Вход в систему   Логин Пароль запомнить  

 Обзор последних поступлений основных нормативно-правовых актов и консультаций


Огляд нових надходжень від 21 серпня 2018 року 
Назва нормативно-правового акта,
Номер та дата прийняття,
Коментар 
1. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України 
1.1. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.02.2018 № 110
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 липня 2018 р. за № 781/32233
Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин

Наказ затверджує Правила складання та подання заявки на сорт рослин
Права на сорт рослин в Україні набуваються шляхом подання заявки на сорт рослин до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин.


Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року № 287 "Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 травня 2007 року за № 553/13820.
 
1.2. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.05.2018 № 386
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 липня 2018 р. за № 834/32286
Про затвердження Порядку дій уповноважених службових осіб органів Державної прикордонної служби України під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду

Порядок розроблено з метою визначення порядку дій уповноважених службових осіб органів Державної прикордонної служби України під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду.

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 листопада 2012 року № 931 "Про затвердження Інструкції про порядок дій посадових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду та порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами досудового розслідування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2012 року за № 2033/22345.
 
1.3. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.06.2018 № 262
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 липня 2018 р. за № 776/32228
Про затвердження Порядку проведення державного контролю потужностей, розташованих у країнах-експортерах, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, та Порядку ведення державного реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України

Наказ затверджує:
- Порядок проведення державного контролю потужностей, розташованих у країнах-експортерах, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, який визначає механізм проведення державного контролю потужностей, що виробляють продукти для їх ввезення (пересилання) на митну територію України;
- Порядок ведення державного реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, який визначає механізм ведення державного реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України.
 
1.4. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.06.2018 № 269
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 р. за № 783/32235
Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації реовірусної інфекції птиці

Інструкція встановлює порядок проведення профілактичних заходів спеціалістами ветеринарної медицини щодо недопущення захворювання птиці на реовірусну інфекцію, ветеринарно-санітарних заходів у випадках спалаху хвороби і розповсюдження реовірусної інфекції у птахогосподарствах різних форм власності, внутрішньогосподарського використання або подальшої реалізації одержаних яєць, м’яса та м’ясопродуктів від забою птиці та іншої продукції птахівництва у разі виявлення реовірусної інфекції та є обов’язковою для виконання фізичними або юридичними особами, у власності яких є домашня або інша птиця, що утримується в неволі, та діяльність яких пов’язана з утриманням та обігом птиці, спеціалістами ветеринарної медицини, які здійснюють діяльність у сфері птахівництва. 
1.5. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25.06.2018 № 558
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2018 р. за № 854/32306
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України

Інструкція визначає порядок, умови та розміри виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які проходять військову службу в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону (Адміністрації Державної прикордонної служби України), територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону (регіональних управліннях Державної прикордонної служби України), Морській охороні, яка складається із загонів морської охорони, органах охорони державного кордону (прикордонних загонах, окремих контрольно-пропускних пунктах, авіаційних частинах), розвідувальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, навчальних закладах, підрозділах спеціального призначення та органах забезпечення Державної прикордонної служби України.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20 травня 2008 року № 425 "Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 червня 2008 року за № 537/15228
 
1.6. Наказ Міністерства юстиції України від 02.08.2018 № 2522/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2018 р. за № 901/32353
Про затвердження Змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень

Наказом затверджено Зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802. 
1.7. Рішення Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2018 № 391
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 липня 2018 р. за № 808/32260
Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Положення встановлює порядок здійснення емісії, обігу облігацій внутрішніх місцевих позик, реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, звіту про результати емісії облігацій, реструктуризації боргових зобов’язань, надання до реєструвального органу звіту про наслідки погашення та скасування реєстрації випуску цих облігацій, анулювання викуплених емітентом облігацій. 
1.8. Рішення Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 № 424
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 липня 2018 р. за № 837/32289
Про затвердження Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів

Положення регулює порядок здійснення публічної пропозиції цінних паперів емітентом (з урахуванням особливостей емісії цінних паперів, передбачених іншими нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, оферентом, підготовки та подання на затвердження проспекту цінних паперів реєструвальному органу, затвердження реєструвальним органом проспекту цінних паперів, внесення змін та доповнень до проспекту цінних паперів, затвердження реєструвальним органом змін та доповнень до проспекту цінних паперів, погодження емітентом проспекту цінних паперів, що оформлюється оферентом, оприлюднення проспекту цінних паперів особою, що здійснює публічну пропозицію цінних паперів. 
2. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
2.1. Кодекс Верховної Ради України від 10 січня 2002 року № 2947-III
Сімейний кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 03.07.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2475-VIII, який набирає чинності з 28.08.2018 р.
 
2.2. Кодекс Верховної Ради України від 5 квітня 2001 року № 2341-III
Кримінальний кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 03.07.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2475-VIII, який набирає чинності з 28.08.2018 р.
 
2.3. Кодекс Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII
Господарський процесуальний кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 03.07.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2475-VIII, який набирає чинності з 28.08.2018 р. 
2.4. Кодекс Верховної Ради України від 07 грудня 1984 року № 8073-X
Кодекс України про адміністративні правопорушення

Останні зміни до Кодексу були внесені 03.07.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2475-VIII, який набирає чинності з 28.08.2018 р.
 
2.5. Закон Верховної Ради України від 30 червня 1993 року № 3353-XII
Про дорожній рух

Останні зміни до Закону були внесені 03.07.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2475-VIII, який набирає чинності з 28.08.2018 р. 
3. Цікаво всім 
3.1. Постанова Правління Національного банку України від 10.08.2018 № 92
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова затверджує Зміни до:
- Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032;
- Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000;
- Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 квітня 2012 року № 134, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 708/21021;
- Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141.

Також вносить зміни до:
- Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 червня 2008 року № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2008 року за № 845/15536
- Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2012 року № 254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1178/21490
- Положення про порядок попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку, та погодження набуття ними участі в банках, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 942
- Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351.
 

Календарь обновлений
<<Июнь 2018>>
ПнВтСрЧтПтСбВс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання
2005-2017 © ПАРУС