Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

(Декрет відмінено згідно Закону N 168/97-ВР от 03.04.97)

Про податок на добавлену вартість

(Зміни внесено згідно з Законами
N 3355-12 від 01.07.93 р., ВВР 1993 р., N 34, ст. 3
56;
N 3627-12 від 19.11.93 р., ВВР 1993 р., N 49, ст. 4
58;
N 3630-12 від 19.11.93 р., ВВР 1993 р., N 50, ст. 4
71;
N 3898-12 від 01.02.94 р., ВВР 1994 р., N 20, ст. 1
20;
N 4026-12 від 24.02.94 р., ВВР 1994 р., N 27, ст. 2
20;
N 5/94-ВР від 27.05.94 р., ВВР 1994 р., N 22, ст. 1
49;
N 432/95-ВР від 16.11.95
р.;
N 143/96-ВР від 24.04.96
р.;
N 173/96-ВР від 06.05.96
р.;
N 202/96-ВР від 16.05.96
р.
та Декретом
N43-93 від 30.04.93 р.,
ВВР 1993 р., N 26, ст. 281
).

(У тексті Декрету слова "іноземна валюта" у
відповідному відмінку замінено словами "вільно
конвертована валюта, крім валюти країн СНД" у
відповідному відмінку згідно з Декретом N 43-93
від 30.04.93 )

(У тексті Декрету слова "вільно конвертована валюта,
крім валюти країн СНД" в усіх відмінках замінено словами "іноземна валюта"
у відповідальному відмінку згідно із Законом
N 3627-12 від 19.11.93 р
.)

Стаття 1.

Загальні положення

Податок на добавлену вартість є частиною новоствореної вартості і сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг.

Стаття 2.

Платники податку

Платниками податку на добавлену вартість є суб'єкти підприємницької діяльйості, що знаходяться на території України, а також міжнародні об'єднання та іноземні юридичні особи і громадяни, які здійснюють від свого імені виробничу чи іншу підприємницьку діяльність на території України, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територію України.

(Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 432/95-ВР від 16.11.95 р., N 202/96-ВР від 16.05.96 р.)

Платниками податку на добавлену вартість з реалізованих товарів (робіт, послуг) підприємствами та структурними підрозділами, що входять до складу залізниць і виконують роботи (надають послуги), пов'язані з основною діяльністю залізничного транспорту, є управління залізниць, при здійсненні інших видів господарської діяльності платниками податку на добавлену вартість з реалізованих товарів (робіт, послуг) є безпосередньо підприємства, що входять до складу Укрзалізниці.

(Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 173/96-ВР від 06.05.96 р.)

Стаття 3.

Об'єкти оподаткування

1. Об'єктами оподаткування є обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), крім їх реалізації за іноземну валюту.

2. Об'єктом оподаткування імпортних товарів (робіт, послуг), придбаних за іноземну валюту, є різниця між цінами їх реалізації за національну валюту України та їх митною (закупівельною) вартістю, перерахованою за курсом Національного банку України, що діє на день подачі декларації (придбання товарів, виконання робіт, надання послуг).

3. У торговельних, заготівельних, оптових, постачально-збутових, а також інших підприємств, які надають посередницькі послуги, об'єктом оподаткування є різниця між цінами реалізації товарів (робіт, послуг) і цінами, за якими вони проводять розрахунки з постачальниками, включаючи суму податку на добавлену вартість.

4. Відповідно до цього Декрету об'єктами оподаткування вважаються обороти з реалізації всіх товарів як власного виробництва, так і придбаних, а також:

а) обороти з реалізації товарів (робіт, послуг) з частковою оплатою та обороти з передачі товарів (робіт, послуг) без оплати їх вартості всередині підприємства для потреб власного споживання, витрати які не відносяться на собівартість виробництва (обігу), а також для своїх працівників;

б) обороти з передачі товарів - (робіт, послуг) без оплати їх вартості в обмін на інші товари (роботи, послуги);

в) обороти з передачі безплатно або з частковою оплатою товарів (робіт, послуг) іншим підприємствам або громадянам,

Стаття 4.

Оподатковуваний оборот

1.Оподатковуванний оборот з реалізованих товарів (робіт, послуг) обчислюється, виходячи з їх вартості за вільними цінами і тарифами, державними фіксованими та регульованими цінами і тарифами, що влючають податок на добавлену вартість за встановленою ставкою.

До обороту, що підлягає оподаткуванню, включаються також додаткові кошти, одержані від підприємств-покупців (замовників) на власні потреби підприємств-постачальників (підрядчиків, перевізників).

При визначенні оподатковуваного обороту до нього включається сума акцизного збору та плата за організацію програм телебачення і радіомовлення у встановлених розмірах, а також суми інших надбавок до цін (тарифів), що передбачені чинним законодавством, за винятком відрахувань від виручки у відпускних цінах, які спрямовуються на відновлення насаджень виноградників, садів, ягідниківта хмелю, а також догляду за ними до початку 1 плодоношення.

(Абзац третій пункту першого статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3355-12 від 01.07.93 р.)

2. При обміні на території України товарами (роботами, послугами) власного виробництва, при їх передачі безплатно або з частковою оплатою, оподатковуваний оборот обчислюється, виходячи з рівня державних фіксованих та регульованих цін (тарифів) або середніх вільних цін і тарифів по підприємству, що включають фактичну собівартість і прибуток на подібні товари (роботи, послуги), а при обміні покупними товарами або реалізації їх за цінами, нижчими від цін придбання, - виходячи з їх купівельної ціни.

При використанні товарів власного виробництва для потреб, не пов'язаних з виробничою діяльністю, оподатковуваний оборот обчислюється, виходячи з вартості таких або аналогічних товарів, а в разі відсутності такої вартості - із собівартості, визначеної у день здійснення обороту.

При виконанні робіт чи наданні послуг для власних потреб, не пов'язаних з виробничою діяльністю, оподатковуваним оборотом є сума витрат на їх виконання.

При виготовленні товарів з сировини і матеріалів, що надаються, оподатковуваним оборотом є вартість їх оброблення.

3. До оподатковуваного обороту вартість заставної (поворотної) тари не включається.

4. У торговельних, заготівельних, оптових, постачальницько-збутових та інших підприємств, що надають торговельно-посередницькі послуги, оподатковуваним оборотом є сума валового доходу, одержаного у вигляді надбавок, націнок, знижок, винагород, зборів.

5. Підприємствам з сезонним характером вирйбиицтва та заготівельним підіприємствам і організаціям за залишками невикористаних (нереалізованих) товарів провадиться кредитування податку на добавлену вартість, сплаченого постачальникам цих товарів.

6. Підприємства та структурні підрозділи, що входять до складу залізниць, обчислюють оподатковуваний оборот з реалізованих товарів (робіт, послуг), пов'язаних з основною діяльністю залізничного транспорту, виходячи з вартості наданих ними послуг по перевезенню пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу, пошти (за місцем надходження платежів за надані послуги (дохідних надходжень) незалежно від пункту їх кінцевого призначення) та інших послуг і виконаних робіт, а також реалізованих товарів, що включають податок на добавлену вартість за встановленою ставкою.

(Статтю 4 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 173/96-ВР від 06.05.96 р.)

Стаття 5.

Перелік товарів, робіт, послуг, звільнених від податку

1.Від податку на добвлену вартість звільняються:

а) експорт товарів (робіт, послуг), включаючи послуги транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження товарів, що експортуються, та транзит іноземних вантажів, включаючи транзитні послуги, через територію України за розрахунками у іноземній валюті, крім бартерних (товарообмінних) операцій;

б) товари і послуги, передбачені для офіційного використання іноземних дипломатичних і прирівняних до них представництв, а також для особистого використання дипломатичного та адміністративно-технічіного персоналу цих представництв, включаючи членів їх сімей, які живуть разом з ними, якщо такі звільнення для України передбачені іноземною державою;

в) вугілля, вугільні брикети та електроенергія;

г) вартість робіт по будівництву, реконструкції та реставрації культових споруд, що проводяться за рахунок пожертвувань;

д) вартість робіт по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

(Підпункт "д" пункту першого статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3627-12 від 19.11.93 р.)

е) реалізація Національного банку України для Державної скарбниці дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших коштовностей;

є) роботи з благоустрою (озеленення, зовнішнє освітлення, експлуатація міських доріг)

(Підпункт "є"- пункту першого статті 5 із змінами, внесеним згідно із Законом N 3627-12 від 19.11.93 р.);

ж) прання білизни для лікарень, шкільних та дошкільних установ, навчальних закладів та інших бюджетних установ;

з) вартість робіт по будівництву об'єктів соціальної сфери і житла, а також будівельно-монтажних робіт по спорудженню об'єктів виробничого призначення сільськогосподарських підприємств

(Підпункт "з" пункту першого статті 5 із змінами, внесеними згідно із Декретом N 43-93 від 30.04.93 р.; в редакції Закону N 3355-12 від 01.07.93 р.);

и) продукти дитячого харчування та дитяче харчування, що реалізуються молочними кухнями

(Підпункт "и" пункту першого статті 5 в редакції Декрету N 43-93 від 30.04.93 р.);

і) дитячі журнали і газети, учнівські зошити та підручники

(Підпункт "і" пункту першого статті 5 із змінами, внесеними згідно із Декретом N 43-93 від 30.04.93 р.);

ї) науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектно-розвідувальні роботи

(Підпункт "ї" пункту першого статті 5 із змінами, внесеними згідно із Декретом N 43-93 від 30.04.93 р., Законом N 3627-12 від 19.11.93 р.);

й) послуги у сфері освіти: курси, гуртки, секцї, студії та уроки, що оплачуються учнями;

к) державні, митні та інші збори, які повністю сплачуються до бюджету;

л) операції щодо страхування і перестрахування, видачі та передчі позик, а також операції, які здійснюються за грошовими вкладами, розрахунковими, поточними та іншими рахунками;

м) операції, які стосуються обігу валюти, грошей і банкнотів, що є законними засобами платежу, за винятком тих, які використовуються в нумізматичних цілях, а також цінних паперів (акцій, облігацій, сертифікатів, векселів та ін.), і реалізація поштових марок, крім колекційних, конвертів і листівок з поштовими марками, лотерейних білетів, марок державного мита та інших знаків

(Підпункт "м" пункту першого статті 5 із змінами, внесеними згідно із Декретом N 43-93 від 30.04.93 р.);

н) театрально-видовищні, культурно-освітні заходи та спортивні послуги;

о) товари соціального призначення для інвалідів та послуги з доставки пенсій та грошової допомоги громадянам

(Підпункт "о" пункту першого статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3627-12 від 19.11.93 р.);

п) підприємства, а також громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, якщо обсяг реалізації їх товарів (робіт, послуг) не перевищує 100 мінімальних розмірів заробітної плати на рік

(Підпункт "п" пункту першого статті 5 із змінами, внесеними згідно і законом N 4026-12 від 24.02.94 р.);

р) путівки на санаторно-курортне лікування, а також путівки для відпочинку дітей (крім міжнародних)

(доповнено згідно із Законом N 25/94-ВР від 27.05.94 р.);

с) ритуальні послуги

(Пункт перший статті 5 допоповнено підпунктом "с" Згідно із Декретом N 43-93 від 30.04.93 р.);

т) лікарські засоби та вироби медичного призначення, які реалізуються через аптечні установи

(Пункт перший статті 5 доповнено підпунктом "т" згідно із Декретом N 43-93 від 30.04.93 р.);

у) послуги з утримання дітей у дошкільних закладах

(Пункт перший статті 5 доповнено підпунктом "у" згідно із Декретом N 43-93 від 30.04.93 р., із змінами, внесеними згідно із Законом N 3355-12 від 01.07.93 р.);

ф) підготовка і перепідготовка кадрів

(Пункт перший статті 5 доповнено підпунктом "ф" згідно із Декретом N 43-93 від 30.04.93 р.);

х) послуги міського пасажирського транспорту (крім таксі)

(Пункт перший статті 5 доповнено підпунктом "х" згідно із Декретом N 43-93 від 30.04.93 р.; із змінами, внесеними згідно із законом N 3627-12 від 19.11.93 р.);

ц) сільськогосподарська продукція та продукція її переробки, видана в рахунок оплати праці працівникам сільськогосподарських підприємств, крім переліку товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою

(Пункт перший статті 5 доповнено підпунктом "ц" згідно із Законом N 3355-12 від 01.07.93 р.);

ч) послуги, які надаються сільськогосподарськими товаровиробниками сільському населенню по обробці присадибних земельних ділянок, збору врожаю та доставці палива

(Пунк перший статті 5 доповнено підпунктом "ч" згідно із Законом N 3355-12 від 01.07.93 р.);

ш) матеріали, обладнання, що використовуються під час будівництва житла за рахунок інвестицій для військовослужбовцівта членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного законодавства України;

кінцева будівельна продукція, а також роботи (послуги), виконані в процесі житлового будівництва за рахунок інвестицій для військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного законодавства України;

кошти, отримані інвестором від реалізації належної йому частки житла, збудованого за рахунок інвестицій для військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного законодавства України

(Пункт перший статті 5 доповнено підпунктом "ш" згідно із Законом N 143/96-ВР від 24.04.96 р.).

щ) обороти з реалізації товарів при їх ввезенні (пересиланні) на митну територію України за рахунок коштів іноземних кредитів, наданих Кабінету Міністрів України або отриманих від гарантії Уряду України за умови їх використання в рахунок фінансування державного контракту та державного замовлення в порядку, визначеному законодавством України. У разі використання зазначених товарів на інші цілі податок на добавлену вартість справляється в повному обсязі, включаючи суму недоїмки та нархування пені з моменту реалізації таких товарів

(Законом України від 10 липня 1996 р. пункт 1 статті 5 доповнено пунктом "щ" такого змісту).

2. Пільги щодо податку на добавлену вартість, зазначені в цій статті, є єдиними на території України.

3. Додаткові пільги щодо податку на добавлену вартість на окремі товари (роботи, послуги) надаються рішеннями Верховної Ради України

(Пункт третій статті 5 в редакції Закону N 3630-12 від 19.11.93 р.).

Стаття 6.

Ставки податку і порядок зарахування його до бюджету

1. Податок па добавлену вартість включається в ціну (тариф) товарів (робіт,послуг) за ставкою у розмірі 20% до оподатковуваного обороту, який не включає податок на добавлену вартість

(на 1993 рік, починаючи з 15.04.93, зупинена дія N 43-93 від 30.04.93 р.)

2. Обчислення податку на добавлену вартість проводиться за ставкою 21,875 процента до оподатковуваного обороту та за ставкою 16,67 процента до оподатковуваного обороту з реалізації товарів(робіт, послуг) за розрахунками у валютах країн СНД.

(Пункт другий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Декретом N 43-93 від 30.04.93 р. )

3. Суми податку на добавлену вартість зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Стаття 7.

Порядок обчислення і сплати податку

1. Реалізація товарів (робіт, послуг) підприємствами провадиться за цінами (тарифами), збільшеними на суму податку на добавлену вартість. У розрахункових (платіжних) документах на реалізацію товарів (робіт, послуг) сума податку вказується окремим рядком, а при звільненні їх від податку у зазначених документах робиться помітка "Без ПДВ".

Розрахункові (платіжні) документи, в яких сума податку не відокремлена або в них це зроблена помітка "Без ПДВ", установами банків не приймається до виконання. У всіх випадках відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), включаючи продаж за готівку, за бартерним обміном в обов'язковому порядку складаються рахунки-фактури (накладні, акти, реєстри тощо), в яких сума податку вказується окремим рядком.

При наявності оборотів з реалізації товарів (робіт, послуг) як звільнених, так і не звільнених від оподаткування, підприємства та організації повинні вести окремий облік зазначених товарів (робіт, послуг).

Розрахунок податку на добавлену вартість щодо основної діяльності залізничного транспорту та його сплата до бюджету здійснюється централізовано управліннями залізниць.

(Пункт 1 статті 7 доповнено абзацом п'ятим згідно з Законом N 173/96-ВР від 06.05.96 р.)

2. Сума податку на добавлену вартість, що підлягає сплаті до бюджету, визначається як різниця щж сумою податку, одержаного від покупців за реалізовані товари (роботи, послуги), і сумами податку, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо, вартість яких відноситься на витрати виробництва і обігу, та податку за придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди і взяті на облік нематеріальні активи.

(Абзац другий пункту другого статті 7 втратив чинність на підставі Закону N 3898-12 від 01.02.94 р.)

Підприємства, які реалізують сільськогосподарську продукцію власного виробництва та переробки власної сільськогосподарської сировини на власних переробних підприємствах, за винятком виробництва спирту, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів, вина, пива, хутрових шкурок та хутряних виробів, суми податку на добавлену вартість до бюджету не сплачують, а перераховують на спеціальний рахунок для регулювання цін на окремі види сільськогосподарської продукції, що реалізуються державі. При цьому суми податку, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, послуги, за придбані матеріальні ресурси, паливо, основні засоби виробництва та нематеріальні активи, вказаним підприємствам із бюджету не відшкодовуються.

(Абзац другий пункту другого статті 73 змінами, внесеними згідно із Декретом N 43-93 від 30.09.93 р.)

Податок на сировину, матеріали, паливо, комплектуючі та інші вироби, що купуються та використовуються для потреб основної діяльності, до витрат виробництва і обігу не відносяться.

Не виключається із загальної податкової суми, ,що підлягає сплаті до бюджету, податок з товарів (робіт, послуг), використаних на невиробничі потреби. Сплата податку з товарів (робіт, послуг), використаних на невиробничі потреби, провадиться за рахунок відповідних джерел фінансування.

Якщо суми податку, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, надані послуги, придбані матеріальні рерурси, паливо, придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди та взяті на облік нематеріальні активи, перевищують суми податку, одержані від покупців за реалізовані товари (роботи, послуги), то різниця між ними з бюджетів не відшкодовується (крім випадків, зазначених у пункті 3 цієї статті.

3. З товарів (робіт, послуг), які відповідно до пунктів "а" - "д" пункту 1 статті 5 цього Декрету, звільняються від оподаткування, суми податку на добавлену вартість, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, надані послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо, придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди та взяті на облік нематеріальні активи, зараховуються в рахунок чергових платежів або відшкодовуються з бюджетів за рахунок загальних надходжень доходів щомісячно, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця.

4. З товарів (робіт, послуг), які відповідно до підпунктів "е" "х" пункту 1 статті 5 цього Декрету звільняються від оподаткування, суми податку на добавлену вартість, що сплачені або або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, надані послуги, за придбані матеріальні ресурси, паливо, відносяться на собівартість товарів (робіт, послуг), а податок на добавлену вартість, що сплачений або підлягає сплаті постачальникам за придбані основні виробничі фонди і нематеріальні активи, покривається за рахунок відповідних джерел їх придбання.

(Пункт четвертий статті 7 із змінами, внесеними згідно із Декретом N 43-93 від 30.04.93 р.)

5. Особливості обчислення і сплати податку на добавлену вартість визначаються Головною державною податковою інспекцією України.

Стаття 8.

Строки сплати податку

1. Сплата податку провадиться щомісячно, виходячи з фактичних оборотів з реалізації товарів (робіт, послуг) за минулий календарний місяць, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця.

Головній державній податковій інспекції України надається право встановлювати інші податкові періоди і стоки сплати податку на добавлену вартість.

2. Датою здійснення обороту (реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг) вважається день надходження коштів на розрахунковий рахунок підприємств.

(Абзац перший пункту другого статті 8 в редакції Декрету N 43-93 від 30.04.93 р.)

При безплатній передачі або обміні товарів (виконанні робіт, наданні послуг) днем здійснення обороту є день їх передачі (відвантаження, виконання, надання).

3. Платники податку щомісячно подають податковим органам з місцем свого знаходження декларації за встановленою формою не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця.

Кожне підприємство чи структурний підрозділ, що входить до складу залізниці за основною діяльністю, складає і подає управлінню залізниці декларацію щодо податку на добавлену вартість у порядку і в строки, встановлені чинним законодавством, та копію цієї декларації - податковим органам за місцем свого знаходження.

(Пункт З статті 8 доповнено абзацем другим згідно із законом N 173/96-ВР від 06.05.96 р.)

Стаття 9.

Відповідальність платників

Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати податку до бюджету відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 10.

Контроль за надходженням
податку

Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати податку на добавлену вартість здійснюється податковими інспекціями відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

Стаття 11.

Заключні положення

1. Зупиняється дія:

Закону України "Про податок на добавлену вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,N 14, ст.184; N 21, ст.299; N 31, ст.436);

постанови Верховної Ради України від 20 грудня 1991 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про податок на добавлену вартість"

(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 14, ст. 185);

частини восьмої статті 32 Закону України "Про іноземні інвестиції"

(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 26, ст. 357);

частини третьої статті 6 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві"

(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N32, ст. 453).

2. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА.

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ.

м.Київ, 26 грудня 1992 року
N 14-92

Опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" від 6 січня 1993 р.