Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., NN 20-22, ст. 269, N 26, ст. 320, N 30, ст. 422, N 31, ст. 454, N 41, ст. 598; із змінами, внесеними законами України від 10 червня 2009 року N 1498-VI, від 23 червня 2009 року N 1534-VI, від 21 серпня 2009 року N 1608-VI, від 22 жовтня 2009 року N 1680-VI, від 23 жовтня 2009 року N 1688-VI та від 3 листопада 2009 року N 1694-VI) такі зміни:

1. Статтю 54 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Установити з 1 листопада 2009 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 701 гривня та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років - 632 гривні; дітей віком від 6 до 18 років - 776 гривень; працездатних осіб - 744 гривні; осіб, які втратили працездатність, - 573 гривні".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

2. У частині першій статті 55 слова і цифри "з 1 грудня 2009 року - 669 гривень" замінити словами і цифрами "з 1 листопада 2009 року - 744 гривні".

3. Внести зміни до додатків N 3 та N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) відповідно до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 листопада 2009 року
N 1715-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

            Зміни до додатка N 3
до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2009 рік" ( 835-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2009 рік"

                            (тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3500000| |Міністерство фінансів | 22 243 153,2| 22 190 628,7| 4 488 014,0| 168 159,0| 52 524,5| 920 437,0| 717 100,1| 3 776,9| 1 075,7| 203 336,9| 23 163 590,2|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3501000| |Апарат Міністерства | 16 721 209,3| 16 688 545,5| 736 637,9| 40 832,8| 32 663,8| 161 466,5| 81 039,2| 3 177,8| 633,3| 80 427,3| 16 882 675,8|
| | |фінансів України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3501170| 0171 |Обслуговування | 9 246 109,6| 9 246 109,6| | | | | | | | | 9 246 109,6|
| | |внутрішнього державного | | | | | | | | | | | |
| | |боргу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3510000| |Міністерство фінансів | 96 399 035,0| 94 942 405,0| | | 156 630,0|37 748 768,1| 8 264 867,0| | | 9 519 016,4| 134 147 803,1|
| | |України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3511000| |Міністерство фінансів | 56 168 744,2| 54 712 114,2| | | 156 630,0|33 088 268,1| 3 604 367,0| | | 9 519 016,4| 89 257 012,3|
| | |України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3511340| 0180 |Субвенція з державного | 16 023 945,9| 16 023 945,9| | | | | | | | | 16 023 945,9|
| | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |
| | |бюджетам на виплату | | | | | | | | | | | |
| | |допомоги сім'ям з | | | | | | | | | | | |
| | |дітьми, малозабезпеченим| | | | | | | | | | | |
| | |сім'ям, інвалідам з | | | | | | | | | | | |
| | |дитинства, | | | | | | | | | | | |
| | |дітям-інвалідам та | | | | | | | | | | | |
| | |тимчасової державної | | | | | | | | | | | |
| | |допомоги дітям | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3513000| |Пенсійний фонд України | 40 230 290,8| 40 230 290,8| | | | 4 660 500,0| 4 660 500,0| | | | 44 890 790,8|
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3513050| 1020 |Покриття дефіциту коштів| 13 770 039,7| 13 770 039,7| | | | | | | | | 13 770 039,7|
| | |Пенсійного фонду України| | | | | | | | | | | |
| | |для виплати пенсій | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

            Зміни до додатка N 7
до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2009 рік" ( 835-17 )
"Показники міжбюджетних взаємовідносин
державного бюджету з місцевими бюджетами на 2009 рік"

                            (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
|Код бюджету| Назва місцевого |Субвенції з державного бюджету|
| | бюджету |------------------------------|
| | адміністративно- |Субвенція загального фонду на:|
| | територіальної |------------------------------|
| | одиниці | виплату допомоги сім'ям з |
| | | дітьми, малозабезпеченим |
| | |сім'ям, інвалідам з дитинства,|
| | |дітям-інвалідам та тимчасової |
| | | державної допомоги дітям |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|01100000000|Бюджет Автономної | 735 544,1|
| |Республіки Крим | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|02100000000|Обласний бюджет | 574 017,7|
| |Вінницької області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|03100000000|Обласний бюджет | 515 498,3|
| |Волинської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|04100000000|Обласний бюджет | 1 139 817,9|
| |Дніпропетровської | |
| |області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|05100000000|Обласний бюджет | 1 327 731,8|
| |Донецької області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|06100000000|Обласний бюджет | 517 191,5|
| |Житомирської області| |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|07100000000|Обласний бюджет | 570 353,9|
| |Закарпатської області| |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|08100000000|Обласний бюджет | 597 185,8|
| |Запорізької області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|09100000000|Обласний бюджет | 616 459,7|
| |Івано-Франківської | |
| |області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|10100000000|Обласний бюджет | 583 806,1|
| |Київської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|11100000000|Обласний бюджет | 358 445,7|
| |Кіровоградської | |
| |області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|12100000000|Обласний бюджет | 695 878,1|
| |Луганської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|13100000000|Обласний бюджет | 960 237,2|
| |Львівської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|14100000000|Обласний бюджет | 460 153,7|
| |Миколаївської області| |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|15100000000|Обласний бюджет | 892 080,1|
| |Одеської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|16100000000|Обласний бюджет | 453 383,4|
| |Полтавської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|

|17100000000|Обласний бюджет   |           500 795,5|
| |Рівненської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|18100000000|Обласний бюджет | 357 716,8|
| |Сумської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|19100000000|Обласний бюджет | 409 009,7|
| |Тернопільської | |
| |області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|20100000000|Обласний бюджет | 838 532,3|
| |Харківської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|21100000000|Обласний бюджет | 396 823,0|
| |Херсонської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|22100000000|Обласний бюджет | 507 489,8|
| |Хмельницької області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|23100000000|Обласний бюджет | 418 062,7|
| |Черкаської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|24100000000|Обласний бюджет | 362 410,6|
| |Чернівецької області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|25100000000|Обласний бюджет | 340 800,6|
| |Чернігівської області| |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|26000000000|Міський бюджет міста | 774 454,6|
| |Києва | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|27000000000|Міський бюджет міста | 120 065,1|
| |Севастополя | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
| |ВСЬОГО | 16 023 945,9|
------------------------------------------------------------------