Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 квітня 2003 р. N 567
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1251 від 27 грудня 2010
р.)

Про запровадження марок акцизного збору нового
зразка з голографічними захисними елементами
для маркування алкогольних напоїв та
тютюнових виробів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1636 від 15.10.20
03
N 1703 від 29.10.20
03
N 376 від 24.03.20
04
N 297 від 15.04.200
5 )

Відповідно до статті 7 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) та на виконання абзацу одинадцятого пункту 1 статті 2 Указу Президента України від 27 грудня 2002 р. N 1234 "Про заходи щодо запровадження державної монополії у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити марки акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів з 1 липня 2003 року.

2. Державній податковій адміністрації:

укласти до 1 травня 2003 р. договір з державним спеціалізованим підприємством Міністерства фінансів на виготовлення марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів та забезпечити до 1 червня 2003 р. їх виготовлення;

забезпечити продаж марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів починаючи з 25 червня 2003 року;

забезпечити проведення станом на 1 листопада 2003 р. інвентаризації марок акцизного збору попереднього зразка у продавця марок, на підприємствах-виробниках, в імпортерів алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також залишків алкогольної та тютюнової продукції, маркованої акцизними марками попереднього зразка, на підприємствах-виробниках, в імпортерів та у суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють оптову і роздрібну торгівлю ними; ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1636 від 15.10.2003 )

на підставі актів інвентаризації прийняти рішення про знищення залишків марок акцизного збору попереднього зразка; ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1636 від 15.10.2003 )

узагальнити результати інвентаризації та подати до 5 листопада 2003 р. державному спеціалізованому підприємству Міністерства фінансів окрему рознарядку на виготовлення марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування залишків алкогольних напоїв та тютюнових виробів, маркованих акцизними марками попереднього зразка, та для обміну невикористаних марок акцизного збору попереднього зразка; ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1636 від 15.10.2003; в редакції Постанови КМ N 1703 від 29.10.2003 )

забезпечити до 30 листопада 2003 р. видачу та/або обмін марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами підприємствам-виробникам, імпортерам, суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють оптову і роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1636 від 15.10.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1703 від 29.10.2003 )

3. Міністерству фінансів разом з Державною податковою адміністрацією, Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ та Міністерством юстиції розробити та до 1 травня 2003 р. подати на затвердження Кабінету Міністрів України зразки марок акцизного збору з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з метою встановлення контролю за реалізацією алкогольних напоїв та тютюнових виробів з використанням марок попереднього зразка забезпечити проведення станом на 25 червня 2003 р. інвентаризації їх залишків на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, а на підприємствах-виробниках - залишків маркованої продукції та марок попереднього зразка.

5. Затвердити Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів (додається) та ввести його в дію з 1 липня 2003 р., крім пунктів 1-5, які набирають чинності з 1 травня 2003 р., та пунктів 8-18, які в частині продажу марок нового зразка набирають чинності з 25 червня 2003 року. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 297 від 15.04.2005 )

6. Визнати такою, що втрачає чинність з 1 липня 2003 р., постанову Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1284 "Про затвердження Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів і Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

7. Установити, що залишки марок акцизного збору попереднього зразка для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також марковані ними алкогольні напої та тютюнові вироби перебувають в обігу до 1 листопада 2003 р., крім зберігання інвентаризаційних залишків такої продукції, яке дозволяється до 1 грудня 2003 року. ( Пункт 7 в редакції Постанов КМ N 1636 від 15.10.2003, N 1703 від 29.10.2003 )

8. Міністерству фінансів забезпечити до 25 листопада 2003 р. виготовлення, Державній податковій адміністрації та доставку державним спеціалізованим підприємством Міністерства фінансів згідно з одержаною окремою рознарядкою марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами. ( Постанову доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 1636 від 15.10.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1703 від 29.10.2003 )

9. Міністерству фінансів передбачити фінансування витрат:

Державної податкової адміністрації для знищення залишків марок акцизного збору попереднього зразка;

державного спеціалізованого підприємства Міністерства фінансів для виготовлення та доставки марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами за окремою рознарядкою Державної податкової адміністрації. ( Постанову доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ N 1703 від 29.10.2003 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2003 р. N 567

Положення
про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного
збору з голографічними захисними елементами і
маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів

( Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 297
від 15.04.200
5 )

Виробництво та зберігання марок акцизного збору

1. Марки акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - марки) виготовляються з паперу вагою 70 +(-) 3 г/кв. м і мають такі розміри:

для алкогольних напоїв - довжина 160 мм +(-) 0,25 мм, ширина 20 мм +(-) 0,25 мм;

для тютюнових виробів - довжина 44 мм +(-) 0,25 мм, ширина 20 мм +(-) 0,25 мм.

2. Зразки марок розробляються Мінфіном разом з Державною податковою адміністрацією, СБУ, МВС та Мін'юстом.

3. Марки встановленого зразка виготовляються на замовлення Державної податкової адміністрації державним спеціалізованим підприємством Мінфіну (далі - підприємство-виробник).

Замовлення оформляється відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених Мінфіном, СБУ та МВС.

Державна податкова адміністрація щомісяця подає підприємству-виробнику зведену заявку-розрахунок на виготовлення необхідної кількості марок та оплачує витрати, пов'язані з їх виробництвом.

Підприємства-виробники та імпортери алкогольних напоїв і тютюнових виробів щомісяця подають органу державної податкової служби, уповноваженому Державною податковою адміністрацією (далі - продавець марок), попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами та платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує оплату вартості замовлених марок акцизного збору з голографічними захисними елементами. ( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1636 від 15.10.2003, N 297 від 15.04.2005 )

У разі відмови підприємств-виробників та імпортерів алкогольних напоїв та тютюнових виробів від одержання замовлених ними акцизних марок, які вже виготовлено згідно з поданою попередньою заявкою-розрахунком, вартість таких акцизних марок не відшкодовується. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1636 від 15.10.2003 )

4. Марки виготовляються блоками, що упаковуються в пачки. Формат блоків, кількість марок у блоці та кількість блоків у пачці можуть змінюватися за погодженням з Державною податковою адміністрацією.

Марки за поданням Державної податкової адміністрації поставляються в примірниках або в блоках.

5. Марки відрізняються кольором:

на тютюнові вироби імпортного виробництва - фіолетовий, вітчизняного - зелений;

на алкогольні напої імпортного виробництва - фіолетовий, вітчизняного - зелений для лікеро-горілчаної продукції, червоний - для виноробної продукції.

Марки повинні мати наскрізну нумерацію, яка складається з двох цифр індексу регіону України за місцезнаходженням виробника продукції, серії та окремого для кожної марки номера. Така нумерація наноситься паралельно довшій стороні марки. Індекси регіонів подано у додатку 1. ( Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 297 від 15.04.2005 )

Крім того, на кожну марку наносяться додаткові реквізити:

для тютюнових виробів - напис "ТІ" ("ТВ"), який складається з початкових літер слів "тютюн імпортний" ("тютюн вітчизняний"), двозначного та однозначного чисел (рік і квартал, у якому вироблено марки), розділеного скісними лініями;

для алкогольних напоїв імпортного виробництва - напис "АІ", який складається з початкових літер слів "алкоголь імпортний", двозначного та однозначного чисел (рік і квартал, у якому вироблено марки), розділених скісними лініями. На марку для алкогольних напоїв імпортного виробництва з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємної одиниці наносяться також цифри "1,2-8,5%";

для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва - напис "ЛГП" та "ВП", який складається з початкових літер слів "лікеро-горілчана продукція" та "виноробна продукція", двозначного та однозначного чисел (рік і квартал, у якому вироблено марки), розділених скісними лініями;

для виноробної продукції вітчизняного та імпортного виробництва - напис "вино сухе", "вино марочне", "вино напівсухе та напівсолодке", "вино з доданням спирту (міцне)", "вино ігристе", "вино газоване", "плодово-ягідне вино", "вермут", "коньяк", "бренді"; ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 297 від 15.04.2005 )

для горілки та лікеро-горілчаних виробів вітчизняного та імпортного виробництва з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць - напис "вміст спирту етилового до 25% об'ємних одиниць" та "вміст спирту етилового 25% і більше об'ємних одиниць". ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 297 від 15.04.2005 )

Залежно від місткості тари, в яку розливається алкогольна продукція вітчизняного виробництва, на марки наносяться додаткові написи паралельно коротшій стороні:

для горілки та лікеро-горілчаних виробів: "0,05 л", "0,1 л", "0,2 л", "0,25 л", "0,37 л", "0,375 л", "0,4 л", "0,45 л", "0,5 л", "0,61 л", "0,7 л", "0,75 л", "1,0 л і більше"; ( Абзац дванадцятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 297 від 15.04.2005 )

для інших алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць: "0,05 л", "0,1 л", "0,2 л", "0,25 л", 0,275 л", "0,35 л", "0,375 л", "0,4 л", "0,45 л", "0,5 л", "0,61 л", "0,7 л", "0,75 л", "1,0 л і більше". ( Абзац тринадцятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 297 від 15.04.2005 )

6. Державне приймання марок проводиться комісією, яка утворюється з числа представників Держспоживстандарту, Державної податкової адміністрації, СБУ та Мінфіну у спільно визначеному ними порядку.

Підприємство-виробник здійснює відвантаження марок після затвердження комісією акта про їх приймання.

Доставка марок до їх продавця здійснюється підприємством-виробником за рознарядкою Державної податкової адміністрації. ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 376 від 24.03.2004 )

7. Продавець зберігає марки в своїх приміщеннях або згідно з договором у приміщеннях банківських установ.

Приміщення, в якому зберігаються марки, повинні бути ізольованими, технічно укріпленими, обладнані засобами охоронно-пожежної сигналізації, під час продажу марок двері повинні бути замкнутими зсередини.

Доступ до приміщення особам, не причетним до продажу марок, забороняється.

Марки повинні зберігатися у металевих шафах, які після закінчення роботи замикаються і опечатуються. Матеріально відповідальна особа, що займається продажем марок, зберігає ключі від металевих шаф та печатку і зобов'язана забезпечувати здійснення заходів до їх схоронності. Ключі і печатку забороняється передавати стороннім особам або виготовляти дублікати. Ключі від приміщення, де знаходяться марки, зберігаються в порядку, визначеному керівником органу державної податкової служби, що здійснює їх продаж.

Аналогічні умови зберігання марок повинні забезпечити і їх покупці.

Обов'язки з продажу марок покладаються на матеріально відповідальну особу наказом керівника органу державної податкової служби, яка під розписку ознайомлюється з порядком їх продажу та ведення обліку, після чого марки передаються їй під звіт. При цьому зазначена особа несе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності прийнятих марок і за будь-яке заподіяння їм шкоди як унаслідок умисних дій, так і внаслідок недбалого або несумлінного ставлення до своїх обов'язків відповідно до законодавства.

Виконання обов'язків матеріально відповідальної особи з продажу марок покладається у разі потреби на іншу посадову особу у порядку, встановленому цим пунктом.

У разі заміни матеріально відповідальної особи марки, що перебувають під її звітом, негайно перелічуються працівником, якому вони передаються, у присутності членів комісії, призначених керівником органу державної податкової служби або його заступником. Про результати перерахування і передачі марок складається акт за підписами зазначених осіб.

У строки, встановлені керівником органу державної податкової служби або його заступником, але нерідше одного разу на квартал проводиться раптова ревізія з повною перевіркою наявності марок та ведення їх обліку. Для проведення ревізії наказом керівника органу державної податкової служби або його заступника призначається комісія, яка складає відповідний акт. У разі виявлення ревізією нестачі або надлишку марок в акті зазначається кількість марок, яких не вистачає або надлишкових та пов'язані з цим обставини.

Продаж марок

8. Марки продаються суб'єктам підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства є платниками акцизного збору з алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Продаж марок українським виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробів проводиться виходячи з планових щомісячних обсягів їх виробництва (реалізації) відповідно до заявки-розрахунку на необхідну кількість марок.

9. Плата за марки зараховується на окремий спеціальний рахунок Державної податкової адміністрації і використовується виключно на фінансування витрат, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням та створенням матеріально-технічної бази для зберігання марок.

Державна податкова адміністрація щомісяця в установлений строк подає Державному казначейству звіт про надходження зазначених коштів на спеціальний рахунок Державної податкової адміністрації та їх використання.

10. Для одержання марок вітчизняні виробники подають такі документи:

заявку-розрахунок на придбання марок за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) - у виробника;

розрахунок потужності підприємства-виробника з визначенням можливого обсягу виробництва та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує внесення плати за марки;

оригінал і копію ліцензії, що підтверджує право підприємства-виробника на виробництво продукції.

Виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, додатково подають довідку про сплату акцизного збору. Форма довідки затверджується Державною податковою адміністрацією. ( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 297 від 15.04.2005 )

Виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які сплачують акцизний збір під час придбання марок акцизного збору, додатково подають платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує сплату акцизного збору. ( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 297 від 15.04.2005 )

11. Суб'єкти підприємницької діяльності, включаючи громадян, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, які уклали зовнішньоекономічні договори (контракти) з іноземними виробниками на поставку в Україну алкогольних напоїв і тютюнових виробів, підлягають реєстрації у продавця марок як імпортери з одержанням посвідчення за формою згідно з додатком 2.

Для реєстрації подаються такі документи:

оригінал і копія свідоцтва про державну реєстрацію;

оригінал і копія статуту (у разі потреби) або документа, що є підставою для провадження діяльності (установчого договору тощо);

довідка про наявність рахунків та їх реквізити, завірена відповідною установою банку;

оригінал і копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на поставку в Україну алкогольних напоїв чи тютюнових виробів;

довідка органу державної податкової служби про взяття на облік як платника податку;

оригінал і копія ліцензії на право здійснення імпорту алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів.

12. Реєстрація імпортерів (замовників) проводиться продавцем марок в окремому журналі.

13. Для одержання марок імпортери (замовники) подають продавцю марок:

заявку-розрахунок на придбання марок за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, у трьох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця про сплату акцизного збору) - передається імпортером (замовником) митним органам під час оформлення вантажної митної декларації, третій (з відміткою продавця марок) - залишається в імпортера (замовника);

платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та сплату акцизного збору;

оригінал і копію зовнішньоекономічного договору (контракту), відповідно до якого в Україну ввозяться алкогольні напої та тютюнові вироби, для відмітки продавцем про видачу марок;

оригінал і копію вантажної митної декларації про ввезення попередньої партії товарів;

оригінал і копію ліцензії на право здійснення імпорту алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів.

14. Оригінали документів, зазначених у пунктах 10, 11 і 13 цього Положення, звіряються з копією і повертаються власникові.

У разі потреби продавець марок має право на проведення додаткової перевірки документів, поданих покупцем для придбання марок.

15. Одержувач (покупець) марок акцизного збору ставить особистий підпис у журналі обліку видачі марок, форма ведення якого затверджується Державною податковою адміністрацією.

16. Покупець марок веде їх облік за видами і забезпечує схоронність.

У разі виявлення порушень обліку і зберігання придбаних підприємством марок продавець марок має право тимчасово зупинити подальший їх продаж такому покупцю.

17. Строки одержання марок за кожним договором (контрактом) визначаються імпортером (замовником) за погодженням з продавцем марок залежно від обсягів товарів, що імпортуються. На оригіналі зовнішньоекономічного договору (контракту) продавцем марок робиться відмітка про кількість виданих марок.

Продаж марок для ввезення наступної партії виробів здійснюється після подання продавцю копії ввізної вантажної митної декларації про ввезення попередньої партії товарів і копії платіжних документів про сплату акцизного збору в повному обсязі.

Придбані марки передаються імпортерами (замовниками) іноземним виробникам для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів у процесі їх виробництва.

18. Передача або продаж придбаних марок іншим суб'єктам підприємницької діяльності (крім передачі їх замовниками (імпортерами) виробникам (постачальникам) з метою маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів) забороняється, за винятком передачі або продажу марок разом з відповідними правами і зобов'язаннями щодо підакцизних товарів за умови реєстрації у продавця марок.

У разі ліквідації підприємства покупець повинен повернути невикористані марки продавцю без відшкодування їх вартості. У разі закінчення у підприємства-виробника (імпортера) строку дії ліцензії марки здаються ним продавцеві на відповідальне зберігання на період до 365 календарних днів. Якщо протягом цього періоду підприємство-виробник не одержало нової ліцензії, продавець має право здійснити продаж таких марок.

Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

19. Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється виробниками цієї продукції.

20. Марки наклеюються виробниками на кожну пляшку, пачку (упаковку) у такий спосіб, щоб вони розривалися під час відкупорювання (розкривання) виробів.

Для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва використовуються лише марки, які відповідають виду продукції та місткості тари.

Немарковані алкогольні напої та тютюнові вироби, які зберігаються або транспортуються в товарних обсягах (крім товарів, призначених для вивезення за межі митної території України), вважаються такими, що призначені для реалізації на території України.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог цього Положення або марками, що не відповідають виду продукції та місткості тари та/або не видавалися безпосередньо виробнику (імпортеру) зазначеної продукції, вважаються немаркованими.

21. Для прикріплення марок повинен використовуватися клей (дисперсійний, дескрин тощо), який не дає змоги зняти їх з виробів без пошкодження і змивається у разі потреби в митті пляшок для повторного їх використання.

22. Марки наклеюються на пляшку П - чи Г-подібним способом через горловину.

У разі реалізації напоїв в упаковках (типу "Tetra Pak") марки наклеюються по осі упаковки на верхній площині.

23. На тютюнові вироби марки наклеюються:

на пачки сигарет та цигарок серійного виробництва, сигар, сигарил, а також цигарок, упакованих у сувенірні коробки (незалежно від їх розміру), - так, щоб вони обов'язково розривалися під час відкривання;

на тютюнові вироби в упаковці, що підлягає обгортанню у поліпропіленову плівку, - під плівку.

24. У разі порушення порядку маркування імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів, установленого цим Положенням, або неповної сплати акцизного збору товар не допускається до митного оформлення (проведення митних процедур).

Алкогольні напої та тютюнові вироби вітчизняного виробництва, марковані вітчизняними марками встановленого зразка, не можуть бути реалізовані підприємствами-виробниками на експорт.

Повернення пошкоджених марок

25. Невикористані (унаслідок пошкодження) марки приймаються для знищення. Сплачена сума акцизного збору відшкодовується покупцям або за їх бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів, крім суми акцизного збору, сплаченої в рахунок погашення податкового векселя.

Вартість марок не відшкодовується.

26. Пошкоджені марки повинні бути наклеєні на окремому аркуші паперу формату А3 (290 х 420 мм) так, щоб чітко було видно центральну частину марки, окремі частини розірваних марок повинні бути з'єднані, а загальна частина кожної поверненої імпортером (замовником, виробником) марки повинна становити не менш як 60 відсотків початкового розміру.

27. Оформлені належним чином пошкоджені марки повертаються їх продавцю. Продавець складає акт про знищення пошкоджених марок. Перший примірник акта разом із заявою платника про повернення сплаченої суми акцизного збору або про зарахування її в рахунок майбутніх платежів залишається у продавця.

У разі неможливості вирівнювання пошкоджених автоматом з наклеювання марок і наклеювання їх на окремому аркуші паперу на підприємстві-виробнику створюється комісія, яка складає акт про списання таких марок. В акті обов'язково зазначається фактична кількість зіпсованих автоматом марок. До складу зазначеної комісії залучається представник органу державної податкової служби за місцезнаходженням виробника (голова комісії) і представник відповідної місцевої держадміністрації.

Аналогічний порядок знищення марок поширюється і на партію неякісної продукції, що повертається покупцем підприємству-виробнику.

У разі неможливості встановлення фактичної кількості зіпсованих автоматом марок методом підрахунку визначення їх кількості проводиться розрахунковим шляхом. При цьому покупцям не відшкодовується сплачена сума акцизного збору і нові марки не видаються.

У разі встановлення факту нестачі марок (розкрадання, знищення, реалізації на експорт продукції з використанням вітчизняних марок тощо) у їх покупця матеріально відповідальна особа підприємства-виробника несе матеріальну відповідальність у розмірі вартості марок та розрахункової суми акцизного збору, яку виробник повинен сплатити до бюджету за умови реалізації продукції, для якої купувалися марки. Зазначені суми стягуються з рахунку підприємства в безспірному порядку.

28. У разі виявлення продавцем марок невідповідності їх вимогам законодавства чи явних ознак підроблення такі марки повертаються підприємству-виробнику для проведення експертизи, про що покупцеві видається довідка. Після одержання висновку експертизи складається акт, на підставі якого зазначені марки підлягають знищенню, а у разі визнання марок фальшивими чи підробленими - надсилаються до органів МВС.

29. Непошкоджені та невикористані марки приймаються їх продавцем. При цьому сплачена сума акцизного збору за висновком продавця відшкодовується покупцям або за їх бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів з розрахунку кількості фактично повернутих марок, крім суми акцизного збору, внесеної в рахунок погашення податкового векселя.

Вартість марок не відшкодовується.

30. У разі неввезення готової маркованої продукції з об'єктивних причин або неможливості повернення пошкоджених марок імпортер видає продавцю марок документ Торгово-промислової палати або іншого органу (за процедурою країни нерезидента), про підтвердження цього факту з обов'язковим зазначенням кількості використаних та/або пошкоджених марок, який легалізується в установленому порядку.

Вартість марок та акцизний збір не відшкодовуються.

Обмін залишків марок акцизного збору
попереднього зразка

( Назва розділу в редакції Постанови КМ N 297
від 15.04.200
5 )

( Пункт 31 виключено на підставі Постанови КМ N 297 від 15.04.2005 )

( Пункт 32 виключено на підставі Постанови КМ N 297 від 15.04.2005 )

33. Для одержання марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами суб'єкти підприємницької діяльності подають такі документи:

заявку-розрахунок на придбання марок за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) - у покупця;

( Абзац третій пункту 33 виключено на підставі Постанови КМ N 1703 від 29.10.2003 )

оригінал та копію акта інвентаризації залишків марок акцизного збору попереднього зразка; ( Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ N 297 від 15.04.2005 )

оригінал і копію ліцензії, що підтверджує право суб'єкта підприємницької діяльності на виробництво та/або імпорт алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів. ( Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ N 297 від 15.04.2005 )

34. Копії документів, зазначених у пункті 33 цього Положення, звіряються з оригіналом, який повертається власникові.

( Положення доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 1636 від 15.10.2003 )

Додаток 1
до Положення

Індекси
регіонів України

01 Автономна Республіка Крим

області:

02 Вінницька

03 Волинська

04 Дніпропетровська

05 Донецька

06 Житомирська

07 Закарпатська

08 Запорізька

09 Івано-Франківська

10 Київська

11 Кіровоградська

12 Луганська

13 Львівська

14 Миколаївська

15 Одеська

16 Полтавська

17 Рівненська

18 Сумська

19 Тернопільська

20 Харківська

21 Херсонська

22 Хмельницька

23 Черкаська

24 Чернівецька

25 Чернігівська

26 м. Київ

27 м. Севастополь

Додаток 2
до Положення

             ПОСВІДЧЕННЯ N ___
про реєстрацію імпортера (замовника)
алкогольних напоїв, тютюнових виробів
(потрібне підкреслити)

Видано ___________________________________________________________
(повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я та
__________________________________________________________________
по батькові фізичної особи, адреса,
__________________________________________________________________
банківські реквізити, код згідно з ЄДРПОУ або
__________________________________________________________________
ідентифікаційний код)

в тому, що він зареєстрований __ ______ ____ р.

в органі державної податкової служби _____________________________
(повне найменування)
__________________________________________________________________

Ліцензія N ____ із строком дії до ___ _________________________ р.

видана ___________________________________________________________
(ким і коли)

Строк дії посвідчення відповідає строку дії ліцензії


Керівник (заступник) органу
державної податкової служби __________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер

МП

"___" __________________ 200__ р.