Документ : Про формування та зберігання обов'язкових резервів


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
23.11.2017 N 752-рш

Про формування та зберігання обов'язкових резервів

Відповідно до статей 7, 15, 25, 26 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", згідно з Положенням про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 11 грудня 2014 року N 806 (зі змінами), та з метою приведення порядку формування обов'язкових резервів у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України вирішило:

1. Установити:

1) 11 число місяця є першим днем періоду утримання обов'язкових резервів, а 10 число наступного місяця є останнім днем періоду утримання обов'язкових резервів;

2) період визначення резервної бази передує періоду утримання обов'язкових резервів;

3) банки України резервують і зберігають кошти обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку банку, відкритому в Національному банку України.

2. Банки здійснюють формування обов'язкових резервів за такими нормативами обов'язкового резервування:

1) кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валютах на вимогу і кошти на поточних рахунках - 6,5;

2) строкові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валютах - 3,0.

3. Банки здійснюють розрахунок зобов'язань, що підлягають обов'язковому резервуванню в розмірі встановлених нормативів резервування, за залученими коштами, які обліковуються за такими рахунками бухгалтерського обліку:

1600 (пасивне сальдо) мінус 1500 (активне сальдо) - (пасивне сальдо), 1602 мінус 1502 - (пасивне сальдо), 1610 мінус 1510 - (пасивне сальдо), [1613 плюс 1616 (пасивний залишок) мінус 1616 (активний залишок)] мінус [1513 плюс 1516 (активний залишок) мінус 1516 (пасивний залишок)] - (пасивне сальдо), [1621 плюс 1622] мінус [1521 плюс 1522 плюс 1532 плюс 1542] - (пасивне сальдо), [1623 плюс 1626 (пасивний залишок) мінус 1626 (активний залишок)] мінус [1524 плюс 1526 (активний залишок) мінус 1526 (пасивний залишок) плюс 1533 плюс 1536 (активний залишок) мінус 1536 (пасивний залишок) плюс 1543 плюс 1546 (активний залишок) мінус 1546 (пасивний залишок)] - (пасивне сальдо), 1919 мінус 1819 - (пасивне сальдо), 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600 (пасивний залишок), 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 (пасивний залишок), 2606, [2610 плюс 2611 плюс 2616 (пасивний залишок) мінус 2616 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), 2620 (пасивний залишок), 2622, 2625 (пасивний залишок), [2630 плюс 2636 (пасивний залишок) мінус 2636 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2650 (пасивний залишок), [2651 плюс 2656 (пасивний залишок) мінус 2656 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), 2654, 2655 (пасивний залишок), [2701 плюс 2706 (пасивний залишок) мінус 2706 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), (2900 плюс 2901 плюс 2902 плюс 2909) мінус (2800 плюс 2801 плюс 2809) - (пасивне сальдо), 2903, 2904, 2920 (пасивний залишок), 2924 (пасивний залишок), [3300 плюс 3301 плюс 3303 плюс 3305 плюс 3306 (пасивний залишок) мінус 3306 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), [3310 плюс 3313 плюс 3314 плюс 3316 (пасивний залишок) мінус 3316 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), [3320 плюс 3326 (пасивний залишок) мінус 3326 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), [3330 плюс 3336 (пасивний залишок) мінус 3336 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), 3631, 3705 (пасивний залишок), 3720 мінус 3710 - (пасивне сальдо), 3739 (пасивний залишок).

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 151, 161 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-резидентів, та коштами, залученими від банків-нерезидентів.

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 152, 153, 154, 162 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-нерезидентів.

Розрахунок зобов'язань банку за балансовим рахунком 2601 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами на вимогу та строковими коштами.

Розрахунок зобов'язань банку за групою балансових рахунків 270 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від міжнародних та інших організацій.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 18 грудня 2014 року N 820 "Про зміну порядку формування та зберігання обов'язкових резервів";

2) постанову Правління Національного банку України від 02 березня 2015 року N 155 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 18 грудня 2014 року N 820";

3) постанову Правління Національного банку України від 29 жовтня 2015 року N 749 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 18 грудня 2014 року N 820";

4) постанову Правління Національного банку України від 17 грудня 2015 року N 893 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 18 грудня 2014 року N 820";

5) постанову Правління Національного банку України від 17 березня 2016 року N 170 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 18 грудня 2014 року N 820".

5. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.

6. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В. В.) до 15 грудня 2017 року внести зміни до програмного забезпечення щодо складання банками статистичної звітності за формою N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку" додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (зі змінами).

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

8. Рішення набирає чинності з дня його підписання, крім пунктів 1 - 4 цього рішення, які набирають чинності з 25 грудня 2017 року.

В. о. Голови Я. В. Смолій


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Стан бази
Четвер, 15.11.2018
В базi 549581 документ

 Огляд останніх надходжень
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання

2005-2017 © ПАРУС