Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 5-6,
N 7-8, ст.78 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 279-VI від 16.05.2
008, ВВР, 2008, N 25, ст.241 )

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 від 22.05.20
08 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 309-VI від 03.06.20
08, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
N 341-VI від 31.07.20
08, ВВР, 2008, N 36-37, ст.278
N 346-VI від 02.09.20
08, ВВР, 2008, N 44, ст.296
N 354-VI від 03.09.20
08, ВВР, 2008, N 44, ст.298
N 565-VI від 19.09.20
08, ВВР, 2009, N 6, ст.24
N 589-VI від 24.09.20
08, ВВР, 2009, N 10-11, ст.138
N 639-VI від 31.10.20
08, ВВР, 2009, N 14, ст.181 -
зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року
N 659-VI від 12.12.20
08, ВВР, 2009, N 14, ст.182

Кодексом
N 2456-VI від 08.07.20
10, ВВР, 2010, N 50-51, ст.572

Законом
N 2778-VI від 14.12.20
10 -
набирає чинності з 12.01.2011 р. )

Розділ I
Закон України
Про Державний бюджет України на 2008 рік

Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 231.931.966,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 180.783.209,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 51.148.756,9 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 253.207.875,1 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 200.106.067,7 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 53.101.807,4 тис. гривень.

Затвердити на 2008 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.567.659,6 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 368.234 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.199.425,6 тис. гривень;

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 5.311.930,3 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.568.028 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.743.902,3 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 25.020.179,1 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 21.522.651,9 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 3.497.527,2 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2008 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею. ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 341-VI від 31.07.2008, N 346-VI від 02.09.2008, N 354-VI від 03.09.2008, N 565-VI від 19.09.2008, N 589-VI від 24.09.2008; в редакції Закону N 659-VI від 12.12.2008 )

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2008 рік належать:

1) податок на додану вартість (крім податкової заборгованості минулих років з податку на додану вартість житлово-комунальних підприємств, підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу, розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з податку на додану вартість, термін сплати яких наступає у 2008 році, та надходжень від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" податку на додану вартість (у тому числі податкового боргу) при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у першому кварталі 2006 року, та податку на додану вартість, не сплаченого у встановлені строки за природний газ, ввезений на митну територію України у першому кварталі 2008 року, який перебуває під митним контролем, які є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі); ( Пункт 1 статті 2 в редакції Закону N 659-VI від 12.12.2008 )

2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, податкової заборгованості минулих років з податку на прибуток житлово-комунальних підприємств, підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу та розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з податку на прибуток підприємств, термін сплати яких наступає у 2008 році, які є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);

3) збір за спеціальне водокористування;

4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення (крім розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з платежів за користування надрами загальнодержавного значення, термін сплати яких наступає у 2008 році, які є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);

6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;

7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

10) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

11) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них);

12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні (крім розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з рентної плати за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні, термін сплати яких наступає у 2008 році, які є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);

13) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

14) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

15) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування; штрафних санкцій за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями уповноважених підрозділів органів виконавчої влади; штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;

16) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, не вручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

17) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету (крім надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки") ( 1868-15 ), та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

18) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

19) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

20) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

21) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України;

22) 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок, визначених пунктом 29 статті 7 та абзацом третім пункту 1 частини першої статті 52 цього Закону); 100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності);

23) рентна плата за транзитне транспортування природного газу (крім податкової заборгованості, в тому числі реструктуризованої, з рентної плати за транзитне транспортування природного газу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, термін сплати яких наступає у 2008 році, які є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);

24) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

25) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

26) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

27) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;

28) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій;

29) плата за виділення номерного ресурсу;

30) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій;

31) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім надходжень від реалізації об'єктів нерухомого військового майна, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані);

32) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;

33) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

34) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;

35) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (з моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі);

36) митні збори (до моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі);

37) надходження коштів від продажу спеціальних дозволів на користування надрами та збору за видачу таких дозволів;

38) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;

39) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

40) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, відповідно до умов договору;

41) надходження від плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна (крім надходжень, визначених пунктом 32 цієї статті);

42) вивізне мито;

43) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

44) плата за використання інших природних ресурсів;

45) збір за користування радіочастотним ресурсом;

46) надходження від державних грошових лотерей;

47) надходження від перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України;

48) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

Стаття 3. Установити, що підприємства, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, господарські товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або уповноважені особи договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж:

нафти сирої і газового конденсату власного видобутку (видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування надрами), крім обсягів, які використовуються на власні технологічні потреби, а також газу скрапленого - виключно на біржових аукціонах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

всього природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку (видобутого на підставі спеціальних дозволів на користування надрами) для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування такого ресурсу, за ціною, затвердженою Національною комісією регулювання електроенергетики України для кожного суб'єкта господарювання, визначеного в абзаці першому цієї статті.

Установити, що за рахунок природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що видобувається суб'єктами господарювання, визначеними в абзаці першому цієї статті, формується та використовується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, ресурс природного газу, що використовується для потреб населення.

З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої, газового конденсату, природного газу, у тому числі нафтового (попутного) та скрапленого, на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на них, не допускається.

Дія цієї статті поширюється виключно на тих учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, господарських товариств, більше ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств перевищує 50 відсотків загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.

Стаття 4. Кабінету Міністрів України погасити у 2008 році частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ), у сумі не менше 255.000 тис. гривень.

Установити, що Національний банк України у 2008 році вносить до Державного бюджету України щоквартально рівними частинами перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України на загальну суму не менш як 4.833.746 тис. гривень. ( Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

Стаття 5. Установити, що у 2008 році продаж спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Установити, що кошти, які надходять від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ), зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і додатково обліковуються у Державному казначействі України на окремому відповідному рахунку як фінансовий резерв для зняття з експлуатації атомних блоків.

Ці кошти можуть спрямовуватися Міністерством палива та енергетики України на придбання державних цінних паперів без права зміни власника у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2008 рік у частині доходів є:

1) акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) акцизний збір із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, у тому числі 807.403,3 тис. гривень нарахованих і не сплачених зобов'язань Державного підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію за минулі роки;

6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

8) надходження коштів від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Національному космічному агентству України;

9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України), правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

13) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;

14) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

15) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна, майна Національної академії наук України і галузевих академій наук та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

16) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

17) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України;

18) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ та іншої регіональної організації за участь українського персоналу органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;

19) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

20) 65 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;

21) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

22) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;

23) надходження від плати за оформлення посвідчення закордонного українця;

24) надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашення заборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне паливо у сумі 229.860,4 тис. гривень;

25) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

26) надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 );

27) надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;

28) надходження від енергогенеруючих компаній у рахунок погашення заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за поставлене протягом 1997-2000 років органічне паливо, але не менше 50.000 тис. гривень;

29) 90 відсотків коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації;

30) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

31) платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

32) надходження від реалізації об'єктів нерухомого військового майна Збройних Сил України, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані;

33) надходження, одержані в рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за використані матеріальні цінності з державного резерву, у сумі не менше 50.000 тис. гривень;

34) надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах;

35) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;

36) надходження розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", термін сплати яких наступає у 2008 році, з податку на додану вартість; податку на прибуток підприємств; платежів за користування надрами загальнодержавного значення; рентної плати за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні; рентної плати за транзитне транспортування природного газу;

37) штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

38) надходження коштів від реалізації продуктів утилізації боєприпасів, що передаються для утилізації Міністерству промислової політики України та Національному космічному агентству України;

39) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

40) надходження коштів від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

41) 65 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

42) податкова заборгованість та нараховані суми податків, які виникли після проведення розрахунків згідно із статтею 33 цього Закону житлово-комунальних підприємств, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і підприємств паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), податку на додану вартість та з рентної плати за транзитне транспортування природного газу та інших надходжень, що зараховуються до державного бюджету, яка спрямовується на розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперах колишнього СРСР;

43) податкова заборгованість підприємств з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), податку на додану вартість (крім податкової заборгованості, визначеної у пункті 44 цієї статті), рентної плати за транзитне транспортування природного газу, а також заборгованість місцевих бюджетів перед державним бюджетом, що виникла у зв'язку з наданням Міністерством фінансів України фінансової допомоги Уряду Автономної Республіки Крим, облвиконкомам, Севастопольському міськвиконкому на підставі укладених між ними у 1994 році договорів для підприємств теплоенергетики, що перебувають у комунальній власності, та надходження податку на додану вартість, не сплаченого Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" у встановлені строки за природний газ, ввезений на митну територію України у першому кварталі 2008 року, який перебуває під митним контролем, які спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування; ( Пункт 43 статті 7 в редакції Закону N 659-VI від 12.12.2008 )

44) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" податку на додану вартість (у тому числі податкового боргу) при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у першому кварталі 2006 року. ( Статтю 7 доповнено пунктом 44 згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

Стаття 8. Державному підприємству "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" забезпечити щомісячно рівними частинами протягом 2008 року перерахування до спеціального фонду державного бюджету 229.860,4 тис. гривень заборгованості перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне паливо.

Стаття 9. Установити, що у 2008 році надходження, одержані в рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за використані матеріальні цінності з державного резерву, у сумі не менше 50.000 тис. гривень спрямовуються у рахунок зобов'язань Державного комітету України з державного матеріального резерву за зберігання запасів державного резерву перед суб'єктами господарювання, які мають заборгованість по розрахунках з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її підприємствами.

Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статті встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Установити на 31 грудня 2008 року граничний розмір державного боргу України в сумі 89.138.062,3 тис. гривень. ( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

Стаття 11. Установити, що державні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановленого цим Законом граничного розміру державного боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному обсязі, допускається збільшення надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону, із щомісячним обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 12. Установити, що у 2008 році державні підприємства, в тому числі господарські товариства, у статутному фонді яких державі належить 50 та більше відсотків акцій, здійснюють внутрішні довгострокові (більше одного року) та зовнішні запозичення, надають гарантії або є поручителями за погодженням з Міністерством фінансів України, внутрішні короткострокові запозичення (до одного року) - за погодженням з відповідними органами центральної виконавчої влади, у сфері діяльності яких вони знаходяться.

Стаття 13. Установити, що у 2008 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг України в обсязі, що не перевищує 800.000 тис. гривень, за зобов'язаннями Державної іпотечної установи у сумі 1.000.000 тис. гривень, державних вугледобувних підприємств на їх технічне переоснащення у 2008 році в сумі, що не перевищує 3.100.000 тис. гривень (за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету та профільними комітетами Верховної Ради України), а також при необхідності за зобов'язаннями Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за зовнішніми запозиченнями, які здійснені за станом на 1 січня 2008 року, в обсязі цих запозичень, але не більше суми, яка еквівалентна 12.000.000 тис. гривень, в разі невиконання компанією зобов'язань відповідно до умов цих запозичень. ( Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 346-VI від 02.09.2008 )

Юридичні особи, щодо яких приймається рішення про надання кредитів або гарантій, зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом 2006-2008 років додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Установити, що у 2008 році державні гарантії за кредитами надаються Кабінетом Міністрів України в установленому ним порядку відповідно до частин першої та другої статті 17 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) загальним обсягом до 10.000.000 тис. гривень. ( Статтю 13 доповнено частиною згідно із Законом N 639-VI від 31.10.2008 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року )

Установити, що у 2008 році надання гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями) не здійснюється.

Кабінет Міністрів України при прийнятті рішення про надання кредитів або гарантій юридичним особам, у розпорядженні яких є майно, що є державною або комунальною власністю і не підлягає приватизації, приймає рішення щодо розміру та виду забезпечення виконання зобов'язань.

Стаття 14. Міністр фінансів України має право брати зобов'язання від імені України, які пов'язані із передбаченими цим Законом запозиченнями і державними гарантіями, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.

Стаття 15. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, з моменту такого виконання виникає прострочена заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави, відповідно, переходять права кредитора та право вимагати від боржника погашення такої заборгованості в установленому законом порядку.

Якщо договором з позичальником передбачається зобов'язання з погашення та обслуговування кредитів, залучених державою, невиконання або неналежне виконання позичальником таких зобов'язань тягне за собою перехід до держави права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі незалежно від стану виконання державою зобов'язань за такими кредитами.

Стаття 16. З метою економії бюджетних коштів надати право Міністерству фінансів України здійснювати правочини з державним боргом України, включаючи обмін, випуск та викуп державних боргових зобов'язань, при дотриманні граничного розміру державного боргу на кінець року.

Стаття 17. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати на конкурсних засадах розміщення коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного бюджету на умовах договорів тимчасової купівлі (продажу) державних цінних паперів з наступним їх поновленням до кінця року у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 18. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2008 рік належать:

1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;

2) кошти, одержані від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, а також кошти, які надійдуть від сплати штрафів та пені за невиконання власниками приватизованих об'єктів умов договорів їх купівлі-продажу, з урахуванням пункту 2 статті 19 цього Закону;

3) повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю;

4) зміни обсягів готівкових коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України; ( Пункт 4 статті 18 в редакції Закону N 659-VI від 12.12.2008 )

5) кошти єдиного казначейського рахунку. ( Статтю 18 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

У зв'язку з фінансовою кризою дозволити Державному казначейству України у 2008 році залучити кошти єдиного казначейського рахунку для забезпечення фінансовими ресурсами витрат бюджету, в першу чергу визначених статтею 29 цього Закону, з наступним поновленням таких коштів рівними частинами протягом п'яти наступних років. ( Статтю 18 доповнено частиною другою згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

Стаття 19. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2008 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2) 90 відсотків коштів, які надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми, але не більше ніж 1.462,5 тис. гривень;

3) невикористаний залишок коштів у сумі 212.000 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що спрямовується на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості для погашення заборгованості за електричну енергію, спожиту у минулих роках;

4) цільове розміщення державних цінних паперів. ( Статтю 19 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

Стаття 20. Визначити в 2008 році органи державної податкової служби України органами стягнення заборгованості юридичних осіб перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі (кошти від повернення якої надходять за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2801380, 2801400, 2801410, 2801440, 3401360, 3511550, 3511560, 3511630).

Дозволити Міністерству фінансів України залучати в 2008 році юридичних осіб для представництва органів державної влади в судах у справах про стягнення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, в тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено.

Надати Міністерству фінансів України право використовувати на оплату таких послуг юридичних осіб до п'яти відсотків від фактичних надходжень до державного бюджету внаслідок забезпечення цими особами здійснення стягнення.

Стаття 21. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6 статті 7 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.

Стаття 22. Фонду державного майна України забезпечити в 2008 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна, відповідно до пункту 2 статті 18 та до пункту 2 статті 19 цього Закону, у сумі не менш як 607.144,5 тис. гривень. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

Стаття 23. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати у 2008 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги погашення простроченої більше ніж три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, у тому числі оформленої простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України.

Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, за якими юридичні особи - резиденти мають заборгованість перед державою. При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу прав вимоги до 50 відсотків їх номінальної суми.

Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості, списується.

Міністерство фінансів України здійснює продаж таких прав вимоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 4, ст. 59, NN 9-11, ст. 96) дозволити в процесі приватизації державного майна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній валюті.

Стаття 25. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2008 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатками N 3, N 4 та N 5 до цього Закону.

У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюються лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), перерозподіл бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями здійснюються за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.

Перелік бюджетних програм, по яких затверджуються порядки використання коштів державного бюджету, визначається Кабінетом Міністрів України.

Установити, що у 2008 році норми законодавства щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2008 рік.

Розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів (далі - розпорядникам коштів) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків.

Державне казначейство України відкриває бюджетні асигнування головним розпорядникам бюджетних коштів виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм (крім загальнодержавних видатків).

Перерозподіл обсягів коштів між субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам та місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій у 2008 році здійснюється у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Порядки використання бюджетних коштів на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення державних форвардних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку, в тому числі із застосуванням заставних цін на зерно, погоджуються з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. ( Статтю 25 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 589-VI від 24.09.2008 )

Стаття 25-1. Установити, що видатки Державної служби автомобільних доріг України на розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування у сумі 801.905 тис. гривень, у тому числі 46.474,6 тис. гривень за загальним фондом та 755.430,4 тис. гривень за спеціальним фондом, спрямовуються на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року, на об'єктах дорожнього господарства державної власності у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Пооб'єктний розподіл та перерозподіл цих бюджетних призначень у 2008 році здійснюється Кабінетом Міністрів України з наступним інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. ( Закон доповнено статтею 25-1 згідно із Законом N 341-VI від 31.07.2008 )

Стаття 26. Перелік об'єктів та обсягів бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 27. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості (крім військових аташе), проводяться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 28. Установити, що у 2008 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України в межах обсягів, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України" ( 1906-15 ).

Стаття 29. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2008 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2008 рік видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації, фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, а також видатки на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, видатки на компенсацію Пенсійному фонду України втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Стаття 30. Установити, що у 2008 році оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у системі електронних переказів Національного банку України Державним казначейством України не здійснюється.

Стаття 31. Установити, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства фінансів України.

Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2008 році за вимогою органів державної виконавчої служби України здійснюється органами Державного казначейства України в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:

Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;

у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.

До прийняття спеціального Закону України у 2008 році списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, для юридичних осіб, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї установи.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених абзацами дев'ятим - одинадцятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних призначень.

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України, згідно з цією статтею, виступають органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами Державного казначейства України.

Органи Державного казначейства України виконують рішення, які прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів з відображенням в обліку органів Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов'язань.

Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.

Стаття 32. Установити, що в 2008 році рівноцінна та повна компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних з оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ), здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у розмірі фактично сплаченого податку та у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених головним розпорядникам коштів у Державному бюджеті України.

При цьому керівники бюджетних установ (організацій, підприємств), які утримують чисельність військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), передбачають асигнування на зазначену компенсацію у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених кошторисами або фінансовими планами.

Стаття 33. Установити, що у 2008 році розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперів колишнього СРСР здійснюються за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом оплати такими громадянами електричної і теплової енергії, природного газу, твердого палива, послуг водопостачання і водовідведення, квартирної плати, в рахунок податкового боргу, у тому числі розстроченого, підприємств (структурних підрозділів підприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та інших підприємств, що надають ці послуги, за видами податків, визначеними у пункті 42 статті 7 цього Закону, та за рахунок інших податків і зборів (обов'язкових платежів), що зараховуються до Державного бюджету України, а також пені, штрафних санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства, повернення бюджетних позичок та кредитів, в тому числі шляхом переводу боргу.

Зазначені розрахунки проводяться територіальними органами Державного казначейства України, які відкривають усім учасникам спеціальні рахунки.

Кабінету Міністрів України встановити порядок проведення таких розрахунків та розподілу зазначеної субвенції в розрізі місцевих бюджетів.

Стаття 33-1. Установити, що відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (ВАТ "Укрексімбанк") реінвестує чистий прибуток, отриманий за наслідками 2008 року, та нерозподілений чистий прибуток минулих років у свій статутний капітал, але не менше 500 млн гривень. ( Закон доповнено статтею 33-1 згідно із Законом N 639-VI від 31.10.2008 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року )

Стаття 34. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у 2008 році на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" ( 1994-15 ), у сумі 645.336,2 тис. гривень, у тому числі субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 522.017 тис. гривень.

Установити, що розподіл та перерозподіл цих бюджетних призначень у 2008 році між бюджетними програмами, головними розпорядниками коштів державного бюджету та місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України з подальшим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 35. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації ( 74/98-ВР ), в тому числі проектів інформатизації органів виконавчої влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1202070, 2201190 (в частині інформатизації загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів), 2408030, 2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3501660, 3507600, 5001060, 6151020, 6511020, 6731050, здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації ( 74/98-ВР ) - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Стаття 36. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2008 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання (крім надходжень за рахунок відшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартість та надходжень, визначених пунктом 9 цієї статті);

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;

7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та для здійснення державних форвардних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку;

8) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

9) до 5 відсотків фактичних надходжень до Державного бюджету України внаслідок забезпечення юридичними особами стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі;

10) повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій;

11) повернення бюджетних позичок, наданих за рахунок коштів Державного бюджету України підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу;

12) повернення коштів, наданих як часткова фінансова допомога сільськогосподарським підприємствам, які зазнали збитків внаслідок стихійного лиха у 2007 році;

13) повернення підприємствами (структурними підрозділами підприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та іншими підприємствами, що надають послуги, визначені статтею 33 цього Закону, бюджетних позичок та кредитів;

14) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, відповідно до статті 54 цього Закону. ( Статтю 36 доповнено пунктом 14 згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

Стаття 37. Установити, що у 2008 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 7, 19 та 36 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2, 3 та 39 статті 7 цього Закону).

При цьому із загального обсягу зазначених коштів, за вирахуванням зобов'язань за кредитами, 40 відсотків спрямовується на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в першу чергу у сільській місцевості;

будівництво автодорожньої складової залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві в обсязі 1.200.000 тис. гривень (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 7 цього Закону);

субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжя в обсязі 350.000 тис. гривень (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 7 цього Закону);

субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на розбудову транспортної мережі міста Севастополя в обсязі 60.340 тис. гривень (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 7 цього Закону);

ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року, на об'єктах дорожнього господарства державної власності у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 7 цього Закону); ( Пункт 1 статті 37 доповнено абзацом шостим із Законом N 341-VI від 31.07.2008 )

2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 7 цього Закону);

3) заходи з реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій (137-97) (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону);

4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередачі за переліком( 666-2008 ), встановленим Кабінетом Міністрів України, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону);

5) заходи по реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні ( 267-95 ) та Державної програми приведення небезпечних об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання ( 1846-2003 ) (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 7 цього Закону);

6) державну підтримку підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу на будівництво, технічне переоснащення та капітальний ремонт гірничошахтного обладнання, в тому числі торфяній промисловості - 25000,0 тис. гривень, а також на здешевлення кредитів для будівництва та технічного переоснащення вугле- і торфодобувних підприємств (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону);

7) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону);

8) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 7 цього Закону);

9) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 7 цього Закону);

10) потреби утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України), правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 7 цього Закону);

11) дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 7 цього Закону);

12) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної авіаційної адміністрації (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 7 цього Закону);

13) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 7 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

14) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 7 цього Закону, в частині тих, що надходять від риболовних портів);

15) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 7 цього Закону);

16) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 7 цього Закону);

17) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 7 цього Закону);

18) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 70 відсотків джерел, визначених пунктом 17 статті 7 цього Закону, за рахунок 95 відсотків джерел, визначених пунктом 16 статті 7 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 7 цього Закону);

19) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву (за рахунок 30 відсотків джерел, визначених пунктом 17 статті 7 цього Закону, за рахунок 5 відсотків джерел, визначених пунктом 16 статті 7 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 7 цього Закону);

20) участь українського персоналу органів внутрішніх справ України у миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 7 цього Закону);

21) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних та обласних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 7 цього Закону);

22) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктами 20 та 41 статті 7 цього Закону);

23) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 7 цього Закону);

24) комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у Закарпатській області (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 7 цього Закону);

25) реструктуризацію та ліквідацію об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів у зоні їх діяльності (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 7 цього Закону);

26) утилізацію твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 7 цього Закону);

27) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 7 цього Закону);

28) фінансову підтримку гастрольної діяльності вітчизняних виконавців (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 7 цього Закону);

29) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 7 цього Закону);

30) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення державних форвардних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку, в тому числі із застосуванням заставних цін на зерно (за рахунок джерел, визначених пунктами 7 та 12 статті 36 цього Закону); ( Пункт 30 статті 37 в редакції Закону N 589-VI від 24.09.2008 )

31) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 19 цього Закону);

32) державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 19 цього Закону), але не більше 1.462,5 тис. гривень;

33) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам за відповідною бюджетною програмою (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 36 цього Закону);

34) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 36 цього Закону);

35) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 36 цього Закону);

36) придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 та 5 статті 36 цього Закону);

37) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 36 цього Закону);

38) державну підтримку вугледобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик, а також погашення простроченої заборгованості за електричну енергію, яка утворилася у минулих роках, у сумі 1.019.403,3 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7, пунктом 3 статті 19 та пунктом 8 статті 36 цього Закону);

39) оплату послуг юридичних осіб, які залучаються для стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 36 цього Закону);

40) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 7 цього Закону);

41) будівництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок джерел, визначених пунктами 5 та 20 статті 7 цього Закону);

42) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону);

43) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 7 цього Закону);

44) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 7 цього Закону);

45) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статті 7 цього Закону);

46) видатки і надання кредитів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету: 2201390, 2311020, 2701180, 2711020, 2761110, 3121020; а також 2801170, 2801210, 2801240, 2801490, 2801560, 2804100, спрямованих на підтримку розвитку агропромислового комплексу у сумі 1.500.000 тис. гривень, та на забезпечення житлом працівників освіти, культури, охорони здоров'я та інших працівників бюджетної сфери, які постійно проживають і працюють в селі та уклали трудові контракти на 20 років, у сумі 1.000.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 7 цього Закону);

47) компенсацію витрат державних органів приватизації на виготовлення землевпорядної документації та організацію продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації (за рахунок 0,2 відсотка джерел, визначених пунктом 29 статті 7 цього Закону);

48) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 7 цього Закону);

49) здійснення природоохоронних заходів по недопущенню потрапляння мастила з гідротурбін в річку Дніпро (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 36 цього Закону);

50) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 7 цього Закону);

51) підготовку, реформування і розвиток Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 7 цього Закону);

52) інформування учасників судового процесу про хід і результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копій судових рішень (за рахунок джерел, визначених пунктом 34 статті 7 цього Закону);

53) державну підтримку органів реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (за рахунок джерел, визначених пунктом 35 статті 7 цього Закону);

54) державну підтримку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 36 цього Закону);

55) утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання (за рахунок джерел, визначених пунктом 38 статті 7 цього Закону);

56) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктом 43 статті 7 та пунктом 14 статті 36 цього Закону); ( Пункт 56 статті 37 в редакції Закону N 659-VI від 12.12.2008 )

57) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 40 статті 7 цього Закону);

58) державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених пунктом 37 статті 7);

59) погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперах колишнього СРСР (за рахунок джерел, визначених пунктом 43 статті 7 цього Закону та пунктом 13 статті 36 цього Закону);

60) компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації у 2006 році населенню, бюджетним установам та у 2006-2008 роках на виробництво теплової енергії, спожитої населенням (за рахунок джерел, визначених пунктами 27, 36 та 44 статті 7 цього Закону); ( Пункт 60 статті 37 в редакції Закону N 659-VI від 12.12.2008 )

61) створення Стабілізаційного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 19 цього Закону). ( Статтю 37 доповнено пунктом 61 згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

Стаття 38. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2008 році належать:

1) податок з доходів фізичних осіб;

2) єдиний податок і фіксований податок (крім частини цих податків, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування) та у повному обсязі фіксований сільськогосподарський податок;

3) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;

5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;

6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;

7) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів; штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;

8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2004 р., N 5, ст. 34, N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);

9) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148), в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;

10) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, відповідно до умов договору, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;

11) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) для податку з доходів фізичних осіб.

Стаття 39. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Стаття 40. Затвердити на 2008 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.

Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2008 року перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій та допомоги населенню, між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів здійснюється у таких пропорціях відповідно: не більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів.

Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням особливостей депресивних та гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ.

Розподіл коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету Київської області на проведення експерименту за принципом "гроші ходять за дитиною" здійснює Київська обласна державна адміністрація.

Стаття 41. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі 124.850,5 тис. гривень. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати протягом 2008 року додатковий розподіл та перерозподіл загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами.

Стаття 42. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків; непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні; батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ); дітям війни, а також компенсацій особам, які згідно із статтею 43 Гірничого закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення. ( Частина перша статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків; непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ).

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надаються пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; інвалідам, дітям-інвалідів та особам, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого), пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Стаття 42-1. Затвердити субвенції з Державного бюджету України обласним бюджетам Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей, міському бюджету міста Чернівці для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року, у загальному обсязі 2.000.320 тис. гривень згідно з додатком N 3 до цього Закону. ( Закон доповнено статтею 42-1 згідно із Законом N 341-VI від 31.07.2008 )

Стаття 43. Установити, що обсяги цільових коштів на 2008 рік, які враховані при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, під час формування, затвердження та виконання відповідних місцевих бюджетів зменшенню не підлягають.

Стаття 44. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 45. Установити, що у 2008 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком N 6 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість (без врахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами);

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) збір за спеціальне водокористування;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);

10) вивізне мито;

11) плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

14) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

15) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця.

Стаття 46. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку N 6 до цього Закону.

Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 6 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2008 рік.

Стаття 47. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2008 рік.

Стаття 48. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2008 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передається до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 49. Установити, що видатки бюджету міста Києва на виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) здійснюються за відповідною програмою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Стаття 50. Установити, що у 2008 році:

рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) встановлюється для працездатних осіб у сумі 133 гривні, непрацездатних осіб - 187,5 гривень, інвалідів - 200 гривень. Для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім'ї, в якій виховується троє або більше дітей віком до 16 років (до 18 років, якщо дитина навчається), рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) становить 50 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку;

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більш ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Збільшити на 2008 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) відповідно до зростання прожиткового мінімуму на 17,2 відсотка до затвердженого на 2007 рік.

Стаття 51. Установити, що за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються пільги виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного балону скрапленого газу на домогосподарство в рік, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), - із розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство в рік. Граничні показники вартості твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя визначаються Кабінетом Міністрів України ( 150-2008 ).

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право:

встановлювати збільшені норми на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу особам, які мають право на пільги та житлові субсидії відповідно до законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

надавати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо та скраплений балонний газ у натуральному виразі або готівкою.

Натуральні норми забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких населенню будуть надаватися пільги і житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах мінімальних норм та граничних показників їх вартості, встановлених Кабінетом Міністрів України ( 150-2008 ), виходячи з обсягу коштів, призначених на зазначену мету.

Стаття 52. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2008 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, 10 відсотків від продажу яких зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування, а також земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, кошти від продажу яких зараховуються у розмірі 35 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та 55 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ), та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, зараховується у розмірі 85 відсотків до доходів Київського міського бюджету та 15 відсотків до доходів обласного бюджету Київської області;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

5) 35 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі: до бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських) - 10 відсотків, обласних та республіканського Автономної Республіки Крим бюджетів - 25 відсотків, Київського та Севастопольського міських бюджетів - 35 відсотків;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

8) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

9) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;

11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, пеня, відсотки за користування ними;

12) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів;

13) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжя;

14) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";

15) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв);

16) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів;

17) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

18) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я;

19) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування; ( Пункт 19 частини першої статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

20) 35 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських) - 10 відсотків, обласних та республіканського Автономної Республіки Крим бюджетів - 25 відсотків, Київського та Севастопольського міських бюджетів - 35 відсотків;

21) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлом працівників бюджетної сфери, які заключили контракт на 20 років;

22) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на розбудову транспортної мережі міста Севастополя;

23) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи щодо оплати громадянами електричної і теплової енергії, природного газу, твердого палива, послуг водопостачання і водовідведення, квартирної плати в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

Стаття 53. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення відповідних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 25.566,8 тис. гривень. ( Частина перша статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

Дозволити Центральній виборчій комісії за погодженням з Міністерством фінансів України здійснювати розподіл зазначеної субвенції між місцевими бюджетами, виходячи з прийнятих рішень щодо проведення відповідних місцевих виборів та обсягу видатків, необхідних на проведення цих виборів.

Стаття 54. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок надходжень від погашення податкової заборгованості підприємств до державного бюджету, а також надходжень податку на додану вартість, не сплаченого Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" у встановлені строки за природний газ, ввезений на митну територію України у першому кварталі 2008 року, який перебуває під митним контролем, та додаткових податкових зобов'язань, які виникають у результаті виконання цієї статті. Розрахунки з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, з місцевих бюджетів можуть здійснюватись за рахунок належних їм додаткових податкових зобов'язань, які виникають у результаті виконання цієї статті, а також за рахунок погашення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, яка була реструктуризована, та за рахунок погашення заборгованості місцевих бюджетів перед державним бюджетом, що виникла у зв'язку з наданням Міністерством фінансів України фінансової допомоги Уряду Автономної Республіки Крим, облвиконкомам, Севастопольському міськвиконкому на підставі укладених між ними у 1994 році договорів для підприємств теплоенергетики, що перебувають у комунальній власності. ( Стаття 54 із змінами, внесеними згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

Стаття 55. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток за об'єктами здійснюється Кабінетом Міністрів України за пропозиціями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних рад, обласних державних адміністрацій, міської ради та міської державної адміністрації міста Севастополя і народних депутатів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 56. Зарахування податків, зборів (обов'язкових платежів), що сплачують підприємства, які здійснюють свою діяльність у зоні відчуження та у зоні безумовного (обов'язкового) відселення і перебувають на податковому обліку у Іванківській міжрайонній державній податковій інспекції в Київській області, визначених статтями 64 і 69 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), здійснюється у розмірі 25 відсотків до обласного бюджету Київської області та 75 відсотків до районного бюджету Іванківського району Київської області.

Стаття 57. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обов'язковому порядку покривається Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду, а тимчасові касові розриви Пенсійного фонду України, пов'язані з виплатою пенсій в межах його фактичного дефіциту коштів на цю мету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надає на термін до дванадцяти календарних місяців безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2008 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 6 до цього Закону. З цією метою Міністерство фінансів України затверджує на 2008 рік помісячний розпис зазначених доходів та доводить його до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Погашення зазначених позичок здійснюється за результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 57 доповнено частиною другою згідно із Законом N 639-VI від 31.10.2008 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року )

Стаття 58. Затвердити на 2008 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 592 гривні, з 1 квітня - 605 гривень, з 1 липня - 607 гривень, з 1 жовтня - 626 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 526 гривень, з 1 квітня - 538 гривень, з 1 липня - 540 гривень, з 1 жовтня - 557 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 663 гривні, з 1 квітня - 678 гривень, з 1 липня - 680 гривень, з 1 жовтня - 701 гривня;

працездатних осіб: з 1 січня - 633 гривні, з 1 квітня - 647 гривень, з 1 липня - 649 гривень, з 1 жовтня - 669 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 470 гривень, з 1 квітня - 481 гривня, з 1 липня - 482 гривні, з 1 жовтня - 498 гривень.

Розміри державних соціальних гарантій на 2008 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 59. Установити з 1 січня 2008 року розмір мінімальної заробітної плати 515 гривень, з 1 квітня 2008 року - 525 гривень, з 1 жовтня 2008 року - 545 гривень та з 1 грудня 2008 року - 605 гривень на місяць.

Стаття 60. Установити, що з 1 січня 2008 року розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учня професійно-технічного навчального закладу становитиме 150 гривень на місяць, для студента вищого навчального закладу I-II рівня акредитації - 200 гривень на місяць, для студента вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації - 300 гривень на місяць, а з 1 вересня 2008 року розмір мінімальної ординарної (звичайної) стипендії для учня професійно-технічного навчального закладу становитиме 200 гривень на місяць, для студента вищого навчального закладу I-II рівня акредитації - 400 гривень на місяць, для студента вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації - 530 гривень на місяць.

Для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з 1 січня 2008 року стипендія встановлюється в розмірах відповідно 500 та 1060 гривень на місяць.

Стаття 61. Установити, що державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів") ( 1341-15 ) та їх об'єднання сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків, зменшеного на суму нарахованих і сплачених дивідендів відповідно до пункту 7.8 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).

Порядок відрахування частини чистого прибутку (доходу) встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання сплачують до загального фонду місцевих бюджетів частини чистого прибутку (доходу) відповідно до порядків і нормативів, які встановлюються відповідними радами.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України або місцевих бюджетів наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2008 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Державними підприємствами енергетичної галузі чистий прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення по яких приймаються Кабінетом Міністрів України.

Державні унітарні підприємства та їх об'єднання подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

Установити, що господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у власності господарських товариств, частка держави в яких складає не менше 50 відсотків (крім дочірніх компаній та підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", у тому числі відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" та закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго", що сплачують дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2007 рік, безпосередньо Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" пропорційно розміру частки (акцій, паїв) Компанії у їх статутних фондах), сплачують до 15 грудня 2008 року безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2007 рік пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій. ( Частина сьома статті 61 в редакції Закону N 659-VI від 12.12.2008 )

Установити, що господарські організації (крім Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" як окремої юридичної особи, її дочірніх компаній та підприємств) за результатом фінансово-господарської діяльності 2007 року, сплачують частину чистого прибутку (доходу) до загального фонду державного бюджету відповідно до статті 63 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) (крім частини чистого прибутку (доходу) сплаченої у 2007 році відповідно до зазначеної статті). ( Частина восьма статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

Стаття 62. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх відповідності бюджетним паспортам.

Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань (крім витрат, що здійснюються відповідно до абзацу четвертого цієї статті), не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

Будь-які видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення), а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

Стаття 63. Заборонити у 2008 році:

реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше ніж на три роки. При цьому, сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за таким кредитом, бюджетною позичкою або фінансовою допомогою на реструктуровану суму заборгованості, списується;

списання заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів;

надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктами господарювання за податками і зборами (обов'язковими платежами), крім податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Дочірньої компанії "Укргазвидобування" з податку на додану вартість, податку на прибуток та рентної плати за природний газ, газовий конденсат та нафту, що видобуваються в Україні, розстрочених у 2008 році, та інших випадків, визначених цим Законом. ( Абзац четвертий статті 63 в редакції Закону N 659-VI від 12.12.2008 )

Стаття 64. Установити, що у 2008 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), збільшені в 3,1 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2008 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ).

Стаття 65. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (далі - працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право окремі категорії працівників (крім категорій, пільги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту") ( 1060-12 ), а також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення - члени сімей військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу, пенсіонери з числа військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу та члени їх сімей, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу; безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею; безоплатна відправка та одержання листів військовослужбовцями строкової служби.

Стаття 66. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

( Положення статті 67 розділу I втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

Стаття 67. З метою приведення окремих норм законів у відповідність із цим Законом зупинити на 2008 рік дію:

( Пункт 1 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

2) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66);

( Пункт 3 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 4 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 5 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 6 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 7 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 8 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 9 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

10) частини четвертої статті 46, частини третьої статті 43 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових і диференційованих нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та нормативів збору за спеціальне водокористування) Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66).

( Пункт 11 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 12 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 13 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 14 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 15 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 16 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 17 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 18 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 19 статті 67 розділу I виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

Стаття 68. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

Стаття 69. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має наслідком:

для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;

для одержувачів бюджетних коштів - повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід відповідних бюджетів.

Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштів до відповідних бюджетів визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 70. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8 до цього Закону.

Стаття 71. Установити, що у 2008 році обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, становить 3.607.403,3 тис. гривень, у тому числі 807.403,3 тис. гривень нарахованих і не сплачених зобов'язань Державного підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію за минулі роки. Помісячні обсяги зазначеного збору затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Стаття 72. Установити, що надходження в сумі 368.263,3 тис. гривень від реалізації об'єктів нерухомого військового майна Збройних Сил України, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету та спрямовуються на підготовку, реформування і розвиток Збройних Сил України.

Будь-які зобов'язання та платежі за рахунок цих надходжень здійснюються виключно в межах коштів, що надійшли до спеціального фонду бюджету.

Стаття 73. Надати право Кабінету Міністрів України у 2008 році встановлювати розміри соціальних виплат, які відповідно до законодавства визначаються залежно від розміру мінімальної заробітної плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань, передбачених за відповідними бюджетними програмами.

Стаття 74. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачити кошти у сумі не менше 50.000 тис. гривень на витрати, пов'язані з погашенням заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо.

Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок погашення зазначеної заборгованості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 75. Установити, що в 2008 році продаж об'єктів нерухомого військового майна, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані здійснюється на відкритих аукціонах у порядку та за переліком, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Стаття 76. Установити, що у 2008 році передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім державного та комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам, музеям, підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні), громадським організаціям ветеранів, громадським організаціям інвалідів, центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ), Пенсійному фонду України та його органам, державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження. ( Абзац перший статті 76 в редакції Закону N 639-VI від 31.10.2008 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року )

При визначенні орендних ставок за комунальне майно в містах обласного значення, містах Києві та Севастополі, орендні ставки за державне майно, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, є індикативними і застосовуються як стартові при проведенні конкурсу.

Стаття 77. Установити, що у 2008 році продаж визначених Законом України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ) об'єктів незавершеного будівництва здійснюється на відкритих аукціонах разом із земельною ділянкою, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва. Кошти від продажу цих об'єктів спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязі або до відповідного місцевого бюджету у разі, якщо земельна ділянка, на якій розташований такий об'єкт, перебуває в комунальній власності.

Стаття 78. Кабінету Міністрів України здійснити запровадження з 1 вересня 2008 року III етапу Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002 ). ( Стаття 78 із змінами, внесеними згідно із Законом N 354-VI від 03.09.2008 )

Стаття 79. Установити, що надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 33 цього Закону, спрямовуються на додаткову компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

На суму зазначених надходжень до державного бюджету Кабінет Міністрів України збільшує відповідні показники фінансування та видатки державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2, 3 до Закону.

Стаття 80. Установити Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" компенсацію різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації у 2006 році населенню, бюджетним установам та у 2006-2008 роках на виробництво теплової енергії, спожитої населенням, у тому числі за рахунок надходжень до спеціального фонду державного бюджету від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, розстрочених податкових зобов'язань минулих років Компанії (у тому числі відсотків за користування податковим кредитом), термін сплати за якими наступає у 2008 році, та надходження від Компанії податку на додану вартість (у тому числі податкового боргу) при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у першому кварталі 2006 року.

Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити у 2008 році перерахування до спеціального фонду державного бюджету розстрочених податкових зобов'язань минулих років (у тому числі відсотків за користування податковим кредитом), термін сплати за якими наступає у 2008 році, у сумі не менше 1.621.161,1 тис. гривень та податку на додану вартість (у тому числі податкового боргу), що підлягає сплаті при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у першому кварталі 2006 року, у сумі 1.581.000 тис. гривень. ( Стаття 80 в редакції Закону N 659-VI від 12.12.2008 )

Стаття 81. Установити, що виручка від реалізації товарів, робіт і послуг Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" як окремої юридичної особи, її дочірніх компаній "Укргазвидобування", "Укртрансгаз", "Газ України" та інших дочірніх компаній та підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" зараховується на окремі рахунки в органах Державного казначейства України і спрямовується, у першу чергу, на здійснення платежів з погашення та обслуговування грошових запозичень компанії відповідно до укладених угод, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України та з метою забезпечення належного державного контролю за фінансовим станом компанії.

Стаття 82. Установити, що у 2008 році продаж земельних ділянок державної та комунальної власності здійснюється виключно на конкурентних засадах (аукціонах), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.

Стаття 83. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2008 році вирішувати питання придбання технічних та інших засобів реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовленням інвалідів та осіб, які мають право на безоплатне забезпечення такими засобами згідно із законодавством, а також послуг з ремонту технічних та інших засобів реабілітації, головним розпорядником коштів у безпосередніх виконавців без застосування тендерної процедури для всіх категорій осіб, що потребують забезпечення засобів реабілітації.

Стаття 84. Дозволити Міністерству оборони України у 2008 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України укладати із суб'єктами господарювання - переможцями процедур закупівлі у 2007 році додаткові угоди щодо продовження дії договорів про закупівлю послуг з харчування в межах відповідних бюджетних призначень Міністерства оборони України.

Дозволити військовим частинам, військовим навчальним закладам та установам Збройних Сил України на термін дії договору про закупівлю послуг з харчування передавати закріплене за ними рухоме та нерухоме майно, необхідне для організації харчування в стаціонарних та польових умовах, зазначеним суб'єктам господарювання на умовах позички.

Стаття 84-1. Установити, що надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 22 цього Закону, та надходження від цільового розміщення державних цінних паперів спрямовуються на створення Стабілізаційного фонду у складі спеціального фонду Державного бюджету України в обсягах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України. ( Частина перша статті 84-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

На суму зазначених надходжень до Державного бюджету України Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування, кредитування та видатки державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2, N 3, N 4 до Закону, з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону. ( Частина друга статті 84-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 ) ( Закон доповнено статтею 84-1 згідно із Законом N 639-VI від 31.10.2008 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року )

Стаття 84-2. Дозволити Кабінету Міністрів України здійснювати поповнення статутних капіталів державних банків понад обсяги, визначені у додатку N 3 до цього Закону, за рахунок надходжень коштів, отриманих від державних запозичень понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону.

На суму зазначених надходжень до Державного бюджету України Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування та видатки державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2, N 3 до цього Закону. ( Закон доповнено статтею 84-2 згідно із Законом N 639-VI від 31.10.2008 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року )

Стаття 84-3. Установити, що за рішенням Кабінету Міністрів України можуть придбаватися акції банків (частки, паї) в обмін на державні облігації України, випущені чи отримані понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону.

На обсяг випущених державних облігацій України Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону. ( Закон доповнено статтею 84-3 згідно із Законом N 639-VI від 31.10.2008 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року )

Стаття 84-4. За згодою платників податку здійснити погашення сум податку на додану вартість, які підлягають відшкодуванню і не відшкодовані платнику протягом визначених законодавством термінів відшкодування, шляхом їх оформлення облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу п'ять років.

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій, а також нарахування процентів на них затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначені облігації внутрішньої державної позики підлягають щорічному погашенню рівними частинами (у розмірі 20 відсотків номінальної вартості таких облігацій) одночасно із виплатою доходів (процентів) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України. ( Закон доповнено статтею 84-4 згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

Стаття 84-5. Списати Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" пені та штрафні санкції, визначені контролюючими органами за порушення податкового та митного законодавства. ( Закон доповнено статтею 84-5 згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

Стаття 85. Додатки N 1-8 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

Розділ II
Внесення змін до деяких законодавчих актів України

1. У розділі XXI "Прикінцеві положення" Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51; 2004 р., NN 17-18, ст. 250; 2005 р., NN 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі";

2) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:

"Митний кодекс України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11, ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13, ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 13, ст.109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16, N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крім статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні збори", які втрачають чинність з моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі".

( Пункт 2 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 3 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 4 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

5. У Законі України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" ( 537/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 8, ст. 60, ст. 61; 1998 р., N 35, ст. 240):

1) у статті 1:

а) у частині першій слова "цінні папери" замінити словами "цінні папери, придбані в установах Ощадного банку СРСР, що діяли на території України";

б) у частині другій слова "на рахунках Ощадного банку України" замінити словами "на рахунках цих установ";

в) частини четверту - шосту виключити;

2) частину другу статті 3 виключити;

3) у статті 6:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться в грошовій формі за рахунок Державного бюджету України починаючи з 1997 року та інших формах відповідно до діючого законодавства";

б) після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Компенсація втрат від знецінення грошових заощаджень, поміщених в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, та у державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР, проводиться їх власникам в готівковій чи безготівковій формі після внесення в інформаційно-аналітичну систему "Реєстр вкладників заощаджень громадян" даних про них, необхідних для ідентифікації вкладника при відкритті рахунку. Обслуговування громадян, пов'язане з внесенням відповідних відомостей, здійснюється безоплатно.

У межах одного бюджетного року проводиться виплата компенсації громадянину лише за одним рахунком".

У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;

в) частину п'яту після слова "Порядок" доповнити словами "проведення компенсаційних виплат, в тому числі";

4) у статті 7:

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Компенсаційні виплати в межах одного бюджетного року проводяться громадянам рівновеликими сумами у межах залишку проіндексованого вкладу за одним рахунком власника, за винятком випадку, передбаченого статтею 8 цього Закону".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

5) статтю 8 викласти у такій редакції:

"Стаття 8. У разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть у разі пред'явлення ощадної книжки вкладника або страхового свідоцтва та свідоцтва про смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів, сума якої визначається Кабінетом Міністрів України";

6) доповнити статтею 8-1 такого змісту:

"Стаття 8-1. Установити, що у 2008 році компенсація втрат від знецінення грошових заощаджень, поміщених в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, та у придбані на території України державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР, проводиться їх власникам станом на 1 січня 2008 року в готівковій чи безготівковій формі в національній або іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України у межах залишків на рахунках, але не більше 1000 гривень на вкладника в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок проведення розрахунків з погашення зобов'язань держави за знеціненими заощадженнями громадян понад розмір, встановлений в абзаці першому цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України в рахунок часткової сплати за купівлю товарів довготривалого використання, в тому числі житла, за встановленим Кабінетом Міністрів України переліком груп товарів".

( Пункт 6 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 7 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 8 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 9 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 10 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 11 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 12 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 13 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 14 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 15 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 16 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Положення пункту 17 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

17. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389) викласти в такій редакції:

"Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя".

( Пункт 18 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 19 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Положення пункту 20 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

20. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1, N 3, ст. 11; 1999 р., N 24, ст. 209, N 38, ст. 342; 2002 р., N 35, ст. 263, N 52, ст. 379; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 7, ст. 52; 2005 р., N 1, ст. 19, N 9, ст. 185, N 52, ст. 564; 2006 р., N 4, ст. 52, NN 9-11, ст. 96, N 33, ст. 281, N 47, ст. 461; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 25, ст. 341):

1) у статті 12:

а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

б) частину п'яту викласти в такій редакції:

"Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

2) у статті 13:

а) у пункті 3 частини першої:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад або одержання замість путівки грошової компенсації. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсацій визначаються Кабінетом Міністрів України";

абзац третій виключити;

б) частину п'яту викласти в такій редакції:

"Щорічно до 5 травня інвалідам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

3) у статті 14:

а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

б) частину п'яту викласти в такій редакції:

"Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, та іншим учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

4) у статті 15:

а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

б) частину п'яту викласти в такій редакції:

"Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

5) у статті 16:

а) у частині першій:

пункт 1 доповнити словами "разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, яка виплачується щорічно до 5 травня";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України".

( Положення пункту 21 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

21. У Законі України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182; 2005 р., N 5, ст. 120; 2006 р., N 16, ст. 137; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) у статті 6-1:

а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

б) частини другу і третю викласти в такій редакції:

"Особам, зазначеним у цій статті, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

2) у статті 6-2:

а) у пункті 3 частини першої:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання замість путівки грошової компенсації. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України";

абзац третій виключити;

б) частини другу і третю викласти у такій редакції:

"Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються: інвалідам I групи - на 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи - на 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, III групи - на 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щороку до 5 травня інвалідам виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

3) у статті 6-3:

а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

б) частини другу і третю викласти в такій редакції:

"Особам, зазначеним у цій статті, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим особам, зазначеним у цій статті, на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті, які нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, а також іншим особам, зазначеним у цій статті, виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

4) у статті 6-4:

а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

б) частини другу і третю викласти в такій редакції:

"Дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у статті 6-2 цього Закону, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у статті 6-2 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, щорічна разова грошова допомога виплачується у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України".

( Положення пункту 22 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

22. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18; 1995 р., N 45, ст. 339; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62; 2002 р., N 52, ст. 379; 2003 р., N 16, ст. 125; 2005 р., N 25, ст. 338; 2006 р., N 1, ст. 18, N 22, ст. 199; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) пункт 12 статті 7 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Пільговий проїзд надається за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) у статті 9:

а) пункт 6 частини першої викласти в такій редакції:

"6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України";

б) доповнити частиною другою такого змісту:

"Пільги, передбачені пунктами 7, 12, 15 та 16 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, збільшену на коефіцієнт 1,5, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

3) статтю 21 виключити.

23. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 26, ст. 217; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) у пункті 2 частини першої статті 3, назві розділу III, назві та тексті статті 11 слово "одноразова" в усіх відмінках виключити;

2) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Право на допомогу при народженні дитини

Допомога при народженні дитини за цим Законом надається одному з батьків дитини (усиновителю чи опікуну)";

3) у частині третій статті 11 слово "шести" замінити словом "дванадцяти";

4) статтю 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається у розмірі 12 240 гривень - на першу дитину, 25 000 гривень - на другу дитину, 50 000 гривень - на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4 800 гривень, другої дитини - 4 840 гривень, третьої та наступної дитини - 5 000 гривень, решта на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу дитину - 24 місяців, на третю і наступну дитину - 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

5) у статті 13 слова "не застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування" виключити;

6) у статті 14:

а) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку".

У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою;

б) частину п'яту після слова "працевлаштування" доповнити словами "або виходу на роботу", а після слів "строку догляду" доповнити словами "у режимі повного робочого часу";

в) частину сьому після слів "трьох років і" доповнити словами "вийшли на роботу та працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, що підтверджується довідкою з місця роботи, або", а після слова "призначається" доповнити словом "(виплачується)";

г) частину восьму виключити;

7) частину першу статті 15 викласти в такій редакції:

"Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень";

8) пункт 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:

"3. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між: з 1 січня 2008 року - 50 відсотками, з 1 січня 2009 року - 75 відсотками, з 1 січня 2010 року - 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців".

( Положення пункту 24 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

24. В Основах законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121):

1) у частині третій статті 2 слова "народження дитини" та слова "малолітньою дитиною або" виключити;

2) в абзаці третьому частини першої статті 4 та абзаці четвертому частини п'ятої статті 6 слова "народженням та" виключити;

3) у частині першій статті 25:

у пункті 3:

в абзаці першому слова "народженням та" виключити;

абзац четвертий виключити;

в абзаці п'ятому пункту 5 слова "створення робочих місць" замінити словами "працевлаштування безробітних, в тому числі молоді на перше робоче місце";

4) в абзаці третьому частини першої статті 26 слова "догляд за малолітньою дитиною" виключити.

( Положення пункту 25 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

25. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71 із наступними змінами):

1) у назві і тексті Закону слова "народженням та" виключити;

2) в абзаці першому преамбули слова "народженням дитини та необхідністю догляду за нею" виключити;

3) у статті 1 слова "догляду за малолітньою дитиною" та слова "народженням дитини" виключити;

4) у частині другій статті 3 слова "народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною" виключити;

5) статтю 4 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Застрахованим особам (крім добровільно застрахованих та застрахованих, які знаходились у страхових випадках, передбачених цим Законом, або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), які сплачують страхові внески менше повних шести календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних місяців перед настанням страхового випадку, допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах відповідно до цього Закону виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Особи, які застраховані на добровільних засадах у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та фізичні особи - підприємці, що сплачують єдиний податок (крім осіб, які знаходились у страхових випадках, передбачених цим Законом, або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим Законом за умови сплати страхових внесків (встановленого розміру єдиного податку) не менше повних шести календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних місяців перед настанням страхового випадку";

6) у пункті 8 статті 11, частині третій статті 19, пункті 3 частини першої статті 20 слова "на місяць" замінити словами "не менш як на п'ять календарних днів";

7) у пункті 1 частини першої статті 20 слова "при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" виключити;

( Підпункт 8 пункту 25 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

9) пункти 3 і 4 частини першої статті 34 виключити;

10) статтю 37 доповнити частиною другою такого змісту:

"Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім'ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої сплачувались страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням";

11) статтю 39 доповнити частиною другою такого змісту:

"Сума допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої сплачувались страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням";

12) статті 40-44 виключити;

13) частини другу та третю статті 51 виключити;

14) у статті 52:

в абзаці першому частини першої слова "по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" виключити;

частину третю виключити;

у частині четвертій слова "при народженні дитини та допомога на поховання призначаються і виплачуються" замінити словами "на поховання призначається та виплачується";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Матеріальне забезпечення, передбачене цим Законом, виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім'ї, який перебував на її утриманні";

15) частину першу статті 53 після слів "місячної заробітної плати (доходу)" доповнити словами "за відпрацьований час";

16) у пункті 5 розділу IX "Прикінцеві положення" слова і цифри "розмір виплат, передбачених статтями 41, 43, 46" замінити словами і цифрами "розмір виплати, передбаченої статтею 46".

( Положення пункту 26 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

26. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32, ст. 385; 2005 р., N 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 9, ст. 67):

1) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:

"2. Видами соціальних послуг за цим Законом та Законом України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) є:

професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у навчальних закладах державної служби зайнятості або на договірній основі в інших навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях;

профорієнтація;

пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді на перше робоче місце, та фінансування оплачуваних громадських робіт для безробітних у порядку (розмірах), встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері фінансів та правлінням Фонду;

інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

У разі необхідності для проходження професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особа:

направляється до закладів охорони здоров'я для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до чинного законодавства;

забезпечується місцем проживання на період проходження професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації та їй компенсуються витрати на проїзд до місця проходження навчання та у зворотному напрямку, у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за погодженням з правлінням Фонду";

2) пункт 5 частини другої статті 12 доповнити словами "проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення в порядку, встановленому спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, державної податкової політики, Пенсійним фондом за погодженням з правлінням Фонду";

3) в абзаці другому частини третьої статті 16 слова "на місяць" замінити словами "не менш як на п'ять календарних днів";

( Підпункт 4 пункту 26 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

5) у статті 30:

а) у назві слова "на створення додаткових робочих місць" замінити словами "для працевлаштування безробітних";

б) у частинах першій та третій слова "на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних" замінити словами "для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді на перше робоче місце";

6) частину четверту статті 31 викласти в такій редакції:

"4. Виплата допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом якого застрахованій особі відповідно до законів надається вихідна допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ і організацій або закінченні строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку";

7) частину третю статті 36 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Якщо застрахована особа не здійснювала підприємницьку діяльність протягом шести календарних місяців з дня отримання допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності (за винятком обставин, що унеможливлюють провадження підприємницької діяльності), виплачена сума коштів вважається використаною нею не за призначенням та підлягає поверненню в порядку, установленому спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, державної податкової політики за погодженням з правлінням Фонду".

( Положення пункту 27 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

27. У частині п'ятій статті 1 Закону України "Про прожитковий мінімум" ( 966-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 348; 2005 р., N 29, ст. 383; 2007 р., N 7-8, ст. 66) слова "та на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб" виключити.

( Положення пункту 28 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

28. У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 із наступними змінами):

1) у статті 20:

а) у частині першій:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) позачергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

пункт 21 виключити;

у пункті 26 слова "гарантованою виплатою стипендії, підвищеної на 100 процентів" замінити словами "виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України";

пункти 29 і 30 виключити;

2) у статті 21:

а) у частині першій:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) першочергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

пункт 7 виключити;

3) у статті 22:

а) у частині першій:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

пункт 5 виключити;

у абзаці другому пункту 6 слова "стипендії, підвищеної на 100 процентів" замінити словами "підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України";

пункти 7 та 12 виключити;

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13) особам, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - надання пільг, передбачених пунктом 18 статті 20, а також позачергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

4) у статті 23:

а) пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:

"2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

5) у статті 30:

а) у частині першій:

друге та третє речення абзацу другого пункту 5 викласти в такій редакції: "У разі неможливості надання путівки виплачується компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, а також розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

у пункті 6 цифри та слова "50 процентів мінімальної заробітної плати" замінити словами "в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України";

у пункті 8 слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами "в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України";

перше речення абзацу третього пункту 10 виключити;

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) виплата грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні, здійснюється в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України";

б) у частині третій:

у пункті 4 слова "гарантованою виплатою підвищеної на 100 процентів стипендії" замінити словами "виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10) щорічне безплатне забезпечення дитини-інваліда та одного з батьків чи особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку. У разі неможливості надання путівки виплачується компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

6) статтю 31, пункти 5 і 6 частини першої, частину четверту статті 35 виключити;

7) у статті 36:

у частині першій:

у пункті 1 слова "у розмірі трьох мінімальних заробітних плат" замінити словами "в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України";

пункт 5 виключити;

8) текст статті 37 викласти в такій редакції:

"Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Ця допомога виплачується щомісячно органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Виплата за два і більше місяців забороняється";

9) частини першу та другу статті 39 замінити однією частиною такого змісту:

"Громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою;

10) статті 42 і 46 виключити;

11) текст статті 48 викласти в такій редакції:

"Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, щорічна допомога на оздоровлення виплачується в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України";

12) текст статті 50 викласти в такій редакції:

"Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірах:

інвалідам I групи - 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

інвалідам II групи - 20 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається на момент виплати додаткової пенсії згідно із законом про Державний бюджет України і не може коригуватися іншими нормативно-правовими актами";

13) текст статті 51 викласти в такій редакції:

"Особам, віднесеним до категорії 2, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Особам, віднесеним до категорії 3, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Особам, віднесеним до категорії 4, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 5 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається на момент виплати додаткової пенсії згідно із законом про Державний бюджет України і не може коригуватися іншими нормативно-правовими актами";

14) у статті 52:

у частині першій слова "50 процентів мінімальної пенсії за віком" замінити словами "10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається на момент виплати компенсації згідно із законом про Державний бюджет України і не може коригуватися іншими нормативно-правовими актами".

У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою;

15) частини третю і четверту статті 54 замінити чотирма частинами такого змісту:

"У всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році:

по I групі інвалідності - 220 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

по II групі інвалідності - 200 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

по III групі інвалідності - 180 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1987-1990 роках та осіб, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження:

по I групі інвалідності - 160 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

по II групі інвалідності - 150 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

по III групі інвалідності - 140 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

по I групі інвалідності - 130 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

по II групі інвалідності - 120 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

по III групі інвалідності - 110 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

дітям-інвалідам - 70 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Пенсія в разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі:

на одного непрацездатного члена сім'ї - 50 процентів пенсії по інвалідності померлого годувальника;

на двох та більше непрацездатних членів сім'ї - 100 процентів пенсії по інвалідності померлого годувальника, визначеної згідно із зазначеною статтею, що розподіляється між ними рівними частками.

До непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника належать особи, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається на момент виплати пенсії згідно із законом про Державний бюджет України і не може коригуватися іншими нормативно-правовими актами".

У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною сьомою;

16) текст статті 63 викласти в такій редакції:

"Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та інших джерел, не заборонених законодавством";

17) частину третю статті 67 викласти в такій редакції:

"Максимальний розмір пенсій, призначених відповідно до цього Закону (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцять мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

( Положення пункту 29 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

29. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 44, ст. 327; 1996 р., N 17, ст. 73; 2004 р., N 50, ст. 536; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 37, ст. 318; 2007 р., NN 7-8, ст. 66; N 33, ст. 442):

1) текст статті 14 викласти в такій редакції:

"Мінімальний розмір пенсії за вислугу років, що призначається відповідно до цього Закону, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом";

2) абзаци другий та третій частини першої статті 22 замінити трьома абзацами такого змісту:

"інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби I групи - у розмірі 120 відсотків, II групи - 110 відсотків, III групи - 105 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби I групи - у розмірі 110 відсотків, II групи - 105 відсотків, III групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби - у розмірі 110 відсотків, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони - 120 відсотків, а з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони - 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби";

3) текст статті 37 викласти в такій редакції:

"Пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижче розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом";

4) у статті 43:

в частині третій слова "за останньою штатною посадою перед звільненням" виключити та доповнити словами "та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Обчислення пенсій окремим категоріям військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які були відряджені для виконання службових обов'язків до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших цивільних установ, організацій і підприємств, у тому числі у довготермінові закордонні відрядження, здійснюється за переліком посад і в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Максимальний розмір пенсій, призначених відповідно до цього Закону (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцять мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

У зв'язку з цим частини четверту - дванадцяту вважати відповідно частинами шостою - чотирнадцятою.

( Пункт 30 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 31 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 32 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 33 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Положення пункту 34 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

34. Пункти 2 та 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат" ( 2105-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 32, N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст.66) виключити.

35. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 16, ст. 136; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 25, ст. 342):

( Підпункт 1 пункту 35 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Підпункт 2 пункту 35 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Підпункт 3 пункту 35 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Підпункт 4 пункту 35 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Підпункт 5 пункту 35 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Підпункт 6 пункту 35 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

7) друге речення абзацу п'ятого частини першої статті 25 викласти в такій редакції: "За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35%, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування - 1,08%";

( Положення підпункту 8 пункту 35 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

8) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:

"3. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону";

( Положення підпункту 9 пункту 35 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

9) у статті 40:

а) абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої цієї статті, період, за який враховується заробітна плата, після виключення 10 відсотків тривалості страхового стажу, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців";

б) у частині другій:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Зс - середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузях статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів";

у абзацах сьомому та дванадцятому слова "середня заробітна плата працівників" та "зайнятих у галузях економіки України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "заробітну плату (дохід)" та "в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії" у відповідному відмінку;

( Положення підпункту 10 пункту 35 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

10) у статті 42:

а) в абзаці першому частини другої слова "середньої заробітної плати в Україні" замінити словами "середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні";

б) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону.

У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для призначення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього Закону, то за заявою пенсіонера провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї частини, здійснюється не раніше дня, наступного за днем, по який обчислено страховий стаж при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії";

( Положення підпункту 11 пункту 35 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

11) частину третю статті 113 доповнити абзацом другим такого змісту:

"В разі недостатності виділених з Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом та Пенсійним фондом, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду";

( Положення підпункту 12 пункту 35 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

12) у розділі XV "Прикінцеві положення":

у абзаці першому підпункту 2 пункту 2 слова "бюджетних коштів та цільових фондів" виключити;

( Абзац третій підпункту 12 пункту 35 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Абзац четвертий підпункту 12 пункту 35 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

у перше речення абзацу першого пункту 13 після слів "має право на отримання пенсії" та "призначається одна пенсія" доповнити словами "щомісячне довічне грошове утримання" у відповідному відмінку, після слів "відповідно до законів України" доповнити словами "Про Кабінет Міністрів України" ( 514-16 ).

( Положення пункту 36 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

36. У Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2006 р., N 47, ст. 463; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) у частині двадцять сьомій статті 24 слова "в повному розмірі" виключити і доповнити реченням такого змісту: "Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцять мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );

2) частину восьму статті 34 доповнити другим реченням такого змісту: "Видатки Державного бюджету України, передбачені для проведення фундаментальних досліджень, здійснюються за наявності висновку про доцільність проведення витрат по кожній науковій темі, наданого Експертною радою при Національній академії наук України із залученням експертів центрального органу виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності".

( Положення пункту 37 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

37. У Законі України "Про державну службу" ( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2003 р., N 14, ст. 97; 2006 р., N 1, ст. 18, NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) частину третю статті 36 виключити;

2) у статті 37:

а) у частинах другій та п'ятій слова "без обмеження граничного розміру пенсії" виключити;

б) у частині четвертій:

слова "у повному розмірі" виключити;

доповнити реченням такого змісту: "Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

( Положення пункту 38 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

38. У Законі України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233):

1) у статті 49:

а) третє речення частини першої викласти в такій редакції: "Розміри посадових окладів, надбавок за класні чини та вислугу років затверджуються Кабінетом Міністрів України";

б) в абзаці першому частини другої слова "з оплатою проїзду до місця відпочинку і у зворотному напрямку" виключити;

в) частину четверту замінити двома частинами такого змісту:

"Прокурори та слідчі прокуратури забезпечуються жилою площею місцевими органами влади в першочерговому порядку.

Пільга з 50-процентної знижки плати за займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія) і користування квартирним телефоном в межах норм, встановлених законодавством, надається:

прокурорам та слідчим прокуратури за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

пенсіонерам із числа прокурорів та слідчих прокуратури за умови, якщо середньомісячний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;

2) у частині чотирнадцятій статті 50-1 :

у першому реченні слова "у повному розмірі" виключити;

доповнити реченням такого змісту: "Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти тисяч гривень на місяць";

3) у статті 52:

а) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами третьою - сьомою;

б) перше речення частини третьої виключити.

( Пункт 39 розділу II втратив чинність на підставі Закону N 279-VI від 16.05.2008 )

( Положення пункту 40 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

40. У Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 37, ст. 453; 2006 р., N 2-3, ст. 35, NN 9-11, ст. 96, N 32, ст. 271):

1) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Фінансування заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі Фондом соціального захисту інвалідів, місцевих бюджетів, а також органами місцевого самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів";

2) частину шосту статті 20 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних та обласних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

3) статтю 38-1 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Пільговий проїзд, передбачений статтею 38-1 надається за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, збільшену на коефіцієнт 1,1 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

( Положення пункту 41 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

41. У Законі України "Про соціальний захист дітей війни" ( 2195-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94; 2006 р., N 9-11, ст. 96, N 19-20, ст. 166; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) статтю 5 доповнити частиною другою такого змісту:

"Пільги, передбачені абзацами шостим та сьомим цієї статті, надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, збільшену на коефіцієнт 1,1 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) текст статті 6 викласти в такій редакції:

"Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") ( 3551-12 ) до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни.

Ветеранам війни, які мають право на отримання підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до цього Закону та Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) дане підвищення провадиться за їх вибором згідно з одним із законів".

( Положення пункту 42 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

42. Статтю 85 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10; 2001 р., N 44, ст. 228) доповнити частиною третьою такого змісту:

"Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

( Пункт 43 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Положення пункту 44 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

44. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80; 2006 р., N 27, ст. 234; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 22, ст. 292):

1) абзац десятий пункту 7 частини сьомої статті 17 і пункт 7 частини першої статті 22 виключити;

2) у пункті 3 розділу XI "Прикінцеві положення":

у абзаці третьому виключити слова "і моральної (немайнової)";

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків моральної (немайнової) шкоди застрахованим і членам їх сімей незалежно від часу настання страхового випадку припиняється з 1 січня 2008 року".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим.

( Положення пункту 45 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

45. У частині першій статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами):

пункт "ж" викласти в такій редакції:

"ж) встановлення у державних закладах охорони здоров'я посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002 ) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

пункт "ї" доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:

"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються:

працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

( Положення пункту 46 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

46. Частину четверту статті 38 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218) викласти в такій редакції:

"Заробітна плата посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби визначається на основі Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002 ) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

( Пункт 47 розділу II втратив чинність на підставі Кодексу N 2456-VI від 08.07.2010 )

( Пункт 48 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Положення пункту 49 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

49. У Законі України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84 із наступними змінами):

1) у статті 57:

а) абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий частини першої виключити;

б) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Держава забезпечує встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним, педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів та установ освіти на основі Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002 ) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

в) абзац перший частини четвертої доповнити реченням такого змісту: "Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) абзац сьомий частини четвертої статті 61 викласти в такій редакції:

"дивіденди від цінних паперів".

( Пункт 50 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Пункт 51 розділу II втратив чинність на підставі Закону N 2778-VI від 14.12.2010 )

( Положення пункту 52 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

52. Статтю 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177 із наступними змінами) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені частиною другою цієї статті, надаються:

працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.

( Положення пункту 53 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

53. Статтю 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191 із наступними змінами) доповнити частиною третьою такого змісту:

"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом десятим частини другої цієї статті, надаються:

працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

( Положення пункту 54 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

54. Закон України "Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 3173-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 22, ст. 180; 2007 р., N 7-8, ст. 66) визнати таким, що втратив чинність.

( Положення пункту 55 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

55. Частину другу статті 428 та статтю 429 Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288) виключити.

( Положення пункту 56 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

56. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 20, ст. 282):

1) пункт 6 статті 19 виключити;

2) частину другу статті 37 виключити.

( Положення пункту 57 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

57. Частини другу та третю статті 39 Закону України "Про Рахункову палату" ( 315/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212) виключити.

( Положення пункту 58 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

58. Частину другу статті 27 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2007 р., N 7-8, ст. 66) виключити.

( Положення пункту 59 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

59. У статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 46, ст. 367; 2004 р., N 10, ст. 104; 2005 р., N 2, ст. 32; 2006 р., N 1, ст. 18):

частину другу виключити;

у частині третій слова "органом місцевого самоврядування, виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і посад" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".

( Положення пункту 60 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

60. Статтю 18 Закону України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

( Положення пункту 61 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

61. У Законі України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 56; 1994 р., N 26, ст. 203 із наступними змінами):

1) у частині четвертій статті 43:

у першому абзаці слова "без обмеження граничного розміру щомісячного довічного грошового утримання" виключити;

після абзацу третього доповнити абзацами такого змісту:

"Максимальний розмір щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти тисяч гривень на місяць.

Призначення і виплата щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці здійснюється органами Пенсійного фонду за рахунок коштів державного бюджету.

Заява про призначення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду України у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці виплачується у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується щомісячне довічне грошове утримання, у грошовій формі у порядку, встановленому для виплати пенсій.

Виплата щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці за минулий час, за час перебування особи на повному державному утриманні, у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, утримання надміру виплачених сум та відрахувань зі щомісячного довічного грошового утримання здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

У разі смерті особи, яка одержувала щомісячне довічне грошове утримання, особам, які здійснили її поховання, виплачується допомога на поховання у розмірі двомісячного щомісячного довічного грошового утримання, яке склалося на момент смерті.

Виплата щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці припиняється у разі:

1) винесення кваліфікаційною комісією суддів рішення про припинення відставки судді;

2) визнання судді безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

3) смерті судді;

4) подання ним заяви про припинення виплати щомісячного довічного грошового утримання;

5) призначення пенсії;

6) настання підстав, передбачених статтею 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим і вісімнадцятим;

2) у статті 44:

а) у частині другій слова "у відсотковому відношенні до посадового окладу Голови Верховного Суду України і не можуть бути меншими від 50 відсотків його окладу. Посадовий оклад судді не може бути меншим від 80 відсотків посадового окладу голови суду, в якому працює суддя" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

б) у абзаці другому частини четвертої слова "загальної суми щомісячного заробітку" замінити словами "посадового окладу";

в) абзац перший частини сьомої викласти в такій редакції:

"7. Не пізніш як через шість місяців після обрання суддя Конституційного Суду, Верховного Суду, вищого спеціалізованого суду, апеляційного та місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується благоустроєним житлом у вигляді окремої квартири чи будинку або службовим житлом за місцем знаходження суду. Судді військових судів забезпечуються таким же житлом і в ті ж строки за рахунок Міністерства оборони України";

г) частину восьму доповнити абзацами такого змісту:

"Безплатне користування на території України всіма видами транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі) надаються:

суддям за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом судді за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

суддям, які знаходяться у відставці або на пенсії за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

ґ) частину дев'яту доповнити абзацами такого змісту:

"Пільги зазначені в абзаці другому цієї частини надаються:

суддям за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом судді за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

суддям, які знаходяться у відставці або на пенсії, за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

( Положення пункту 62 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

62. У Законі України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 27-28, ст. 180; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) у частині другій статті 123 слова "і не можуть бути меншими, ніж у відповідних категорій державних службовців апаратів законодавчої та виконавчої влади" виключити;

2) у другому реченні частини другої статті 130 слова "оплати праці" виключити.

( Положення пункту 63 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

63. Абзац третій пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів" ( 2863-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 57 із наступними змінами) виключити.

( Положення пункту 64 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

64. Друге речення частини четвертої статті 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2007 р., N 7-8, ст. 66) виключити.

( Положення пункту 65 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

65. Абзац третій статті 18 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" ( 2017-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 409) виключити.

( Положення пункту 66 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

66. Частину першу статті 13 Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121) викласти в такій редакції:

"Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань".

( Положення пункту 67 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

67. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 1-2 слова "які не можуть бути скасовані чи призупинені без їх рівноцінної заміни" виключити;

2) у абзаці першому пункту 3 статті 8 слова "орган праці та соціального захисту населення за поданням" та слова "(для тих, хто працював до призову на строкову військову службу) або однієї мінімальної заробітної плати (для тих, хто не працював)" виключити, а слова "військового комісара" замінити словами "військовий комісаріат";

3) пункт 2 статті 9-1 виключити;

4) перше і друге речення абзацу першого пункту 3 статті 11 замінити одним реченням такого змісту:

"3. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей мають право не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України";

5) пункт 5 статті 12 доповнити абзацами такого змісту:

"Пільги, передбачені цим пунктом для військовослужбовців, надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом військовослужбовця за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Пільги звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

6) статтю 23 доповнити частиною другою такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

( Положення пункту 68 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

68. У Законі України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20, Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 10, ст. 95; 2005 р., N 16, ст. 263):

1) у статі 22:

а) частину четверту доповнити словами "в межах норм, встановлених законодавством";

б) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги на безплатне забезпечення житлом з опаленням і освітленням за встановленими нормами працівникам міліції, які живуть і працюють у сільській місцевості та в селищах міського типу, а також пільги працівникам міліції по оплаті жилої площі, комунальних послуг і палива з 50-процентною знижкою надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника міліції за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини шосту - тринадцяту вважати відповідно частинами сьомою - чотирнадцятою;

в) частину сьому доповнити словами "за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) частини першу - третю статті 24 викласти у такій редакції:

( Абзац другий підпункту 2 пункту 68 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

Пільги, компенсації та гарантії, встановлені цим Законом, надаються за рахунок і в межах коштів, передбачених на утримання бюджетних установ (підприємств, організацій) у кошторисах або фінансових планах.

Загальна структура та чисельність Міністерства внутрішніх справ України затверджується Верховною Радою України. Гранична чисельність працівників центрального апарата Міністерства внутрішніх справ України затверджується Кабінетом Міністрів України".

( Положення пункту 69 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

69. Частину першу статті 24 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" ( 2713-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

( Положення пункту 70 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

70. У абзаці п'ятому частини першої статті 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 2003 р., N 15, ст. 109; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66) слова "два рази на місяць" виключити.

( Положення пункту 71 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

71. У Кримінально-виконавчому кодексі України ( 1129-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21):

1) у статті 112:

а) у частині першій слова "встановлюється цим Кодексом" замінити словами "не обмежується";

б) друге речення частини другої виключити;

2) абзац четвертий частини першої статті 138 викласти в такій редакції:

"одержувати посилки (передачі) і бандеролі";

3) абзац четвертий частини першої статті 139 викласти в такій редакції:

"одержувати посилки (передачі) і бандеролі";

4) абзац четвертий частини другої статті 140 викласти в такій редакції:

"одержувати посилки (передачі) і бандеролі";

5) абзац четвертий частини першої статті 143 викласти в такій редакції:

"одержувати посилки (передачі) і бандеролі";

6) абзац четвертий частини п'ятої статті 151 викласти в такій редакції:

"одержувати посилки (передачі) і бандеролі".

( Положення пункту 72 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

72. У Законі України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258):

1) частину одинадцяту статті 21 доповнити абзацами такого змісту:

"Пільги на 50-відсоткову знижку за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в жилих будинках незалежно від форм власності в межах норм, встановлених законодавством, надаються:

особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом цієї особи за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) статтю 23 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

( Положення пункту 73 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

73. У статті 1 Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" ( 1763-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 444):

пункт 2 доповнити словами "в межах України";

пункт 8 викласти у такій редакції:

"8) забезпечення житлом осіб, які звільнилися з військової служби і потребують поліпшення житлових умов, провадиться відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ).

( Положення пункту 74 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

74. Частину шосту статті 2 Закону України "Про оборону України" ( 1932-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420) викласти в такій редакції:

"Фінансування потреб національної оборони держави здійснюється виключно за рахунок і в межах коштів, визначених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік".

( Положення пункту 75 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

75. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270):

1) частину першу статті 21 викласти в такій редакції:

"1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат".

( Підпункт 2 пункту 75 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Положення пункту 76 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

76. У Законі України "Про розвідувальні органи України" ( 2331-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94 із наступними змінами):

1) у статті 15:

( Підпункт "а" підпункту 1 пункту 76 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати відповідно частинами третьою - восьмою;

2) у статті 21:

а) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Грошове забезпечення (оплата праці)
співробітників розвідувальних органів.
Соціальний захист співробітників розвідувальних
органів України та членів їх сімей і їх пенсійне
забезпечення";

б) частину третю викласти в такій редакції:

"Порядок, умови і розміри грошового забезпечення (оплати праці) співробітників розвідувальних органів України встановлюються Кабінетом Міністрів України";

в) частину восьму виключити.

( Положення пункту 77 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

77. У Законі України "Про правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 39, ст. 488; 2006 р., N 51, ст. 519):

1) частину п'яту статті 56 виключити;

2) статтю 59 доповнити частиною другою такого змісту:

"Пільги на 50-відсоткову знижку за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в межах норм, передбачених законодавством, надаються:

особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом цієї особи за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

3) статтю 88 доповнити частиною другою такого змісту:

"Передбачені цим Законом пільги, компенсації та гарантії особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членам їх сімей надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

( Положення пункту 78 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

78. У Законі України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21):

1) частину другу статті 21 виключити;

2) у статті 22:

а) частину шосту викласти у такій редакції:

"Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надається 50-відсоткова знижка плати за жилу площу, комунальні послуги, а також паливо в межах норм, встановлених законодавством, за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом цієї особи за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

б) частину сьому доповнити словами "за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

3) частину першу статті 24 замінити двома частинами такого змісту:

( Абзац другий підпункту 3 пункту 78 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

Передбачені цим Законом пільги, компенсації та гарантії особам рядового і начальницького складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

( Положення пункту 79 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

79. Статтю 23 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" ( 160/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 236) доповнити частиною другою такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

( Положення пункту 80 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

80. Статтю 7 Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України" ( 3160-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 8, ст. 94) доповнити частиною другою такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

( Положення пункту 81 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

81. Статтю 27 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208) доповнити частиною другою такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

( Положення пункту 82 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

82. У Законі України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249; 2001 р., N 24, ст. 127; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 30, ст. 258):

1) у пункті 1 статті 5 слова "і в органах внутрішніх справ і державній пожежній охороні" замінити словами "в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту";

2) у статті 6:

пункти 5 та 7 викласти в такій редакції:

"5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членам їх сімей з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України";

"7) першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Позачергово забезпечуються житлом ветерани військової служби, які при звільненні з військової служби здали державним органам займане ними у військових містечках жиле приміщення та не були забезпечені іншим жилим приміщенням для постійного проживання та яким виповнилося 60 і більше років, а також сім'ям померлих ветеранів";

3) статтю 7 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги, передбачені пунктами 6 та 11 статті 6 цього Закону, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини четверту - п'яту вважати відповідно частинами п'ятою і шостою;

4) текст статті 9 викласти в такій редакції:

"Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі коштів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та інших джерел, не заборонених законодавством";

5) текст Закону після слів "ветеран державної пожежної охорони" в усіх відмінках і числах доповнити словами "ветеран служби цивільного захисту" у відповідному відмінку і числі, а слова "державній пожежній охороні" замінити словами "державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту".

( Пункт 83 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

( Положення пункту 84 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

84. Статтю 20 Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 50-51, ст. 310) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються:

працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьомою.

( Положення пункту 85 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

85. Пункт 5-1 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 2, ст. 6, N 19, ст. 254, N 26, ст. 362; 2005 р., N 1, ст. 1, ст. 10, N 6, ст. 138; 2006 р., N 13, ст. 110, N 49, ст. 484) виключити.

( Положення пункту 86 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

86. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147; 2006 р., N 49, ст. 484; 2007 р., N 15, ст. 194):

1) частину третю статті 18 виключити;

2) статтю 39-14 виключити.

( Положення пункту 87 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

87. У Законі України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) у абзаці шостому частини другої статті 32 слова "відкриває банківські рахунки" виключити;

2) у статті 63:

а) у частині третій слова "відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків, право" виключити;

б) абзаци восьмий та дев'ятий частини п'ятої виключити.

( Положення пункту 88 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

88. Підпункт "г" частини першої та частину третю пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст. 3; 1998 р., N 11-12, ст. 44; 1999 р., N 4, ст. 33; 2001 р., N 27, ст. 133; 2006 р., N 1, ст. 18) виключити.

( Положення пункту 89 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

89. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 18-19, ст. 269):

1) статтю 10 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України";

2) пункт 5 частини першої статті 26 після слів "загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" доповнити словами "відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України";

3) пункт 6 частини третьої статті 42 викласти в такій редакції:

"6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України";

4) пункт 4 частини першої статті 43 викласти в такій редакції:

"4) затвердження за пропозицією голови ради структури виконавчого апарату ради, його чисельності, встановленої відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на утримання ради та її виконавчого комітету";

5) друге речення частини третьої статті 58 викласти в такій редакції: "Його структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови".

( Положення пункту 90 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

90. Друге речення частини другої статті 14 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79) викласти в такій редакції: "Його структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови".

( Положення пункту 91 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

91. У Законі України "Про політичні партії в Україні" ( 2365-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118 із наступними змінами):

1) у статті 17:

а) у частині першій слова "звіт про обсяг та напрями використання коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичної партії" виключити;

б) частини другу - четверту виключити;

2) розділ IV-1 виключити;

3) пункт 3 частини першої статті 18 виключити;

4) частину другу статті 19 виключити.

( Положення пункту 92 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

92. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110 із наступними змінами):

1) частину другу статті 8 виключити;

2) пункт 11 статті 10 виключити;

3) статтю 11-1 виключити.

( Положення пункту 93 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

93. У статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289 із наступними змінами):

пункт 1 доповнити словами "матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку";

пункт 8 виключити.

( Положення пункту 94 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

94. Статтю 6 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" ( 962-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 22, ст. 262; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 456) доповнити частиною десятою такого змісту:

"Пільги з оплати жилої площі, комунальних послуг та проїзду надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

( Положення пункту 95 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

95. Частину шосту статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 50, ст. 367; 2004 р., N 5, ст. 25, N 33-34, ст. 407) виключити.

( Положення пункту 96 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

96. Текст статті 44 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375) викласти в такій редакції:

"При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку".

( Положення пункту 97 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

97. Частину третю статті 4 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" ( 1975-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 86; 2007 р., N 33, ст. 442) викласти у такій редакції:

"Громадянам, які звільняються з роботи у зв'язку з направленням для проходження альтернативної служби, виплачується вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат".

( Положення пункту 98 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

98. У Законі України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 111):

1) частину третю статті 2 замінити двома частинами такого змісту:

"Соціальні виплати, що мають цільовий і разовий характер (допомога при народженні дитини, допомога на поховання, матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію тощо), а також допомога у зв'язку з вагітністю і пологами індексації не підлягають. Підтримка купівельної спроможності провадиться шляхом підвищення розміру зазначених виплат.

Підтримка купівельної спроможності соціальних виплат, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму, здійснюється шляхом перегляду їх розміру у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму відповідно до законодавства".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

2) текст статті 6 викласти в такій редакції:

"У разі виникнення обставин, передбачених статтею 4 цього Закону грошові доходи населення визначаються як результат добутку розміру доходу, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, та величини індексу споживчих цін.

Порядок проведення індексації грошових доходів населення визначається Кабінетом Міністрів України";

3) частину четверту статті 10 виключити.

( Положення пункту 99 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

99. Статтю 98 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 38-39, ст. 449 із наступними змінами) виключити.

( Пункт 100 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 )

Розділ III
Прикінцеві положення

1. Розділ I цього Закону набирає чинності з 1 січня 2008 року і діє по 31 грудня 2008 року.

2. Розділ II цього Закону набирає чинності з 1 січня 2008 року, крім:

пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2008 року та діє до моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі;

пункту 9, який набирає чинності після набрання чинності порядком запровадження марок акцизного збору нового зразка ( 179-2008 ), затвердженим Кабінетом Міністрів України з урахуванням абзацу четвертого частини четвертої статті 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР );

підпункту 7 пункту 35, який набирає чинності з 1 жовтня 2008 року.

До 1 жовтня 2008 року при обчисленні пенсій згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) величина оцінки одного року страхового стажу за період участі тільки у солідарній системі дорівнює 1,2%.

Норми щодо надання пільг громадянам (крім працівників бюджетних установ, військовослужбовців та осіб рядового та начальницького складу) з урахуванням середньомісячного сукупного доходу набувають чинності з 1 травня 2008 року.

Розділ II "Внесення змін до деяких законодавчих актів України" діє по 31 грудня 2008 року.

( Положення пункту 3 розділу III втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

3. Щомісячне довічне грошове утримання, призначене суддям у відставці до прийняття цього Закону, виплачується у порядку, передбаченому підпунктом 1 пункту 61 розділу II цього Закону.

4. Встановити, що у 2008 році пенсії, призначені згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) із застосуванням показників середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2002-2005 роки, підлягають перерахунку з 1 січня 2008 року із урахуванням показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за 2006 рік, що застосовується для обчислення пенсій.

5. Кабінету Міністрів України:

1) до 15 січня 2008 року розробити та представити на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо стимулювання розвитку агропромислового комплексу в рамках вимог Світової організації торгівлі;

2) внести на розгляд Верховної Ради України в установлений Законом України "Про Кабінет Міністрів України" ( 514-16 ) строк Програму діяльності Кабінету Міністрів України;

3) протягом двох місяців за участю профільних комітетів Верховної Ради України проаналізувати внесені зміни до деяких законодавчих актів України, що містяться в розділі II цього Закону, та підготувати відповідні пропозиції для їх розгляду у Верховній Раді України у березні 2008 року;

4) розробити протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2008 рік та подати його на розгляд Верховної Ради України одночасно з проектом закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України";

5) підготувати на основі результатів моніторингу виконання розділу I цього Закону протягом січня - лютого 2008 року та внести до 1 березня 2008 року проект закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", врахувавши:

доручення Кабінету Міністрів України, визначені пунктом 6 Постанови Верховної Ради України від 28 грудня 2007 року N 106-VI "Про прийняття у першому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України";

пропозицію щодо звільнення релігійних організацій від конкурсу при передачі їм в оренду державного та комунального майна;

пропозиції щодо збільшення обсягів державної підтримки фермерських господарств;

6) до 1 квітня 2008 року внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів про ринок земель та про Державний земельний кадастр, узгоджені із законами України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" ( 1952-15 ), "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про нотаріат" ( 3425-12 ) та Цивільним кодексом України ( 435-15 ), зокрема в частині функціонування єдиної державної автоматизованої інформаційної системи відомостей та документів стосовно земельних ділянок, іншого нерухомого майна, їх правового режиму, та спрямовані на усунення невиправданих ускладнень під час реалізацій громадянами, юридичними особами конституційних прав власності на землю та прав користування земельними ділянками, іншими об'єктами нерухомого майна;

7) забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом прийняття передбачених цим Законом нормативно-правових актів.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 28 грудня 2007 року
N 107-VI

Додаток N 1
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2008 рік та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"

     Доходи Державного бюджету України на 2008 рік

                                    тис. грн.
--------------------------------------------------------------------------------
|  Код | Найменування показників |  Всього  | Загальний | Спеціальний |
|    |згідно з бюджетною класифі-|       |   фонд  |  фонд   |
|    |     кацією      |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|    |Всього доходів:      |231 931 966,7|180 783 209,8| 51 148 756,9|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|40000000|Офіційні трансферти    | 7 423 199,1| 7 423 199,1|       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|41010100|Кошти, що надходять    | 7 423 199,1| 7 423 199,1|       |
|    |до Державного       |       |       |       |
|    |бюджету з інших бюджетів  |       |       |       |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|     Разом доходів (без     |224 508 767,6|173 360 010,7| 51 148 756,9|
|     урахування міжбюджетних  |       |       |       |
|     трансфертів)        |       |       |       |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження   |170 890 786,2|154 482 080,6| 16 408 705,6|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11000000|Податки на доходи, податки | 42 148 549,1| 40 606 000,0| 1 542 549,1|
|    |на прибуток, податки на  |       |       |       |
|    |збільшення ринкової    |       |       |       |
|    |вартості          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11020000|Податок на прибуток    | 42 148 549,1| 40 606 000,0| 1 542 549,1|
|    |підприємств        |       |       |       | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13000000|Збори за спеціальне    | 2 815 932,0| 2 131 893,1|  684 038,9|
|    |використання природних   |       |       |       |
|    |ресурсів          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13010000|Збір за спеціальне     |  133 223,3|  133 223,3|       |
|    |використання лісових    |       |       |       |
|    |ресурсів та користування  |       |       |       |
|    |земельними ділянками    |       |       |       |
|    |лісового фонду       |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13010100|Збір за спеціальне     |  133 223,3|  133 223,3|       |
|    |використання лісових    |       |       |       |
|    |ресурсів державного    |       |       |       |
|    |значення          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13020000|Збір за спеціальне     |  562 375,1|  562 375,1|       |
|    |водокористування      |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13030000|Платежі за користування  | 1 216 533,6| 1 205 394,7|   11 138,9|
|    |надрами          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13030100|Платежі за користування  | 1 216 533,6| 1 205 394,7|   11 138,9|
|    |надрами загальнодержавного |       |       |       |
|    |значення          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13040000|Збір за          |  902 600,0|  229 700,0|  672 900,0|
|    |геологорозвідувальні    |       |       |       |
|    |роботи, виконані за рахунок|       |       |       |
|    |державного бюджету     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13070000|Плата за використання інших|   1 200,0|   1 200,0|       |
|    |природних ресурсів     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на товари|112 918 765,1|104 005 397,5| 8 913 367,6|
|    |та послуги         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість | 98 628 605,7| 94 685 698,5| 3 942 907,2|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010100|Податок на додану вартість | 48 980 907,2| 46 919 000,0| 2 061 907,2|
|    |із вироблених в Україні  |       |       |       |
|    |товарів (робіт, послуг)  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010200|Бюджетне відшкодування   |-32 592 692,8|-32 592 692,8|       |
|    |податку на додану вартість |       |       |       |
|    |грошовими коштами     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість | 82 240 391,3| 80 359 391,3| 1 881 000,0|
|    |із ввезених на територію  |       |       |       |
|    |України товарів      |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14020000|Акцизний збір із вироблених| 11 133 120,0| 8 285 750,0| 2 847 370,0|
|    |в Україні товарів     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14030000|Акцизний збір із ввезених | 2 573 125,4|  450 035,0| 2 123 090,4|
|    |на територію України    |       |       |       |
|    |товарів          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060000|Плата за ліцензії на певні |  583 914,0|  583 914,0|       |
|    |види господарської     |       |       |       |
|    |діяльності         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060200|Плата за видачу ліцензій та|   95 894,0|   95 894,0|       |
|    |сертифікатів        |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|14060400|Кошти в іноземній валюті за|   2 770,0|   2 770,0|       |
|    |реєстрацію представництв  |       |       |       |
|    |іноземних суб'єктів    |       |       |       |
|    |господарської діяльності  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060500|Плата за ліцензії на    |    255,0|    255,0|       |
|    |виробництво спирту     |       |       |       |
|    |етилового, коньячного і  |       |       |       |
|    |плодового, алкогольних   |       |       |       |
|    |напоїв та тютюнових виробів|       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060600|Плата за ліцензії на право |   2 535,0|   2 535,0|       |
|    |експорту, імпорту та    |       |       |       |
|    |оптової торгівлі спирту  |       |       |       |
|    |етилового, коньячного та  |       |       |       |
|    |плодового         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060700|Плата за ліцензії на право |    409,0|    409,0|       |
|    |експорту, імпорту     |       |       |       |
|    |алкогольними напоями та  |       |       |       |
|    |тютюновими виробами    |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060900|Плата за державну     |   4 400,0|   4 400,0|       |
|    |реєстрацію, крім плати за |       |       |       |
|    |державну реєстрацію    |       |       |       |
|    |суб'єктів підприємницької |       |       |       |
|    |діяльності         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061000|Плата за ліцензії на право |  191 135,0|  191 135,0|       |
|    |оптової торгівлі      |       |       |       |
|    |алкогольними напоями та  |       |       |       |
|    |тютюновими виробами    |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061200|Грошовий (ліцензійний) збір|   19 300,0|   19 300,0|       |
|    |за видачу ліцензій за   |       |       |       |
|    |кабельне мовлення,     |       |       |       |
|    |ретрансляцію, проводове  |       |       |       |
|    |(кабельне) мовлення і час |       |       |       |
|    |мовлення          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061400|Плата за видачу,      |  198 387,0|  198 387,0|       |
|    |переоформлення, продовження|       |       |       |
|    |терміну дії ліцензій на  |       |       |       |
|    |користування радіочастотним|       |       |       |
|    |ресурсом України та видачу |       |       |       |
|    |дублікатів таких ліцензій |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061500|Плата за ліцензії, видані |   22 731,0|   22 731,0|       |
|    |Національною комісією   |       |       |       |
|    |регулювання        |       |       |       |
|    |електроенергетики     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061700|Плата за видачу,      |   46 098,0|   46 098,0|       |
|    |переоформлення, продовження|       |       |       |
|    |терміну дії ліцензій на  |       |       |       |
|    |здійснення діяльності у  |       |       |       |
|    |сфері телекомунікацій та  |       |       |       |
|    |видачу копій і дублікатів |       |       |       |
|    |таких ліцензій       |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15000000|Податки на міжнародну   | 12 589 540,0| 7 732 790,0| 4 856 750,0|
|    |торгівлю та зовнішні    |       |       |       |
|    |операції          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010000|Ввізне мито        | 12 096 000,0| 7 252 000,0| 4 844 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010100|Мито на товари, що     | 6 780 000,0| 6 780 000,0|       |
|    |ввозяться суб'єктами    |       |       |       |
|    |підприємницької діяльності |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010200|Мито на товари, які    |  472 000,0|  472 000,0|       |
|    |ввозяться (пересилаються) |       |       |       |
|    |громадянами        |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010500|Мито на нафтопродукти,   | 4 844 000,0|       | 4 844 000,0|
|    |транспортні засоби та шини |       |       |       |
|    |до них, що ввозяться    |       |       |       |
|    |суб'єктами підприємницької |       |       |       |
|    |діяльності та громадянами |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15020000|Вивізне мито        |  364 840,0|  364 840,0|       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15020100|Мито на товари, що     |  364 840,0|  364 840,0|       |
|    |вивозяться суб'єктами   |       |       |       |
|    |підприємницької діяльності |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15030000|Кошти, отримані за вчинення|  128 700,0|  115 950,0|   12 750,0|
|    |консульських дій      |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16000000|Інші податки        |  418 000,0|   6 000,0|  412 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|16030000|Податки, не віднесені до  |   6 000,0|   6 000,0|       |
|    |інших категорій      |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16060000|Збір на розвиток      |  412 000,0|       |  412 000,0|
|    |виноградарства, садівництва|       |       |       |
|    |і хмелярства        |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження  | 47 352 386,7| 18 553 085,7| 28 799 301,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21000000|Доходи від власності та  | 18 745 065,8| 15 901 881,1| 2 843 184,7|
|    |підприємницької діяльності |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21010000|Частина прибутку (доходу) | 1 659 207,0| 1 375 807,0|  283 400,0|
|    |господарських організацій, |       |       |       |
|    |що вилучається до бюджету |       |       |       |
|    |та дивіденди, нараховані на|       |       |       |
|    |акції (частки, паї)    |       |       |       |
|    |господарських товариств,  |       |       |       |
|    |які є у державній власності|       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21020000|Надходження від перевищення| 4 833 746,0| 4 833 746,0|       |
|    |валових доходів над    |       |       |       |
|    |видатками Національного  |       |       |       |
|    |банку України       |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21030000|Надходження від державних |   72 000,0|   72 000,0|       |
|    |грошових лотерей      |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21040000|Надходження від розміщення |   8 000,0|   8 000,0|       |
|    |в установах банків     |       |       |       |
|    |тимчасово вільних бюджетних|       |       |       |
|    |коштів           |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060000|Рентна плата        | 10 797 344,0| 8 791 778,1| 2 005 565,9|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060100|Рентна плата за нафту, що | 3 760 220,3| 3 711 763,3|   48 457,0|
|    |видобувається в Україні  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060200|Рентна плата за природний | 1 357 630,3| 1 029 644,9|  327 985,4|
|    |газ, що видобувається в  |       |       |       |
|    |Україні          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060500|Рентна плата за транзитне | 3 525 023,6| 2 104 367,0| 1 420 656,6|
|    |транспортування природного |       |       |       |
|    |газу            |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060600|Рентна плата за      |  219 465,0|  219 465,0|       |
|    |транспортування нафти та  |       |       |       |
|    |нафтопродуктів       |       |       |       |
|    |магістральними       |       |       |       |
|    |нафтопроводами та     |       |       |       |
|    |нафтопродуктопроводами   |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060700|Рентна плата за транзитне |   71 072,2|   71 072,2|       |
|    |транспортування аміаку   |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060800|Рентна плата за газовий  | 1 863 932,6| 1 655 465,7|  208 466,9|
|    |конденсат, що видобувається|       |       |       |
|    |в Україні         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21080000|Інші надходження      | 1 374 768,8|  820 550,0|  554 218,8|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22000000|Адміністративні збори та  | 1 988 404,4| 1 897 090,0|   91 314,4|
|    |платежі, доходи від    |       |       |       |
|    |некомерційного та побічного|       |       |       |
|    |продажу          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22010000|Реєстраційний збір за   |   15 000,0|       |   15 000,0|
|    |проведення державної    |       |       |       |
|    |реєстрації прав та їх   |       |       |       |
|    |обмежень          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22050000|Оплата витрат з      |   26 314,4|       |   26 314,4|
|    |інформаційно-технічного  |       |       |       |
|    |забезпечення розгляду справ|       |       |       |
|    |у судах          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22060000|Плата за надання послуг  |   3 650,0|   3 650,0|       |
|    |службою дозвільної системи |       |       |       |
|    |органів внутрішніх справ  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22070000|Виконавчий збір      |  100 000,0|   50 000,0|   50 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22080000|Плата за оренду цілісних  |  550 000,0|  550 000,0|       |
|    |майнових комплексів та   |       |       |       |
|    |іншого державного майна  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22090000|Державне мито       |  388 240,0|  388 240,0|       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22100000|Митні збори        |  660 000,0|  660 000,0|       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|22110000|Єдиний збір, який     |  128 000,0|  128 000,0|       |
|    |справляється у пунктах   |       |       |       |
|    |пропуску через державний  |       |       |       |
|    |кордон України       |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22120000|Плата за надані в оренду  |   1 200,0|   1 200,0|       |
|    |ставки, що знаходяться в  |       |       |       |
|    |басейнах річок       |       |       |       |
|    |загальнодержавного значення|       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22200000|Плата за митне оформлення |  116 000,0|  116 000,0|       |
|    |товарів і транспортних   |       |       |       |
|    |засобів поза місцем    |       |       |       |
|    |розташування митних органів|       |       |       |
|    |або поза робочим часом,  |       |       |       |
|    |установленим для митних  |       |       |       |
|    |органів          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24000000|Інші неподаткові      | 14 618 701,5|  754 114,6| 13 864 586,9|
|    |надходження        |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24010000|Надходження коштів від   |   34 900,0|   34 900,0|       |
|    |реалізації конфіскованого |       |       |       |
|    |майна           |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24030000|Надходження сум      |   8 650,0|   8 650,0|       |
|    |кредиторської та      |       |       |       |
|    |депонентської       |       |       |       |
|    |заборгованості підприємств,|       |       |       |
|    |організацій та установ,  |       |       |       |
|    |щодо яких минув строк   |       |       |       |
|    |позовної давності     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24040000|Надходження коштів від   |     50,0|       |     50,0|
|    |реалізації космічної    |       |       |       |
|    |техніки військового та   |       |       |       |
|    |подвійного призначення, що |       |       |       |
|    |належить Національному   |       |       |       |
|    |космічному агентству    |       |       |       |
|    |України          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24050000|Надходження коштів від   |  606 384,6|  225 000,0|  381 384,6|
|    |реалізації надлишкового  |       |       |       |
|    |озброєння, військової та  |       |       |       |
|    |спеціальної техніки, іншого|       |       |       |
|    |майна Збройних Сил України |       |       |       |
|    |та інших утворених згідно з|       |       |       |
|    |законодавством військових |       |       |       |
|    |формувань, правоохоронних |       |       |       |
|    |органів і         |       |       |       |
|    |Оперативно-рятувальної   |       |       |       |
|    |служби цивільного захисту |       |       |       |
|    |Міністерства України з   |       |       |       |
|    |питань надзвичайних    |       |       |       |
|    |ситуацій та у справах   |       |       |       |
|    |захисту населення від   |       |       |       |
|    |наслідків Чорнобильської  |       |       |       |
|    |катастрофи         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060000|Інші надходження      |  488 657,2|  394 870,0|   93 787,2|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060200|Збори за послуги, пов'язані|   10 700,0|       |   10 700,0|
|    |з охороною прав на     |       |       |       |
|    |інтелектуальну власність  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060300|Інші надходження      |  134 670,0|  120 170,0|   14 500,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060400|Надходження від видачі   |   3 000,0|       |   3 000,0|
|    |сертифікатів на      |       |       |       |
|    |експортно-імпортні операції|       |       |       |
|    |з наркотичними засобами,  |       |       |       |
|    |психотропними речовинами і |       |       |       |
|    |прекурсорами        |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060500|Відрахування від суми   |   4 500,0|   4 500,0|       |
|    |коштів, витрачених на   |       |       |       |
|    |рекламу тютюнових виробів |       |       |       |
|    |та/або алкогольних напоїв |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060800|Надходження від збору за  |   1 500,0|       |   1 500,0|
|    |проведення гастрольних   |       |       |       |
|    |заходів          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060900|Надходження коштів від   |  150 000,0|  150 000,0|       |
|    |продажу спеціальних    |       |       |       |
|    |дозволів на користування  |       |       |       |
|    |надрами та збору за видачу |       |       |       |
|    |таких дозволів       |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061000|Плата за виділення     |   19 100,0|   19 100,0|       |
|    |номерного ресурсу     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|24061100|Плата за проїзд      |   6 588,1|       |   6 588,1|
|    |автомобільними дорогами  |       |       |       |
|    |транспортних засобів та  |       |       |       |
|    |інших самохідних машин і  |       |       |       |
|    |механізмів, вагові або   |       |       |       |
|    |габаритні параметри яких  |       |       |       |
|    |перевищують нормативні   |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061400|Збір за користування    |   90 000,0|   90 000,0|       |
|    |радіочастотним ресурсом  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061500|Надходження до Державного |   55 500,0|   11 100,0|   44 400,0|
|    |спеціалізованого фонду   |       |       |       |
|    |фінансування        |       |       |       |
|    |загальнодержавних витрат на|       |       |       |
|    |авіаційну діяльність та  |       |       |       |
|    |участь України у      |       |       |       |
|    |міжнародних авіаційних   |       |       |       |
|    |організаціях        |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061700|Плата за оформлення    |    100,0|       |    100,0|
|    |посвідчення закордонного  |       |       |       |
|    |українця          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24062100|Грошові стягнення за шкоду,|   12 999,1|       |   12 999,1|
|    |заподіяну порушенням    |       |       |       |
|    |законодавства про охорону |       |       |       |
|    |навколишнього природного  |       |       |       |
|    |середовища в результаті  |       |       |       |
|    |господарської та іншої   |       |       |       |
|    |діяльності         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24090000|Портовий (адміністративний)|   26 000,0|   2 600,0|   23 400,0|
|    |збір            |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110000|Доходи від операцій з   |   88 694,6|   88 094,6|    600,0|
|    |кредитування та надання  |       |       |       |
|    |гарантій          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110100|Плата за надання гарантій |   22 524,7|   22 524,7|       |
|    |та позик, отриманих за   |       |       |       |
|    |рахунок коштів, залучених |       |       |       |
|    |державою та/або під    |       |       |       |
|    |державні гарантії     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110200|Плата за користування   |   39 583,6|   39 583,6|       |
|    |позиками, наданими за   |       |       |       |
|    |рахунок коштів, залучених |       |       |       |
|    |державою          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110400|Відсотки за користування  |    600,0|       |    600,0|
|    |пільговим довгостроковим  |       |       |       |
|    |державним кредитом, наданим|       |       |       |
|    |молодим сім'ям та одиноким |       |       |       |
|    |молодим громадянам на   |       |       |       |
|    |будівництво (реконструкцію)|       |       |       |
|    |та придбання житла     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110800|Відсотки за користування  |   25 986,3|   25 986,3|       |
|    |бюджетними позичками та  |       |       |       |
|    |кредитами         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24120000|Збір у вигляді цільової  | 3 607 403,3|       | 3 607 403,3|
|    |надбавки до діючого тарифу |       |       |       |
|    |на електричну та теплову  |       |       |       |
|    |енергію          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24130000|Надходження коштів від   |  229 860,4|       |  229 860,4|
|    |погашення заборгованості ДП|       |       |       |
|    |"НАЕК "Енергоатом" перед  |       |       |       |
|    |цільовим галузевим фондом |       |       |       |
|    |створення ядерно-паливного |       |       |       |
|    |циклу в Україні за     |       |       |       |
|    |придбаний концентрат    |       |       |       |
|    |природного урану та    |       |       |       |
|    |поставлене йому на     |       |       |       |
|    |компенсаційній основі   |       |       |       |
|    |протягом 1994-1999 років  |       |       |       |
|    |ядерне паливо       |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140000|Додаткові збори на виплату | 6 587 000,0|       | 6 587 000,0|
|    |пенсій           |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140100|Сплата збору з       | 2 200 000,0|       | 2 200 000,0|
|    |купівлі-продажу валюти   |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140200|Сплата збору з торгівлі  |   36 000,0|       |   36 000,0|
|    |ювелірними виробами із   |       |       |       |
|    |золота (крім обручок),   |       |       |       |
|    |платини і дорогоцінного  |       |       |       |
|    |каміння          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|24140300|Сплата збору при відчуженні| 2 100 000,0|       | 2 100 000,0|
|    |легкових автомобілів    |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140500|Сплата збору з операцій  |  720 000,0|       |  720 000,0|
|    |купівлі-продажу нерухомого |       |       |       |
|    |майна           |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140600|Сплата збору з послуг   | 1 531 000,0|       | 1 531 000,0|
|    |стільникового рухомого   |       |       |       |
|    |зв'язку          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24150000|Збір у вигляді цільової  | 2 941 101,4|       | 2 941 101,4|
|    |надбавки до діючого тарифу |       |       |       |
|    |на природний газ для    |       |       |       |
|    |споживачів усіх форм    |       |       |       |
|    |власності         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25000000|Власні надходження     | 12 000 215,0|       | 12 000 215,0|
|    |бюджетних установ     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25010000|Плата за послуги, що    | 11 526 764,9|       | 11 526 764,9|
|    |надаються бюджетними    |       |       |       |
|    |установами         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25020000|Інші джерела власних    |  473 450,1|       |  473 450,1|
|    |надходжень бюджетних    |       |       |       |
|    |установ          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|30000000|Доходи від операцій з   | 5 396 744,4|  243 744,4| 5 153 000,0|
|    |капіталом         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31000000|Надходження від продажу  |   47 500,0|   47 500,0|       |
|    |основного капіталу     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31010000|Надходження коштів від   |   26 000,0|   26 000,0|       |
|    |реалізації безхазяйного  |       |       |       |
|    |майна, майна, що за правом |       |       |       |
|    |спадкоємства перейшло у  |       |       |       |
|    |власність держави, та   |       |       |       |
|    |скарбів, знахідок, а також |       |       |       |
|    |валютні цінності і грошові |       |       |       |
|    |кошти, власники яких    |       |       |       |
|    |невідомі          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31020000|Надходження коштів від   |   21 500,0|   21 500,0|       |
|    |Державного фонду      |       |       |       |
|    |дорогоцінних металів і   |       |       |       |
|    |дорогоцінного каміння   |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32000000|Надходження від реалізації | 1 023 000,0|   20 000,0| 1 003 000,0|
|    |державних запасів товарів |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32010000|Надходження від реалізації |  873 000,0|       |  873 000,0|
|    |матеріальних цінностей   |       |       |       |
|    |державного резерву     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32020000|Надходження від реалізації |  150 000,0|   20 000,0|  130 000,0|
|    |розброньованих матеріальних|       |       |       |
|    |цінностей мобілізаційного |       |       |       |
|    |резерву          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|33000000|Надходження від продажу  | 4 326 244,4|  176 244,4| 4 150 000,0|
|    |землі і нематеріальних   |       |       |       |
|    |активів          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|40000000|Офіційні трансферти    |   95 343,7|   81 100,0|   14 243,7|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42000000|Від урядів зарубіжних країн|   95 343,7|   81 100,0|   14 243,7|
|    |та міжнародних організацій |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42010000|Надходження від      |   95 343,7|   81 100,0|   14 243,7|
|    |секретаріату ООН, ОБСЄ або |       |       |       |
|    |іншої регіональної     |       |       |       |
|    |організації за участь   |       |       |       |
|    |українського контингенту та|       |       |       |
|    |персоналу у миротворчих  |       |       |       |
|    |операціях         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50000000|Цільові фонди       |  773 506,6|       |  773 506,6|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50070000|Платежі до Фонду      |  167 800,0|       |  167 800,0|
|    |соціального захисту    |       |       |       |
|    |інвалідів         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50080000|Збір за забруднення    |  605 706,6|       |  605 706,6|
|    |навколишнього природного  |       |       |       |
|    |середовища         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 341-VI від 31.07.2008, N 346-VI від 02.09.2008, N 354-VI від 03.09.2008, N 565-VI від 19.09.2008, N 589-VI від 24.09.2008, N 659-VI від 12.12.2008 )

Додаток N 2
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2008 рік та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"

       Фінансування Державного бюджету України на 2008 рік

                                 (тис. грн.)
-----------------------------------------------------------------------------
|  Код  |   Найменування   |  Всього  | Загальний |Спеціальний |
|     |            |       |  фонд   |  фонд  |
|----------------------------------+-------------+-------------+------------|
|      Загальне фінансування | 25 020 179,1| 21 522 651,9| 3 497 527,2|
|----------------------------------+-------------+-------------+------------|
| 400000 |Фінансування за    | 12 167 464,7| 8 600 000,0| 3 567 464,7|
|     |борговими операціями  |       |       |      |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 401000 |Запозичення      | 18 199 972,8| 14 133 983,1| 4 065 989,7|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 401100 |Внутрішні запозичення | 10 774 378,1| 7 775 983,1| 2 998 395,0|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 401200 |Зовнішні запозичення  | 7 425 594,7| 6 358 000,0| 1 067 594,7|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 402000 |Погашення       | -6 032 508,1| -5 533 983,1| -498 525,0|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 402100 |Внутрішні зобов'язання | -3 659 712,1| -3 659 712,1|      |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 402200 |Зовнішні зобов'язання | -2 372 796,0| -1 874 271,0| -498 525,0|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 500000 |Надходження від    |  607 144,5|  605 682,0|   1 462,5|
|     |приватизації державного|       |       |      |
|     |майна         |       |       |      |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 501000 |Надходження від    |  605 682,0|  605 682,0|      |
|     |приватизації державного|       |       |      |
|     |майна (крім об'єктів, |       |       |      |
|     |для яких передбачено  |       |       |      |
|     |окремий розподіл коштів|       |       |      |
|     |відповідно до Державної|       |       |      |
|     |програми приватизації |       |       |      |
|     |на 2000-2002 роки) та |       |       |      |
|     |( 1723-12 ) інших   |       |       |      |
|     |надходжень,      |       |       |      |
|     |безпосередньо     |       |       |      |
|     |пов'язаних з процесом |       |       |      |
|     |приватизації та    |       |       |      |
|     |кредитування      |       |       |      |
|     |підприємств      |       |       |      |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 502000 |Надходження від    |   1 462,5|       |   1 462,5|
|     |приватизації об'єктів |       |       |      |
|     |незавершеного     |       |       |      |
|     |будівництва, що    |       |       |      |
|     |споруджувались     |       |       |      |
|     |відповідно до     |       |       |      |
|     |Чорнобильської     |       |       |      |
|     |будівельної програми  |       |       |      |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 600000 |Фінансування за    | 12 245 569,9| 12 316 969,9|  -71 400,0|
|     |активними операціями  |       |       |      |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 601000 |Зміни обсягів депозитів|  -283 400,0|       | -283 400,0|
|     |і цінних паперів, що  |       |       |      |
|     |використовуються для  |       |       |      |
|     |управління ліквідністю |       |       |      |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 601200 |Розміщення коштів на  |  -283 400,0|       | -283 400,0|
|     |депозитах або придбання|       |       |      |
|     |цінних паперів     |       |       |      |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 602000 |Зміни обсягів     | 5 928 969,9| 5 716 969,9|  212 000,0|
|     |готівкових коштів   |       |       |      |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 602100 |На початок періоду   | 5 928 969,9| 5 716 969,9|  212 000,0|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 603000 |Фінасування за рахунок | 6 600 000,0| 6 600 000,0|      |
|     |коштів єдиного     |       |       |      |
|     |казначейського рахунку |       |       |      |
-----------------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 659-VI від 12.12.2008 )

Додаток N 3
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2008 рік та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"

               РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2008 рік

                                                                                          (тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| про- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|грамної| ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
| Всього |200 106 067,7|164 931 513,7| 31 135 110,3| 2 136 547,1|33 104 554,0|53 101 807,4|22 809 811,5|1 479 486,7| 365 657,8| 27 293 600,9| 253 207 875,1|
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0110000| |Апарат Верховної Ради | 806 793,0| 701 874,5| 412 101,1| 9 345,3| 104 918,5| 53 577,5| 48 164,2| 14 786,5| 6 515,1| 5 413,3| 860 370,5|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111000| |Апарат Верховної Ради | 806 793,0| 701 874,5| 412 101,1| 9 345,3| 104 918,5| 53 577,5| 48 164,2| 14 786,5| 6 515,1| 5 413,3| 860 370,5|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111010| 0111 |Здійснення законотворчої| 489 630,5| 412 966,4| 255 127,2| | 76 664,1| | | | | | 489 630,5|
| | |діяльності Верховної | | | | | | | | | | | |
| | |Ради України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111020| 0111 |Організаційне, | 154 395,9| 152 206,1| 108 266,5| | 2 189,8| | | | | | 154 395,9|
| | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | |
| | |та матеріально-технічне | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | |
| | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111030| 0111 |Організація та | 1 924,8| 1 924,8| | | | | | | | | 1 924,8|
| | |здійснення офіційних | | | | | | | | | | | |
| | |прийомів Верховною Радою| | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111040| 0113 |Візити народних | 5 529,8| 5 529,8| | | | | | | | | 5 529,8|
| | |депутатів України за | | | | | | | | | | | |
| | |кордон | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111050| 0111 |Обслуговування | 107 623,0| 97 283,4| 45 329,8| 9 215,5| 10 339,6| 4 396,1| 3 999,3| 1 208,0| | 396,8| 112 019,1|
| | |діяльності Верховної | | | | | | | | | | | |
| | |Ради України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111060| 0111 |Створення | 6 725,0| | | | 6 725,0| | | | | | 6 725,0|
| | |автоматизованої | | | | | | | | | | | |
| | |інформаційно-аналітичної| | | | | | | | | | | |
| | |системи органів | | | | | | | | | | | |
| | |законодавчої влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111070| 0734 |Фінансова підтримка | 9 020,2| 9 020,2| | | | 49 181,4| 44 164,9| 13 578,5| 6 515,1| 5 016,5| 58 201,6|
| | |санаторно-курортного | | | | | | | | | | | |
| | |комплексу Управління | | | | | | | | | | | |
| | |справами Верховної Ради | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111080| 0831 |Висвітлення діяльності | 18 633,8| 10 633,8| 3 377,6| 129,8| 8 000,0| | | | | | 18 633,8|
| | |народних депутатів | | | | | | | | | | | |
| | |України через засоби | | | | | | | | | | | |
| | |телебачення і | | | | | | | | | | | |
| | |радіомовлення | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111090| 0832 |Фінансова підтримка | 12 310,0| 12 310,0| | | | | | | | | 12 310,0|
| | |видання газети "Голос | | | | | | | | | | | |
| | |України" та журналу | | | | | | | | | | | |
| | |"Віче" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111100| 0610 |Капітальний ремонт | 1 000,0| | | | 1 000,0| | | | | | 1 000,0|
| | |житлового фонду | | | | | | | | | | | |
| | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0300000| |Державне управління | 1 154 162,8| 755 995,3| 298 937,5| 37 151,5| 398 167,5| 87 186,3| 76 836,2| 32 872,3| 6 135,8| 10 350,1| 1 241 349,1|
| | |справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301000| |Апарат Державного | 1 138 505,0| 740 874,2| 290 082,7| 36 162,0| 397 630,8| 87 186,3| 76 836,2| 32 872,3| 6 135,8| 10 350,1| 1 225 691,3|
| | |управління справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301010| 0111 |Організаційне, | 152 388,5| 134 361,4| 83 571,8| 110,8| 18 027,1| | | | | | 152 388,5|
| | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | |
| | |та матеріально-технічне | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301020| 0111 |Організація та | 8 231,6| 8 231,6| | | | | | | | | 8 231,6|
| | |здійснення офіційних | | | | | | | | | | | |
| | |заходів за участю | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301030| 0111 |Обслуговування     |  103 651,6|   91 597,5|   37 312,9|   9 444,1|  12 054,1|   8 293,0|   7 433,0|  3 837,5|   169,0|    860,0|   111 944,6|
| | |діяльності Президента | | | | | | | | | | | |
| | |України, Секретаріату | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України та | | | | | | | | | | | |
| | |інших державних органів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301040| 0113 |Візити Президента | 20 300,0| 20 300,0| | | | | | | | | 20 300,0|
| | |України за кордон | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301050| 0133 |Виготовлення державних | 2 000,0| 2 000,0| | | | | | | | | 2 000,0|
| | |нагород та пам'ятних | | | | | | | | | | | |
| | |знаків | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301060| 0734 |Фінансова підтримка | 82 733,2| 58 733,2| 24 552,3| 13 763,7| 24 000,0| 4 790,0| 3 775,0| 999,3| 1 081,6| 1 015,0| 87 523,2|
| | |санаторно-курортних | | | | | | | | | | | |
| | |закладів Державного | | | | | | | | | | | |
| | |управління справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301080| 0150 |Прикладні дослідження | 20 430,9| | | | 20 430,9| | | | | | 20 430,9|
| | |Національного інституту | | | | | | | | | | | |
| | |стратегічних досліджень | | | | | | | | | | | |
| | |із стратегічних проблем | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішньої і зовнішньої| | | | | | | | | | | |
| | |політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301090| 0150 |Прикладні розробки у | 3 151,8| | | | 3 151,8| 86,1| | | | 86,1| 3 237,9|
| | |сфері державного | | | | | | | | | | | |
| | |управління | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301130| 0950 |Підготовка кадрів, | 76 036,2| 69 666,3| 32 709,4| 2 572,4| 6 369,9| 57 698,0| 52 030,0| 23 680,2| 4 067,2| 5 668,0| 133 734,2|
| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | |
| | |керівних працівників, | | | | | | | | | | | |
| | |спеціалістів державного | | | | | | | | | | | |
| | |управління Національною | | | | | | | | | | | |
| | |академією державного | | | | | | | | | | | |
| | |управління при | | | | | | | | | | | |
| | |Президентові України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301140| 0520 |Збереження природно- | 9 319,1| 8 029,1| 5 155,0| 216,3| 1 290,0| 950,0| 930,0| 240,0| 37,0| 20,0| 10 269,1|
| | |заповідного фонду в | | | | | | | | | | | |
| | |Азово-Сиваському | | | | | | | | | | | |
| | |національному природному| | | | | | | | | | | |
| | |парку та Кримському | | | | | | | | | | | |
| | |природному заповіднику | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301160| 0111 |Створення | 4 109,0| 2 570,0| | | 1 539,0| | | | | | 4 109,0|
| | |автоматизованої системи | | | | | | | | | | | |
| | |інформаційно- | | | | | | | | | | | |
| | |аналітичного | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення | | | | | | | | | | | |
| | |Секретаріату Президента | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301170| 0731 |Стаціонарне медичне | 113 938,9| 90 338,9| 53 015,1| 6 349,2| 23 600,0| 4 500,0| 4 320,0| 1 079,0| 528,0| 180,0| 118 438,9|
| | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | |
| | |депутатів України та | | | | | | | | | | | |
| | |керівного складу органів| | | | | | | | | | | |
| | |державної влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301190| 0721 |Поліклінічно-амбулаторне| 128 939,1| 76 744,3| 46 383,7| 2 726,7| 52 194,8| 2 825,0| 2 194,0| 670,0| | 631,0| 131 764,1|
| | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | |
| | |депутатів України та | | | | | | | | | | | |
| | |керівного складу органів| | | | | | | | | | | |
| | |державної влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301200| 0740 |Державний санітарно- | 4 535,1| 4 535,1| 2 925,7| 201,2| | 2 620,0| 1 573,0| 636,0| 10,0| 1 047,0| 7 155,1|
| | |епідеміологічний нагляд | | | | | | | | | | | |
| | |в лікувально-оздоровчих | | | | | | | | | | | |
| | |закладах Державного | | | | | | | | | | | |
| | |управління справами та | | | | | | | | | | | |
| | |на об'єктах органів | | | | | | | | | | | |
| | |державної влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301230| 0950 |Підвищення кваліфікації | 405,1| 405,1| 297,2| | | | | | | | 405,1|
| | |лікарів та середнього | | | | | | | | | | | |
| | |медичного персоналу в | | | | | | | | | | | |
| | |системі лікувально- | | | | | | | | | | | |
| | |оздоровчих закладів | | | | | | | | | | | |
| | |Державного управління | | | | | | | | | | | |
| | |справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301260| 0422 |Ведення лісового та | 7 985,7| 6 885,7| 2 809,1| 756,5| 1 100,0| 5 424,2| 4 581,2| 1 730,3| 243,0| 843,0| 13 409,9|
| | |мисливського | | | | | | | | | | | |
| | |господарства | | | | | | | | | | | |
| | |та забезпечення | | | | | | | | | | | |
| | |утримання резиденції | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301270| 0832 |Фінансова підтримка | 2 600,0| 2 090,0| | | 510,0| | | | | | 2 600,0|
| | |інформаційного бюлетеня | | | | | | | | | | | |
| | |"Офіційний вісник | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301330| 0150 |Підготовка науково-   |    754,5|    754,5|    202,5|      |      |      |      |      |      |       |     754,5|
| | |педагогічних і наукових | | | | | | | | | | | |
| | |кадрів з питань | | | | | | | | | | | |
| | |стратегічних проблем | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішньої і зовнішньої| | | | | | | | | | | |
| • | |політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301340| 0829 |Заходи щодо зміцнення | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0|
| | |матеріально-технічної | | | | | | | | | | | |
| | |бази Національного | | | | | | | | | | | |
| | |палацу мистецтв | | | | | | | | | | | |
| | |"Україна" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301360| 0822 |Фінансова підтримка | 3 708,3| 3 708,3| | | | | | | | | 3 708,3|
| | |Державного камерного | | | | | | | | | | | |
| | |ансамблю "Київські | | | | | | | | | | | |
| | |солісти" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301370| 0133 |Надання | 1 918,6| 1 874,6| 1 148,0| 21,1| 44,0| | | | | | 1 918,6|
| | |науково-методичної та | | | | | | | | | | | |
| | |консультативної | | | | | | | | | | | |
| | |підтримки розвитку | | | | | | | | | | | |
| | |місцевого самоврядування| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301380| 0133 |Забезпечення перевезень | 96 722,2| 89 222,2| | | 7 500,0| | | | | | 96 722,2|
| | |вищих посадових осіб | | | | | | | | | | | |
| | |держави авіаційним | | | | | | | | | | | |
| | |транспортом | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301390| 0133 |Відновлення у державній | 47 530,8| 47 530,8| | | | | | | | | 47 530,8|
| | |власності будівель і | | | | | | | | | | | |
| | |споруд пансіонату | | | | | | | | | | | |
| | |"Гліцинія" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301410| 0490 |Фінансова підтримка | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0|
| | |Національного комплексу | | | | | | | | | | | |
| | |"Експоцентр України" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301420| 0763 |Заходи з обміну та | 5 300,6| 5 300,6| | | | | | | | | 5 300,6|
| | |вивченні досвіду у | | | | | | | | | | | |
| | |провідних клініках світу| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301430| 0826 |Створення | 150 000,0| 15 000,0| | | 135 000,0| | | | | | 150 000,0|
| | |культурно-мистецького та| | | | | | | | | | | |
| | |музейного комплексу | | | | | | | | | | | |
| | |"Мистецький арсенал" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301440| 0113 |Проведення міжнародного | 995,0| 995,0| | | | | | | | | 995,0|
| | |форуму "Європа - | | | | | | | | | | | |
| | |Україна" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301800| 0610 |Капітальний ремонт | 3 000,0| | | | 3 000,0| | | | | | 3 000,0|
| | |житлового фонду | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301810| 0829 |Реконструкція палацу | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0|
| | |мистецтв "Український | | | | | | | | | | | |
| | |дім" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301820| 0734 |Реконструкція корпусу | 10 500,0| | | | 10 500,0| | | | | | 10 500,0|
| | |N 1 Державного | | | | | | | | | | | |
| | |підприємства "Санаторій | | | | | | | | | | | |
| | |"Кришталевий палац" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301830| 0734 |Реконструкція будівель, | 1 000,0| | | | 1 000,0| | | | | | 1 000,0|
| | |споруд та обладнання ДП | | | | | | | | | | | |
| | |"Санаторій "Гурзуфський"| | | | | | | | | | | |
| | |та парку-пам'ятника | | | | | | | | | | | |
| | |загальнодержавного | | | | | | | | | | | |
| | |значення | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301850| 0111 |Реконструкція будинку | 1 200,0| | | | 1 200,0| | | | | | 1 200,0|
| | |для розміщення | | | | | | | | | | | |
| | |Представництва | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України в | | | | | | | | | | | |
| | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | |
| | |Крим, Ради представників| | | | | | | | | | | |
| | |кримськотатарського | | | | | | | | | | | |
| | |народу у м. Сімферополі | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301870| 0610 |Аварійно-відновлювальні | 10 119,2| | | | 10 119,2| | | | | | 10 119,2|
| | |роботи з ліквідації | | | | | | | | | | | |
| | |аварійного стану | | | | | | | | | | | |
| | |житлового будинку по | | | | | | | | | | | |
| | |вул. Срібнокільській, 20| | | | | | | | | | | |
| | |у м. Києві | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301890| 0734 |Розробка | 50 000,0| | | | 50 000,0| | | | | | 50 000,0|
| | |проектно-кошторисної | | | | | | | | | | | |
| | |документації і | | | | | | | | | | | |
| | |будівництво | | | | | | | | | | | |
| | |Реабілітаційного центру | | | | | | | | | | | |
| | |на базі Державного | | | | | | | | | | | |
| | |підприємства "Санаторій | | | | | | | | | | | |
| | |"Конча-Заспа" та | | | | | | | | | | | |
| | |придбання обладнання | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0303000|   |Представництво     |   4 479,3|   4 451,3|   2 283,1|    510,0|    28,0|      |      |      |      |       |    4 479,3|
| | |Президента України в | | | | | | | | | | | |
| | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | |
| | |Крим | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0303010| 0111 |Здійснення повноважень | 4 479,3| 4 451,3| 2 283,1| 510,0| 28,0| | | | | | 4 479,3|
| | |постійним представником | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України в | | | | | | | | | | | |
| | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | |
| | |Крим | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0304000| |Національна служба | 11 178,5| 10 669,8| 6 571,7| 479,5| 508,7| | | | | | 11 178,5|
| | |посередництва і | | | | | | | | | | | |
| | |примирення України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0304010| 0412 |Сприяння врегулюванню | 11 107,5| 10 669,8| 6 571,7| 479,5| 437,7| | | | | | 11 107,5|
| | |колективних трудових | | | | | | | | | | | |
| | |спорів (конфліктів) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0304020| 0481 |Прикладні розробки з | 71,0| | | | 71,0| | | | | | 71,0|
| | |питань посередництва і | | | | | | | | | | | |
| | |примирення при вирішенні| | | | | | | | | | | |
| | |колективних трудових | | | | | | | | | | | |
| | |спорів (конфліктів) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0410000| |Господарсько-фінансовий | 423 165,3| 325 657,2| 172 396,7| 5 420,2| 97 508,1| 4 917,8| 4 886,1| 2 134,2| 204,8| 31,7| 428 083,1|
| | |департамент Секретаріату| | | | | | | | | | | |
| | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411000| |Секретаріат Кабінету | 423 165,3| 325 657,2| 172 396,7| 5 420,2| 97 508,1| 4 917,8| 4 886,1| 2 134,2| 204,8| 31,7| 428 083,1|
| | |Міністрів України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411010| 0111 |Організаційне, | 248 665,9| 217 802,0| 140 875,0| 15,0| 30 863,9| | | | | | 248 665,9|
| | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | |
| | |та матеріально-технічне | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | |
| | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411020| 0111 |Організація та | 7 484,0| 7 484,0| | | | | | | | | 7 484,0|
| | |здійснення офіційних | | | | | | | | | | | |
| | |прийомів керівництвом | | | | | | | | | | | |
| | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411030| 0111 |Обслуговування | 127 649,8| 64 088,3| 27 982,2| 5 405,2| 63 561,5| 4 917,8| 4 886,1| 2 134,2| 204,8| 31,7| 132 567,6|
| | |діяльності Кабінету | | | | | | | | | | | |
| | |Міністрів України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411040| 0111 |Створення спеціальної | 2 832,7| 350,0| | | 2 482,7| | | | | | 2 832,7|
| | |інформаційно- | | | | | | | | | | | |
| | |телекомунікаційної сис- | | | | | | | | | | | |
| | |теми органів виконавчої | | | | | | | | | | | |
| | |влади, розвиток та | | | | | | | | | | | |
| | |інтеграція | | | | | | | | | | | |
| | |інформаційних ресурсів і| | | | | | | | | | | |
| | |технологій органів | | | | | | | | | | | |
| | |державної влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411050| 0113 |Візити урядових | 25 000,0| 25 000,0| | | | | | | | | 25 000,0|
| | |делегацій та відрядження| | | | | | | | | | | |
| | |працівників органів | | | | | | | | | | | |
| | |державної влади за | | | | | | | | | | | |
| | |кордон за рішенням | | | | | | | | | | | |
| | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411060| 0950 |Перепідготовка та | 179,0| 179,0| | | | | | | | | 179,0|
| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | |
| | |працівників Секретаріату| | | | | | | | | | | |
| | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411070| 0832 |Фінансова підтримка | 4 459,7| 4 459,7| | | | | | | | | 4 459,7|
| | |газети "Урядовий кур'єр"| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411110| 0810 |Організаційне | 6 894,2| 6 294,2| 3 539,5| | 600,0| | | | | | 6 894,2|
| | |забезпечення підготовки | | | | | | | | | | | |
| | |та проведення в Україні | | | | | | | | | | | |
| | |фінальної частини | | | | | | | | | | | |
| | |чемпіонату Європи | | | | | | | | | | | |
| | |2012 року з футболу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0500000| |Державна судова | 2 448 685,4| 2 299 818,4| 1 360 759,3| 55 315,3| 148 867,0| 25 914,4| 25 863,4| | | 51,0| 2 474 599,8|
| | |адміністрація України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501000| |Апарат Державної судової| 2 448 685,4| 2 299 818,4| 1 360 759,3| 55 315,3| 148 867,0| 25 914,4| 25 863,4| | | 51,0| 2 474 599,8|
| | |адміністрації України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0501010| 0330 |Організаційне      |   43 966,0|   41 886,5|   25 875,7|   1 661,8|   2 079,5|      |      |      |      |       |    43 966,0|
| | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | |
| | |судів та установ судової| | | | | | | | | | | |
| | |системи | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501020| 0330 |Здійснення правосуддя | 196 044,7| 193 644,4| 117 753,2| 4 575,0| 2 400,3| 2 246,3| 2 246,3| | | | 198 291,0|
| | |місцевими господарськими| | | | | | | | | | | |
| | |судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501030| 0330 |Здійснення правосуддя | 419 725,7| 415 113,1| 230 768,9| 8 689,5| 4 612,6| 3 905,0| 3 897,0| | | 8,0| 423 630,7|
| | |Апеляційним судом | | | | | | | | | | | |
| | |України та апеляційними | | | | | | | | | | | |
| | |судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501040| 0330 |Здійснення правосуддя | 1 315 027,7| 1 273 833,6| 765 386,1| 30 079,1| 41 194,1| 19 015,7| 18 985,7| | | 30,0| 1 334 043,4|
| | |місцевими судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501050| 0330 |Здійснення правосуддя | 29 747,9| 29 684,1| 15 178,0| 316,9| 63,8| | | | | | 29 747,9|
| | |військовими судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501080| 0330 |Здійснення правосуддя | 111 480,5| 110 561,5| 67 477,8| 2 278,8| 919,0| 722,4| 722,4| | | | 112 202,9|
| | |апеляційними | | | | | | | | | | | |
| | |господарськими судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501110| 0950 |Підготовка осіб для | 38 989,7| 4 607,9| 2 283,3| 400,4| 34 381,8| | | | | | 38 989,7|
| | |зайняття посад | | | | | | | | | | | |
| | |професійних суддів, | | | | | | | | | | | |
| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | |
| | |суддів та працівників | | | | | | | | | | | |
| | |апаратів судів Академією| | | | | | | | | | | |
| | |суддів України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501150| 0330 |Виконання рішень судів | 9 500,0| 9 500,0| | | | | | | | | 9 500,0|
| | |на користь суддів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501160| 0330 |Здійснення правосуддя | 86 352,9| 81 961,6| 48 883,8| 1 420,2| 4 391,3| 10,0| 5,0| | | 5,0| 86 362,9|
| | |апеляційними | | | | | | | | | | | |
| | |адміністративними судами| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501170| 0330 |Здійснення правосуддя | 147 800,3| 139 025,7| 87 152,5| 5 893,6| 8 774,6| 15,0| 7,0| | | 8,0| 147 815,3|
| | |місцевими | | | | | | | | | | | |
| | |адміністративними судами| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501180| 0330 |Придбання (будівництво) | 30 000,0| | | | 30 000,0| | | | | | 30 000,0|
| | |житла для суддів | | | | | | | | | | | |
| | |Апеляційного суду | | | | | | | | | | | |
| | |України, апеляційних і | | | | | | | | | | | |
| | |місцевих судів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501600| 0330 |Підтримка судової | 50,0| | | | 50,0| | | | | | 50,0|
| | |реформи | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501820| 0330 |Забезпечення судів | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0|
| | |належними приміщеннями | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0600000| |Верховний Суд України | 121 786,8| 114 786,8| 56 834,3| 860,0| 7 000,0| 500,0| 500,0| | | | 122 286,8|
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0601000| |Апарат Верховного Суду | 121 786,8| 114 786,8| 56 834,3| 860,0| 7 000,0| 500,0| 500,0| | | | 122 286,8|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0601010| 0330 |Здійснення правосуддя | 121 673,5| 114 673,5| 56 834,3| 860,0| 7 000,0| 500,0| 500,0| | | | 122 173,5|
| | |Верховним Судом України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0601020| 0950 |Підвищення кваліфікації | 113,3| 113,3| | | | | | | | | 113,3|
| | |суддів та працівників | | | | | | | | | | | |
| | |апарату Верховного Суду | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0700000| |Вищий господарський суд | 88 734,2| 76 234,2| 42 761,1| 3 028,0| 12 500,0| | | | | | 88 734,2|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0701000| |Вищий господарський суд | 88 734,2| 76 234,2| 42 761,1| 3 028,0| 12 500,0| | | | | | 88 734,2|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0701010| 0330 |Здійснення правосуддя | 88 734,2| 76 234,2| 42 761,1| 3 028,0| 12 500,0| | | | | | 88 734,2|
| | |Вищим господарським | | | | | | | | | | | |
| | |судом України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0750000| |Вищий адміністративний | 74 536,7| 56 311,7| 36 688,5| 1 330,9| 18 225,0| 10,0| 10,0| | | | 74 546,7|
| | |суд України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0751000| |Апарат Вищого | 74 536,7| 56 311,7| 36 688,5| 1 330,9| 18 225,0| 10,0| 10,0| | | | 74 546,7|
| | |адміністративного суду | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0751010| 0330 |Здійснення правосуддя | 74 536,7| 56 311,7| 36 688,5| 1 330,9| 18 225,0| 10,0| 10,0| | | | 74 546,7|
| | |Вищим адміністративним | | | | | | | | | | | |
| | |судом України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0800000| |Конституційний Суд | 61 105,8| 54 778,1| 31 802,8| 880,0| 6 327,7| | | | | | 61 105,8|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0801000|   |Конституційний Суд   |   61 105,8|   54 778,1|   31 802,8|    880,0|   6 327,7|      |      |      |      |       |    61 105,8|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0801010| 0330 |Забезпечення | 61 105,8| 54 778,1| 31 802,8| 880,0| 6 327,7| | | | | | 61 105,8|
| | |конституційної | | | | | | | | | | | |
| | |юрисдикції в Україні | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0900000| |Генеральна прокуратура | 1 139 188,9| 1 095 372,4| 738 517,0| 21 421,7| 43 816,5| 560,0| 360,0| | | 200,0| 1 139 748,9|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0901000| |Генеральна прокуратура | 1 139 188,9| 1 095 372,4| 738 517,0| 21 421,7| 43 816,5| 560,0| 360,0| | | 200,0| 1 139 748,9|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0901010| 0360 |Нагляд органів | 1 110 134,2| 1 080 171,7| 729 770,5| 21 042,5| 29 962,5| 60,0| 60,0| | | | 1 110 194,2|
| | |прокуратури за | | | | | | | | | | | |
| | |додержанням законів та | | | | | | | | | | | |
| | |представницькі функції в| | | | | | | | | | | |
| | |суді | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0901020| 0942 |Підготовка кадрів та | 29 054,7| 15 200,7| 8 746,5| 379,2| 13 854,0| 500,0| 300,0| | | 200,0| 29 554,7|
| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | |
| | |прокурорсько-слідчих | | | | | | | | | | | |
| | |кадрів Академією | | | | | | | | | | | |
| | |прокуратури України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1000000| |Міністерство внутрішніх | 7 450 101,5| 7 203 214,6| 5 041 916,7| 191 016,8| 246 886,9| 1 776 549,1| 1 579 028,3| 565 512,8| 46 761,4| 197 520,8| 9 226 650,6|
| | |справ України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001000| |Апарат Міністерства | 6 564 455,2| 6 365 494,7| 4 498 781,0| 161 328,3| 198 960,5| 1 691 673,3| 1 502 180,7| 533 208,7| 44 931,2| 189 492,6| 8 256 128,5|
| | |внутрішніх справ України| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001010| 0310 |Керівництво та | 240 516,4| 240 516,4| 178 779,3| 4 000,0| | 980,0| 930,0| | | 50,0| 241 496,4|
| | |управління діяльністю | | | | | | | | | | | |
| | |органів внутрішніх справ| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001020| 0310 |Створення та | 56 883,9| 24 883,9| | | 32 000,0| | | | | | 56 883,9|
| | |функціонування Державної| | | | | | | | | | | |
| | |інформаційної системи | | | | | | | | | | | |
| | |реєстраційного обліку | | | | | | | | | | | |
| | |фізичних осіб та їх | | | | | | | | | | | |
| | |документування | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001040| 0310 |Участь органів | 29 526,2| 9 526,2| 3 642,8| 512,1| 20 000,0| | | | | | 29 526,2|
| | |внутрішніх | | | | | | | | | | | |
| | |справ у боротьбі з | | | | | | | | | | | |
| | |нелегальною міграцією, | | | | | | | | | | | |
| | |створення та утримання | | | | | | | | | | | |
| | |пунктів розміщення | | | | | | | | | | | |
| | |незаконних мігрантів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001050| 0310 |Забезпечення захисту | 5 542 461,8| 5 461 651,8| 3 914 630,9| 115 993,6| 80 810,0| 1 446 183,9| 1 284 035,0| 439 803,7| 30 928,2| 162 148,9| 6 988 645,7|
| | |прав і свобод громадян, | | | | | | | | | | | |
| | |суспільства і держави | | | | | | | | | | | |
| | |від протиправних | | | | | | | | | | | |
| | |посягань, охорона | | | | | | | | | | | |
| | |громадського порядку | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
| | |в тому числі на виплату | 160 000,0| 160 000,0| 160 000,0| | | | | | | | 160 000,0|
| | |одноразової грошової | | | | | | | | | | | |
| | |допомоги при звільненні | | | | | | | | | | | |
| | |зі служби за рахунок | | | | | | | | | | | |
| | |надходжень від сплати | | | | | | | | | | | |
| | |адміністративних штрафів| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001070| 0380 |Участь органів | 15 944,5| 15 268,5| 13 163,0| 43,1| 676,0| 14 243,7| 8 123,9| 4 203,9| 55,0| 6 119,8| 30 188,2|
| | |внутрішніх справ у | | | | | | | | | | | |
| | |міжнародних миротворчих | | | | | | | | | | | |
| | |операціях | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001080| 0942 |Підготовка кадрів для | 268 920,3| 268 920,3| 173 610,0| 20 272,1| | 162 297,9| 146 638,3| 77 372,5| 9 049,9| 15 659,6| 431 218,2|
| | |органів внутрішніх справ| | | | | | | | | | | |
| | |вищими закладами освіти | | | | | | | | | | | |
| | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | |
| | |акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001100| 0721 |Медичне забезпечення | 219 297,6| 209 297,6| 126 129,7| 17 963,0| 10 000,0| 59 704,3| 54 664,4| 10 543,9| 4 398,8| 5 039,9| 279 001,9|
| | |працівників, осіб | | | | | | | | | | | |
| | |рядового і начальниць- | | | | | | | | | | | |
| | |кого складу органів | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішніх справ та | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішніх військ | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001130| 0910 |Дошкільна, позашкільна | 27 146,8| 27 146,8| 13 864,5| 2 491,7| | 5 569,3| 5 162,5| 336,0| 405,2| 406,8| 32 716,1|
| | |освіта та заходи з | | | | | | | | | | | |
| | |позашкільної роботи з | | | | | | | | | | | |
| | |дітьми працівників, | | | | | | | | | | | |
| | |осіб рядового та | | | | | | | | | | | |
| | |начальницького складу | | | | | | | | | | | |
| | |органів внутрішніх справ| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1001160| 0310 |Забезпечення заходів  |   1 456,1|    181,6|       |      |   1 274,5|      |      |      |      |       |    1 456,1|
| | |спеціальними | | | | | | | | | | | |
| | |підрозділами по боротьбі| | | | | | | | | | | |
| | |з організованою | | | | | | | | | | | |
| | |злочинністю Міністерства| | | | | | | | | | | |
| | |внутрішніх справ України| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001170| 0370 |Наукове та інформаційно-| 2 071,3| 2 071,3| 1 468,5| 52,7| | | | | | | 2 071,3|
| | |аналітичне забезпечення | | | | | | | | | | | |
| | |заходів по боротьбі з | | | | | | | | | | | |
| | |організованою | | | | | | | | | | | |
| | |злочинністю і корупцією | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001180| 0310 |Забезпечення особистої | 95 830,0| 95 830,0| 73 492,3| | | 2 694,2| 2 626,6| 948,7| 94,1| 67,6| 98 524,2|
| | |безпеки суддів і членів | | | | | | | | | | | |
| | |їх сімей, охорони | | | | | | | | | | | |
| | |приміщень суду, | | | | | | | | | | | |
| | |громадського порядку | | | | | | | | | | | |
| | |під час здійснення | | | | | | | | | | | |
| | |правосуддя | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001190| 1062 |Будівництво (придбання) | 48 000,0| | | | 48 000,0| | | | | | 48 000,0|
| | |житла для осіб рядового | | | | | | | | | | | |
| | |і начальницького складу | | | | | | | | | | | |
| | |органів внутрішніх справ| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001200| 0810 |Державна підтримка | 16 400,3| 10 200,3| | | 6 200,0| | | | | | 16 400,3|
| | |фізкультурно-спортивного| | | | | | | | | | | |
| | |товариства "Динамо" | | | | | | | | | | | |
| | |Україна на організацію | | | | | | | | | | | |
| | |та проведення роботи | | | | | | | | | | | |
| | |серед працівників і | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | |
| | |правоохоронних органів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1003000| |Головне управління | 885 646,3| 837 719,9| 543 135,7| 29 688,5| 47 926,4| 84 875,8| 76 847,6| 32 304,1| 1 830,2| 8 028,2| 970 522,1|
| | |внутрішніх військ | | | | | | | | | | | |
| | |Міністерства внутрішніх | | | | | | | | | | | |
| | |справ України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1003010| 0310 |Керівництво та | 35 110,9| 35 110,9| 25 721,2| | | | | | | | 35 110,9|
| | |управління внутрішніми | | | | | | | | | | | |
| | |військами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1003020| 0310 |Участь внутрішніх військ| 678 281,1| 641 970,7| 409 397,8| 26 074,5| 36 310,4| 26 865,0| 22 465,0| 1 220,0| 800,0| 4 400,0| 705 146,1|
| | |в охороні громадського | | | | | | | | | | | |
| | |порядку та боротьбі із | | | | | | | | | | | |
| | |злочинністю, конвоювання| | | | | | | | | | | |
| | |арештованих і засуджених| | | | | | | | | | | |
| | |та охорона підсудних під| | | | | | | | | | | |
| | |час судових процесів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1003030| 0380 |Охорона особливо | 98 991,8| 98 991,8| 67 545,4| 1 451,0| | 48 199,0| 46 260,8| 29 611,1| 283,2| 1 938,2| 147 190,8|
| | |важливих державних | | | | | | | | | | | |
| | |об'єктів, дипломатичних | | | | | | | | | | | |
| | |та консульських | | | | | | | | | | | |
| | |представництв іноземних | | | | | | | | | | | |
| | |держав на території | | | | | | | | | | | |
| | |України, супроводження | | | | | | | | | | | |
| | |перевезення | | | | | | | | | | | |
| | |ядерних матеріалів | | | | | | | | | | | |
| | |по території України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1003070| 0942 |Підготовка кадрів для | 52 640,4| 52 024,4| 34 610,7| 1 513,1| 616,0| 3 033,8| 2 683,8| 763,0| 87,0| 350,0| 55 674,2|
| | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | |
| | |України вищими | | | | | | | | | | | |
| | |навчальними закладами | | | | | | | | | | | |
| | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | |
| | |акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1003080| 0731 |Стаціонарне лікування | 9 622,1| 9 622,1| 5 860,6| 649,9| | 6 778,0| 5 438,0| 710,0| 660,0| 1 340,0| 16 400,1|
| | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | |
| | |України у власних | | | | | | | | | | | |
| | |медичних закладах | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1003090| 1062 |Будівництво (придбання) | 11 000,0| | | | 11 000,0| | | | | | 11 000,0|
| | |житла для | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1100000| |Міністерство палива | 2 110 857,9| 59 069,6| 15 728,3| 1 017,7| 2 051 788,3| 6 155 753,1| 21 931,2| | 15,0| 6 133 821,9| 8 266 611,0|
| | |та енергетики України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101000| |Апарат Міністерства | 2 110 857,9| 59 069,6| 15 728,3| 1 017,7| 2 051 788,3| 6 155 753,1| 21 931,2| | 15,0| 6 133 821,9| 8 266 611,0|
| | |палива та енергетики | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1101010| 0434 |Загальне керівництво та |   25 753,6|   24 853,6|   15 728,3|   1 017,7|    900,0|    126,5|    126,5|      |    15,0|       |    25 880,1|
| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |паливно-енергетичного | | | | | | | | | | | |
| | |комплексу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101030| 0483 |Прикладні наукові та | 13 546,7| | | | 13 546,7| | | | | | 13 546,7|
| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | |
| | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | |
| | |робіт за державними | | | | | | | | | | | |
| | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | |
| | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | |
| | |сфері | | | | | | | | | | | |
| | |паливно-енергетичного | | | | | | | | | | | |
| | |комплексу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101080| 0434 |Заходи з реалізації | | | | | | 229 860,4| | | | 229 860,4| 229 860,4|
| | |Комплексної програми | | | | | | | | | | | |
| | |створення | | | | | | | | | | | |
| | |ядерно-паливного циклу в| | | | | | | | | | | |
| | |Україні та Державної | | | | | | | | | | | |
| | |програми приведення | | | | | | | | | | | |
| | |небезпечних об'єктів | | | | | | | | | | | |
| | |виробничого об'єднання | | | | | | | | | | | |
| | |"Придніпровський | | | | | | | | | | | |
| | |хімічний завод" в | | | | | | | | | | | |
| | |екологічно безпечний | | | | | | | | | | | |
| | |стан і забезпечення | | | | | | | | | | | |
| | |захисту населення | | | | | | | | | | | |
| | |від шкідливого впливу | | | | | | | | | | | |
| | |іонізуючого випроміню- | | | | | | | | | | | |
| | |вання ( 1846-2003-п ) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101090| 0942 |Підготовка фахівців для | 41 176,0| 31 176,0| | | 10 000,0| 29 906,7| 21 254,7| | | 8 652,0| 71 082,7|
| | |підприємств ядерно- | | | | | | | | | | | |
| | |промислового комплексу | | | | | | | | | | | |
| | |Севастопольським | | | | | | | | | | | |
| | |національним | | | | | | | | | | | |
| | |університетом ядерної | | | | | | | | | | | |
| | |енергії та промисловості| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101130| 0483 |Фінансова підтримка | 716,6| | | | 716,6| | | | | | 716,6|
| | |розвитку наукової | | | | | | | | | | | |
| | |інфраструктури у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |енергетики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101140| 0434 |Фізичний захист ядерних | 37 475,0| 3 040,0| | | 34 435,0| | | | | | 37 475,0|
| | |установок та ядерних | | | | | | | | | | | |
| | |матеріалів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101390| 0433 |Будівництво енергоблоків| | | | | | 352 047,0| | | | 352 047,0| 352 047,0|
| | |атомних, | | | | | | | | | | | |
| | |гідроакумулюючих, інших | | | | | | | | | | | |
| | |електростанцій, | | | | | | | | | | | |
| | |магістральних, гірських,| | | | | | | | | | | |
| | |сільських ліній | | | | | | | | | | | |
| | |електропередачі, | | | | | | | | | | | |
| | |підстанцій, | | | | | | | | | | | |
| | |теплоелектроцентралей, а| | | | | | | | | | | |
| | |також здешевлення | | | | | | | | | | | |
| | |кредитів на створення | | | | | | | | | | | |
| | |запасів твердого палива | | | | | | | | | | | |
| | |для теплоелектростанцій | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101420| 0432 |Компенсація НАК | 1 992 190,0| | | | 1 992 190,0| 5 543 262,5| | | | 5 543 262,5| 7 535 452,5|
| | |"Нафтогаз України" | | | | | | | | | | | |
| | |різниці між цінами | | | | | | | | | | | |
| | |закупівлі імпортованого | | | | | | | | | | | |
| | |природного газу та його | | | | | | | | | | | |
| | |реалізації суб'єктам | | | | | | | | | | | |
| | |господарювання на | | | | | | | | | | | |
| | |виробництво теплової | | | | | | | | | | | |
| | |енергії, яка | | | | | | | | | | | |
| | |споживається населенням | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101630| 0433 |Впровадження Програми | | | | | | 550,0| 550,0| | | | 550,0|
| | |реформування та розвитку| | | | | | | | | | | |
| | |енергетичного сектору | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1200000| |Міністерство | 273 491,5| 204 379,5| 120 165,6| 7 372,5| 69 112,0| 2 656,4| 170,4| 74,3| | 2 486,0| 276 147,9|
| | |економіки України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201000| |Апарат Міністерства | 181 477,1| 165 545,4| 95 707,1| 6 241,7| 15 931,7| 2 656,4| 170,4| 74,3| | 2 486,0| 184 133,5|
| | |економіки України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201010| 0132 |Керівництво та | 152 303,6| 148 583,6| 95 204,4| 6 241,7| 3 720,0| | | | | | 152 303,6|
| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |загальнодержавного | | | | | | | | | | | |
| | |планування і | | | | | | | | | | | |
| | |прогнозування економіки | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201020| 0411 |Внески України до | 2 163,4| 2 163,4| | | | | | | | | 2 163,4|
| | |бюджету ГАТТ/СОТ | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1201030| 0411 |Забезпечення      |   4 948,9|   4 948,9|       |      |      |      |      |      |      |       |    4 948,9|
| | |двостороннього | | | | | | | | | | | |
| | |співробітництва України | | | | | | | | | | | |
| | |з іноземними державами | | | | | | | | | | | |
| | |та міжнародними | | | | | | | | | | | |
| | |організаціями | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201040| 0411 |Інформаційне та | 2 300,0| 2 300,0| | | | | | | | | 2 300,0|
| | |організаційне | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення участі | | | | | | | | | | | |
| | |України у міжнародних | | | | | | | | | | | |
| | |форумах, конференціях, | | | | | | | | | | | |
| | |виставках | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201070| 0481 |Прикладні наукові та | 12 581,9| 681,4| | | 11 900,5| 2 000,0| 65,0| | | 1 935,0| 14 581,9|
| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | |
| | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | |
| | |робіт за державними | | | | | | | | | | | |
| | |цільовими програмами | | | | | | | | | | | |
| | |і державним | | | | | | | | | | | |
| | |замовленням, фінансова | | | | | | | | | | | |
| | |підтримка підготовки | | | | | | | | | | | |
| | |наукових кадрів у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |економіки і торгівлі | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201080| 0487 |Проведення | 77,7| 77,7| | | | | | | | | 77,7|
| | |науково-практичних | | | | | | | | | | | |
| | |конференцій і семінарів | | | | | | | | | | | |
| | |з економічних проблем | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201090| 0950 |Підвищення кваліфікації | 1 208,3| 1 208,3| 502,7| | | 106,4| 105,4| 74,3| | 1,0| 1 314,7|
| | |державних службовців у | | | | | | | | | | | |
| | |сфері економіки | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201110| 0950 |Перепідготовка | 4 509,2| 4 509,2| | | | | | | | | 4 509,2|
| | |управлінських кадрів для| | | | | | | | | | | |
| | |сфери підприємництва | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201120| 0832 |Фінансова підтримка | 318,5| 277,8| | | 40,7| | | | | | 318,5|
| | |журналу "Економіка | | | | | | | | | | | |
| | |України" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201150| 0113 |Забезпечення діяльності | 702,0| 702,0| | | | | | | | | 702,0|
| | |Організаційної групи ЄЕП| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201610| 0481 |Заходи щодо зміцнення | 363,6| 93,1| | | 270,5| 550,0| | | | 550,0| 913,6|
| | |інформаційної бази | | | | | | | | | | | |
| | |для прийняття рішень | | | | | | | | | | | |
| | |і прогнозування | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202000| |Державний комітет | 91 869,2| 38 834,1| 24 458,5| 1 130,8| 53 035,1| | | | | | 91 869,2|
| | |України з питань | | | | | | | | | | | |
| | |технічного регулювання | | | | | | | | | | | |
| | |та споживчої політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202010| 0411 |Керівництво та | 41 809,1| 37 734,1| 24 458,5| 1 130,8| 4 075,0| | | | | | 41 809,1|
| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |технічного регулювання | | | | | | | | | | | |
| | |та споживчої політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202030| 0481 |Прикладні наукові та | 7 499,0| | | | 7 499,0| | | | | | 7 499,0|
| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | |
| | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | |
| | |робіт за державними | | | | | | | | | | | |
| | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | |
| | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | |
| | |сфері стандартизації, | | | | | | | | | | | |
| | |метрології та еталонної | | | | | | | | | | | |
| | |бази | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202050| 0487 |Збереження та | 300,0| | | | 300,0| | | | | | 300,0|
| | |функціонування | | | | | | | | | | | |
| | |національної еталонної | | | | | | | | | | | |
| | |бази | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202060| 0473 |Державний нагляд за | 7 061,1| | | | 7 061,1| | | | | | 7 061,1|
| | |додержанням стандартів, | | | | | | | | | | | |
| | |державний метрологічний | | | | | | | | | | | |
| | |нагляд | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202070| 0411 |Гармонізація | 11 700,0| | | | 11 700,0| | | | | | 11 700,0|
| | |національних стандартів | | | | | | | | | | | |
| | |з міжнародними та | | | | | | | | | | | |
| | |європейськими | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202080| 0411 |Виробництво та | 1 100,0| 1 100,0| | | | | | | | | 1 100,0|
| | |розповсюдження | | | | | | | | | | | |
| | |соціальної рекламної | | | | | | | | | | | |
| | |інформації про шкоду | | | | | | | | | | | |
| | |тютюнопаління та | | | | | | | | | | | |
| | |зловживання алкогольних | | | | | | | | | | | |
| | |напоїв | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1202090| 0411 |Придбання та      |   12 000,0|       |       |      |  12 000,0|      |      |      |      |       |    12 000,0|
| | |функціонування | | | | | | | | | | | |
| | |пересувних лабораторій з| | | | | | | | | | | |
| | |контролю якості та | | | | | | | | | | | |
| | |безпеки нафтопродуктів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202130| 0487 |Забезпечення | 2 400,0| | | | 2 400,0| | | | | | 2 400,0|
| | |функціонування державних| | | | | | | | | | | |
| | |служб | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202140| 0481 |Проведення незалежної | 8 000,0| | | | 8 000,0| | | | | | 8 000,0|
| | |експертизи якості | | | | | | | | | | | |
| | |товарів, сировини, | | | | | | | | | | | |
| | |матеріалів, | | | | | | | | | | | |
| | |напівфабрикатів та | | | | | | | | | | | |
| | |комплектуючих виробів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1204000| |Державна інспекція з | 145,2| | | | 145,2| | | | | | 145,2|
| | |контролю за цінами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1204020| 0481 |Прикладні розробки у | 145,2| | | | 145,2| | | | | | 145,2|
| | |сфері державного | | | | | | | | | | | |
| | |контролю за цінами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1210000| |Міністерство економіки | 41 021,1| 19 161,1| 7 809,1| 1 567,0| 21 860,0| | | | | | 41 021,1|
| | |України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1211000| |Міністерство економіки | 41 021,1| 19 161,1| 7 809,1| 1 567,0| 21 860,0| | | | | | 41 021,1|
| | |України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1211050| 0220 |Мобілізаційна підготовка| 26 521,1| 19 161,1| 7 809,1| 1 567,0| 7 360,0| | | | | | 26 521,1|
| | |галузей національної | | | | | | | | | | | |
| | |економіки України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1211080| 0180 |Субвенція з державного | 14 500,0| | | | 14 500,0| | | | | | 14 500,0|
| | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | |
| | |бюджету Одеської області| | | | | | | | | | | |
| | |на берегоукріплювальні | | | | | | | | | | | |
| | |роботи на о. Зміїний | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1300000| |Міністерство вугільної | 4 293 121,8| 265 473,8| 12 173,9| 474,0| 4 027 648,0| 3 444 609,5| 530,1| | | 3 444 079,4| 7 737 731,3|
| | |промисловості України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301000| |Апарат Міністерства | 4 293 121,8| 265 473,8| 12 173,9| 474,0| 4 027 648,0| 3 444 609,5| 530,1| | | 3 444 079,4| 7 737 731,3|
| | |вугільної промисловості | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301010| 0431 |Загальне керівництво та | 22 554,4| 20 297,8| 12 173,9| 474,0| 2 256,6| 530,1| 530,1| | | | 23 084,5|
| | |управління у вугільній | | | | | | | | | | | |
| | |промисловості | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301030| 0483 |Прикладні наукові та | 46 371,5| | | | 46 371,5| | | | | | 46 371,5|
| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | |
| | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | |
| | |робіт за державними | | | | | | | | | | | |
| | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | |
| | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | |
| | |вугледобувній | | | | | | | | | | | |
| | |промисловості | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301070| 0431 |Реструктуризація | 357 020,5| | | | 357 020,5| 446 656,5| | | | 446 656,5| 803 677,0|
| | |вугільної та | | | | | | | | | | | |
| | |торфодобувної | | | | | | | | | | | |
| | |промисловості | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301080| 0320 |Гірничорятувальні заходи| 280 176,0| 245 176,0| | | 35 000,0| | | | | | 280 176,0|
| | |на вугледобувних | | | | | | | | | | | |
| | |підприємствах | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301090| 0431 |Державна підтримка | 2 696 623,9| | | | 2 696 623,9| 1 602 579,4| | | | 1 602 579,4| 4 299 203,3|
| | |вугледобувних | | | | | | | | | | | |
| | |підприємств (включаючи | | | | | | | | | | | |
| | |підприємства з видобутку| | | | | | | | | | | |
| | |бурого вугілля) на | | | | | | | | | | | |
| | |часткове покриття витрат| | | | | | | | | | | |
| | |із собівартості | | | | | | | | | | | |
| | |продукції, у тому числі | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення гарантійних| | | | | | | | | | | |
| | |зобов'язань по | | | | | | | | | | | |
| | |поверненню бюджетних | | | | | | | | | | | |
| | |позик, а також погашення| | | | | | | | | | | |
| | |простроченої | | | | | | | | | | | |
| | |заборгованості за | | | | | | | | | | | |
| | |електричну енергію, яка | | | | | | | | | | | |
| | |утворилася у минулих | | | | | | | | | | | |
| | |роках, у сумі | | | | | | | | | | | |
| | |1019403,3 тис.грн. | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1301100|0431 |Державна підтримка   |  685 219,5|       |       |      |  685 219,5| 1 394 843,5|      |      |      | 1 394 843,5|  2 080 063,0|
|    |   |підприємств з видобутку |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кам'яного вугілля,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |лігніту (бурого вугілля)|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |і торфу на будівництво, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |технічне переоснащення |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та капітальний ремонт  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |гірничошахтного     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |обладнання, в тому числі|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |торфяній промисловості -|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |25000,0 тис.грн., а   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |також на здешевлення  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кредитів для будівництва|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та технічного      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |переоснащення вугле- і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |торфодобувних      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підприємств       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301120| 0431 |Охорона праці та    |  105 156,0|       |       |      |  105 156,0|      |      |      |      |       |   105 156,0|
|    |   |підвищення техніки   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |безпеки на вугледобувних|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та шахтобудівельних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підприємствах (включаючи|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підприємства з видобутку|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бурого вугілля), у тому |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |числі дегазація     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вугільних пластів    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301130| 0431 |Заходи по передачі   |  100 000,0|       |       |      |  100 000,0|      |      |      |      |       |   100 000,0|
|    |   |об'єктів соціальної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інфраструктури, які   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |перебувають на балансі |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вугледобувних      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підприємств       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1400000|   |Міністерство закордонних|  857 526,8|  753 516,4|   66 538,7|  25 676,8|  104 010,4|  19 004,7|  16 048,3|  3 100,7|   538,7|   2 956,4|   876 531,5|
|    |   |справ України      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401000|   |Апарат Міністерства   |  857 526,8|  753 516,4|   66 538,7|  25 676,8|  104 010,4|  19 004,7|  16 048,3|  3 100,7|   538,7|   2 956,4|   876 531,5|
|    |   |закордонних справ    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401010| 0113 |Керівництво та     |   71 283,0|   69 383,0|   44 008,1|   3 117,7|   1 900,0|      |      |      |      |       |    71 283,0|
|    |   |управління у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державної політики щодо |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |зовнішніх відносин   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401020| 0113 |Внески України до    |   78 570,0|   78 570,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    78 570,0|
|    |   |бюджету ООН, органів і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |спеціальних установ   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |системи ООН та інших  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міжнародних організацій |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401030| 0113 |Функціонування     |  580 646,0|  549 649,6|   20 237,9|  21 255,1|  30 996,4|  18 378,9|  15 422,5|  2 940,7|   519,2|   2 956,4|   599 024,9|
|    |   |закордонних       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |дипломатичних      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |установ України     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401040| 0113 |Розширення мережі    |   53 300,0|    300,0|       |      |  53 000,0|      |      |      |      |       |    53 300,0|
|    |   |власності України за  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кордоном для потреб   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |дипломатичних установ  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401050| 0113 |Реалізація Міністерством|   8 000,0|   8 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    8 000,0|
|    |   |закордонних справ    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України повноважень з  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |проведення зовнішньої  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |політики України за   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кордоном, організація і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |контроль за діяльністю |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закордонних       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |дипломатичних установ  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401070| 0113 |Внески до установ і   |   9 664,8|   9 664,8|       |      |      |      |      |      |      |       |    9 664,8|
|    |   |організацій СНД     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401080| 0113 |Забезпечення перебування|   4 250,0|   4 250,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    4 250,0|
|    |   |в Україні іноземних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |делегацій, пов'язаних з |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |офіційними візитами   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401090| 0113 |Виконання зобов'язань  |   1 184,8|   1 184,8|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 184,8|
|    |   |Уряду України щодо   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |функціонування бюро   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформації Ради Європи |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та фінансового     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |забезпечення членства  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України в ГУАМ     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1401100| 0950 |Підготовка та підвищення|   7 274,2|   7 124,2|   2 292,7|   1 304,0|    150,0|    525,8|    525,8|   160,0|    19,5|       |    7 800,0|
|    |   |кваліфікації кадрів для |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сфери міжнародних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |відносин        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401110| 0113 |Фінансова підтримка   |   15 000,0|   13 000,0|       |      |   2 000,0|      |      |      |      |       |    15 000,0|
|    |   |забезпечення      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міжнародного позитивного|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |іміджу України     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401120| 0950 |Підвищення кваліфікації |    412,0|    412,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     412,0|
|    |   |працівників       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |дипломатичної служби,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |які віднесені до посад |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |п'ятої-сьомої категорій |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державних службовців  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401130| 0113 |Виготовлення службових |   7 842,0|   1 878,0|       |      |   5 964,0|      |      |      |      |       |    7 842,0|
|    |   |документів, що     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |засвідчують особу, для |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виїзду за кордон    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401140| 0113 |Забезпечення      |   5 100,0|   5 100,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    5 100,0|
|    |   |представництва України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |під час розгляду справ у|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Міжнародному Суді ООН  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401150| 0829 |Заходи щодо підтримки  |   15 000,0|   5 000,0|       |      |  10 000,0|    100,0|    100,0|      |      |       |    15 100,0|
|    |   |зв'язків з українцями, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |які проживають за межами|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1700000|   |Державний комітет    |  622 246,6|  540 494,9|  204 255,4|  19 582,1|  81 751,7|  100 896,2|  91 113,7|  36 296,5|  1 868,4|   9 782,5|   723 142,8|
|    |   |телебачення і      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |радіомовлення України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701000|   |Апарат Державного    |  622 246,6|  540 494,9|  204 255,4|  19 582,1|  81 751,7|  100 896,2|  91 113,7|  36 296,5|  1 868,4|   9 782,5|   723 142,8|
|    |   |комітету телебачення і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |радіомовлення України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701010| 0831 |Керівництво та     |   14 120,9|   14 120,9|   8 963,4|    301,8|      |    150,0|    150,0|      |    12,5|       |    14 270,9|
|    |   |управління у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |телебачення і      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |радіомовлення      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701020| 0840 |Прикладні розробки у  |   3 628,3|       |       |      |   3 628,3|   1 000,0|     1,5|      |      |    998,5|    4 628,3|
|    |   |сфері засобів масової  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформації,       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |книговидавничої справи |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та інформаційно-    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бібліографічної     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |діяльності       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701040| 0950 |Підвищення кваліфікації |   2 956,8|   2 213,4|   1 366,7|    48,2|    743,4|    585,4|    544,4|   320,1|    16,0|     41,0|    3 542,2|
|    |   |працівників засобів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |масової інформації в  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Укртелерадіопрес-    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інституті        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701050| 0824 |Фінансова підтримка   |    250,0|    250,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     250,0|
|    |   |творчих спілок у сфері |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |засобів масової     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701070| 0834 |Інформаційно-культурне |    842,6|    702,6|    459,1|    27,6|    140,0|    123,0|    103,0|      |    25,0|     20,0|     965,6|
|    |   |забезпечення населення |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Криму у відродженні та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розвитку культур народів|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Криму          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701080| 0831 |Виробництво та     |  391 677,9|  353 037,9|  190 531,5|  19 194,1|  38 640,0|  92 037,8|  83 314,8|  35 976,4|  1 814,9|   8 723,0|   483 715,7|
|    |   |розповсюдження     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |телерадіопрограм для  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державних потреб    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701100| 0832 |Фінансова підтримка   |    400,0|    400,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     400,0|
|    |   |преси          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701110| 0833 |Випуск книжкової    |   40 000,0|   40 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    40 000,0|
|    |   |продукції за програмою |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |"Українська книга"   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701120| 0834 |Збирання, обробка та  |   23 982,7|   21 982,7|       |      |   2 000,0|      |      |      |      |       |    23 982,7|
|    |   |розповсюдження офіційної|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформаційної продукції |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701130| 0829 |Державні стипендії   |    548,5|    548,5|       |      |      |      |      |      |      |       |     548,5|
|    |   |видатним діячам     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформаційної галузі,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |дітям журналістів, які |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |загинули або стали   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвалідами у зв'язку з |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виконанням службових  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |обов'язків та премії в |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформаційній галузі  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1701150| 0831 |Трансляція       |   77 661,1|   77 661,1|       |      |      |   7 000,0|   7 000,0|      |      |       |    84 661,1|
|    |   |телерадіопрограм,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вироблених для державних|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |потреб         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701160| 0850 |Здійснення контролю у  |   4 133,9|   4 133,9|   2 934,7|    10,4|      |      |      |      |      |       |    4 133,9|
|    |   |сфері захисту суспільної|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |моралі         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701170| 0850 |Інформаційне та     |   7 400,0|   7 400,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    7 400,0|
|    |   |організаційне      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |забезпечення участі   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України у міжнародних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |форумах, конференціях, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виставках        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701210| 0831 |Технічне переоснащення |   35 000,0|       |       |      |  35 000,0|      |      |      |      |       |    35 000,0|
|    |   |обласних державних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |телерадіокомпаній    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701230| 0822 |Фінансова підтримка   |   2 643,9|   1 043,9|       |      |   1 600,0|      |      |      |      |       |    2 643,9|
|    |   |державних музичних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |колективів       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701240| 0834 |Виконання заходів з   |   5 000,0|   5 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    5 000,0|
|    |   |питань європейської і  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |євроатлантичної     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інтеграції в      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформаційній сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701250| 0831 |Забезпечення висвітлення|   12 000,0|   12 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    12 000,0|
|    |   |Літніх Олімпійських та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Паралімпійських Ігор  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |2008 року у м. Пекін  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(Китай)         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1800000|   |Міністерство культури і | 1 176 860,9| 1 057 369,7|  156 406,7|  11 376,2|  119 491,2|  103 986,6|  94 599,7|  17 139,1|   930,0|   9 386,9|  1 280 847,5|
|    |   |туризму України     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801000|   |Апарат Міністерства   | 1 017 204,1|  920 009,7|  114 420,4|   8 316,7|  97 194,4|  93 440,2|  84 704,7|  12 839,3|   637,1|   8 735,5|  1 110 644,3|
|    |   |культури і туризму   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801010| 0829 |Загальне керівництво та |   25 360,3|   22 760,3|   14 190,1|    259,7|   2 600,0|      |      |      |      |       |    25 360,3|
|    |   |управління у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |культури і туризму   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801020| 0840 |Прикладні розробки у  |   7 140,3|       |       |      |   7 140,3|   2 700,0|      |      |      |   2 700,0|    9 840,3|
|    |   |сфері розвитку культури |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |і туризму        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801030| 0921 |Надання загальної та  |   6 720,2|   5 929,3|   3 218,4|    555,0|    790,9|      |      |      |      |       |    6 720,2|
|    |   |спеціальної художньої  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |освіти у Державній   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |художній школі імені  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Т.Г. Шевченка      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801040| 0922 |Надання загальної та  |   34 638,8|   33 138,8|   20 422,2|   1 753,1|   1 500,0|    586,4|    560,4|   282,5|    10,5|     26,0|    35 225,2|
|    |   |спеціальної музичної  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |освіти у загальноосвіт- |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ніх спеціалізованих   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |школах-інтернатах    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801050| 0941 |Підготовка кадрів для  |   4 597,0|   4 297,0|       |      |    300,0|    225,0|    205,0|      |      |     20,0|    4 822,0|
|    |   |сфери хореографічного  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |мистецтва вищими    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |I і II рівнів      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801060| 0942 |Підготовка кадрів для  |  180 844,3|  175 144,3|       |      |   5 700,0|  30 690,4|  28 732,8|      |      |   1 957,6|   211 534,7|
|    |   |сфери культури і    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |мистецтва вищими    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |III і IV рівнів     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801070| 0950 |Підвищення кваліфікації,|   5 941,4|   5 791,4|   3 241,1|    551,8|    150,0|  17 851,2|  17 251,2|  11 194,0|   390,0|    600,0|    23 792,6|
|    |   |перепідготовка кадрів та|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підготовка науково-   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |педагогічних кадрів у  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сфері культури і    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |мистецтва Державною   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |академією керівних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кадрів культури     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |і мистецтв       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801080| 0990 |Методичне забезпечення |    673,1|    605,3|    306,1|      |    67,8|      |      |      |      |       |     673,1|
|    |   |діяльності навчальних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладів у галузі    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |культури і мистецтва  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1801090| 0990 |Підготовка кадрів    |   1 102,8|   1 054,8|    638,9|    32,3|    48,0|    33,0|    33,0|      |      |       |    1 135,8|
|    |   |акторської майстерності |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |для національних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |мистецьких та творчих  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |колективів       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801100| 0824 |Фінансова підтримка   |   9 311,1|   9 311,1|       |      |      |      |      |      |      |       |    9 311,1|
|    |   |національних творчих  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |спілок у сфері культури |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |і мистецтва       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|    |   |в тому числі Національна|   3 000,0|   3 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    3 000,0|
|    |   |спілка письменників   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801110| 0821 |Фінансова підтримка   |  213 182,8|  201 682,8|       |      |  11 500,0|      |      |      |      |       |   213 182,8|
|    |   |національних театрів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801120| 0822 |Фінансова підтримка   |  160 802,0|  157 602,0|       |      |   3 200,0|      |      |      |      |       |   160 802,0|
|    |   |національних та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державних художніх   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |колективів, концертних і|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |циркових організацій  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801130| 0829 |Гранти Президента    |   1 000,0|   1 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 000,0|
|    |   |України молодим діячам |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |мистецтва для створення |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |і реалізації творчих  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |проектів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801140| 0829 |Премії і стипендії за  |   2 979,4|   2 979,4|       |      |      |      |      |      |      |       |    2 979,4|
|    |   |видатні досягнення у  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |галузі культури,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |літератури і мистецтва |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801150| 0829 |Поповнення експозицій  |   12 797,4|   1 900,0|       |      |  10 897,4|      |      |      |      |       |    12 797,4|
|    |   |музеїв та репертуарів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |театрів і концертних та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |циркових організацій  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801160| 0829 |Фінансова підтримка   |   1 000,0|   1 000,0|       |      |      |   1 500,0|   1 500,0|      |      |       |    2 500,0|
|    |   |гастрольної діяльності |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вітчизняних виконавців |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801170| 0829 |Здійснення       |   39 050,0|   39 050,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    39 050,0|
|    |   |концертно-мистецьких та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |культурологічних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |загальнодержавних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заходів і державна   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підтримка регіональних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |культурних ініціатив та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |аматорського мистецтва |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801180| 0829 |Заходи щодо зміцнення  |   4 500,0|       |       |      |   4 500,0|      |      |      |      |       |    4 500,0|
|    |   |матеріально-технічної  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бази закладів культури |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |системи Міністерства  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |культури і туризму   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801190| 0825 |Бібліотечна справа   |   53 747,3|   47 747,3|   28 528,9|   1 544,1|   6 000,0|    977,5|    841,0|   209,8|    21,7|    136,5|    54 724,8|
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801200| 0826 |Музейна справа та    |   82 423,0|   77 623,0|   42 076,6|   3 428,9|   4 800,0|   3 819,3|   2 724,1|   734,1|   206,9|   1 095,2|    86 242,3|
|    |   |виставкова діяльність  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801220| 0960 |Підготовка кадрів    |    337,9|    337,9|    247,8|      |      |    276,0|    264,7|   185,0|      |     11,3|     613,9|
|    |   |Дитячою хореографічною |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |школою при Національному|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заслуженому академічному|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ансамблі танцю України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ім. Вірського      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801240| 0829 |Здійснення культурно-  |   2 509,1|   2 509,1|   1 550,3|    191,8|      |    387,7|    387,7|   233,9|    8,0|       |    2 896,8|
|    |   |інформаційної та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |культурно-просвітницької|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |діяльності       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801260| 0829 |Заходи з відтворення  |   1 500,0|   1 500,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 500,0|
|    |   |культури національних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |меншин         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801270| 0829 |Заходи щодо встановлення|   5 200,0|   5 200,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    5 200,0|
|    |   |культурних зв'язків з  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |українською діаспорою  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801290| 0829 |Заходи Всеукраїнського |   3 000,0|   3 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    3 000,0|
|    |   |товариства "Просвіта"  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1801300| 0832 |Фінансова підтримка   |   5 194,5|   5 194,5|       |      |      |      |      |      |      |       |    5 194,5|
|    |   |друкованих періодичних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видань культурологічного|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |літературно-художнього |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |напрямку        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801310| 0825 |Забезпечення розвитку та|   40 000,0|   12 000,0|       |      |  28 000,0|      |      |      |      |       |    40 000,0|
|    |   |застосування української|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |мови          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801320| 0829 |Заходи з виявлення та  |   8 000,0|   8 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    8 000,0|
|    |   |підтримки творчо    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |обдарованих дітей та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |молоді         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|    |   |в тому числі на     |   5 000,0|   5 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    5 000,0|
|    |   |підготовку та проведення|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Всеукраїнського     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |телевізійного дитячого |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |конкурсу "Крок до зірок"|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801330| 0942 |Підготовка кадрів для  |  103 651,4|   93 651,4|       |      |  10 000,0|  34 393,7|  32 204,8|      |      |   2 188,9|   138 045,1|
|    |   |сфери культури і    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |мистецтва Київським   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |національним      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |університетом культури і|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |мистецтв        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1802000|   |Державна служба з питань|   81 809,6|   69 373,0|   41 986,3|   3 059,5|  12 436,6|   9 796,4|   9 245,0|  4 299,8|   292,9|    551,4|    91 606,0|
|    |   |національної культурної |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |спадщини        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1802030| 0827 |Збереження історико-  |   80 509,6|   68 073,0|   41 986,3|   3 059,5|  12 436,6|   9 796,4|   9 245,0|  4 299,8|   292,9|    551,4|    90 306,0|
|    |   |культурної спадщини в  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заповідниках      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1802040| 0829 |Заходи з охорони    |   1 300,0|   1 300,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 300,0|
|    |   |культурної спадщини,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |паспортизація,     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвентаризація та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |реставрація пам'яток  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |культурної спадщини   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1804000|   |Державна служба туризму |   25 097,2|   16 837,0|       |      |   8 260,2|      |      |      |      |       |    25 097,2|
|    |   |і курортів       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1804020| 0472 |Фінансова підтримка   |   4 800,0|    500,0|       |      |   4 300,0|      |      |      |      |       |    4 800,0|
|    |   |створення умов безпеки |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |туристів та розбудови  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |туристичної       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інфраструктури     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міжнародних транспортних|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |коридорів та магістралей|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |в Україні        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1804030| 0472 |Фінансова підтримка   |   20 297,2|   16 337,0|       |      |   3 960,2|      |      |      |      |       |    20 297,2|
|    |   |розвитку туризму    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1805000|   |Державна служба контролю|    150,0|    150,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     150,0|
|    |   |за переміщенням     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |культурних цінностей  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |через державний кордон |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1805020| 0829 |Заходи щодо запобігання |    150,0|    150,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     150,0|
|    |   |незаконному переміщенню |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |культурних цінностей  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |через державний кордон |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України та сприяння їх |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |поверненню державам,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |яким вони належали   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1806000|   |Державна служба     |   52 600,0|   51 000,0|       |      |   1 600,0|    750,0|    650,0|      |      |    100,0|    53 350,0|
|    |   |кінематографії     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1806020| 0823 |Створення та      |   51 000,0|   51 000,0|       |      |      |    750,0|    650,0|      |      |    100,0|    51 750,0|
|    |   |розповсюдження     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |національних фільмів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1806800| 0823 |Реконструкція та    |   1 600,0|       |       |      |   1 600,0|      |      |      |      |       |    1 600,0|
|    |   |технічне переоснащення |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Будинку кіно      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Національної спілки   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кінематографістів    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1810000|   |Міністерство культури і |  159 000,0|       |       |      |  159 000,0|      |      |      |      |       |   159 000,0|
|    |   |туризму України     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видатки)        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1811000|   |Міністерство культури і |  159 000,0|       |       |      |  159 000,0|      |      |      |      |       |   159 000,0|
|    |   |туризму України     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видатки)        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1811070| 0180 |Субвенція з державного |  130 000,0|       |       |      |  130 000,0|      |      |      |      |       |   130 000,0|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на створення  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |рекреаційних зон,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |меморіальних та музейних|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комплексів, а також   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розвиток        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |історико-культурних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пам'яток та заповідників|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1811080| 0180 |Субвенція з державного |   20 000,0|       |       |      |  20 000,0|      |      |      |      |       |    20 000,0|
|    |   |бюджету обласному    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджету Полтавської   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |області на проведення  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заходів з підготовки та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |відзначення 200- річчя |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |від дня народження   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |М.В. Гоголя       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1811090| 0180 |Субвенція з державного |   9 000,0|       |       |      |   9 000,0|      |      |      |      |       |    9 000,0|
|    |   |бюджету обласному    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджету Полтавської   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |області на проведення  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комплексу робіт із   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |створення пам'ятників  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Івану Мазепі та Карлу  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |XII, ремонту та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |реставрації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |історико-культурного  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заповідника "Поле    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Полтавської битви"   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1900000|   |Державний комітет    |  531 698,8|  352 593,6|  215 487,7|   2 502,1|  179 105,2|  21 134,9|  15 504,1|  1 575,0|   157,3|   5 630,8|   552 833,7|
|    |   |лісового господарства  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901000|   |Апарат Державного    |  531 698,8|  352 593,6|  215 487,7|   2 502,1|  179 105,2|  21 134,9|  15 504,1|  1 575,0|   157,3|   5 630,8|   552 833,7|
|    |   |комітету лісового    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |господарства України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901010| 0422 |Керівництво та     |   44 321,9|   43 752,6|   26 759,9|   1 348,8|    569,3|    13,5|    13,5|      |    9,3|       |    44 335,4|
|    |   |управління у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |лісового господарства  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901020| 0140 |Фундаментальні     |    569,3|       |       |      |    569,3|      |      |      |      |       |     569,3|
|    |   |дослідження у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |екологічної безпеки в  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |лісовому господарстві  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901030| 0482 |Прикладні розробки у  |   7 037,8|       |       |      |   7 037,8|   2 150,0|      |      |      |   2 150,0|    9 187,8|
|    |   |сфері розвитку лісового |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |господарства      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901040| 0482 |Фінансова підтримка   |    255,5|    255,5|     74,4|     8,0|      |      |      |      |      |       |     255,5|
|    |   |підготовки наукових   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кадрів у сфері лісового |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |господарства      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1901050| 0941 |Підготовка кадрів для  |   30 263,4|   30 063,4|       |      |    200,0|   7 036,4|   6 696,4|      |      |    340,0|    37 299,8|
|    |   |лісового господарства  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вищими навчальними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладами І і ІІ рівнів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901060| 0422 |Ведення лісового і   |  339 153,8|  259 153,8|  175 485,7|    994,0|  80 000,0|   6 074,1|   3 776,1|   380,5|    68,0|   2 298,0|   345 227,9|
|    |   |мисливського      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |господарства, охорона і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |захист лісів в лісовому |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |фонді          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901070| 0511 |Створення захисних   |   60 100,0|       |       |      |  60 100,0|      |      |      |      |       |    60 100,0|
|    |   |лісових насаджень та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |полезахисних лісових  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |смуг          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901080| 0520 |Збереження природно-  |   19 997,1|   19 368,3|   13 167,7|    151,3|    628,8|   5 860,9|   5 018,1|  1 194,5|    80,0|    842,8|    25 858,0|
|    |   |заповідного фонду    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901100| 0422 |Придбання пожежних   |   20 000,0|       |       |      |  20 000,0|      |      |      |      |       |    20 000,0|
|    |   |автомобілів та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |протипожежного     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |обладнання       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901800| 0422 |Будівництво доріг    |   10 000,0|       |       |      |  10 000,0|      |      |      |      |       |    10 000,0|
|    |   |протипожежного     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |призначення       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2100000|   |Міністерство оборони  | 8 926 506,9| 7 232 350,6| 4 200 685,8|  434 277,2| 1 694 156,3|  999 850,4|  683 669,6|  96 285,0|  55 485,7|  316 180,8|  9 926 357,3|
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101000|   |Апарат Міністерства   | 8 926 506,9| 7 232 350,6| 4 200 685,8|  434 277,2| 1 694 156,3|  999 850,4|  683 669,6|  96 285,0|  55 485,7|  316 180,8|  9 926 357,3|
|    |   |оборони України     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101010| 0210 |Керівництво та військове|  173 903,1|  173 903,1|  129 075,6|   2 729,1|      |      |      |      |      |       |   173 903,1|
|    |   |управління Збройними  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Силами України     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101020| 0210 |Утримання особового   | 5 528 160,0| 5 507 704,1| 3 373 621,9|  425 344,1|  20 455,9|  323 353,0|  310 846,4|  32 874,1|  37 697,5|   12 506,6|  5 851 513,0|
|    |   |складу Збройних Сил   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101070| 0210 |Забезпечення Збройних  |   33 816,3|   23 614,3|       |      |  10 202,0|   2 953,7|   1 953,7|      |      |   1 000,0|    36 770,0|
|    |   |Сил України зв'язком,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |створення та розвиток  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |командних пунктів та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |автоматизованих систем |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |управління       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101080| 0260 |Медичне лікування,   |  475 008,4|  471 052,1|  289 160,5|   6 204,0|   3 956,3|  180 423,8|  152 703,7|  43 315,0|  17 788,2|   27 720,1|   655 432,2|
|    |   |реабілітація та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |санаторне забезпечення |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |особового складу    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Збройних Сил України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101100| 0240 |Підготовка громадян   |  504 408,1|  504 408,1|  366 560,9|      |      |  40 670,0|  35 670,0|  20 095,9|      |   5 000,0|   545 078,1|
|    |   |на посади осіб     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |офіцерського складу,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підвищення кваліфікації,|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |перепідготовка     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |офіцерських кадрів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та державних службовців,|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |початкова військова   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підготовка молоді    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101110| 0210 |Проведення       |   22 366,6|   22 166,6|       |      |    200,0|    429,4|    429,4|      |      |       |    22 796,0|
|    |   |мобілізаційної роботи і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |призову до Збройних Сил |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України та інших    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військових формувань  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101140| 0210 |Реформування та розвиток|  532 381,2|  368 455,2|       |      |  163 926,0|  174 728,0|  170 371,9|      |      |   4 356,1|   707 109,2|
|    |   |Збройних Сил України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101150| 0210 |Закупівля і модернізація|  431 747,6|       |       |      |  431 747,6|   5 000,0|      |      |      |   5 000,0|   436 747,6|
|    |   |озброєння та військової |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |техніки для Збройних Сил|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101160| 0250 |Прикладні дослідження у |  392 366,8|       |       |      |  392 366,8|   1 959,3|   1 207,3|      |      |    752,0|   394 326,1|
|    |   |сфері військової оборони|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |держави         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101170| 0210 |Відновлення       |   96 184,0|   4 549,3|       |      |  91 634,7|  56 833,2|   9 487,2|      |      |   47 346,0|   153 017,2|
|    |   |боєздатності, утримання,|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |експлуатація, ремонт  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |озброєння та військової |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |техніки         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2101180| 0210 |Будівництво і      |   18 895,0|       |       |      |  18 895,0|   3 500,0|      |      |      |   3 500,0|    22 395,0|
|    |   |капітальний ремонт   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військових об'єктів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101190| 1062 |Будівництво (придбання) |  359 335,0|       |       |      |  359 335,0|  150 000,0|      |      |      |  150 000,0|   509 335,0|
|    |   |житла для        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військовослужбовців   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Збройних Сил України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101200| 0210 |Забезпечення живучості |  105 000,0|       |       |      |  105 000,0|      |      |      |      |       |   105 000,0|
|    |   |та вибухопожежобезпеки |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |арсеналів, баз і складів|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |озброєння ракет і    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |боєприпасів Збройних Сил|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101210| 0512 |Утилізація звичайних  |   2 800,0|       |       |      |   2 800,0|  50 800,0|      |      |      |   50 800,0|    53 600,0|
|    |   |видів боєприпасів та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |рідинних компонентів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ракетного палива    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101230| 0210 |Забезпечення участі у  |  161 998,3|   91 595,9|   40 455,3|      |  70 402,4|      |      |      |      |       |   161 998,3|
|    |   |міжнародних миротворчих |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |операціях        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101240| 0210 |Забезпечення виконання |   22 906,5|   15 999,1|   1 811,6|      |   6 907,4|   1 000,0|   1 000,0|      |      |       |    23 906,5|
|    |   |міжнародних угод у   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військовій сфері    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101270| 0210 |Підготовка курсантів  |   2 703,4|   2 703,4|       |      |      |      |      |      |      |       |    2 703,4|
|    |   |льотних спеціалізацій  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |для Збройних Сил України|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Харківським аероклубом |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Товариства сприяння   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |обороні України     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101330| 1050 |Відшкодування Фонду   |    299,4|    299,4|       |      |      |      |      |      |      |       |     299,4|
|    |   |соціального страхування |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |на випадок безробіття  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |додаткових витрат,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пов'язаних з виплатою  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військовослужбовцям,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |звільненим у зв'язку з |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |реформуванням Збройних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Сил України, допомоги по|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |безробіттю та      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |матеріальної допомоги у |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |період професійної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підготовки,       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |перепідготовки або   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підвищення кваліфікації |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |понад розмір,      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |встановлений      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |законодавством     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101340| 0210 |Захист важливих     |   14 723,5|       |       |      |  14 723,5|   8 200,0|      |      |      |   8 200,0|    22 923,5|
|    |   |державних об'єктів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101350| 1070 |Соціальна та професійна |   1 603,7|       |       |      |   1 603,7|      |      |      |      |       |    1 603,7|
|    |   |адаптація        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військовослужбовців, що |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |звільняються в запас або|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |відставку        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101410| 0210 |Здійснення заходів,   |   45 900,0|   45 900,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    45 900,0|
|    |   |пов'язаних з проведенням|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |землевпорядних робіт,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |оформленням       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |правовстановлюючих   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |документів на нерухоме |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військове майно та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |земельні ділянки    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2110000|   |Міністерство оборони  |  110 000,0|       |       |      |  110 000,0|      |      |      |      |       |   110 000,0|
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видатки)        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2111000|   |Міністерство оборони  |  110 000,0|       |       |      |  110 000,0|      |      |      |      |       |   110 000,0|
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видатки)        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2111040| 0180 |Субвенція з державного |  110 000,0|       |       |      |  110 000,0|      |      |      |      |       |   110 000,0|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на здійснення |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заходів по передачі   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |житлового фонду та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |об'єктів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціально-культурної  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сфери Міністерства   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |оборони України у    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комунальну власність  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2200000|   |Міністерство освіти і  | 11 248 422,5| 10 333 944,8| 1 262 542,3|  236 979,6|  914 477,7| 4 364 049,7| 3 704 077,0|  73 012,5|  18 641,2|  659 972,7|  15 612 472,2|
|    |   |науки України      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201000|   |Апарат Міністерства   | 10 853 911,1| 10 007 892,0| 1 262 542,3|  236 979,6|  846 019,1| 4 200 172,5| 3 582 485,1|  73 012,5|  18 641,2|  617 687,4|  15 054 083,6|
|    |   |освіти і науки України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201010| 0990 |Керівництво та     |   32 298,1|   32 298,1|   20 577,5|   1 735,1|      |    100,0|    100,0|      |      |       |    32 398,1|
|    |   |управління у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |освіти і науки     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201020| 0140 |Фундаментальні     |  143 714,3|       |       |      |  143 714,3|   1 500,0|      |      |      |   1 500,0|   145 214,3|
|    |   |дослідження у вищих   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальних закладах та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |наукових установах   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201030| 0140 |Забезпечення діяльності |   12 317,6|   1 190,0|    782,5|    11,0|  11 127,6|      |      |      |      |       |    12 317,6|
|    |   |Державного фонду    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |фундаментальних     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |досліджень       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201040| 0980 |Прикладні дослідження і |  123 305,6|       |       |      |  123 305,6|  69 403,4|      |      |      |   69 403,4|   192 709,0|
|    |   |розробки за напрямами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |науково-технічної    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |діяльності вищих    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальних закладів та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |наукових установ    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201060| 0150 |Наукові та       |   16 383,2|       |       |      |  16 383,2|      |      |      |      |       |    16 383,2|
|    |   |науково-технічні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розробки за державними |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |цільовими програмами і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державними замовленнями |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201070| 0150 |Виконання зобов'язань  |   71 534,4|   2 343,0|     38,3|    87,5|  69 191,4|      |      |      |      |       |    71 534,4|
|    |   |України у сфері     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міжнародного науково-  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |технічного       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |співробітництва     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201080| 0150 |Державні премії та   |   9 554,5|   9 554,5|       |      |      |      |      |      |      |       |    9 554,5|
|    |   |стипендії в галузі   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |освіти, науки і техніки |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201090| 0980 |Фінансова підтримка   |   3 871,9|       |       |      |   3 871,9|      |      |      |      |       |    3 871,9|
|    |   |наукових об'єктів, що  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |становлять національне |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |надбання        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201100| 0922 |Надання загальної та  |   52 875,9|   51 375,9|   22 543,9|   5 564,1|   1 500,0|   3 457,5|   2 657,5|    83,5|   220,0|    800,0|    56 333,4|
|    |   |поглибленої освіти з  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |фізики і математики,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |фізкультури і спорту  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |загальноосвітніми    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |спеціалізованими    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |школами-інтернатами   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201110| 0923 |Надання освіти у    |   29 163,6|   27 863,6|   13 398,7|   4 122,6|   1 300,0|    758,4|    680,4|   210,3|   123,1|     78,0|    29 922,0|
|    |   |загальноосвітніх школах |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціальної реабілітації |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201120| 0960 |Надання позашкільної  |   43 627,8|   43 127,8|   11 279,9|   1 431,1|    500,0|   5 482,7|   4 754,8|  1 023,1|   744,4|    727,9|    49 110,5|
|    |   |освіти державними    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |позашкільними      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальними закладами та|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заходи з оздоровлення та|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |відпочинку дітей    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201130| 0930 |Підготовка кадрів у   | 2 670 502,8| 2 636 292,8| 1 096 846,0|  216 698,6|  34 210,0|  238 068,6|  213 626,9|  68 543,7|  16 736,9|   24 441,7|  2 908 571,4|
|    |   |професійно-технічних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальних закладах   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201140| 0930 |Підготовка робітничих  |   51 499,2|   50 099,2|   32 108,5|   1 636,3|   1 400,0|    245,6|    225,6|    21,5|    8,0|     20,0|    51 744,8|
|    |   |кадрів у професійно-  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |технічних навчальних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладах соціальної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |реабілітації      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201150| 0941 |Підготовка кадрів вищими| 1 384 511,3| 1 373 587,3|       |      |  10 924,0|  382 500,0|  351 542,0|      |      |   30 958,0|  1 767 011,3|
|    |   |навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |I і II рівнів      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201160| 0942 |Підготовка кадрів вищими| 4 782 540,5| 4 695 040,5|       |      |  87 500,0| 3 101 611,9| 2 766 904,5|      |      |  334 707,4|  7 884 152,4|
|    |   |навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |III і IV рівнів     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201170| 0970 |Виготовлення випускних |   38 125,1|   38 125,1|       |      |      |      |      |      |      |       |    38 125,1|
|    |   |документів про освіту  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2201180| 0990 |Проведення       |   1 662,5|   1 662,5|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 662,5|
|    |   |всеукраїнських та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міжнародних олімпіад у |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сфері освіти      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201190| 0970 |Інформатизація     |   27 083,0|       |       |      |  27 083,0|      |      |      |      |       |    27 083,0|
|    |   |загальноосвітніх,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |професійно-технічних і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вищих навчальних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладів та       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комп'ютеризація     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |професійно-технічних та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вищих навчальних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладів, забезпечення |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |професійно-технічних і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вищих навчальних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладів сучасними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |технічними засобами   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчання з       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201200| 0990 |Пільговий проїзд    |   38 280,0|   38 280,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    38 280,0|
|    |   |студентів вищих     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальних закладів і  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |учнів          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |професійно-технічних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |училищ у залізничному, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |автомобільному та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |водному транспорті   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201230| 0970 |Видання, придбання,   |  129 958,8|   9 413,4|       |      |  120 545,4|      |      |      |      |       |   129 958,8|
|    |   |зберігання і доставка  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підручників і посібників|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |для студентів вищих   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальних закладів,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |учнів загальноосвітніх і|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |професійно-технічних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальних закладів та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вихованців дошкільних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальних закладів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201240| 0990 |Методичне забезпечення |   47 994,8|   44 994,8|   27 313,2|    777,7|   3 000,0|   5 457,5|   4 520,8|  1 714,5|   257,6|    936,7|    53 452,3|
|    |   |діяльності навчальних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201260| 0721 |Амбулаторне медичне   |    236,4|    232,9|    154,0|     8,1|     3,5|      |      |      |      |       |     236,4|
|    |   |обслуговування     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |працівників Кримської  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |астрофізичної      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |обсерваторії      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201270| 0826 |Функціонування музеїв  |   1 590,2|   1 590,2|   1 045,3|    48,5|      |    366,4|    300,5|   106,5|    3,0|     65,9|    1 956,6|
|    |   |            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201280| 0832 |Фінансова підтримка   |     68,6|     68,6|       |      |      |      |      |      |      |       |      68,6|
|    |   |науково-освітянської  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |преси          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201290| 0473 |Дослідження на     |   20 458,7|       |       |      |  20 458,7|    20,0|      |      |      |     20,0|    20 478,7|
|    |   |антарктичній станції  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |"Академік Вернадський" |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201300| 0350 |Спецінформації     |   2 350,0|       |       |      |   2 350,0|      |      |      |      |       |    2 350,0|
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201310| 0810 |Фізична і спортивна   |   51 513,6|   43 513,6|   16 448,7|   3 097,1|   8 000,0|   2 551,6|   1 996,2|   262,6|   482,8|    555,4|    54 065,2|
|    |   |підготовка учнівської та|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |студентської молоді   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201320| 0950 |Підвищення кваліфікації |   4 761,0|   4 761,0|   3 368,7|    151,0|      |   1 857,8|   1 648,8|   643,6|    30,0|    209,0|    6 618,8|
|    |   |керівних працівників і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |спеціалістів харчової і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |переробної промисловості|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201340| 0150 |Фінансова підтримка   |   32 795,7|   5 226,8|   2 055,5|    241,0|  27 568,9|    352,3|    352,3|   150,0|    25,0|       |    33 148,0|
|    |   |розвитку інфраструктури |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |у сфері наукової    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |діяльності       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201370| 0942 |Підготовка фахівців   |  109 137,8|  108 837,8|       |      |    300,0|  49 900,1|  23 925,1|      |      |   25 975,0|   159 037,9|
|    |   |Національною юридичною |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |академією імені Ярослава|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Мудрого         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201390| 0930 |Реконструкція та ремонт |   40 000,0|       |       |      |  40 000,0|  52 000,0|      |      |      |   52 000,0|    92 000,0|
|    |   |гуртожитків для учнів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |професійно-технічних та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |студентів вищих     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальних закладів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201430| 0942 |Підготовка кадрів    |  456 940,9|  418 795,9|       |      |  38 145,0|  102 500,0|  83 500,0|      |      |   19 000,0|   559 440,9|
|    |   |Національним технічним |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |університетом "Київський|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |політехнічний інститут" |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2201450| 0990 |Виплати на реалізацію  |  123 319,2|  123 319,2|       |      |      |      |      |      |      |       |   123 319,2|
|    |   |положень Закону України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |"Про реструктуризацію  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заборгованості з виплат,|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |передбачених статтею 57 |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Закону України "Про   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |освіту" педагогічним,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |науково-педагогічним та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |іншим категоріям    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |працівників навчальних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладів" ( 1994-15 )  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201470| 0990 |Здійснення зовнішнього |   51 643,0|   45 590,3|   14 581,6|   1 369,9|   6 052,7|    661,7|    621,7|   253,2|    10,4|     40,0|    52 304,7|
|    |   |оцінювання та моніторинг|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |якості освіти      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Українським центром   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |оцінювання якості освіти|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та його регіональними  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підрозділами      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201500| 0942 |Підготовка кадрів    |  212 183,7|  184 183,7|       |      |  28 000,0|  125 707,0|  110 707,0|      |      |   15 000,0|   337 890,7|
|    |   |Національним авіаційним |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |університетом      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201530| 0942 |Підготовка кадрів для  |   16 523,5|   16 523,5|       |      |      |   5 670,0|   4 370,0|      |      |   1 300,0|    22 193,5|
|    |   |гуманітарної сфери   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Національним      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |університетом "Острозька|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |академія"        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201540| 0150 |Виконання        |   3 459,0|       |       |      |   3 459,0|      |      |      |      |       |    3 459,0|
|    |   |загальнодержавних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |організаційних,     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформаційно-аналітичних|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |науково-методологічних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заходів Цільового плану |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Україна-НАТО      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201560| 0140 |Фундаментальні     |   2 118,9|       |       |      |   2 118,9|      |      |      |      |       |    2 118,9|
|    |   |дослідження у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державного управління  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201600| 0921 |Заходи щодо модернізації|   10 506,0|       |       |      |  10 506,0|  50 000,0|  10 051,0|      |      |   39 949,0|    60 506,0|
|    |   |системи загальної    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |середньої освіти    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201800| 0942 |Капітальний ремонт   |   3 500,0|       |       |      |   3 500,0|      |      |      |      |       |    3 500,0|
|    |   |приміщень та благоустрій|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |території геодезичного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |полігону м. Бережани НУ |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |"Львівська політехніка" |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2202000|   |Державний департамент  |   2 600,0|       |       |      |   2 600,0|  10 700,0|      |      |      |   10 700,0|    13 300,0|
|    |   |інтелектуальної     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |власності        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2202020| 0411 |Заходи, пов'язані з   |   2 600,0|       |       |      |   2 600,0|  10 700,0|      |      |      |   10 700,0|    13 300,0|
|    |   |охороною інтелектуальної|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |власності        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2206000|   |Київський національний |  391 911,4|  326 052,8|       |      |  65 858,6|  153 177,2|  121 591,9|      |      |   31 585,3|   545 088,6|
|    |   |університет імені Тараса|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Шевченка        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2206010| 0140 |Фундаментальні     |   48 355,3|       |       |      |  48 355,3|   1 600,0|      |      |      |   1 600,0|    49 955,3|
|    |   |дослідження у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |природничих і технічних,|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |гуманітарних і     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |суспільних наук     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2206020| 0980 |Прикладні розробки з  |   6 468,3|       |       |      |   6 468,3|   3 800,0|      |      |      |   3 800,0|    10 268,3|
|    |   |пріоритетних напрямів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розвитку науки і техніки|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та технічне оснащення  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |наукової бази Київського|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |національного      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |університету      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |імені Тараса Шевченка  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2206040| 0980 |Проведення з'їздів,   |    136,0|    136,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     136,0|
|    |   |симпозіумів, конференцій|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |і семінарів Київським  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |національним      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |університетом імені   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Тараса Шевченка     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2206050| 0942 |Підготовка кадрів    |  336 951,8|  325 916,8|       |      |  11 035,0|  147 777,2|  121 591,9|      |      |   26 185,3|   484 729,0|
|    |   |Київським національним |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |університетом імені   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Тараса Шевченка     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2210000|   |Міністерство освіти і  |  769 274,5|  522 017,0|       |      |  247 257,5|      |      |      |      |       |   769 274,5|
|    |   |науки України      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видатки)        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2211000|   |Міністерство освіти і  |  769 274,5|  522 017,0|       |      |  247 257,5|      |      |      |      |       |   769 274,5|
|    |   |науки України      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видатки)        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2211020| 0180 |Субвенція з державного |  522 017,0|  522 017,0|       |      |      |      |      |      |      |       |   522 017,0|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на здійснення |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виплат, визначених   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Законом України "Про  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |реструктуризацію    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заборгованості з виплат,|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |передбачених статтею 57 |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Закону України "Про   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |освіту" педагогічним,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |науково-педагогічним та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |іншим категоріям    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |працівників навчальних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладів" ( 1994-15 )  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2211030| 0180 |Субвенція з державного |   70 000,0|       |       |      |  70 000,0|      |      |      |      |       |    70 000,0|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на придбання  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |шкільних автобусів для |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |перевезення дітей, що  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |проживають у сільській |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |місцевості       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2211060| 0180 |Субвенція з державного |   15 640,0|       |       |      |  15 640,0|      |      |      |      |       |    15 640,0|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на реалізацію |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державної цільової   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціальної програми   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |"Школа майбутнього"   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |( 1071-2007 )      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2211070| 0180 |Субвенція з державного |  161 617,5|       |       |      |  161 617,5|      |      |      |      |       |   161 617,5|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комп'ютеризацію та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформатизацію     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |загальноосвітніх    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальних закладів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |районів         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2300000|   |Міністерство охорони  | 4 757 076,5| 3 559 461,9| 1 139 780,9|  118 858,9| 1 197 614,6| 1 022 934,5|  872 060,6| 120 653,8|  26 735,6|  150 873,9|  5 780 011,0|
|    |   |здоров'я України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301000|   |Апарат Міністерства   | 4 757 076,5| 3 559 461,9| 1 139 780,9|  118 858,9| 1 197 614,6| 1 022 934,5|  872 060,6| 120 653,8|  26 735,6|  150 873,9|  5 780 011,0|
|    |   |охорони здоров'я України|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301010| 0763 |Керівництво та     |   24 588,1|   22 588,1|   14 969,2|    969,5|   2 000,0|   3 465,5|   3 375,5|  1 341,6|   118,4|     90,0|    28 053,6|
|    |   |управління у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |охорони здоров'я    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301020| 0140 |Фундаментальні     |   11 359,5|       |       |      |  11 359,5|      |      |      |      |       |    11 359,5|
|    |   |дослідження у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |профілактичної та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |клінічної медицини   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301050| 0750 |Прикладні наукові та  |   34 434,7|       |       |      |  34 434,7|  16 051,6|      |      |      |   16 051,6|    50 486,3|
|    |   |науково-технічні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розробки, виконання   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |робіт за державними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |цільовими програмами і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державним замовленням, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |фінансова підтримка   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підготовки наукових   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кадрів у сфері     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |охорони здоров'я    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301060| 0750 |Фінансова підтримка   |    777,7|    277,7|       |    59,6|    500,0|      |      |      |      |       |     777,7|
|    |   |розвитку інфраструктури |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |наукової діяльності у  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сфері профілактичної та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |клінічної медицини   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301070| 0942 |Підготовка і підвищення |  464 601,5|  437 716,9|       |      |  26 884,6|  569 183,9|  519 702,0|      |      |   49 481,9|  1 033 785,4|
|    |   |кваліфікації медичних та|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |фармацевтичних, наукових|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та науково-педагогічних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кадрів вищими      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |III і IV рівнів     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2301080| 0950 |Підвищення кваліфікації |   79 473,5|   77 973,5|   51 717,0|   2 631,6|   1 500,0|  27 898,8|  25 498,8|  11 272,7|  3 285,2|   2 400,0|   107 372,3|
|    |   |медичних та       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |фармацевтичних кадрів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та підготовка наукових і|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |науково-педагогічних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кадрів у сфері охорони |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |здоров'я        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301090| 0990 |Методичне забезпечення |    770,6|    552,6|    404,3|      |    218,0|      |      |      |      |       |     770,6|
|    |   |діяльності медичних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(фармацевтичних) вищих |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальних закладів та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладів післядипломної |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |освіти         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301100| 0731 |Стаціонарне медичне   |   58 737,5|   58 737,5|   33 019,3|   3 934,2|      |  10 150,0|   8 540,0|  3 666,0|   410,5|   1 610,0|    68 887,5|
|    |   |обслуговування     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |працівників водного   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |транспорту та      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |нафтопереробної     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |промисловості      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301110| 0732 |Спеціалізована та    |  444 920,8|  415 120,8|  207 778,2|  39 534,2|  29 800,0|  19 242,6|  16 423,5|  5 016,4|   784,6|   2 819,1|   464 163,4|
|    |   |високоспеціалізована  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |медична допомога, що  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |надається        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |загальнодержавними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладами охорони    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |здоров'я        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301120| 0941 |Підготовка медичних і  |    827,9|    827,9|       |      |      |   4 820,0|   4 750,0|      |      |     70,0|    5 647,9|
|    |   |фармацевтичних кадрів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вищими навчальними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладами І і ІІ рівнів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301130| 0763 |Стипендії Президента  |    924,0|    924,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     924,0|
|    |   |України для видатних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |діячів галузі охорони  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |здоров'я        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301170| 0732 |Діагностика і лікування |  119 818,4|  110 318,4|   51 337,8|   8 308,5|   9 500,0|   5 122,7|   4 140,9|  1 729,3|   222,4|    981,8|   124 941,1|
|    |   |захворювань із     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |впровадженням      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |експериментальних та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |нових медичних     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |технологій у клініках  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |науково-дослідних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |установ та в вищих   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальних медичних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладах Міністерства  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |охорони здоров'я України|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301180| 0734 |Санаторне лікування   |  143 750,4|  123 750,4|   47 336,9|  17 877,8|  20 000,0|  12 948,1|  11 557,0|  2 803,6|  1 936,4|   1 391,1|   156 698,5|
|    |   |хворих на туберкульоз  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301190| 0734 |Санаторне лікування   |  113 920,0|   98 920,0|   41 392,0|  13 846,6|  15 000,0|  20 877,1|  14 826,0|  2 018,9|  2 703,5|   6 051,1|   134 797,1|
|    |   |дітей та підлітків з  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соматичними       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |захворюваннями (крім  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |туберкульозу)      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301200| 0722 |Спеціалізована     |   27 809,5|   21 809,5|   13 234,6|   1 170,2|   6 000,0|   3 799,8|   3 524,4|  1 377,8|    49,0|    275,4|    31 609,3|
|    |   |консультативна     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |амбулаторно-поліклінічна|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |допомога, що надається |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вищими навчальними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладами, науково-   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |дослідними установами та|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |загальнодержавними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладами охорони    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |здоров'я        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301230| 0723 |Надання послуг у    |   23 335,7|   22 835,7|   13 651,6|   1 474,2|    500,0|   6 134,5|   5 521,3|  2 835,5|   266,5|    613,2|    29 470,2|
|    |   |стоматологічних     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |поліклініках вищих   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальних медичних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладів та інших    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |загальнодержавних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |стоматологічних закладах|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301250| 0740 |Державний санітарно-  |  945 285,1|  930 392,1|  639 912,4|  28 181,7|  14 893,0|  297 916,2|  253 170,2|  88 514,3|  16 931,9|   44 746,0|  1 243 201,3|
|    |   |епідеміологічний нагляд |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та дезинфекційні заходи |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301260| 0740 |Заходи по боротьбі з  |   5 000,0|       |       |      |   5 000,0|      |      |      |      |       |    5 000,0|
|    |   |епідеміями       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301270| 0740 |Програми і       |  221 802,8|  217 738,3|       |      |   4 064,5|      |      |      |      |       |   221 802,8|
|    |   |централізовані заходи з |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |імунопрофілактики    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2301290| 0763 |Централізована закупівля|  270 000,0|       |       |      |  270 000,0|      |      |      |      |       |   270 000,0|
|    |   |рентгенологічного,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |діагностичного та іншого|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |обладнання для закладів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |охорони здоров'я, в тому|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |числі на умовах     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |фінансового лізінгу   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301310| 0763 |Централізовані заходи з |   38 621,3|   28 021,3|       |      |  10 600,0|      |      |      |      |       |    38 621,3|
|    |   |трансплантації органів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та тканин        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301340| 0763 |Державний контроль за  |   26 780,3|   25 605,3|   14 407,2|    522,8|   1 175,0|      |      |      |      |       |    26 780,3|
|    |   |якістю лікарських    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |засобів         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301350| 0763 |Організація і      |   17 299,5|   15 799,5|   5 804,4|    140,4|   1 500,0|    20,0|    20,0|    3,2|      |       |    17 319,5|
|    |   |регулювання       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |діяльності установ та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |окремі заходи у системі |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |охорони здоров'я    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301360| 0763 |Лікування громадян   |   8 000,0|   8 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    8 000,0|
|    |   |України за кордоном   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301370| 0763 |Забезпечення медичних  |  573 900,1|  433 937,6|       |      |  139 962,5|      |      |      |      |       |   573 900,1|
|    |   |заходів по боротьбі з  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |туберкульозом,     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |профілактики та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |лікування СНІДу,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |лікування онкологічних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |хворих, в тому числі на |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |умовах фінансового   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |лізінгу         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301400| 0763 |Забезпечення медичних  |  485 046,5|  344 930,9|       |      |  140 115,6|      |      |      |      |       |   485 046,5|
|    |   |заходів окремих     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державних програм та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комплексних заходів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |програмного характеру, в|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |тому числі на умовах  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |фінансового лізінгу   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301410| 0825 |Функціонування     |   4 580,6|   4 280,6|   2 718,7|    66,5|    300,0|    160,0|    130,0|    25,0|    10,0|     30,0|    4 740,6|
|    |   |Національної наукової  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |медичної бібліотеки   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301420| 0826 |Збереження та      |   3 950,0|   3 450,0|   2 097,3|    141,1|    500,0|    143,7|    143,7|    49,5|    17,2|       |    4 093,7|
|    |   |популяризація історії  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |медицини        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301440| 0763 |Заходи з обміну та   |   5 000,0|   5 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    5 000,0|
|    |   |вивчення досвіду у   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |провідних клініках світу|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301450| 0763 |Забезпечення окремих  |   30 000,0|   15 000,0|       |      |  15 000,0|      |      |      |      |       |    30 000,0|
|    |   |централізованих заходів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |з лікування цукрового  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |діабету         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|    |   |в тому числі на     |   10 000,0|   10 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    10 000,0|
|    |   |забезпечення засобами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |самоконтролю хворих на |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |цукровий діабет     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301480| 0763 |Компенсація виробникам |   94 000,0|   94 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    94 000,0|
|    |   |додаткових витрат,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пов'язаних з підвищенням|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |з 1 січня 2004 р. ставки|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |акцизного збору на спирт|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |етиловий, що      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |використовується для  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виготовлення лікарських |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |засобів         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301520| 0763 |Фінансова підтримка   |   39 903,3|   39 903,3|       |      |      |      |      |      |      |       |    39 903,3|
|    |   |служб Товариства    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Червоного Хреста України|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та внесок до Міжнародної|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |федерації Товариств   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Червоного Хреста    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та Червоного Півмісяця |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301600| 0763 |Заходи з подолання   |   10 000,0|   1 050,0|       |      |   8 950,0|  25 000,0|    737,3|      |      |   24 262,7|    35 000,0|
|    |   |епідемії туберкульозу та|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |СНІДу          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301810| 0763 |Розширення       |  218 257,2|       |       |      |  218 257,2|      |      |      |      |       |   218 257,2|
|    |   |матеріально-технічної  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бази клінічної лікарні |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |"Феофанія" Державного  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |управління справами   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2301820| 0762 |Розробка        |   10 000,0|       |       |      |  10 000,0|      |      |      |      |       |    10 000,0|
|    |   |проектно-кошторисної  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |документації на     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |будівництво заводу з  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |переробки плазми крові |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301830| 0732 |Завершення реконструкції|   9 700,0|       |       |      |   9 700,0|      |      |      |      |       |    9 700,0|
|    |   |харчоблоку Українського |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державного       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |медико-соціального   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |центру ветеранів війни |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |с. Циблі        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301840| 0942 |Завершення будівництва |   80 000,0|       |       |      |  80 000,0|      |      |      |      |       |    80 000,0|
|    |   |гуртожитку N 8,     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |проектування і     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |будівництво гуртожитку |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |N 9 та         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчально-лабораторного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комплексу Національного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |медичного університету |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ім. О.О. Богомольця   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301870| 0942 |Будівництво клінік   |   50 500,0|       |       |      |  50 500,0|      |      |      |      |       |    50 500,0|
|    |   |медичних навчальних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладів III - IV рівнів|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301880| 0732 |Завершення реконструкції|   49 400,0|       |       |      |  49 400,0|      |      |      |      |       |    49 400,0|
|    |   |Науково-практичного   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |медичного центру дитячої|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кардіології та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кардіохірургії     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301890| 0763 |Завершення реконструкції|   10 000,0|       |       |      |  10 000,0|      |      |      |      |       |    10 000,0|
|    |   |приміщень та придбання |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |обладнання для     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |діоксинового центру та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |клініки Інституту    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |екогігієни і      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |токсикології      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ім. Л.І. Медведя    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2310000|   |Міністерство охорони  |       |       |       |      |      |  150 000,0|      |      |      |  150 000,0|   150 000,0|
|    |   |здоров'я України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видатки)        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2311000|   |Міністерство охорони  |       |       |       |      |      |  150 000,0|      |      |      |  150 000,0|   150 000,0|
|    |   |здоров'я України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видатки)        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2311020| 0180 |Субвенція з державного |       |       |       |      |      |  150 000,0|      |      |      |  150 000,0|   150 000,0|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на оснащення  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сільських амбулаторій та|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |фельдшерсько-акушерських|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пунктів, придбання   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |автомобілів швидкої   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |медичної допомоги для  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сільських закладів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |охорони здоров'я    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2400000|   |Міністерство охорони  |  684 801,2|  564 604,6|  394 078,6|   4 908,7|  120 196,6| 1 047 619,2|  84 459,8|  3 862,6|  7 206,1|  963 159,4|  1 732 420,4|
|    |   |навколишнього природного|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |середовища України   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401000|   |Апарат Міністерства   |  217 003,2|  212 448,6|  145 180,7|   4 008,7|   4 554,6|  294 719,2|  53 652,1|  3 862,6|  2 855,2|  241 067,1|   511 722,4|
|    |   |охорони навколишнього  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |природного середовища  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401010| 0540 |Загальне керівництво та |   33 685,7|   33 410,7|   21 678,6|    582,9|    275,0|   6 864,3|   5 111,9|  1 056,0|   356,0|   1 752,4|    40 550,0|
|    |   |управління у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |охорони навколишнього  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |природного середовища  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401020| 0540 |Управління та контроль у|  141 521,9|  141 521,9|   97 765,6|   2 940,7|      |  24 276,7|  20 717,9|  1 270,0|  2 345,9|   3 558,8|   165 798,6|
|    |   |сфері охорони      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навколишнього природного|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |середовища на      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |регіональному рівні   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401040| 0530 |Прикладні наукові та  |   2 931,5|       |       |      |   2 931,5|      |      |      |      |       |    2 931,5|
|    |   |науково-технічні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розробки, виконання   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |робіт за державними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |цільовими програмами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |і державним замовленням |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |у сфері природоохоронної|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |діяльності, фінансова  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підтримка підготовки  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |наукових кадрів     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2401090| 0950 |Підвищення кваліфікації |    782,0|    780,0|    553,8|    12,7|     2,0|    740,7|    615,7|   270,0|    12,0|    125,0|    1 522,7|
|    |   |та перепідготовка у   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сфері охорони      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навколишнього      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |природного середовища  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401160| 0520 |Заходи із створення і  |   38 082,1|   36 736,0|   25 182,7|    472,4|   1 346,1|   4 684,8|   4 413,8|  1 266,6|   141,3|    271,0|    42 766,9|
|    |   |збереження природно-  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заповідного фонду,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ведення кадастрів    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |тваринного і рослинного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |світу, Червоної книги  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401190| 0540 |Моніторинг навколишнього|       |       |       |      |      |  97 458,7|   4 828,0|      |      |   92 630,7|    97 458,7|
|    |   |природного середовища та|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |забезпечення державного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |контролю за додержанням |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вимог природоохоронного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |законодавства      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401230| 0513 |Очистка стічних вод   |       |       |       |      |      |  30 000,0|      |      |      |   30 000,0|    30 000,0|
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401240| 0540 |Міжнародне       |       |       |       |      |      |   6 273,0|   4 618,0|      |      |   1 655,0|    6 273,0|
|    |   |співробітництво у сфері |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |охорони навколишнього  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |природного середовища, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сприяння сталому    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розвитку, екологічній  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |освіті та поширенню   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |екологічної інформації |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401250| 0512 |Поводження з відходами |       |       |       |      |      |  69 206,0|      |      |      |   69 206,0|    69 206,0|
|    |   |та небезпечними     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |хімічними речовинами, в |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |тому числі на ДП    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |"Горлівський хімічний  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |завод"         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401260| 0520 |Формування національної |       |       |       |      |      |  20 000,0|   3 346,8|      |      |   16 653,2|    20 000,0|
|    |   |екологічної мережі   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401290| 0511 |Підвищення якості    |       |       |       |      |      |  25 215,0|      |      |      |   25 215,0|    25 215,0|
|    |   |атмосферного повітря  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401320| 0513 |Фінансова підтримка   |       |       |       |      |      |  10 000,0|  10 000,0|      |      |       |    10 000,0|
|    |   |природоохоронної    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |діяльності, у тому числі|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |через механізм     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |здешевлення кредитів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комерційних банків   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2402000|   |Національне агентство  |   8 439,0|   7 439,0|   4 786,8|    319,4|   1 000,0|      |      |      |      |       |    8 439,0|
|    |   |екологічних інвестицій |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2402010| 0540 |Керівництво та     |   8 439,0|   7 439,0|   4 786,8|    319,4|   1 000,0|      |      |      |      |       |    8 439,0|
|    |   |управління у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |екологічних інвестицій |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2404000|   |Державна геологічна   |   5 500,0|       |       |      |   5 500,0|  672 900,0|      |      |      |  672 900,0|   678 400,0|
|    |   |служба         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2404020| 0444 |Розвиток        |       |       |       |      |      |  672 900,0|      |      |      |  672 900,0|   672 900,0|
|    |   |мінерально-сировинної  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бази, в тому числі   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |буріння артезіанських  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |свердловин       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2404030| 0511 |Геолого-екологічні   |   5 500,0|       |       |      |   5 500,0|      |      |      |      |       |    5 500,0|
|    |   |дослідження та заходи  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2405000|   |Державна служба     |   35 050,0|       |       |      |  35 050,0|      |      |      |      |       |    35 050,0|
|    |   |геодезії, картографії та|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кадастру        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2405020| 0411 |Загальнодержавні    |   11 900,0|       |       |      |  11 900,0|      |      |      |      |       |    11 900,0|
|    |   |геодезичні та      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |картографічні роботи  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2405030| 0490 |Демаркація та      |   23 150,0|       |       |      |  23 150,0|      |      |      |      |       |    23 150,0|
|    |   |делімітація державного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кордону         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2408000|   |Державне агентство   |  418 809,0|  344 717,0|  244 111,1|    580,6|  74 092,0|  80 000,0|  30 807,7|      |  4 350,9|   49 192,3|   498 809,0|
|    |   |земельних ресурсів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2408010| 0421 |Керівництво та     |  336 475,9|  333 938,4|  244 111,1|    568,4|   2 537,5|  30 000,0|  22 600,0|      |  4 300,0|   7 400,0|   366 475,9|
|    |   |управління у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |земельних ресурсів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2408020| 0950 |Підвищення кваліфікації |    195,0|    195,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     195,0|
|    |   |працівників       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Держземагентства    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2408030| 0421 |Проведення земельної  |   69 634,6|   9 500,0|       |      |  60 134,6|      |      |      |      |       |    69 634,6|
|    |   |реформи         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2408040| 0511 |Збереження, відтворення |   9 500,0|       |       |      |   9 500,0|      |      |      |      |       |    9 500,0|
|    |   |та забезпечення     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |раціонального      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |використання земельних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ресурсів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2408600| 0421 |Видача державних актів |   3 003,5|   1 083,6|       |    12,2|   1 919,9|  50 000,0|   8 207,7|      |    50,9|   41 792,3|    53 003,5|
|    |   |на право приватної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |власності на землю в  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сільській місцевості  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2500000|   |Міністерство праці   | 3 557 173,8| 3 205 400,5|  100 764,0|  22 149,1|  351 773,3|  260 702,5|  81 443,7|  15 128,4|  4 929,2|  179 258,8|  3 817 876,3|
|    |   |та соціальної      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |політики України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501000|   |Апарат Міністерства   | 3 053 863,7| 2 803 446,7|   94 619,5|  19 725,0|  250 417,0|  70 342,7|  23 137,0|   290,0|  1 618,2|   49 005,7|  3 124 206,4|
|    |   |праці та соціальної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |політики України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501010| 0412 |Керівництво та     |  114 252,8|  109 252,8|   72 362,6|   4 780,0|   5 000,0|   1 066,7|   1 066,7|      |   851,2|       |   115 319,5|
|    |   |управління у сфері праці|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та соціальної політики |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501040| 1080 |Прикладні наукові та  |   15 666,8|     16,0|       |      |  15 650,8|    580,0|      |      |      |    580,0|    16 246,8|
|    |   |науково-технічні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розробки, виконання   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |робіт за державними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |цільовими програмами і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державним замовленням у |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сфері економіки праці  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та соціальної політики |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501050| 0941 |Підготовка кадрів для  |   13 300,4|   11 496,9|       |      |   1 803,5|    61,0|    30,0|      |      |     31,0|    13 361,4|
|    |   |галузі соціального   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |забезпечення та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціального захисту   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вищими навчальними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладами I і II рівнів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501060| 0950 |Підвищення кваліфікації |    570,6|    570,6|    301,6|    79,4|      |    10,0|    10,0|      |      |       |     580,6|
|    |   |працівників органів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціального захисту і  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціального забезпечення|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501070| 0732 |Спеціалізована протезно-|   6 721,9|   6 371,9|   2 965,0|   1 082,7|    350,0|    26,0|    26,0|      |    3,0|       |    6 747,9|
|    |   |ортопедична та медично- |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |реабілітаційна допомога |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвалідам у клініці   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Науково-дослідного   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інституту протезування, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |протезобудування та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |відновлення       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |працездатності     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501080| 0734 |Санаторне лікування   |   64 427,7|   55 515,0|   18 990,3|  13 782,9|   8 912,7|   3 390,0|   3 162,4|   290,0|   764,0|    227,6|    67 817,7|
|    |   |ветеранів війни (крім  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |хворих на туберкульоз) |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501090| 1090 |Виготовлення бланків  |   6 062,9|   6 062,9|       |      |      |      |      |      |      |       |    6 062,9|
|    |   |посвідчень та нагрудних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |знаків для системи   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціального захисту   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501110| 1040 |Фінансова підтримка   |   1 725,0|   1 725,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 725,0|
|    |   |заходів із соціального |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |захисту дітей      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501120| 1010 |Фінансова підтримка   |   46 690,8|   46 690,8|       |      |      |      |      |      |      |       |    46 690,8|
|    |   |громадських організацій |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвалідів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501130| 1050 |Одноразова матеріальна |   8 080,2|   8 080,2|       |      |      |      |      |      |      |       |    8 080,2|
|    |   |допомога інвалідам та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |непрацюючим       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |малозабезпеченим особам |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501140| 1090 |Створення і       |   36 623,6|   7 623,6|       |      |  29 000,0|      |      |      |      |       |    36 623,6|
|    |   |програмно-технічне   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |забезпечення системи  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформаційно-аналітичної|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підтримки та      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформаційно-методичне |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |забезпечення установ  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |системи Міністерства  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |праці та соціальної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |політики України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2501150| 1030 |Щорічна разова грошова |  402 995,6|  402 995,6|       |      |      |      |      |      |      |       |   402 995,6|
|    |   |допомога ветеранам війни|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та жертвам нацистських |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |переслідувань      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501160| 1030 |Довічні державні    |   3 288,4|   3 288,4|       |      |      |      |      |      |      |       |    3 288,4|
|    |   |стипендії        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501170| 1010 |Розробка нових видів  |   85 425,2|   7 225,2|       |      |  78 200,0|      |      |      |      |       |    85 425,2|
|    |   |протезно-ортопедичних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виробів та       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |обслуговування інвалідів|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |у стаціонарах при    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |протезних підприємствах |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501180| 1070 |Соціальний захист    |   1 259,3|   1 259,3|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 259,3|
|    |   |працівників, що     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вивільняються у зв'язку |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |з виведенням з     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |експлуатації      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Чорнобильської АЕС   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501200| 1070 |Доплати за роботу на  |  371 136,7|  371 136,7|       |      |      |      |      |      |      |       |   371 136,7|
|    |   |радіоактивно забруднених|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |територіях, збереження |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заробітної плати при  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |переведенні на     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |нижчеоплачувану роботу |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та у зв'язку з     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |відселенням, виплати  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підвищених стипендій та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |надання додаткової   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |відпустки громадянам,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |які постраждали     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |внаслідок Чорнобильської|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |катастрофи       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501210| 1070 |Компенсація сім'ям з  |  575 400,0|  575 400,0|       |      |      |      |      |      |      |       |   575 400,0|
|    |   |дітьми та видатки на  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |безплатне харчування  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |дітей, які постраждали |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |внаслідок Чорнобильської|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |катастрофи       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501230| 1070 |Щомісячна грошова    |  742 453,0|  742 453,0|       |      |      |      |      |      |      |       |   742 453,0|
|    |   |допомога у зв'язку з  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |обмеженням споживання  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |продуктів харчування  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |місцевого виробництва та|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |компенсації за пільгове |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |забезпечення продуктами |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |харчування громадян, які|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |постраждали внаслідок  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Чорнобильської     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |катастрофи       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501240| 1070 |Компенсації за втрачене |   10 000,0|   10 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    10 000,0|
|    |   |майно та оплата витрат у|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |зв'язку з переїздом на |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |нове місце проживання  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |громадянам, які     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |постраждали внаслідок  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Чорнобильської     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |катастрофи       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501250| 1070 |Компенсації за шкоду,  |   46 620,5|   46 620,5|       |      |      |      |      |      |      |       |    46 620,5|
|    |   |заподіяну здоров'ю, та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |допомоги на       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |оздоровлення, у разі  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |звільнення з роботи   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |громадян, які      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |постраждали внаслідок  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Чорнобильської     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |катастрофи       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501270| 1010 |Допомога по тимчасовій |   15 175,8|   15 175,8|       |      |      |      |      |      |      |       |    15 175,8|
|    |   |непрацездатності    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |громадянам, які     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |постраждали внаслідок  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Чорнобильської     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |катастрофи       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501300| 1070 |Обслуговування     |    780,0|    780,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     780,0|
|    |   |банківських позик,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |наданих на пільгових  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |умовах до 1999 року   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |громадянам, які     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |постраждали внаслідок  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Чорнобильської     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |катастрофи       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2501360| 1070 |Оздоровлення громадян, |  330 000,0|  330 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |   330 000,0|
|    |   |які постраждали     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |внаслідок Чорнобильської|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |катастрофи       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501370| 1010 |Впровадження      |  100 000,0|       |       |      |  100 000,0|      |      |      |      |       |   100 000,0|
|    |   |інноваційних технологій |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |у виробництві технічних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |засобів реабілітації  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвалідів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501410| 1010 |Реєстрація державною  |   1 963,0|   1 963,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 963,0|
|    |   |службою зайнятості   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |трудових договорів,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |укладених між      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |працівниками та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |фізичними особами    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501420| 1050 |Надання роботодавцям  |   32 000,0|   32 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    32 000,0|
|    |   |дотацій для забезпечення|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |молоді першим робочим  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |місцем         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501550| 0942 |Підготовка кадрів для  |   10 243,5|   9 743,5|       |      |    500,0|   3 419,0|   3 069,0|      |      |    350,0|    13 662,5|
|    |   |галузі соціального   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |забезпечення та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціального захисту   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вищими навчальними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладами III-IV рівнів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501580| 1062 |Придбання (будівництво) |   8 000,0|       |       |      |   8 000,0|      |      |      |      |       |    8 000,0|
|    |   |житла для        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвалідів-сліпих та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвалідів глухих    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501600| 1090 |Розробка та впровадження|   3 000,0|       |       |      |   3 000,0|  39 790,0|      |      |      |   39 790,0|    42 790,0|
|    |   |моделей соціального   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвестування      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501610| 1090 |Підвищення ефективності |       |       |       |      |      |  10 000,0|   5 972,9|      |      |   4 027,1|    10 000,0|
|    |   |управління реформою   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |системи соціального   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |захисту         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501620| 1090 |Створення єдиної системи|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |збору та обліку внесків |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |на загальнообов'язкове |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державне соціальне   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |страхування та подальше |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |формування системи   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |накопичувального    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пенсійного забезпечення |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501630| 1090 |Вдосконалення системи  |       |       |       |      |      |  12 000,0|   8 000,0|      |      |   4 000,0|    12 000,0|
|    |   |соціальної допомоги   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2505000|   |Державний комітет    |   31 947,7|   24 781,8|   6 144,5|   2 424,1|   7 165,9|   1 901,0|   1 652,0|   185,1|   247,8|    249,0|    33 848,7|
|    |   |України у справах    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ветеранів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2505010| 1030 |Керівництво та     |   7 453,8|   6 473,8|   4 063,0|    427,4|    980,0|      |      |      |      |       |    7 453,8|
|    |   |управління у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціального захисту   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ветеранів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2505020| 0734 |Санаторне лікування   |   15 050,9|   8 865,0|   2 081,5|   1 996,7|   6 185,9|   1 901,0|   1 652,0|   185,1|   247,8|    249,0|    16 951,9|
|    |   |ветеранів війни, хворих |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |на туберкульоз     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2505030| 1030 |Фінансова підтримка   |   9 443,0|   9 443,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    9 443,0|
|    |   |громадських організацій |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ветеранів та      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |відвідування військових |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |поховань і військових  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пам'ятників       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507000|   |Фонд соціального захисту|  471 362,4|  377 172,0|       |      |  94 190,4|  188 458,8|  58 454,7|  14 653,3|  3 063,2|  130 004,1|   659 821,2|
|    |   |інвалідів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507030| 1010 |Забезпечення інвалідів |   94 190,4|       |       |      |  94 190,4|  20 658,8|    560,0|      |      |   20 098,8|   114 849,2|
|    |   |та           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвалідів-чорнобильців |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |автомобілями      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507050| 0734 |Санаторно-курортне   |   80 011,9|   80 011,9|       |      |      |      |      |      |      |       |    80 011,9|
|    |   |оздоровлення інвалідів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507080| 1010 |Соціальна, трудова та  |       |       |       |      |      |  167 800,0|  57 894,7|  14 653,3|  3 063,2|  109 905,3|   167 800,0|
|    |   |професійна реабілітація |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвалідів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|    |   |в тому числі на     |       |       |       |      |      |  29 000,0|      |      |      |   29 000,0|    29 000,0|
|    |   |створення Національного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |центру параолімпійської |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |і дефлімпійської    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підготовки та      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |реабілітації інвалідів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та Західного      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |реабілітаційно-     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |спортивного центру   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507090| 1010 |Забезпечення окремих  |  297 160,1|  297 160,1|       |      |      |      |      |      |      |       |   297 160,1|
|    |   |категорій населення   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України технічними та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |іншими засобами     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |реабілітації      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2510000|   |Міністерство праці   | 19 468 774,1| 19 468 774,1|       |      |      |   5 500,0|      |      |      |   5 500,0|  19 474 274,1|
|    |   |та соціальної політики |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видатки)        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2511000|   |Міністерство праці   | 19 468 774,1| 19 468 774,1|       |      |      |   5 500,0|      |      |      |   5 500,0|  19 474 274,1|
|    |   |та соціальної політики |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видатки)        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2511020| 0180 |Субвенція з державного | 4 500 892,9| 4 500 892,9|       |      |      |      |      |      |      |       |  4 500 892,9|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на надання   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пільг та житлових    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |субсидій населенню на  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |оплату електроенергії, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |природного газу, послуг |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |тепло-, водопостачання і|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |водовідведення,     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |квартирної плати,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вивезення побутового  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сміття та рідких    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |нечистот        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2511030| 0180 |Субвенція з державного |  660 886,8|  660 886,8|       |      |      |      |      |      |      |       |   660 886,8|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на надання   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пільг та житлових    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |субсидій населенню на  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |придбання твердого та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |рідкого пічного     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |побутового палива і   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |скрапленого газу    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2511040| 0180 |Субвенція з державного | 1 309 379,5| 1 309 379,5|       |      |      |      |      |      |      |       |  1 309 379,5|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на надання   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пільг з послуг зв'язку |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та інших передбачених  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |законодавством пільг  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(крім пільг на одержання|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ліків, зубопротезування,|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |оплату електроенергії, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |природного і скрапленого|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |газу на побутові    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |потреби, твердого та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |рідкого пічного     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |побутового палива,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |послуг тепло-,     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |водопостачання і    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |водовідведення,     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |квартирної плати,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вивезення побутового  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сміття та рідких    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |нечистот) та компенсацію|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |за пільговий проїзд   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |окремих категорій    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |громадян        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2511050| 0180 |Субвенція з державного | 12 997 614,9| 12 997 614,9|       |      |      |      |      |      |      |       |  12 997 614,9|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на виплату   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |допомоги сім'ям з    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |дітьми, малозабезпеченим|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сім'ям, інвалідам з   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |дитинства,       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |дітям-інвалідам та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |тимчасової державної  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |допомоги дітям     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2511060| 0180 |Субвенція з державного |       |       |       |      |      |   5 500,0|      |      |      |   5 500,0|    5 500,0|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на фінансування|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ремонту приміщень    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |управлінь праці та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціального захисту   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виконавчих органів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міських (міст      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |республіканського    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |в Автономній Республіці |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Крим і обласного    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |значення), районних у  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |містах Києві і     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Севастополі та районних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |у містах рад для    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |здійснення заходів з  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виконання спільного із |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Світовим банком проекту |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |"Вдосконалення системи |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціальної допомоги"  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2600000|   |Міністерство промислової|  814 190,8|   45 140,9|   18 602,3|   1 430,8|  769 049,9|  44 295,8|  16 386,4|      |   100,0|   27 909,4|   858 486,6|
|    |   |політики України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601000|   |Апарат Міністерства   |  814 190,8|   45 140,9|   18 602,3|   1 430,8|  769 049,9|  44 295,8|  16 386,4|      |   100,0|   27 909,4|   858 486,6|
|    |   |промислової політики  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601010| 0442 |Загальне керівництво та |   32 666,9|   28 666,9|   18 049,8|   1 370,5|   4 000,0|    300,0|    300,0|      |   100,0|       |    32 966,9|
|    |   |управління у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |промислової політики  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601030| 0484 |Прикладні наукові та  |   30 897,1|       |       |      |  30 897,1|      |      |      |      |       |    30 897,1|
|    |   |науково-технічні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розробки, виконання   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |робіт за державними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |цільовими програмами і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державним замовленням у |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сфері промисловості, в |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |тому числі погашення  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кредиторської      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заборгованості за    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виконані у       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |1998-1999 роках     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |науково-дослідні та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |дослідно-конструкторські|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |роботи загального    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |галузевого значення   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601040| 0484 |Фінансова підтримка   |    558,0|    558,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     558,0|
|    |   |розвитку наукової    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інфраструктури у сфері |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |промисловості      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601050| 0825 |Функціонування     |    655,5|    650,5|    423,7|    33,9|     5,0|    45,0|    13,0|      |      |     32,0|     700,5|
|    |   |Центральної державної  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |науково-технічної    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бібліотеки       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601060| 0826 |Функціонування     |    215,0|    213,0|    128,8|    26,4|     2,0|      |      |      |      |       |     215,0|
|    |   |Державного       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |металургійного музею  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601080| 0513 |Консервація виробничих |   6 900,0|   4 000,0|       |      |   2 900,0|      |      |      |      |       |    6 900,0|
|    |   |потужностей промислових |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підприємств       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601090| 0441 |Реструктуризація    |   15 000,0|       |       |      |  15 000,0|      |      |      |      |       |    15 000,0|
|    |   |підприємств з підземного|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видобутку залізної руди |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601100| 0513 |Реструктуризація та   |   10 000,0|   4 000,0|       |      |   6 000,0|  21 000,0|  16 073,4|      |      |   4 926,6|    31 000,0|
|    |   |ліквідація об'єктів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підприємств гірничої  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |хімії і здійснення   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |невідкладних      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |природоохоронних заходів|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |в зоні їх діяльності  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601110| 0442 |Заходи спеціального   |   50 000,0|       |       |      |  50 000,0|      |      |      |      |       |    50 000,0|
|    |   |призначення підприємств |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та організацій     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |оборонного комплексу  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601140| 0484 |Наукові розробки у сфері|   6 445,8|       |       |      |   6 445,8|      |      |      |      |       |    6 445,8|
|    |   |стандартизації та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сертифікації промислової|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |продукції        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601160| 0442 |Державна підтримка   |   1 500,0|       |       |      |   1 500,0|  12 950,8|      |      |      |   12 950,8|    14 450,8|
|    |   |вітчизняного      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |машинобудування для   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |агропромислового    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комплексу, в тому числі |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |через механізм     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |здешевлення кредитів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2601190| 0441 |Забезпечення      |   23 000,0|       |       |      |  23 000,0|      |      |      |      |       |    23 000,0|
|    |   |життєдіяльності     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Криворізького      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |гірничо-збагачувального |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комбінату окислених руд |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та відновлення     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |будівництва його    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |об'єктів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601210| 0260 |Забезпечення      |   5 012,5|   5 012,5|       |      |      |      |      |      |      |       |    5 012,5|
|    |   |міжнародного      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |співробітництва у    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |воєнно-промисловій і  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військово-технічній   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сферах         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601230| 0950 |Підвищення кваліфікації |     40,0|     40,0|       |      |      |      |      |      |      |       |      40,0|
|    |   |державних службовців  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |п'ятої-сьомої категорій |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |у сфері промисловості  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601240| 0411 |Презентація українськими|   2 000,0|   2 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    2 000,0|
|    |   |підприємствами     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вітчизняних товарів на |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міжнародній виставці  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |"Ганновер Мессе"    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601350| 0512 |Утилізація звичайних  |   39 300,0|       |       |      |  39 300,0|  10 000,0|      |      |      |   10 000,0|    49 300,0|
|    |   |видів боєприпасів,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |непридатних для     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |подальшого використання |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та зберігання      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601370| 0454 |Виконання заходів    |  590 000,0|       |       |      |  590 000,0|      |      |      |      |       |   590 000,0|
|    |   |Державної комплексної  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |програми розвитку    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |авіаційної промисловості|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України до 2010 року,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |в тому числі через   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |механізм здешевлення  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кредитів та поповнення |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |статутних фондів    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державних підприємств  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |авіаційної промисловості|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2700000|   |Міністерство з питань  |  415 022,2|   20 149,9|   10 981,1|    835,3|  394 872,3|  550 637,0|    508,8|   250,0|    7,6|  550 128,2|   965 659,2|
|    |   |житлово-комунального  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |господарства України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701000|   |Апарат Міністерства з  |  415 022,2|   20 149,9|   10 981,1|    835,3|  394 872,3|  550 637,0|    508,8|   250,0|    7,6|  550 128,2|   965 659,2|
|    |   |питань житлово-     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комунального      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |господарства України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701010| 0610 |Керівництво та     |   19 885,0|   17 156,0|   10 485,5|    824,2|   2 729,0|      |      |      |      |       |    19 885,0|
|    |   |управління у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |житлово-комунального  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |господарства      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701030| 0630 |Прикладні наукові та  |   5 761,1|       |       |      |   5 761,1|      |      |      |      |       |    5 761,1|
|    |   |науково-технічні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розробки, виконання   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |робіт за державними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |цільовими програмами і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державним замовленням у |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сфері розвитку     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |житлово-комунального  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |господарства      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701040| 0630 |Наукові розробки із   |   1 201,0|       |       |      |   1 201,0|      |      |      |      |       |    1 201,0|
|    |   |нормування та      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |стандартизації у сфері |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |житлової політики    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701100| 0443 |Розробка схем та    |    160,0|       |       |      |    160,0|      |      |      |      |       |     160,0|
|    |   |проектних рішень    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |масового застосування  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701120| 0620 |Державний насіннєвий  |    270,4|    270,4|    198,1|     8,1|      |    577,0|    457,0|   220,0|    2,7|    120,0|     847,4|
|    |   |контроль у сфері    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |зеленого будівництва та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |квітникарства      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701130| 0520 |Збереження і вивчення у |    459,4|    438,2|    297,5|     3,0|    21,2|    60,0|    51,8|    30,0|    4,9|     8,2|     519,4|
|    |   |спеціально створених  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |умовах різноманітних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видів дерев і чагарників|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701170| 0511 |Ліквідація наслідків  |   85 000,0|       |       |      |  85 000,0|      |      |      |      |       |    85 000,0|
|    |   |підтоплення територій в |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |містах і селищах України|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2701180| 0640 |Загальнодержавна    |  300 000,0|       |       |      |  300 000,0|  550 000,0|      |      |      |  550 000,0|   850 000,0|
|    |   |програма реформування  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |житлово-комунального  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |господарства      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |( 1869-15 ) в т. ч. на |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |здешевлення кредитів для|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виконання цієї програми |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701190| 0942 |Підготовка фахівців для |   2 285,3|   2 285,3|       |      |      |      |      |      |      |       |    2 285,3|
|    |   |житлово-комунального  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |господарства      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2710000|   |Міністерство з питань  |   70 000,0|       |       |      |  70 000,0| 3 000 000,0| 2 300 000,0|      |      |  700 000,0|  3 070 000,0|
|    |   |житлово-комунального  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |господарства України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видатки)        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2711000|   |Міністерство з питань  |   70 000,0|       |       |      |  70 000,0| 3 000 000,0| 2 300 000,0|      |      |  700 000,0|  3 070 000,0|
|    |   |житлово-комунального  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |господарства України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видатки)        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2711020| 0180 |Субвенція з державного |   50 000,0|       |       |      |  50 000,0|  100 000,0|      |      |      |  100 000,0|   150 000,0|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на придбання  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вагонів для комунального|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |електротранспорту    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(тролейбусів і трамваїв)|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2711100| 0180 |Субвенція з державного |       |       |       |      |      |  600 000,0|      |      |      |  600 000,0|   600 000,0|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на заходи з  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |енергозбереження, у тому|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |числі оснащення     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інженерних вводів    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |багатоквартирних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |житлових будинків    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |засобами обліку     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |споживання води і    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |теплової енергії, ремонт|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |і реконструкцію теплових|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |мереж та котелень,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |будівництво газопроводів|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |і газифікацію населених |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пунктів         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2711140| 0180 |Субвенція з державного |       |       |       |      |      | 2 300 000,0| 2 300 000,0|      |      |       |  2 300 000,0|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на погашення  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заборгованості з    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |різниці в тарифах на  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |теплову енергію,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |послуги з водопостачання|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та водовідведення, що  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вироблялися,      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |транспортувалися та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |постачалися населенню, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |яка виникла у зв'язку з |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |невідповідністю     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |фактичної вартості   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |теплової енергії, послуг|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |з водопостачання та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |водовідведення тарифам, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |що затверджувалися   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та/або погоджувалися  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |органами державної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |влади чи органами    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |місцевого самоврядування|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2711150| 0180 |Субвенція з державного |   20 000,0|       |       |      |  20 000,0|      |      |      |      |       |    20 000,0|
|    |   |бюджету міському бюджету|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |м. Алчевськ на     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціально-економічний  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розвиток        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2750000|   |Міністерство      |  284 610,0|  101 267,3|   61 245,7|   1 171,7|  183 342,7|   6 918,0|   5 343,0|  2 400,3|   608,7|   1 575,0|   291 528,0|
|    |   |регіонального розвитку |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та будівництва України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2751000|   |Апарат Міністерства   |  284 610,0|  101 267,3|   61 245,7|   1 171,7|  183 342,7|   6 918,0|   5 343,0|  2 400,3|   608,7|   1 575,0|   291 528,0|
|    |   |регіонального розвитку |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та будівництва України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2751010| 0443 |Керівництво та     |  100 096,1|   83 091,5|   48 934,5|    773,1|  17 004,6|      |      |      |      |       |   100 096,1|
|    |   |управління у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |регіонального розвитку |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та будівництва     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2751030| 0484 |Прикладні наукові та  |   2 242,4|       |       |      |   2 242,4|      |      |      |      |       |    2 242,4|
|    |   |науково-технічні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розробки, виконання   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |робіт за державними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |цільовими програмами і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державним замовленням у |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сфері будівництва    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2751040| 0484 |Наукові розробки із   |   4 309,0|       |       |      |   4 309,0|      |      |      |      |       |    4 309,0|
|    |   |нормування та      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |стандартизації у сфері |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |будівництва       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2751060| 0824 |Фінансова підтримка   |     15,0|     15,0|       |      |      |      |      |      |      |       |      15,0|
|    |   |творчих спілок у сфері |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |архітектури       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2751070| 0825 |Функціонування Державної|   1 810,6|   1 129,1|    701,8|    51,1|    681,5|    80,0|    80,0|    40,3|      |       |    1 890,6|
|    |   |науково-технічної    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бібліотеки       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2751080| 0827 |Збереження архітектурної|   37 592,0|   16 429,8|   11 609,4|    347,5|  21 162,2|   5 375,5|   5 263,0|  2 360,0|   608,7|    112,5|    42 967,5|
|    |   |спадщини в заповідниках |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2751090| 0829 |Паспортизація,     |   95 700,0|       |       |      |  95 700,0|      |      |      |      |       |    95 700,0|
|    |   |інвентаризація та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |реставрація пам'яток  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |архітектури       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2751100| 0443 |Розробка схем та    |   1 440,0|       |       |      |   1 440,0|      |      |      |      |       |    1 440,0|
|    |   |проектних рішень    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |масового застосування  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2751160| 0829 |Відзначення Державною  |    601,9|    601,9|       |      |      |      |      |      |      |       |     601,9|
|    |   |премією в галузі    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |архітектури       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2751280| 0490 |Державні капітальні   |   15 000,0|       |       |      |  15 000,0|   1 462,5|      |      |      |   1 462,5|    16 462,5|
|    |   |вкладення на реалізацію |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Чорнобильської     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |будівельної програми  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2751800| 0827 |Проведення протизсувних |   25 803,0|       |       |      |  25 803,0|      |      |      |      |       |    25 803,0|
|    |   |заходів, інженерного  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |захисту та       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |протиаварійних робіт на |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |території        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Києво-Печерської Лаври |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2760000|   |Міністерство      | 1 425 000,0|   20 000,0|       |      | 1 405 000,0|  690 000,0|      |      |      |  690 000,0|  2 115 000,0|
|    |   |регіонального розвитку |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та будівництва України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видатки)        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2761000|   |Міністерство      | 1 425 000,0|   20 000,0|       |      | 1 405 000,0|  690 000,0|      |      |      |  690 000,0|  2 115 000,0|
|    |   |регіонального розвитку |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та будівництва України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видатки)        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2761050| 0180 |Субвенція з державного |  100 000,0|       |       |      |  100 000,0|      |      |      |      |       |   100 000,0|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на будівництво |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |і придбання житла    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військовослужбовцям та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |особам рядового і    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |начальницького складу, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |звільненим у запас або |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |відставку за станом   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |здоров'я, віком,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вислугою років та у   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |зв'язку із скороченням |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |штатів, які перебувають |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |на квартирному обліку за|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |місцем проживання,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |членам сімей з числа цих|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |осіб, які загинули під |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |час виконання ними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |службових обов'язків, а |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |також учасникам бойових |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |дій в Афганістані та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |воєнних конфліктів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2761060| 0180 |Субвенція з державного |   15 000,0|       |       |      |  15 000,0|      |      |      |      |       |    15 000,0|
|    |   |бюджету бюджету     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Василівського району на |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціально-економічний  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розвиток        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |смт. Степногірськ    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2761080| 0180 |Субвенція з державного |   30 000,0|       |       |      |  30 000,0|      |      |      |      |       |    30 000,0|
|    |   |бюджету міському бюджету|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |м. Львова на відновлення|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |історичної спадщини   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міста          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2761090| 0180 |Субвенція з державного | 1 180 000,0|       |       |      | 1 180 000,0|      |      |      |      |       |  1 180 000,0|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціально-економічний  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розвиток        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2761110| 0180 |Субвенція з державного |       |       |       |      |      |  690 000,0|      |      |      |  690 000,0|   690 000,0|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на забезпечення|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |житлом працівників   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетної сфери, які  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заключили контракт на  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |20 років        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2761120| 0180 |Субвенція з державного |   30 000,0|       |       |      |  30 000,0|      |      |      |      |       |    30 000,0|
|    |   |бюджету міському бюджету|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міста Дніпродзержинська |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |на проведення      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |протизсувних заходів у |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Шамишиній балці     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2761150| 0180 |Субвенція з державного |   20 000,0|   20 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    20 000,0|
|    |   |бюджету місцевим    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетам на фінансування|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |у 2008 році       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Програм-переможців   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Всеукраїнського конкурсу|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |проектів та програм   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розвитку місцевого   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |самоврядування 2007 року|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2761160| 0180 |Субвенція з державного |   15 000,0|       |       |      |  15 000,0|      |      |      |      |       |    15 000,0|
|    |   |бюджету бюджету     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Новоград-Волинського  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |району Житомирської   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |області на       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціально-економічний  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розвиток району     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2761170| 0180 |Субвенція з державного |   10 000,0|       |       |      |  10 000,0|      |      |      |      |       |    10 000,0|
|    |   |бюджету міському бюджету|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міста Макіївка Донецької|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |області на       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціально-економічний  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розвиток        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2761180| 0180 |Субвенція з державного |   10 000,0|       |       |      |  10 000,0|      |      |      |      |       |    10 000,0|
|    |   |бюджету обласному    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджету Чернігівської  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |області на газифікацію |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |населених пунктів    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2761190| 0180 |Субвенція з державного |   10 000,0|       |       |      |  10 000,0|      |      |      |      |       |    10 000,0|
|    |   |бюджету міському бюджету|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міста Бердянськ     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Запорізької області на |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |укріплення Бердянської |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |коси          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2761200| 0180 |Субвенція з державного |   5 000,0|       |       |      |   5 000,0|      |      |      |      |       |    5 000,0|
|    |   |бюджету міському бюджету|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міста Жовті Води    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Дніпропетровської    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |області на       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціально-економічний  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розвиток        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2800000|   |Міністерство аграрної  | 9 087 192,8| 2 421 627,7|  690 003,1|  21 678,2| 6 665 565,1| 3 074 492,8|  867 601,4| 133 424,2|  13 659,4| 2 206 891,4|  12 161 685,6|
|    |   |політики України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801000|   |Апарат Міністерства   | 7 842 730,6| 1 378 212,0|  272 215,8|   9 985,2| 6 464 518,6| 2 608 571,5|  483 090,1|  28 874,2|  3 221,4| 2 125 481,4|  10 451 302,1|
|    |   |аграрної політики    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801010| 0421 |Загальне керівництво та |  183 819,2|  172 107,7|  110 993,3|   4 151,6|  11 711,5|      |      |      |      |       |   183 819,2|
|    |   |управління у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |агропромислового    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комплексу        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801050| 0482 |Прикладні наукові та  |   14 484,5|       |       |      |  14 484,5|      |      |      |      |       |    14 484,5|
|    |   |науково-технічні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |розробки, виконання   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |робіт за державними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |цільовими програмами і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державним замовленням у |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сфері розвитку     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |агропромислового    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комплексу, фінансова  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підтримка підготовки  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |наукових кадрів     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2801060| 0482 |Наукові розробки у сфері|   40 454,0|       |       |      |  40 454,0|      |      |      |      |       |    40 454,0|
|    |   |стандартизації та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сертифікації      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сільськогосподарської  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |продукції        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801070| 0960 |Оздоровлення та     |   10 565,8|   10 565,8|       |      |      |      |      |      |      |       |    10 565,8|
|    |   |відпочинок дітей    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |працівників       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |агропромислового    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комплексу        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801080| 0941 |Підготовка кадрів для  |  484 678,8|  449 008,8|       |      |  35 670,0|  116 423,3|  111 423,3|      |      |   5 000,0|   601 102,1|
|    |   |агропромислового    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комплексу вищими    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |I і II рівнів      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801100| 0942 |Підготовка кадрів для  |  489 671,2|  461 501,2|       |      |  28 170,0|  316 494,0|  272 864,0|      |      |   43 630,0|   806 165,2|
|    |   |агропромислового    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комплексу вищими    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |III і IV рівнів     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801110| 0990 |Методичне забезпечення |   6 224,1|   5 274,1|   3 031,0|    533,5|    950,0|   7 625,8|   6 365,8|   360,0|   115,5|   1 260,0|    13 849,9|
|    |   |діяльності аграрних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальних закладів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801130| 0930 |Підготовка,       |   7 200,0|   7 200,0|       |      |      |    800,0|    800,0|      |      |       |    8 000,0|
|    |   |перепідготовка та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підвищення кваліфікації |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |робітничих кадрів    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |агропромислового    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комплексу        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801140| 0950 |Підвищення кваліфікації |   6 329,6|   6 119,6|   3 692,1|    484,3|    210,0|   3 810,0|   3 490,0|   875,0|   398,2|    320,0|    10 139,6|
|    |   |кадрів агропромислового |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комплексу закладами   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |післядипломної освіти  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801170| 0421 |Фінансування заходів по |       |       |       |      |      |  100 000,0|      |      |      |  100 000,0|   100 000,0|
|    |   |захисту, відтворенню та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підвищенню родючості  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ґрунтів         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801180| 0421 |Агрохімічна       |   7 900,0|       |       |      |   7 900,0|      |      |      |      |       |    7 900,0|
|    |   |паспортизація земель  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сільськогосподарського |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |призначення       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801190| 0421 |Селекція в тваринництві |  125 000,0|       |       |      |  125 000,0|      |      |      |      |       |   125 000,0|
|    |   |та птахівництві на   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підприємствах      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |агропромислового    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комплексу        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801200| 0421 |Заходи по боротьбі з  |   5 000,0|       |       |      |   5 000,0|      |      |      |      |       |    5 000,0|
|    |   |шкідниками та хворобами |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сільськогосподарських  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |рослин         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801210| 0421 |Бюджетна тваринницька  | 2 871 771,9|       |       |      | 2 871 771,9|  200 000,0|      |      |      |  200 000,0|  3 071 771,9|
|    |   |дотація та державна   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підтримка виробництва  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |продукції рослинництва |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801220| 0421 |Селекція в рослинництві |   90 000,0|       |       |      |  90 000,0|      |      |      |      |       |    90 000,0|
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801230| 0421 |Фінансова підтримка   |   60 000,0|       |       |      |  60 000,0|      |      |      |      |       |    60 000,0|
|    |   |фермерських господарств |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801240|