Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
04.04.2008 N 108

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2008 р. за N 326/15017

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства економіки України
N 60 від 30.01.20
09)

Про затвердження форм документів у сфері
державних закупівель

Відповідно до підпункту 8 пункту 9 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 N 274, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму оголошення про проведення відкритих, двоступеневих торгів і редукціону та Інструкцію щодо її заповнення;

форму оголошення про результати проведення процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнення;

форму оголошення про проведення попередньої кваліфікації та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звіту про результати проведення процедури редукціону та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звіту про результати проведення процедури торгів з обмеженою участю та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника та Інструкцію щодо її заповнення;

форму протоколу про розкриття тендерних (цінових) пропозицій;

форму протоколу оцінки тендерних (цінових) пропозицій;

форму реєстру отриманих тендерних (цінових) пропозицій.

2. Департаменту державних резервів та товарних бірж в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економіки України А.А.Максюту.

Міністр Б.М.Данилишин

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
04.04.2008 N 108

              ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих, двоступеневих
торгів і редукціону

   Перед заповненням  уважно ознайомтеся з Інструкцією щодо
заповнення форми оголошення про проведення відкритих,
двоступеневих торгів і редукціону.

1. Інформація не для друку:

1.1. Головний розпорядник коштів (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

1.2. Джерело фінансування закупівлі.

1.3. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або
очікувана вартість закупівлі.

2. Замовник:

2.1. Повне найменування.

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку).

2.3. Місцезнаходження.

2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по
батькові, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Предмет закупівлі.

3.2. Вид та кількість поставки товарів, вид проведення робіт
та надання послуг.

3.3. Місце і строк (поставки товарів, виконання (проведення)
робіт або надання послуг).

4. Процедура закупівлі.

   5. Отримання тендерної документації:

5.1. Місце.

5.2. Способи.

6. Тендерне забезпечення:

6.1. Спосіб (форма) надання.

6.2. Розмір.

7. Умови подання тендерних пропозицій:

7.1. Місце.

7.2. Спосіб.

7.3. Кінцевий строк.

8. Розкриття тендерних пропозицій:

8.1. Місце.

8.2. Дата.

8.3. Час.

9. Додаткова інформація.

10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує
оголошення.
________________
(підпис, М.П.)

Директор департаменту державних
резервів та товарних бірж Т.А.Дергалюк

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
04.04.2008 N 108

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2008 р. за N 326/15017

Інструкція
щодо заповнення форми оголошення про проведення
відкритих, двоступеневих торгів і редукціону

1. Оголошення подається тільки стосовно одного окремого предмета закупівлі, що зазначається в пункті 3 оголошення.

2. Оголошення готується українською мовою та однією з іноземних мов, що використовуються у міжнародній торгівлі, у випадках, передбачених пунктом 15 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 N 274 (далі - Тимчасове положення), засвідчується печаткою замовника.

3. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік, час.

4. Щодо пункту 1 оголошення.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. Джерело фінансування закупівлі визначається за підпунктом 4 пункту 2 Тимчасового положення. У разі, коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у підпункті 1.2 зазначається: "Кошти підприємства". Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість закупівлі зазначається в гривнях (цифрами та словами).

Підпункт 1.1 не заповнюється замовником у разі, якщо це не передбачено його правовим статусом.

5. Щодо пункту 2 оголошення.

Замовник визначається відповідно до підпунктів 8 і 13 пункту 2 Тимчасового положення. У разі здійснення закупівлі підприємствами замовник визначається за абзацом четвертим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 N 274 "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти".

У підпункті 2.3 зазначається найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

6. Щодо пункту 3 оголошення.

Інформація про предмет закупівлі зазначається відповідно до пунктів 3 і 4 Тимчасового положення. Замовник також зазначає загальну інформацію про вид, у тому числі необхідні його технічні та інші параметри, кількість, місце поставки товарів, проведення робіт, надання послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

7. Щодо пункту 5 оголошення.

У підпункті 5.1 зазначається найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс, номер кімнати.

У підпункті 5.2 зазначається спосіб (способи) отримання тендерної документації (особисто або поштою, тощо), яка готується замовником.

8. Щодо пункту 6 оголошення.

8.1. Щодо підпункту 6.1. Спосіб надання тендерного забезпечення визначається замовником відповідно до підпункту 6 пункту 2 Тимчасового положення.

8.2. Щодо підпункту 6.2. Розмір тендерного забезпечення визначається відповідно до пункту 43 Тимчасового положення у гривнях (цифрами та словами), виходячи з очікуваної вартості закупівлі. У разі, коли замовник надає можливість учасникам торгів подавати свої тендерні пропозиції до окремих частин предмета закупівлі (встановлення такої можливості зазначається в підпункті 3.1 пункту 3 оголошення), розмір тендерного забезпечення визначається відповідно до пункту 43 Тимчасового положення у гривнях (цифрами та словами), виходячи з очікуваної вартості, встановленої замовником частини (частин) предмета закупівлі. У разі, коли замовник не вимагає тендерного забезпечення, робиться запис: "Тендерне забезпечення не вимагається".

9. Щодо пункту 7 оголошення.

9.1. У підпункті 7.1 зазначається найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

9.2. У підпункті 7.2 зазначається спосіб подання тендерних пропозицій (особисто та/або поштою тощо).

9.3. Щодо підпункту 7.3. Строк подання тендерних пропозицій установлюється в межах 30 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів. В окремих випадках цей строк може бути зменшено до 15 календарних днів. При застосуванні процедури двоступеневих торгів строк подання попередніх пропозицій не може бути меншим ніж 30 календарних днів від дня опублікування оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів. При застосування процедури редукціону строк подання попередніх тендерних пропозицій становить не менше ніж 15 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення процедури редукціону.

10. Щодо пункту 8 оголошення.

10.1. У підпункті 8.1 зазначається найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс, номер кімнати.

10.2. Щодо підпункту 8.2, підпункту 8.3 Відповідно до пункту 53 Тимчасового положення розкриття тендерних пропозицій відбувається у день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в тендерній документації.

11. Щодо пункту 9 оголошення.

У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:

способи зв'язку для отримання додаткової інформації;

основні кваліфікаційні вимоги відповідно до пункту 24 Тимчасового положення, яким повинні відповідати учасники процедури закупівлі;

перелік критеріїв, що визначаються замовником під час оцінки тендерних пропозицій, у разі застосування процедури двоступеневих торгів.

Директор департаменту державних
резервів та товарних бірж Т.А.Дергалюк

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
04.04.2008 N 108

               ПРОТОКОЛ
про розкриття тендерних (цінових) пропозицій

 1. Замовник:

1.1. Повне найменування
_________________________________________________________________

1.2. Місцезнаходження
_________________________________________________________________

1.3. Відповідальний за проведення торгів
___________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________________ телефон
___________________________________ телефакс

2. Інформація про предмет закупівлі
_________________________________________________________________

3. Розкриття тендерних (цінових) пропозицій відбулося
_______ (дата) ____ (час).
Місце розкриття _________________________________________________

4. Перелік тендерних (цінових) пропозицій, запропонованих
учасниками процедури закупівлі:

------------------------------------------------------------------
| Номер і | Повне | Інформація | Ціна |Примітки|
| дата | найменування |про наявність|пропозиції | |
|реєстрації |ідентифікаційний | та | або ціни | |
|замовником | код за ЄДРПОУ |правильність | окремих | |
| тендерної | (для юридичної | оформлення | частин | |
| (цінової) | особи) та | всіх | предмета | |
|пропозиції | прізвище, | необхідних | закупівлі | |
| | ініціали (для | документів, | (якщо | |
| | фізичної особи) |передбачених | окремі | |
| | учасника | тендерною | частини | |
| | процедури |документацією| предмета | |
| | закупівлі, |(запитом щодо| закупівлі | |
| |місцезнаходження,| цінових | визначені | |
| |телефон/телефакс | пропозицій) |замовником | |
| | | |для надання| |
| | | |учасниками | |
| | | |пропозицій | |
| | | | щодо них) | |
------------------------------------------------------------------

 5. Присутні:

5.1. Від учасників процедури закупівлі:
__________________________________
(посада, прізвище, ініціали) (підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)
_________________________________________________________________

5.2. Від замовника (члени тендерного комітету):
__________________________________
(посада, прізвище, ініціали) (підпис)

Підпис голови тендерного комітету
______________________

Директор департаменту державних
резервів та товарних бірж Т.А.Дергалюк

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
04.04.2008 N 108

               ПРОТОКОЛ
оцінки тендерних (цінових) пропозицій

 1. Замовник

1.1. Повне найменування
_________________________________________________________________

1.2. Місцезнаходження
_________________________________________________________________

1.3. Відповідальний за проведення торгів
___________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________________ телефон
___________________________________ телефакс.

2. Інформація про предмет закупівлі
_________________________________________________________________

3. Проведення оцінки тендерних (цінових) пропозицій відбулося
_____ (дата) ___ (час).

4. Перелік тендерних (цінових) пропозицій, допущених до процедури
оцінки.

5. Методика оцінки тендерних (цінових) пропозицій.

6. Розрахунок балів за пропозиціями учасників:

------------------------------------------------------------------
| Повне | Критерії | Значення |Кількість балів|
| найменування | оцінки | показників за | за критеріями |
|ідентифікаційний| тендерних | критеріями | оцінки |
| код за ЄДРПОУ | (цінових) | оцінки | тендерних |
| (для юридичної | пропозицій | тендерних | (цінових) |
| особи) та | | (цінових) | пропозицій |
| прізвище, | | пропозицій | |
| ініціали (для | | | |
|фізичної особи) | | | |
| учасника | | | |
| процедури | | | |
| закупівлі | | | |
------------------------------------------------------------------

 7. Результати проведення оцінки тендерних (цінових) пропозицій
_________________________________________________________________

8. Члени тендерного комітету
__________________________________
(посада, прізвище, ініціали) (підпис)

Підпис голови тендерного комітету
____________________

Директор департаменту державних
резервів та товарних бірж Т.А.Дергалюк

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
04.04.2008 N 108

               РЕЄСТР
отриманих тендерних (цінових) пропозицій

 1. Замовник

1.1. Повне найменування
_________________________________________________________________

1.2. Місцезнаходження
_________________________________________________________________

1.3. Відповідальний за проведення торгів
____________________________________________ (прізвище, ініціали)
____________________________________________ телефон
____________________________________________ телефакс.

2. Процедура торгів щодо закупівлі
(назва предмета закупівлі відповідно до пункту 3 Тимчасового
положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.03.2008 N 274)
_________________________________________________________________

3. Вид процедури закупівлі:
_________________________________________________________________

4.

------------------------------------------------------------------
| N | Дата, час і | Повне | Дотримання |Підпис особи,|
|з/п | спосіб | найменування |передбачених | що |
| | отримання |ідентифікаційний| у тендерній |зареєструвала|
| |(особисто або | код за ЄДРПОУ |документації | тендерну |
| |поштою, тощо) | (для юридичної |(запиті щодо | (цінову) |
| | | особи) та | цінових | пропозицію, |
| | | прізвище, | пропозицій) | та підпис |
| | | ініціали (для | вимог щодо | особи, |
| | |фізичної особи) |форми подання| що передала |
| | | учасника | тендерної | її особисто |
| | | процедури | (цінової) | (якщо |
| | |закупівлі, який | пропозиції | передано |
| | | надав тендерну | | особисто) |
| | | (цінову) | | |
| | | пропозицію | | |
------------------------------------------------------------------

 5. Інша інформація
_________________________________________________________________

6. Прийняття тендерних (цінових) пропозицій закінчилося
_________ (дата) ____ (час)

_____________________________________
(підпис секретаря)
_____________________________________
(підпис голови тендерного комітету)

М.П.

Директор департаменту державних
резервів та товарних бірж Т.А.Дергалюк