Документ : Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України


МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.12.2011 N 586

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2011 р. за N 1463/20201

Про затвердження Змін
до Правил перевезення пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти залізничним
транспортом України

Відповідно до Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 N 581, та на виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 N 504, наказую:

1. Затвердити Зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.12.2006 N 1196, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.04.2007 за N 310/13577 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту державної політики у галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Доведення цього наказу до відома всіх причетних працівників залізниць, організувати вивчення та виконання його вимог.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра інфраструктури Єфименка К.О.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України Б.Колесніков

Затверджено
Наказ Міністерства
інфраструктури України
01.12.2011 N 586

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2011 р. за N 1463/20201

Зміни
до Правил перевезення пасажирів,
багажу, вантажобагажу та пошти залізничним
транспортом України

1. У пункті 1.7 розділу 1:

термін "Бізнес-клас" виключити;

у визначенні терміна "Поїзд пасажирський" слова "прискореними "Експрес", швидкісними "Експрес" виключити та доповнити реченням такого змісту: "Виділяють денні і нічні поїзди";

у визначенні терміна "Сполучення пасажирське внутрішнє" слова "електро- та дизель-поїздах підвищеного комфорту" замінити словами "регіональних поїздах";

доповнити пункт новими визначеннями, розмістивши їх в алфавітному порядку:

"Поїзд денний - поїзд, який сформований з вагонів, обладнаних місцями для сидіння 1-го, 2-го та 3-го класів з індивідуальною нумерацією.

Поїзд комерційний - пасажирський поїзд, призначений залізницею для перевезення пасажирів на замовлення юридичної або фізичної особи на договірних умовах.

Поїзд міський - поїзд, сформований з вагонів, призначених для перевезення пасажирів та ручної поклажі (багажу) у міському сполученні з визначеною кількістю місць для сидіння.

Поїзд нічний - поїзд, який сформований з вагонів, обладнаних місцями для лежання - СВ, купейних (К) та плацкартних (ПЛ), з індивідуальною нумерацією місць.

Поїзд регіональний - поїзд, який сформований з вагонів, обладнаних місцями для сидіння 1-го, 2-го та 3-го класів з індивідуальною нумерацією та призначений для перевезення пасажирів у прямому та місцевому сполученні.

Сполучення міське - перевезення пасажирів міськими поїздами в транспортних системах великих міст та їх агломерацій і до першої або другої станції за їх межами.".

2. У розділі 2:

2.1. Пункти 2.1 та 2.2 викласти у такій редакції:

"2.1. На кожному вокзалі (пасажирській будівлі) на стенді розміщується розклад руху пасажирських поїздів, безпересадкових та причіпних вагонів по даній станції. Розклад руху пасажирських поїздів складається з двох окремих частин: прибуття поїздів на станцію та відправлення поїздів зі станції.

2.2. Інформація на стенді з розкладом відправлення пасажирських поїздів повинна включати:

час відправлення поїзда;

початкову та кінцеву станції маршруту поїзда;

номер поїзда та категорію поїзда;

перелік станцій з вказівкою в дужках часу прибуття та відправлення, на яких зупиняється поїзд після даної станції (разом не більше 15 станцій, при цьому перевага надається станціям, які розміщені в столицях держав, містах обласного значення або адміністративно-територіальних одиницях, які є великими вузловими станціями);

час прибуття поїзда на станцію та час його відправлення;

номер платформи та колії, з якої звичайно відправляється поїзд;

час прибуття до кінцевого пункту призначення;

періодичність курсування поїзда;

примітки.

У примітках зазначаються наявність у поїзді вагона-ресторану, вагона-бару, вагона-автомобілевоза, типи вагонів, що включені до складу поїзда, назва оператора чи операторів пасажирських вагонів у поїзді.

Інформація на стенді з розкладом відправлення пасажирських поїздів викладається в хронологічному порядку від 0 до 24 годин часу відправлення поїздів.

Аналогічно розміщується інформація про причіпні вагони.

Інформація на стенді з розкладом прибуття пасажирських поїздів повинна включати:

час прибуття поїзда;

початкову та кінцеву станції маршруту поїзда;

номер поїзда та категорія поїзда;

перелік станцій з вказівкою в дужках часу прибуття та відправлення, на яких зупиняється поїзд перед даною станцією (разом не більше 15 станцій, при цьому перевага надається станціям, які розміщені в столицях держав, містах обласного значення або адміністративно-територіальних одиницях, які є великими вузловими станціями);

час прибуття поїзда на станцію та час його відправлення;

номер платформи та колії, на які звичайно прибуває поїзд;

періодичність курсування поїзда;

примітки.

У примітках зазначаються наявність у поїзді вагона-ресторану, вагона-бару, вагона-автомобілевоза, типи вагонів, що включені до складу поїзда, назва оператора чи операторів пасажирських вагонів в поїзді.

Інформація на стенді з розкладом прибуття пасажирських поїздів викладається в хронологічному порядку від 0 до 24 годин часу прибуття поїздів.

Аналогічно розміщується інформація про причіпні вагони.

Стенд з розкладом відправлення пасажирських поїздів має жовтий фон. Стенд з розкладом прибуття пасажирських поїздів має білий фон.

На стендах розкладу руху пасажирських поїздів інформація про поїзди Інтерсіті+, Інтерсіті та нічний експрес подається літерами червоного кольору, а про поїзди інших категорій - літерами чорного кольору.

До розкладу руху пасажирських поїздів на стенді включаються приміські поїзди, що слідують від станції або прибувають на станцію з/до міст обласного значення, міста Києва, Севастополя та Сімферополя чи прямують у міжнародному сполученні.

Усі зміни розкладу руху пасажирських поїздів, які є постійними з моменту внесення, повинні вноситись в розклад на стенді протягом 1 доби з моменту прийняття рішення про зміну розкладу руху.

Усі зміни розкладу руху пасажирських поїздів, які є тимчасовими, можуть відображатись на окремих плакатах біля стендів з обов'язковим зазначенням строків тимчасових змін та причин, якими ці зміни викликані.

На кожному вокзалі (пасажирській будівлі) розміщують стенди та афіші з розкладом руху пасажирських поїздів.

Зразок розміщення інформації щодо розкладу відправлення та прибуття пасажирських поїздів наведено в додатку 4 до цих Правил".

2.2. Пункт 2.8 доповнити словами "місцезнаходження зупинок громадського транспорту".

2.3. Пункт 2.18 після слова "провідників" доповнити словом "(стюардів)".

2.4. У пункті 2.25 слова "бізнес-класу" виключити.

3. Пункт 4.7 розділу 4 викласти у такій редакції:

"4.7. Проїзні документи за заявами, що подаються в термін від 6 до 3 діб до відправлення поїзда, повинні бути викуплені протягом 1 доби, а менше 3 діб - в день резервування місць".

4. У розділі 7:

4.1. Пункти 7.2, 7.3, 7.6, 7.9, 7.12, 7.13, 7.22, 7.23 після слова "провідник" у всіх відмінках доповнити словом "(стюард)" у відповідних відмінках.

4.2. У пункті 7.9 слова "електро-дизель-поїздів підвищеного комфорту" замінити словами "регіональних поїздів".

4.3. Пункт 7.12 після слів "начальник поїзда" доповнити словами "місцезнаходження власника вагонів поїзда" та доповнити пункт реченням такого змісту: "По радіотрансляційній мережі поїзного радіомовлення повинна передаватись інформація про послуги харчування і режим їх надання, інші послуги".

5. У розділі 8:

5.1. У пунктах 8.3, 8.4, 8.8, 8.11 слова "три години" у всіх відмінках, слово та цифру "3 години" замінити словами "однієї години" у відповідних відмінках.

5.2. Пункт 8.14 після слів "провідник" та "провідником" доповнити словами "(стюард)" та "(стюардом)" відповідно.

5.3. У пункті 8.29:

після слова "провідника" доповнити словом "(стюарда)";

друге речення після слова "(машиніст)" доповнити словом "(стюард)".

5.4. Абзац другий підпункту "б" пункту 8.38 після слів "безпересадкового вагона" доповнити словом "(стюардом)".

6. У розділі 10:

6.1. У пункті 10.3 слова "Експрес" виключити та доповнити словами та цифрами "поїздів та вагонів 1, 2 та 3 класів денних швидкісних поїздів Інтерсіті (ІС) та Інтерсіті (ІС+)".

6.2. У пунктах 10.8, 10.9, 10.15 слова "електро-дизель-поїздів підвищеного комфорту" замінити словами "регіональних поїздів".

7. У розділі 15:

7.1. Пункт 15.2 після слова "провідники" доповнити словом "(стюарди)".

7.2. У пункті 15.7:

абзаци перший - четвертий викласти у такій редакції:

"Перевезення собак незалежно від розміру при собі у купе пасажирського чи швидкого поїзда, у тому числі собак-супровідників сліпих, дозволяється лише в купейному вагоні за умови викупу пассажиром всіх місць купе. Великі собаки (вищі 45 см, не більше одного) перевозяться у намордниках на ланцюжках або ремінних прив'язках, малі собаки - в ящиках, корзинах, клітках (не більше двох особин).

Перевезення собак у вагонах з місцями для сидіння інших категорій поїздів (швидкісних, високошвидкісних тощо) на таких самих умовах дозволяється, якщо у вагоні купе з місцями для сидіння є відокремленими.

У регіональних поїздах великі собаки перевозяться у крайніх тамбурах першого і останнього вагонів під наглядом супровідника, а малі собаки розміщуються під місцями для сидіння в ящиках, корзинах, клітках (не більше двох особин).

Дрібні кімнатні тварини (крім собак) та кімнатні декоративні птахи перевозяться у всіх типах вагонів незалежно від наявності ручної поклажі і повинні бути поміщені в ящики, корзини, клітки (не більше одного місця ручної поклажі) й вільно розміщатися на місцях, відведених для ручної поклажі";

доповнити пункт абзацом п'ятим такого змісту:

"Наявність оформленого належним чином ветеринарного документа для собак, дрібних кімнатних тварин та кімнатних декоративних птахів є обов'язковим".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий уважати відповідно абзацами шостим - восьмим.

8. Пункт 17.1 розділу 17 після слова "провідника" доповнити словом "(стюарда)".

9. Пункт 18.2 розділу 18 після слів "провідниками" доповнити словами "(стюардами)".

10. У підпункті "г" пункту 19.7 розділу 19 слово та цифру "3 годин" замінити словами "однієї години".

11. У пункті 21.2 розділу 21 слово та цифру "3 години" замінити словами "одну годину".

12. Доповнити новим розділом 39 такого змісту:

"Розділ 39. Класифікація пасажирських поїздів

39.1. Класифікація пасажирських поїздів передбачає курсування денних поїздів: Інтерсіті + (ІС+), Інтерсіті (ІС), регіональний експрес (РЕ), регіональний поїзд (Р), приміський поїзд (П), міський поїзд (М); та нічних поїздів: нічний експрес (НЕ), нічний швидкий (НШ), нічний пасажирський (НП).

Система класифікації пасажирських поїздів наведена у додатку 5 до цих Правил.

Система класифікації пасажирських поїздів із рекомендованим рівнем комфорту/сервісу наведена у додатку 6 до цих Правил.

39.2. Інтерсіті+ (ІС+) - денний швидкісний поїзд, який курсує у прямому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 90 км/год і більше при допустимій швидкості до 200 км/год, вагони з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу.

39.3. Інтерсіті (ІС) - денний швидкісний поїзд, який курсує у прямому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 80 км/год і більше при допустимій швидкості до 160 км/год, вагони з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу з можливим включенням вагонів 3-го класу.

39.4. Регіональний експрес (РЕ) - денний швидкісний поїзд, який курсує в прямому та місцевому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 70 км/год і більше при допустимій швидкості до 140 км/год, вагони з місцями для сидіння 2-го та 3-го класу з можливим включенням вагонів 1-го класу.

39.5. Регіональний поїзд (Р) - денний швидкий поїзд, який курсує в прямому та місцевому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 50 км/год і більше при допустимій швидкості до 120 км/год, вагони з місцями для сидіння 1-го, 2-го та 3-го класу.

39.6. Приміський поїзд (П) - поїзд, сформований з вагонів, призначених для перевезення пасажирів та ручної поклажі (багажу) у приміському сполученні.

39.7. Міський поїзд (М) - поїзд, сформований з вагонів, призначених для перевезення пасажирів та ручної поклажі (багажу) у міському сполученні з визначеною кількістю місць для сидіння.

39.8. Нічний експрес (НЕ) - нічний швидкісний поїзд, який курсує в прямому та місцевому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 70 км/год і більше при допустимій швидкості до 200 км/год, вагони СВ та купейні.

39.9. Нічний швидкий (НШ) - нічний швидкий поїзд, який курсує у прямому та місцевому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 50 км/год і більше при допустимій швидкості до 140 км/год, вагони СВ, купейні та плацкартні.

39.10. Нічний пасажирський (НП) - нічний поїзд, який курсує у прямому та місцевому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість до 50 км/год при допустимій швидкості до 140 км/год, вагони купейні та плацкартні з можливим включенням вагонів СВ.

39.11. Послуги, що надаються пасажирам у вагонах пасажирських поїздів та на вокзалах, повинні бути безпечні для життя і здоров'я пасажира та навколишнього середовища.

39.12. У всіх вагонах пасажирських поїздів, крім приміських та міських, здійснюється індивідуальна нумерація місць.

39.13. Кожна категорія поїзда повинна мати індивідуальну емблему (символіку) та однотипне оформлення складу.

39.14. На вагони, які включені до складу поїзда, у визначених місцях наносяться умовні позначення (піктограми) для ідентифікації пасажирами категорії поїзда, вагона та послуг, які надаються.

39.15. Піктограми повинні бути зрозумілими та уніфікованими.

39.16. На вагонах пасажирських поїздів повинна зазначатися назва поїзда і категорія вагона, маршрут прямування, кількість місць у вагоні.

Піктограмами позначаються:

місця для сидіння та категорія вагона;

місця для лежання (спальні) та категорія вагона;

місця для пасажирів з дітьми;

заборона паління;

вагон-ресторан;

вагон-бар;

кондиціювання повітря;

вагон з місцями для перевезення велосипедів;

вагон з купе для перевезення пасажирів-інвалідів;

вагон з наданням послуг WiFi-інтернету".

13. У дев'ятнадцятій позиції додатка 1 цифру "6" замінити цифрою "9".

14. Доповнити Правила додатками 4-6 (додаються).

Заступник директора Департаменту державної політики
у галузі залізничного транспорту О.Федоренко

Додаток 4
до Правил перевезення
пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом
України

               РОЗКЛАД
відправлення пасажирських поїздів
(зразок заповнення)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Час | N | N | N |Сполучення| Маршрут | Час |Періодичність|Примітки|
|---------------------| Поїзда |колії|платформи| | (час |прибуття| курсування | |
|прибуття|відправлення|категорія| | | | прибуття - | на | | |
| | | | | | |відправлення) |кінцеву | | |
| | | | | | | |станцію | | |
|--------+------------+---------+-----+---------+----------+--------------+--------+-------------+--------|
| 00-55 | 01-15 | 24 Шв. | 2 | 1 | Одеса - |Вінниця | 1516 | щоденно | |
| | | | | | Москва |(21-55 21-59),| | | |
| | | | | | |Київ | | | |
| | | | | | |(00-55 01-15),| | | |
| | | | | | |Конотоп | | | |
| | | | | | |(03-37 03-57),| | | |
| | | | | | |Брянськ | | | |
| | | | | | |(08-44 09-10),| | | |
| | | | | | |Калуга | | | |
| | | | | | |(12-20 12-22) | | | |
|--------+------------+---------+-----+---------+----------+--------------+--------+-------------+--------|
| | 23-58 | 7 Шв. | 7 | 3 |Київ - Чоп|Вінниця | 1527 | щоденно | |
| | | | | | |(03-07 03-11),| | | |
| | | | | | |Тернопіль | | | |
| | | | | | |(07-22 07-27),| | | |
| | | | | | |Львів | | | |
| | | | | | |(09-41 10-08) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

               РОЗКЛАД
прибуття пасажирських поїздів
(зразок заповнення)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Прибуття|Сполучення| N | N | N | Маршрут |Відправлення|Періодичність|Примітки|
| поїзда | |колії|платформи| Поїзда | (час |з початкової| курсування | |
| | | | |категорія| прибуття - | станції | | |
| | | | | | відправлення | | | |
|--------+----------+-----+---------+---------+---------------+------------+-------------+--------|
| 0055 | Одеса - | 2 | 1 | 24 Шв. |Вінниця | 1504 | щоденно | |
| | Москва | | | |(21-55 21-59), | | | |
| | | | | |Київ | | | |
| | | | | |(00-55 01-15), | | | |
| | | | | |Конотоп | | | |
| | | | | |(03-37 03-57), | | | |
| | | | | |Брянськ | | | |
| | | | | |(08-44 09-10), | | | |
| | | | | |Калуга | | | |
| | | | | |(12-20 12-22) | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Правил перевезення
пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом
України

               СИСТЕМА
класифікації пасажирських поїздів

------------------------------------------------------------------
| Назва | Тип поїзда | Швидкість руху | Категорія |
| поїзда | |-------------------------|вагона/місць|
| | | Маршрутна | Допустима | |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Інтерсіті+ | Денний |90 км/год і | До | 1 клас |
|(ІС+) | швидкісний | більше | 200 км/год |------------|
| | | | | 2 клас |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Інтерсіті | Денний |80 км/год і | До | 1 клас |
|(ІС) | швидкісний | більше | 160 км/год |------------|
| | | | | 2 клас |
| | | | |------------|
| | | | |3 клас (м/в)|
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Регіональний| Денний |70 км/год і | До |1 клас (м/в)|
|експрес (РЕ)| швидкісний | більше | 140 км/год |------------|
| | | | |2 клас |
| | | | |------------|
| | | | |3 клас |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Регіональний| Денний |50 км/год і | До |2 клас |
|поїзд (Р) | швидкий | більше | 120 км/год |------------|
| | | | |3 клас |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Приміський | Денний | - | - | - |
|поїзд (П) | приміський | | | |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Міський | Денний | - | - | - |
|поїзд (М) | міський | | | |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Нічний | Нічний |70 км/год і | До |СВ |
|експрес (НЕ)| швидкісний | більше | 200 км/год |------------|
| | | | |К |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Нічний | Нічний |50 км/год і | До |СВ |
|швидкий (НШ)| швидкий | більше | 140 км/год |------------|
| | | | |К |
| | | | |------------|
| | | | |ПЛ |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Нічний | Нічний |До 50 км/год| До |СВ (м/в) |
|пасажирський|пасажирський| | 140 км/год |------------|
|(НП) | | | |К |
| | | | |------------|
| | | | |ПЛ |
------------------------------------------------------------------

   Примітка: м/в - можливе включення

Додаток 6
до Правил перевезення
пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом
України

               СИСТЕМА
класифікації пасажирських поїздів
із рекомендованим рівнем комфорту/сервісу

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Критерії | Характеристика |
| класифікації | |
|-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Категорія |Інтерсіті+ (ІС+)| Інтерсіті (ІС) | Регіональний | Регіональний | Приміський |Міський|Нічний експрес | Нічний швидкий |Нічний пасажирський|
| пасажирського | | | експрес (РЕ) | поїзд (Р) | поїзд (П) | поїзд | (НЕ) | (НШ) | (НП) |
| поїзда | | | | | | (М) | | | |
|-----------------+----------------+-------------------+-------------------+----------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------------------|
|1. Вид сполучення| Регіональне | Регіональне | Регіональне | Регіональне | Приміське |Міське | Регіональне | Регіональне | Регіональне |
|-----------------+----------------+-------------------+-------------------+----------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------------------|
|2. Категорія | Денний | Денний швидкісний | Денний швидкісний | Денний швидкий | Денний |Денний | Нічний | Нічний швидкий |Нічний пасажирський|
|поїзда | швидкісний | | | | приміський |міський| швидкісний | | |
|-----------------+----------------+-------------------+-------------------+----------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------------------|
|3. Категорія | 1 | 2 | 1 | 2 |3 (м/в)|1 (м/в)| 2 | 3 | 2 | 3 | б/к | б/к | СВ | К | СВ | К | П | СВ | К | П |
|вагону | | | | | | | | | | | | | | | | | | (м/в) | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4. Наявність | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|елементів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|комфорту/сервісу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.1. | Б | | Б | | | Б | | | | | | | | | | | | | | |
|Комфортабельні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сидіння | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|1-го класу з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|регульованим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|нахилом спинки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|крісла, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|розташовані одне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|за одним за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|схемою 1+2 або | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|2+2* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.2. | | Б | | Б | | | Б | | Б | | | | | | | | | | | |
|Комфортабельні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сидіння | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|2-го класу з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|регульованим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|нахилом спинки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|крісла, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|розташовані одне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|за одним за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|схемою 2+2 або | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3+2* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.3. Сидіння або | | | | | Б | | | Б | | Б | | | | | | | | | | |
|дивани 3-го класу| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|без регульованого| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|нахилу спинки, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|розташовані одне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|навпроти одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|за схемою 3+3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.4. Розетки для | Б | Б | Б | Б | | Б | Б | | | | | | Б | Б | Б | Б | | | | |
|ноутбуків (не | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|менше ніж 1 на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|2 пасажирських | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|місця) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.5. WiFi- | Д | Д | Д | Д | Д | | | | | | | | Д | Д | | | | | | |
|інтернет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.6. Харчування у| Д | Д | Д | Д | | | | | | | | | Д | Д | Д | Д | | | | |
|поїзді (вагон- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ресторан, бар)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.7. Обов'язкове | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | | | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
|зазначення місця | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.8. Квитки можна| Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | | | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
|замовити за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|телефоном та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|через Інтернет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|

|4.9. Під час   |  Д  |  Д  | Д | Д |    |    |   |   |     |   |       |    |  Д  |  Д  |   |   |   |    |   |   |
|резервування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|квитка відповідно| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|до пункту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.9 розділу 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Правил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|перевезення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|пасажирів, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|багажу, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|вантажобагажу та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|пошти залізничним| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|транспортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|затверджених | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|наказом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Міністерства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|транспорту та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|зв'язку України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|від 27.12.2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|N 1196, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|зареєстрованих в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Міністерстві | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|юстиції | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|04.04.2007 за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|N 310/13577, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|можливо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|забронювати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|готель, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|автомобіль тощо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.10. Замовлення | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | | | | | Д | Д | Д | Д | | Д | Д | |
|таксі чи носіїв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(з вагону через | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|провідника) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.11. Система | | | | | | | | | | | Б | Б | | | | | | | | |
|абонементів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.12. Подача | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | | | | | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
|гарячих напоїв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.13. Подача | Д | Д | Д | Д | | | | | | | | | Д | Д | Д | Д | | | | |
|прохолоджувальних| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|напоїв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.14. Спеціальні | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | | | Б | Б | Б | Б | | | | |
|умови для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|інвалідів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.15. Обов'язкове| Б | Б | Б | Б | | Б | | | | | | | Б | Б | Б | Б | | Б | Б | |
|кондиціювання, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|системи обігріву | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.16. Вентиляція,| | | | | Б | | Б | Б | Б | Б | Б | Б | | | | | Б | | | Б |
|системи обігріву | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.17. | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | | | | | Б | Б | Б | Б | | | | |
|Інформаційні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|табло (монітори) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.18. | Б | Б | Б | Б | | | | | | | | | Б | Б | | | | | | |
|Відеомонітори** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.19. Можливість | | | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | | | Д | Д | Д | Д | Д | | | |
|перевезення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|велосипеда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.20.Свіжа преса | Д | Д | Д | Д | | | | | | | | | Д | Д | | | | | | |
|(інформаційно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ділова) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.21. Надання | | | | | | | | | | | | | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
|комплекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|постільної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|білизни, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|санітарно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|гігієнічних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|наборів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.22. Експрес- | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | | | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
|пошта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.23. Можливість | | | | | | | | | | | | | Д | Д | Д | Д | Д | | | |
|перевезення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|автомобіля в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|вагоні- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|автомобілевозі, в| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|складі поїзда між| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|кінцевими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|станціями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|маршруту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+---------+------+-------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----|
|4.24. Усі туалети| Б | Б | Б | Б | Б | | | | | | | | Б | Б | | | | | | |
|в поїзді з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|системою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|вакуумного збору | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Примітки:
Б - забезпечується технічними вимогами до рухомого складу або
входить до базового набору послуг;
Д - послуга оплачується додатково;
м/в - можливе включення;
б/к - без категорії.

_______________
* - У складі поїздів класу ІС+ та ІС можуть тимчасово
використовуватися пасажирські вагони 1-го та 2-го класу з
відмінною компоновкою салону за умови, що ці вагони були придбані
та поставлені на баланс до набрання чинності цим документом до
моменту проходження ними чергового капітально-відновлювального
ремонту із встановленням компоновки відповідно до даної
класифікації.
** - Послуга надається в спеціально обладнаних вагонах.

Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Стан бази
П'ятниця, 17.09.2021
В базi 549581 документ

 Огляд останніх надходжень
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання

2005-2017 © ПАРУС