Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 червня 1995 р. N 413
Київ

( Постанову відмінено згідно Постанови КМ
N 780 від 02.10.
95 )

Про розміри стипендіального забезпечення студентів, учнів,
слухачів навчальних закладів та аспірантів

На виконання Розпорядження Президента України від 5 червня 1995 р. N 96 "Про соціальний захист населення у зв'язку з підвищенням цін і тарифів" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити з 1 червня 1995 р. нові розміри стипендій для студентів, учнів, слухачів навчальних закладів та аспірантів.

Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. N 50 "Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних закладів, а також аспірантів і докторантів" (ЗП України, 1993 р., N 4 - 5, ст. 70) у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1994р. N 565 "Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 286), а також до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 р. N 744 "Про затвердження Положення про порядок призначення стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантів" (ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 19) згідно з додатками N 1 і 2.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 107 "Про розміри стипендіального забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних закладів та стипендій Президента України студентам відмінникам і аспірантам".

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 червня 1995 р. N 413

Зміни,
які вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 26 січня 1993 р. N 50

"Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів,
слухачів навчальних закладів, а також аспірантів і
докторантів"

1. Розділ 1 додатка N 1 викласти в такій редакції:

"1. Розміри
стипендій студентів і учнів

      ----------------------------------------------------------------
| Розміри стипендій у карбованцях на місяць
Середній бал |----------------------- -------------------
успішності |для студентів вищих |для студентів вищих
|навчальних закладів III|навчальних закладів
| і IV рівнів акреди- |I і II рівнів акре-
| тації |дитації, учнів про-
|фесійних навчально-
| |виховних закладів
--------------------- ----------------------- -------------------

  3,00 - 3,99                600 000               510 000
     4,00 - 4,24                725 000               620 000
     4,25 - 4,49                830 000               700 000
     4,50 - 4,74                920 000               780 000
     4,75 - 4,99                990 000               840 000
     5,00                      1050 000               900 000 "

 

2. Пункти 1, 2 і 3 додатка N 2 викласти в такій редакції:

"1. Слухачам підготовчих відділень, у тому числі підготовчих вокальних відділень при консерваторіях, стипендії встановлюються в розмірі 470 000 карбованців на місяць.

2. Учням середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл щомісячні стипендії встановлюються в таких розмірах:

VIII клас - 310 000 карбованців
IX клас - 345 000 карбованців
X клас - 380 000 карбованців
XI клас - 415 000 карбованців

3. Слухачам студій підготовки акторських кадрів стипендії встановлюються в розмірі 415 000 карбованців на місяць".

3. В додатку N 3:

друге речення пункту 9 викласти в такій редакції:

"Розмір персональної (іменної) стипендії не повинен перевищувати 1700 000 карбованців на місяць";

пункти 14 і 15 викласти в такій редакції:

"14. Студентам (учням), які поновили навчання після проходження військової служби, стипендія призначається з часу поновлення в розмірі, що відповідає середньому балу їх успішності до призову.

15. Студентам (учням), які перебувають в академічній відпустці за медичними показниками, виплачується щомісячна допомога в розмірі 415 000 карбованців на місяць за рахунок стипендіального фонду";

абзац третій пункту 17 викласти в такій редакції:

"Студентам (учням) - жінкам, які мають дітей і виконують навчальний план, виплачується щомісячна грошова допомога, передбачена чинним законодавством, та стипендія за рахунок стипендіального фонду";

пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Студентам (учням), які навчаються без відриву від виробництва, на час місячної відпустки, яка надається без збереження заробітної плати за місцем роботи для ознайомлення безпосередньо на виробництві з роботою за обраною спеціальністю та підготовки матеріалів до дипломного проекту, призначається стипендія в розмірі не менше 830 000 карбованців, що виплачується за рахунок відповідних підприємств, організацій, установ".

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 червня 1995 р. N 413

Зміни,
які вносяться до Положення про порядок призначення
стипендій президента України студентам вищих навчальних
закладів та аспірантам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 р. N 744

Абзаци другий, третій і четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Зазначені стипендії виплачуються в розмірі:

студентам вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації - 1 млн. 660 тис. карбованців, третього та четвертого рівнів акредитації - 1 млн. 955 тис. карбованців;

аспірантам - 6 млн. 100 тис. карбованців".

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО