Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 червня 2010 р. N 449
Київ

Про затвердження переліку певних дій
щодо провадження господарської діяльності
або видів господарської діяльності, право на
вчинення яких набувається на підставі декларації
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 725 від 25.08.20
10
N 461 від 13.04.20
11 )

Відповідно до статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 725 від 25.08.2010 )

2. У пункті 11-1 Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 285; 2003 р., N 23, ст. 1080; 2006 р., N 1-2, ст. 43; 2007 р., N 52, ст. 2097; 2008 р., N 69, ст. 2314; 2010 р. , N 7, ст. 326), слова "за декларативним принципом" замінити словами "за декларацією відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки".

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 461 від 13.04.2011 )

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

( Перелік втратив чинність на підставі Постанови КМ N 725 від 25.08.2010 )