Документ : Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 07 лютого 2018 р. N 181
Київ

Про внесення змін до Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 176 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, ст. 142; 2007 р., N 75, ст. 2791; 2008 р., N 19, ст. 541; 2009 р., N 39, ст. 1323, N 72, ст. 2479; 2011 р., N 47, ст. 1915, N 51, ст. 2040; 2012 р., N 11, ст. 403, N 45, ст. 1761; 2016 р., N 16, ст. 636; 2017 р., N 27, ст. 778, N 88, ст. 2696), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 181

Зміни,
що вносяться до Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту

1. У пункті 2:

1) підпункт 4 після слів "визначений строк" доповнити словами ", виключно під час виконання регулярних пасажирських перевезень";

2) доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

"21) екіпаж автобусу - водій (водії), який (які) керує (керують) автобусом та стюард (стюардеса), який (яка) виконує функції з обслуговування пасажирів.".

2. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів, повинні відповідати вимогам безпеки, комфортності, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, охорони праці та екології, перебувати в належному технічному і санітарному стані, бути укомплектованими відповідно до законодавства.".

3. Пункт 9 виключити.

4. Пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Забезпечення організації пасажирських перевезень покладається:

на міжміському і приміському маршрутах, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), - на Мінінфраструктури;

на міжміському і приміському маршрутах, що не виходять за межі території Автономної Республіки Крим чи області (внутрішньообласний маршрут), у тому числі проходять від населених пунктів Київської області до м. Києва, - на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації;

на приміському маршруті, що не виходить за межі території району (внутрішньорайонний маршрут), - на районну держадміністрацію;

на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" - на Київську міську держадміністрацію;

на маршруті, що проходить у межах території об’єднаної територіальної громади (міський чи приміський маршрут), - на виконавчий орган місцевої ради об’єднаної територіальної громади сіл, селищ, міст;

на маршруті, що проходить у межах населеного пункту (міський маршрут), - на виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту.".

5. Пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Відкриття нового внутрішньообласного автобусного маршруту, який пролягає через територію обласних центрів та/або міст обласного значення, та/або міст районного значення, можливе лише за погодженням виконавчих органів міських рад цих міст.".

6. Пункт 19 виключити.

7. Підпункт 2 пункту 20 викласти в такій редакції:

"2) на міжміських маршрутах у разі зміни:

графіка руху до будь-якої із зупинок не більш як на одну годину та шляху проходження маршруту не більш як на 50 кілометрів.".

8. У пункті 23 слова і цифри "на відстані 400-600 метрів одна від одної у межах розташування багатоповерхової забудови і на відстані 600-800 метрів - у межах розташування одно- та двоповерхової забудови" замінити словами "організатором перевезень з урахуванням вимог Правил дорожнього руху".

9. Пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:

"Інформація повинна бути надрукована на матеріалах з матовою поверхнею чітким шрифтом з висотою літер не менше 15 міліметрів (60 кегль), який контрастує з фоном (на жовтому чи білому фоні - чорний чи темно-синій шрифти), та розміщена на висоті 1600 міліметрів від підлоги.".

10. У пункті 27:

1) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"7) написи "Не курити", "Місця для пасажирів з дітьми та осіб з інвалідністю" з одночасним їх дублюванням міжнародним символом доступності та знаком дитячого візка (на міських та приміських маршрутах);";

2) в абзаці тринадцятому слова "в порядку, визначеному Мінінфраструктури" виключити;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Інформація, що розміщується на автобусах та в салонах автобусів, повинна відповідати потребам пасажирів із порушенням зору (зокрема друкуватися збільшеним шрифтом).".

11. У пункті 28:

1) в абзаці шостому слова "осіб з обмеженими фізичними можливостями" замінити словами "осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення";

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Написи повинні бути надруковані на матеріалах з матовою поверхнею чітким шрифтом з висотою літер не менше 15 міліметрів (60 кегль), який контрастує з фоном (на жовтому чи білому фоні - чорний чи темно-синій шрифти), та розміщена на висоті 1600 міліметрів від підлоги.".

12. Пункт 29 викласти в такій редакції:

"29. Перевезення пасажирів за міськими, приміськими та міжміськими маршрутами у межах території однієї області (внутрішньообласні, внутрішньорайонні маршрути) здійснюється на підставі договору про організацію перевезень, укладеного відповідно до закону.".

13. У пункті 31 слова "осіб з обмеженими фізичними можливостями" замінити словами "осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення".

14. У пункті 31-1 підпункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

"4) облаштування автобусів засобами візуального та звукового інформування про найменування зупинки, зокрема наступної, маршруту з урахуванням вимог статті 28 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

5) використання на маршруті автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків - з 1 січня 2020 року.".

15. Останнє речення абзацу першого пункту 32 виключити.

16. В абзаці другому пункту 34 слова "осіб з обмеженими фізичними можливостями" замінити словами "осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення".

17. Пункт 41 викласти в такій редакції:

"41. Пасажир повинен мати квиток на проїзд в автобусі (для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка чи довідку, на підставі якої надається пільга), а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронний квиток та документи для пільгового проїзду.

Квиток дійсний тільки на зазначені у ньому дату і маршрут руху.

У разі перевезення багажу пасажир повинен мати квитанцію на перевезення багажу.".

18. У пункті 43 цифри "10" замінити цифрами "14".

19. В абзаці першому пункту 44 слово "інваліди" замінити словами "особи з інвалідністю".

20. У пункті 45 слова ", туристів, екскурсантів" виключити.

21. Пункт 49 після слів "Спеціальне перевезення" доповнити словами "на контрастному фоні (білому чи жовтому)".

22. Пункт 51 викласти в такій редакції:

"51. Нерегулярні перевезення пасажирів здійснюються на підставі замовлення юридичною або фізичною особою автобуса як разові перевезення організованої групи пасажирів за визначеним маршрутом згідно з договором про замовлення транспортного засобу.".

23. У пункті 56:

1) абзац перший після слів "транспортного засобу" доповнити словами "та мету поїздки";

2) абзац другий виключити.

24. Пункти 57 і 59 виключити.

25. Абзац перший пункту 60 після слів "Нерегулярне перевезення" доповнити словами "на білому фоні".

26. Пункт 62 виключити.

27. Пункт 83 викласти в такій редакції:

"83. Особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення мають право на безоплатне перевезення технічних та інших засобів реабілітації, призначених для особистого пересування (крісла колісні, палиці, милиці, ходунки тощо), а також собак-поводирів, що супроводжують осіб з порушеннями зору.".

28. У пункті 91 слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю".

29. Пункт 96 доповнити абзацом такого змісту:

"Особам з порушеннями слуху суб’єкт господарювання здійснює організацію надання послуг з перевезення шляхом надсилання смс-повідомлення та/або забезпечення доступу до інформації (у разі наявності) відповідно до Технічних вимог на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів, що стосуються доступу до них користувачів з вадами зору та слуху.".

30. Пункт 111 викласти в такій редакції:

"111. Рішення про відкриття або закриття автостанції приймається її власником з обов’язковим інформуванням органу місцевого самоврядування, на території якого розташовується автостанція.

Організація роботи автостанції покладається на її власника.".

31. Пункти 112-116 викласти в такій редакції:

"112. Функціонування автостанції можливе у разі її відповідності вимогам статей 1, 28, 32, 36 Закону України "Про автомобільний транспорт" та цих Правил.

Будівлі, споруди та територія автостанцій повинні відповідати вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, установленим державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

113. Власники автостанцій зобов’язані за зверненням організатора перевезень подавати інформацію про кількість виконаних автомобільними перевізниками рейсів на автобусних маршрутах, які пролягають через автостанцію.

Організатори перевезень інформують власників автостанцій про результати проведених конкурсів з перевезення пасажирів на маршрутах, які пролягають через такі автостанції, протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення організатором регулярних перевезень за такими маршрутами.

114. Перелік послуг, які надаються автостанцією автомобільному перевізникові, їх обсяги і вартість визначаються в договорі, укладеному між ними.

115. Продаж квитків здійснюється власником автостанції, автомобільним перевізником, водієм чи іншим суб’єктом господарювання, уповноваженим на це автомобільним перевізником чи власником автостанції.

116. За надання обов’язкових послуг, передбачених статтею 36 Закону України "Про автомобільний транспорт", з осіб, які придбавають квитки, справляється автостанційний збір, що включається до вартості квитка. За надання зазначених послуг додаткова плата з пасажира не стягується.

Розмір автостанційного збору визначається власником автостанції на підставі економічно обґрунтованого розрахунку.

Розмір автостанційного збору для пасажирів, що придбавають квитки у автомобільного перевізника, водія чи іншого суб’єкта господарювання, уповноваженого на це автомобільним перевізником, встановлюється за згодою автомобільного перевізника та власника автостанції, з території якої пасажир повинен здійснити відправлення.

Розмір автостанційного збору для пасажирів, що купують квитки у суб’єкта господарювання, уповноваженого на це власником автостанції, встановлюється в договорі, укладеному між автостанцією і таким суб’єктом господарювання.".

32. У пункті 117 слова ", зразки яких затверджує Мінінфраструктури" виключити.

33. У пункті 118 цифри "10" замінити цифрами "14".

34. Пункт 119 викласти в такій редакції:

"119. Право на позачергове обслуговування на автостанції мають особи з інвалідністю, громадяни похилого віку, вагітні жінки, пасажири з дітьми дошкільного віку та інші визначені законом особи.

Функції з надання допомоги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення під час їх обслуговування на автостанціях покладаються на окремих її працівників. Особи, на яких покладено такі функції, проходять навчання щодо особливостей обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.".

35. Пункт 121 викласти в такій редакції:

"121. На автостанції розміщується обов’язкова візуальна інформація, яка включає:

1) зовні будівлі:

вивіску біля входу з найменуванням автостанції, відомостями про власника автостанції, графік роботи автостанції;

позначення платформ автобусів для посадки та/або висадки пасажирів;

2) всередині будівлі:

інформаційне табло із зазначенням розкладу руху автобусів, найменування автомобільного перевізника, транспортних засобів, на яких будуть здійснюватися перевезення;

прізвище, ім’я та по батькові керівника автостанції та працівника, на якого покладено функції з надання допомоги особам інвалідністю та іншим маломобільним групам населення під час обслуговування на автостанціях;

витяг із цих Правил у частині прав та обов’язків власника автостанції, автомобільного перевізника, водія та пасажира;

відомості про місцезнаходження територіального органу у справах захисту прав споживачів;

відомості про місце зберігання книги відгуків та пропозицій;

план автостанції із схемою евакуації людей та майна автостанції на випадок надзвичайної ситуації;

відомості про місце розташування та графік роботи кімнати матері і дитини;

схему розташування приміщень автостанції;

перелік послуг, що надаються автостанцією, та їх вартість;

перелік екстрених служб, органів контролю на автомобільному транспорті та правоохоронних органів із зазначенням контактних даних;

3) безпосередньо біля касового вікна:

прізвище, ім’я та по батькові касира;

перелік послуг, що надаються автостанцією, та їх вартість;

перелік екстрених служб, органів контролю на автомобільному транспорті та правоохоронних органів із зазначенням контактних даних;

перелік категорій громадян, які мають право на позачергове придбання квитків;

інформація про порядок повернення квитків;

перелік категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом;

графік роботи квиткових кас.

Візуальна інформація, розміщена на автостанції, повинна бути надрукована на матеріалах з матовою поверхнею чітким шрифтом з висотою літер не менше 15 міліметрів (60 кегль), який контрастує з фоном (на жовтому чи білому фоні - чорний чи темно-синій шрифти), та розміщена на висоті 1600 міліметрів від підлоги.".

36. Пункт 122 викласти в такій редакції:

"122. Через систему гучного мовлення надається інформація про:

час відправлення та прибуття автобусів, графік роботи квиткових кас та автостанції;

умови обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, матерів з дітьми під час обслуговування на автостанціях;

відміну рейсу чи заміну автобуса, призначення додаткового рейсу, зміни у графіку роботи квиткових кас.".

37. Пункт 124 викласти в такій редакції:

"124. Відповідальність за здійснення заходів із забезпечення безпеки руху транспортних засобів та переміщення пасажирів на території автостанції покладається на власника автостанції.

Власники автостанцій несуть відповідальність згідно із законом за якість та безпечність послуг, що надаються автостанціями пасажирам і перевізникам, доступність, технічний та санітарно-гігієнічний стан будівель, споруд, обладнання та території автостанції.".

38. Пункт 125 викласти в такій редакції:

"125. Перевізник повинен подати автобус на автостанцію, де формується приміський маршрут, не пізніше ніж за 5 хвилин, міжміський або міжнародний - не пізніше ніж за 10 хвилин до відправлення.".

39. Пункти 126-129 виключити.

40. Пункт 132 викласти в такій редакції:

"132. Графік роботи автостанцій встановлюється власником автостанції з урахуванням пасажиропотоку і повинен забезпечити можливість своєчасного продажу квитків пасажирам та відправлення автобусів.".

41. У пункті 145:

1) у підпункті 9 слова "осіб з обмеженими фізичними можливостями" замінити словами "осіб з інвалідністю";

2) підпункт 12 після слова "заподіяну" доповнити словами "автомобільним перевізником та/або екіпажем";

3) підпункт 16 після слів "цих Правил" доповнити словами ", Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів автомобільним транспортом".

42. У пункті 147:

1) підпункти 11, 18 і 19 викласти в такій редакції:

"11) зупиняти автобус для посадки та висадки пасажирів на відстані не більше ніж 0,05-0,1 метра від краю проїзної частини дороги;";

"18) у разі здійснення приміських, міжміських або міжнародних перевезень надавати допомогу пасажирам з числа осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в розміщенні ручної поклажі, багажу, крісел колісних, палиць, милиць, ходунків та інших особистих речей, а також під час посадки в автобус і висадки з нього;

19) у разі обслуговування пасажирів з числа осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення перевіряти після прибуття їх до пункту призначення, чи здійснили такі пасажири заплановану висадку та чи не забули багаж та/або ручну поклажу, особисті речі;";

2) доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

"21) надавати допомогу особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення під час посадки в автобус і висадки з нього, у тому числі особисто піднімати та опускати механічні апарелі та механізми з метою створення умов для зручного користування зазначеним транспортним засобом особами, які пересуваються на кріслах колісних.".

43. Підпункт 8 пункту 159 виключити.

44. У тексті Правил слово "перевізник" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "автомобільний перевізник" у відповідному відмінку і числі.

Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Стан бази
П'ятниця, 30.09.2022
В базi 549581 документ

 Огляд останніх надходжень
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання

2005-2017 © ПАРУС