Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 серпня 1998 р. N 1336
Київ

Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України з питань
діяльності державної податкової служби

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 83/98-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 1998 р. N 1336

Зміни,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. Розділ IV Порядку обліку, оцінки й реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за правом успадкування перейшло у власність держави, та скарбів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р. N 375 (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 174; 1994 р., N 8, ст. 206), викласти у такій редакції:

"IV. Оскарження рішень і дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб

10. Оскарження рішень і дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб провадиться у встановленому законом порядку".

2. У розділах 2 і 4 Концепції поетапного виробництва і впровадження контрольно-касових апаратів у підприємствах торгівлі, громадського харчування і послуг, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1993 р. N 893, слова "Головна державна податкова інспекція" в усіх відмінках замінити словами "Державна податкова адміністрація" у відповідному відмінку.

3. У пунктах 1, 3 і 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993 р. N 921 "Про організацію роботи щодо підготовки міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання ухилення від сплати податку" слова "Головна державна податкова інспекція" в усіх відмінках замінити словами "Державна податкова адміністрація" у відповідному відмінку.

4. У пунктах 5 і 7 Положення про порядок накладення на господарюючі суб'єкти сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, у тому числі на громадян-підприємців, стягнень за порушення законодавства про захист прав споживачів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1994 р. N 236 (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 198; 1996 р., N 3, ст. 84), слова "відповідна державна податкова інспекція" в усіх відмінках замінити словами "відповідний орган державної податкової служби" у відповідному відмінку.

5. У Постанові Кабінету Міністрів України від 3 червня 1994 р. N 349 "Про затвердження Порядку та умови обов'язкового державного особистого страхування службових осіб державних податкових інспекцій" (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 232):

1) у назві та абзаці другому слова "службових осіб державних податкових інспекцій" замінити словами "посадових осіб органів державної податкової служби";

2) у Порядку та умовах обов'язкового державного особистого страхування службових осіб державних податкових інспекцій, затвердженого зазначеною постановою:

у назві і пункті 1 слова "службових осіб державних податкових інспекцій" замінити словами "посадових осіб органів державної податкової служби";

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Обов'язковому державному особистому страхуванню підлягають посадові особи Державної податкової адміністрації, державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва і Севастополя), районах у містах (далі - застраховані)";

у пункті 3 слова "Головною державною податковою інспекцією", "службової особи" замінити відповідно словами "Державною податковою адміністрацією", "посадової особи";

у пунктах 7 і 11 слова "відповідна державна податкова інспекція" в усіх відмінках замінити словами "відповідний орган державної податкової служби" у відповідному відмінку;

у пунктах 10 і 12 слова "державна податкова інспекція", "державні податкові інспекції" замінити відповідно словами "орган державної податкової служби", "органи державної податкової служби";

у додатках 1 і 2 до Порядку та умов обов'язкового державного особистого страхування службових осіб державних податкових інспекцій:

слова "службових осіб державних податкових інспекцій", "службових осіб державної податкової інспекції" замінити словами "посадових осіб органів державної податкової служби";

слова "державної податкової інспекції" замінити словами "органу державної податкової служби".

6. У пункті 5 розділу VII Статуту Державної акціонерної компанії "Укрресурси", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 1995 р. N 46, слова "державними податковими інспекціями" замінити словами "органами державної податкової служби".

7. У пункті 22 Порядку заняття торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговування населення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 108 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 118; Офіційний вісник України, 1997 р., число 27, с. 125, число 51, с. 27), слова "державній податковій інспекції" замінити словами "державній податковій адміністрації (інспекції)".

8. У пункті 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1995 р. N 523 "Про стан виконання Указу Президента України від 18 червня 1994 р. N 319 "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" слова "Головну державну податкову інспекцію" замінити словами "Державну податкову адміністрацію".

9. У Положенні про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76) в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. N 1050 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 19; 1998 р., N 19, ст. 683):

у підпункті 5 пункту 8, пункті 12 слова "районних державних податкових адміністрацій" замінити словами "державних податкових інспекцій у районах, районах у містах";

у підпункті 9 пункту 8 слова "державних податкових адміністрацій" замінити словами "державних податкових інспекцій".

10. У пункті 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1995 р. N 1002 "Про порядок відшкодування збитків державного бюджету, що виникли внаслідок настання гарантійних випадків за іноземними кредитами, одержаними юридичними особами України під гарантії Уряду України" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 125) слова "Головній державній податковій інспекції та державним податковим інспекціям" замінити словами "органам державної податкової служби".

11. У пункті 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1995 р. N 1044 "Про заходи щодо забезпечення валютного контролю" та у додатку до цієї постанови слова "Головна державна податкова інспекція" в усіх відмінках замінити словами "Державна податкова адміністрація" у відповідному відмінку.

12. У пункті 5 Порядку справляння та використання зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 113 (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 190; Офіційний вісник України, 1997 р., число 28, с. 96), слова "місцеві податкові інспекції" в усіх відмінках замінити словами "державні податкові адміністрації (інспекції)" у відповідному відмінку.

13. У пунктах 2, 7 і 12 Положення про єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 118 (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 193), слова "Головної державної податкової інспекції", "відповідній державній податковій інспекції" замінити відповідно словами "Державної податкової адміністрації", "відповідному органу державної податкової служби".

14. У пункті 8 Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання диких тварин, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 1996 р. N 123 (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 195), слова "державними податковими інспекціями" замінити словами "державними податковими адміністраціями (інспекціями)".

15. У пунктах 2 і 4 Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 229 (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 227), слова "Головна державна податкова інспекція" в усіх відмінках замінити словами "Державна податкова адміністрація" у відповідному відмінку.

16. У пункті 5 Порядку формування та використання фінансових ресурсів для розвитку авіаційного транспорту (додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 249 "Про заходи щодо реалізації програм вітчизняного літакобудування") (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 231) слова "Головною державною податковою інспекцією" замінити словами "Державною податковою адміністрацією".

17. У пункті 2 Положення про єдиний ліцензійний реєстр, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. N 364 (ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 276; Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 79), слова "Головної державної податкової інспекції" замінити словами "Державної податкової адміністрації".

18. У підпункті "б" пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 3 квітня 1996 р. N 391 "Про заходи щодо створення єдиної бази статистичних даних та статистичної звітності про зовнішньоторговельні операції" слова "Головній державній податковій інспекції" замінити словами "Державній податковій адміністрації".

19. У пункті 14 Положення про порядок державної реєстрації програм і проектів міжнародної технічної допомоги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 1996 р. N 441 (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 301), слова "Головній державній податковій інспекції" замінити словами "Державній податковій адміністрації".

20. У пунктах 6 і 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. N 455 "Про Північнокримську експериментальну економічну зону "Сиваш" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 305; Офіційний вісник України, 1997 р., число 36, с. 5) слова "Головній державній податковій інспекції" замінити словами "Державній податковій адміністрації".

21. У пункті 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 р. N 464 "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням підакцизних товарів та їх транзитним переміщенням" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 309) слова "державним податковим інспекціям", "Головною державною податковою інспекцією" замінити відповідно словами "органам державної податкової служби", "Державною податковою адміністрацією".

22. У пункті 13 Положення про Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 р. N 478 (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 313), слова "державні податкові інспекції", "державними податковими інспекціями" замінити відповідно словами "органи державної податкової служби", "державними податковими адміністраціями (інспекціями)".

23. У пункті 13 Порядку застосування векселів Державного казначейства, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 1996 р. N 689 (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 383), слова "державні податкові інспекції" замінити словами "органи державної податкової служби".

24. У пунктах 20, 23, 25 і 26 Положення про порядок встановлення розмірів та накладення штрафів на підприємства, установи і організації, які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, у разі порушення ними норм, правил і стандартів безпеки або умов дозволів на ведення робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 р. N 708 (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 390), слова "податкова інспекція", "державна податкова інспекція" в усіх відмінках замінити відповідно словами "податкова адміністрація (інспекція)", "державна податкова адміністрація (інспекція)" у відповідному відмінку.

25. У пункті 87 Статуту Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 1996 р. N 750, слова "державними податковими інспекціями" замінити словами "органами державної податкової служби".

26. У пункті 24 Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 781 (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 398), слова "Головної державної податкової інспекції" замінити словами "Державної податкової адміністрації".

27. У пункті 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. N 839 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту населення в умовах реформування системи платежів за житлово-комунальні послуги" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 414) слова "Головній державній податковій інспекції" замінити словами "Державній податковій адміністрації".

28. У пунктах 5 і 7 Порядку здійснення іноземними суб'єктами господарської діяльності операцій з продукцією українського походження на території України без вивезення її з митної території України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. N 853, слова "державна податкова інспекція" в усіх відмінках і числі замінити словами "державна податкова адміністрація (інспекція)" у відповідному відмінку і числі.

29. У пункті 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. N 854 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 418) слова "Головній державній податковій інспекції" замінити словами "Державній податковій адміністрації".

30. У пунктах 3, 7 і 12 Положення про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) суб'єктам підприємницької діяльності на виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. N 855 (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 419, N 20, ст. 572), слова "податкова інспекція", "державна податкова адміністрація" в усіх відмінках замінити відповідно словами "державна податкова адміністрація (інспекція)" у відповідному відмінку.

31. У Положенні про державну інспекцію праці Міністерства праці та соціальної політики, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 906 (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 432; Офіційний вісник України, 1998 р., N 9, ст. 344), слова "податкова інспекція" в усіх відмінках замінити словами "органи державної податкової служби" у відповідному відмінку.

32. У пункті 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 931 "Про стан виконання Указу Президента України від 12 травня 1996 р. N 333 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" слова "Головній державній податковій інспекції" замінити словами "Державній податковій адміністрації".

33. У Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 937 (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 442):

у пункті 5 слова "податкової інспекції" замінити словами "державної податкової адміністрації (інспекції)";

у пунктах 7, 8 і 17 слова "державна податкова інспекція" в усіх відмінках замінити словами "державна податкова адміністрація (інспекція)" у відповідному відмінку.

34. У пунктах 4 і 8 Положення про Державний цільовий фонд розвитку промисловості та порядок формування, обліку і використання його коштів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 955, слова "державна податкова інспекція" у всіх відмінках і числі замінити словами "орган державної податкової служби" у відповідному відмінку і числі.

35. У затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1996 р. N 1109 (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 492):

1) у пункті 25 Статуту Державної компанії "Адміністрація Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" слова "державними податковими інспекціями" замінити словами "органами державної податкової служби";

2) у Положенні про реєстрацію суб'єктів Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" та порядок підготовки інвестиційних проектів, що реалізуються на території зони "Сиваш":

у пункті 8 слова "до органу державної податкової інспекції" замінити словами "до відповідного органу державної податкової служби";

у пункті 17 слова "державної податкової інспекції" замінити словами "державної податкової служби".

36. В абзаці десятому Концепції розвитку державної системи ліцензування підприємницької діяльності за її видами, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1996 р. N 1164, слова "податкова інспекція" замінити словами "державна податкова адміністрація (інспекція)".

37. У пункті 14 Статуту Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1177 (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 512), слова "державними податковими інспекціями" замінити словами "органами державної податкової служби".

38. У затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1284:

1) у Положенні про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 535; Офіційний вісник України, 1997 р., число 2, с. 52, число 49, с. 45; 1998 р., N 7, ст. 266):

у пунктах 11, 12 і 13 слова "начальник державної податкової адміністрації" в усіх відмінках замінити словами "голова державної податкової адміністрації" у відповідному відмінку;

у пунктах 12 і 13 слова "заступником начальника" замінити словами "заступником голови";

в абзаці першому, підпунктах "а", "б" пункту 17 слова "державна податкова адміністрація" в усіх відмінках замінити словами "державна податкова адміністрація (інспекція)" у відповідному відмінку;

2) у Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 535; Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 419):

у пунктах 2, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20 і 21 слова "державна податкова адміністрація" в усіх відмінках і числі замінити словами "державна податкова адміністрація (інспекція)" у відповідному відмінку і числі;

у пунктах 3, 7 і 21 слова "голови державних податкових адміністрацій" замінити словами "керівники державних податкових адміністрацій (інспекцій)".

39. У Постанові Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1294 "Про зміцнення матеріально-технічної бази та забезпечення соціальних потреб працівників державних податкових адміністрацій" слова "державних податкових адміністрацій" замінити словами "органів державної податкової служби".

40. У пункті 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1996 р. N 1331 "Про додаткові заходи щодо забезпечення господарства нафтою і нафтопродуктами" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 546) слова "державній податковій адміністрації" замінити словами "державній податковій інспекції".

41. Пункт 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1996 р. N 1385 "Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України" після слів "в Автономній Республіці Крим, областях" доповнити словами "містах Києві та Севастополі, начальники державних податкових інспекцій в".

42. У підпункті "в" пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 р. N 1572 "Про створення територіальної державної інспекції праці Автономної Республіки Крим" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 600) слова "державної податкової адміністрації" замінити словами "органів державної податкової служби".

43. У Постанові Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 р. N 1592 "Про умови оплати праці працівників Державної податкової адміністрації України, місцевих державних податкових адміністрацій та податкової поліції" (додатки 6, 8 і 9 до постанови в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 636 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 685):

1) у постанові:

назву викласти у такій редакції:

"Про умови оплати праці працівників органів державної податкової служби";

у преамбулі слова "працівників державних податкових адміністрацій" замінити словами "працівників органів державної податкової служби";

перше речення пункту 1 викласти у такій редакції:

"Затвердити схеми посадових окладів працівників Державної податкової адміністрації, державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій у районах, містах і районах у містах та податкової міліції згідно з додатками N 1 - 14";

у пункті 3 слова "службовим особам державних податкових адміністрацій" замінити словами "посадовим особам органів державної податкової служби";

у пункті 4:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

"1) посадовим особам Державної податкової адміністрації, державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, державних податкових інспекцій у районах, містах і районах у містах та працівникам податкової міліції винагороду за вислугу років у розмірах згідно з додатком N 17";

у підпунктах 3 і 5 слова "державних податкових адміністрацій" замінити словами "органів державної податкової служби";

у підпункті 4 слова "поліцейським - водіям" замінити словами "міліціонерам - водіям";

у пункті 5:

в абзаці першому слова "головам державних податкових адміністрацій" замінити словами "керівникам органів державної податкової служби";

у підпункті 1 "е" слова "голів державних податкових адміністрацій" замінити словами "керівників державних податкових адміністрацій (інспекцій)";

у підпунктах 2 і 3 слова "державна податкова адміністрація" в усіх відмінках і числі замінити словами "орган державної податкової служби" у відповідному відмінку і числі;

у пункті 6:

в абзаці першому слова "голів державних податкових адміністрацій" замінити словами "керівників органів державної податкової служби";

підпункт "в" викласти у такій редакції:

"в) головам та заступникам голів державних податкових адміністрацій в областях, містах Києві та Севастополі, начальникам державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя) і районах у містах - головам державних податкових адміністрацій відповідного вищого рівня";

у пункті 7 слова "в державних податкових адміністраціях" замінити словами "в органах державної податкової служби";

2) у додатках до постанови:

у додатках 5, 7, 12 і 13 слова "державна податкова адміністрація", "голова" в усіх відмінках і числі замінити відповідно словами "державна податкова інспекція", "начальник" у відповідному відмінку і числі;

у назвах додатків 6 і 8 слова "державних податкових адміністрацій" замінити словами "державних податкових інспекцій";

у додатку 9:

у назві після слова "областях" доповнити словами "містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій в";

у графі третій слова "державні податкові адміністрації" замінити словами "державні податкові інспекції";

у додатку 16 слова "службових осіб державних податкових адміністрацій" замінити словами "посадових осіб органів державної податкової служби";

назву додатка 17 викласти у такій редакції:

"Розміри винагороди за вислугу років до посадових окладів посадових осіб органів державної податкової служби з урахуванням доплат за спеціальні звання та працівників податкової міліції до окладу грошового утримання";

3) у постанові та додатках до постанови слова "податкової поліції" замінити словами "податкової міліції".

44. У Постанові Кабінету Міністрів України від 11 січня 1997 р. N 9 "Про контрольні пости державних податкових адміністрацій на підприємствах, що виробляють спирт та алкогольні напої" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 3, с. 83):

1) у назві, пунктах 1 і 2 слова "державних податкових адміністрацій" замінити словами "державних податкових інспекцій";

2) у Положенні про контрольні пости державних податкових адміністрацій на підприємствах, що виробляють спирт та алкогольні напої, затвердженому зазначеною постановою:

у назві, пунктах 1, 13, 17, 19, 22, 24 і 25 слова "державна податкова адміністрація" в усіх відмінках і числі замінити словами "державна податкова інспекція" у відповідному відмінку і числі;

у пункті 3 слова "місцевих державних податкових адміністрацій", "голів цих державних податкових адміністрацій" замінити відповідно словами "державних податкових інспекцій", "начальників цих державних податкових інспекцій";

у пункті 4 слова "головою місцевої державної податкової адміністрації", "державної податкової адміністрації" замінити відповідно словами "начальником державної податкової інспекції", "державної податкової інспекції";

у підпункті 5 пункту 7 та пункті 10 слова "місцева державна податкова адміністрація" в усіх відмінках і числі замінити словами "державна податкова інспекція" у відповідному відмінку і числі;

у пункті 26 слова "податкової поліції відповідних державних податкових адміністрацій" замінити словами "податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій".

45. У пункті 3 Порядку справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. N 66 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 135, число 14, с. 87; 1998 р., N 14, ст. 518), слова "державними податковими адміністраціями" замінити словами "органами державної податкової служби".

46. У Положенні про порядок обов'язкової реєстрації місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. N 89 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 175):

у пунктах 2, 3, 4 і 10 слова "державна податкова адміністрація" в усіх відмінках і числі замінити словами "державна податкова інспекція" у відповідному відмінку і числі;

у пункті 12 слова "місцеві органи державної податкової адміністрації" замінити словами "державні податкові інспекції".

47. В абзацах четвертому і п'ятнадцятому додатка 2, абзацах четвертому і шістнадцятому додатка 3 до Положення про порядок залучення іноземних кредитів та надання гарантій Кабінету Міністрів України для забезпечення зобов'язань юридичних осіб-резидентів щодо їх погашення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 414 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 19, с. 32), слова "державної податкової адміністрації" замінити словами "державної податкової адміністрації (інспекції)".

48. У пункті 15 Правил роздрібної реалізації лікарських засобів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1997 р. N 447 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 20, с. 57; 1998 р., N 3, ст. 97), слова "податкову адміністрацію" замінити словами "державну податкову інспекцію".

49. У пунктах 2, 6 і 9 Порядку здійснення контролю за застосуванням пільг щодо обкладання податком на додану вартість продукції (робіт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1997 р. N 917 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 72), та у додатках 1 і 2 до цього Порядку слова "державна податкова адміністрація" в усіх відмінках і числі замінити словами "орган державної податкової служби" у відповідному відмінку і числі.

50. У пунктах 21 і 28 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 997 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 31), слова "державна податкова адміністрація" в усіх відмінках замінити словами "державна податкова інспекція" у відповідному відмінку.

51. У Постанові Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1013 "Про Порядок виплати винагороди за вислугу років службовим особам Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій, які мають спеціальні звання" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 38, с. 6):

1) у постанові:

у назві та абзаці другому слова "службовим особам Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій" замінити словами "посадовим особам органів державної податкової служби";

в абзаці четвертому слова "Державній податковій адміністрації України та місцевим державним податковим адміністраціям" замінити словами "органам державної податкової служби";

2) у Порядку виплати винагороди за вислугу років службовим особам Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій, які мають спеціальні звання, затвердженому зазначеною постановою:

у назві і пункті 2 слова "службовим особам Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій" замінити словами "посадовим особам органів державної податкової служби";

у пункті 3 слова "службовим особам", "службовою особою" замінити відповідно словами "посадовим особам", "посадовою особою";

у пункті 4:

в абзаці другому слова "комісією державної податкової адміністрації" замінити словами "комісією органу державної податкової служби";

в абзаці третьому слова "головою державної податкової адміністрації" замінити словами "керівником органу державної податкової служби";

в абзаці четвертому слова "голові відповідної податкової адміністрації" замінити словами "керівникові відповідного органу державної податкової служби".

52. У Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 503 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 38, с. 44):

в абзаці першому слова "місцевих державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах" замінити словами "державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах";

в абзацах третьому, четвертому і п'ятому слова "державних податкових адміністрацій у містах" замінити словами "державних податкових інспекцій у містах (крім міст Києва та Севастополя)";

в абзацах четвертому і п'ятому слова "районних, районних у містах Києві та Севастополі державних податкових адміністрацій" замінити словами "державних податкових інспекцій у районах, районах у містах Києві та Севастополі".

53. У Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. N 1104 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 41, с. 26) із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1076:

у пунктах 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 і 23 слова "державна податкова адміністрація" в усіх відмінках і числі замінити словами "державна податкова адміністрація (інспекція)" у відповідному відмінку і числі;

у пункті 10 слова "органів державної податкової служби", "органу державної податкової служби" замінити відповідно словами "державних податкових адміністрацій (інспекцій)", "державної податкової адміністрації (інспекції)";

у пункті 25 слова "державні податкові органи" замінити словами "органи державної податкової служби";

у додатках до Порядку:

у додатку 1 слова "Голова державної податкової адміністрації" замінити словами "Керівник державної податкової адміністрації (інспекції)";

у графі першій додатка 3 слова "в державній податковій адміністрації" замінити словами "в державній податковій інспекції".

54. У пункті 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1997 р. N 1172 "Про особливості контролю за відпуском спирту етилового для виробництва лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 44, с. 15) слова "податкової адміністрації" замінити словами "державної податкової адміністрації (інспекції)".

55. У пунктах 2, 4 і 7 Порядку переробки винограду, плодів та ягід на виноматеріали на давальницьких умовах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. N 1236 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 51), слова "державна податкова адміністрація" в усіх відмінках замінити словами "державна податкова адміністрація (інспекція)" у відповідному відмінку.

56. У пункті 17 Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. N 1238 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 53), слова "Державної податкової адміністрації" замінити словами "державної податкової служби".

( Пункт 57 втратив чинність згідно з постановою КМУ від 04.01.99 N 17 )

57. У пункті 1 Порядку відкриття та функціонування спеціального позабалансового рахунка платників податків, які прийняли рішення про реструктуризацію податкової заборгованості, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 17 листопада 1997 р. N 1270 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 21), слова "органи державної податкової адміністрації" замінити словами "державні податкові адміністрації (інспекції)".

58. У Порядку оформлення векселями сплати податків з продукції, що поставляється за виробничою кооперацією, та їх погашення, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. N 1303 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 413):

у пункті 2 слова "державна податкова адміністрація" замінити словами "державна податкова адміністрація (інспекція)";

у пункті 12 слова "голови (заступника голови) державної податкової адміністрації" замінити словами "керівника (заступника керівника) державної податкової адміністрації (інспекції)";

у пункті 18 слова "державними податковими адміністраціями" замінити словами "органами державної податкової служби".

59. У пункті 8 Переліку товарів та інших предметів, які не визнаються товарною партією, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 р. N 1331 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 49, с. 37), слова "органами державної податкової адміністрації" замінити словами "державною податковою адміністрацією (інспекцією)".

60. У Постанові Кабінету Міністрів України від 26 січня 1998 р. N 89 "Про порядок ввезення та обсяги товарів, що використовуються для будівництва і виробничої діяльності підприємств із виробництва автомобілів і запасних частин до них і не оподатковуються під час ввезення їх на митну територію України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 176):

у пункті 1 слова "Державної податкової адміністрації" замінити словами "державної податкової служби";

у пункті 2 слова "органам Державної податкової адміністрації", "Державній податковій адміністрації" замінити відповідно словами "державній податковій адміністрації (інспекції)" "органам державної податкової служби".

61. У пункті 13 Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 449 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 531), слова "державні податкові адміністрації" замінити словами "органи державної податкової служби".