Документ : Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.01.2018 N 7

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2018 р. за N 151/31603

Про затвердження Змін до Положення
про реєстрацію платників податку на додану вартість

Відповідно до статей 191, 193 розділу I, статей 180 - 184 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

1. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1130, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за N 1456/26233 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України, Департаменту обслуговування платників Державної фіскальної служби України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

Міністр О. Данилюк

Погоджено:

В. о. Голови Державної фіскальної служби України М. В. Продан

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
16.01.2018 N 7

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2018 р. за N 151/31603

Зміни
до Положення про реєстрацію платників
податку на додану вартість

1. У розділі II:

1) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Контролюючі органи в областях та місті Києві, міжрегіональні територіальні органи забезпечують організацію роботи з реєстрації та обліку платників ПДВ, що перебувають на їх території.";

2) абзац перший пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Контролюючі органи, зазначені у пункті 2.5 цього розділу, та державні податкові інспекції, які їм підпорядковуються, здійснюють:".

2. Пункт 3.15 розділу III після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Якщо юридична особа, утворена в результаті перетворення, не подала до контролюючого органу протягом 10 робочих днів, що настають за датою завершення перетворення, заяви для реєстрації або перереєстрації у порядку, передбаченому цим Положенням, контролюючий орган після спливу цього строку приймає рішення про анулювання реєстрації юридичної особи, припиненої в результаті перетворення.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

3. У розділі V:

1) у пункті 5.6:

в абзаці другому слово "керівником" замінити словами "керівником (заступником керівника або уповноваженою особою)";

в абзаці четвертому слова "в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків" замінити словами "в контролюючому органі, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ";

2) у пункті 5.8:

у другому реченні слова "долучається до облікової справи (реєстраційної частини) цього платника" замінити словами "зберігається в контролюючому органі, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ";

у третьому реченні слова "де зберігається облікова справа платника податків" замінити словами "який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ";

3) в абзаці п'ятому пункту 5.10 слова "керівником такого органу чи особою, яка виконує його обов'язки або є заступником керівника" замінити словами "керівником (заступником керівника або уповноваженою особою)".

4. У абзаці першому пункту 6.11 розділу VI слова "в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків" замінити словами "в контролюючому органі, який прийняв рішення про таке виключення".

5. У додатках до Положення:

1) у додатках 5 та 7:

слова "в облікову справу платника (реєстраційну частину) разом із копіями документів, що стали підставою для анулювання реєстрації" замінити словами "разом із копіями документів, що стали підставою для анулювання реєстрації, зберігається в контролюючому органі, який прийняв таке рішення";

слова "керівник контролюючого органу" у всіх відмінках замінити словами "керівник (заступник керівника або уповноважена особа)" у відповідних відмінках;

2) у додатку 9:

слова "в облікову справу платника (реєстраційну частину) разом із копіями документів, що стали підставою для виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування" замінити словами "разом із копіями документів, що стали підставою для виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, зберігається в контролюючому органі, який прийняв таке рішення";

слова "керівник контролюючого органу" у всіх відмінках замінити словами "керівник (заступник керівника або уповноважена особа)" у відповідних відмінках.

В. о. директора Департаменту податкової політики В. П. Овчаренко


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Стан бази
Понедiлок, 25.05.2020
В базi 549581 документ

 Огляд останніх надходжень
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання

2005-2017 © ПАРУС