Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 квітня 2005 р. N 297
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1251 від 27 грудня 2010
р.)

Про запровадження марок
акцизного збору нового зразка для
маркування алкогольної продукції

У зв'язку з прийняттям Закону України від 18 листопада 2004 р. N 2189-IV "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити починаючи з 1 травня 2005 р. марки акцизного збору нового зразка для маркування алкогольних напоїв залежно від вмісту спирту етилового в горілці чи лікеро-горілчаних виробах та від виду виноробної продукції.

2. Установити, що виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору, що запроваджуються згідно з цією постановою, а також маркування ними алкогольних напоїв здійснюються відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 567 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 761, N 42, ст. 2224, N 45, ст. 2357; 2004 р., N 12, ст. 748).

У зв'язку з цим внести до зазначеної постанови зміни, що додаються.

3. Припинити починаючи з 1 червня 2005 р. використання марок акцизного збору попереднього зразка для маркування алкогольних напоїв.

4. Державній податковій адміністрації забезпечити:

проведення станом на 1 червня 2005 р. інвентаризації залишків невикористаних марок акцизного збору попереднього зразка у продавців марок, на підприємствах-виробниках та в імпортерів;

прийняття залишків невикористаних марок акцизного збору попереднього зразка, повернутих продавцям підприємствами-виробниками та імпортерами відповідно до актів інвентаризації;

знищення залишків марок акцизного збору попереднього зразка на підставі актів інвентаризації і відповідного рішення про знищення;

узагальнення за результатами інвентаризації та подання до 10 червня 2005 р. державному спеціалізованому підприємству Міністерства фінансів окремої рознарядки на виготовлення Державній податковій адміністрації марок акцизного збору нового зразка для обміну невикористаних марок акцизного збору попереднього зразка, виявлених під час інвентаризації;

безоплатну видачу до 1 липня 2005 р. марок акцизного збору нового зразка підприємствам-виробникам та імпортерам алкогольних напоїв в обмін на повернуті марки акцизного збору попереднього зразка залежно від вмісту спирту етилового в горілці чи лікеро-горілчаних виробах або виду виноробної продукції, для маркування яких вони були отримані.

5. Міністерству фінансів забезпечити до 25 квітня 2005 р. виготовлення і доставку державним спеціалізованим підприємством Міністерства фінансів Державній податковій адміністрації марок акцизного збору нового зразка та до 25 червня 2005 р. - згідно з одержаною окремою рознарядкою за результатами інвентаризації.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2005 р. N 297

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2003 р. N 5
67

1. У пункті 5 постанови слова "нового зразка" виключити.

2. У Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та абзаці четвертому пункту 3 слова "нового зразка" виключити;

2) у пункті 5:

в абзаці четвертому слова "регіону, в якому виробляється продукція, що маркується" замінити словами "регіону України за місцезнаходженням виробника продукції";

доповнити пункт після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:

"для виноробної продукції вітчизняного та імпортного виробництва - напис "вино сухе", "вино марочне", "вино напівсухе та напівсолодке", "вино з доданням спирту (міцне)", "вино ігристе", "вино газоване", "плодово-ягідне вино", "вермут", "коньяк", "бренді";

для горілки та лікеро-горілчаних виробів вітчизняного та імпортного виробництва з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць - напис "вміст спирту етилового до 25% об'ємних одиниць" та "вміст спирту етилового 25% і більше об'ємних одиниць".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий-одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-тринадцятим;

в абзаці дванадцятому слова "лікеро-горілчана продукція" замінити словами "для горілки та лікеро-горілчаних виробів";

в абзаці тринадцятому:

слова "виноробна продукція" замінити словами "для інших алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць";

доповнити абзац після цифр і літери "0,25 л" цифрами і літерами "0,275 л", "0,35 л";

3) пункт 10 доповнити абзацами такого змісту:

"Виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, додатково подають довідку про сплату акцизного збору. Форма довідки затверджується Державною податковою адміністрацією.

Виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які сплачують акцизний збір під час придбання марок акцизного збору, додатково подають платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує сплату акцизного збору";

4) у розділі "Маркування залишків алкогольних напоїв та тютюнових виробів, маркованих акцизними марками попереднього зразка":

назву розділу викласти у такій редакції:

"Обмін залишків марок акцизного збору попереднього зразка";

пункти 31 і 32 виключити;

у пункті 33 абзаци четвертий-восьмий замінити абзацами такого змісту:

"оригінал та копію акта інвентаризації залишків марок акцизного збору попереднього зразка;

оригінал і копію ліцензії, що підтверджує право суб'єкта підприємницької діяльності на виробництво та/або імпорт алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів".