Документ : Про оплату праці вихователя соціального


КОНСУЛЬТУЄ МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробітної плати та умов праці

Про оплату праці вихователя соціального

ПИТАННЯ: Яким нормативно-правовим актом визначено умови оплати праці вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами та чи є він педагогічним працівником?

Яка тривалість робочого тижня та щорічної відпустки?

Чи передбачено вислугу років відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабміну від 31.01.2001 р. N 78, залежно від педстажу?

Чи передбачено надбавку в розмірі 20% за постановою Кабміну від 23.03.2011 р. N 373?

ВІДПОВІДЬ: Умови оплати праці працівників установ соціального захисту населення визначені наказом Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 р. N 308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (далі - Умови).

За пунктом 1.4 Умов оплачують працю фахівців, технічних службовців і робітників установ соціального захисту населення, не передбачених Умовами (педагогічних працівників. працівників культури, сільського господарства та інших), відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

Посада «вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами» включена до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. N 963.

Оплачують працю педагогічних працівників відповідно до наказів Міносвіти України від 15.04.93 р. N 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (із змінами) та вщ 26.09.2005 р. N 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами).

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 р. N 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів І-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» з 1 вересня 2011 р. усім категоріям педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації, інших установ і закладів незалежно від відомчого підпорядкування встановлюється надбавка в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Таким чином, вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами має право на встановлення йому такої надбавки до посадового окладу. Також він має право на надбавку за вислугу років залежно від стажу педагогічної роботи згідно з Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним і науково-педагогічним працівникам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. N78.

Щодо режиму праці, то скорочена тривалість робочого часу педагогічних працівників закладів та установ соціального захисту населення встановлена наказом Мінпраці України від 12.02.2007 р. N 44 «Про встановлення тривалості роботи та педагогічного навантаження для окремих категорій працівників закладів та установ соціального захисту населення», зареєстрованим у Мін'юсті України 20.02.2007 р. за N 152/13419 (далі - Наказ).

Згідно з пп.1.5 п.1 Наказу педагогічне навантаження для вихователя має становити 25 год на тиждень.

Слід зауважити, що педагогічне навантаження встановлено виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хв) на ставку заробітної плати (посадовий оклад). Тобто робочий час педагогічних працівників, у тому числі вихователя, не обмежується лише педагогічним навантаженням. Час, упродовж якого вихователь планує і розробляє тематичні програми, вивчає досвід проведення дозвілля, складає кошторис видатків на проведення заходів, удосконалює свій професійний рівень тощо, також включається в робочий час. Робочий час, який витрачається на виконання цієї роботи, жодними документами не внормовано.

Отже, робочий час вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами має визначатися виходячи з обсягу його навчальних, методичних й організаційних обов'язків, відображених в індивідуальному робочому плані.

Водночас установлення для педагогічних працівників, які згідно із законодавством мають право на скорочену тривалість робочого часу (ст.51 КЗпП). 40-годинного робочого тижня е неправомірним.

Щодо тривалості щорічної відпустки, то відповідно до підрозділу 6 «Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів» розділу VII «Інші заклади та установи» Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. N 346, передбачено надання вихователю щорічної основної відпустки тривалістю 56 календарних днів.

Тому, якщо вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами працює у відділенні соціальної реабілітації дітей-інвалідів територіального центру соціальної допомоги, він має право на зазначену вище відпустку.

Головний спеціаліст,
Світлана КОНОВАЛ

«Праця i зарплата» N 12 (832), 27 березня 2013 р.
Передплатний iндекс: 30214Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Стан бази
П'ятниця, 18.09.2020
В базi 549581 документ

 Огляд останніх надходжень
Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання
Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]

2005-2017 © ПАРУС