Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

(Указ втратив чинність на підставі Указу
Президента України
N 1092/2008 від 27 листопада 2008 ро
ку)

Про зупинення дії постанови
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 року N 926

( Додатково див. Конституційне подання Президента
від 05.11.2008 )

Кабінетом Міністрів України 16 жовтня 2008 року видано постанову N 926 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 року N 449".

Цією постановою викладено в новій редакції форму державного акта на право власності на земельну ділянку. При цьому на відміну від раніше чинної форми державного акта на право власності на земельну ділянку (що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 року N 449) не передбачено його підписання головою місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування.

Зазначене рішення Кабінету Міністрів України прийнято всупереч нормам Конституції України ( 254к/96-ВР ), за якими земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, є об'єктом права власності Українського народу, права власника щодо якого здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією (частина перша статті 13, частина перша статті 14) ( 254к/96-ВР ), а також без урахування вимог Основного Закону України ( 254к/96-ВР ), якими визначені засади місцевого самоврядування, засади здійснення виконавчої влади в областях і районах місцевими державними адміністраціями (статті 7, 119, 142, 143) ( 254к/96-ВР ), що конкретизовані в Земельному кодексі України ( 2768-14 ), Законах України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ). Не враховано, зокрема, що голови місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування, виконуючи повноваження щодо підписання державного акта на право власності на земельну ділянку, не тільки формалізували такий акт, але виконували завдання щодо контролю за додержанням гарантованого частиною другою статті 14 Конституції України ( 254к/96-ВР ) права власності на землю, зокрема права, що набувається і реалізується громадянами.

Тож, ураховуючи, що усунення зазначених посадових осіб від здійснення контролю за додержанням відповідних прав громадян негативно позначиться на забезпеченні прав громадян на землю, постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 року N 926 не відповідає і положенням Конституції України ( 254к/96-ВР ), за якими утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави, держава відповідає перед людиною за свою діяльність (стаття 3), Конституція України ( 254к/96-ВР ) має найвищу юридичну силу, нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України ( 254к/96-ВР ) і повинні відповідати їй (стаття 8) ( 254к/96-ВР ).

Ураховуючи викладене, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) постановляю:

1. Зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 року N 926 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 року N 449".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 5 листопада 2008 року
N 998/2008