Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 червня 2011 р. N 703
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 868 від 17 жовтня 2013
р.)

Про затвердження Порядку
державної реєстрації прав на нерухоме майно
та їх обтяжень і Порядку надання інформації з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

(Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1156 від 21.11.2012)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 824 від 05.09.20
12
N 868 від 19.09.20
12
N 1077 від 12.09.20
12
N 1156 від 21.11.20
12)

Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

(Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 703

Порядок
державної реєстрації прав
на нерухоме майно та їх обтяжень

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав), перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов'язки суб'єктів у сфері державної реєстрації прав, а також процедуру взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

Державна реєстрація прав на об'єкт незавершеного будівництва та їх обтяжень в установлених законом випадках проводиться відповідно до вимог та з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

(Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

органи державної реєстрації прав - структурні підрозділи територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

(Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

реконструкція - реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єкта містобудування.

(Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону.

Державна реєстрація прав, облік безхазяйного нерухомого майна проводяться державною мовою.

2. Державну реєстрацію прав шляхом внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) проводять орган державної реєстрації прав та нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - нотаріус).

Орган державної реєстрації прав проводить:

державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно за місцем розташування такого майна;

державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно незалежно від місця розташування такого майна;

облік безхазяйного нерухомого майна.

Якщо нерухоме майно розміщене в межах території, на якій діє два і більше органів державної реєстрації прав, державна реєстрація права власності та інших речових прав, облік безхазяйного нерухомого майна проводяться одним з таких органів, обраним заінтересованою особою або уповноваженою нею особою (далі - заявник).

Нотаріус проводить державну реєстрацію прав:

реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва (нотаріус, яким вчиняється така дія);

у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва (нотаріус, яким вчинено таку дію).

(Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

3. Рішення щодо державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення яких встановлює Мін’юст, приймає державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор).

Державний реєстратор оформляє рішення за допомогою Державного реєстру прав у двох примірниках, крім випадків, передбачених цим Порядком.

(Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

4. У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об'єкти нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини, квартиру, житлове та нежитлове приміщення.

У разі коли законодавством встановлено вимогу щодо прийняття в експлуатацію об'єкта нерухомого майна, державна реєстрація права власності на нього проводиться після прийняття такого об'єкта в експлуатацію в установленому законодавством порядку.

(Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані.

(Абзац третій пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

Державна реєстрація права власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини, в яких вони розташовані.

(Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки проводиться після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

(Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, що є похідними від права власності, проводиться після державної реєстрації права власності на таке майно.

Не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, що розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є можливим без їх знецінення та зміни призначення.

5. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, повинні відповідати вимогам, що встановлені законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.

Електронні документи оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

6. Державна реєстрація прав, надання відмови в ній проводяться у строк, що не перевищує 14 робочих днів з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (далі - заява про державну реєстрацію), крім випадків, передбачених цим Порядком.

Державна реєстрація прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії та державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії, надання відмови в ній проводяться одночасно з вчиненням такої дії.

Державна реєстрація іпотеки, обтяжень речових прав на нерухоме майно, надання відмови в ній проводяться у день прийняття заяви про державну реєстрацію.

У разі коли після прийняття заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої проводиться державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, подана заява про державну реєстрацію, відповідно до якої державній реєстрації підлягає обтяження речового права, іпотека щодо такого майна, державна реєстрація права власності та інших речових прав на таке майно, надання відмови в ній проводяться у строк, що не перевищує 10 робочих днів з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої проводиться державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно.

Положення абзацу четвертого цього пункту не застосовуються у разі, коли державна реєстрація прав, надання відмови в ній проводяться у строк, визначений в абзаці другому цього пункту.

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, надання відмови в такому обліку здійснюється у день прийняття заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

(Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

Загальні засади проведення
державної реєстрації прав

7. Для проведення державної реєстрації прав заявник подає органові державної реєстрації прав, нотаріусові заяву про державну реєстрацію, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

(Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Заява про державну реєстрацію подається щодо кожного об'єкта нерухомого майна окремо.

У разі коли виникнення, перехід або припинення права власності на житловий будинок, будівлю або споруду відбувається одночасно з виникненням, переходом або припиненням у відповідної заінтересованої особи речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію щодо таких об’єктів.

(Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

8. Орган державної реєстрації прав, нотаріус приймає заяви про державну реєстрацію в порядку черговості їх надходження шляхом реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати та часу їх реєстрації.

(Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Моментом прийняття заяви про державну реєстрацію вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус видає заявникові картку прийому заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін'юст.

(Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

9. Заявник під час подання заяви про державну реєстрацію пред'являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документ, що посвідчує його особу.

(Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

(Абзац четвертий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові, крім документа, що зазначений в абзаці другому або третьому цього пункту, документ, що підтверджує її повноваження.

(Абзац п’ятий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

10. Заявник разом із заявою про державну реєстрацію подає органові державної реєстрації прав, нотаріусові необхідні для такої реєстрації документи, визначені цим Порядком, їх копії, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита.

(Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі коли заінтересована особа відповідно до закону звільнена від сплати державного мита, плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита та документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, не подаються.

(Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Документи, необхідні для проведення державної реєстрації, що подані з порушенням вимог, установлених законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами, є підставою для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію або відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, а не для відмови в прийнятті заяви про державну реєстрацію.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус не приймає заяву про державну реєстрацію у разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату державного мита, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту.

(Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

11. У разі коли після прийняття органом державної реєстрації прав, нотаріусом заяви про державну реєстрацію до органу державної реєстрації прав, нотаріуса подано інші заяви про державну реєстрацію на те саме майно, орган державної реєстрації прав, нотаріус приймає такі заяви. При цьому заява про державну реєстрацію розглядається після прийняття державним реєстратором рішення щодо попередньо розглянутої заяви про державну реєстрацію на те саме майно.

Державний реєстратор у день прийняття заяви про державну реєстрацію на те саме майно приймає рішення про її розгляд після прийняття державним реєстратором рішення щодо заяви про державну реєстрацію, що прийнята раніше, яке орган державної реєстрації прав, нотаріус видає або надсилає рекомендованим листом заявникові.

У разі коли заявник отримує таке рішення особисто, він пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку, та подає картку прийому заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, яку орган державної реєстрації прав, нотаріус повертає заявникові з відміткою про отримання рішення про розгляд заяви про державну реєстрацію після прийняття державним реєстратором рішення щодо заяви про державну реєстрацію, що прийнята раніше, яка підписується заявником із зазначенням дати та часу отримання такого рішення.

(Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

12. Під час розгляду заяви про державну реєстрацію і документів, що додаються до неї, державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно, їх обтяженнями, зокрема щодо:

1) обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення (у встановлених законом випадках);

2) повноважень заявника;

(Підпункт 2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

3) відомостей про нерухоме майно, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, наявних у Державному реєстрі прав та поданих документах;

4) наявності обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до закону;

(Підпункт 4 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

5) наявності факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір (угода) пов'язує можливість проведення державної реєстрації виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав.

13. У разі подання не в повному обсязі документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, яке містить рекомендації щодо усунення обставин, що були підставою для його прийняття.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію видає або надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення заявникові таке рішення.

(Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі коли заявник особисто отримує рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію він пред'являє органові державної реєстрації прав нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку, та подає картку прийому заяви про державну реєстрацію, яку орган державної реєстрації прав, нотаріус повертає заявникові з відміткою про отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, яка підписується заявником із зазначенням дати та часу отримання такого рішення.

(Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Державний реєстратор зупиняє розгляд заяви про державну реєстрацію на строк, що не перевищує п'яти робочих днів з моменту отримання заявником рішення про зупинення розгляду такої заяви.

Державний реєстратор з моменту усунення обставин, що були підставою для прийняття ним рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, приймає рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію. Перебіг строку державної реєстрації продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

(Абзац п’ятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію видає або надсилає рекомендованим листом заявникові таке рішення.

(Абзац шостий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі коли заявник особисто отримує рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію, він пред'являє органові державної реєстрації прав , нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку, та подає картку прийому заяви про державну реєстрацію, яку орган державної реєстрації прав, нотаріус повертає заявникові з відміткою про отримання рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію, яка підписується заявником із зазначенням дати та часу отримання такого рішення.

(Абзац сьомий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Якщо заявник не усунув протягом п'яти робочих днів після отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію обставини, що були підставою для його прийняття, державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень.

14. У разі подання додаткових документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, до раніше прийнятої заяви про державну реєстрацію, розгляд якої зупинено, заявник пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку, та подає картку прийому заяви про державну реєстрацію. Після прийняття додаткових документів орган державної реєстрації прав, нотаріус повертає заявникові картку прийому заяви про державну реєстрацію, до якої внесені відомості про прийняті документи.

(Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

15. Заява про державну реєстрацію може бути відкликана заявником до прийняття рішення щодо державної реєстрації прав шляхом подання органові державної реєстрації прав, нотаріусу заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

(Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Під час подання заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію заявник подає органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку.

(Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Орган державної реєстрації прав, нотаріус приймає заяву про відкликання заяви про державну реєстрацію шляхом її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус видає заявникові картку прийому заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін'юст.

Державний реєстратор розглядає заяву про відкликання заяви про державну реєстрацію в день її прийняття.

(Абзац п’ятий пункту 15 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

За результатами розгляду заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію державний реєстратор приймає рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв'язку з її відкликанням або про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію.

Державний реєстратор приймає рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію виключно за наявності таких підстав:

1) із заявою про відкликання заяви про державну реєстрацію звернулася неналежна особа;

2) за результатами розгляду заяви про державну реєстрацію державним реєстратором вже прийнято рішення про державну реєстрацію або рішення про відмову в державній реєстрації;

3) заяву про державну реєстрацію з відповідним реєстраційним номером заявник не подавав до відповідного органу державної реєстрації прав, нотаріуса.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус в день прийняття рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення.

(Абзац одинадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі прийняття рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв'язку з її відкликанням орган державної реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові також документи, подані ним для проведення державної реєстрації прав.

(Абзац дванадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі коли заявник особисто отримує рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію, заявник пред'являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку, та повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію з відміткою про отримання відповідного рішення, яка підписується ним із зазначенням дати та часу їх отримання.

(Абзац тринадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі коли заявник особисто отримує рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв'язку з її відкликанням, він повертає органові державної реєстрації прав, нотаріусові також картку прийому заяви про державну реєстрацію з відміткою про отримання документів, поданих заявником для проведення державної реєстрації прав, яка підписується ним із зазначенням дати та часу їх отримання.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус не повертає документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита.

Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про відкликання заяви про державну реєстрацію, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію.

(Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

15-1. Проведення державної реєстрації прав зупиняється у разі прийняття рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією таких прав.

На підставі рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, державний реєстратор приймає рішення про зупинення або відмову у зупиненні державної реєстрації прав.

Державний реєстратор приймає рішення про відмову у зупиненні державної реєстрації прав, якщо рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, не набрало законної сили або не завірене належним чином відповідно до законодавства.

Державна реєстрація прав зупиняється до скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав. Загальний строк розгляду заявленого права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

На підставі рішення суду про скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення про відновлення державної реєстрації прав.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про зупинення або відмову у зупиненні державної реєстрації прав або відновлення державної реєстрації прав надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення.

(Порядок доповнено пунктом 15-1 згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

16. За результатами розгляду заяви про державну реєстрацію та документів, необхідних для її проведення, державний реєстратор приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або рішення про відмову в такій реєстрації.

17. На підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо об'єкта нерухомого майна, право власності на який заявлено вперше, державний реєстратор відкриває розділ у Державному реєстрі прав, реєстраційну справу та присвоює реєстраційний номер такому об'єкту.

Державний реєстратор оформляє рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в одному примірнику.

18. Державний реєстратор на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень вносить записи до Державного реєстру прав.

Під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, заявленого вперше, щодо якого у спеціальному розділі Державного реєстру прав містяться записи про речові права, обтяження таких прав, державний реєстратор переносить відповідні записи до розділу Державного реєстру прав, відкритого на такий об’єкт нерухомого майна.

(Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день перенесення записів із спеціального розділу Державного реєстру прав надсилає повідомлення про перенесення записів органові державної реєстрації прав, нотаріусові, яким проведено відповідну державну реєстрацію прав у спеціальному розділі.

(Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

19. Датою та часом державної реєстрації прав та їх обтяжень вважається дата та час реєстрації заяви про державну реєстрацію у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

20. Після внесення записів до Державного реєстру прав державний реєстратор формує витяг з Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках, один з яких державний реєстратор долучає до реєстраційної справи.

У разі проведення державної реєстрації іпотеки, обтяжень речових прав на нерухоме майно державний реєстратор оформляє витяг з Державного реєстру прав у трьох примірниках, крім випадків, передбачених цим Порядком.

(Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Державний реєстратор використовує бланк витягу з Державного реєстру прав, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.

(Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

(Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

21. Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про державну реєстрацію видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові витяг з Державного реєстру прав разом з документами, що подавалися заявником для проведення державної реєстрації прав, одним із способів, зазначених у заяві про державну реєстрацію.

(Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі коли заявник особисто отримує зазначені документи, він пред'являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку. Після отримання документів заявник повертає органові державної реєстрації прав, нотаріусові картку прийому заяви про державну реєстрацію з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується ним із зазначенням дати та часу їх отримання.

(Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Орган державної реєстрації прав, нотаріус не повертає заяву про державну реєстрацію, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита.

(Абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

22. Державний реєстратор долучає до реєстраційної справи заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав.

У разі прийняття нотаріусом рішення про державну реєстрацію заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття такого рішення передає органові державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом, для долучення їх до реєстраційної справи.

(Пункт 22 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Реєстраційна справа, у тому числі закрита, підлягає довічному зберіганню в архіві, який створюється в органі державної реєстрації прав.

23. Державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень виключно за наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав, що визначені у Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

24. Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення разом з документами, що подавалися заявником для проведення державної реєстрації прав.

(Абзац перший пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі коли заявник особисто отримує зазначені документи, він пред'являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку. Після отримання документів заявник повертає органові державної реєстрації прав, нотаріусові картку прийому заяви про державну реєстрацію з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується ним із зазначенням дати та часу їх отримання.

(Абзац другий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Орган державної реєстрації прав, нотаріус не повертає заяву про державну реєстрацію, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита.

(Абзац третій пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав.

У разі прийняття нотаріусом рішення про відмову в державній реєстрації заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав, нотаріус долучає до облікової справи.

(Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Особливості державної реєстрації прав за заявами
про державну реєстрацію в електронній формі

24-1. У випадках, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", органові державної реєстрації прав можуть подаватися заяви про державну реєстрацію в електронній формі (далі - заяви в електронній формі).

Заявником під час подання заяви в електронній формі є державний виконавець та Державний кадастровий реєстратор (далі - кадастровий реєстратор).

Орган державної реєстрації прав приймає заяви в електронній формі в порядку черговості їх надходження, у тому числі відповідних заяв у паперовій формі, у порядку, передбаченому для заяв у паперовій формі.

На підтвердження прийняття заяви в електронній формі орган державної реєстрації прав надає заявникові картку прийому заяви в електронній формі.

24-2. Під час подання заяви в електронній формі на таку заяву накладається електронний цифровий підпис заявника.

24-3. Заявник разом із заявою в електронній формі подає органові державної реєстрації прав визначені цим Порядком наявні оригінали електронних документів або наявні електронні копії оригіналів документів, що виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі.

У разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату державного мита, крім випадків, передбачених цим Порядком, орган державної реєстрації прав повертає заяву в електронній формі без реєстрації її у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

24-4. Рішення за результатом розгляду заяви в електронній формі, а також інші документи, що видані, оформлені державним реєстратором під час її розгляду відповідно до цього Порядку, державний реєстратор у день прийняття рішення надає заявникові в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

У разі коли за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію, поданої кадастровим реєстратором, державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, орган державної реєстрації прав у день прийняття такого рішення надсилає рекомендованим листом з описом вкладення свідоцтво про право власності на нерухоме майно та витяг з Державного реєстру прав кадастровому реєстраторові для подальшої їх видачі правонабувачеві земельної ділянки.

24-5. Заява в електронній формі та інші документи, подані заявником для проведення державної реєстрації прав в електронній формі, заявникові не повертаються.

Із заяви та документів в електронній формі державний реєстратор виготовляє копії в паперовій формі, які засвідчує своїм підписом, скріплює печаткою та долучає до реєстраційної або облікової справи.

Інші документи, що видані, оформлені або отримані державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав, долучаються державним реєстратором до реєстраційної або облікової справи відповідно до цього Порядку.

(Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Особливості державної реєстрації
права власності та інших речових
прав на нерухоме майно

25. У разі проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно заінтересованою особою є власник (власники), інший правонабувач (правонабувачі), сторона (сторони) правочину, відповідно до якого виникло право власності та інше речове право.

У випадку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", державна реєстрація прав проводиться на підставі заяви кадастрового реєстратора, який є уповноваженою особою правонабувача земельної ділянки.

(Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Для уповноваження кадастрового реєстратора на подання органові державної реєстрації прав заяви про державну реєстрацію правонабувач земельної ділянки подає кадастровому реєстраторові, який здійснив державну реєстрацію відповідної земельної ділянки, заяву про державну реєстрацію в паперовій формі та інші документи, визначені цим Порядком.

(Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

(Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

26. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно необхідними документами є документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно та інші документи, визначені цим Порядком.

27. Документами, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, є:

1) укладений в установленому законом порядку договір, предметом якого є нерухоме майно, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або речове право на нерухоме майно, чи його дублікат;

2) свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат;

3) свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат;

4) свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, видані нотаріусом, чи їх дублікати;

5) свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане державним реєстратором відповідно до цього Порядку;

6) свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді;

7) свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією до набрання чинності цим Порядком;

8) рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийняте власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;

9) державний акт на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою;

10) рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;

11) ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди;

12) заповіт, яким встановлено сервітут на нерухоме майно;

13) закон, яким встановлено сервітут на нерухоме майно;

14) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об'єкта нерухомого майна релігійній організації;

15) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об'єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;

16) інші документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно відповідно до закону.

28. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно заявник, крім документів, що зазначені у пункті 27 цього Порядку, подає копії документів, що зазначені в пункті 9 цього Порядку (крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування).

У разі подання документів заінтересованою особою особисто така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (далі - реєстраційний номер облікової картки платника податку), крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.

У разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.

(Пункт 28 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

29. Для проведення державної реєстрації права власності на новозбудований чи реконструйований об'єкт нерухомого майна заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав технічний паспорт на такий об'єкт.

(Пункт 29 в редакції Постанови КМ N 824 від 05.09.2012)

30. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно на підставі договору, відповідно до якого право власності або інше речове право на нерухоме майно набувається у зв'язку з настанням або ненастанням певної події, заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-29 цього Порядку, подає документ, що підтверджує факт настання або ненастання такої події.

(Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

31. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі, заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-30 цього Порядку, подає документ, що підтверджує факт надання згоди іпотекодержателем або органом державної податкової служби на відчуження або інше визначення юридичної долі нерухомого майна, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі.

(Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

32. Для проведення державної реєстрації права власності на підставі рішення про передачу об'єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-29 і 31 цього Порядку, подає:

(Абзац перший пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

1) рішення правонабувача майна, уповноваженого ним органу про надання згоди на передачу об'єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;

2) акт приймання-передачі об'єкта нерухомого майна, відповідно до якого оформлено передачу такого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність.

33. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27, 28, 30 і 31 цього Порядку, подає витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли в документах, що зазначені у пункті 27 цього Порядку, відсутні відомості про кадастровий номер земельної ділянки).

(Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

33-1. Для проведення державної реєстрації права користування на земельні ділянки, сформовані шляхом поділу або об’єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у користуванні, заявник, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, подає документ, що підтверджує виникнення права користування на раніше сформовану земельну ділянку і зазначений у пункті 27 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 33-1 згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

34. Для проведення державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку, подає:

(Абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

1) завірену в установленому порядку копію письмової вимоги про усунення порушень, надіслану іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця, в якій зазначається стислий зміст порушеного зобов'язання, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менше ніж 30-денний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання такої вимоги;

2) документ, що підтверджує сплив 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя, якщо більш тривалий строк не вказано у надісланій іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмовій вимозі;

3) звіт про оцінку предмета іпотеки, складений після спливу строку, що зазначений у письмовій вимозі, надісланій іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця;

(Підпункт 4 пункту 34 виключено на підставі Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

5) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли предметом іпотеки є земельна ділянка та в документах, що зазначені у пункті 27 цього Порядку, відсутні відомості про її кадастровий номер);

(Підпункт 5 пункту 34 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

6) заставну (у разі, коли іпотечним договором передбачено її видачу).

Наявність зареєстрованої у Державному реєстрі прав заборони відчуження нерухомого майна, накладеної нотаріусом під час посвідчення договору іпотеки, на підставі якого відбувається перехід права власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до іпотекодержателя, не є підставою для відмови у проведенні державної реєстрації права власності за іпотекодержателем.

35. Для проведення державної реєстрації права власності на споруду (приміщення) для розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та міжнародних міжурядових організацій заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-31 цього Порядку, подає відповідну ноту МЗС, а для розміщення міжнародних неурядових та іноземних організацій - лист Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної та Севастопольської міської держадміністрації.

(Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

(Пункт 36 виключено на підставі Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

37. Орган державної реєстрації прав, нотаріус проводить державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу об'єкта нерухомого майна або виділу частки з об'єкта нерухомого майна, у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, право власності на яке заявлено вперше.

(Абзац перший пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Державний реєстратор переносить записи Державного реєстру прав про речові права та їх обтяження щодо об'єкта нерухомого майна, який поділяється або частка з якого виділяється, до відкритих на кожний з новостворених об'єктів нерухомого майна розділів Державного реєстру прав.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус після проведення державної реєстрації права власності на один з новостворених об'єктів нерухомого майна у разі відсутності державної реєстрації права власності на інший новостворений об'єкт нерухомого майна у день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає власникові такого об'єкта письмове повідомлення про проведення державної реєстрації права власності на один з новостворених об'єктів, в якому рекомендує звернутися до органу державної реєстрації прав, нотаріуса з метою проведення державної реєстрації права власності на інший новостворений об'єкт.

(Абзац третій пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Державний реєстратор приймає рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи, відкритих щодо об'єкта нерухомого майна, який поділено або частку з якого виділено, після проведення державної реєстрації права власності щодо останнього новоствореного об'єкта нерухомого майна.

Державний реєстратор оформляє рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи на об'єкт нерухомого майна, який поділено або частку з якого виділено, в одному примірнику.

Державний реєстратор закриває розділ Державного реєстру прав та реєстраційну справу на об'єкт нерухомого майна, який поділено або частку з якого виділено, після долучення до реєстраційної справи відповідних документів.

У разі прийняття нотаріусом рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи на об’єкт нерухомого майна, який поділено або частку з якого виділено, розділ Державного реєстру прав закриває нотаріус та у день прийняття зазначеного рішення передає відповідні документи органові державної реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом, для долучення їх до реєстраційної справи та подальшого її закриття.

(Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

38. Орган державної реєстрації прав, нотаріус проводить державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майно, що утворився в результаті об'єднання об'єктів нерухомого майна, у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, право власності на яке заявлено вперше.

(Абзац перший пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Державний реєстратор переносить записи Державного реєстру прав про речові права та їх обтяження щодо об'єктів нерухомого майна, що об'єднуються, до відкритого для новоствореного об'єкта нерухомого майна розділу Державного реєстру прав.

Державний реєстратор приймає рішення про закриття розділів Державного реєстру прав та реєстраційних справ, відкритих щодо кожного з об'єктів нерухомого майна, які об'єднано, після проведення державної реєстрації права власності щодо новоствореного об'єкта нерухомого майна в результаті такого об'єднання.

Державний реєстратор оформляє рішення про закриття розділів Державного реєстру прав та реєстраційних справ на об'єкти нерухомого майна, що об'єднано, в одному примірнику.

Державний реєстратор закриває розділи Державного реєстру прав та реєстраційні справи на об'єкти нерухомого майна, що об'єднано, після долучення до реєстраційних справ відповідних документів.

У разі прийняття нотаріусом рішення про закриття розділів Державного реєстру прав та реєстраційних справ на об’єкти нерухомого майна, що об’єднано, розділи Державного реєстру прав закриває нотаріус та у день прийняття зазначеного рішення передає відповідні документи органові державної реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом, для долучення їх до реєстраційних справ та подальшого їх закриття.

(Пункт 38 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

39. Для проведення державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з його знищенням заявник, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна, та підтверджує факт його знищення. Документи, що зазначені у пункті 27 цього Порядку, заявник не подає.

(Абзац перший пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 824 від 05.09.2012)

Державний реєстратор одночасно з прийняттям відповідного рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень приймає рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи, відкритих щодо такого об'єкта нерухомого майна.

Державний реєстратор оформляє рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи на знищений об'єкт нерухомого майна в одному примірнику.

Державний реєстратор закриває розділ Державного реєстру прав та реєстраційну справу на знищений об'єкт нерухомого майна після долучення до неї відповідних документів.

У разі наявності державної реєстрації інших речових прав або їх обтяжень на таке нерухоме майно орган державної реєстрації прав у день прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає правонабувачеві такого майна, обтяжувачеві чи особі, в інтересах якої встановлено обтяження, письмове повідомлення про проведення державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з його знищенням.

(Абзац п’ятий пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

40. Під час проведення державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з відмовою від права власності орган державної реєстрації прав у день прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає органові місцевого самоврядування, на території якого розташоване таке майно, а також правонабувачеві, обтяжувачеві чи особі, в інтересах якої встановлено обтяження, права та обтяження прав яких зареєстровані відповідно до вимог цього Порядку, письмове повідомлення про проведення державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з відмовою від права власності.

(Пункт 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

41. Під час проведення державної реєстрації припинення речового права на нерухоме майно, відмінного від права власності, в установлених законом або договором випадках орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає власникові нерухомого майна (у разі, коли заяву про державну реєстрацію подано правонабувачем) чи правонабувачеві нерухомого майна (у разі, коли заяву про державну реєстрацію подано власником) письмове повідомлення про проведення державної реєстрації припинення такого речового права.

(Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Особливості державної реєстрації
права власності на нерухоме майно на підставі
свідоцтва про право власності на нерухоме майно

42. Державний реєстратор у встановлених законом випадках за результатами розгляду заяви про державну реєстрацію видає свідоцтво про право власності на нерухоме майно, на підставі якого проводить державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

(Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

43. Державний реєстратор використовує бланк свідоцтва про право власності на нерухоме майно, зразок та опис якого встановлює Мін'юст.

(Абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Державний реєстратор оформляє свідоцтво про право власності на нерухоме майно в двох примірниках, підписує і засвідчує їх печаткою, один з яких орган державної реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові разом з витягом з Державного реєстру прав, а другий долучає до реєстраційної справи.

44. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно з видачею свідоцтва про право власності на таке майно за новим правонабувачем проводиться за наявності державної реєстрації права власності на таке майно за попереднім правонабувачем, крім проведення державної реєстрації права власності на новозбудоване нерухоме майно.

Державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно щодо новозбудованого або реконструйованого нерухомого майна проводиться за наявності державної реєстрації речового права на земельну ділянку, на якій розташоване таке майно, за заінтересованою особою (крім випадків проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на квартиру, житлове чи нежитлове приміщення).

Державна реєстрація права власності на земельну ділянку з видачею свідоцтва про право власності на таке майно проводиться за наявності державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі.

(Пункт 44 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

45. У разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені юридичної особи, що є компанією з управління активами інституційних інвесторів, така особа, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав регламент корпоративного інвестиційного фонду або регламент пайового інвестиційного фонду та свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до реєстру інститутів спільного інвестування.

У разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені юридичної особи, що є управителем фонду операцій з нерухомістю, така особа, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав затверджені правила фонду операцій з нерухомістю.

46. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з набуттям права власності на новозбудовані чи реконструйовані об'єкти нерухомого майна заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 28, 29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:

документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку (крім випадків реконструкції квартири, житлового або нежитлового приміщення);

(Абзац другий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли в документі, що посвідчує речове право на земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер);

(Пункт 46 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

документ, що зазначений у пункті 27 цього Порядку та підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці (у разі проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з набуттям права власності на реконструйований об'єкт нерухомого майна);

(Абзац четвертий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

(Абзац п’ятий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

документ, що підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси.

У разі коли державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно проводиться на реконструйований об'єкт нерухомого майна, що до проведення реконструкції належав на праві спільної власності, заявник, крім документів, що зазначені в цьому пункті, подає органові державної реєстрації прав письмову згоду всіх співвласників об'єкта нерухомого майна щодо проведення його реконструкції. Якщо розмір відповідних часток у праві спільної власності змінився у зв'язку з проведенням реконструкції об'єкта нерухомого майна, заявник подає органові державної реєстрації прав письмову заяву співвласників про розподіл часток у спільній власності на реконструйований об'єкт нерухомого майна.

(Абзац сьомий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі коли державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно проводиться на новозбудований або реконструйований об'єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося двома і більше особами, заявник, крім документів, що зазначені в цьому пункті, подає органові державної реєстрації прав документ, яким визначено окрему частину об'єкта нерухомого майна, що набувається у власність кожною з таких осіб, або письмову заяву даних осіб про розподіл часток у спільній власності на новозбудований або реконструйований об'єкт нерухомого майна у зв'язку з набуттям права спільної власності на такий об'єкт.

(Абзац восьмий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі коли державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно проводиться на новозбудований або реконструйований об'єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті спільної діяльності, заявник, крім документів, що зазначені в цьому пункті, подає органові державної реєстрації прав договір про спільну діяльність або договір простого товариства.

(Абзац дев’ятий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

47. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з набуттям права власності на новозбудовані або реконструйовані об'єкти нерухомого майна, будівництво яких здійснювалося із залученням від фізичних та юридичних осіб коштів на інвестування та фінансування об'єктів будівництва, заявник, крім документів, що зазначені в абзацах першому - шостому пункту 46 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:

(Абзац перший пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

1) затверджений особою, що залучала від фізичних та юридичних осіб такі кошти, перелік інвесторів, які брали участь в інвестуванні та фінансуванні об'єкта будівництва та за якими здійснюється державна реєстрація прав;

2) установлений законодавством документ, що підтверджує набуття у власність інвестором закріпленого за ним об'єкта інвестування (інвестиційний договір, договір про пайову участь тощо).

У разі коли державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно проводиться за інвестором у результаті його участі у фонді фінансування будівництва, документом, що підтверджує набуття у власність закріпленого за інвестором об'єкта інвестування, є отримана від управителя такого фонду довідка про право довірителя на набуття у власність об'єкта інвестування.

У разі коли державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно проводиться за інвестором у результаті придбання безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця нерухомості, документами, що підтверджують набуття у власність закріпленого за інвестором об'єкта інвестування, є договір купівлі-продажу облігацій та документ, згідно з яким відбулося закріплення відповідного об'єкта інвестування за власником облігацій (договір резервування, бронювання тощо).

48. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з набуттям права власності на об'єкти нерухомого майна, збудовані в результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу, заявник, крім документів, що зазначені в абзацах першому - шостому пункту 46 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:

(Абзац перший пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

затверджений загальними зборами кооперативу список членів та/або асоційованих членів кооперативу;

документ, що підтверджує викуп членом та/або асоційованим членом кооперативу квартири, дачі, гаража, іншої будівлі, споруди або приміщення.

У разі передачі паю (його частини) особі, яка не є членом кооперативу, заявник, крім документів, що зазначені в абзацах першому та третьому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав документ, на підставі якого відбулася така передача, та письмову згоду кооперативу, що надана його уповноваженим відповідно до статуту органом.

49. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з набуттям права власності на новозбудовані або реконструйовані об'єкти нерухомого майна, майнові права на які належать іншим особам, заявник, крім документів, що зазначені в абзацах першому - шостому пункту 46 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:

(Абзац перший пункту 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

1) перелік осіб, яким належать майнові права на об'єкт будівництва, затверджений особою, яка здійснювала відчуження таких майнових прав;

2) договір купівлі-продажу майнових прав.

50. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з внесенням до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду) юридичної особи нерухомого майна заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав акт приймання-передачі об'єкта нерухомого майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду) юридичної особи.

У разі коли внесення нерухомого майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду) юридичної особи здійснюється іншою юридичною особою, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав рішення про внесення нерухомого майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду) юридичної особи, прийняте уповноваженим органом управління такої юридичної особи.

У разі коли до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду) юридичної особи вноситься об'єкт нерухомого майна, що належить на праві спільної власності, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав письмову згоду усіх співвласників щодо внесення одним із співвласників об'єкта нерухомого майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду) юридичної особи.

51. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам об'єктів нерухомого майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:

1) у разі ліквідації юридичної особи - ліквідаційний баланс, який затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, та письмову заяву таких осіб, яким передано майно юридичної особи, що припиняється, про розподіл між ними такого нерухомого майна або рішення відповідного органу щодо подальшого використання такого майна;

2) у разі злиття, приєднання або перетворення юридичної особи - передавальний акт, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про злиття, приєднання або перетворення юридичної особи, та документ, що підтверджує факт передачі такого майна юридичній особі;

3) у разі поділу юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи - розподільчий баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про поділ юридичної особи або виділ з неї нової юридичної особи, та документ, що підтверджує факт передачі такого майна юридичній особі.

52. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з передачею об'єктів нерухомого майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи за рішенням учасників або органу, уповноваженого на це установчими документами, заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:

1) рішення уповноваженого на це установчими документами органу юридичної особи про передачу об'єкта нерухомого майна у власність фізичній або юридичній особі, що вийшла із складу засновників (учасників) юридичної особи;

2) документ, що підтверджує факт передачі такого майна фізичній або юридичній особі, що вийшла із складу засновників (учасників) юридичної особи.

53. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з поверненням об'єктів нерухомого майна у власність реабілітованим громадянам заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 28 і 29 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав рішення комісії з питань поновлення прав реабілітованих про повернення об'єкта нерухомого майна реабілітованій особі.

54. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з виділенням окремого об'єкта нерухомого майна із складу об'єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше об'єктів, заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав документ, що підтверджує присвоєння виділеному об'єкту нерухомого майна самостійної адреси.

У разі коли власником об'єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше об'єктів, є юридична особа, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав відповідне рішення уповноваженого органу управління такої юридичної особи.

У разі коли об'єкт нерухомого майна, що складається з двох або більше об'єктів, належить на праві спільної власності, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав письмову згоду всіх співвласників. При цьому право спільної власності на виділений об'єкт нерухомого майна із складу об'єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше об'єктів, не припиняється.

55. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з переведенням об'єкта нерухомого майна з житлового у нежитловий або з нежитлового у житловий заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав рішення відповідного органу, уповноваженого законом на прийняття рішення про переведення об'єкта нерухомого майна з житлового в нежитловий або з нежитлового в житловий.

У разі коли під час переведення об'єкта нерухомого майна з житлового в нежитловий або з нежитлового в житловий проводиться реконструкція такого об'єкта, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 44 цього Порядку.

55-1. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з набуттям права власності на новосформовану земельну ділянку заявник подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 28 цього Порядку.

У разі формування земельної ділянки у порядку відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної власності заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність або про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі підготовки лотів до проведення земельних торгів).

У разі формування земельної ділянки шляхом поділу або об’єднання раніше сформованих земельних ділянок заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав документ, що підтверджує виникнення права власності на раніше сформовану земельну ділянку і зазначений у пункті 27 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 55-1 згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Особливості державної реєстрації іпотеки

56. У разі проведення державної реєстрації іпотеки заінтересованою особою є іпотекодержатель та у випадку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", державний виконавець.

(Пункт 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

57. Державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою, зміни умов обтяження нерухомого майна іпотекою, анулювання та видача нової заставної, відступлення прав за іпотечним договором або передача заставної, видача дубліката заставної проводяться відповідно до вимог закону, цього Порядку та з урахуванням особливостей, зазначених у цьому розділі.

58. Для проведення державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою заявник подає документи, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку.

У разі проведення державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою на підставі іпотечного договору, яким передбачено видачу заставної, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає заставну, на якій у разі проведення державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою державний реєстратор проставляє відмітку, форму із зазначенням опису якої встановлює Мін'юст.

(Пункт 58 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

59. Для проведення державної реєстрації зміни умов обтяження нерухомого майна іпотекою заявник подає документи, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку.

У разі коли іпотечним договором, до якого вносяться зміни і доповнення, передбачено видачу заставної, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає нову заставну, видану у зв'язку із зміною умов обтяження нерухомого майна іпотекою, на якій у разі проведення державної реєстрації прав державний реєстратор проставляє відмітку, форму із зазначенням опису якої встановлює Мін'юст.

(Пункт 59 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

60. Для проведення державної реєстрації відступлення прав за іпотечним договором заявник подає документи, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку.

(Пункт 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

61. Для проведення державної реєстрації передачі заставної заявник, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, подає заставну, на якій виконано передавальний напис (індосамент) її власником.

(Пункт 61 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

62. Для проведення державної реєстрації видачі дубліката заставної заявник, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, подає дублікат заставної, на якій державний реєстратор проставляє відмітку, форму із зазначенням опису якої встановлює Мін'юст.

(Пункт 62 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

63. Для проведення державної реєстрації припинення обтяження нерухомого майна іпотекою заявник у разі подання заяви про державну реєстрацію в паперовій формі подає документи, що зазначені у пункті 28 цього Порядку.

Для проведення державної реєстрації припинення обтяження нерухомого майна іпотекою у разі придбання (передачі) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки, державний виконавець подає органові державної реєстрації прав примірник акта про реалізацію предмета іпотеки.

(Пункт 63 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

64. Державна реєстрація іпотеки майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус, яким проведено державну реєстрацію іпотеки майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене, у спеціальному розділі Державного реєстру прав, зберігає документи, що зазначені у пункті 22 цього Порядку, до відкриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи на такий об’єкт нерухомого майна.

(Абзац другий пункту 64 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

Орган державної реєстрації прав, нотаріус не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання повідомлення про перенесення записів із спеціального розділу Державного реєстру прав передає документи, що зазначені в абзаці другому цього пункту, органові державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом, для долучення їх до реєстраційної справи.

(Абзац третій пункту 64 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

65. У разі проведення державної реєстрації іпотеки примірники витягу з Державного реєстру прав надаються відповідно до вимог цього Порядку заявникові та іпотекодавцеві.

(Абзац перший пункту 65 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

Якщо іпотекодержателів або іпотекодавців кілька, державний реєстратор кожному з них оформляє примірник витягу з Державного реєстру прав.

Державна реєстрація обтяжень
речових прав на нерухоме майно

66. У разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно заінтересованою особою є орган державної влади, орган місцевого самоврядування або їх посадові особи, якими встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно, а також особа, в інтересах якої встановлено обтяження (обтяжувач).

67. Для проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно документами, що підтверджують виникнення, перехід та припинення обтяжень таких речових прав, є:

1) рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили;

(Підпункт 2 пункту 67 виключено на підставі Постанови КМ N 868 від 19.09.2012)

3) рішення державного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно;

4) визначений законодавством документ, на якому нотаріусом вчинено напис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна;

5) рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об'єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду;

6) договір, укладений у порядку, встановленому законом, яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дублікат;

7) закон, яким встановлено заборону користування та/або розпорядження нерухомим майном;

8) інші акти відповідних органів державної влади та посадових осіб згідно із законом.

68. Для проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно заявник, крім документів, що зазначені у пункті 67 цього Порядку, подає копії документів, що зазначені в пункті 9 цього Порядку (крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування).

У разі подання документів заінтересованою особою особисто така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає копію реєстраційного номера облікової картки платника податку, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.

У разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.

(Пункт 68 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

69. Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване у Державному реєстрі прав, проводиться у спеціальному розділі зазначеного Реєстру.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус, яким проведено державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно у спеціальному розділі Державного реєстру прав, зберігає документи, що зазначені у пункті 22 цього Порядку, до відкриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи на такий об’єкт нерухомого майна.

(Абзац другий пункту 69 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

Орган державної реєстрації прав, нотаріус не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання повідомлення про перенесення записів із спеціального розділу Державного реєстру прав передає документи, що зазначені в абзаці другому цього пункту, органові державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом, для долучення їх до реєстраційної справи.

(Пункт 69 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

70. У разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно не за місцем його розташування орган державної реєстрації прав, нотаріус, який проводив таку реєстрацію, передає документи, що зазначені у пункті 22 цього Порядку, органові державної реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна у порядку, встановленому Мін'юстом, для долучення їх до відповідної реєстраційної справи.

(Абзац перший пункту 70 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

(Абзац другий пункту 70 виключено на підставі Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

71. У разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно примірники витягу з Державного реєстру прав надаються відповідно до вимог цього Порядку заявникові та власникові нерухомого майна, речові права якого обтяжено (боржникові).

(Абзац перший пункту 71 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі коли обтяження речового права на нерухоме майно стосується також іншого правонабувача такого майна, відмінного від власника, примірник витягу з Державного реєстру прав надається такому правонабувачеві.

(Абзац педругий пункту 71 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

Якщо обтяжувачів, боржників або інших правонабувачів, відмінних від власника, кілька, державний реєстратор оформляє для кожного з них примірник витягу з Державного реєстру прав.

Державна реєстрація права власності
на об'єкт незавершеного будівництва

72. Державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва проводиться у порядку, встановленому для державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, право власності на яке заявлено вперше, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

Державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва проводиться за наявності державної реєстрації речового права на земельну ділянку, на якій розташований такий об'єкт, за заінтересованою особою.

73. У разі проведення державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва заінтересованою особою є особа, яка здійснює його будівництво.

74. Для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва заявник подає:

(Абзац перший пункту 74 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку;

(Підпункт 1 пункту 74 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

1-1) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли в документі, що посвідчує речове право на земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер);

(Пункт 74 доповнено підпунктом 1-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

2) документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт;

3) документи, що зазначені у пункті 28 цього Порядку.

75. Якщо відповідно до законодавства право на виконання будівельних робіт виникає з моменту повідомлення уповноважених органів, заявник, крім документів, що зазначені у пункті 74 цього Порядку, подає копію документа, що відповідно до законодавства підтверджує факт повідомлення.

(Пункт 75 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

76. Для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 74 і 75 цього Порядку, подає документ, що зазначений у пункті 29 цього Порядку.

(Пункт 76 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

77. Під час проведення державної реєстрації права власності на новостворений об'єкт нерухомого майна після завершення будівництва та у випадках, передбачених законодавством, прийняття в експлуатацію об'єкта незавершеного будівництва, право власності на який зареєстровано відповідно до вимог цього Порядку, державний реєстратор не відкриває новий розділ Державного реєстру прав та реєстраційну справу на такий об'єкт нерухомого майна.

Облік безхазяйного нерухомого майна

78. Для проведення обліку безхазяйного нерухомого майна орган місцевого самоврядування подає органові державної реєстрації прав заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

79. Орган державної реєстрації прав приймає заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна шляхом її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації.

Моментом прийняття заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав видає уповноваженій особі органу місцевого самоврядування картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін'юст.

80. Під час подання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна уповноважена особа органу місцевого самоврядування пред'являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує її особу, документ, що підтверджує її повноваження, та подає їх копії (крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування).

(Пункт 80 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

81. Під час розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор встановлює відсутність державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, щодо якого подано зазначену заяву, а також відсутність державної реєстрації обтяжень речових прав на таке нерухоме майно у спеціальному розділі Державного реєстру прав.

У разі коли підставою для звернення органу місцевого самоврядування до органу державної реєстрації прав із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності, державний реєстратор встановлює наявність державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з відмовою від права власності.

82. Заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна може бути відкликана органом місцевого самоврядування у будь-який час до прийняття державним реєстратором рішення щодо обліку безхазяйного нерухомого майна.

Відкликання заяви здійснюється шляхом подання органом місцевого самоврядування до органу державної реєстрації прав заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

Під час подання заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна уповноважена особа органу місцевого самоврядування пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 80 цього Порядку.

Орган державної реєстрації прав підтверджує прийняття заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна шляхом її реєстрації в базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації.

Орган державної реєстрації прав видає уповноваженій особі органу місцевого самоврядування картку прийому заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін'юст.

Заява про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна розглядається державним реєстратором у день її прийняття органом державної реєстрації прав.

(Абзац шостий пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

За результатом розгляду заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якого встановлює Мін'юст.

Рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи.

Державний реєстратор приймає рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна виключно за наявності таких підстав:

1) із заявою про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа;

2) за результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державним реєстратором вже прийнято рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна;

3) заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відповідним реєстраційним номером орган місцевого самоврядування не подавав до такого органу державної реєстрації прав.

Орган державної реєстрації прав у день прийняття державним реєстратором рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення органові місцевого самоврядування таке рішення.

(Абзац тринадцятий пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі прийняття державним реєстратором рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням орган державної реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення органові місцевого самоврядування також подану ним заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, вона пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 80 цього Порядку, та повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання відповідного рішення, яка підписується нею із зазначенням дати та часу його отримання.

(Абзац п’ятнадцятий пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням, вона повертає органові державної реєстрації прав також картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання нею заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яка підписується нею із зазначенням дати та часу її отримання.

Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші документи, що видані, оформлені чи отримані ним під час розгляду заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

83. За результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якого встановлює Мін'юст.

Державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна в одному примірнику, яке долучає до облікової справи.

84. На підставі прийнятого рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор вносить записи до спеціального розділу Державного реєстру прав та відкриває облікову справу.

85. Датою та часом взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважається момент прийняття органом державної реєстрації прав заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

86. Після внесення записів до спеціального розділу Державного реєстру прав державний реєстратор формує витяг з Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи.

87. Орган державної реєстрації прав у день прийняття державним реєстратором рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення органові місцевого самоврядування витяг з Державного реєстру прав одним із способів, зазначених у заяві про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

(Абзац перший пункту 87 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує витяг з Державного реєстру прав, така особа пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 80 цього Порядку. Після отримання витягу з Державного реєстру прав уповноважена особа органу місцевого самоврядування повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання витягу з Державного реєстру прав, яка підписується нею із зазначенням дати та часу його отримання.

88. Державний реєстратор приймає рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна виключно за наявності таких підстав:

1) безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону;

2) нерухоме майно або його частина розміщені на території, державну реєстрацію прав на якій проводить інший орган державної реєстрації прав;

(Підпункт 2 пункту 88 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

3) із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа;

4) у Державному реєстрі прав або його спеціальному розділі, інших базах даних, які використовує державний реєстратор, містяться записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, або записи про державну реєстрацію обтяжень речових прав на таке майно;

5) у Державному реєстрі прав відсутні записи про припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з відмовою власника від права власності (у разі, коли підставою для звернення органу місцевого самоврядування із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності).

Відмова у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна з підстави, зазначеної у підпункті 2 цього пункту, не може здійснюватися у разі, коли об’єкт нерухомого майна розміщений у межах території, на якій діють два і більше органів державної реєстрації прав, одним з таких органів на вибір заявника.

(Пункт 88 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи.

89. Орган державної реєстрації прав у день прийняття державним реєстратором рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна видає або надсилає рекомендованим листом органові місцевого самоврядування таке рішення.

(Абзац перший пункту 89 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна, така особа пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 80 цього Порядку. Після отримання рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна така особа повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання зазначеного рішення, яка підписується нею із зазначенням дати та часу його отримання.

90. Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час ведення обліку безхазяйного нерухомого майна.

91. У разі коли до органу державної реєстрації прав подано заяву про державну реєстрацію стосовно нерухомого майна, щодо якого державний реєстратор розглядає заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або щодо якого державним реєстратором прийнято рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, орган державної реєстрації прав реєструє заяву про державну реєстрацію в базі даних про реєстрацію заяв і запитів, а державний реєстратор розглядає її у загальному порядку.

Якщо за результатами розгляду заяви про державну реєстрацію державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на нерухоме майно, яке органом державної реєстрації прав узяте на облік безхазяйного нерухомого майна, такий орган не пізніше наступного робочого дня з моменту державної реєстрації прав та їх обтяжень в Державному реєстрі прав надсилає рекомендованим листом органові місцевого самоврядування, за заявою якого взяте на облік безхазяйне нерухоме майно, письмове повідомлення про проведення органом державної реєстрації прав державної реєстрації прав на таке нерухоме майно.

Використання реєстраційних даних Реєстру
прав власності на нерухоме майно, Єдиного
реєстру заборон відчуження об'єктів
нерухомого майна, Державного реєстру
іпотек та Державного реєстру
обтяжень рухомого майна

92. Під час розгляду заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої державну реєстрацію прав у Державному реєстрі прав заявлено вперше, державний реєстратор використовує дані Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна для цілей справляння державного мита та/або перенесення записів про обтяження речових прав на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації права власності або іншого речового права на таке майно.

(Пункт 92 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

93. Державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) записів про:

1) державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно;

2) обтяження нерухомого майна іпотекою в Державному реєстрі іпотек;

3) обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

4) обтяження податковою заставою речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, порядок доступу до якого встановлює Мін’юст.

(Пункт 93 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

94. У разі наявності записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек та/або Державному реєстрі обтяжень рухомого майна державний реєстратор переносить відповідні записи до розділу Державного реєстру прав, відкритого на об’єкт нерухомого майна.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає рекомендованим листом органові або посадовій особі, якими встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно, особі, в інтересах якої встановлено обтяження, письмове повідомлення про прийняте державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав та перенесення ним відомостей про обтяження речових прав на таке нерухоме майно до даного Реєстру (за наявності у зазначених реєстрах відомостей про місцезнаходження (адресу) органу (особи).

Порядок використання та перенесення державним реєстратором записів з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна до Державного реєстру прав встановлює Мін’юст.

(Пункт 94 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

95. Під час розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) будь-яких даних про нерухоме майно, щодо якого органові державної реєстрації прав подано таку заяву, в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек та Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 703

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2012 р. N 1156)

Порядок
надання інформації з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Дія цього Порядку не поширюється на процедуру надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також під час взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яка здійснюється відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону.

2. Інформація з Державного реєстру прав надається державним реєстратором прав на нерухоме майно органу державної реєстрації прав (далі - державний реєстратор) у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.

3. Інформація з Державного реєстру прав надається державним реєстратором незалежно від місця розташування нерухомого майна.

4. Витяг, інформаційна довідка та виписка з Державного реєстру прав формуються за допомогою програмного забезпечення зазначеного Реєстру та оформляються з використанням бланка, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.

5. Документи, що подаються для отримання інформації з Державного реєстру прав, повинні відповідати вимогам, встановленим законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.

6. Надання інформації з Державного реєстру прав або відмова в її наданні здійснюється у день прийняття органом державної реєстрації прав заяви (запиту) про надання інформації з Державного реєстру прав (далі - заява (запит).

Надання інформації з Державного реєстру прав

7. Для отримання інформації з Державного реєстру прав особа, зазначена у статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далі - заявник), подає органові державної реєстрації прав заяву (запит), форму та вимоги до заповнення якої (якого) встановлює Мін’юст.

8. Орган державної реєстрації прав приймає заяву (запит) шляхом її (його) реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй (йому) реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її (його) реєстрації.

Моментом прийняття заяви (запиту) вважається дата та час її (його) реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви (запиту), форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін’юст.

9. Під час подання заяви (запиту) заявник пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа пред’являє органові державної реєстрації прав, крім документа, що посвідчує її особу, документ, що підтверджує її повноваження.

10. Заявник подає органові державної реєстрації прав разом із заявою (запитом) документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав та копії документів, що зазначені в пункті 9 цього Порядку (крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування).

У разі коли заявник відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" звільнений від плати за надання інформації з Державного реєстру прав, документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав не подається.

Орган державної реєстрації прав не приймає заяву (запит) у разі відсутності документа про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту.

11. Під час розгляду заяви (запиту) державний реєстратор перевіряє наявність підстав для отримання заявником інформації з Державного реєстру прав.

12. За результатами розгляду заяви (запиту) державний реєстратор формує витяг, інформаційну довідку чи виписку або приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту, форму та вимоги до оформлення яких встановлює Мін’юст.

Державний реєстратор приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав виключно за наявності таких підстав:

із заявою (запитом) звернулася неналежна особа;

у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження (у разі розгляду заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу).

Державний реєстратор приймає рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту виключно за наявності таких підстав:

у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження;

у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек наявні записи про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.

13. Витяг, інформаційна довідка та виписка з Державного реєстру прав, рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту оформляються державним реєстратором у двох примірниках, крім випадку, передбаченого абзацом третім цього пункту.

Один примірник витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру прав, рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту державний реєстратор долучає до облікової справи.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав у формі витягу з підстав відсутності у Реєстрі відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор оформляє витяг з Державного реєстру прав в одному примірнику, який долучає до облікової справи.

14. Орган державної реєстрації прав у день прийняття заяви (запиту) видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові витяг, інформаційну довідку чи виписку з Державного реєстру прав або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту в один із способів, що зазначений у заяві (запиті).

У разі коли заявник особисто отримує витяг, інформаційну довідку чи виписку або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту, він пред’являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку. Після отримання витягу, інформаційної довідки чи виписки або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви (запиту) з відміткою про їх отримання, яка підписується ним із зазначенням дати та часу отримання.

15. Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву (запит), документи, подані разом із заявою (запитом), а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду заяви (запиту).

Використання реєстраційних даних
Реєстру прав власності на нерухоме майно,
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів
нерухомого майна та Державного реєстру іпотек

16. Під час розгляду заяви (запиту) про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу чи інформаційної довідки державний реєстратор у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі прав використовує реєстраційні дані Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек.

17. Під час розгляду заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу державний реєстратор встановлює наявність записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або записів про обтяження нерухомого майна іпотекою в Державному реєстрі іпотек.

У разі наявності таких записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек державний реєстратор рекомендує заявникові у рішенні про відмову у наданні інформації з Державного реєстру прав у формі витягу з підстав відсутності відомостей у Державному реєстрі прав звернутися до органу державної реєстрації прав із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав.

18. Під час розгляду запиту про надання інформації з Державного реєстру прав у формі інформаційної довідки державний реєстратор встановлює наявність записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або записів про обтяження нерухомого майна іпотекою в Державному реєстрі іпотек.

У разі наявності таких записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек державний реєстратор оформляє інформаційні довідки з таких реєстрів у двох примірниках з використанням бланка, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.

Один примірник інформаційної довідки державний реєстратор долучає до облікової справи, а другий примірник до рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1077 від 12.09.2012; в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)