Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 жовтня 2007 р. N 1222
Київ

Про затвердження Порядку декларування зміни
оптово-відпускних цін на продовольчі товари

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів для забезпечення неухильного виконання Порядку, затвердженого цією постановою.

3. Державній інспекції з контролю за цінами забезпечити контроль за додержанням державної дисципліни цін під час реалізації продовольчих товарів.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1222

Порядок
декларування зміни оптово-відпускних
цін на продовольчі товари

1. Цей Порядок визначає механізм декларування зміни оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, яловичину, свинину, м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, яйця (далі - продовольчі товари), передбачене пунктом 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2073; 2002 р., N 11, ст. 511, N 52, ст. 2396; 2004 р., N 42, ст. 2757, N 52, ст. 3452; 2005 р., N 17, ст. 903; 2006 р., N 20, ст. 1463; 2007 р., N 46, ст. 1882).

2. Декларуванню підлягають зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зазначені у пункті 1 цього Порядку, у разі, коли такі ціни збільшуються протягом місяця на 1 відсоток.

3. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва та/або реалізації продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій декларацію за встановленою формою згідно з додатком і такі документи:

пояснювальну записку щодо обгрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з економічним аналізом фактичних витрат;

калькуляцію собівартості продовольчих товарів (послуг з реалізації) із зазначенням обсягу матеріальних та трудових витрат;

довідку про фактичну та декларовану рентабельність від реалізації продовольчих товарів.

Зазначені документи підписуються керівником суб'єкта господарювання та завіряються печаткою.

Декларація та документи, зазначені у цьому пункті, подаються не пізніше ніж за 10 днів до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

Додаток
до Порядку

              ДЕКЛАРАЦІЯ
оптово-відпускних цін на____________________________
(назва продовольчого товару)
______________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

які запроваджуються з_____________20___року

------------------------------------------------------------------
|Поряд-| Найменування|Одиниця|Оптово-відпускна | Рентабельність, |
|ковий |продовольчого|виміру | ціна з | відсотків |
|номер | товару | | урахуванням | |
| | | |податку на додану| |
| | | | вартість за | |
| | | | одиницю виміру,| |
| | | | гривень | |
| | | |-----------------+-----------------|
| | | |фактична|декларо-|фактична|декларо-|
| | | | | вана | (у | вана |
| | | | | |звітному| |
| | | | | | періоді| |
------------------------------------------------------------------

______________________________  __________ ______________________
(найменування посади керівника (підпис) (ініціали та прізвище)
суб'єкта господарювання)

МП