Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 жовтня 2007 р. N 1222
Київ

Про затвердження Порядку декларування зміни
оптово-відпускних цін на продовольчі товари

( Із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 276 від 26.03.20
08
N 709 від 06.08.20
08 )

( Додатково див. Указ Президента
N 125/2009 від 06.03.20
09 - втратив чинність
на підставі Указу Президента
N 434/2009 від 13.06.20
09 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 168 від 09.02.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів для забезпечення неухильного виконання Порядку, затвердженого цією постановою.

3. Державній інспекції з контролю за цінами забезпечити контроль за додержанням державної дисципліни цін під час реалізації продовольчих товарів.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1222

Порядок
декларування зміни оптово-відпускних
цін на продовольчі товари

1. Цей Порядок визначає механізм декларування суб'єктами господарювання зміни оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м'ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров'яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 276 від 26.03.2008; в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 168 від 09.02.2011 )

2. Декларуванню підлягають зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зазначені у пункті 1 цього Порядку, у разі, коли такі ціни збільшуються протягом місяця більш як на 1 відсоток. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 709 від 06.08.2008 )

3. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до територіальних органів Держцінінспекції такі документи:

пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з виробництва;

калькуляцію собівартості виробництва продовольчих товарів із зазначенням обсягу матеріальних та трудових витрат;

довідку про обсяги виробництва продовольчих товарів за минулий рік та відповідний період поточного року;

стандарти, нормативи, технологічні регламенти з виробництва продовольчих товарів;

копії договорів, пов'язаних з виробництвом продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;

довідку про фактичну та декларовану рентабельність від реалізації продовольчих товарів.

Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою і подаються не пізніше ніж за 10 робочих днів до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 125/2009 від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009 )

4. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до територіальних органів Держцінінспекції такі документи:

пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з реалізації;

калькуляцію витрат з реалізації продовольчих товарів;

копії договорів, пов'язаних з реалізацією продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;

копію декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва продовольчих товарів (у разі її наявності).

Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою і подаються не пізніше ніж за три робочих дні до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари. ( Пункт в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 125/2009 від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009 )

5. Підставою для відмови територіальних органів Держцінінспекції в наданні висновків щодо економічного обґрунтування рівнів оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зміни на які підлягають декларуванню (далі - висновок) є неподання суб'єктом господарювання в повному обсязі документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку, або неналежне їх оформлення та необґрунтованість необхідності зміни оптово-відпускних цін. ( Пункт в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 125/2009 від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009 )

6. За результатами аналізу документів, поданих суб'єктом господарювання, територіальні органи Держцінінспекції надають письмові висновки для суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва продовольчих товарів, - у семиденний строк, для суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з реалізації продовольчих товарів, - у дводенний строк.

Висновки територіальних органів Держцінінспекції підписуються начальниками таких органів або їх заступниками. ( Пункт в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 125/2009 від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009 )

7. Для декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів, подають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - уповноважені органи) такі документи:

проект декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, - за формою згідно з додатком 1, для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, - за формою згідно з додатком 2;

висновок територіального органу Держцінінспекції. ( Пункт в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 125/2009 від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009 )

8. Декларація зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари погоджується керівником (заступником керівника) уповноваженого органу у дводенний строк.

У разі відмови в погодженні декларації уповноважений орган надсилає суб'єкту господарювання обґрунтовану відповідь із зазначенням причин відмови.

Зміна оптово-відпускних цін суб'єктами господарювання, які провадять діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів, здійснюється з дати погодження уповноваженим органом декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари. ( Пункт в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 125/2009 від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009 )

9. Оптово-відпускні ціни на продовольчі товари вважаються задекларованими на день набрання чинності розпорядженням (рішенням) уповноваженого органу щодо здійснення повноважень, наданих абзацом тридцять восьмим пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2007 р. , N 73, ст. 2718; 2008 р., N 25, ст. 795). ( Пункт в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 125/2009 від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009 )

10. Суб'єкт господарювання може оскаржити висновок територіального органу Держцінінспекції та/або рішення уповноваженого органу в установленому законодавством порядку. ( Пункт в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 125/2009 від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009 )

Додаток 1
до Порядку

       ПОГОДЖЕНО
________________________________________
(посада керівника уповноваженого органу)
_______________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
від ___ ___________ 20__ р. N _______

              ДЕКЛАРАЦІЯ
зміни оптово-відпускних цін виробника на
___________________________________
(найменування продовольчого товару)
___________________________________________,
(назва суб'єкта господарювання)

     які запроваджуються з ___ __________ 20___ року

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Найменування |Нормативно- |Одиниця| Оптово-відпускна ціна | Рентабельність, відсотків |
|ковий |продовольчого| технічна |виміру | виробника з урахуванням | |
|номер | товару |документація| | податку на додану вартість | |
| | | (ДСТУ, ТУ) | | за одиницю виміру, гривень | |
| | | | |----------------------------+-------------------------------|
| | | | |фактична|декларова-|прийнята|фактична|задекларо-| за |
| | | | | | на |уповно- | (за | вана |погодженням|
| | | | | | |важеним |звітний | |уповноваже-|
| | | | | | |органом |період) | |ного органу|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________  __________  ________________________
(посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище)
суб'єкта господарювання)

М.П.

( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 )

Додаток 2
до Порядку

       ПОГОДЖЕНО
________________________________________
(посада керівника уповноваженого органу)
_______________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
від ___ ___________ 20__ р. N _______

              ДЕКЛАРАЦІЯ
зміни оптово-відпускних цін реалізатора на
___________________________________
(найменування продовольчого товару)
_______________________________________________,
(назва суб'єкта господарювання)

     які запроваджуються з ___ __________ 20___ року

-----------------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Найменування | Нормативно-|Одиниця|Задекларована| Оптово-відпускна ціна |
|ковий |продовольчого| технічна |виміру | оптово- | реалізатора |
|номер | товару |документація| | відпускна |з урахуванням податку на додану|
| | | (ДСТУ, ТУ) | | ціна | вартість за одиницю виміру, |
| | | | | виробника з | гривень |
| | | | | урахуванням |-------------------------------|
| | | | | податку на |фактична|задекларо-| за |
| | | | | додану | (за | вана |погодженням|
| | | | | вартість за |звітний | |уповноваже-|
| | | | | одиницю |період) | |ного органу|
| | | | | виміру, | | | |
| | | | | гривень | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------

_________________________  __________  ______________________
(посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище)
суб'єкта господарювання)

М.П.

( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 709 від 06.08.2008 )