Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 жовтня 2007 р. N 1222
Київ

Про затвердження Порядку декларування зміни
оптово-відпускних цін на продовольчі товари

( Із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 276 від 26.03.20
08
N 709 від 06.08.20
08 )

( Додатково див. Указ Президента
N 125/2009 від 06.03.20
09 - втратив чинність
на підставі Указу Президента
N 434/2009 від 13.06.20
09 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 168 від 09.02.20
11
N 1220 від 19.12.20
12 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів для забезпечення неухильного виконання Порядку, затвердженого цією постановою.

3. Державній інспекції з контролю за цінами забезпечити контроль за додержанням державної дисципліни цін під час реалізації продовольчих товарів.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1222

Порядок
декларування зміни оптово-відпускних
цін на продовольчі товари

1. Цей Порядок визначає механізм декларування суб'єктами господарювання зміни оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м'ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров'яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 276 від 26.03.2008; в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 168 від 09.02.2011)

2. Декларуванню підлягають зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зазначені у пункті 1 цього Порядку, у разі, коли такі ціни збільшуються протягом місяця більш як на 1 відсоток.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 709 від 06.08.2008)

3. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до територіальних органів Держцінінспекції такі документи:

пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з виробництва;

калькуляцію собівартості виробництва продовольчих товарів із зазначенням обсягу матеріальних та трудових витрат;

довідку про обсяги виробництва продовольчих товарів за минулий рік та відповідний період поточного року;

стандарти, нормативи, технологічні регламенти з виробництва продовольчих товарів;

копії договорів, пов'язаних з виробництвом продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;

довідку про фактичну та декларовану рентабельність від реалізації продовольчих товарів.

Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою і подаються не пізніше ніж за 10 робочих днів до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

(Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 125/2009 від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009)

4. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до територіальних органів Держцінінспекції такі документи:

пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з реалізації;

калькуляцію витрат з реалізації продовольчих товарів;

копії договорів, пов'язаних з реалізацією продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;

копію декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва продовольчих товарів (у разі її наявності).

Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою і подаються не пізніше ніж за три робочих дні до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

(Пункт в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 125/2009 від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009)

5. За результатами проведення аналізу документів, поданих суб’єктом господарювання, Держцінінспекція видає в порядку, установленому Мінекономрозвитку, висновки щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування оптово-відпускних цін (далі - висновки), суб’єктові господарювання, який провадить діяльність з:

виробництва продовольчих товарів, - у семиденний строк;

реалізації продовольчих товарів, - у дводенний строк.

(Пункт в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 125/2009 від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009; в редакції Постанови КМ N 1220 від 19.12.2012)

6. Підставою для відмови у видачі висновку є неподання суб’єктом господарювання в повному обсязі документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку, неналежне їх оформлення або необґрунтованість необхідності зміни оптово-відпускних цін.

(Пункт в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 125/2009 від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009; в редакції Постанови КМ N 1220 від 19.12.2012)

7. Для декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів, подають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - уповноважені органи) такі документи:

проект декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, - за формою згідно з додатком 1, для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, - за формою згідно з додатком 2;

висновок.

(Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1220 від 19.12.2012)

(Пункт в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 125/2009 від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009)

8. Декларація зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари погоджується керівником (заступником керівника) уповноваженого органу у дводенний строк.

У разі відмови в погодженні декларації уповноважений орган надсилає суб'єкту господарювання обґрунтовану відповідь із зазначенням причин відмови.

Зміна оптово-відпускних цін суб'єктами господарювання, які провадять діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів, здійснюється з дати погодження уповноваженим органом декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

(Пункт в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 125/2009 від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009)

9. Оптово-відпускні ціни на продовольчі товари вважаються задекларованими на день набрання чинності розпорядженням (рішенням) уповноваженого органу щодо здійснення повноважень, наданих абзацом тридцять восьмим пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2007 р. , N 73, ст. 2718; 2008 р., N 25, ст. 795).

(Пункт в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 125/2009 від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009)

10. Суб'єкт господарювання може оскаржити висновок та/або рішення уповноваженого органу в установленому законодавством порядку.

(Пункт в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 125/2009 від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1220 від 19.12.2012)

Додаток
до Порядку

ПОГОДЖЕНО
_________________________________________
(посада керівника уповноваженого органу)
________________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
від ___ ___________ 20__ р. N _______

Декларація
зміни оптово-відпускних цін виробника на
____________________________________

(найменування продовольчого товару)
__________________________________________
_,
(назва суб'єкта господарювання)
які запроваджуються з ___ __________ 20___ ро
ку

Порядковий номер Найменування продовольчого товару Нормативнотехнічна документація (ДСТУ, ТУ) Одиниця виміру Оптово-відпускна ціна виробника з урахуванням податку на додану вартість за одиницю виміру, гривень Рентабельність, відсотків
фактична декларована прийнята уповноваженим органом фактична (за звітний період) задекларована за погодженням уповноваженого органу

_________________________
(посада керівника суб'єкта господарювання)
__________
(підпис)
________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

(Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008)

Додаток 2
до Порядку

ПОГОДЖЕНО
_________________________________________
(посада керівника уповноваженого органу)
________________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
від ___ ___________ 20__ р. N _______

Декларація
зміни оптово-відпускних цін реалізатора на

___________________________________
(найменування продовольчого товару)
_______________________________________________,
(назва суб'єкта господарювання)
які запроваджуються з ___ __________ 20___ ро
ку

Порядковий номер Найменування продовольчого товару Нормативнотехнічна документація (ДСТУ, ТУ) Одиниця виміру Задекларована оптововідпускна ціна виробника з урахуванням податку на додану вартість за одиницю виміру, гривень Оптово-відпускна ціна реалізатора з урахуванням податку на додану вартість за одиницю виміру, гривень
фактична (за звітний період) задекларована за погодженням уповноваженого органу

_________________________
(посада керівника суб'єкта господарювання)
__________
(підпис)
________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

(Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008)