Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
04.09.2003 N 363

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2003 р. за N 857/8178

(Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1451 від 28.10.20
14)

Про стандартну (типову) форму
бланка заставної

Відповідно до статті 21 Закону України "Про іпотеку" ( 898-15 ) та з метою виконання пункту 2 доручення Прем'єр-міністра України від 9 липня 2003 р. N 40341 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Затвердити Положення про вимоги до стандартної (типової) форми бланка заставної (додається).

2. Виконавчому секретарю М.Каскевичу забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Рішення набирає чинності з дати набрання чинності Законом України "Про іпотеку" ( 898-15 ) з 1 січня 2004 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Виконавчого секретаря М.Каскевича.

Т. в. о Голови Комісії М.Бурмака

Протокол засідання Комісії
від 04.09.2003 р. N 37

Затверджено
Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку
04.09.2003 N 363

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2003 р. за N 857/8178

Положення
про вимоги до стандартної (типової)
форми бланка заставної

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено згідно з вимогами Закону України "Про іпотеку" ( 898-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку", Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98, наказом Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, наказом Міністерства внутрішніх справ від 24.11.93 N 740, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217, ДСТУ 4010-2001 "Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та звітності. Загальні технічні вимоги".

1.2. Положення визначає вимоги до бланка заставної, її зовнішнього вигляду, а також регламентує використання фарб та обов'язкових реквізитів та встановлює обов'язкові вимоги щодо захисту бланків заставних від підробок.

1.3. Заставна - це борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов'язання - право звернути стягнення на предмет іпотеки.

1.4. Заставна складається у письмовій формі (документарній формі) в одному примірнику.

1.5. Заставна передається новому власнику шляхом повного індосаменту, який здійснюється через заповнення передавального напису та надає індосату всі права іпотекодержателя за іпотечним договором та основним зобов'язанням.

1.6. Виготовлення бланків заставних повинно здійснюватись суб'єктами господарювання, які мають ліцензію Міністерства фінансів України на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності.?

1.7. Залежно від предмета іпотеки (нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва) установлюються візуальні відмінності на бланку заставної. ( Главу 1 доповнено пунктом 1.7 згідно з Рішенням Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

2. Вимоги до паперу, що використовується
для виготовлення бланків заставних

Для виготовлення бланків заставних використовується папір з двотоновим водяним знаком, масою 100 г/кв. м, що містить не менше 25% бавовни, з захисними волокнами та хімічним захистом без власної флуоресценції.

3. Способи друкування

3.1. Для друкування бланків заставних використовується не менше двох видів друку, у тому числі технологію райдужного друку.

3.2. Наскрізну нумерацію бланків заставних виконувати способом високого друку.

4. Фарби

4.1. Кількість фарб, якими віддруковані бланки заставних, повинна бути з лицьового боку не менше чотирьох і не менше двох - із зворотного боку.

4.2. Для виготовлення бланків заставних використовується не менше двох фарб із захисними властивостями.

4.3. Наскрізна нумерація бланків заставних повинна бути виконана захисною фарбою.

4.4. Для бланків заставних, забезпечених нерухомим майном (додаток 1), застосовується фарба блакитного кольору, для бланків заставних, забезпечених об'єктом незавершеного будівництва (додаток 2), застосовується фарба рожевого кольору. ( Главу 4 доповнено пунктом 4.4 згідно з Рішенням Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

5. Дизайн бланків заставних

5.1. Бланки заставних виготовляються форматом А4 (210 x 297 мм).

5.2. Бланки повинні мати індивідуальний комп'ютерний графічний дизайн, який не використовувався при розробці інших бланків цінних паперів.

5.3. З лицьового боку бланки заставних повинні мати не менше двох фонових сіток різного кольору та гільйоширну рамку, виконану не менш ніж двома фарбами різного кольору.

5.4. Зі зворотного боку бланки заставних повинні мати не менше однієї фонової сітки і однієї гільйоширної рамки.

5.5. З обох сторін бланки заставних повинні мати чисте поле не менше 10 мм уздовж периметра бланка.

5.6. Реквізити бланків виконувати друкарським способом згідно з цим Положенням.

5.7. Зі зворотного боку бланка друкарським способом повинні зазначатись номер замовлення та реквізити підприємства-виробника.

6. Захист від підробок

6.1. Захист бланків від підробок та несанкціонованого тиражування визначає Міністерство фінансів України (Держзнак) з урахуванням вимог цього Положення.

6.2. Для захисту бланків заставних використовується голографічний захисний елемент.

7. Пакування, маркування

7.1. Бланки заставних пакують у пачки по 1000 штук.

7.2. На кожну пачку наклеюють ярлик, який містить такі реквізити:

назва бланка;

номер замовлення;

найменування замовника;

тираж замовлення;

кількість бланків у пачці;

найменування підприємства - виробника та його адреса;

дата виготовлення.

8. Реквізити бланка заставної

8.1. Бланк заставної повинен мати такі реквізити, викладені державною мовою:

8.1.1. Слово "Заставна".

8.1.2. Серія та номер заставної.

8.1.3. Реквізити іпотекодавця.

8.1.4. Реквізити першого іпотекодержателя. ( Підпункт 8.1.4 пункту 8.1 глави 8 в редакції Рішення Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.1.5. Реквізити боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця).

8.1.6. Реквізити договору, що обумовлює основне зобов'язання. ( Підпункт 8.1.6 пункту 8.1 глави 8 в редакції Рішення Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.1.7. Реквізити іпотечного договору.

8.1.8. Опис предмета іпотеки.

8.1.9. Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки.

8.1.10. Дата настання права звернення на предмет іпотеки.

8.1.11. Державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою.

8.1.12. Інші умови договору, що обумовлює основне зобов'язання, та/або іпотечного договору. ( Підпункт 8.1.12 пункту 8.1 глави 8 в редакції Рішення Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.1.13. Підпис іпотекодержателя.

8.1.14. Підпис боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця).

8.1.15. Печатка іпотекодавця (для юридичних осіб).

8.1.16. Печатка боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця) (для юридичних осіб).

8.1.17. Реквізити підприємства - виробника.

8.2. Розташування реквізитів на лицьовому боці бланка заставної здійснюється відповідно до додатків 1, 2 цього Положення. ( Пункт 8.2 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.3. Зазначені реквізити повинні містити, зокрема, таку інформацію:

8.3.1. Реквізит "Серія та номер заставної" визначає серію та порядковий номер бланка заставної та наноситься підприємством - виробником друкарським способом у порядку, що обирає підприємство - виробник. Нумерація бланків є наскрізною.

8.3.2. Реквізит "Реквізити іпотекодавця" повинен містити:

а) для юридичних осіб:

резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

нерезидентів - найменування, юридичну адресу та державу, де зареєстрована особа;

б) для фізичних осіб:

громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адресу постійного місця проживання та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адресу їх постійного місця проживання за межами України.

8.3.3. Реквізит "Реквізити першого іпотекодержателя" повинен містити:

а) для юридичних осіб:

резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстру підприємств та організацій України;

нерезидентів - найменування, юридичну адресу та державу, де зареєстрована особа;

б) для фізичних осіб:

громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адресу постійного місця проживання та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адресу їх постійного місця проживання за межами України. ( Підпункті 8.3.3 пункту 8.3 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.3.4. Реквізит "Реквізити боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця)" повинен містити:

а) для юридичних осіб:

резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстру підприємств та організацій України;

нерезидентів - найменування, юридичну адресу та державу, де зареєстрована особа;

б) для фізичних осіб:

громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, адресу постійного місця проживання та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адресу їх постійного місця проживання за межами України.

8.3.5. Реквізит "Основне зобов'язання" заповнюється відповідно до договору, що обумовлює основне зобов'язання, і повинен містити:

номер, дату та вид договору (позики, кредиту, купівлі - продажу, лізингу);

зміст, розмір, порядок і строк повного виконання основного зобов'язання.

8.3.6. Реквізит "Реквізити іпотечного договору" повинен містити:

номер, дату, відомості про нотаріальне посвідчення.

8.3.7. Реквізит "Опис предмета іпотеки" повинен містити опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані.

8.3.8. Реквізит "Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки" заповнюється у разі, якщо він передбачений умовами іпотечного договору (на підставі договору, закону, рішення суду).

8.3.9. Реквізит "Дата настання права звернення на предмет іпотеки" заповнюється відповідно до умов договору, що обумовлює основне зобов'язання, та зазначається цифрами.

8.3.10. Реквізит "Державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою" повинен містити реєстраційний номер, дату та місце державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою, заповнюється держателем відповідного державного реєстру та містить реквізити держателя реєстру.

8.3.11. Реквізит "Інші положення" заповнюється у разі згоди між іпотекодавцем та іпотекодержателем та може містити інші положення, що відтворюють зміст основного зобов'язання та іпотеки.

8.3.12. Реквізит "Підпис іпотекодавця" повинен бути розміщений у лівій нижній частині лицьового боку бланка заставної та містити прізвище, ініціали, підпис іпотекодавця.

8.3.13. Реквізит "Підпис боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця)" повинен бути розміщений у лівій нижній частині лицьового боку бланка заставної під підписом іпотекодавця та містити прізвище, ініціали та підпис боржника.

8.3.14. Реквізит "Печатка іпотекодавця" засвідчує підпис іпотекодавця і розміщується у лівій нижній частині лицьового боку бланка заставної та є відбитком гербової печатки іпотекодавця (для юридичних осіб), яка проставляється синьою, темно - синьою, фіолетовою, зеленою або червоною штемпельною фарбою, що не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу.

8.3.15. Реквізит "Печатка боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця)" засвідчує підпис боржника і розміщується у лівій нижній частині лицьового боку бланка заставної та є відбитком гербової печатки боржника (для юридичних осіб), яка проставляється синьою, темно - синьою, фіолетовою, зеленою або червоною штемпельною фарбою, що не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу.

8.3.16. Реквізит "Реквізити підприємства - виробника" повинен містити:

повне або скорочене найменування підприємства, що виготовило бланки цінних паперів, його код;

номер замовлення;

дату (рік і квартал випуску).

8.4. Якщо зміст заставної не відповідає положенням іпотечного договору чи договору, який обумовлює основне зобов'язання, положення заставної мають перевагу.

8.5. Звортний бік бланка заставної не задруковується та містить поле для вчинення передавального напису (індосаменту).

У передавальному написі зазначаються прізвище, ім'я, по батькові та адреса фізичної особи або найменування та адреса юридичної особи, якій передається заставна. Передавальний напис підписується зазначеним у заставній іпотекодержателем, а якщо цей напис не перший, - власником заставної, зазначеним у попередньому індосаменті.

Начальник управління регулювання
та розвитку ринку цінних паперів О.Науменко

Додаток 1
Зразок типової форми бланка
заставної

   Серія __________            N ____________

               ЗАСТАВНА

   За заставною, виданою________________________________________
(іпотекодавець)
____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(іпотекодержатель)
_____________________________________________________________


в забезпечення виконання зобов'язань ________________________
(боржник)
за __________________________________________________________
(основне зобов'язання)
__________________________________________________________________
______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(іпотечний договір)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

передано ____________________________________________________
(опис предмета іпотеки)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________


з правом звернення стягнення на предмет іпотеки в разі
невиконання боржником
(основне зобов'язання)
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________
шляхом ______________________________________________________
(спосіб звернення стягнення)
__________________________________________________________________


Дата настання права звернення стягнення на предмет іпотеки __
__________________________________________________________________
(дата виконання основного зобов'язання)

Державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою*
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Інші положення ______________________________________________
__________________________________________________________________
Підпис
іпотекодавця ______________________ МП

 Підпис
боржника (якщо він є відмінним
від іпотекодавця) ______________________ МП

---------------
* Заповнюється держателем державного реєстру

Поле для вчинення індосаменту

Номер замовлення та реквізити підприємства-виробника