Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 грудня 2001 р. N 1713
Київ

Про затвердження Порядку оплати або відшкодування
вартості послуг, наданих окружним і дільничним виборчим
комісіям під час підготовки та проведення виборів
народних депутатів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 972 від 28.07.20
04
N 1280 від 24.12.20
05
N 286 від 15.03.2006
)

( У назві та тексті Постанови слово "окружна"
в усіх відмінках і формах числа замінено словом
"територіальна" у відповідному відмінку і числі
згідно з Постановою КМ N 972 від 28.07.2004 )

( У назві та тексті Постанови слово "територіальним"
замінено словом "окружним" згідно з Постановою КМ
N 1280 від 24.12.2005 )

Відповідно до частини першої статті 54 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 972 від 28.07.2004, N 1280 від 24.12.2005 )

Затвердити Порядок оплати або відшкодування вартості послуг, наданих окружним і дільничним виборчим комісіям під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2001 р. N 1713

Порядок
оплати або відшкодування вартості послуг, наданих
окружним і дільничним виборчим комісіям під час
підготовки та проведення виборів народних
депутатів України

( У Порядку слово "окружна" в усіх відмінках і формах числа
замінено словом "територіальна" у відповідному відмінку
і числі згідно з Постановою КМ N 972 від
28.07.2004 )

( У назві та тексті Порядку слово "територіальна" в усіх
відмінках і формах числа замінено словом "окружна" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 1280 від 24.12.2005 )

1. Цей Порядок регулює питання оплати або відшкодування вартості послуг, наданих органами державної влади та органами місцевого самоврядування окружним і дільничним виборчим комісіям (далі - комісії) під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (далі - вибори).

2. Перелік основних видів послуг, що можуть надаватися комісіям за кошторисами на підготовку та проведення виборів, нормативні вимоги до приміщень комісій, а також орієнтовний перелік обладнання та інвентаря, необхідних для забезпечення роботи комісій, затверджуються Центральною виборчою комісією.

3. Приміщення для роботи комісій, приміщення для голосування надаються комісіям безоплатно, якщо вони перебувають у державній або комунальній власності, та на умовах оренди, якщо приміщення перебувають у недержавній (некомунальній) власності. У відповідних випадках розмір орендної плати встановлюється договором оренди, який укладається між орендодавцем та окружною виборчою комісією, в межах коштів, визначених на цю мету в кошторисах на підготовку і проведення виборів.

4. Охорона приміщень комісій, приміщень для голосування, а також виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації здійснюється органами внутрішніх справ. Витрати на ці послуги комісіями не відшкодовуються.

5. Оплата автотранспортних послуг, що надаються комісіям, провадиться в межах затверджених кошторисів видатків за встановленими Центральною виборчою комісією нормами та визначеним нею переліком транспортних засобів.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні держадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад:

передають у тимчасове безоплатне користування окружним виборчим комісіям згідно із технічними вимогами, встановленими Центральною виборчою комісією, і за результатами проведених Комісією розрахунків, комп'ютерну і телекомунікаційну техніку з відповідними прикладними комп'ютерними програмами для організації інформаційної підтримки виборчого процесу в рамках Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори";

безоплатно забезпечують комісії засобами зв'язку (телефонні та факсові апарати).

Передана комп'ютерна і телекомунікаційна техніка та засоби зв'язку підлягають поверненню після припинення повноважень комісій.

7. Оплата за оренду каналів зв'язку, міські, міжміські телефонні розмови здійснюється Центральною виборчою комісією, окружною виборчою комісією за діючими тарифами за рахунок коштів, передбачених на цю мету у кошторисах на підготовку та проведення виборів.

Відшкодування витрат, пов'язаних з доставкою виборцям іменних запрошень, здійснюється згідно з договором, що укладається між Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта" і Центральною виборчою комісією, за рахунок коштів, передбачених на оплату послуг зв'язку у кошторисі на підготовку та проведення виборів. ( Пункт 7 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 286 від 15.03.2006 )

8. У разі виникнення кредиторської заборгованості окружні виборчі комісії до закінчення терміну своїх повноважень повинні подати Центральній виборчій комісії дані про свою кредиторську заборгованість та документи, які її підтверджують.

9. Загальний обсяг кредиторської заборгованості виборчих комісій не може перевищувати різниці між планованими бюджетними призначеннями і бюджетними асигнуваннями, наданими розпоряднику для підготовки та проведення виборів. ( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 1280 від 24.12.2005 )

10. Після закінчення терміну повноважень виборчих комісій Центральна виборча комісія на підставі даних окружних виборчих комісій відшкодовує їх кредиторську заборгованість у межах коштів, виділених для організації підготовки та проведення виборів згідно з кошторисом видатків відповідної виборчої комісії, затвердженим у встановленому порядку. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 1280 від 24.12.2005 )

11. Не врегульовані цим Порядком питання щодо оплати послуг або відшкодування їх вартості регулюються нормативно-правовими актами Мінфіну. Міністерство надає також роз'яснення щодо застосування цього Порядку.