Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 липня 2009 р. N 810
Київ

Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України

( Додатково див. Указ Президента
N 675/2009 від 27.08.20
09 )

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2010 від 17.02.20
10 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 559 від 07.07.20
10 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

( Дію пункту 1 зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 від 27.08.2009 )

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 810

Зміни,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

( Положення пункту 1 втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2010 від 17.02.2010 )

1. У Правилах оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 231 (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 158; Офіційний вісник України, 2004 р., N 12, ст. 752, N 49, ст. 3210; 2006 р., N 18, ст. 1328; 2007 р., N 48, ст. 1963):

1) в абзаці другому пункту 2 слова "службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словами "територіальними органами та підрозділами міграційної служби";

2) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"управлінь (відділів) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи), відділів (секторів) міграційної служби у містах та районах (далі - підрозділи) за місцем проживання в Україні або незалежно від місця проживання в Україні - до міжрегіональних центрів видачі паспортних документів;";

3) у пункті 13 слова "Державним департаментом у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словом "ДМС";

4) доповнити абзац перший пункту 25 після слів "органів прокуратури," словами "органів міграційної служби,";

5) в абзаці третьому пункту 26 слова "Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словами "Державної міграційної служби";

6) в абзаці першому пункту 28 слова "Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словами "ДМС";

7) у підпункті "а" пункту 10 додатка 2 до Правил:

в абзаці першому слова "служби у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словами "міграційної служби";

останній абзац викласти в такій редакції:

"Коди підрозділів міграційної служби визначаються ДМС;";

8) пункт 1 додатка 2-1 викласти в такій редакції:

"1. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспортів громадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт) громадянам, які проживають в Україні, здійснюється управліннями (відділами) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, відділами (секторами) міграційної служби у містах та районах (далі - територіальний орган чи підрозділ) за місцем проживання громадян в Україні або незалежно від їх місця проживання в Україні, міжрегіональними центрами видачі паспортних документів, на базі яких утворюються вузли місцевого рівня (районах у містах, містах обласного значення) та вузли регіонального рівня (в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі), Головним обчислювальним центром Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, що діє у складі Державної міграційної служби (далі - Головний обчислювальний центр), і Державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).".

2. У Положенні про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1995 р. N 610 (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 268):

1) у першому реченні абзацу першого пункту 7 слова "до паспортної служби органу внутрішніх справ" замінити словами "до територіального органу міграційної служби";

2) у тексті Положення слово "МВС" замінити словом "ДМС".

3. У Правилах в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. N 1074 (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 148; Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 954; 2001 р., N 40, ст. 1798; 2003 р., N 31, ст. 1617, N 37, ст. 1981; 2004 р., N 30, ст. 2015; 2005 р., N 32, ст. 1948; 2006 р., N 16, ст. 1203, N 27, ст. 1951; 2007 р., N 52, ст. 2117, N 95, ст. 3470; 2008 р., N 31, ст. 971; 2009 р., N 33, ст. 1159):

1) в абзаці другому пункту 8 слова "органами внутрішніх справ оформлюється посвідка на тимчасове проживання в порядку, установленому МВС" замінити словами "органами міграційної служби оформлюється посвідка на тимчасове проживання в порядку, установленому ДМС";

2) у пункті 9 слова "відповідними підрозділами з питань національностей та міграції Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій" замінити словами "відповідними територіальними органами міграційної служби";

3) у першому реченні пункту 27 слова "органами внутрішніх справ у порядку, встановленому МВС" замінити словами "територіальними органами міграційної служби в порядку, встановленому ДМС";

4) у пункті 41:

абзац другий після слів "органів прокуратури," доповнити словами "органів міграційної служби,";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"На час затримання паспортного документа іноземцю та особі без громадянства органом міграційної служби оформляється тимчасовий дозвіл на перебування в Україні, форма якого затверджується ДМС.";

5) у тексті Правил слова "орган внутрішніх справ" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "орган міграційної служби" у відповідному відмінку і числі.

4. У Положенні про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1238 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1186):

1) у пункті 7 слова "внутрішніх справ" замінити словами "міграційної служби";

2) в абзаці другому пункту 8 слово "МВС" замінити словом "ДМС".

5. У Правилах оформлення візових документів для в'їзду в Україну, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. N 227 "Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 8, ст. 285; 2000 р., N 18, ст. 753, N 36, ст. 1534; 2001 р., N 6, ст. 231, N 9, ст. 365, N 33, ст. 1543; 2002 р., N 52, ст. 2388; 2003 р., N 31, ст. 1617; 2004 р., N 32, ст. 2152; 2007 р., N 86, ст. 3163; 2008 р., N 15, ст. 371; 2009 р., N 50, ст. 1703):

1) в абзаці другому пункту 12 слово "МВС" замінити словом "ДМС";

2) у першому реченні абзацу третього пункту 19 слова "Органами МВС у порядку, що визначається МВС" замінити словами "Органами міграційної служби в порядку, що визначається ДМС";

3) у пункті 22 слово "МВС" замінити словом "ДМС".

6. У переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2003 р., N 17, ст. 774; 2007 р., N 32, ст. 1288; 2008 р., N 76, ст. 2567, N 98, ст. 3232):

1) у пункті 1:

у позиції "Управління Верховного комісара ООН у справах біженців" слово "Держкомнацрелігій" замінити словом "ДМС";

позицію "Комітет з питань економічного співробітництва та інтеграції (КЕСІ)" після слова "МВС," доповнити словом "ДМС,";

2) у пункті 3:

у позиції "Міжнародна організація з міграції (МОМ)" слова "Держкомнацрелігій" виключити та доповнити після слова "МВС," словом "ДМС,";

у позиції "Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини" після слова "МВС," доповнити словом "ДМС,";

у позиції "Спеціальний представник ОБСЄ з питань боротьби з торгівлею людьми" після слова "МВС," доповнити словом "ДМС,".

7. У Положенні про проїзний документ біженця для виїзду за кордон, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1526 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1939; 2007 р., N 55, ст. 2218):

1) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Порядок оформлення, видачі та продовження терміну дії документа визначається ДМС за погодженням з МЗС та Адміністрацією Держприкордонслужби.";

2) у тексті Положення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомнацрелігій" замінити словом "ДМС".

8. У Положенні про посвідчення біженця, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1527 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1940; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2007 р., N 55, ст. 2218):

1) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. Порядок заповнення посвідчення визначається ДМС за погодженням з МЗС та Адміністрацією Держприкордонслужби.";

2) у тексті Положення слово "Держкомнацрелігій" замінити словом "ДМС".

9. У Порядках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. N 1983 (Офіційний вісник України, 2002 p., N 52, ст. 2400):

1) у Порядку формування квоти імміграції:

в абзаці шостому пункту 2 слово "Держкомнацрелігій" замінити словом "ДМС";

у тексті Порядку слова "Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" в усіх відмінках замінити словами "Державна міграційна служба" у відповідному відмінку;

2) у Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень:

у пункті 2:

абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:

"1) Державна міграційна служба (далі - міграційна служба) - стосовно іммігрантів, які є:";

в абзаці першому підпункту 2 слова "територіальні органи Департаменту в головних управліннях, управліннях МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи)" замінити словами "територіальні органи міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи)";

в абзаці першому підпункту 3 слова "територіальні підрозділи Департаменту в міських, районних у містах управліннях органів внутрішніх справ (далі - територіальні підрозділи)" замінити словами "територіальні підрозділи міграційної служби в містах з районним поділом та районах у м. Києві (далі - територіальні підрозділи)";

у тексті Порядку слово "Департамент" в усіх відмінках замінити словами "міграційна служба" у відповідному відмінку;

3) у Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Оформлення і видача посвідок проводиться територіальними органами і підрозділами Державної міграційної служби (далі - територіальні підрозділи) за місцем проживання іммігрантів.";

в абзаці другому пункту 4 слова "Державним департаментом у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі - Департамент)" замінити словами "Державною міграційною службою (далі - міграційна служба)";

у тексті Порядку слово "Департамент" в усіх відмінках замінити словами "міграційна служба" у відповідному відмінку.

10. Абзац третій додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 132 "Про використання та підтримання у контрольному стані довідників суб'єктів формування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування" із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 327 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 752), викласти в такій редакції:

"Територіальні органи та підрозділи ДМС". Державної міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

( Положення пункту 11 втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2010 від 17.02.2010 )

11. У Правилах оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1111 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1550; 2007 р., N 10, ст. 367):

1) у пунктах 4 і 16 слова "Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словом "ДМС";

2) в абзаці другому пункту 5, пунктах 11 і 17 слово "МВС" замінити словом "ДМС".

( Положення пункту 12 втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2010 від 17.02.2010 )

12. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 491 "Про затвердження Правил оформлення і видачі службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб свідоцтва про належність до громадянства України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1053; 2006 р., N 11, ст. 752):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова "службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словами "міграційною службою";

2) у Правилах, затверджених зазначеною постановою:

у назві Правил слова "службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словами "міграційною службою";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Прийом документів та видача свідоцтва здійснюється територіальними органами ДМС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі та підрозділами (відділами, секторами) в містах та районах (далі - територіальні органи (підрозділи) за місцем проживання.

Виготовлення свідоцтв здійснюється державним підприємством "Державний центр персоналізації документів.";

в абзаці другому пункту 5 слова "за зразком згідно з додатком" замінити словами "за установленим ДМС зразком";

у пункті 13 слово "МВС" замінити словом "ДМС";

3) додаток до Правил виключити.

( Положення пункту 13 втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2010 від 17.02.2010 )

13. У Положенні про Головний обчислювальний центр Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 573 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 17, ст. 1197; 2005 р., N 22, ст. 1198; 2006 р., N 11, ст. 752; 2007 р., N 48, ст. 1963):

1) у пункті 1 слова "Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словом "ДМС";

2) у підпункті 16 пункту 3 слова "служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словами "міграційної служби";

3) в абзаці шостому пункту 4 слова "Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словом "ДМС";

4) у пункті 5 слова ", який є заступником директора Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" виключити;

5) у пункті 6 слова "Штатний розпис, структура" замінити словом "Структура", а слова "Міністр внутрішніх справ за поданням директора Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" - словами "Голова ДМС".

14. У складі виконавців заходу, визначеного пунктом 4 Програми облаштування осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1573 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3056; 2007 р., N 55, ст. 2218), слово "МВС" замінити словом "ДМС".

15. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 327 "Про створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 752; 2007 р., N 48, ст. 1963) слова "Міністерство внутрішніх справ" замінити словом "Державну міграційну службу".

( Положення пункту 16 втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2010 від 17.02.2010 )

16. У Положенні про Міністерство внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. N 1383 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 40, ст. 2687; 2008 р., N 16, ст. 416, N 35, ст. 1174):

1) в абзаці другому пункту 1 слова "громадянства, імміграційної та паспортної роботи," виключити;

2) підпункти 5 і 6 пункту 3 виключити;

3) підпункт 19 пункту 4 викласти в такій редакції:

"19) у межах своїх повноважень веде боротьбу з незаконною міграцією, а також здійснює контроль за додержанням правил паспортної системи;".

17. У Положенні про Державний комітет України у справах національностей та релігій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 201 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 419, N 89, ст. 3271):

1) у пункті 3:

в абзаці другому слова "міграції," і "біженців та інших категорій мігрантів," виключити;

в абзаці четвертому слова ", біженців, а також у межах своїх повноважень - прав інших категорій мігрантів" виключити;

2) у пункті 4:

у підпункті 1 слова "міграції," і "біженців та інших категорій мігрантів," виключити;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) вивчає та аналізує проблеми осіб, які повернулися, тенденції етнонаціонального та культурного розвитку національних меншин України, етномовних та релігійних процесів у державі, розробляє поточні та довгострокові прогнози із зазначених питань;";

у підпункті 4 слова ", біженців та інших категорій мігрантів" виключити;

підпункт 6 виключити;

у підпунктах 5, 9 і 20 слова ", біженців, інших категорій мігрантів" виключити;

у підпунктах 18 і 21 слова "міграції," і "біженців, інших категорій мігрантів," виключити;

у підпункті 23 слова "міграцію," і "біженців, інших категорій мігрантів," виключити;

у підпункті 25 слова ", зокрема скарги на рішення органів міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі" виключити;

у підпункті 26 слова ", органів міграційної служби" виключити;

3) в абзаці першому пункту 6 слова "підпорядковані йому органи міграційної служби, а також" виключити.

18. У Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 322 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 26, ст. 871):

1) у пункті 3:

в абзаці першому слова "представники органів внутрішніх справ" замінити словами "представники ДМС";

в абзаці другому слово "МВС" замінити словом "ДМС";

2) у тексті Порядку слова "орган внутрішніх справ" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "орган міграційної служби" у відповідному відмінку і числі.

( Положення пункту 19 втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2010 від 17.02.2010 )

19. У Концепції розвитку Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 711 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 48, ст. 1628):

1) абзаци третій - п'ятий розділу "Структура, склад і функції ДІС" викласти в такій редакції:

"центральний рівень - вузли, створені в структурі ДМС, зокрема Головний обчислювальний центр, резервний банк даних та Державний центр персоналізації документів;

регіональний рівень - вузли, створені в територіальних органах ДМС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, у МЗС та структурних підрозділах інших суб'єктів ДІС;

місцевий рівень - вузли, створені в ДМС, територіальних органах та підрозділах ДМС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, у дипломатичних представництвах та консульських установах України за кордоном, структурних підрозділах інших суб'єктів формування ДІС.";

2) у тексті Концепції слово "МВС" замінити словом "ДМС".

( Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 559 від 07.07.2010 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 810

Перелік
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1998 р. N 96.

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 165 "Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи".

3. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 26 травня 2005 р. N 378 "Деякі питання виготовлення та використання бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1198).

4. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 327 "Про створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 752).

5. Абзац другий пункту 1 Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 201 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 419).

6. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. N 858 "Про затвердження технічного опису та зразка бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 48, ст. 1963).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1347 "Про внесення зміни до Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 89, ст. 3271).