Вход в систему   Логин Пароль запомнить  

 Обзор последних поступлений основных нормативно-правовых актов и консультаций


Огляд нових надходжень від 15 травня 2018 року 
Довідники 
Податковий календар від 01 червня - 30 червня 
Назва нормативно-правового акта,
Номер та дата прийняття,
Коментар 
1. Постанови Кабінету Міністрів України 
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334
Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я"

Постановою установлено, що атестація здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я" здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Також затверджує Порядок здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я", який регулює питання здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я".
 
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 340
Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність

Постанова вносить зміни до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. № 543. 
1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 339
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у загальному і спеціальному фондах державного бюджету за програмою "Державна підтримка кінематографії".

Постанова затверджує Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність.
 
1.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 338
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин"

Наказ затверджує Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність .
 
1.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 342
Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

Постанова затверджує:
- Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), яка встановлює єдиний підхід до розроблення органами державного нагляду (контролю) критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю);
- Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), встановлює єдиний підхід до розроблення органами державного нагляду (контролю) уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).

Також затверджує Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність.
 
1.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 352
Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 438

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 438 "Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів". 
1.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 345
Про внесення змін у додатки до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

Постанова вносить зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 134. 
1.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 341
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 1994 р. № 202 і від 24 червня 2016 р. № 461

Постановою вносяться зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1994 р. № 202 "Про затвердження Списку робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов’язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, терміном не менше 25 років"
- постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах".
 
1.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 353
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова вносить зміни до:
- Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 854
- Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1442
- Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 506.
 
1.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 344
Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року

Метою Програми є забезпечення поглиблення співпраці із закордонними українцями шляхом підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади із закордонними українцями та їх громадськими організаціями, спрямованої на збереження національної самобутності та сприяння задоволенню національно-культурних і мовних потреб закордонних українців, використання потенціалу української діаспори для формування позитивного іміджу України у світі, просування економічних інтересів нашої держави, утворення груп, що сприяють реалізації інтересів нашої держави за кордоном, популяризації української мови та культури, забезпечення всебічної практичної підтримки органами влади країн проживання закордонних українців подальшої інтеграції України до європейської спільноти. 
1.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 351
Про затвердження Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами

Порядок визначає механізм здійснення Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, контролю за ефективністю управління активами. 
1.12. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 348
Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 780

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 780 "Про Голову Української частини міжурядових комісій з питань військово-технічного співробітництва". 
1.13. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 349
Про внесення змін до переліку суб'єктів літакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки

Постанова вносить зміни до переліку суб’єктів літакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. № 405. 
1.14. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 343
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постановою внесені зміни до:
- Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 411
- Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 552 "Деякі питання організації фінансового моніторингу"
- Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693.
 
1.15. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 346
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на підтримку впровадження ринку електричної енергії

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Підтримка впровадження ринку електричної енергії". 
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України 
2.1. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.03.2018 № 159
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 р. за № 463/31915
Про затвердження Переліку продуктів, які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах

Наказ затверджує Перелік продуктів, які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах. 
2.2. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.03.2018 № 184
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2018 р. за № 455/31907
Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України "Про державну службу". 
2.3. Наказ Міністерства оборони України від 27.03.2018 № 130
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2018 р. за № 507/31959
Про затвердження Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу та Зразка військового квитка офіцера запасу

Наказ затверджує:
- Порядок атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу, який визначає механізм атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу;
- Зразок військового квитка офіцера запасу.

Та визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 10 грудня 2010 року № 650/ДСК "Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують питання організації та порядку ведення військового обліку офіцерів запасу, атестування осіб до присвоєння первинних і чергових військових звань офіцерського складу запасу, а також зразка військового квитка офіцера запасу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 березня 2011 року за № 261/18999.
 
2.4. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.04.2018 № 262
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2018 р. за № 478/31930
Про внесення змін до Переліку посад військовослужбовців офіцерського складу, військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, працівників авіації Національної гвардії України, які забезпечуються харчуванням за рахунок держави за нормою № 1 - загальновійськова

Наказ вносить зміни до Переліку посад військовослужбовців офіцерського складу, військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, працівників авіації Національної гвардії України, які забезпечуються харчуванням за рахунок держави за нормою № 1 - загальновійськова, затвердженого наказом МВС від 30 грудня 2014 року № 1414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2015 року за № 49/26494. 
2.5. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.04.2018 № 265
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2018 р. за № 506/31958
Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій

Положення визначає організаційні засади планування, проведення, координації, забезпечення та контролю наукової і науково-технічної діяльності в ДСНС. 
2.6. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13.04.2018 № 276
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 р. за № 517/31969
Про затвердження Змін до Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України

Наказ затверджує Зміни до Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 травня 2016 року № 405, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за № 857/28987. 
2.7. Наказ Міністерства юстиції України від 23.04.2018 № 1244/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 р. за № 488/31940
Про затвердження Порядку підготовки галузевих переліків документів із зазначенням строків їх зберігання

Порядок встановлює єдині вимоги щодо підготовки галузевих переліків документів із зазначенням строків їх зберігання органами державної влади, центральними органами державного управління для підприємств, установ, організацій певної галузі чи сфери діяльності. 
2.8. Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.05.2018 № 604
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 травня 2018 р. за № 548/32000
Про затвердження форм Заяви про призначення житлової субсидії та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Наказ затверджує:
- форму Заяви про призначення житлової субсидії;
- форму Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
 
2.9. Наказ Служби безпеки України від 10.04.2018 № 532
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 травня 2018 р. за № 546/31998
Про затвердження Інструкції про порядок розгляду в Службі безпеки України звернень громадян

Інструкція визначає порядок розгляду і вирішення пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) та скарг громадян, контролю за їх виконанням, а також прийому громадян України у Центральному управлінні, регіональних органах, органах військової контррозвідки, навчальних, наукових, науково-дослідних та інших закладах і установах Служби безпеки України, Штабі Антитерористичного центру при СБ України.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України від 27 січня 2005 року № 44 "Про затвердження Інструкції про порядок розгляду в Службі безпеки України звернень громадян", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2005 року за № 240/10520/
 
3. Офіційні роз'яснення 
3.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 20.04.2018 № 1732/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, якщо боргові зобов'язання передаються одним платником податку іншому в обмін на грошові кошти або цінні папери, то такі операції не є об'єктом оподаткування ПДВ та не спричиняють податкових наслідків з ПДВ.
Таким чином, операція з відступлення покупцем (первинним кредитором) новому кредитору права вимоги боргу не спричиняє податкових наслідків з ПДВ.
Постачальник (боржник) на дату заміни кредитора у зобов'язанні не коригує податкові зобов'язання з ПДВ, визначені на дату отримання ним авансової оплати, оскільки відсутні законодавчо визначені підстави для такого коригування, та не складає податкову накладну на нового кредитора, оскільки податкова накладна вже складена на дату першої події (отримання постачальником авансової оплати). 
3.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.04.2018 № 1936/ІПК/28-10-01-03-11
Щодо оподаткування акцизним податком продукції у випадку повернення якісної підакцизної продукції Зберігачем

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, у разі повернення підакцизних товарів (продукції) з причин, не пов'язаних з усуненням недоліків чи знищенням товару (продукції), коригування податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку не проводиться. Податкові зобов'язання зі сплати акцизного податку у разі реалізації виробником повернутої якісної підакцизної продукції, з якої було сплачено акцизний податок при першій її реалізації (відвантаженні), та при незмінності ставок акцизного податку не нараховуються. 
3.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 02.05.2018 № 1963/6/99-99-12-02-01-15/ІПК
Про застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в ЄРПН

Консультацією
наводяться роз'яснення, що у разі порушення термінів реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких накладних в ЄРПН застосовуються штрафні санкції передбачені статтею 120-1 Кодексу, а у разі зупинення реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в ЄРПН штрафні санкції передбачені статтею 120-1 Кодексу, не застосовуються на період зупинки реєстрації таких податкових накладних та/або розрахунків коригування до прийняття рішення контролюючим органом щодо відновлення реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування. 

Календарь обновлений
<<Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання
2005-2017 © ПАРУС bigmir)net TOP 100