Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до законів України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
та "Про ставки акцизного збору і ввізного мита
на деякі товари (продукцію)"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., NN 20-22, ст. 269; із змінами, внесеними законами України від 3 лютого 2009 року N 908-VI, від 5 березня 2009 року N 1080-VI, від 17 березня 2009 року N 1131-VI та від 21 травня 2009 року N 1402-VI):

1) у статті 1:

у частині першій цифри "238.932.555,4" та "183.698.198,8" замінити відповідно цифрами "239.215.055,4" та "183.980.698,8";

у частині другій цифри "267.394.883,5" та "193.358.048,9" замінити відповідно цифрами "267.677.383,5" та "193.640.548,9";

2) внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.

2. У статті 8 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 2009 р., N 18, ст. 246) цифри "0,34" замінити цифрами "0,60".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України разом з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету внести пропозиції щодо фінансового забезпечення необхідних заходів соціально-економічного та медичного спрямування.

3. Рекомендувати Державному управлінню справами внести пропозиції щодо скорочення видатків із забезпечення його діяльності.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 23 червня 2009 року
N 1534-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
та деяких інших законів України"

       Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2009 рік"

                            (тис.грн.)

--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |
| |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд |
| | кацією | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|Всього доходів: |239 215 055,4|183 980 698,8| 55 234 356,6|
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|Разом доходів (без урахування |230 473 839,9|175 239 483,3| 55 234 356,6|
|міжбюджетних трансфертів) | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |178 936 944,7|160 161 729,3| 18 775 215,4|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки |120 494 166,9|108 651 296,9| 11 842 870,0|
| |на товари та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14020000|Акцизний збір із | 19 342 630,0| 12 920 350,0| 6 422 280,0|
| |вироблених в Україні | | | |
| |товарів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14030000|Акцизний збір із | 5 862 360,0| 891 770,0| 4 970 590,0|
| |ввезених на | | | |
| |територію України товарів | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" та
деяких інших законів України"

               Зміни
до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2009 рік"

                            (тис.грн.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- |                        | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
| Всього |193 640 548,9|185 504 686,4| 32 664 307,7| 2 296 247,5| 7 135 862,5|74 036 834,6|27 498 586,5|1 959 228,0| 450 477,2| 26 573 363,4| 267 677 383,5|
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2760000| |Міністерство | 147 500,0| 25 000,0| | | 122 500,0| | | | | | 147 500,0|
| | |регіонального розвитку | | | | | | | | | | | |
| | |та будівництва України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2761000| |Міністерство | 147 500,0| 25 000,0| | | 122 500,0| | | | | | 147 500,0|
| | |регіонального розвитку | | | | | | | | | | | |
| | |та будівництва України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2761220| 0180 |Субвенція з державного | 100 000,0| | | | 100 000,0| | | | | | 100 000,0|
| | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | |
| | |міста Львова на | | | | | | | | | | | |
| | |реалізацію заходів з | | | | | | | | | | | |
| | |цілодобового | | | | | | | | | | | |
| | |водозабезпечення міста | | | | | | | | | | | |
| | |Львова | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2761230| 0180 |Субвенція з державного | 22 500,0| | | | 22 500,0| | | | | | 22 500,0|
| | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | |
| | |міста Канева Черкаської | | | | | | | | | | | |
| | |області на завершення у | | | | | | | | | | | |
| | |2009 році | | | | | | | | | | | |
| | |ремонтно-реставраційних | | | | | | | | | | | |
| | |робіт і створення | | | | | | | | | | | |
| | |музейної експозиції на | | | | | | | | | | | |
| | |об'єкті Шевченківського | | | | | | | | | | | |
| | |національного | | | | | | | | | | | |
| | |заповідника в місті | | | | | | | | | | | |
| | |Каневі "Будинок-музей | | | | | | | | | | | |
| | |Т.Г.Шевченко" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3510000| |Міністерство фінансів | 95 125 405,0| 94 125 405,0| | | |28 948 768,1| 8 264 867,0| | | 719 016,4| 124 074 173,1|
| | |України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3511000| |Міністерство | 55 612 114,2| 54 612 114,2| | | |24 288 268,1| 3 604 367,0| | | 719 016,4| 79 900 382,3|
| | |фінансів України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3511060| 0180 |Додаткові дотації | 863 127,0| 863 127,0| | | | | | | | | 863 127,0|
| | |з державного | | | | | | | | | | | |
| | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |
| | |бюджетам | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
та деяких інших законів України"

               Зміни
до додатка N 7 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )
"Показники міжбюджетних взаємовідносин
державного бюджету з місцевими бюджетами на 2009 рік"

                            (тис.грн.)

----------------------------------------------------------------------------------
| Шифр |Код бюджету| Назва місцевого | Додаткова |Субвенції з державного бюджету|
| | | бюджету | дотація з |------------------------------|
| | |адміністративно- | державного |Субвенція загального фонду на:|
| | | територіальної | бюджету на |------------------------------|
| | | одиниці |забезпечення| завершення у | реалізацію |
| | | | лікування | 2009 році | заходів з |
| | | | хворих на | ремонтно- | цілодобового |
| | | | цукровий |реставраційних | водозабез- |
| | | | діабет | робіт і | печення |
| | | | | створення | міста Львова |
| | | | | музейної | |
| | | | | експозиції на | |
| | | | | об'єкті | |
| | | | |Шевченківського| |
| | | | | національного | |
| | | | | заповідника в | |
| | | | | місті Каневі | |
| | | | |"Будинок-музей | |
| | | | | Т.Г.Шевченка" | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |23204000000|м. Канів | | 22 500,0| |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |13201000000|м. Львів | | | 100 000,0|
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |01100000000|Бюджет | 5 523,9| | |
| | |Автономної | | | |
| | |Республіки Крим | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |02100000000|Обласний бюджет | 5 244,5| | |
| | |Вінницької | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |03100000000|Обласний бюджет | 2 731,0| | |
| | |Волинської | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |04100000000|Обласний бюджет | 16 704,1| | |
| | |Дніпропетровської| | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |05100000000|Обласний бюджет | 13 230,2| | |
| | |Донецької області| | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |06100000000|Обласний бюджет | 4 448,1| | |
| | |Житомирської | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |07100000000|Обласний бюджет | 3 578,8| | |
| | |Закарпатської | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|

|   |08100000000|Обласний бюджет |   6 220,1|        |       |
| | |Запорізької | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |09100000000|Обласний бюджет | 3 211,6| | |
| | |Івано- | | | |
| | |Франківської | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |10100000000|Обласний бюджет | 5 336,2| | |
| | |Київської області| | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |11100000000|Обласний бюджет | 3 879,9| | |
| | |Кіровоградської | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |12100000000|Обласний бюджет | 8 922,7| | |
| | |Луганської | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |13100000000|Обласний бюджет | 6 985,3| | |
| | |Львівської | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |14100000000|Обласний бюджет | 4 045,9| | |
| | |Миколаївської | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |15100000000|Обласний бюджет | 11 183,6| | |
| | |Одеської області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |16100000000|Обласний бюджет | 5 829,6| | |
| | |Полтавської | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |17100000000|Обласний бюджет | 3 648,1| | |
| | |Рівненської | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |18100000000|Обласний бюджет | 3 709,2| | |
| | |Сумської області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |19100000000|Обласний бюджет | 3 342,6| | |
| | |Тернопільської | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |20100000000|Обласний бюджет | 11 835,5| | |
| | |Харківської | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |21100000000|Обласний бюджет | 4 148,1| | |
| | |Херсонської | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |22100000000|Обласний бюджет | 5 068,2| | |
| | |Хмельницької | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |23100000000|Обласний бюджет | 6 091,9| | |
| | |Черкаської | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |24100000000|Обласний бюджет | 3 269,0| | |
| | |Чернівецької | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |25100000000|Обласний бюджет | 3 458,6| | |
| | |Чернігівської | | | |
| | |області | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |26000000000|Міський бюджет | 7 044,9| | |
| | |міста Києва | | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| |27000000000|Міський бюджет | 1 308,4| | |
| | |міста Севастополя| | | |
|------+-----------+-----------------+------------+---------------+--------------|
| | |ВСЬОГО | 160 000,0| 22 500,0| 100 000,0|
----------------------------------------------------------------------------------