Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ

НАКАЗ
13.12.2005 N 384

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2005 р. за N 1581/11861

Про внесення змін до Методики проведення
державної експертизи землевпорядної документації

На виконання підпункту б) пункту 2) статті 1 Указу Президента України від 21.11.2005 N 1643/2005 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель" та абзацу 8 підпункту 1) пункту 3 "Плану підготовки першочергових законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів з питань підвищення ефективності державного регулювання земельних відносин, використання та охорони земель" наказую:

1. Унести до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 N 391, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2004 за N 1618/10217, такі зміни:

У пункті 4.1.1. абзац шостий викласти у такій редакції: "Проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (у тому числі тих, цільове призначення яких не змінюється) із особливо цінних земель, земель природоохоронного призначення, оздоровчого та рекреаційного призначення, земель водного та лісового фондів (площею 10,0 га і більше), історико-культурного призначення";

У пункті 4.2.1. абзац шостий викласти у такій редакції: "Проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (в тому числі земельних ділянок водного та лісового фондів площею до 10,0 га), крім земельних ділянок (у тому числі тих, цільове призначення яких змінюється) із особливо цінних земель, земель природоохоронного призначення, земель водного та лісового фондів (площею 10,0 га і більше), історико-культурного призначення";

2. Управлінню держаної землевпорядної експертизи, нормування і ліцензування робіт (Зимня Л.О.) і Юридичному управлінню (Кальніченко А.Г.) в установленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Кулініча В.В.

Голова Комітету М.Я.Сидоренко