Консультации : Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами


Материал подготовлен специалистами редакции журнала "Бюджетная бухгалтерия"

КОНСУЛЬТУЄ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ОБ'ЄДНАНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ

Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу
за новими вимогами

На сьогодні при встановленні штатної чисельності працівників професійно-технічних навчальних закладів використовуються документи, що були видані ще за часів Радянського Союзу. Проте, як відомо, з 1 вересня 2012 року наберуть чинності Типові штатні нормативи професійно-технічних навчальних закладів (далі - Типові штати), затверджені наказом Міносвіти від 06.12.2010 р. № 1204.

Питання формування штатних розписів професійно-технічних навчальних закладів відповідно до вимог Типових штатів розглянемо у цій статті.

Перш за все зазначимо: Типові штати поширюються на всі типи професійно-технічних навчальних закладів (далі - ПТНЗ), які визначено у ст. 18 Закону № 103/98, а саме:

- професійно-технічне училище відповідного профілю;

- професійне училище соціальної реабілітації;

- вище професійне училище;

- професійний ліцей;

- професійний ліцей відповідного профілю;

- професійно-художнє училище;

- художнє професійно-технічне училище;

- вище художнє професійно-технічне училище;

- училище-агрофірму;

- вище училище-агрофірму;

- училище-завод;

- центр професійно-технічної освіти;

- центр професійної освіти;

- навчально-виробничий центр;

- центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;

- навчально-курсовий комбінат;

- навчальний центр;

- інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання.

Як зазначено у п. 3 наказу № 1204 штатні розписи ПТНЗ повинні бути приведені у відповідність до Типових штатів, при цьому з метою економного і раціонального використання коштів не слід допускати збільшення чисельності працівників у закладах, що склалась на 01.09.2012 р.

Чисельність штатних посад у навчальних закладах приводиться у відповідність з фондом оплати праці і затверджується відповідними органами управління освітою. Згідно з п. 32 Порядку № 228 штатні розписи затверджуються керівником відповідної вищестоящої установи, за винятком зазначених у п. 33 цього Порядку.

Так, п.п. 7-1 п. 33 Порядку № 228 встановлено: штатні розписи бюджетних установ, що утримуються за рахунок бюджетів сіл, селищ, міст (у тому числі міст районного значення), затверджуються міськими, сільськими, селищними головами або керівниками відповідних структурних підрозділів виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, до сфери управління яких віднесено бюджетну установу.

У спільному листі Міносвіти та Профспілки працівників освіти і науки України від 17.02.2011 р. № 1/9-108, № 02-8/97 зазначалося, що подання на затвердження проектів штатних розписів навчальних закладів здійснюються після попереднього погодження з виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації, що підтверджується відповідними підписами.

Назви посад у штатному розписі

Штатний розпис ПТНЗ розробляється в межах затвердженого фонду заробітної плати, дотримуючись найменування посад, передбачених Типовими штатами.

Нагадаємо, що згідно з п. 2.14 Інструкції № 58 записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій.

Назви посад у штатних розписах мають відповідати професійним назвам робіт, зазначеним у Класифікаторі професій. Крім того, оформлюючи необхідну документацію (трудові книжки, накази, тарифікаційні списки тощо), необхідно записувати назви посад працівників відповідно до Класифікатора професій.

Покажчик професійних назв робіт за кодами професій, визначених Типовими штатами, наведемо у таблиці.

Код Класифікатора професій  Випуск ДКХП*  Професійна назва роботи 
Керівники 
1210.1 «Керівники підприємств, установ та організацій»  Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.) 
1210.1 «Керівники підприємств, установ та організацій»  Заступник директора;
Заступник директора з навчально-виховної
(навчальної, виховної) роботи 
1210.1 «Керівники підприємств, установ та організацій»  Директор (завідувач) філіалу 
1229.7 «Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності»  Завідувач відділення 
1222.2 «Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості»  Старший майстер 
1229.6 «Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту»  Довідник № 85  Керівник фізичного виховання 
1231 «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники»  Довідник № 1  Головний бухгалтер 
1231 «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники»  Заступник головного бухгалтера 
1239 «Керівники інших функціональних підрозділів»  Довідник № 1  Завідувач господарства 
1229.6 «Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту»  Довідник № 81  Завідувач бібліотеки 
1225 «Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення»  Довідник № 87, Довідник № 1  Завідувач гуртожитку 
1210.1 «Керівники підприємств, установ та організацій»  Начальник штабу цивільної оборони 
1226.2 «Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку»  Довідник № 1  Завідувач складу 
1226.2 «Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку»  Довідник № 1  Завідувач камери схову (ручного багажу) 
1225 «Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення»  Довідник № 65  Завідувач виробництва 
Професіонали 
2149.2 «Інженери (інші галузі інженерної справи)»  Довідник № 1  Інженер з охорони праці 
2429 «Інші професіонали в галузі правознавства»  Довідник № 1  Юрисконсульт 
2351.2 «Інші професіонали в галузі методів навчання»  Методист 
2144.2 «Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій»  Довідник № 1  Інженер-електронік 
2441.2 «Економісти»  Довідник № 1  Економіст 
2221.2 «Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології)»  Довідник № 78  Лікар 
2445.2 «Психологи»  Довідник № 80  Практичний психолог 
2340 «Вчителі спеціалізованих навчальних закладів»  Довідник № 80  Перекладач-дактилолог навчальних закладів 
Фахівці 
3231 «Медичні сестри, що асистують професіоналам»  Довідник № 78  Сестра медична або фельдшер 
3115 «Технічні фахівці - механіки»  Механік 
3340 «Інші фахівці в галузі освіти»  Довідник № 80  Вихователь 
3231 «Медичні сестри, що асистують професіоналам»  Довідник № 78  Сестра медична з дієтичного харчування 
3433 «Бухгалтери та касири-експерти»  Довідник № 1  Бухгалтер 
3423 «Агенти із зайнятості й трудових контрактів»  Довідник № 1  Інспектор з кадрів 
3340 «Інші фахівці в галузі освіти»  Довідник № 80  Майстер виробничого навчання
Педагог професійного навчання 
3340 «Інші фахівці в галузі освіти»  Майстер виробничого навчання водінню 
3476 «Організатори у сфері культури та мистецтва»  Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.) 
3119 «Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки»  Технік 
Технічні службовці 
4115 «Секретарі»  Довідник № 1  Секретар-друкарка 
4115 «Секретарі»  Секретар навчальної частини (диспетчер) 
4211 «Касири та білетери»  Довідник № 1  Касир 
4144 «Переписувачі та діловоди»  Довідник № 1  Паспортист 
Працівники сфери торгівлі та послуг 
5121 «Доглядачі будинків та чергові в готелях та гуртожитках»  Довідник № 1  Комендант 
5122 «Кухарі»  Довідник № 65  Шеф-кухар 
5122 «Кухарі»  Довідник № 65  Кухар 
Кваліфіковані робітники з інструментом 
7212 «Зварники та газорізальники»  Довідник № 42  Електрогазозварник 
7233 «Механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин»  Довідник № 42  Слюсар-ремонтник 
7129 «Будівельники, ремонтники споруд та верхолази»  Довідник № 87  Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 
7241 «Електромеханіки та електромонтажники»  Довідник № 1  Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
7442 «Виробники взуття»  Взуттьовик з ремонту взуття 
Робітники з обслуговування, експлуатації та
контролювання за роботою технологічного устаткування,
складання устаткування та машин 
8155 «Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти та природного газу»  Довідник № 1  Оператор заправних станцій 
8264 «Робітники, що обслуговують машини для вибілювання, фарбування та чищення»  Довідник № 1  Машиніст із прання та ремонту спецодягу 
8333 «Машиністи кранів, лебідок та подібних установок»  Довідник № 87  Ліфтер 
8322 «Водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної  Довідник № 69  Водій автотранспортних засобів 
8211 «Верстатники»  Довідник № 42  Токар 
8162 «Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери»  Довідник № 1, Довідник № 87  Машиніст (кочегар котельні), оператор котельні 
Найпростіші професії (робітники) 
9152 «Швейцари та сторожі»  Довідник № 1  Гардеробник 
9132 Підсобні робітники та прибиральники в конторах, готелях та інших установах  Довідник № 1  Прибиральник службових приміщень 
9152 «Швейцари та сторожі»  Довідник № 1  Швейцар 
9141 «Доглядачі будинків»  Черговий по гуртожитку 
9132 «Підсобні робітники та прибиральники в конторах, готелях та інших установах»  Довідник № 1  Каштелян (кастелянка) 
9332 «Робітники з управління транспортними засобами на тяговій силі та інші некваліфіковані робітники, зайняті на транспорті»  Довідник № 2, Довідник № 1  Конюх, возій 
9411 «Комірники та вагарі»  Довідник № 1  Комірник;
Комірник (інструментальної комори) 
9162 «Двірники та подібні до них чорнороби»  Довідник № 1  Двірник 
9152 «Швейцари та сторожі»  Довідник № 1  Сторож 
9141 «Доглядачі будинків»  Довідник № 1  Опалювач 
9322 «Найпростіші професії в промисловості (інші, крім складальних, ручні роботи)»  Довідник № 1  Підсобний робітник 

* ДКХП - Довідник кваліфікаційних характеристик професій

Введення посад до штатного розпису

При введенні посад до штатного розпису ПТНЗ слід пам'ятати, що:

1) Типовими штатами визначено максимальну кількість посад (штатних одиниць);

2) у разі виробничої необхідності керівник може змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних), не передбачені Типовими штатами для даного закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період.

Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу. Не можна у штатному розписі замінювати посади, що належать до різних категорій персоналу.

Наприклад, у межах однієї категорії посад «Професіонали», визначених Довідником № 1, можна замінити посаду «інженер-електронік» на посаду «бухгалтер (з дипломом спеціаліста)».

У межах однієї категорії «Технічні службовці» можна замінити посаду «секретар» на посаду «діловод».

У межах однієї категорії «Робітники» можна замінити посаду «електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» на посаду «робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків».

Зверніть увагу: замінювати можна тільки ті посади, які введено до штатного розпису. Наприклад, посада економіста вводиться при контингенті учнів понад 500 осіб. Тому у ПТНЗ, у якому менш ніж 500 учнів, посада економіста до штатного розпису не вводиться взагалі, тому й замінити її не можна.

Якщо до штатного розпису вносяться зміни, то їх має бути затверджено в тому ж порядку, в якому затверджується власне штатний розпис. І лише після того, як вищим за рівнем органом буде затверджено зміни до штатного розпису, керівник установи видає наказ про внесення змін до штатного розпису, що має відображати обґрунтування внесення змін і містити їх формулювання. До наказу можна долучити складену в довільній формі Відомість замін, де зазначити, які посади виводяться зі штатного розпису, а які вводяться замість виведених, а також посадові оклади за цими посадами. При цьому штатний розпис, затверджений на початку навчального року, не перезатверджується. Зауважимо, що кількість і періодичність змін штатного розпису протягом року нормативними документами не обмежуються.

Стосовно введення нових посад, не передбачених Типовими штатами, то тут треба пам'ятати, що можна вводити будь-які посади, необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу, крім керівних;

3) штатні одиниці працівників відділень з підготовки робітників, де учні навчаються за контрактом, вводяться за рахунок коштів спеціального фонду.

При затвердженні штатного розпису навчально-виробничих майстерень і навчальних господарств, персонал яких утримується за рахунок доходів від їх виробничої діяльності (коштів спеціального фонду), слід керуватись штатними нормативами, схемами посадових окладів та умовами оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки (п. 11, 12 наказу № 1204);

4) до штатного розпису вносять також вакантні посади;

5) якщо у штатному розписі потрібно затвердити однакові назви посад, але з різними посадовими окладами, то щодо кожної штатної одиниці в окремому рядку зазначають професію, кваліфікацію (розряд, клас, категорію, групу), тарифну ставку (оклад). Якщо в межах штатного розпису для однакових посад установлено однакові оклади, в одному рядку встановлюють кількість штатних одиниць працівників певної професії та кваліфікації (розряду, класу, категорії, групи) і тарифну ставку (оклад);

6) ставки заробітної плати й посадові оклади педагогічних працівників встановлюються керівником при тарифікації за наслідками атестації.

Штатні одиниці

Під час складання штатного розпису використовують таке поняття, як «штатна одиниця» (далі - шт. од.), під яким розуміють певну посаду в навчальному закладі. Залежно від потреб закладу в тій чи іншій посаді може передбачатися 1; 0,75; 0,5 і менше шт. од. Це означає, що, наприклад, працівник, прийнятий на 0,5 шт. од., працює протягом 50 % робочого часу та одержує половину повного окладу, передбаченого для цієї посади.

При визначенні чисельності штатних одиниць окремих працівників, таких як прибиральник службових приміщень, сторож, двірник, після проміжних розрахунків слід проводити округлення нормативної величини, оскільки до штатного розпису вводяться цілі, 0,25, 0,5, 0,75 одиниці посади.

Варто наголосити на такому: Типовими штатами не визначено правила округлення, проте можна скористатися тими, що наведені у наказі № 175 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2012, № 19, с. 17 - 18).

При цьому слід зазначити, що під час визначення кількості штатних одиниць педагогічних працівників вищезазначені округлення не проводяться.

Контингент учнів (слухачів)

Згідно з п. 1 Типових штатів формування штатів ПТНЗ передбачається з урахуванням контингенту учнів, слухачів таких закладів.

При цьому відповідно до п. 3 Типових штатів при затвердженні штатного розпису навчального закладу враховується контингент учнів, слухачів за списковим складом на 1 січня року, що планується.

Далі розглянемо порядок введення до штатного розпису ПТНЗ деяких з посад, передбачених Типовими штатами.

Порядок введення посад до штатного розпису

Директор

Посада директора вводиться до штатного розпису в ПТНЗ незалежно від кількості учнів, слухачів.

Заступник директора

Посада заступника директора вводиться виходячи з таких нормативів:

Контингент учнів  Кількість шт. од. 
до 300 (включно)  1,5 
301 - 400 
401 - 800 
понад 800 

Згідно з п. 4 Типових штатів у межах затверджених штатних нормативів введення посад заступників директора обов'язково вводиться посада заступника директора з виховної(навчально-виховної) роботи з розрахунку:

- при контингенті до 300 (включно) учнів - 0,5 шт. од.;

- при контингенті більше 300 учнів - 1 шт. од.

Як підкреслило МОНМС у листі від 26.01.2012 р. № 1/11-991, посада заступника директора з виховної(навчально-виховної) роботи не є додатковою штатною одиницею, а входить до загальної кількості заступників директора, нормативна чисельність (максимальна) яких залежить від контингенту учнів.

Приклад 1. У ПТНЗ контингент учнів складає 450 осіб. При такому контингенті до штатного розпису вводиться 3 шт. од. посади заступника директора, з яких обов'язкова 1 шт. од. посади заступника директора з виховної (навчально-виховноі) роботи.

Слід зазначити, що назви професій «заступник директора з навчально-виховної роботи», «заступник директора з виховної роботи» утворені із застосуванням похідного слова «заступник» від назви професії «директор» згідно з додатком В до Класифікатора професій і розширені термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності.

Крім того, Типовими штатами передбачено, що на кожне територіально-відокремлене спеціалізоване відділення з контингентом учнів понад 300 вводиться 1 шт. од. посади заступника директора. Підкреслимо: при контингенті учнів у такому відділенні менше 300 посада заступника директора не передбачена. На це звернуло увагу МОНМС у листі від 26.01.2012 р. № 1/11-991.

Нагадаємо, що раніше Типові штати № 13 передбачали введення до штатного розпису ПТНЗ посади заступника директора з адміністративно-господарської частини. Новими Типовими штатами такої посади не передбачено, що призведе до скорочення цієї посади. Працівникам, які обіймають ці посади, слід запропонувати перехід на посаду завідувача господарства, а у разі їх відмови від запропонованої посади такі працівники підлягають звільненню з дотриманням вимог законодавства про працю.

Директор (завідувач) філіалу, завідувач відділення

Згідно зі ст. 21 Закону № 103/98 ПТНЗ, що має статус юридичної особи, діє на підставі статуту, може мати філії, відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, видавничо-поліграфічні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи.

Якщо ПТНЗ містить у своїй структурі філії, то на кожну таку філію Типовими штатами передбачено введення 1 шт. од. посади директора (завідувача) філіалу за умови, що контингент учнів філії складає не менше 150 осіб. При контингенті учнів менше 150 посада директора (завідувача) філіалу не передбачена.

Посада завідувача відділення вводиться на кожне територіально-відокремлене спеціалізоване відділення незалежно від кількості учнів у ньому.

Старший майстер

Слід зазначити, що назва професії «старший майстер» утворена із застосуванням похідного слова «старший» від назви професії «майстер» згідно з додатком В до Класифікатора професій. Похідні слова до професій (професійних назв робіт) можуть застосовуватися за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії.

Старший майстер ПТНЗ є організатором виробничого навчання та практики учнів, відповідає за стан виробничого навчання та практики учнів, забезпечення на дорученій йому ділянці роботи безпечних умов праці працівників та учнів під час виробничого навчання і практики. Посада старшого майстра є керівною. Згідно з абз. 3 Переліку № 963 посада старшого майстра ПТНЗ є педагогічною.

Типовими штатами передбачено, що при контингенті понад 200 учнів до штатного розпису вводиться 1 шт. од. посади старшого майстра. Підкреслимо: при контингенті учнів менше 200 посада старшого майстра не передбачається взагалі.

Крім того, відповідно до Типових штатів на територіально-відокремлене спеціалізоване відділення або філію з контингентом понад 200 учнів вводиться додатково 1 шт. од. посади старшого майстра.

За умови підготовки у навчальному закладі двох і більше професій для різних видів виробництв з контингентом не менше 200 учнів для кожної з них до штатного розпису можуть вводитися додаткові посади старших майстрів за рахунок штатної чисельності майстрів виробничого навчання.

Майстер виробничого навчання

Типовими штатами передбачено такий порядок введення посад майстра виробничого навчання:

Найменування посади  Максимальна кількість шт.од.  Умови введення до штатного розпису 
Майстер виробничого навчання або педагог професійного навчання  На навчальну групу з контингентом не більше 23 учнів 
На навчальну групу з контингентом 24 і більше учнів 
Майстер виробничого навчання водінню  0,5  При підготовці робітників автомобільного транспорту, сільськогосподарського транспорту з розрахунку 750 годин навчального навантаження на рік 
Майстер виробничого навчання
на навчально-виробничу майстерню,
ділянку 
На ділянку в майстерні з видів робіт (слюсарну, електромонтажну, токарну та ін.) при обсязі навчального навантаження 1500 годин на рік на кожного майстра за рахунок штатної чисельності майстрів виробничого навчання 

Зверніть увагу: перша редакція наказу № 1204 передбачала, що посада майстра виробничого навчання водінню вводиться з розрахунку 1 шт. од. при підготовці робітників для підприємств автомобільного транспорту при обсязі навчального навантаження 1500 годин на рік на кожного майстра за рахунок штатної чисельності майстрів виробничого навчання. Проте наказом МОНмолодьспорту «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. № 1204» від 02.07.2012 р. № 765, який набере чинності 01.09.2012 р., порядок введення посади майстра виробничого навчання водінню змінено. Зокрема, тепер не передбачено умову, що посада майстра виробничого навчання вводиться за рахунок штатної чисельності майстрів виробничого навчання.

Інженер з охорони праці

Зазначимо, що коло завдань та обов'язків такого працівника визначено Довідником № 1. Що стосується посадового окладу, то конкретні умови його встановлення не визначено наказом № 557. Не визначені також цим наказом розміри посадових окладів для категорії посад «Професіонали», до яких належить посада інженера з охорони праці. Тож зазначене питання потребує додаткових роз'яснень з боку МОНМС.

Типовими штатами визначено, що до штатного розпису посада інженера з охорони праці вводиться в обсязі 1 шт. од. на заклад.

Інженер-електронік

Слід зазначити, що у Типових штатах визначена професійна назва роботи «інженер-електронник», але у Класифікаторі професій така професійна назва роботи відсутня. Замість того передбачена професійна назва роботи «інженер-електронік».

Ця посада є новою для ПТНЗ, тому перш за все зазначимо, що коло завдань та обов'язків такого працівника визначено Довідником № 1.

Посада інженера-електроніка вводиться до штатного розпису за таких умов:

Найменування посади  Максимальна кількість шт. од.  Умови введення до штатного розпису 
Інженер-електронік  За наявності від 1 до 2 комп'ютерних класів або від 16 до 32 комплектів комп'ютерної та (чи) оргтехніки 
На кожні наступні 2 комп'ютерні класи або 32 комплекти комп'ютерної та (чи) оргтехніки 

Секретар навчальної частини (диспетчер), економіст, касир

Згідно з Типовими штатами при контингенті понад 400 учнів до штатного розпису вводиться 1 шт. од. посади секретаря навчальної частини (диспетчера). Якщо контингент складає менше 400 учнів, посада секретаря навчальної частини (диспетчера) не передбачена. На це звернуло увагу МОНМС у листі від 12.03.2012 р. № 1/11-3260.

Аналогічно питання стосується введення посади економіста (вводиться при контингенті понад 500 учнів), касира (вводиться при контингенті понад 600 учнів).

Якщо ж усе таки є необхідність введення до штатного розпису посади секретаря навчальної частини (диспетчера), економіста, касира тощо, то керівник ПТНЗ, керуючись п.п. 2 та 11 наказу № 1204, може ввести таку посаду:

- додатково за рахунок коштів спеціального фонду;

- замість введеної до штатного розпису іншої посади. При цьому зміна посад може здійснюватись у межах однієї категорії персоналу (наприклад, для секретаря навчальної частини (диспетчера) в межах категорії «Технічні службовці»).

У листі від 12.03.2012 р. № 1/11-3260 МОНМС зазначило, що навіть не вводячи посади секретаря навчальної частини (диспетчера), економіста, касира, директор ПТНЗ може покласти виконання їх обов'язків на інших працівників, встановивши їм доплати до посадових окладів з урахуванням конкретних результатів роботи в межах наявного фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період.

Дійсно, згідно з п.п. 3 п. 4 наказу № 557 за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт, виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюється доплата в розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки). Як зазначило Мінпраці у листі від 25.03.2010 р. № 319/13/84-10, усі ці види робіт допускаються в одній установі, закладі за згодою працівника протягом установленої тривалості робочого часу, якщо це економічно виправдано та не призводить до погіршення роботи за основною посадою. Рішення про конкретний розмір доплати приймається керівником установи, закладу залежно від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт, витрат основного робочого часу. Доплати можуть встановлюватися у розмірі до 50 % посадового окладу за основною посадою в межах економії за посадовим окладом (ставкою заробітної плати) відсутнього працівника. Тобто встановлення таких доплат можливо тільки при виконанні обов'язків за посадами, які введено до штатного розпису. Тобто встановити в цьому разі доплати, передбачені п.п. «а» п.п. 3 п. 4 наказу № 557, не можна.

Натомість працівнику, який виконує обов'язки секретаря навчальної частини (диспетчера), економіста, касира, може бути встановлена надбавка у розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у роботі відповідно до п.п. «а» п.п. 2 п. 4 наказу № 557. Оскільки ст. 31 КЗпП забороняє вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, виконання будь-якої роботи за межами трудової функції можливо тільки за згодою сторін.

Завідувач бібліотеки та бібліотекар

Бібліотека є обов'язковим структурним підрозділом ПТНЗ, який здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого процесів як в урочний, так і в позаурочний час.

Організацію роботи бібліотеки здійснює завідувач бібліотеки, який підпорядковується керівнику навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради ПТНЗ.

Посади завідувача бібліотеки та бібліотекаря вводяться до штатного розпису виходячи з таких нормативів:

Контингент учнів  Кількість шт. од. 
Завідувач бібліотеки  Бібліотекар 
Менше 400 
Понад 400 до 600 (включно) 
Понад 600 

Відповідно до Закону про освіту працівники бібліотек у навчальних закладах є учасниками навчально-виховного процесу, але не є педагогічними працівниками. Згідно зі ст. 6 Закону № 32/95 бібліотеки навчальних закладів віднесено за призначенням до спеціальних бібліотек, а самі бібліотекарі належать до працівників культури.

Посадові оклади бібліотекарям встановлюються відповідно до таблиці 1 додатка 3 до наказу № 745. Що стосується тарифних розрядів завідувача бібліотеки, то згідно з приміткою 2 до таблиці 4 додатка 2 до наказу № 745 у бібліотеках, які є структурними підрозділами установи, посадові оклади завідувачів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії.

Начальник штабу цивільної оборони

Типовими штатами передбачено введення до штатного розпису ПТНЗ посади начальника штабу цивільної оборони в обсязі 0,5 шт. од. на заклад при контингенті до 500 учнів включно та 1 шт. од. на заклад при контингенті учнів понад 500.

Цивільний захист України є державною системою органів управління, сил і засобів, що створюються для організації і забезпечення захисту населення і територій від негативних наслідків впливу вражаючих факторів надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Відповідно до Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого наказом Міносвіти від 17.01.2002 р. № 27 (далі - Положення № 27), функціональна підсистема «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру (далі - Функціональна підсистема) є складовою частиною єдиної державної системи цивільного захисту України, створюється на базі МОНМС, включає його регіональні та місцеві структурні підрозділи, підпорядковані вищі навчальні заклади, державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами цивільного захисту, які здійснюють у межах своєї компетенції забезпечення техногенної та природної безпеки, організовують проведення роботи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного, природного, екологічного та воєнного характеру (далі - надзвичайні ситуації) і реагування у разі їх виникнення з метою захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі, зменшення матеріальних втрат. За сутністю діяльності - виховує в учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі морально-психологічні якості свідомого та обов'язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденному житті і в умовах надзвичайних ситуацій, навчає їх грамотним діям під час виконання заходів цивільного захисту, безпеки життєдіяльності людини, захисту здоров'я і життя дітей.

Систему цивільного захисту Функціональної підсистеми складають органи повсякденного управління процесами захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі у складі центрального апарату МОНМС, органів управління освітою і наукою регіональних і місцевих державних адміністрацій, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі незалежно від форм власності і підпорядкування; сили і засоби, призначені для виконання завдань цивільного захисту.

Міністр освіти і науки України є начальником цивільного захисту галузі. Начальниками цивільного захисту органів управління освітою і наукою всіх адміністративних рівнів, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі є їх керівники, а начальниками штабів - перші заступники керівників (п. 6 Положення № 27).

У додатку 5 до Положення № 27 визначено функціональні обов'язки начальника штабу цивільного захисту об'єкта галузі.

Так, начальником штабу цивільного захисту структурного підрозділу функціональної підсистеми-об'єкта галузі є перший заступник його керівника. У разі необхідності начальник штабу може віддавати розпорядження з питань цивільного захисту від імені начальника цивільного захисту підпорядкованим йому посадовим особам, з обов'язковим і негайним інформуванням начальника цивільного захисту про віддані розпорядження.

Начальник штабу відповідає за організацію своєчасного планування підготовки цивільного захисту, контролює виконання планових і поточних завдань цивільного захисту, організацію перевірки (вивчення) стану цивільного захисту в структурних підрозділах об'єкта, своєчасне доведення до виконавців рішень начальника цивільного захисту об'єкта та контроль їх виконання.

На начальника штабу цивільного захисту об'єкта покладаються такі обов'язки:

- організація і контроль виконання рішень начальника цивільного захисту щодо всебічної підготовки об'єкта до захисту і дій у надзвичайних ситуаціях;

- організація розробки та щорічного коректування плану цивільного захисту об'єкта, перспективного і поточного планування заходів цивільного захисту і контролю за їх виконанням;

- підготовка пропозицій начальнику цивільного захисту щодо всебічної підготовки об'єкта до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях і окремо - щодо комплектування об'єктових служб і формувань особовим складом та забезпечення їх відповідними технічними засобами і майном;

- планування і організація підготовки служб і формувань цивільного захисту, учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі, які не входять до складу формувань до захисту і дій у надзвичайних ситуаціях;

- організація і забезпечення сталого управління цивільним захистом об'єкта, безперервної роботи системи зв'язку, оповіщення, інформування особового складу і взаємодії з місцевими органами державної адміністрації і потенційно небезпечними об'єктами;

- контроль за створенням на об'єкті фонду захисних споруд для найбільшої навчально-виробничої зміни і захищених пунктів управління на місці постійної дислокації і в заміській зоні, за підтриманням їх у постійній готовності до використання за призначенням;

- планування і контроль виконання заходів, які спрямовані на підвищення стійкості функціонування об'єкта в умовах надзвичайної ситуації (надзвичайного стану);

- вивчення, узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду підготовки особового складу структурних підрозділів, служб і невоєнізованих формувань цивільного захисту об'єкта до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

- організація спостереження, розвідки, узагальнення даних обстановки та підготовка пропозицій начальнику цивільного захисту об'єкта для прийняття рішення на проведення евакуації, рятувальних та інших невідкладних робіт;

- організація пропаганди знань, популяризація умінь та навичок з питань цивільного захисту шляхом створення класів, куточків, фотовітрин, виставок, проведення оглядів навчально-матеріальної бази та змагань за нормативами і питаннями дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Слід зазначити, що посадовий оклад начальника штабу цивільної оборони визначається згідно з додатком 3 до наказу № 557.

Завідувач складу, комірник

Згідно з Типовими штатами посада комірника вводиться до штатного розпису в обсязі 1 шт. од. при контингенті до 800 учнів.

При контингенті понад 800 учнів додаткові штатні одиниці комірника не вводяться. Натомість за наявної посади комірника вводиться нова штатна одиниця - завідувач складу. На це звернуло увагу МОНМС у листі від 12.03.2012 р. № 1/11-3260.

За наявності спеціально обладнаної інструментальної комори додатково вводиться 1 шт. од. посади комірника (інструментальної комори).

Завідувач камери схову (ручного багажу)

Зазначена посада вводиться до штатного розпису ПТНЗ за наявності таких умов:

1) наявність камери схову;

2) наявність понад 250 учнів, що проживають у гуртожитку.

Нагадаємо, що раніше відповідно до Типових штатів № 13 зазначена посада вводилась за наявності понад 200 учнів, що проживають у гуртожитку.

Зазначене призведе до скорочення в деяких ПТНЗ посади завідувача камери схову. При цьому процедура звільнення працівника у випадку скорочення штату має відповідати вимогам законодавства про працю.

Гардеробник

Згідно з Типовими штатами посада гардеробника вводиться до штатного розпису на осінньо-зимовий період з розрахунку:

- при контингенті до 300 (включно) учнів - 1 шт. од.;

- на кожні наступні 300 учнів - 1 шт. од.

Тобто при контингенті до 300 (включно) учнів вводиться 1 шт. од. посади гардеробника, від 301 до 600 учнів - 2 шт. од. посади гардеробника, від 601 до 900 учнів - 3 шт. од. посади гардеробника тощо. На це звернуло увагу МОНМС у листі від 12.03.2012 р. № 1/11-3260.

Практичний психолог та соціальний педагог

Посади практичних психологів і соціальних педагогів вводяться до штатних розписів навчальних закладів за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою відповідно до нормативів, наведених у додатку до Положення № 127.

Згідно з Положенням № 127 посади практичних психологів та соціальних педагогів ПТНЗ вводяться з розрахунку не більше однієї ставки на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідних бюджетів (для державних і комунальних навчальних закладів).

У випадках коли посади, перелічені в Типових штатах, не можуть забезпечити належне функціонування навчального закладу за рахунок можливостей місцевого бюджету та інших джерел, передбачених законодавством, можна ввести додаткові посади (або частину) практичного психолога і соціального педагога. Про це сказано в абз. 8 додатка до Положення № 127.

Зазначимо, що тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога) ПТНЗ становить 40 годин.

Перекладач-дактилолог

Посада перекладача-дактилолога вводиться до штатних розписів навчальних закладів з розрахунку 1 шт. од. на кожну навчальну групу учнів, що мають вади слуху.

Незважаючи на те що згідно з Довідником № 80 перекладачі-дактилологи можуть мати кваліфікаційні категорії (II, І та вищу), згідно з додатком 6 до наказу № 557 посадові оклади перекладачам-дактилологам встановлюються на рівні 8-го тарифного розряду, без розділу на категорії.

Згідно з Переліком № 963 посада перекладача-дактилолога є педагогічною. Відповідно до п. 4 ст. 54 Закону про освіту педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації тощо. Однак порядок атестації перекладачів-дактилологів на теперішній час Положенням № 930 не встановлений.

Коло завдань та обов'язків такого працівника визначено Довідником № 80, а саме: перекладач-дактилолог виконує синхронний переклад усної мови на дактильно-жестову й навпаки (навчальних занять, телефонних переговорів, теле- та радіотрансляцій, термінових повідомлень, наказів по навчальному закладу, виробничих нарад, зборів, бесід тощо) для глухих, учнів-інвалідів, працівників, забезпечує переклад ділових та побутових особистих розмов між глухими та чуючими особами; консультацій, порад або лекцій спеціалістів (юристів, економістів, бухгалтерів, лікарів, вчителів та інших); театральних, спортивних, культурно-просвітницьких заходів; спеціальних термінів, висловів, слів у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для глухих; заходів загального, спеціального та виробничого навчання. Виконує у відповідності до встановлених порядком функції керівника навчальної групи глухих. Розробляє потрібні у роботі перспективні та поточні плани заходів масової та індивідуальної виховної, по-закласної, реабілітаційної, культурно-освітньої, оздоровчої та іншої роботи. Надає всебічну можливу допомогу в проведенні заходів з медичної та соціально-трудової реабілітації глухих. Вивчає та аналізує інтелектуальний рівень глухих, подає відповідні пропозиції адміністрації навчального закладу. Контролює відвідування та успішність навчання глухих учнів, виконання ними виробничої практики. Веде встановлену навчальним закладом документацію та облік своєї роботи.

Також зазначимо, що тривалість робочого тижня перекладача-дактилолога ПТНЗ становить 40 годин. Тривалість щорічної основної відпустки відповідно до роз. IV Порядку № 346 складає 42 календарні дні.

Технік

Слід зазначити, що у Типових штатах визначена професійна назва роботи «технік з експлуатації приміщень», але у Класифікаторі професій така професійна назва роботи відсутня. Замість того передбачена професійна назви роботи «технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду», яка найбільше відповідає потребам ПТНЗ. Нагадаємо, що відповідно до Типових штатів № 13 вводилась схожа посада техніка (з експлуатації будівель).

Коло завдань та обов'язків такого працівника визначено Довідником № 87, відповідно до якого такий технік забезпечує своєчасне і якісне виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів будинку і внутрішньобу-динкових інженерних мереж, безперебійну роботу сантехнічного, електротехнічного та іншого обладнання; відбирає об'єкти і складає дефектно-розцінкові акти на виконання спеціалізованих робіт з ремонту житлового фонду і ремонтів за заявками населення; складає графіки планових оглядів і ремонтів, роботи бригад слюсарів-сантехніків, а також заявки на комплектуючі вироби і матеріали для технічного обслуговування і ремонту; позачергово оглядає дахи, карнизи, балкони після злив, снігопадів, сильних вітрів; оформляє нормовані завдання згідно з графіками робіт, контролює їх виконання і якість, закриває наряди на виконану роботу; бере участь у роботі комісії з обстеження технічного стану житлового фонду; організовує роботу з вивчення передових форм і методів праці та надання послуг населенню, контролює якість її виконання; наглядає за станом обладнання, захисних пристроїв, огорож, чистотою і порядком у побутових приміщеннях; інструктує та навчає робітників безпечним методам праці, веде журнал заходів з охорони праці; забезпечує своєчасну видачу засобів індивідуального захисту згідно з чинними нормами; веде роботу для поліпшення умов праці; контролює дотримання робітниками правил охорони праці та протипожежного захисту.

Машиніст (кочегар) котельні та опалювач

Типовими штатами передбачено введення до штатного розпису посади машиніста (кочегара) котельні, опалювача, якщо опалення приміщень не передано в систему житлово-комунального господарства, за таких умов:

За наявності центрального опалення  За наявності пічного опалення 
Посада  Кількість шт. од. 
У котельнях, що опалюються твердими видами палива (торф, кам'яне вугілля), з поверхнею нагріву котлів понад 75 м2 вводиться посада машиніста (кочегара) котельні  2 шт. од. на зміну  Вводиться посада опалювача з розрахунку 0,5 шт. од. на кожні 5 печей (але не менше 0,5 шт. од. на заклад) 
У котельнях з газовим опаленням вводиться посада оператора котельні  1 шт. од. на зміну 
У котельнях, що не обладнані автоматикою безпеки, вводиться посада оператора котельні  2 шт. од. на зміну 
Примітка. УПТНЗ з централізованим теплопостачанням (ТЕЦ), що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться штатна одиниця посади робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель, а за наявності бойлерів, насосів - 1 шт. од. на зміну (на опалювальний сезон).
Зазначимо, що відповідно до наказу Мінпалива та енергетики «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» від 14.02.2007 р. № 71, тепловий пункт - це спеціально обладнане приміщення, із якого здійснюється керування місцевими системами теплоспоживання (опаленням, гарячим водопостачанням, вентиляцією, технологічним навантаженням). У такому пункті відбуваються трансформація параметрів теплоносія за видами споживання тепла, облік тепла тощо. 

Зверніть увагу: у навчальних закладах, у яких протягом всього року забезпечуються гарячою водою їдальня, душова, пральня або гуртожиток, вводяться штатні одиниці машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні та робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків на рік, але не більше 2 шт. од. на навчальний заклад із загальної кількості штатних одиниць таких посад.

Двірник

Типовими штатами передбачено, що посада двірника вводиться до штатного розпису відповідно до встановлених законодавством норм площі, що прибирається.

Штатні нормативи загальної чисельності двірників визначаються відповідно до Міжгалузевих норм № 105. Норми чисельності двірників розроблено відповідно до організації праці двірників та трудомісткості типового складу робіт.

Порядок розрахунку кількості посад двірників ПТНЗ такий самий, як і для загальноосвітніх навчальних закладів (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2012, № 19).

Сторож

Згідно з Типовими штатами посада сторожа вводиться до штатних розписів навчальних закладів, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої охорони.

Штатні нормативи загальної чисельності сторожів визначаються відповідно до Міжгалузевих норм № 105. Зазначимо, що кількість сторожів визначається за такою ж формулою, що й кількість двірників.

Нормативна чисельність сторожів визначається відповідно до карти 3 Міжгалузевих норм № 105. Наведемо її:

№ пор.  Кількість постів, од.  Тривалість охорони об'єкта на добу, осіб 
12  16  24 
Чисельність, осіб 
1,7  2,5  3,4  4,5 
3,4  5,0  6,8  10,0 
5,1  7,5  10,2  15,0 
<...> 

Наприклад, при тривалості охорони об'єкта 12 годин та наявності одного поста охорони, норматив чисельності сторожів дорівнює 2,5.

Штатна чисельність сторожів складе: Чзч = 2,5 х 1,15 = 2,875 шт. од., що за правилами округлення становить 3 шт. од.

Прибиральник службових приміщень

Згідно з Типовими штатами на кожні 600 м2 площі, що прибирається, до штатного розпису водиться 1 шт. од. посади прибиральника службових приміщень, але не менше 1 шт. од. на заклад.

При визначенні площі, що прибирається, не враховується:

- площа стін, вікон, панелей;

- площа спальних кімнат гуртожитків і класних приміщень навчальних корпусів.

Таким чином, за умови, що площа приміщень, яка прибирається, складає 4500 м2, чисельність прибиральників службових приміщень складає: 4500 м2: 600 м2 х 1 шт. од. (штатний норматив) = 7,5 шт. од. Але якщо фонду оплати праці не вистачає, то до штатного розпису закладу може бути введено й меншу кількість посад прибиральників, ніж визначено за вищевказаним розрахунком, наприклад 7 шт. од.

Тривалість робочого часу прибиральника приміщень складає 40 годин на тиждень. У межах зазначеного часу прибиральник повинен виконувати покладені на нього посадові обов'язки.

У канікулярний час у межах основного робочого часу прибиральники залучаються до виконання господарських доручень, пов'язаних з ремонтом закладу: білення стін, стелі, фарбування вікон, дверей і стін, та інших, які не вимагають спеціальних знань та навичок. Без їх згоди адміністрація навчального закладу не має права зобов'язати їх виконувати такий перелік робіт. Додаткова оплата за виконання таких робіт не передбачена.

Розрахунок кількості педагогічного персоналу

У навчальних закладах не існує єдиної процедури розрахунку кількості педагогічного складу. Кількість ставок викладачів визначається виходячи з кількості навчальних годин згідно з навчальним планом.

Штатний розпис є переліком усіх посаду навчальному закладі (у тому числі вакантних) із зазначенням їхньої кількості та розмірів посадових окладів, тому вводити до штатного розпису посади викладачів теж треба. При цьому слід вносити посади викладачів до штатного розпису за кожною кваліфікаційною категорією, вказуючи загальну кількість ставок та фонд оплати праці за даними тарифікаційного списку.

На цьому завершуємо розгляд порядку формування штатного розпису ПТНЗ згідно з новими вимогами. Якщо у вас залишились питання - надсилайте їх на адресу нашої редакції і ми обов'язково відповімо на сторінках газети.

Нормативні документи

Закон № 103/98 - Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР.

Закон про освіту - Закон України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-ХІІ.

Закон № 32/95 - Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.95 р. № 32/95-ВР.

Порядок № 228 - Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Перелік № 963 - Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

Порядок № 346 - Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346.

Довідник № 1 - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затверджений наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336.

Довідник № 2 - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2 «Сільське господарство та пов'язані з ним послуги», затверджений наказом Мінагрполітики від 07.06.2004 р. № 212.

Довідник № 42 - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 42 «Оброблення металу», затверджений наказом Мінп-ромполітики від 22.03.2007 р. № 120.

Довідник № 65 - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 «Торгівля та громадське харчування», затверджений наказом МЗЕЗторг від 30.11.99 р. № 918.

Довідник № 69 - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69 «автомобільний транспорт», затверджений наказом Мінтрансу від 14.02.2006 р. № 136.

Довідник № 78 - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я», затверджений наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117.

Довідник № 80 - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 «Соціальні послуги», затверджений наказом Мінпраці від 14.10.2005 р. № 324.

Довідник № 81 - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 «Культура та мистецтво», затверджений наказом Мінкультури від 14.04.2000 р. № 168.

Довідник № 85 - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85 «Спортивна діяльність», затверджений наказом Держакомспорту від 17.10.2002 р. № 2264.

Довідник № 87 - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87 «Житлове та комунальне господарство населених пунктів», затверджений наказом Держкомбудполітики України від 17.06.99 р. № 144.

Наказ № 175 - наказ Мінпраці «Про затвердження Норм часу та чисельності працівників центрів обліку та закладів соціального захисту для бездомних громадян (будинків нічного перебування, центрівреінтеграції, соціальних готелів)» від 07.05.2009 р. № 175.

Наказ № 557 - наказ Міносвіти «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Наказ № 745 - наказ Мінкультури «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 р. № 745.

Наказ № 1204 - наказ Міносвіти «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів» від 06.12.2010 р. № 1204.

Інструкція № 58 - Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту та Мінсоцзахисту від 29.07.93

Класифікатор професій - Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.

Положення № 127 - Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міносвіти від 03.05.99 р. № 127.

Міжгалузеві норми № 105 - Міжгалузеві норми чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджені наказом Мінпраці від 11.05.2004 р. № 105.

Положення № 930 - Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міносвіти від 06.10.2010 р. № 930.

Типові штати № 13 - Типові штати середніх професійно-технічних училищ системи Державного комітету СРСР з професійно-технічної освіти, затверджені наказом Держкомосвіти СРСР від 29.01.87 р. № 13.

Світлана МЕРЕНКОВА,
провідний державний фінансовий інспектор
Харківської державної об'єднаної фінансової інспекції

журнал "Бюджетная бухгалтерия"
№ 29 , (06.08.2012), стр.11
Издательский Дом "Фактор"


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Стан бази
Середа, 28.07.2021
В базi 549581 документ

 Огляд останніх надходжень
Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв

2005-2017 © ПАРУС