Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 37, ст.237 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 680/97-ВР від 03.12.
97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.49
N 25/98-ВР від 15.01.
98, ВВР, 1998, N 25, ст.147
N 64-XIV від 24.07.
98, ВВР, 1998, N 42, ст.257
N 208-XIV від 22.10.
98, ВВР, 1998, N 49, ст.303
N 320-XIV від 17.12.
98, ВВР, 1999, N 5-6, ст.39
N 539-XIV від 23.03.
99, ВВР, 1999, N 25, ст.211
N 967-XIV від 15.07.
99 - діє до 01.01.2001 )

( Дію Закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників - учасників експерименту по
запровадженню єдиного податку на території Глобинського району Полтавської області,
Старобешівського району Донецької області та Ужгородського району Закарпатської області з
питань оподаткування згідно із Законом N 25/98-ВР від 15.01.98 )

( Дію Закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників - платників фіксованого
сільськогосподарського податку з питань оподаткування, за винятком пункту 4 статті 1,
пункту 3 статті 2, частини першої статті 3, пункту 4 статті 4, статті 5 у частині, що
стосується платників збору, визначених у пункті 4 статті 1 Закону N 320-XIV згідно із Законом
N 320-XIV від 17.12.98 )

Цей Закон визначає порядок справляння та використання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Стаття 1.

1) суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;

2) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у пункті 1 цієї статті, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник збору, територіальної громади;

3) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу; ( Пункт 3 статті 1 в редакції Закону N 64-XIV від 24.07.98 )

4) фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо;

5) юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу валют; ( Статтю 1 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 )

6) суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння; ( Статтю 1 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 )

7) юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом. ( Статтю 1 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 )

8) суб'єкти підприємницької діяльності (у тому числі нерезиденти) виробники та імпортери тютюнових виробів; ( Статтю 1 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 )

9) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об'єкт, що підпадає під визначення першої групи основних фондів згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ); ( Статтю 1 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 )

10) підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно. При цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо послугами стільникового зв'язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи характеристик.

Послуги стільникового рухомого зв'язку - послуги з передачі мережею зв'язку загального користування голосу, сигналів, звуків, зображень, друкованих чи письмових матеріалів або символів, призначених для конкретного абонента, у разі, коли для їх прийому або передачі використовується обладнання радіозв'язку.

Радіозв'язок - електрозв'язок, що здійснюється шляхом поширення електромагнітних хвиль у вільному просторі без штучного спрямовуючого середовища.

Роумінг - послуга стільникового рухомого зв'язку, яка забезпечує можливість абонентам здійснювати двосторонній зв'язок без подання будь-якої попередньої заяви або з такою під час переміщення із зони дії одного оператора до іншого як у межах України, так і за її межами. ( Статтю 1 доповнено пунктом 10 згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 )

Стаття 2. Об'єктом оподаткування є:

1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону, - фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі у натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) (крім сум виплат, що не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян), а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру. ( Пункт 1 статті 2 в редакції Закону N 64-XIV від 24.07.98; із змінами, внесеними згідно із Законом N 539-XIV від 23.03.99 )

Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 цього Закону, які мають найманих працівників, але не здійснюють витрат на оплату їх праці, - сума коштів, що визначається розрахунково як добуток визначеного законом мінімального розміру заробітної плати на кількість працівників такого платника збору, на яких здійснюється нарахування заробітної плати; ( Пункт 1 статті 2 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 )

2) для платників збору, визначених пунктом 3 статті 1, та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, визначених пунктом 1 статті 1 цього Закону, - сума оподатковуваного доходу (прибутку), яка обчислена в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України; ( Пункт 2 статті 2 в редакції Закону N 64-XIV від 24.07.98 )

3) для платників зборів, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону, сукупний оподатковуваний доход, обчислений відповідно до законодавства України;

4) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, сума операції з купівлі-продажу валют; ( Статтю 2 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 )

5) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, вартість реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння; ( Статтю 2 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 )

6) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього Закону, вартість легкового автомобіля; ( Статтю 2 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 )

7) для платників збору, визначених пунктом 8 статті 1 цього Закону, вартість вироблених ними тютюнових виробів, що підлягають продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безоплатні передачі або з частковою їх оплатою, в тому числі своїм працівникам, та вартість тютюнових виробів, що ввозяться (імпортуються) на митну територію України.

Вартість тютюнових виробів, вироблених в Україні, визначається за цінами, встановленими з урахуванням сум акцизного збору, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, який сплачується платниками, визначеними пунктом 8 статті 1 цього Закону, без урахування сум податку на додану вартість.

Вартість імпортованих тютюнових виробів визначається виходячи з їх митної вартості з урахуванням сум акцизного збору, перерахованої у національну валюту за курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації, але не нижче індикативних цін. Платники збору, що ввозять (імпортують) тютюнові вироби, сплачують збір під час митного оформлення таких тютюнових виробів; ( Статтю 2 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 )

8) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього Закону, вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна; ( Статтю 2 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 )

9) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього Закону, вартість будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку.

У разі продажу прав на тимчасове користування послугами стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, мікросхем або чипів об'єктом оподаткування є вартість їх продажу.

У разі, коли оператор стільникового зв'язку надає послуги з цього зв'язку безоплатно, об'єктом оподаткування є вартість таких послуг, визначена за звичайними розцінками (тарифами) такого оператора.

Уразі, коли особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в оренду (лізінг) або передає ці об'єкти в інші види користування іншій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб, об'єктом оподаткування є тільки послуги, які надаються такою другою особою таким третім особам.

Не може бути об'єктом оподаткування:

транслювання програм радіо- та телевізійними станціями; передавання або прийом інформації за допомогою радіозв'язку мережами відомчого чи технологічного зв'язку, що не мають автоматичної комутації з мережею зв'язку загального користування;

користування радіотелефонами та радіоподовжувачами, підключеними до номерів квартирних телефонів;

суми, які сплачуються одним оператором у компенсацію вартості послуг з роумінгу (або покриття від'ємного сальдо взаєморозрахунків з роумінгу) іншому оператору, який надав такі послуги. ( Статтю 2 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 )

Стаття 3. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування платники збору сплачують до Пенсійного фонду України в порядку, визначеному законодавством України.

Платники, визначені пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього Закону, зобов'язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України. Комерційні банки при відкритті відповідних банківських рахунків зобов'язані вимагати інформацію від таких платників щодо зазначеної реєстрації.

Платники збору, визначені пунктами 5-10 статті 1 цього Закону, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунок Кримського республіканського, обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь Пенсійного фонду України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ці кошти використовуються виключно для рівномірного погашення заборгованості районів і міст з виплати пенсій. ( Статтю 3 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98; із змінами, внесеними згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 )

Пенсійний фонд України не включається до Державного бюджету України.

Забороняється використання коштів Пенсійного фонду України не за цільовим призначенням, у тому числі на кредитні, депозитні операції, надання позик тощо. Тимчасово вільні кошти у разі відсутності заборгованості по виплатах пенсій можуть бути використані Пенсійним фондом України виключно на придбання державних цінних паперів.

Фінансування витрат на утримання органів Пенсійного фонду України та його апарату провадиться у межах кошторису, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4.

На обов'язкове державне пенсійне страхування встановлюються ставки збору у таких розмірах:

1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону, - 32 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 1 статті 2 цього Закону.

Для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 32 відсотки від об'єкта оподаткування для інших працівників такого підприємства.

Для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств; ( Пункт 1 статті 4 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 680/97-ВР від 03.12.97 )

2) для платників збору, визначених пунктом 3 статті 1 та фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності, визначених пунктом 1 статті 1 цього Закону, - 32 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 2 статті 2 цього Закону; ( Пункт 2 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 64-XIV від 24.07.98 )

3) для платників збору, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього Закону, - 32 відсотки суми винагород, які виплачуються фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру;

4) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону:

1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход не перевищує 150 гривень;

2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход перевищує 150 гривень; (Пункт 4 статті 4 в редакції Закону N 208-XIV від 22.10.98 )

5) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, - 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статті 2 цього Закону; ( Статтю 4 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 )

6) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, - 5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 5 статті 2 цього Закону; ( Статтю 4 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 )

7) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього Закону, - 3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 6 статті 2 цього Закону. ( Статтю 4 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 208-XIV від 22.10.98 )

8) для платників збору, визначених пунктом 8 статті 1 цього Закону, - 5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 7 статті 2 цього Закону; ( Статтю 4 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 )

9) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього Закону, - 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 8 статті 2 цього Закону; ( Статтю 4 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 )

10) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього Закону, 6 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 9 статті 2 цього Закону. ( Статтю 4 доповнено пунктом 10 згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 )

Стаття 5. Збір на державне обов'язкове пенсійне страхування сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці.

У разі недостатності у платників збору коштів на оплату праці і сплату збору в повному обсязі видача коштів на оплату праці і сплата збору здійснюється у пропорційних розмірах. ( Статтю 5 доповнено частиною другою згідно із Законом N 64-XIV від 24.07.98 )

Суми збору, донараховані під час перевірок органами державної податкової служби та органами державної контрольно-ревізійної служби, та фінансових санкцій перераховуються до Пенсійного фонду України у повному обсязі без спрямування їх на розвиток матеріально-технічної бази цих органів. ( Статтю 5 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 64-XIV від 24.07.98 )

Суми штрафів, накладених органами Пенсійного фонду України відповідно до статті 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, сплачуються на рахунки відповідних органів Пенсійного фонду України. ( Статтю 5 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 967-XIV від 15.07.99 )

Стаття 6.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України: протягом місяця після дня опублікування Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

протягом двох тижнів після дня опублікування Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" прийняти рішення, спрямовані на виконання цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 26 червня 1997 року N 400/97-ВР