Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 квітня 1993 р. N 284
Київ

Про Порядок визначення та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 21 від 14.01.20
04
N 619 від 21.07.20
10
N 1118 від 08.12.20
10
N 1115 від 20.10.20
11
N 1082 від 26.10.20
11)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів УРСР від 10 жовтня 1974 р. N 485 "Про відшкодування збитків землекористувачам і втрат сільськогосподарського виробництва при відведенні земель для державних або громадських потреб" (ЗП УРСР, 1974 р., N 10, ст. 66);

розділ I постанови Ради Міністрів УРСР від 22 грудня 1983 р. N 523 "Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань земельного законодавства" (ЗП УРСР, 1984 р., N 2, ст. 10);

пункт 3 Змін та доповнень, що вносяться до рішень Уряду УРСР, затверджених постановою Кабінету Міністрів УРСР від 22 серпня 1991 р. N 163 "Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР у зв'язку із прийняттям Закону УРСР "Про власність" (ЗП УРСР, 1991 р., N 9, ст. 75).

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджений
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 1993 р. N 284

Порядок
визначення та відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам

( У тексті Порядку слова "Рада народних депутатів" у всіх
відмінках замінено словом "рада" у відповідному
відмінку, а слова "міст обласного підпорядкування" та
"міст районного підпорядкування" -
відповідно словами "міст обласного значення"
та "міст районного значення" згідно з Постановою КМ
N 21 від 14.01.2004 )

1. Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 21 від 14.01.2004 )

2. Розміри збитків визначаються комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад.

До складу комісій включаються представники Київської, Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад (голови комісій), власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки, представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть їх відшкодовувати, представники державних органів земельних ресурсів і фінансових органів, органів у справах містобудування і архітектури та виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, на території яких знаходяться земельні ділянки. ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 21 від 14.01.2004 )

У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність для використання за цільовим призначенням, до складу комісій включаються також представники територіальних органів Держсільгоспінспекції, санітарно-епідеміологічних і природоохоронних органів. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 21 від 14.01.2004, N 619 від 21.07.2010, N 1115 від 20.10.2011 )

Результати роботи комісій оформляються відповідними актами, що затверджуються органами, які створили ці комісії.

3. Відшкодуванню підлягають:

вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, включаючи незавершене будівництво; ( Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 21 від 14.01.2004 )

вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень;

вартість лісових і деревно-чагарникових насаджень;

вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і протиселевих споруд;

понесені витрати на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи; ( Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 21 від 14.01.2004 )

інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обгрунтовані *).

—————————————————————————————

*) Неодержаний доход - це доход, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.

4. Розміри збитків визначаються в повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення якості земель (з урахуванням ринкової або відновної вартості).

5. Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвердження актів комісій, а при вилученні (викупі) земельних ділянок - після прийняття відповідною радою рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок у період до видачі документа, що посвідчує право на земельну ділянку підприємства, установи, організації або громадянина.

При вилученні (викупі) земельних ділянок до земель запасу збитки відшкодовують власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, ради, які прийняли рішення про вилучення (викуп) земель.

6. При тимчасовому зайнятті земельних ділянок для розвідувальних робіт, а також для обов'язкових планових робіт з будівництва, технічного обслуговування і ремонту лінійної частини магістральних трубопроводів, що проходять в одному технічному коридорі, збитки визначаються за угодою між власниками землі або землекористувачами та підприємствами, установами й організаціями - замовниками таких робіт з обумовленням розмірів збитків і порядку їх відшкодування в договорі. При недосягненні згоди розміри збитків визначаються комісіями, створюваними Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1082 від 26.10.2011 )

7. Не підлягають згідно із Законом України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" ( 2480-17 ) відшкодуванню збитки, завдані власникам та користувачам земельних ділянок, розташованих у межах спеціальних зон об'єктів енергетики внаслідок недотримання ними обмежень щодо використання таких земельних ділянок, встановлених зазначеним Законом ( 2480-17 ). ( Порядок доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 1118 від 08.12.2010 )