Документ : Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
28.11.2017 N 759-рш

Про регламент роботи системи електронних платежів
Національного банку України та порядок роботи
банківської системи України в період завершення звітного року

Відповідно до пункту 2 рішення Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 577 "Про затвердження Технологічного регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України" та у зв'язку із завершенням банківською системою України операцій 2017 року і проведенням технологічних робіт, пов'язаних з початком нового звітного року, Правління Національного банку України вирішило:

1. Установити:

1) регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року згідно з додатком 1 до цього рішення;

2) порядок роботи з готівкою в банківській системі України в період завершення звітного року згідно з додатком 2 до цього рішення;

3) строки подання статистичної звітності в період завершення звітного року згідно з додатком 3 до цього рішення.

2. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю. О.) до 15 грудня 2017 року розмістити Календар подання до Національного банку України статистичної звітності у січні 2018 року на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Яблунівський О. М.) довести зміст цього рішення до відома підрозділів Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України та банків України.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

В. о. Голови Я. В. Смолій

Додаток 1
до рішення Правління
Національного банку України
28.11.2017 N 759-рш

Регламент
роботи системи електронних платежів Національного банку України
та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року

27, 28 грудня 2017 року

1. Система електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП) працює в режимі подовженого банківського дня (на дві години).

2. Система електронної пошти Національного банку України працює до завершення всіх робіт у СЕП.

3. Депозитарій Національного банку України працює в межах регламенту роботи СЕП.

4. Система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі - Система СЕРТИФ), Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України, Система з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України "КредІнфо2" працюють у звичайному режимі.

5. Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через Національний банк України та АТ "Укрексімбанк" 28 грудня 2017 року проводяться до 16.00.

6. Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, установлений Національним банком України 28 грудня 2017 року, діятиме з 29 грудня 2017 року до 03 січня 2018 року (уключно).

29 грудня 2017 року

7. Початкові платежі через СЕП здійснюються до 13.00:

1) між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі;

2) усіма учасниками СЕП на адресу Національного банку України та органів Державної казначейської служби України;

3) Національним банком України та органами Державної казначейської служби України на адресу всіх учасників СЕП.

8. Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та Національним банком України в національній валюті проводяться до 12.30.

9. Банківський день у СЕП закінчується о 15.00.

10. Операційний день депозитарію Національного банку України та Системи СЕРТИФ закінчується о 15.00. Депозитарій Національного банку України забезпечує виключно операції зі сплати доходу та погашення державних цінних паперів та облігацій місцевих позик, операції Національного банку України з регулювання ліквідності банківської системи, а також розрахунки за операціями з цінними паперами та депозитними сертифікатами, що виконуються за принципом "поставка без оплати".

11. На кінець банківського дня в СЕП не повинно бути залишків коштів за транзитними рахунками:

2631 "Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені одержувачем коштів";

3206 "Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені банком - одержувачем коштів";

3246 "Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені управлінням Державної казначейської служби України - одержувачем коштів";

3256 "Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені фінансовою установою - одержувачем коштів";

4631 "Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені одержувачем коштів".

12. Платежі через Національний банк України в іноземній валюті проводяться до 12.30 з датою валютування не раніше 03 січня 2018 року.

13. Система з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України "КредІнфо2" та Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України не працюють.

Автоматизована інформаційна система "Реєстр договорів з нерезидентами 2" працює до 13.00.

14. Центральний маршрутизатор та розрахунково-кліринговий центр Національної платіжної системи "ПРОСТІР" (далі - ЦМРКЦ) не виконує клірингу за операціями, здійсненими за електронними платіжними засобами НПС "ПРОСТІР". Розрахунковий банк не здійснює розрахунки між учасниками НПС "ПРОСТІР". Авторизації в системі ЦМРКЦ виконуються в автоматичному режимі (24/7/365).

15. Система електронної пошти Національного банку України працює до завершення всіх робіт у СЕП.

01 та 08 січня 2018 року

16. СЕП, система електронної пошти Національного банку України, депозитарій Національного банку України, Система СЕРТИФ, Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України, система з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України "КредІнфо2", Автоматизована інформаційна система "Реєстр договорів з нерезидентами 2" не працюють.

17. ЦМРКЦ НПС "ПРОСТІР" не виконує клірингу за операціями, здійсненими за електронними платіжними засобами НПС "ПРОСТІР". Розрахунковий банк не здійснює розрахунки між учасниками НПС "ПРОСТІР". Авторизації в системі ЦМРКЦ виконуються в автоматичному режимі (24/7/365).

02 січня 2018 року

18. Міжбанківські перекази через СЕП не здійснюються. Національний банк України до 12.00 надає банкам, Державній казначейській службі України та її органам тільки інформацію про стан їх технічних рахунків у центрі оброблення СЕП.

19. Банки працюють без клієнтів і забезпечують комплекс робіт, пов'язаних з початком нового звітного року. Форми статистичної звітності N 1Д "Баланс банку", N 1Д-НБУ "Баланс" за 02 січня 2017 року не подаються.

20. Система електронної пошти Національного банку України працює до 18.00.

21. Система СЕРТИФ, Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України, система з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України "КредІнфо2", Автоматизована інформаційна система "Реєстр договорів з нерезидентами 2" не працюють.

22. Операційний день депозитарію Національного банку України не розпочинається.

23. ЦМРКЦ НПС "ПРОСТІР" не виконує клірингу за операціями, здійсненими за електронними платіжними засобами НПС "ПРОСТІР". Розрахунковий банк не здійснює розрахунки між учасниками НПС "ПРОСТІР". Авторизації в системі ЦМРКЦ виконуються в автоматичному режимі (24/7/365).

03 - 05, 09 січня 2018 року

24. Банківська система України працює у звичайному режимі.

25. СЕП, Система СЕРТИФ, депозитарій Національного банку України, Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України, система з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України "КредІнфо2", Автоматизована інформаційна система "Реєстр договорів з нерезидентами 2", система електронної пошти Національного банку України працюють у звичайному режимі,

26. Кліринг та розрахунки в системі ЦМРКЦ між учасниками НПС "ПРОСТІР" виконуються у звичайному режимі.

27. Обов'язковому продажу 03 січня 2018 року підлягають надходження в іноземній валюті, які надійшли 28 грудня 2017 року. Надходження в іноземній валюті, які надійшли з 29 грудня 2017 року до 03 січня 2018 року (уключно), підлягають обов'язковому продажу 04 січня 2018 року.

Директор Департаменту платіжних систем та
інноваційного розвитку О. М. Яблунівський

Додаток 2
до рішення Правління Національного банку України
28.11.2017 N 759-рш

Порядок
роботи з готівкою в банківській системі України
в період завершення звітного року

27, 28 грудня 2017 року

1. Банкам для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат потрібно:

1) отримати в Національному банку України готівку для підкріплення операційних кас;

2) здійснити розрахунки за готівку.

29 грудня 2017 року

2. Національний банк України в разі потреби здійснює підкріплення операційних кас банків до 12.00 у встановленому порядку.

30, 31 грудня 2017 року, 01 - 08 січня 2018 року (уключно)

3. Банкам (у разі потреби) здійснювати касові операції з 30 грудня 2017 року до 02 січня 2018 року (уключно) та 06 - 08 січня 2018 року (уключно). Ці операції мають бути зареєстровані та відображені в бухгалтерському обліку згідно з пунктом 2.11 глави 2 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N 254 (зі змінами).

4. Банкам забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

03 - 05, 09 січня 2018 року

5. Емісійно-касові операції здійснюються в банківській системі України в звичайному порядку.

Директор Департаменту грошового обігу В. П. Зайвенко

Додаток 3
до рішення Правління
Національного банку України
28.11.2017 N 759-рш

Строки
подання статистичної звітності в
період завершення звітного року

29 грудня 2017 року

1. Статистична звітність подається у звичайному режимі.

02 січня 2018 року

2. Баланс за 29 грудня 2017 року (форми N 1Д "Баланс банку", N 1Д-НБУ "Баланс") банки та Операційний департамент Національного банку України складають із залишками коштів на рахунках класів 6 та 7 і надсилають файлом 01 зі звітною датою 02 січня 2018 року.

3. Надається інформація за щоденними формами статистичної звітності N 310Д "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)" (файл 3A) та N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)" (файл 3A) за 29 грудня 2017 року зі звітною датою 02 січня 2018 року.

4. Подаються форми статистичної звітності N 521 "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" (файл 39), N 525 "Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну" (файл F1), N 538 "Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками" (файл 70), N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти" (файли C9, D3, 27), N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти" (файл E2) за 29 грудня 2017 року зі звітною датою 02 січня 2018 року.

5. Щоденні файли N 2G "Інформація за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти", N 2D "Дані про деякі перекази безготівкової іноземної валюти з України на користь нерезидентів" зі звітною датою 02 січня 2018 року не подаються.

03 січня 2018 року

6. Баланс за 29 грудня 2017 року (форми N 1Д "Баланс банку", N Д-НБУ "Баланс") банки та Операційний департамент Національного банку України складають без залишків коштів на рахунках класів 6 та 7 і надсилають файлом 01 зі звітною датою 03 січня 2018 року.

7. Інформація за щоденними формами статистичної звітності N 310Д Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)" та N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)" зі звітною датою 03 січня 2018 року не надається.

8. Подається форма статистичної звітності N 521 "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" (файл 39) за операціями, здійсненими з 30 грудня 2017 року до 02 січня 2018 року, зі звітною датою 03 січня 2018 року.

9. Подаються щоденні файли статистичної звітності 42 "Дані щодо максимального ризику на одного контрагента" та C5 "Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів" та щоденна форма статистичної звітності N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" (файл 79) зі звітними датами 02, 03 січня 2018 року.

10. Подаються декадні форми статистичної звітності N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" (файл A7), N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків" (файл 26) зі звітною датою 01 січня 2018 року.

11. Інформація за формою статистичної звітності N 747 "Звіт про касові обороти банку" (файл 12) за третю декаду грудня 2017 року надається банками та Операційним департаментом до 17.00.

10 січня 2018 року

12. Інформація за формою статистичної звітності N 748 "Звіт про касові обороти банку" (файл 13) за грудень 2017 року надається банками та Операційним департаментом без звіряння з місячним балансом (файл 02) до 13.00.

23 січня 2018 року

13. Банки, Операційний департамент Національного банку України та Банкнотно-монетний двір формують і подають форми N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку", N 10-НБУ "Оборотно-сальдовий баланс" (файл 02 зі звітною датою 01 січня 2018 року) за грудень 2017 року з урахуванням усіх здійснених коригуючих проводок із залишками коштів за рахунками класів 6 та 7.

24 січня 2018 року

14. Банки, Операційний департамент Національного банку України та Банкнотно-монетний двір формують і подають форми N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку", N 10-НБУ "Оборотно-сальдовий баланс" (файл 25 зі звітною датою 01 січня 2018 року) без залишків коштів за рахунками класів 6 та 7.

15. Подаються форми статистичної звітності N 391 "Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" (файл 07), N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" (файл 08), N 360 "Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" (файл D6), N 363-Н "Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)" (файл C8) станом на 01 січня 2018 року за грудень 2017 року з урахуванням здійснених коригуючих проводок із залишками за рахунками класів 6 та 7.

16. Подаються форми статистичної звітності N 643 "Звіт про афілійованих осіб банку" (файл 95), N 670 "Звіт про двадцять найбільших учасників банку" (файл 48) зі звітною датою 01 січня 2018 року.

25 січня 2018 року

17. Подається форма статистичної звітності N 321 "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" (файл D5) станом на 01 січня 2018 року за грудень 2017 року.

18. Подаються форми статистичної звітності N 522 "Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України" (файл D4), N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів" (файл 73) за грудень 2017 року.

19. Подається форма статистичної звітності N 600 "Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" (файл 6B) зі звітною датою 01 січня 2018 року.

20. Інформація (остаточні дані) за формою статистичної звітності N 748 "Звіт про касові обороти банку" (файл 13) за грудень 2017 року надається банками та Операційним департаментом до 16.00 після звіряння з місячним балансом (файл 02).

29 січня 2018 року

21. Подаються форми статистичної звітності N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами" (файл D8), N 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" (файл D9), N 625 "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку" (файл E8), N 650 "Звіт про операції довірчого управління" (файл F9), N 655 "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними" (файл F8), N 661 "Звіт про пов'язаних з банком осіб" (файл 4C) зі звітною датою 01 січня 2018 року.

30 січня 2018 року

22. Подається форма статистичної звітності N 601 "Звіт про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою" зі звітною датою 01 січня 2018 року.

Інші форми статистичної звітності, інформації про строки подання яких немає в додатку, подаються у звичайному режимі.

Директор Департаменту статистики та звітності Ю. О. Половньов


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Стан бази
Четвер, 15.11.2018
В базi 549581 документ

 Огляд останніх надходжень
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання

2005-2017 © ПАРУС bigmir)net TOP 100