Документ : Нове в Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ


Нове в Інструкції з обліку основних засобів
та інших необоротних активів бюджетних установ

З метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку необоротних активів наказом N 526 внесено зміни до Інструкції N 64, відповідно до яких Інструкція N 64 має назву “Інструкція з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ”.

Змінами установлено, що роботи щодо встановлення структурованої кабельної системи, настройки локальної обчислювальної мережі тощо, а також витратні матеріали (кабельні лотки, монтажні панелі, розетки, коректори тощо), використані при проведенні таких робіт, не відносяться до вартості необоротних активів, а списуються на фактичні видатки на підставі виправдних документів, зокрема актів виконаних робіт тощо.

Внесеними змінами уточнено, що необоротні активи, отримані безоплатно від інших установ, зараховуються на баланс установи за первісною (відновлювальною) вартістю установи, що їх передала, із зазначенням нарахованої суми зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації.

Також уточнено, що відомість нарахування зносу на основні засоби (типова форма N ОЗ-12 (бюджет), затверджена наказом N 125/70) застосовується для відображення нарахування зносу на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи.

Крім того, Інструкцію N 164 доповнено новим розділом “Знос необоротних активів”, яким установлено новий порядок нарахування зносу необоротних активів бюджетних установ.

Відповідно до нових норм нарахування зносу здійснюється на необоротні активи, що є на балансі бюджетних установ та перебувають в експлуатації, і зупиняється на період їх реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Об'єктом для нарахування зносу є первісна (відновлювальна) вартість необоротних активів.

Знос не нараховується на:

земельні ділянки;

пам'ятки культурної спадщини національного або місцевого значення, внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, унікальні документи Національного архівного фонду України, внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання, які зберігаються в бібліотеках згідно із Законом N 3814-ХІІ, тощо, як об'єкти з невизначеним строком корисного використання;

багаторічні насадження, що не досягли повного розвитку (віку початку плодоносіння, експлуатаційного віку);

музейні цінності як об'єкти з невизначеним строком корисного використання;

природні ресурси;

незавершене капітальне будівництво.

Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100% від вартості необоротних активів. Знос, нарахований у розмірі 100% від вартості необоротних активів, придатних для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

Для нарахування зносу й з метою уніфікації та обгрунтованості визначення суми зносу основних засобів бюджетних установ застосовуються строки їх корисного використання та річні норми зносу, наведені у додатку до Інструкції N 64 (див. додаток).

На такі необоротні активи, як експонати зоопарків, виставок, бібліотечних фондів, малоцінні необоротні матеріальні активи, білизна, постільні речі, одяг та взуття, інвентарна тара, матеріали довготривалого використання для наукових цілей нарахування зносу відтепер здійснюється таким чином: у розмірі 50% від первісної вартості об'єкта необоротних активів - у першому місяці передачі у використання та решта 50% від первісної вартості - у місяці його ліквідації (списання з балансу).

Щодо нематеріальних активів, то норми нарахування зносу та строки корисного використання визначаються виходячи зі строку дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства України. На нематеріальні активи, строк корисного використання яких не визначено, знос не нараховується.

Знос необоротних активів відображається на рахунку 13 “Знос необоротних активів” Плану рахунків з розподілом на субрахунки: 131 “Знос основних засобів”; 132 “Знос інших необоротних матеріальних активів”; 133 “Знос нематеріальних активів”.

Сума зносу об'єктів необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.

Місячна сума зносу необоротних активів визначається діленням річної суми зносу на 12. Формулу для обчислення суми зносу наведено у листі N 15-04/3296-23975, відповідно до якого сума зносу обчислюється таким чином:

сума зносу = (В х Н / 100%):12 х К

де, сума зносу, нарахована за нормами, запровадженими з 2009 р., за місяці перебування об'єкта в експлуатації протягом 2009 р.;

В - первісна (балансова) вартість;

Н - норма зносу до первісної вартості в розрахунку на рік, %;

К - кількість місяців перебування об'єкта в експлуатації.

На загальну суму нарахованого зносу складається меморіальний ордер за типовою формою N 274 (бюджет), затвердженою наказом N 68, дані якого заносяться до книги “Журнал-головна”.

У бухгалтерському обліку нарахування суми зносу відображається записом за дебетом субрахунку 401 “Фонд у необоротних активах” та кредитом відповідних субрахунків рахунку 13 “Знос необоротних активів”.

Наказ N 526 набирає чинності з дати офіційного опублікування (“Офіційний вісник України” від 31.12.2009 р. N 100), тобто є чинним з 31.12.2009 р.

Додаток

Норми зносу на необоротні активи бюджетних установ

N з/п    Назва субрахунку    Назва підгрупи    Строк корисного використання, роки    Норма зносу до первісної вартості в розрахунку на рік,% 
1    Будинки та споруди    Виробничо-господарського призначення (підгрупа 1): з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларьки, альтанки тощо;  10    10   
Дерев’яні, каркасні та щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні та панельні, глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні;  20    5   
без каркасів зі стінами полегшеної кам’яної кладки, залізобетонними, цегляними і дерев’яними колонами та стовпами, із залізобетонними, дерев’яними та іншими перекриттями; дерев’яні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами;  25 .    4   
із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам’яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані;  50    2   
Повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2): каркасно-комишитові та інші полегшені;  15    7   
сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманові;  20    5   
інші некласифіковані  50 
2    Машини та обладнання    Вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3 – 9)  10    10   
Робочі машини та обладнання (підгрупа 2)  15 
Силові машини та обладнання (підгрупа 1)  10  10 
3    Транспорт
ні засоби   
Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1 – 2)  20    5   
Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1)  10    10   
Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об’ємом циліндра (підгрупа 1 ): до 2500 см3 7    15   
більше 2500 см3 та інші  10  10 
Автомобілі вантажні (підгрупа 1): вантажопідйомністю до 5 т;  7    15   
вантажопідйомністю від 5 т до 20 т;  15 
вантажопідйомністю більше 20 т та інші  15 
Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об’ємом циліндра (підгрупа 1): до 2.800 см3 7    15   
понад 2800 см3 та інші  10  10 
      Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3 - 5)  5    20   
4    Інструменти, прилади та інвентар    Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 1)  20    5   
Інструменти (підгрупа 2)  20 
Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 3 - 4)  10    10   
5    Робочі і продуктивні тварини  Усі підгрупи  7    15   
6    Інші основні засоби  Інші основні засоби (підгрупа 3)    10    10   
7    Необоротні матеріальні активи спеціального призначен
ня 
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення    20    5   

Перелік використаних нормативних документів:

Закон України N 3814-ХІІ від 24.12.93 р. “Про Національний архівний фонд та архівні установи” (зі змінами та доповненнями)

Наказ Держказначейства України N 64 від 17.07.2000 р. “Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ” (зареєстровано в Мін'юсті України 31.07.2000 р. за N 459/4680, зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція N 64)

Наказ Держказначейства України N 68 від 27.07.2000 р. “Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання” (зареєстроване в Мін'юсті України 31.08.2000 р. за N 570/4791, зі змінами та доповненнями)

Наказ Головного управління Держказначейства України N114 від 10.12.99 р. “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ” (зареєстровано в Мін'юсті України 20.12.99 р. за N 890/4183, зі змінами та доповненнями, за текстом - План рахунків)

Наказ Головного управління Держказначейства України, Держкомстату України N 125/70 від 02.12.97 р. “Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання” (зареєстровано в Мін'юсті України 22.12.97 р. за N 612/2416)

Наказ Держказначейства України, Мінфіну України N526 від 22.12.2009 р. “Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 17.07.2000 р. N 64” (зареєстровано в Мін'юсті України 29.12.2009 р. за N 1261/17277)

Лист Держказначейства України N 15-04/3296-23975 від 31.12.2009 р. “Про надання роз'яснень (щодо наказу Державного казначейства України від 22.12.2009 р. N 526 “Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 17.07.2000 р. N 64”)”

Оксана СКІЧКО,
оглядач “Вісника”

“Вісник податкової служби України” N 5 лютий 2010 р.
передплатні індекси:
22599 (укр.) 22600 (рос.)Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Стан бази
Субота, 18.09.2021
В базi 549581 документ

 Огляд останніх надходжень
Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання
Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]

2005-2017 © ПАРУС