю в компанії Методики розподілу витрат за видами діяльності виникає можливість перехресного субсидіювання, що є порушенням пункту 2.9 ліцензійних умов з передачі електричної енергії та пункту 2.10 ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині здійснення перехресного субсидіювання між видами діяльності.

ТОВ "ЛЕО" порушило пункт 3.6.3 ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині недотримання рівня рентабельності, встановленого структурою тарифу.

ТОВ "ЛЕО" повідомило НКРЕ про зміни у Статуті із порушенням 10-денного терміну, що протирічить пункту 3.2.2 ліцензійних умов з постачання та передачі електричної енергії .

При укладенні ТОВ "ЛЕО" договорів із споживачами виявлено порушення вимог п. 7.5 Правил користування електричної енергії (далі - ПКЕЕ), затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 N 28 , зокрема припускається робота підприємств-боржників за гарантійними листами без укладення графіків погашення заборгованості (ОКП "Компанія "Луганськвода", ТОВ "ТБ ОЙЛ"), є випадки недотримання термінів оплати по гарантійних листах без вживання відповідних заходів до споживача-боржника, що вказує на порушення пункту 3.4.1 ліцензійних умов з постачання електричної енергії .

У зв'язку із відсутністю обліку споживачів (субспоживачів), з якими компанія повинна була переукладати (укладати прямі) договори про постачання електричної енергії, відповідно до вимог постанови НКРЕ від 12.05.2003 N 391 "Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 22 серпня 2002 р. N 928", НКРЕ була позбавлена можливості визначити кількість або відсоток договорів, які не відповідають вимогам ПКЕЕ . Невиконання постанови НКРЕ від 22.08.2002 N 928 (із змінами, внесеними постановою НКРЕ від 12.05.2003 N 391) щодо непереукладання договорів зі споживачами (субспоживачами) також є порушенням пункту 3.4.1 ліцензійних умов з постачання електричної енергії .

Не затвердження в НКРЕ Методики розрахунку плати за підключення до його електричних мереж чи за виконання додаткових робіт, яку мало розробити ТОВ "ЛЕО", є порушенням пункту 3.7.7 ліцензійних умов з передачі електричної енергії .

Відсутність приладів обліку по 26 приєднанням у перетоках прийому та віддачі у мережі ТОВ "ЛЕО" з ДП "Укренерговугілля" не дозволяє скласти достовірний баланс електроенергії ТОВ "ЛЕО" і оцінити правильність визначення фактичної величини ТВЕ, що є порушенням пункту 4.3 Правил користування електричною енергією .

Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 21.04.1998 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", відповідно до статті 27 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 N 1139 "Про порядок застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику", Положення про накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1999 N 1312, Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Накласти штраф у розмірі 85000 гривень на Відкрите акціонерне товариство "Луганське енергетичне об'єднання" (91016, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, буд. 4 УАФ, р/р N 26006550027700 Луганська філія АКБ "Укрсоцбанку" м. Луганськ, МФО 304018, код ЄДРПОУ 31443937, тел. 8 (0642) 57-94-50, Голова правління ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - Арсірій Руслан Вікторович) за порушення пункту 3.4.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом і пункту 3.5.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами у частині дотримання постанови НКРЕ від 24.06.2003 N 588 "Про затвердження тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", якою затверджено структуру тарифів та схвалено інвестиційну програму на 2004 рік.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня прийняття постанови (код бюджетної класифікації 23030300 "Адміністративні штрафи та інші санкції", ЄДРПОУ 24046582, р/р 31117106800006, МФО 804013, символ звітності 106).

2. Застерегти ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", що укладання договору купівлі-продажу ДП "Енергоринок", який не відповідає Типовому договору, затвердженому постановою НКРЕ від 01.06.2001 N 597 , суперечить Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР ) та Договору між членами оптового ринку електричної енергії України.

3. Зобов'язати ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" до 01.05.2005 усунути порушення:

пункту 2.7 ліцензійних умов з постачання електроенергії в частині належного проведення розрахунків з оптовим постачальником електричної енергії;

пункту 2.9 ліцензійних умов з передачі електричної енергії та пункту 2.10 ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині здійснення перехресного субсидіювання між видами діяльності;

пункту 3.4.1 ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункту 3.5.1 ліцензійних умов з передачі електроенергії у частині дотримання законодавства про електроенергетику та нормативно-правових документів;

пункту 3.7.7 ліцензійних умов з передачі електричної енергії в частині затвердження в НКРЕ Методики розрахунку плати за підключення до його електричних мереж чи за виконання додаткових робіт.

4. Застерегти ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" про недопущення в подальшому порушень пункту 3.4.1 ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункту 3.5.1 ліцензійних умов з передачі електроенергії у частині дотримання Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ, затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2002 N 1455, постанови НКРЕ від 22.08.2002 N 928 "Про затвердження Правил користування електричною енергією" , а також дотримання структури тарифів на постачання та передачу електричної енергії та виконання інвестиційної програми.

Голова Комісії В.Кальченко