Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 370/1804 від 28.03.2002

Про затвердження
"Генерального плану міста Києва
та проекту планування його приміської зони
на період до 2020 року"

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 441/1851 від 15.07.20
04
N 148/2724 від 17.03.2005
N 287/2862 від 21.04.2005
N 663/3239 від 07.07.20
05
N 731/3306 від 14.07.2005
N 822/3397 від 19.07.20
05
N 56/3520 від 06.10.2005
N 153/3617 від 06.10.2005
N 472/2933 від 24.11.2005
N 486/2947 від 24.11.2005
N 25/3116 від 02.02.2006
N 68/3159 від 02.02.2006
N 90/3181 від 02.02.2006
N 117/3208 від 02.03.20
06
N 120/3211 від 02.03.20
06
N 245/3336 від 16.03.2006
N 255/3346 від 16.03.2006
N 320/3411 від 16.03.2006
N 42/42 від 13.07.20
06
N 66/123 від 28.09.20
06
N 83/140 від 28.09.20
06
N 88/145 від 28.09.2006
N 97/154 від 28.09.20
06
N 99/156 від 28.09.20
06
N 235/292 від 31.10.2006
N 319/376 від 21.12.20
06
N 320/377 від 21.12.2006
N 387/444 від 21.12.2006
N 450/507 від 21.12.20
06
N 478/535 від 21.12.20
06
N 494/551 від 21.12.2006
N 513/570 від 21.12.2006
N 574/631 від 28.12.20
06
N 68/729 від 08.02.20
07 )

З метою забезпечення сталого розвитку міста Києва, відповідно до законів України "Про основи містобудування" ( 2780-12 ), "Про планування і забудову територій" ( 1699-14 ), "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), розглянувши матеріали "Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року", розроблені Інститутом "Київгенплан" АТ "Київпроект", Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити "Генеральний план міста Києва та проект планування його приміської зони на період до 2020 року" (додається).

2. Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України відповідні матеріали щодо створення в системі адміністративно-територіального поділу України нової адміністративно-територіальної одиниці з особливим статусом - Київський столичний округ.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

3.1. Підготувати та подати до Київської міської ради пропозиції щодо створення комунального підприємства "Інститут Генерального плану міста Києва" (далі - КП "Київгенплан") з вирішенням майново-правових питань з АТ "Київпроект" в установленому порядку.

4. Під час підготовки проектів бюджетів м. Києва на наступні роки передбачити кошти та надалі здійснювати фінансування проектно-вишукувальних робіт КП "Київгенплан" згідно із затвердженими в установленому порядку тематичними планами.

Київський міський голова О.Омельченко

( Додаток не наводиться - додаток змінюється Рішеннями Київміськради N 441/1851 від 15.07.2004, N 148/2724 від 17.03.2005, N 287/2862 від 21.04.2005, N 663/3239 від 07.07.2005, N 731/3306 від 14.07.2005, N 822/3397 від 19.07.2005, N 56/3520 від 06.10.2005, N 153/3617 від 06.10.2005, N 472/2933 від 24.11.2005, N 486/2947 від 24.11.2005, N 25/3116 від 02.02.2006, N 68/3159 від 02.02.2006, N 90/3181 від 02.02.2006, N 117/3208 від 02.03.2006, N 120/3211 від 02.03.2006, N 245/3336 від 16.03.2006, N 255/3346 від 16.03.2006, N 320/3411 від 16.03.2006, N 42/42 від 13.07.2006, N 66/123 від 28.09.2006, N 83/140 від 28.09.2006, N 88/145 від 28.09.2006, N 97/154 від 28.09.2006, N 99/156 від 28.09.2006, N 235/292 від 31.10.2006, N 319/376 від 21.12.2006, N 320/377 від 21.12.2006, N 387/444 від 21.12.2006, N 450/507 від 21.12.2006, N 478/535 від 21.12.2006, N 494/551 від 21.12.2006, N 513/570 від 21.12.2006, N 574/631 від 28.12.2006, N 68/729 від 08.02.2007 )