Документ : Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.01.2018 N 157

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2018 р. за N 182/31634

Про внесення змін до деяких наказів
Міністерства охорони здоров’я України

Відповідно до підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, з метою вдосконалення звітності з питань охорони здоров’я НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, такі зміни:

1) у підпункті 1.34 пункту 1 слово "хворих" замінити словом "пацієнтів";

2) форму первинної облікової документації N 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних хворих" та Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних хворих", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 694/21007, викласти у новій редакції, що додаються.

2. Унести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року N 527 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736, такі зміни:

1) підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:

"2) форму первинної облікової документації N 039/о "Відомість обліку відвідувань пацієнтів" та Інструкцію щодо її заповнення;";

2) форму первинної облікової документації N 039/о "Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома" та Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 039/о "Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 960/25737, викласти у новій редакції, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення згідно з переліком, що додається.

4. Медичному департаменту забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначених форм та інструкцій щодо їх заповнення.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра У. Супрун

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
14.02.2012 N 110

(у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я України
від 26.01.2018 N 157)

Журнал
реєстрації амбулаторних пацієнтів

Форма № 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних хворих" для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

В.о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
14.02.2012 N 110

(у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я України
від 26.01.2018 N 157)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2018 р. за N 182/31634

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації
N 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів" (далі - форма N 074/о).

2. Форма N 074/о заповнюється медичним персоналом (лікарями, молодшими спеціалістами з медичною освітою) всіх спеціальностей, які ведуть самостійний амбулаторний прийом і відвідування пацієнтів удома, в амбулаторіях, кабінетах, поліклініках, поліклінічних відділеннях лікарень усіх профілів (у тому числі психіатричних і наркологічних), міських і сільських, які обслуговують населення (дорослих віком 18 років і старше та дітей віком 0 - 17 років включно), диспансерах усіх профілів, жіночих консультаціях пологових будинків та самостійних диспансерних і поліклінічних відділеннях науково-дослідних інститутів, у центрах первинної медико-санітарної допомоги, фельдшерсько-акушерських пунктах, лікарських і фельдшерських пунктах охорони здоров’я, травмпунктах та у приймальних відділеннях закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну допомогу, щодо амбулаторних пацієнтів, які звернулись за допомогою.

3. На титульній сторінці форми N 074/о зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, спеціальність медичного персоналу (лікаря/молодшого спеціаліста з медичною освітою), а також місце провадження медичної практики.

При визначенні місця провадження медичної практики слід враховувати адміністративно-територіальний устрій, а також особливості населених пунктів, яким надано статус гірських відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

4. У графах 1, 2 вказуються номер за порядком запису та дата (число, місяць) відвідування.

5. У графі 3 ставиться відмітка про відвідування: первинне - 1 (якщо пацієнт вперше звертається до лікаря з цією проблемою/захворюванням), повторне - 2 (якщо це не перше звернення пацієнта з цією проблемою/захворюванням до лікаря); завершення епізоду медичної допомоги - 3 (якщо пацієнт вже відвідував лікаря, одужав і це його останній візит із цією проблемою/захворюванням).

6. У графі 4 вказується вид консультації: амбулаторно, в умовах закладу охорони здоров’я - 1, вдома у пацієнта - 2, консультація телефоном або іншими засобами комунікації - 3.

7. У графах 5 - 8 зазначаються паспортні дані (прізвище, ім’я, по батькові) пацієнта, стать (чоловіча, жіноча), дата (число, місяць, рік) народження для ідентифікації пацієнта та номер телефону для контакту.

8. У графі 9 вказується код причини звернення пацієнта згідно з Міжнародною класифікацією первинної медичної допомоги ICPC-2-E (далі - ICPC-2-E), україномовний варіант якої затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 січня 2018 року N 13 "Про деякі питання застосування Україномовного варіанту Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ICPC-2-E)".

9. У графі 10 вказується код діагнозу згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду (МКХ-10).

10. У графі 11 зазначають код(и) процесу(ів) згідно з ICPC-2-E (обстеження, призначення лікування, направлення, видача довідки тощо).

Медичний персонал, який надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, не заповнює графи 9, 11.

11. У графі 12 зазначається пільгова категорія пацієнта, а саме інвалід війни - 1; учасник війни - 2; учасник бойових дій - 3; особа, яка належить за пільгами до ветеранів війни - 4; інвалід - 5; учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - 6; евакуйований із зони відчуження - 7; особа, яка проживає на території зони радіоекологічного контролю - 8; дитина, яка народилась від батьків, що віднесені до 1 - 3 категорій осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, із зони відчуження, а також відселені із зон безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення - 9; інша пільгова категорія - 10.

12. Дані форми N 074/о щодо числа відвідувань використовуються при заповненні форми первинної облікової документації N 039/о "Відомість обліку відвідувань пацієнтів", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я від 28 липня 2014 року N 527 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2018 року N 157).

13. Строк зберігання форми N 074/о - 5 років.

В.о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

Додаток
до наказу Міністерства
охорони здоров’я України
26.01.2018 N 157

Перелік
форм первинної облікової документації та інструкцій
щодо їх заповнення, що втрачають чинність

1. Форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, а саме:

форма N 025-2/о "Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 025-2/о "Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 670/20983;

форма N 030/о "Контрольна карта диспансерного нагляду" та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 030/о "Контрольна карта диспансерного нагляду", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 671/20984.

2. Форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року N 435 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522, а саме:

форма N 025-3/о "Медична карта студента N __" та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 025-3/о "Медична карта студента N __", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 994/23526;

форма N 025-4/о "Талон на прийом до лікаря" та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 025-4/о "Талон на прийом до лікаря", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 995/23527;

форма N 025-6/о "Талон амбулаторного пацієнта" та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 025-6/о "Талон амбулаторного пацієнта", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 996/23528;

форма N 026/о "Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)" та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 026/о "Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 997/23529;

форма N 031/о "Книга запису викликів лікарів додому" та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 031/о "Книга запису викликів лікарів додому", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 1000/23532.


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Стан бази
Середа, 04.08.2021
В базi 549581 документ

 Огляд останніх надходжень
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання

2005-2017 © ПАРУС