Документ : Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 березня 2018 р. N 182
Київ

Про затвердження Положення про Єдиний
державний реєстр отримувачів житлових субсидій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. N 182

Положення
про Єдиний державний реєстр
отримувачів житлових субсидій

1. Цим Положенням визначено механізм створення та функціонування Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій (далі - Реєстр).

2. Реєстр ведеться з метою забезпечення єдиного державного обліку отримувачів субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі - житлові субсидії), отримання статистичної інформації, проведення спостережень за структурними змінами у програмі житлових субсидій.

3. Реєстр є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про фізичних осіб - отримувачів житлових субсидій.

4. Держателем Реєстру є Мінсоцполітики.

5. Мінсоцполітики виконує функції з організаційного та методологічного ведення Реєстру, організаційно-інформаційного контролю за повнотою та якістю даних, якими наповнюється Реєстр, забезпечує своєчасне розроблення та вдосконалення технологій і програмних засобів формування та підтримки Реєстру, надає інформаційно-довідкові послуги його користувачам.

Ведення Реєстру фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

6. Адміністратором Реєстру є державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України", яке забезпечує його формування, технологічне супроводження, підтримку та розроблення програмного забезпечення для функціонування Реєстру, оперативне керування, пошук і відбір даних для підготовки аналітичних звітів.

7. Реєстр складається з баз даних структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - уповноважені органи), які акумулюються в єдину базу даних.

Мінсоцполітики забезпечує методичне супроводження передачі даних до єдиної бази даних.

8. Інформація вноситься до Реєстру уповноваженими органами.

Уповноважені органи з використанням програмного забезпечення проводять розрахунки житлових субсидій відповідно до законодавства та щомісяця передають інформацію до єдиної бази даних. Для її упорядкування використовуються аналітичні класифікатори інформації, зокрема локальні, загальносистемні, відомчі, загальнодержавні та міжнародні.

Уповноважені органи відповідають за достовірність внесеної до Реєстру інформації та правильність її внесення, своєчасність передачі до єдиної бази даних.

9. До Реєстру обов’язково вноситься така інформація:

загальні відомості про отримувача житлової субсидії (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України);

реквізити паспорта громадянина України або посвідки на постійне проживання, або посвідки на тимчасове проживання;

адреса (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири);

характеристика домогосподарства;

відомості про осіб, з урахуванням яких призначається субсидія (щодо кожної особи: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України), реквізити паспорта громадянина України або посвідки на постійне проживання, або посвідки на тимчасове проживання);

доходи кожної особи, з урахуванням яких призначається субсидія;

період, на який призначено субсидію;

послуги, на оплату яких призначено субсидію;

фактичні розрахункові дані: вартість послуг, сума обов’язкового платежу, сума нарахованої субсидії.

10. Користувачами Реєстру є Мінсоцполітики та уповноважені органи.

Обмін інформацією між уповноваженими органами та Мінсоцполітики здійснюється через систему електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів.

Інформація з Реєстру може надаватися користувачами Реєстру іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування для забезпечення надання житлових субсидій їх отримувачам.

11. Доступ користувачів до Реєстру забезпечується адміністратором Реєстру з використанням засобів захисту інформації відповідно до законодавства.

12. Під час оброблення персональних даних у Реєстрі забезпечується їх захист відповідно до вимог Законів України "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" і Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 373 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 878).


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Стан бази
Середа, 04.08.2021
В базi 549581 документ

 Огляд останніх надходжень
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання

2005-2017 © ПАРУС