Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
04.09.2003 N 363

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2003 р. за N 857/8178

(Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1451 від 28.10.20
14)

Про стандартну (типову) форму
бланка заставної

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 227 від 01.02.20
07
N 1272 від 19.06.20
07
N 1262 від 03.11.20
08

Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
N 473 від 28.03.20
13 )

Відповідно до статті 21 Закону України "Про іпотеку" ( 898-15 ) та з метою виконання пункту 2 доручення Прем'єр-міністра України від 9 липня 2003 р. N 40341 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Затвердити Положення про вимоги до стандартної (типової) форми бланка заставної (додається).

2. Виконавчому секретарю М.Каскевичу забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Рішення набирає чинності з дати набрання чинності Законом України "Про іпотеку" ( 898-15 ) з 1 січня 2004 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Виконавчого секретаря М.Каскевича.

Т. в. о Голови Комісії М.Бурмака

Протокол засідання Комісії
від 04.09.2003 р. N 37

Затверджено
Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку
04.09.2003 N 363

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2003 р. за N 857/8178

Положення
про вимоги до стандартної (типової)
форми бланка заставної

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено згідно з вимогами Законів України "Про іпотеку" ( 898-15 ), "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98, наказом Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, наказом Міністерства внутрішніх справ від 24.11.93 N 740, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217, ДСТУ 4010-2001 "Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та звітності. Загальні технічні вимоги". ( Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 28.03.2013 )

1.2. Положення визначає вимоги до бланка заставної, її зовнішнього вигляду, а також регламентує використання фарб та обов'язкових реквізитів та встановлює обов'язкові вимоги щодо захисту бланків заставних від підробок.

1.3. Заставна - це борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов'язання - право звернути стягнення на предмет іпотеки.

1.4. Заставна складається у письмовій формі (документарній формі) в одному примірнику.

1.5. Заставна передається новому власнику шляхом повного індосаменту, який здійснюється через заповнення передавального напису та надає індосату всі права іпотекодержателя за іпотечним договором та основним зобов'язанням.

1.6. Виготовлення бланків заставних повинно здійснюватись суб'єктами господарювання, які мають ліцензію Міністерства фінансів України на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів.

Юридичні та фізичні особи, які мають намір видати заставну, використовують бланки заставних, виготовлені на підприємствах, які мають ліцензію Міністерства фінансів України на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів. ( Пункт 1.6 глави 1 доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1262 від 03.11.2008 ) ( Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 473 від 28.03.2013 )

1.7. Залежно від предмета іпотеки (нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва) установлюються візуальні відмінності на бланку заставної. ( Главу 1 доповнено пунктом 1.7 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

2. Вимоги до паперу, що використовується
для виготовлення бланків заставних

Для виготовлення бланків заставних використовується папір з двотоновим водяним знаком, масою 100 г/кв. м, що містить не менше 25% бавовни, з захисними волокнами та хімічним захистом без власної флуоресценції.

3. Способи друкування

3.1. Для друкування бланків заставних використовується не менше двох видів друку, у тому числі технологію райдужного друку.

3.2. Наскрізну нумерацію бланків заставних виконувати способом високого друку.

4. Фарби

4.1. Кількість фарб, якими віддруковані бланки заставних, повинна бути з лицьового боку не менше чотирьох і не менше двох - із зворотного боку.

4.2. Для виготовлення бланків заставних використовується не менше двох фарб із захисними властивостями.

4.3. Наскрізна нумерація бланків заставних повинна бути виконана захисною фарбою.

4.4. Для бланків заставних, забезпечених нерухомим майном (додаток 1), застосовується фарба блакитного кольору, для бланків заставних, забезпечених об'єктом незавершеного будівництва (додаток 2), застосовується фарба рожевого кольору. ( Главу 4 доповнено пунктом 4.4 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

5. Дизайн бланків заставних

5.1. Бланки заставних виготовляються форматом А4 (210 x 297 мм).

5.2. Бланки повинні мати індивідуальний комп'ютерний графічний дизайн, який не використовувався при розробці інших бланків цінних паперів.

5.3. З лицьового боку бланки заставних повинні мати не менше двох фонових сіток різного кольору та гільйоширну рамку, виконану не менш ніж двома фарбами різного кольору.

5.4. Зі зворотного боку бланки заставних повинні мати не менше однієї фонової сітки і однієї гільйоширної рамки.

5.5. З обох сторін бланки заставних повинні мати чисте поле не менше 10 мм уздовж периметра бланка.

5.6. Реквізити бланків виконувати друкарським способом згідно з цим Положенням.

5.7. Зі зворотного боку бланка друкарським способом повинні зазначатись номер замовлення та реквізити підприємства-виробника.

6. Захист від підробок

6.1. Захист бланків від підробок та несанкціонованого тиражування визначає Міністерство фінансів України (Держзнак) з урахуванням вимог цього Положення.

( Пункт 6.2 глави 6 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1262 від 03.11.2008 )

7. Пакування, маркування

7.1. Бланки заставних пакують у пачки по 1000 штук.

7.2. На кожну пачку наклеюють ярлик, який містить такі реквізити:

назва бланка;

номер замовлення;

найменування замовника;

тираж замовлення;

кількість бланків у пачці;

найменування підприємства-виробника та його адреса;

дата виготовлення.

8. Реквізити бланка заставної

8.1. Бланк заставної повинен мати такі реквізити, викладені державною мовою:

8.1.1. Слово "Заставна".

8.1.2. Серія та номер заставної.

8.1.3. Реквізити іпотекодавця.

8.1.4. Реквізити першого іпотекодержателя. ( Підпункт 8.1.4 пункту 8.1 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.1.5. Реквізити боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця).

8.1.6. Реквізити договору, що обумовлює основне зобов'язання. ( Підпункт 8.1.6 пункту 8.1 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.1.7. Реквізити іпотечного договору.

8.1.8. Опис предмета іпотеки.

8.1.9. Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки.

8.1.10. Дата настання права звернення на предмет іпотеки.

8.1.11. Державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою.

8.1.12. Інші умови договору, що обумовлює основне зобов'язання, та/або іпотечного договору. ( Підпункт 8.1.12 пункту 8.1 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

( Підпункт 8.1.13 пункту 8.1 глави 8 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1262 від 03.11.2008 )

8.1.13. Підпис боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця).

8.1.14. Печатка іпотекодавця (для юридичних осіб).

8.1.15. Печатка боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця) (для юридичних осіб).

8.1.16. Реквізити підприємства-виробника.

8.2. Розташування реквізитів на лицьовому боці бланка заставної здійснюється відповідно до додатків 1, 2 цього Положення. ( Пункт 8.2 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.3. Зазначені реквізити повинні містити, зокрема, таку інформацію:

8.3.1. Реквізит "Серія та номер заставної" визначає серію та порядковий номер бланка заставної та наноситься підприємством-виробником друкарським способом у порядку, що обирає підприємство-виробник. Нумерація бланків є наскрізною.

8.3.2. Реквізит "Реквізити іпотекодавця" повинен містити:

а) для юридичних осіб:

резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

нерезидентів - найменування, юридичну адресу та державу, де зареєстрована особа;

б) для фізичних осіб:

громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адресу постійного місця проживання та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адресу їх постійного місця проживання за межами України.

8.3.3. Реквізит "Реквізити першого іпотекодержателя" повинен містити:

а) для юридичних осіб:

резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстру підприємств та організацій України;

нерезидентів - найменування, юридичну адресу та державу, де зареєстрована особа;

б) для фізичних осіб:

громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адресу постійного місця проживання та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адресу їх постійного місця проживання за межами України. ( Підпункт 8.3.3 пункту 8.3 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.3.4. Реквізит "Реквізити боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця)" повинен містити:

а) для юридичних осіб:

резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстру підприємств та організацій України;

нерезидентів - найменування, юридичну адресу та державу, де зареєстрована особа;

б) для фізичних осіб:

громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, адресу постійного місця проживання та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адресу їх постійного місця проживання за межами України.

8.3.5. Реквізит "Реквізити договору, що обумовлює основне зобов'язання" повинен заповнюватися відповідно до умов договору, що обумовлює основне зобов'язання, і містити таку інформацію:

вид договору, що обумовлює основне зобов'язання (договір позики, кредиту, купівлі-продажу, лізингу тощо), його номер та дату укладання, у разі нотаріального посвідчення договору - дату його посвідчення, реєстровий номер, найменування державної нотаріальної контори (прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса, що посвідчив договір);

розмір основного зобов'язання;

проценти за основним зобов'язанням (у разі, якщо договором, що обумовлює основне зобов'язання, передбачено плаваючу процентну ставку, указується формула розрахунку такої процентної ставки);

строк (термін) повного виконання основного зобов'язання;

порядок виконання основного зобов'язання. ( Підпункт 8.3.5 пункту 8.3 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.3.6. Реквізит "Реквізити іпотечного договору" повинен заповнюватися відповідно до умов іпотечного договору і містити: дату його посвідчення, реєстровий номер, найменування державної нотаріальної контори (прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса, що посвідчив іпотечний договір). ( Підпункт 8.3.6 пункту 8.3 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.3.7. Реквізит "Опис предмета іпотеки" повинен містити:

а) для бланків заставної, забезпеченої нерухомим майном:

найменування об'єкта нерухомого майна;

місцезнаходження нерухомого майна;

реєстраційні дані: реєстраційний номер нерухомого майна, назва державного реєстру, у якому зареєстроване право власності на нерухоме майно;

назва та реквізити правовстановлювального документа на об'єкт нерухомого майна;

інша інформація щодо нерухомого майна за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем;

б) для бланків заставної, забезпеченої об'єктом незавершеного будівництва:

найменування об'єкта незавершеного будівництва;

місцезнаходження об'єкта незавершеного будівництва;

назва та реквізити правовстановлювального документа на земельну ділянку;

інша інформація щодо об'єкта незавершеного будівництва за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем. ( Підпункт 8.3.7 пункту 8.3 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.3.8. Реквізит "Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки" повинен містити посилання на спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки, передбачений іпотечним договором. ( Підпункт 8.3.8 пункту 8.3 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.3.9. Реквізит "Дата настання права звернення на предмет іпотеки" заповнюється відповідно до умов договору, що обумовлює основне зобов'язання, та зазначається цифрами.

8.3.10. Реквізит "Дані про державну реєстрацію обтяження нерухомого майна або об'єкта незавершеного будівництва іпотекою" повинен містити: порядковий номер запису, дату та місце державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою (цей реквізит заповнюється реєстратором). ( Підпункт 8.3.10 пункту 8.3 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.3.11. Реквізит "Інші умови договору, що обумовлює основне зобов'язання, та/або іпотечного договору" може містити будь-які інші умови договору, що обумовлює основне зобов'язання, та іпотечного договору за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем. ( Підпункт 8.3.11 пункту 8.3 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.3.12. Реквізит "Підпис іпотекодавця" повинен бути розміщений у правій нижній частині лицьового боку бланка заставної та містити прізвище, ініціали, підпис іпотекодавця. ( Підпункт 8.3.12 пункту 8.3 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.3.13. Реквізит "Підпис боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця)" повинен бути розміщений у лівій нижній частині лицьового боку бланка заставної та містити прізвище, ініціали та підпис боржника, що є відмінним від іпотекодавця. ( Підпункт 8.3.13 пункту 8.3 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.3.14. Реквізит "Печатка іпотекодавця" засвідчує підпис іпотекодавця і розміщується у правій нижній частині лицьового боку бланка заставної та є відбитком печатки іпотекодавця (для юридичних осіб), яка проставляється синьою, темно-синьою, фіолетовою, зеленою або червоною штемпельною фарбою, що не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу. ( Підпункт 8.3.14 пункту 8.3 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.3.15. Реквізит "Печатка боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця)" засвідчує підпис боржника і розміщується в лівій нижній частині лицьового боку бланка заставної та є відбитком печатки боржника (для юридичних осіб), яка проставляється синьою, темно-синьою, фіолетовою, зеленою або червоною штемпельною фарбою, що не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу. ( Підпункт 8.3.15 пункту 8.3 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

8.3.16. Реквізит "Реквізити підприємства-виробника" повинен містити:

повне або скорочене найменування підприємства, що виготовило бланки цінних паперів, його код;

номер замовлення;

дату (рік і квартал випуску).

8.4. Якщо зміст заставної не відповідає положенням іпотечного договору чи договору, який обумовлює основне зобов'язання, положення заставної мають перевагу.

У разі втрати заставної іпотекодавець і боржник, якщо він є відмінним від іпотекодавця, видає дублікат заставної за умови, що особа, яка вимагає видачі дубліката, може довести своє право власності на втрачену заставну шляхом відтворення всіх попередніх індосаментів. Відмітка про оформлення дубліката заставної повинна міститися на кожній сторінці тексту дубліката, а відомості про його видачу підлягають реєстрації за місцем державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою. ( Пункт 8.4 глави 8 доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1262 від 03.11.2008 )

8.5. Зворотний бік бланка заставної містить поле для вчинення передавального напису - індосаменту відповідно до додатків 1, 2 до цього Положення. Наступні індосаменти вчиняються відповідно до поданого зразка. Кількість індосаментів на одному аркуші не обмежена. ( Абзац перший пункту 8.5 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1262 від 03.11.2008 )

У передавальному написі зазначаються: ( Абзац другий пункту 8.5 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

прізвище, ім'я, по батькові та адреса фізичної особи або найменування та адреса юридичної особи, якій передається заставна; ( Пункт 8.5 глави 8 доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

умови передачі заставної (у разі вчинення окремого правочину, на підставі якого передається заставна, - назва договору, його номер та дату укладання. У разі нотаріального посвідчення договору - дату його посвідчення, реєстровий номер, найменування державної нотаріальної контори або прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса, що посвідчив договір; ( Пункт 8.5 глави 8 доповнено абзацом четвертим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007, в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1262 від 03.11.2008 )

стан заборгованості на дату передачі заставної (зазначається розмір фактично сплачених індосанту боргу за основним зобов'язанням та процентів, розмір залишку боргу за основним зобов'язанням та за процентами); ( Пункт 8.5 глави 8 доповнено абзацом п'ятим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007, в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1262 від 03.11.2008 )

інша інформація щодо передачі заставної; ( Пункт 8.5 глави 8 доповнено абзацом шостим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

дата передачі заставної. ( Пункт 8.5 глави 8 доповнено абзацом сьомим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

Передавальний напис підписується зазначеним у заставній першим іпотекодержателем, а якщо цей напис не перший, - власником заставної, зазначеним у попередньому індосаменті, і засвідчується його печаткою (для індосантів - юридичних осіб). ( Пункт 8.5 глави 8 доповнено абзацом восьмим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007 )

У разі недостатності на заставній місця для передавальних написів або інших необхідних відміток до заставної прикріплюється додатковий аркуш, написи на якому виконуються таким чином, щоб вони починалися на заставній і закінчувалися на цьому аркуші. У разі недостатності місця на додатковому аркуші написи, які починаються на ньому, виконуються таким чином, щоб вони закінчувалися на наступному аркуші. Усі аркуші заставної становлять єдине ціле, вони повинні бути пронумеровані та скріплені печаткою нотаріуса. Окремі аркуші заставної не мають юридичної сили. ( Пункт 8.5 глави 8 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007, в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1262 від 03.11.2008 )

Начальник управління регулювання
та розвитку ринку цінних паперів О.Науменко

Додаток 1
до Положення про вимоги
до стандартної (типової)
форми бланка заставної

 Серія ... N ... Обтяження нерухомого майна іпотекою зареєстроване

               ЗАСТАВНА

                   " " __________20____ року

 Реквізити боржника

Реквізити іпотекодавця

Реквізити першого іпотекодержателя

За цією заставною боржник зобов'язується перед іпотекодержателем
виконати основне зобов'язання відповідно до

(реквізити договору, що обумовлює основне зобов'язання),

за яким

Розмір основного
зобов'язання

Проценти за основним
зобов'язанням

Строк (термін)
виконання основного
зобов'язання

Порядок виконання
основного зобов'язання

У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного
зобов'язання іпотекодержатель має право звернути стягнення на
нерухоме майно, що є предметом іпотеки відповідно до іпотечного
договору, посвідченого

(реквізити іпотечного договору),

а саме:

Нерухоме майно

місцезнаходження:
реєстраційні дані,

що належить іпотекодавцю на підставі правовстановлювального
документа

інша інформація щодо нерухомого майна

(опис предмета іпотеки)

Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки (із зазначенням
дати настання права звернення на предмет іпотеки)

Інші умови договору, що обумовлює основне зобов'язання, та/або
іпотечного договору

Підпис боржника
(якщо він є відмінним
від іпотекодавця)

М.П.

Підпис іпотекодавця

М.П.

зворотний бік

Поле для вчинення індосаменту:

Інформація щодо фізичної або юридичної особи, якій передається
заставна:

Умови передачі заставної:

Стан заборгованості на дату передачі заставної

Дата передачі заставної Індосант

Відмітка про видачу ____ ____________ _______ року
дубліката ___________________________________
(підпис уповноваженої особи)

М.П.

Реквізит підприємства - виробника (повне та скорочене (за
наявності) найменування підприємства, що виготовило бланки
заставних, його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Номер замовлення

Дата (рік і квартал випуску)

( Додаток 1 в редакції Рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007, N 1272 від 19.06.2007, N 1262 від 03.11.2008 )

Додаток 2
до Положення про вимоги
до стандартної (типової)
форми бланка заставної

 Серія ... N .... Обтяження об'єкта іпотекою зареєстроване в

               ЗАСТАВНА

                   " " __________20____ року

 Реквізити боржника

Реквізити іпотекодавця

Реквізити першого іпотекодержателя

За цією заставною боржник зобов'язується перед іпотекодержателем
виконати основне зобов'язання відповідно до

(реквізити договору, що обумовлює основне зобов'язання),

за яким:

Розмір основного
зобов'язання

Проценти за основним
зобов'язанням

Строк (термін)
виконання основного
зобов'язання

Порядок виконання
основного зобов'язання

У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного
зобов'язання іпотекодержатель має право звернути стягнення на
предмет іпотеки відповідно до іпотечного договору, посвідченого

(реквізити іпотечного договору),

а саме:

Об'єкт незавершеного будівництва

місцезнаходження:

правовстановлювальний документ на земельну ділянку,

інша інформація щодо об'єкта незавершеного будівництва

(опис предмета іпотеки)

Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки (із зазначенням
дати настання права звернення на предмет іпотеки)

Інші умови договору, що обумовлює основне зобов'язання, та/або
іпотечного договору

Підпис боржника
(якщо він є відмінним
від іпотекодавця)

М.П.

Підпис іпотекодавця

М.П.

зворотний бік

Поле для вчинення індосаменту:

Інформація щодо фізичної або юридичної особи, якій передається
заставна:

Умови передачі заставної:

Стан заборгованості на дату передачі заставної

Дата передачі заставної Індосант

Відмітка про видачу ____ ____________ _______ року
дубліката ___________________________________
(підпис уповноваженої особи)

М.П.

Реквізит підприємства - виробника (повне та скорочене (за
наявності) найменування підприємства, що виготовило бланки
заставних, його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Номер замовлення

Дата (рік і квартал випуску)

( Положення доповнено Додатком 2 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 від 01.02.2007; в редакції Рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1272 від 19.06.2007, N 1262 від 03.11.2008 )