Вход в систему   Логин Пароль запомнить  

 Обзор последних поступлений основных нормативно-правовых актов и консультаций


Поновлення № 05 від 09 січня 2018 року 
Назва нормативно-правового акта,
Номер та дата прийняття,
Коментар 
1.1. Закон Верховної Ради України від 7 грудня 2017 року № 2229-VIII
Про запобігання та протидію домашньому насильству

Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.
Предметом регулювання Закону є правовідносини, що виникають у процесі запобігання та протидії домашньому насильству.
Дія законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству незалежно від факту спільного проживання поширюється на таких осіб:
1) подружжя;
2) колишнє подружжя;
3) наречені;
4) мати (батько) або діти одного з подружжя (колишнього подружжя) та інший з подружжя (колишнього подружжя);
5) особи, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у шлюбі між собою, їхні батьки та діти;
6) особи, які мають спільну дитину (дітей);
7) батьки (мати, батько) і дитина (діти);
8) дід (баба) та онук (онука);
9) прадід (прабаба) та правнук (правнучка);
10) вітчим (мачуха) та пасинок (падчерка);
11) рідні брати і сестри;
12) інші родичі: дядько (тітка) та племінник (племінниця), двоюрідні брати і сестри, двоюрідний дід (баба) та двоюрідний онук (онука);
13) діти подружжя, колишнього подружжя, наречених, осіб, які мають спільну дитину (дітей), які не є спільними або всиновленими;
14) опікуни, піклувальники, їхні діти та особи, які перебувають (перебували) під опікою, піклуванням;
15) прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, їхні діти та прийомні діти, діти-вихованці, діти, які проживають (проживали) в сім’ї патронатного вихователя.
 
2. Укази Президента України 
2.1. Указ Президента України від 29 грудня 2017 року № 459/2017
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України

Указ визнає такими, що втратили чинність:
- Указ Президента України від 9 квітня 2014 року № 386 "Про державну охорону Донецької обласної державної адміністрації";
- Указ Президента України від 10 травня 2014 року № 461.
 
3. Постанови Кабінету Міністрів України 
3.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1072
Про затвердження Порядку участі представників України в діяльності міжнародних режимів експортного контролю

Порядок визначає процедуру забезпечення належної участі представників України в діяльності міжнародних режимів експортного контролю. 
3.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1067
Про внесення змін до Порядку зарахування до державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України

Постановою вносяться зміни до Порядку зарахування до державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 381. 
3.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1071
Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Метою Програми є відновлення та розбудова миру в східних регіонах України, що передбачає стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад для підвищення рівня життя населення та соціальної стійкості, стимулювання економічної активності. 
4. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України 
4.1. Наказ Міністерства Міністерство фінансів України від 29.11.2017 № 976
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2017 р. за № 1546/31414
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

Наказ затверджує Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі.

Також вносить зміни до:
- Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2017 року за № 384/30252.
- наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938.
 
5. Офіційні роз'яснення 
5.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.12.2017 № 3209/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо податкового (звітного) періоду з податку на прибуток підприємств для виробників сільськогосподарської продукції

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, з 01.07.2017 р. виробники сільськогосподарської продукції не можуть застосовувати річний податковий (звітний) період оскільки відсутні критерії сільськогосподарської продукції для цілей оподаткування податком на прибуток. 
5.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.12.2017 № 3202/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо списання акцій з балансу товариства

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, фінансовий результат до оподаткування збільшується:
- на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
- на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів.
Фінансовий результат до оподаткування зменшується:
- на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
- на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним Податковим Кодексом.
Отже, платник податку зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів).
При цьому зменшення фінансового результату здійснюється лише на суму дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам Податкового Кодексу, чинним на дату її списання, незалежно від періоду створення резерву сумнівних боргів за такою заборгованістю. 

Календарь обновлений
<<Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Увага! важлива інформація
  22.01.2018  

Про затвердження змін до Класифікації валют, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 31 грудня 2014 року N 416
Наказ Державної служби статистики України N 361 від 29.12.2017 р.

  19.01.2018  

Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій громадян
Постанова Кабінету Міністрів України N 1096 від 27 грудня 2017 р.

Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
Постанова Кабінету Міністрів України N 1098 від 27 грудня 2017 р.

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
Постанова Правління Національного банку України N 134 від 20.12.2017 р.

  16.01.2018  

Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі
Постанова Кабінету Міністрів України N 833 від 10 листопада 2017 р.

[Архив новостей]
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання
2005-2017 © ПАРУС