Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 2001 рік

I. Загальні положення

Стаття 1. Державний бюджет України на 2001 рік складається із загального та спеціального фондів.

Загальний фонд Державного бюджету України включає:

надходження до Державного бюджету України, визначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних виплат і не призначені на конкретну мету;

виплати з Державного бюджету України, здійснення яких передбачається за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету України.

Спеціальний фонд Державного бюджету України включає надходження до Державного бюджету України на конкретну мету та виплати з Державного бюджету України, які провадяться за рахунок цих надходжень.

Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на 2001 рік у сумі 41.990.788,5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 33.302.241,2 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.688.547,3 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2001 рік у сумі 41.990.788,5 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 32.627.545,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.363.242,7 тис. гривень.

Установити, що Державний бюджет України на 2001 рік є бездефіцитним, враховуючи профіцит загального фонду Державного бюджету України у сумі 674.695,4 тис. гривень та дефіцит спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 674.695,4 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

II. Доходи загального фонду Державного
бюджету України

Стаття 3. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2001 рік належать:

1) у повному обсязі:

платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення;

платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

податок на додану вартість;

акцизний збір із ввезених на територію України товарів;

плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім тих, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади;

грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій на кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення;

ввізне мито;

кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України;

суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;

надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;

єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через Державний кордон України;

надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами державного бюджету;

дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, крім підприємств паливно-енергетичного комплексу з урахуванням положень статті 69 цього Закону;

рентна плата за нафту, що видобувається в Україні;

надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;

державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

митні збори;

штрафи, що стягуються за рішенням уповноважених посадових осіб органів Антимонопольного комітету України та Державною автомобільною інспекцією України;

кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;

відрахування від плати за транзит аміаку через територію України;

збір за використання радіочастотного ресурсу;

кошти, що надійдуть у рахунок сплати реструктуризованої податкової заборгованості станом на 31 березня 1997 року і заборгованості за минулі роки (крім реструктуризованої) станом на 1 січня 2001 року із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

кошти, що надійдуть у рахунок сплати збору до Державного інноваційного фонду, нарахованого на реалізацію продукції (робіт, послуг) за грудень 2000 року, та сплати податкової заборгованості за минулі роки станом на 1 січня 2001 року із збору до Державного інноваційного фонду з урахуванням положень статті 71 цього Закону;

кошти, що передаються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського міського бюджету;

надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим та місті Києві) після проведення відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );

3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів, крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів, що зараховується до державного бюджету незалежно від місцезнаходження платника);

4) 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

5) 97 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень;

6) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

7) 97 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;

8) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами і організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;

9) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

10) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

11) 30 відсотків суми перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах, включаючи підприємства, яким надано пільги в оподаткуванні, а також підприємства, звільнені від сплати податку на прибуток відповідно до закону;

12) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

13) 20 відсотків відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

14) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету України, у розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених статтею 31 цього Закону.

Стаття 4. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 17,34 гривні за 1 тонну.

Стаття 5. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі, еквівалентному 0,29 долара США за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;

відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно, виходячи із обсягів природного газу, нафти та аміаку, що транспортуються територією України, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Стаття 6. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України.

Стаття 7. Доходи Державного бюджету України, отримані від приватизації державного майна понад суму 5.902.462 тис. гривень, спрямовуються на дострокове погашення державного боргу України та державне інвестування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Установити, що Національний банк України у 2001 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менш як 500.000 тис. гривень.

Порядок перерахування зазначених платежів визначається спільним рішенням Міністерства фінансів України і Національного банку України.

Стаття 9. Заборонити в 2001 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), бюджетними позичками, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.

Державній податковій адміністрації України розробити та затвердити графік реалізації майна, вилученого у суб'єктів оподаткування в рахунок погашення податкової заборгованості.

Кабінету Міністрів України розробити та запровадити Порядок реалізації матеріальних цінностей, що перебувають у податковій заставі, по яких прийняті рішення суду щодо їх відчуження відповідно до законодавства. Надходження від реалізації майна, що перебуває у податковій заставі, спрямовується до відповідних бюджетів та державних цільових фондів для погашення заборгованості по податках, зборах, інших обов'язкових платежах.

Стаття 10. Надати право органам державної податкової служби України зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та/або надано відстрочку (розстрочку) по його сплаті, в рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум по податку на додану вартість незалежно від визначеного законом терміну реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки).

Стаття 11. Встановити, що до 1 січня 2002 року:

в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року відповідно до Закону України "Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України" (934-14 ), тимчасово встановлюється ставка оподаткування прибутку підприємств у розмірі 15 відсотків;

зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) до 1 січня 2002 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України.

III. Фінансування загального фонду Державного
бюджету України

Стаття 12. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2002 року в сумі 14.050.807,7 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США.

Стаття 13. Установити граничний розмір державного зовнішнього боргу України на 1 січня 2002 року в сумі, еквівалентній 10.845.577,9 тис. доларів США.

Стаття 14. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.

Стаття 15. Заборонити надавати державні гарантії при одержанні кредитів суб'єктами підприємницької діяльності, крім кредитів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями.

Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або оформити заставу майна та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 16. З метою ефективного управління державним боргом надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на погашення та обслуговування державного боргу.

Стаття 17. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення відповідно до статті 13 цього Закону, набирають чинності з моменту їх підписання.

Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які випливають із вказаних у частині першій цієї статті документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом дії кредитної угоди.

IV. Видатки та кредитування загального фонду
Державного бюджету України

Стаття 18. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2001 рік згідно з додатком N 3 до цього Закону.

Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, встановлених їм на 2001 рік, у порядку, визначеному Міністерством фінансів України. Облік бюджетних асигнувань і зобов'язань та контроль за їх дотриманням здійснюється Державним казначейством України та Рахунковою палатою відповідно до законодавства.

Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передаються відповідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися в межах, визначених цим Законом, для виконання тих самих функцій чи надання тих самих послуг головним розпорядником коштів державного бюджету, якому це повноваження передано.

Дозволити Міністерству фінансів України в процесі виконання Державного бюджету України у виключних випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету, за винятком тих призначень, які не розподілені по головних розпорядниках коштів Державного бюджету України. При цьому перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів Державного бюджету України по загальному фонду за функціональною класифікацією в межах їх загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Забороняється збільшення бюджетних призначень на:

державне управління за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших розділах функціональної класифікації видатків бюджету;

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

Стаття 19. Фінансування виплат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 20. Установити, що у 2001 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150 гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, інвалідам війни III групи, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.

Стаття 21. Фінансування виплат у 2001 році з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету відповідно до статті 18 цього Закону.

Стаття 22. Встановити, що призначення Державного бюджету України, передбачені Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України на 2001 рік на підтримку періодичних видань, спрямовуються виключно на підтримку дитячих періодичних видань та газети "Кримська світлиця".

Стаття 23. Установити, що в 2001 році для відшкодування витрат Державного бюджету України, які виникли внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позичок із державного бюджету, позичок, наданих за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, плати за користування цими позичками, органи державної податкової служби України застосовують механізм стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому законом для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна боржників.

Стаття 24. Запровадити на 2001 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.

Стаття 25. Встановити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої юридичним та фізичним особам незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду, податковими і митними органами, здійснюється із Державного бюджету України Державним казначейством України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів на утримання судів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, а також інших центральних органів виконавчої влади, незаконними діями працівників яких була завдана шкода юридичним і фізичним особам, а сума відшкодування кваліфікується як збитки, нанесені Державному бюджету України.

Стаття 26. Надати Державному казначейству України право безспірного списання коштів, рішення про яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування, з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України.

У разі списання коштів з реєстраційних рахунків бюджетних установ і організацій, з вини яких виникли відповідні зобов'язання, протягом місяця з часу проведення такої операції розпорядники коштів державного бюджету повинні впорядкувати свої зобов'язання з урахуванням результатів безспірного списання коштів і привести їх у відповідність до бюджетних призначень на 2001 рік.

При цьому безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України, в рахунок погашення зобов'язань таких бюджетних установ і організацій не допускається.

Стаття 27. При формуванні державного замовлення з виготовлення речового майна та постільних речей для установ та організацій Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету у справах охорони Державного кордону України, органів і установ виконання покарань у першу чергу враховуються можливості виробничих потужностей щодо виконання цих замовлень на підприємствах пенітенціарної системи та підприємствах громадських організацій інвалідів.

Стаття 28. Заборонити надання позичок суб'єктам господарювання за рахунок коштів Державного бюджету України, крім тих, що встановлені цим Законом.

Стаття 29. Затвердити державні централізовані капітальні вкладення на 2001 рік в обсязі 360.920,1 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 березня 2001 року затвердити остаточний перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень.

Стаття 30. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2001 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (у тому числі пенсії, повернення заощаджень громадян) (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Установити, що фінансування витрат Державного бюджету України по захищених статтях та по соціальному захисту інвалідів і дітей-сиріт провадиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів Державного бюджету України.

V. Формування спеціального фонду
Державного бюджету України

Стаття 31. Установити, що до надходжень спеціального фонду Державного бюджету України на 2001 рік належать:

1) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

2) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

3) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

4) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам;

5) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

6) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

7) рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні;

8) відрахування від плати за транзит природного газу через територію України;

9) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

10) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

11) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

12) 3 відсотки коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень;

13) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

14) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;

15) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

16) 3 відсотки коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ), віднесених до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;

17) кошти, які надійдуть від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

18) власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;

19) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

20) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

21) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;

22) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

23) збір за забруднення навколишнього природного середовища до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

24) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

25) надходження, що виникають у разі вступу в дію державних гарантій в результаті взяття державою гарантійних зобов'язань;

26) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

27) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

28) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

29) повернення коштів, наданих на придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу;

30) кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, та за розрахунками за сільськогосподарську техніку, поставлену виробничим об'єднанням "Південний машинобудівний завод" на суму 103.907 тис. гривень і акціонерним товариством "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" на суму 34.907 тис. гривень;

31) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладених міжурядових угод;

32) 80 відсотків відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

33) кошти, що надійдуть понад встановлені додатком N 1 до цього Закону річні прогнозні показники надходжень акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів, акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів та транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них.

Стаття 32. Продовжити до 1 січня 2002 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та від 15 липня 1999 року N 967-XIV.

Стаття 33. Установити, що у 2001 році кошти, отримані згідно з окремими пунктами статті 31 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) проведення геологорозвідувальних робіт, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств (за рахунок надходжень, визначених пунктом 1 статті 31 цього Закону);

2) виплати, пов'язані з функціонуванням Консульської служби України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 2 статті 31 цього Закону);

3) фінансування витрат на закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок надходжень, визначених пунктом 3 статті 31 цього Закону);

4) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 6 статті 31 цього Закону, та 98 відсотків надходжень, визначених пунктом 17 статті 31 цього Закону);

5) субвенцію місцевим бюджетам на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг (за рахунок надходжень, визначених пунктами 7 і 8 статті 31 цього Закону);

6) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки та забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок надходжень, визначених пунктом 9 статті 31 цього Закону);

7) авіаційну діяльність і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 10 статті 31 цього Закону);

8) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту та утримання Департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 11 статті 31 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходять від риболовних портів);

9) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 11 статті 31 цього Закону в частині, що надходить від риболовних портів);

10) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) (за рахунок надходжень, визначених пунктами 12 та 16 статті 31 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 13 статті 31 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 14 статті 31 цього Закону; надходжень, визначених пунктом 15 статті 31 цього Закону; 2 відсотки надходжень, визначених пунктом 17 статті 31 цього Закону);

11) фінансування в установленому порядку державних капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми відповідно до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України (за рахунок 90 відсотків надходжень, визначених пунктом 13 статті 31 цього Закону);

12) фінансування видатків на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків надходжень, визначених пунктом 14 статті 31 цього Закону);

13) видатки, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами і організаціями, та інші видатки з утримання цих установ і організацій згідно із законодавством (за рахунок надходжень, визначених пунктом 18 статті 31 цього Закону);

14) фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок надходжень, визначених пунктом 19 статті 31 цього Закону);

15) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву та за іншими напрямами згідно з законодавством (за рахунок надходжень, визначених пунктом 20 статті 31 цього Закону);

16) участь у міжнародних миротворчих операціях (за рахунок надходжень, визначених пунктом 21 статті 31 цього Закону);

17) програми і заходи із соціального захисту інвалідів (за рахунок надходжень, визначених пунктом 22 статті 31 цього Закону);

18) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок надходжень, визначених пунктом 23 статті 31 цього Закону);

19) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 24 статті 31 цього Закону);

20) надання бюджетних позичок внаслідок погашення державою гарантійних зобов'язань у разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених під державні гарантії (за рахунок надходжень, визначених пунктом 25 статті 31 цього Закону);

21) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок надходжень, визначених пунктами 4 і 26 статті 31 цього Закону);

22) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (за рахунок надходжень, визначених пунктами 5 і 27 статті 31 цього Закону);

23) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років (за рахунок надходжень, визначених пунктом 28 статті 31 цього Закону);

24) заходи, пов'язані з закупівлею сільськогосподарської техніки на умовах лізингу (за рахунок надходжень, визначених пунктами 29 та 30 статті 31 цього Закону);

25) погашення державного боргу України перед Російською Федерацією та субвенцію Севастопольському міському бюджету відповідно до укладених міжурядових угод (за рахунок надходжень, визначених пунктом 31 статті 31 цього Закону);

26) добудову української частини Євроазіатського нафтотранспортного коридору (за рахунок надходжень, визначених пунктом 32 статті 31 цього Закону);

27) фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування (за рахунок надходжень, визначених пунктом 33 статті 31 цього Закону).

Стаття 34. Кошти, одержані органами державної влади від надання послуг, отримання яких дозволено законами та нормативно-правовими актами, зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються на організацію надання цих послуг у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства фінансів України.

Стаття 35. Установити, що виплати із спеціального фонду Державного бюджету України на 2001 рік здійснюються виключно через спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ і організацій в органах Державного казначейства України та рахунки закордонних дипломатичних установ України.

Виплати із спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від обсягів, визначених згідно з додатком N 3 до цього Закону, але виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із законодавством, якщо цим Законом не встановлено інших обмежень, та використовувати залишки коштів спеціального фонду на кінець бюджетного року за цільовим призначенням у наступному бюджетному році.

Якщо відповідні надходження до спеціального фонду перевищують відповідні виплати, встановлені додатком N 3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.

VI. Формування бюджету Автономної Республіки Крим,
місцевих бюджетів та міжбюджетні взаємовідносини

Стаття 36. Установити, що положення статей 1, 6 та частин другої і третьої статті 35 цього Закону застосовуються при складанні, затвердженні і виконанні бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Стаття 37. Установити, що до доходів загального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 2001 році належать:

прибутковий податок з громадян;

податок на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим та місті Києві, з урахуванням положень пункту 1 статті 39 цього Закону;

платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

плата за землю;

акцизний збір з вироблених в Україні товарів (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим;

податок на промисел;

плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади;

плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів - автозаправними станціями, заправними пунктами);

місцеві податки і збори;

фінансові санкції, штрафи та пені за порушення податкового законодавства за податками, зборами (обов'язковими платежами), що зараховуються до відповідних бюджетів;

фіксований сільськогосподарський податок у частині, що належить відповідним бюджетам;

єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва в частині, що належить відповідним бюджетам;

надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами відповідних бюджетів;

надходження дивідендів від участі відповідної ради у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;

кошти від приватизації майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що знаходиться у комунальній власності;

плата за оренду цілісних майнових комплексів, що знаходяться у власності відповідної ради;

державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

надходження від штрафів, що зараховуються до відповідних бюджетів за місцем вчинення правопорушення (крім штрафів, що стягуються за рішенням уповноважених посадових осіб органів Антимонопольного комітету України та Державною автомобільною інспекцією України);

плата за гарантії, надані органом місцевого самоврядування;

надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, крім державної власності;

інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, встановлених законодавством, крім доходів, визначених статтями 3, 31 і 39 цього Закону.

Стаття 38. Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, крім державної власності, в повному обсязі зараховуються до відповідних бюджетів сіл, селищ та міст. Кошти місцевих бюджетів від зазначених платежів спрямовуються в першу чергу на фінансування капітальних видатків бюджету та на часткове відшкодування малозабезпеченим сім'ям плати за отримання актів на право власності на землю.

Стаття 39. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 2001 рік належать:

1) частина податку на прибуток підприємств, визначена відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського і Севастопольського міських бюджетів);

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих в місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

3) власні надходження бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

4) збір за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що належать республіканському Автономної Республіки Крим та місцевим фондам охорони навколишнього природного середовища;

5) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

6) субвенції з Державного бюджету України на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг.

Доходи спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

Стаття 40. Установити, що у 2001 році застосовуються такі види міжбюджетних трансфертів:

1) дотації вирівнювання місцевим бюджетам;

2) додаткові дотації бюджету Автономної Республіки Крим та місцевим бюджетам, визначені статтею 45 цього Закону;

3) субвенція на здійснення містом Києвом функцій столиці України;

4) субвенції на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій;

5) субвенції на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг;

6) субвенції на виконання спільних соціально-економічних програм;

7) інші субвенції;

8) кошти, що передаються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих бюджетів з бюджетів нижчого рівня.

Стаття 41. Затвердити на 2001 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком N 4 до цього Закону:

дотації вирівнювання обласним бюджетам та Севастопольському міському бюджету - у сумі 3.817.697,8 тис. гривень;

кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського міського бюджету, - у сумі 2.349.985,2 тис. гривень;

субвенції на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій Закарпатській області - у сумі 30.000 тис. гривень, Івано-Франківській області - у сумі 10.000 тис. гривень, Миколаївській області - у сумі 11.700 тис. гривень, Донецькій області - у сумі 5.000 тис. гривень та Волинській області - у сумі 1.000 тис. гривень;

субвенцію на здійснення містом Києвом функцій столиці України - у сумі 150.000 тис. гривень;

субвенцію на здійснення додаткових витрат з бюджету міста Славутича Київської області у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС - у сумі 5.000 тис. гривень;

субвенції на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг - у сумі 2.896.416 тис. гривень;

субвенцію на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету - у сумі 10.000 тис. гривень;

субвенцію на збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова - у сумі 10.000 тис. гривень;

субвенцію на Комплексну програму соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення - у сумі 10.000 тис. гривень.

Стаття 42. Установити такий порядок перерахування дотацій вирівнювання обласним бюджетам та Севастопольському міському бюджету.

Суми цих дотацій перераховуються управліннями Державного казначейства України в областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду державного бюджету, що надійшли на транзитні рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідні території, згідно з додатком N 4 до цього Закону.

До доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

податок на прибуток підприємств, крім частини податку на прибуток підприємств, визначеної відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );

платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення;

платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

плата за використання інших природних ресурсів загальнодержавного значення;

податок на додану вартість після його відшкодування (за фактом його виникнення);

акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з нафтопродуктів);

акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з нафтопродуктів та транспортних засобів);

плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;

ввізне мито;

вивізне мито;

плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;

штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення податкового законодавства;

збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією України;

плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ;

плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;

державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

митні збори;

єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через Державний кордон України;

кошти від реалізації майна, конфіскованого відповідно до закону митними органами;

кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих відповідно до закону правоохоронними та іншими уповноваженими органами, і конфіскована валюта.

У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання річної суми дотації вирівнювання, визначеної у додатку N 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного обласного та Севастопольського міського бюджету недоотриману суму дотації вирівнювання не пізніше 15 грудня поточного року за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 43. Встановити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського міського бюджету здійснюється згідно з помісячними сумами таких платежів, визначеними розписом Державного бюджету України на 2001 рік.

Стаття 44. Установити, що порядок перерахування міжбюджетних трансфертів бюджетам усіх рівнів, встановлених статтею 40 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 45. Установити, що надходження доходів загального фонду Державного бюджету України у грошовій формі на технічні рахунки обліку доходів Державного бюджету України в територіальних управліннях Державного казначейства України понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 4 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними бюджетами адміністративно-територіальних одиниць у таких пропорціях:

до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим);

до обласного бюджету - 12,5 відсотка;

до бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка (в тому числі до бюджетів міст районного значення - 15 відсотків);

до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка.

Порядок перерахування цих коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевим бюджетам встановлюється Міністерством фінансів України.

Зазначені надходження відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації, визначений у додатку N 4 до цього Закону, та спрямовуються за рішенням відповідних рад на фінансування соціальних видатків.

Стаття 46. Надати право Державному казначейству України у разі несвоєчасного погашення заборгованості за взаємними міжбюджетними розрахунками застосовувати безспірне її стягнення у порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.

Стаття 47. Установити, що починаючи з 2001 року надходження від Російської Федерації по міжурядових угодах від 16 березня 2000 року про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, та про порядок розрахунків у зв'язку з реалізацією військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації на території України і членами їх сімей - громадянами Російської Федерації рівних з громадянами України прав на навчання в навчальних закладах загальної освіти, початкової, середньої та вищої професійної освіти, на прийом у дитячі дошкільні заклади, а також на охорону здоров'я та інші види соціального обслуговування зараховуються до доходів спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються як субвенція Севастопольському міському бюджету на заходи, передбачені у вищезазначених угодах.

Стаття 48. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, організації виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях відповідних місцевих рад про бюджет на 2001 рік.

Стаття 49. Установити, що у 2001 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, джерелом яких є надходження до Державного бюджету України рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, та відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України.

Стаття 50. Установити, що розрахунки міжбюджетних трансфертів та визначення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, бюджетів районів на 2001 рік здійснюються згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України та погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Зазначений порядок повинен містити:

формульний розрахунок доходів на основі даних про виконання бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського (в Автономній республіці Крим) та обласного значення, бюджетів районів за 1998-1999 роки та за 10 місяців 2000 року;

визначення розрахункового обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, бюджетів районів на основі єдиних нормативів видатків у розрахунку на душу населення (у галузі державного управління, охорони здоров'я, культури і мистецтва, засобів масової інформації, фізичної культури та спорту, соціальних програм у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей), на учня (у галузі освіти), отримувача соціальних послуг (у галузі соціального захисту та соціального забезпечення), на площу житлового фонду та вулиць і площ з капітальним та полегшеним типом дорожнього покриття (у житлово-комунальному господарстві) тощо;

обсяг фонду нерозподілених за формульним розрахунком видатків для бюджетів Автономної Республіки Крим та кожної області, який перерозподіляється між бюджетами міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, бюджетів районів згідно з рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад, що становить не більше 10 відсотків розрахункового обсягу видатків зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та області;

визначення нормативів відрахувань від прибуткового податку з громадян до бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, бюджетів районів у розмірах (відсотках до загальної суми), що забезпечують збалансованість цих бюджетів.

Заборонити Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям під час формування та затвердження показників місцевих бюджетів на 2001 рік збільшувати загальний обсяг закріплених і власних податків та зборів, визначених у розрахунках у додатку N 4 до цього Закону.

Стаття 51. Затвердити розмежування видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами згідно з додатком N 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України внести зміни до відповідних нормативно-правових актів та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з положень цього Закону щодо розмежування видатків між державним та місцевими бюджетами (додаток N 5 до цього Закону).

Стаття 52. Державній податковій адміністрації України відновити облік заборгованості Рівненської атомної електростанції НАЕК "Енергоатом" по податку на прибуток підприємств та по сплаті пені по податку на прибуток підприємств, нарахованої станом на 1 жовтня 1999 року, що була списана згідно з рішенням Рівненської обласної ради від 28 грудня 1999 року.

Кабінету Міністрів України при визначенні обсягу дотації бюджету Рівненської області врахувати суму заборгованості, визначеної частиною першою цієї статті.

VII. Прикінцеві положення

Стаття 53. Установити, що:

при виконанні бюджетів усіх рівнів застосовується касовий метод обліку, що передбачає реєстрацію операцій за доходами, видатками та фінансуванням різниці між доходами і видатками в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів та відображення всіх операцій з виконання бюджету на час їх реєстрації в обліку;

виконання бюджетів усіх рівнів у 2001 році завершується закриттям рахунків відповідних бюджетів на підставі витягу з рахунку в банківській установі за 31 грудня 2001 року.

Стаття 54. Установити, що в 2001 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (2535-12 ), збільшені в 2,62 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2001 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

Земельний податок та орендна плата за земельні ділянки сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.

Звільнити, як виняток у 2001 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань, Київський державний авіаційний завод "Авіант", Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство та Відкрите акціонерне товариство "Мотор Січ" (м. Запоріжжя). Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.

Стаття 55. На часткову зміну статей 84, 87, 118, 125, 127 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі.

Стаття 56. Встановити на 2001 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) у сумі 50 гривень в розрахунку на одну особу.

Стаття 57. Установити, що керівники бюджетних установ і організацій (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ і організацій (військових формувань) у кошторисах доходів і видатків.

Стаття 58. Зупинити на 2001 рік дію положень законодавчих актів України у частині надання пільг, компенсацій і гарантій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів на:

1) безкоштовний капітальний ремонт жилих приміщень громадян (крім тих приміщень, які визнані органами місцевого самоврядування як аварійні);

2) надання бюджетних кредитів та позик (за винятком тих, що враховані у цьому Законі);

3) безплатне або пільгове встановлення телефону (крім інвалідів I та II групи, учасників бойових дій, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни III групи, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою);

4) безплатне або пільгове користування телефоном (крім інвалідів війни I та II групи, учасників бойових дій, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, учасників Великої Вітчизняної війни, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, а також інвалідів I та II групи та сімей, в яких два або більше інвалідів, щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та сигналізацією;

5) безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, громадян, віднесених до категорії 1 та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);

6) виплату компенсації за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів війни I та II групи, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);

7) безплатне або пільгове забезпечення автомобілями (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів I та II групи з ураженням опорно-рухового апарату за рішенням Міністерства праці та соціальної політики України відповідно до подання Міністерства соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, головних управлінь соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій);

8) звільнення або зменшення плати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені пільги (крім ветеранів війни, реабілітованих, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, дітей загиблих учасників бойових дій, які стали інвалідами до досягнення повноліття, батьків загиблих учасників бойових дій, дітей до 18 років загиблих учасників бойових дій, які не мають (і не мали) своїх сімей, одного з подружжя загиблого учасника бойових дій, який не одружився вдруге, дружин (чоловіків) загиблих та померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дружин (чоловіків) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою).

Установити, що у 2001 році при наданні пільг до членів сім'ї ветеранів війни, реабілітованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги по платі за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років), діти, які є інвалідами з дитинства, та неповнолітні діти-сироти, які залишилися без піклування обох батьків і знаходяться на утриманні осіб, що мають право на пільги;

9) безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського (комунального) та приміського транспорту (крім учасників бойових дій, учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, пенсіонерів, реабілітованих, дружин (чоловіків) загиблих та померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах), а також всіма видами міжміського транспорту (крім учасників бойових дій, інвалідів I та II групи, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, членів сімей загиблих учасників бойових дій, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, осіб, які супроводжують інвалідів I групи, осіб, на яких поширюється дія Міждержавної угоди від 12 березня 1993 року про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, осіб, прирівняних до них, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів III групи, а також народних депутатів України на час виконання ними депутатських повноважень, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з бюджету, в частині пільгового проїзду).

Установити, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо здійснення грошових виплат замість надання пільг населенню, які повинні надаватися у 2001 році згідно із законодавством, в межах призначень, які затверджені у відповідних бюджетах на зазначену мету.

Кабінету Міністрів України розробити порядок фінансування санаторно-курортних закладів із Державного бюджету України у 2001 році виходячи із положень цієї статті.

Стаття 59. Установити, що у 2001 році порядок та розміри індексації грошових доходів громадян визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням заходів щодо їх підвищення.

Стаття 60. Зупинити на 2001 рік дію:

статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238);

частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України ( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99);

частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390) в частині зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;

пункту 1 статті 31 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя;

частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46-47, ст. 280) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181);

частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361) у частині формування дорожніх фондів;

статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 114; 1994 р., N 20, ст. 120; 1996 р., N 16, ст. 71; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121) у частині надання відстрочки і розстрочки податків і неподаткових платежів до бюджетів усіх рівнів;

абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компоненти" ( 239/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р., N 9-10, ст. 68);

частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177);

абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231);

частини другої статті 23 та частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294);

частини п'ятої статті 6, статей 11 та 12 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" ( 400-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453; 1994 р., N 23, ст. 159; 1997 р., N 2, ст. 158);

частини шостої статті 8 Закону України "Про ветеринарну медицину" (2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 7, ст. 56);

статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу;

окремих положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), визначених статтею 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 8, ст. 59);

частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299);

частини другої статті 23-2 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (2132-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 296; 1998 р., N 34, ст. 229);

пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298);

пунктів 84, 85, абзаців другого - четвертого пункту 125, пункту 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272);

Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" ( 1641-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212);

пунктів 2, 3, 5, 7 статті 3 та пункту 2 статті 5 Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень" (1954-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370);

статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248);

частини п'ятої статті 48 Гірничого Закону України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби.

Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацами восьмим, десятим, одинадцятим і дванадцятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84), абзацами другим - восьмим частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393), реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік.

Стаття 61. Встановити, що всі позабюджетні кошти установ і організацій, які утримуються за рахунок бюджетів усіх рівнів, включаються до відповідного бюджету.

Державному казначейству України, місцевим фінансовим органам зупиняти фінансування установ та організацій, які не забезпечили виконання частини першої цієї статті.

Стаття 62. Кабінету Міністрів України забезпечити в повному обсязі фінансування видатків на закупівлю інсулінів для хворих на цукровий діабет та на забезпечення лікування онкологічних хворих та хворих на туберкульоз.

Стаття 63. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України, Фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань подавати Державному казначейству України у визначеному ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів згідно з бюджетною класифікацією України.

Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.

Стаття 64. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств, врахувати виділення 30.000 тис. гривень на буріння артезіанських свердловин.

Стаття 65. Кабінету Міністрів України здійснити розподіл видатків у сумі 577.429,9 тис. гривень, передбачених у Державному бюджеті України на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення та інших соціальних виплат, із яких спрямувати Міністерству оборони України - 236.700 тис. гривень, Міністерству внутрішніх справ України - 50.000 тис. гривень, Службі безпеки України - 35.000 тис. гривень, Державному комітету у справах охорони Державного кордону України - 8.305 тис. гривень, Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших витрат, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 65.880 тис. гривень, іншим головним розпорядникам коштів державного бюджету - 181.544,9 тис. гривень.

Врахувати, що кошти на погашення заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ та інших соціальних виплат, що фінансуються з місцевих бюджетів, передбачені у розрахунках до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей у сумі 137.000 тис. гривень.

Стаття 66. У разі перевищення загального обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України понад встановлений відповідний показник у статті 2 цього Закону додатково отримані кошти спрямовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 67. Кабінету Міністрів України визначити окремий порядок виконання кошторисів Академії педагогічних наук України, Академії медичних наук України, Академії мистецтв України, Академії правових наук України, Української академії аграрних наук та перерахування бюджетних коштів Національному комітету спорту інвалідів України безпосередньо органами Державного казначейства України.

Стаття 68. З метою захисту вітчизняного товаровиробника Кабінету Міністрів України забезпечити використання бюджетних коштів на придбання обладнання, техніки, промислових та продовольчих товарів відповідно до вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (1490-14 ).

Стаття 69. Кошти, отримані як дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств паливно-енергетичного комплексу, у повному обсязі спрямовуються на розвиток (капітальні вкладення, модернізацію, технічне переоснащення) державних підприємств паливно-енергетичного комплексу і підприємств паливно-енергетичного комплексу з часткою державної власності в майні більше 50 відсотків.

Ці кошти зараховуються Державним казначейством України на реєстраційні рахунки Міністерства палива та енергетики України у Державному казначействі України та витрачаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, понад обсяги, передбачені у державному бюджеті.

Стаття 70. Списати фінансові санкції, пені та штрафи, нараховані за несвоєчасну сплату податків, зборів (обов'язкових платежів), крім Пенсійного фонду України, станом на 1 грудня 2000 року вугледобувним, шахтобудівним, шахтовуглебудівним підприємствам, генеруючим компаніям, газодобувним, нафтодобувним підприємствам, підприємствам з транспортування енергоресурсів, тепловим електростанціям, підприємствам тепловодопостачання та водовідведення, галузевим науково-дослідно-конструкторським та проектним закладам паливно-енергетичного комплексу, підприємствам, які задіяні в створенні ядерно-паливного циклу.

Стаття 71. Дозволити всім підприємствам паливно-енергетичного комплексу сплачувати заборгованість по зборах до Державного інноваційного фонду, що склалась станом на 1 грудня 2000 року, шляхом спрямування цих коштів на власну модернізацію, технічне переоснащення виробництва та капітальні вкладення.

Ці кошти зараховуються Державним казначейством України на реєстраційні рахунки підприємств паливно-енергетичного комплексу у Державному казначействі України та витрачаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, понад обсяги, передбачені в державному бюджеті.

Стаття 72. З метою стимулювання виконання доходів Державного бюджету України та бюджетів усіх рівнів, врахованих під час прийняття цього Закону, Кабінету Міністрів України розглянути та затвердити на 2001 рік порядок виділення бюджетних асигнувань в межах бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів Державної податкової служби України, її підвідомчих установ та інших державних установ, що забезпечують надходження доходів до бюджетів усіх рівнів як частки від фактичних надходжень до відповідних бюджетів (за винятком штрафів та пені), які адмініструються або забезпечуються відповідними органами та установами.

Стаття 73. Кабінету Міністрів України спрямувати з резервного фонду кошти в межах 50.000 тис. гривень на ліквідацію наслідків стихійного лиха, яке мало місце у листопаді 2000 року на території окремих областей, після отримання відповідних документів, що підтверджують обсяги нанесених збитків.

Стаття 74. Кабінету Міністрів України визначити порядок відшкодування витрат сільськогосподарських господарств на будівництво і утримання об'єктів соціальної сфери за рахунок бюджетних коштів в межах бюджетних призначень, передбачених на фінансування відповідної соціальної сфери.

Стаття 75. Кабінету Міністрів України до 1 лютого 2001 року внести Верховній Раді України проект Закону України про затвердження прожиткового мінімуму на 2001 рік.

Стаття 76. Додатки N 1-5 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

Стаття 77. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2001 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
7 грудня 2000 року
N 2120-III

Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік"

Доходи Державного бюджету України на 2001 рік

(тис. грн.)

------------------------------------------------------------------------------
Код | Найменування доходів згідно з | Всього |загальний | спеці-
| бюджетною класифікацією | | фонд | альний
| | | | фонд
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
100000|Податкові надходження |23522610,5|23042903,5|479707,0
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
110000|Податки на доходи, податки на прибуток,| 6468850,0| 6468850,0|
|податки на збільшення ринкової вартості| | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
110200|Податок на прибуток підприємств | 6468850,0| 6468850,0|
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
130000|Збори за спеціальне використання | 657997,0| 288910,0|369087,0
|природних ресурсів | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
130101|Платежі за спеціальне використання | 44550,0| 44550,0|
|лісових ресурсів державного значення | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
130201|Збір за спеціальне використання водних | 195840,0| 195840,0|
|ресурсів та збір за користування водами| | |
|для потреб гідроенергетики і водного | | |
|транспорту | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
130301|Платежі за користування надрами | 47000,0| 47000,0|
|загальнодержавного значення | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
130400|Збір за геологорозвідувальні роботи, | 369087,0| |369087,0
|виконані за рахунок державного бюджету | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
130700|Плата за використання інших природних | 1520,0| 1520,0|
|ресурсів | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140000|Внутрішні податки на товари та послуги |14515124,0|14515124,0|
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140100|Податок на додану вартість |11628700,0|11628700,0|
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140101|Податок на додану вартість з вироблених| 7830665,0| 7830665,0|
|в Україні товарів (робіт, послуг) | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140102|Податок на додану вартість з ввезених | 3798035,0| 3798035,0|
|на територію України товарів (робіт, | | |
|послуг) | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140200|Акцизний збір з вироблених в Україні | 2140234,0| 2140234,0|
|товарів | | |
| | | |
|з них: | | |
| | | |
|акцизний збір з вироблених в Україні | 505254,0| 505254,0|
|нафтопродуктів | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140300|Акцизний збір з ввезених на територію | 595374,0| 595374,0|
|України товарів | | |
| | | |
|з них: | | |
| | | |
|акцизний збір з ввезених на територію | 481100,0| 481100,0|
|України транспортних засобів та | | |
|нафтопрдуктів | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140600|Плата за ліцензії на певні види | 150816,0| 150816,0|
|господарської діяльності | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140602|Плата за видачу ліцензій та | 8000,0| 8000,0|
|сертифікатів | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140605|Плата за ліцензії на виробництво спирту| 5500,0| 5500,0|
|етилового, коньячного і плодового, | | |
|алкогольних напоїв та тютюнових виробів| | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140606|Плата за ліцензії на право | 1730,0| 1730,0|
|експорту, імпорту та оптової торгівлі | | |
|спирту етилового, коньячного та | | |
|плодового | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140607|Плата за ліцензії на право експорту, | 4800,0| 4800,0|
|імпорту алкогольними напоями та | | |
|тютюновими виробами | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140608|Плата за видачу дозволу на здійснення | 200,0| 200,0|
|діяльності по випуску та обігу цінних | | |
|паперів | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140610|Плата за ліцензії на право оптової | 3500,0| 3500,0|
|торгівлі алкогольними напоями та | | |
|тютюновими виробами | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140611|Плата за ліцензії на право роздрібної | 108200,0| 108200,0|
|торгівлі алкогольними напоями та | | |
|тютюновими виробами | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140612|Грошовий (лізензійний) збір за видачу | 3000,0| 3000,0|
|ліцензій за кабельне мовлення, | | |
|ретрансляцію, проводове (кабельне) | | |
|мовлення і час мовлення | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140614|Плата за видачу ліцензій на | 10000,0| 10000,0|
|використання радіочастот | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
140615|Плата за ліцензії, видані Національною | 5886,0| 5886,0|
|комісією регулювання електроенергетики | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
150000|Податки на міжнародну торгівлю та | 1726349,5| 1712489,5| 13860,0
|зовнішні операції | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
150100|Ввізне мито | 1579647,0| 1579647,0|
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
150101|Мито на товари, що ввозяться суб'єктами| 1403057,0| 1403057,0|
|підприємницької діяльності | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
150102|Мито на товари, які ввозяться | 90790,0| 90790,0|
|(пересилаються) громадянами | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
150105|Мито на нафтопродукти, транспортні | 85800,0| 85800,0|
|засоби та шини до них, що ввозяться | | |
|суб'єктами підприємницької діяльності | | |
|та громадянами | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
150200|Вивізне мито | 5000,0| 5000,0|
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
150201|Мито на товари, що вивозяться | 5000,0| 5000,0|
|суб'єктами підприємницької діяльності | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
150300|Кошти, отримані за вчинення | 141702,5| 127842,5| 13860,0
|консульських дій | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
160000|Інші податки | 154290,0| 57530,0| 96760,0
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
160200|Надходження плати за надання послуг з | 10000,0| 10000,0|
|оформлення документів на право виїзду | | |
|за кордон | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
160300|Податки, не віднесені до інших | 47530,0| 47530,0|
|категорій | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
160600|Збір на розвиток виноградарства, | 96760,0| | 96760,0
|садівництва і хмелярства | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
200000|Неподаткові надходження |15671222,8| 7583752,5|8087470,3
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
210000|Доходи від власності та підприємницької| 7798385,0| 6503511,2|1294873,8
|діяльності | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
210200|Надходження від перевищення валових | 500000,0| 500000,0|
|доходів над видатками Національного | | |
|банку України | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
210300|Надходження від грошово-речових лотерей| 20000,0| 20000,0|
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
210400|Надходження до бюджету сум відсотків | 1030,0| 1030,0|
|банків за користування тимчасово | | |
|вільними бюджетними коштами | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
210500|Дивіденди (доход), нараховані на акції | 200000,0| 200000,0|
|(частки, паї) господарських товариств, | | |
|які є у державній власності, крім | | |
|підприємств паливно-енергетичного | | |
|комплексу | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
210600|Рентна плата | 485368,0| 43088,0|442280,0
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
210601|Рентна плата за нафту,що видобувається | 43088,0| 43088,0|
|в Україні | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
210602|Рентна плата за природний газ, що | 442280,0| |442280,0
|видобувається в Україні | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
210700|Надходження коштів від приватизації | 5902462,0| 5697393,2|205068,8
|майна | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
210701|Надходження коштів від приватизації | 44448,0| 43114,6| 1333,4
|об'єктів незавершеного будівництва, | | |
|фінансування яких здійснювалося | | |
|виключно за рахунок централізованих | | |
|капітальних вкладень | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
210702|Надходження коштів від приватизації | 222,0| | 222,0
|об'єктів незавершеного будівництва, що | | |
|споруджувалися відповідно до | | |
|Чорнобильської будівельної програми | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
210703|Надходження коштів, що надійдуть | 13333,0| | 13333,0
|внаслідок продажу акцій ВАТ для | | |
|ліквідації наслідків аварії на очисних | | |
|спорудах міста Харкова | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
210704|Надходження коштів від приватизації | 5784705,0| 5611164,0|173541,0
|державного майна (крім об'єктів, для | | |
|яких передбачено окремий розподіл | | |
|коштів) | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
210705|Надходження коштів від продажу об'єктів| 44448,0| 43114,6| 1333,4
|приватизації, в тому числі групи Ж | | |
|(крім об'єктів незавершеного | | |
|будівництва), що виділяються з балансів| | |
|підприємств | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
210706|Надходження коштів від приватизації | 15306,0| | 15306,0
|підприємств, що належать до сфери | | |
|управління Міністерства оборони України| | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
210800|Інші надходження | 647525,0| |647525,0
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
211000|Надходження від розміщення тимчасово | 42000,0| 42000,0|
|вільних коштів бюджету на депозитних | | |
|рахунках в установах банків | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
220000|Адміністративні збори та платежі, | 637500,0| 637500,0|
|доходи від некомерційного та побічного | | |
|продажу | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
220100|Збори, що стягуються Державною | 8000,0| 8000,0|
|автомобільною інспекцією України | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
220600|Плата за надання послуг службою | 2500,0| 2500,0|
|дозвільної системи органів внутрішніх | | |
|справ | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
220800|Плата за оренду цілісних майнових | 52000,0| 52000,0|
|комплексів | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
220900|Державне мито | 105000,0| 105000,0|
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
221000|Митні збори | 390000,0| 390000,0|
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
221100|Єдиний збір, який справляється у | 80000,0| 80000,0|
|пунктах пропуску через Державний кордон| | |
|України | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
230000|Надходження від штрафів та фінансових | 100640,0| 100640,0|
|санкцій | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
230100|Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, | 660,0| 660,0|
|заподіяну підприємству, установі, | | |
|організації | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
230200|Перерахування підприємцями частки | 1600,0| 1600,0|
|вартості нестандартної продукції, | | |
|виготовленої з дозволу на тимчасове | | |
|відхилення від вимог відповідних | | |
|стандартів щодо якості продукції, | | |
|виданого Державним комітетом України | | |
|по стандартизації, метрології і | | |
|сертифікації | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
230300|Адміністративні штрафи та інші санкції | 96880,0| 96880,0|
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
230400|Надходження штрафних санкцій за | 1500,0| 1500,0|
|порушення правил пожежної безпеки | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240000|Інші неподаткові надходження | 7134697,8| 342101,3|6792596,5
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240100|Надходження коштів від реалізації | 28900,0| 28900,0|
|конфіскованого митними органами майна | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240200|Надходження коштів від реалізації | 51000,0| 51000,0|
|товарів та інших предметів, | | |
|конфіскованих правоохоронними та іншими| | |
|уповноваженими органами, і конфіскована| | |
|валюта | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240300|Надходження сум кредиторської та | 18000,0| 18000,0|
|депонентської заборгованості | | |
|підприємств, організацій та установ, | | |
|щодо яких минув строк позовної давності| | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240500|Надходження коштів від реалізації | 607854,8| |607854,8
|надлишкового озброєння, військової та | | |
|спеціальної техніки, майна Збройних Сил| | |
|України та інших утворених згідно з | | |
|законодавством військових формувань та | | |
|правоохоронних органів | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240600|Інші надходження | 2799907,9| 109755,3|2690152,6
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240601|Відрахування від плати за транзит | 2454136,0| |2454136,0
|природного газу через територію України| | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240602|Збори за послуги, пов'язані з охороною | 19000,0| | 19000,0
|прав на інтелектуальну власність | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240603|Інші надходження | 20620,0| 20620,0|
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240604|Надходження коштів за користування | 700,0| 700,0|
|послугами урядового зв'язку | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240611|Відрахування від надходжень за | 244257,3| 48851,5|195405,8
|транспортування нафти магістральними | | |
|нафтопроводами | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240612|Відрахування від плати за | 15727,0| 15727,0|
|транспортування аміаку через територію | | |
|України аміакопроводом | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240614|Збір за використання радіочастотного | 20000,0| 20000,0|
|ресурсу | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240615|Надходження до Державного | 13500,0| 2700,0| 10800,0
|спеціалізованого фонду фінансування | | |
|загальнодержавних витрат на авіаційну | | |
|діяльність та участь України у | | |
|міжнародних авіаційних організаціях | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240617|Портовий (адміністративний) збір | 11567,6| 1156,8| 10410,8
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240618|Надходження до страхового фонду безпеки| 400,0| | 400,0
|авіації | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
240800|Надходження сум перевищення фактичного | 3000,0| 3000,0|
|фонду споживання над розрахунковим | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
241102|Плата за користування позиками, | 131446,0| 131446,0|
|наданими за рахунок коштів, залучених | | |
|державою | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
241103|Відсотки за користування державним | 19,5| | 19,5
|пільговим кредитом, наданим | | |
|індивідуальним сільським забудовникам | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
241104|Відсотки за користування пільговим | 131,0| | 131,0
|довгостроковим державним кредитом, | | |
|наданим молодим сім'ям та одиноким | | |
|молодим громадянам на будівництво | | |
|(реконструкцію) житла | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
241200|Власні надходження бюджетних установ і | 2294438,6| |2294438,6
|організацій | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
241201|Надходження спеціальних коштів | 2086894,1| |2086894,1
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
241203|Інші власні надходження | 207544,5| |207544,5
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
241400|Додаткові збори на виплату пенсій | 1200000,0| |1200000,0
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
300000|Доходи від операцій з капіталом | 110600,0| 110600,0|
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
310000|Надходження від продажу основного | 40600,0| 40600,0|
|капіталу | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
310100|Надходження коштів від реалізації | 35000,0| 35000,0|
|безхазяйного майна, майна, що за правом| | |
|спадкоємства перейшло у власність | | |
|держави, та скарбів | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
310200|Надходження коштів від Державного фонду| 5600,0| 5600,0|
|дорогоцінних металів і дорогоцінного | | |
|каміння України | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
320000|Надходження від продажу державних | 50000,0| 50000,0|
|запасів товарів | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
330000|Надходження від продажу землі і | 20000,0| 20000,0|
|нематеріальних активів | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
400000|Офіційні трансферти | 51700,0| |51700,0
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
420101|Надходження від секретаріату ООН за | 51700,0| |51700,0
|участь українського контингенту у | | |
|миротворчих операціях | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
500000|Цільові фонди | 284670,0| 215000,0|69670,0
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
500100|Збір до Фонду для здійснення заходів | 55000,0| 55000,0|
|щодо ліквідації наслідків | | |
|Чорнобильської катастрофи та | | |
|соціального захисту населення | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
500500|Збір до Державного інноваційного фонду | 160000,0| 160000,0|
|України | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
500700|Платежі до Фонду України соціального | 47000,0| |47000,0
|захисту інвалідів | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
500800|Збір за забруднення навколишнього | 22670,0| |22670,0
|природного середовища до Фонду охорони | | |
|навколишнього природного середовища | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
|РАЗОМ ДОХОДІВ |39640803,3|30952256,0|8688547,3
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
400000|Офіційні трансферти | 2349985,2| 2349985,2|
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
410101|Кошти, що надходять до державного | 2349985,2| 2349985,2|
|бюджету з інших бюджетів | | |
------+---------------------------------------+----------+----------+---------
|ВСЬОГО ДОХОДІВ |41990788,5|33302241,2|8688547,3
------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік"

Фінансування Державного бюджету України
на 2001 рік за типом боргового зобов'язання

(тис. грн.)

   ----------------------------------------------------------------------
Код | Найменування | Всього | в тому числі:
| | |----------------------
| | |загальний |спеціальний
| | | фонд | фонд
-------+---------------------------+-----------+----------+-----------
| I. Загальне фінансування | 0,0 | -674695,4| 674695,4
| (II + III) | | |
-------+---------------------------+-----------+----------+-----------
400000 |II. Внутрішнє фінансування | 391680,8 | 391680,8|
-------+---------------------------+-----------+----------+-----------
402000 |Середньострокові облігації | 321589,2 | 321589,2|
-------+---------------------------+-----------+----------+-----------
402001 |Випуск | 400000,0 | 400000,0|
-------+---------------------------+-----------+----------+-----------
402002 |Погашення | -78410,8 | -78410,8|
-------+---------------------------+-----------+----------+-----------
403000 |Короткострокові облігації | 70091,6 | 70091,6|
|і векселі | | |
-------+---------------------------+-----------+----------+-----------
403001 |Випуск | 1710439,9 | 1710439,9|
-------+---------------------------+-----------+----------+-----------
403002 |Погашення |-1640348,3 |-1640348,3|
-------+---------------------------+-----------+----------+-----------
500000 |III. Зовнішнє фінансування | -391680,8 |-1066376,2| 674695,4
-------+---------------------------+-----------+----------+-----------
501000 |Довгострокові облігації | -833098,1 | -833098,1|
-------+---------------------------+-----------+----------+-----------
501001 |Випуск | | |
-------+---------------------------+-----------+----------+-----------
501002 |Погашення | -833098,1 | -833098,1|
-------+---------------------------+-----------+----------+-----------
504000 |Позики, не віднесені до | 441417,3 | -233278,1| 674695,4
|інших категорій | | |
-------+---------------------------+-----------+----------+-----------
504001 |Одержання | 8060533,0 | 1507156,7| 6553376,3
-------+---------------------------+-----------+----------+-----------
504002 |Погашення |-7619115,7 |-1740434,8|-5878680,9
----------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік"

Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2001 рік

-----------------------------------------------------------------------------
Код | Найменування | Загальний фонд
| |------------------------------------------------
| | Всього |поточні | з них: | капі-
| | | | | тальні
| | | |------------------|
| | | | оплата |кому- |
| | | | праці | нальні |
| | | | |послуги |
| | | | |та енер-|
| | | | |гоносії |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
100 |Міністерство |1229298,4|1193 198,4|823 952,1|95 952,3| 36 100
|внутрішніх справ | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010607|Видатки на | 56 100| 20 000| | | 36 100
|паспортизацію | | | | |
|населення України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
060101|Матеріально-технічне | 6 605| 6 605| | |
|забезпечення | | | | |
|спеціальних | | | | |
|підрозділів по | | | | |
|боротьбі з | | | | |
|організованою | | | | |
|злочинністю | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
060102|Підрозділи органів |802 256,1| 802 256,1| 614 750| 59 376|
|внутрішніх справ | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
060201|Поточне утримання |191 424,1| 191 424,1| 92 202,1|15 681,3|
|внутрішніх військ МВС| | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
060701|Державна пожежна | 170 500| 170 500| 117 000| 20 895|
|охорона | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130204|Утримання апарату | 2 246,6 | 2 246,6| | |
|управління | | | | |
|фізкультурно- | | | | |
|спортивних | | | | |
|організацій | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130205|Фінансова підтримка | 166,6 | 166,6| | |
|спортивних споруд | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
11 |Управління справами |158 021,2| 107 996,2| 42 999,9| 2 732,3| 50 025
|Верховної Ради | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010101|Апарат Верховної Ради| 22 309,3| 19 775,3| 10 876,8| | 2 534
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010106|Забезпечення | 83 781,7| 48 907,9| 26 634,2| |34 873,8
|діяльності народних | | | | |
|депутатів України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010112|Інші видатки органів | 15 798,4| 14 988,4| 2 682,3| 1 798,3| 810
|законодавчої та | | | | |
|виконавчої влади | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010610|Створення єдиної | 9 000| | | | 9 000
|інформаційної системи| | | | |
|органів державної | | | | |
|влади | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030101|Внески до бюджету | 1 107,5| 1 107,5| | |
|ООН, органів і | | | | |
|спеціальних установ | | | | |
|системи ООН та інших | | | | |
|міжнародних | | | | |
|організацій | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030104|Витрати, пов'язані з | 4 497,2| 4 497,2| | |
|відрядженнями за | | | | |
|кордон працівників | | | | |
|органів державної | | | | |
|влади | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030105|Інші витрати | 1 143,7| 1 143,7| | |
|неторговельного | | | | |
|характеру | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030202|Внески до установ і | 1 032,1| 1 032,1| | |
|організацій СНД | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
081002|Інші заходи по | 7 907,3| 6 780,6| 2 630,1| 934| 1 126,7
|охороні здоров'я | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
100104|Відомчий житловий | 680,5| | | | 680,5
|фонд (капітальний | | | | |
|ремонт) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
120102|Інші установи та | 3 948,5| 2 948,5| 176,5| | 1 000
|організації системи | | | | |
|телебачення | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
120201|Періодичні видання | 215| 215| | |
|(газети та журнали) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
120202|Підтримка газети | 6 600| 6 600| | |
|"Голос України" та | | | | |
|додатків до неї | | | | |
|мовами національних | | | | |
|меншин | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110 |Міністерство палива |2311623,4|2111 623,4| 17 290,4| 2 156| 200 000
|та енергетики України| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 7 543| 7 543| 4 502,4| 296|
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 5 087| 5 087| | |
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040202|Державні | 2 348| 2 348| | |
|науково-технічні | | | | |
|програми та наукові | | | | |
|частини інших програм| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040203|Державне замовлення у| 650| 650| | |
|сфері науки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080201|Спеціалізовані | 20 882,1| 20 882,1| 11 898| 1 860|
|лікарні та інші | | | | |
|спеціалізовані | | | | |
|заклади (центри, | | | | |
|диспансери, госпіталі| | | | |
|для інвалідів Великої| | | | |
|Вітчизняної війни, | | | | |
|лепрозорії, | | | | |
|медико-санітарні | | | | |
|частини тощо, що | | | | |
|мають ліжкову мережу)| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080701|Санітарно- | 1 413,3| 1 413,3| 890| |
|епідеміологічні | | | | |
|станції | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
140104|Видатки, пов'язані з | 850 000| 850 000| | |
|реструктуризацією | | | | |
|вугільної | | | | |
|промисловості | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
140105|Утримання державної | 55 000| 55 000| | |
|воєнізованої | | | | |
|гірничорятувальної | | | | |
|служби | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
140106|Державна підтримка |1 138 000| 938 000| | | 200 000
|вугледобувних | | | | |
|підприємств, у тому | | | | |
|числі на | | | | |
|переоснащення шахт | | | | |
|високопродуктивним | | | | |
|енергозберігаючим | | | | |
|компресорним | | | | |
|обладнанням - 80000 | | | | |
|тис. гривень | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
140109|Організація і | 1 500| 1 500| | |
|регулювання | | | | |
|діяльності в галузі | | | | |
|виробництва ядерного | | | | |
|палива | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
140112|Заходи, пов'язані із | 223 400| 223 400| | |
|виведенням з | | | | |
|експлуатації ЧАЕС | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
140114|Заходи з охорони | 5 800| 5 800| | |
|об'єктів атомної | | | | |
|енергетики | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
170501|Добудова української | | | | |
|частини | | | | |
|Євроазійського | | | | |
|нафтотрансового | | | | |
|коридору | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
120 |Міністерство | 144 414| 125 466,6| 28 809,5| 4 730,8|18 947,4
|економіки України | | | | |
------+---------------------+---------+ ---------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 37 959,5| 37 744,5| 21 828,9| 1 632,9| 215
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030101|Внески до бюджету | 76,2| 76,2| | |
|ООН, органів і | | | | |
|спеціальних установ | | | | |
|системи ООН та інших | | | | |
|міжнародних | | | | |
|організацій | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030205|Фінансування | 2 439,5| 2 439,5| | |
|діяльності | | | | |
|міжурядових | | | | |
|двосторонніх комісій | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030300|Міжнародні культурні,| 7 057,3| 7 057,3| | |
|наукові та | | | | |
|інформаційні зв'язки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 9 571| 9 521| 296| 37| 50
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040202|Державні | 4 483| 4 483| | |
|науково-технічні | | | | |
|програми та наукові | | | | |
|частини інших програм| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040203|Державне замовлення у| 1 959| 1 959| | |
|сфері науки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040205|Наукові програми з | 4 500| 4 500| | |
|проблем | | | | |
|стандартизації, | | | | |
|сертифікації та | | | | |
|еталонної бази | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040207|Інші заходи у сфері | 600| 600| | |
|наукової та | | | | |
|науково-технічної | | | | |
|діяльності | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070602|Вищі заклади освіти | 830,7| 830,7| 401,1| 15|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070701|Заклади | 187,5| 187,5| 110,6| 28,9|
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 500| 500| | |
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
100104|Відомчий житловий | 1 430| | | | 1 430
|фонд (капітальний | | | | |
|ремонт) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
100302|Комбінати комунальних| 40| 40| 25| |
|підприємств, районні | | | | |
|виробничі об'єднання,| | | | |
|інші підприємства, | | | | |
|установи та | | | | |
|організації | | | | |
|житлово-комунального | | | | |
|господарства | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110101|Творчі спілки | 20| 20| | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110201|Бібліотеки | 251,8| 251,8| 69,3| 30,4|
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110203|Заповідники | 1 749,2| 1 446,8| 558,2| 257,6| 302,4
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
120201|Періодичні видання | 59,5| 59,5| | |
|(газети та журнали) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
150201|Реставрація пам'яток | 16 750| | | | 16 750
|архітектури | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
150202|Розробка схем та | 300| 300| | |
|проектних рішень | | | | |
|масового застосування| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
150203|Операційні видатки - | 944| 944| | |
|паспортизація, | | | | |
|інвентаризація | | | | |
|пам'яток архітектури,| | | | |
|премії по архітектурі| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180104|Державна програма | 800| 800| | |
|створення служби | | | | |
|єдиного часу та | | | | |
|придбання для | | | | |
|Національного фонду | | | | |
|стандартів | | | | |
|нормативної | | | | |
|інформації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180107|Фінансування | 25 400| 25 400| | |
|міжгалузевих | | | | |
|енергозберігаючих | | | | |
|заходів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180204|Фінансування центрів | 2 022,3| 2 022,3| 1 160| |
|стандартизації, | | | | |
|метрології і | | | | |
|сертифікації для | | | | |
|проведення державного| | | | |
|нагляду | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180207|Фінансування робіт з | 1 367| 1 167| 340,7| 246| 200
|хіміко- | | | | |
|токсикологічного та | | | | |
|фізико-хімічного | | | | |
|контролю | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180211|Гармонізація | 8 500| 8 500| | |
|національних | | | | |
|стандартів з | | | | |
|міжнародними та | | | | |
|європейськими | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
200600|Збереження | 32| 32| 16,5| 2|
|природно-заповідного | | | | |
|фонду | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
220202|Утримання і розвиток | 8 036,1| 8 036,1| 4 003,2| 2 481|
|системи матеріального| | | | |
|резерву | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
220203|Відшкодування витрат | 6 548,4| 6 548,4| | |
|підприємствам, | | | | |
|установам, | | | | |
|організаціям, | | | | |
|пов'язаних з | | | | |
|обслуговуванням | | | | |
|цінностей | | | | |
|матеріального резерву| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
140 |Міністерство |707 660,3| 653 190|153 701,6|12 580,6|54 470,3
|закордонних справ | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 21 885,1| 14 014,6| 6 144,5| 410,6| 7 870,5
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030101|Внески до бюджету | 302 448| 302 448| | |
|ООН, органів і | | | | |
|спеціальних установ | | | | |
|системи ООН та інших | | | | |
|міжнародних | | | | |
|організацій | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030102|Утримання |340 879,4| 313 572,1| 147 195| 11 970|27 307,3
|дипломатичних | | | | |
|представництв України| | | | |
|за кордоном | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030103|Придбання за кордоном| 19 292,5| | | |19 292,5
|у державну власність | | | | |
|України приміщень для| | | | |
|розміщення | | | | |
|дипломатичних | | | | |
|представництв України| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030104|Витрати, пов'язані з | 6 300| 6 300| | |
|відрядженнями за | | | | |
|кордон працівників | | | | |
|органів державної | | | | |
|влади | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030105|Інші витрати | 6 953,1| 6 953,1| | |
|неторговельного | | | | |
|характеру | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030202|Внески до установ і | 4 978,8| 4 978,8| | |
|організацій СНД | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030204|Протокольні заходи, | 3 000| 3 000| | |
|пов'язані з | | | | |
|офіційними візитами | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030206|Утримання | 1 150| 1 150| 9,2| 200|
|Українського | | | | |
|науково- | | | | |
|технологічного центру| | | | |
|по зобов'язаннях | | | | |
|Уряду | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070701|Заклади | 678,5| 678,5| 352,9| |
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
120201|Періодичні видання | 94,9| 94,9| | |
|(газети та журнали) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
170 |Державний комітет |162 045,4| 128 151,9| 26 527,7| 6 293,6|33 893,5
|інформаційної | | | | |
|політики, телебачення| | | | |
|і радіомовлення | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 1 860,4| 1 860,4| 1 005| 295,8|
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 253| 253| | |
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040202|Державні | 350| 350| | |
|науково-технічні | | | | |
|програми та наукові | | | | |
|частини інших програм| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070701|Заклади | 399,4| 279,4| 171,7| 16,8| 120
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110101|Творчі спілки | 161| 161| | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110502|Інші | 1 325,7| 1 037,5| 457,8| 131| 288,2
|культурно-освітні | | | | |
|заклади та заходи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
120101|Виробництво та |137 605,8| 104 120,5| 24 893,2| 5 850|33 485,3
|трансляція | | | | |
|телерадіопрограм на | | | | |
|тендерній основі (в | | | | |
|тому числі погашення | | | | |
|заборгованості з | | | | |
|послуг Концерну РРТ з| | | | |
|розповсюдження | | | | |
|телерадіопрограм) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
120201|Періодичні видання | 1 740,1| 1 740,1| | |
|(газети та журнали) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
120301|Видавництва | 13 850| 13 850| | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
120401|Зібрання, обробка та | 4 500| 4 500| | |
|розповсюдження | | | | |
|офіційної | | | | |
|інформаційної | | | | |
|продукції Державним | | | | |
|інформаційним | | | | |
|національним | | | | |
|агентством України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180 |Міністерство культури|214 061,6| 154 900,8| 29 477,2| 5 440,6|59 160,8
|і мистецтв України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 2 578,3| 2 070,3| 1 326,6| 89,1| 508
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040101|Фундаментальні | 100| 100| | |
|дослідження наукових | | | | |
|установ | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 736,2| 736,2| 506,3| 3,6|
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040207|Інші заходи у сфері | 1 688,8| 688,8| 537,5| 3| 1 000
|наукової та | | | | |
|науково-технічної | | | | |
|діяльності | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070201|Загальноосвітні школи| 1 182,2| 1 057,2| 452,6| 188,9| 125
|(в т.ч. школа-дитячий| | | | |
|садок, інтернат при | | | | |
|школі), | | | | |
|спеціалізовані школи,| | | | |
|ліцеї, гімназії, | | | | |
|колегіуми | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070301|Загальноосвітні | 4 574,5| 4 247,2| 2 469,2| 343,3| 327,3
|школи-інтернати, | | | | |
|загальноосвітні | | | | |
|санаторні | | | | |
|школи-інтернати | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070601|Вищі заклади освіти I| 1 282,3| 1 022,3| 438,9| 180,3| 260
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070602|Вищі заклади освіти | 29 776,3| 27 839,3| 16 280,2| 2 616,3| 1 937
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070701|Заклади | 1 012,3| 811,3| 371,1| 61| 201
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070802|Методична робота, | 153,3| 72,3| 45,9| | 81
|інші заходи по | | | | |
|народній освіті | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070806|Інші заклади освіти | 170,4| 170,4| 106| 2,6|
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110101|Творчі спілки | 2 486| 2 486| | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110102|Театри | 23 241,4| 17 741,4| | | 5 500
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110103|Філармонії, музичні | 50 460,8| 47 060,8| | | 3 400
|колективи і ансамблі | | | | |
|та інші заклади та | | | | |
|заходи по мистецтву | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110104|Видатки на заходи, | 8 000| | | | 8 000
|передбачені | | | | |
|державними і | | | | |
|місцевими програмами | | | | |
|розвитку культури і | | | | |
|мистецтва | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110201|Бібліотеки | 17 265,9| 9 491,1| 3 267,7| 785| 7 774,8
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110202|Музеї і виставки | 34 786,8| 9 898| 2 429,2| 613,3|24 888,8
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110203|Заповідники | 10 534,7| 5 504,9| 969,6| 461,2| 5 029,8
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110205|Школи естетичного | 64,1| 64,1| 11,6| |
|виховання дітей | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110300|Кінематографія | 20 000| 20 000| | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110501|Державні премії | 411| 411| | |
|України в галузі | | | | |
|літератури та | | | | |
|мистецтва | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110502|Інші | 1 378,3| 1 250,2| 264,8| 93| 128,1
|культурно-освітні | | | | |
|заклади та заходи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110505|Заходи | 1 500| 1 500| | |
|Всеукраїнського | | | | |
|товариства "Просвіта"| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
120201|Періодичні видання | 678| 678| | |
|(газети та журнали) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
210 |Міністерство оборони |1953639,3|1946 445,3|1 243 |200035,6| 7 194
|України | | | 907,5 | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030104|Витрати, пов'язані з | 80| 80| | |
|відрядженнями за | | | | |
|кордон працівників | | | | |
|органів державної | | | | |
|влади | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
050100|Утримання Збройних |1 638 882| 1 638 882|1 228 |200035,6|
|Сил України | | | 266,7 | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
050200|Закупівля озброєння | | | | |
|та військової техніки| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
050301|Капітальне | 4 289,6| 4 289,6| | |
|будівництво і | | | | |
|придбання обладнання | | | | |
|в системі | | | | |
|Міністерства оборони | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
050302|Будівництво житла для| 5 594| | | | 5 594
|військовослужбовців | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
050400|Науково-дослідні і | | | | |
|дослідно- | | | | |
|конструкторські | | | | |
|роботи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
050501|Участь у міжнародних | 20 000| 20 000| 15 310| |
|миротворчих операціях| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
050502|Національний | 500| 500| 330,8| |
|координаційний центр | | | | |
|адаптації | | | | |
|військовослужбовців, | | | | |
|звільнених у запас | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
050504|Фінансування заходів | 1 952,6| 352,6| | | 1 600
|щодо ліквідації | | | | |
|стратегічних озброєнь| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
050505|Підготовка | 11 606,1| 11 606,1| | |
|призовників для | | | | |
|Збройних Сил України | | | | |
|та інших військових | | | | |
|формувань у | | | | |
|навчальних | | | | |
|організаціях | | | | |
|Товариства сприяння | | | | |
|обороні України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
050507|Забезпечення | 15 000| 15 000| | |
|живучості та | | | | |
|вибухопожежобезпеки | | | | |
|арсеналів, баз і | | | | |
|складів озброєння | | | | |
|ракет і боєприпасів | | | | |
|Збройних Сил України,| | | | |
|утилізації | | | | |
|непридатних для | | | | |
|подальшого | | | | |
|використання і | | | | |
|зберігання звичайних | | | | |
|видів боєприпасів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
050508|Відновлення і | | | | |
|модернізація | | | | |
|військової авіації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
050509|Державна програма | 250 000| 250 000| | |
|реформування та | | | | |
|розвитку Збройних Сил| | | | |
|України на період до | | | | |
|2005 року | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130201|Проведення | 4 000| 4 000| | |
|навчально- | | | | |
|тренувальних | | | | |
|зборів і змагань | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130206|Інші видатки | 1 735| 1 735| | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
220 |Міністерство освіти і|1655246,1|1500 569,3|624 607,2|185435,4|154676,8
|науки України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 4 155,5| 4 155,5| 2 693,4| 141,1|
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040101|Фундаментальні | 58 607,1| 57 307,1| 37 018,4| 4 432,6| 1 300
|дослідження наукових | | | | |
|установ | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040102|Державний фонд | 9 000| 9 000| | |
|фундаментальних | | | | |
|досліджень | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 13 931,7| 13 531,7| 8 849,5| 654,3| 400
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040202|Державні | 4 227| 4 227| | |
|науково-технічні | | | | |
|програми та наукові | | | | |
|частини інших програм| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040203|Державне замовлення у| 9 330,9| 9 330,9| 141,4| |
|сфері науки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040204|Міжнародне | 11 000| 11 000| | |
|науково-технічне | | | | |
|співробітництво | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040206|Державні премії | 900| 900| | |
|України та державні | | | | |
|стипендії в галузі | | | | |
|науки і техніки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040207|Інші заходи у сфері | 12 802,8| 12 802,8| 1 225,6| 557,2|
|наукової та | | | | |
|науково-технічної | | | | |
|діяльності | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070301|Загальноосвітні | 7 285,4| 7 235,4| 2 902,6| 688,4| 50
|школи-інтернати, | | | | |
|загальноосвітні | | | | |
|санаторні | | | | |
|школи-інтернати | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070305|Загальноосвітні школи| 6 753,1| 6 346,1| 2 218,2| 1 586,3| 407
|соціальної | | | | |
|реабілітації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070401|Позашкільні заклади | 13 893,6| 13 773,6| 1 869,6| 352,9| 120
|освіти, заходи із | | | | |
|позашкільної роботи з| | | | |
|дітьми | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070501|Професійно-технічні | 395 996| 389 141|174 934,1|44 785,5| 6 855
|заклади освіти | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070502|Професійно-технічні | 3 036,7| 2 880,7| 1 179,1| 564| 156
|училища соціальної | | | | |
|реабілітації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070601|Вищі заклади освіти I|164 604,9| 163 962,7| 87 938,4|18 862,4| 642,2
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070602|Вищі заклади освіти |715 913,8| 713 077,3|297 579,3|112460,4| 2 836,5
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070701|Заклади | 1 456,5| 1 456,5| 1 029,5| 15,3|
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 915,9| 915,9| 517,5| |
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070801|Придбання підручників| 94 143,9| 7 650| | |86 493,9
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070802|Методична робота, | 84 601,4| 49 206,4| 3 942,2| 320| 35 395
|інші заходи по | | | | |
|народній освіті | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070804|Централізовані | 496,5| 496,5| 351| 13,1|
|бухгалтерії | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070807|Комплексні заходи з | 25 000| 5 000| | | 20 000
|всебічного розвитку | | | | |
|української мови | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080300|Поліклініки і | 45,8| 45,8| 29,9| 1,9|
|амбулаторії (крім | | | | |
|спеціалізованих | | | | |
|поліклінік та | | | | |
|загальних і | | | | |
|спеціалізованих | | | | |
|стоматологічних | | | | |
|поліклінік) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110202|Музеї і виставки | 82,5| 61,3| 34,4| | 21,2
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
120201|Періодичні видання | 37,5| 37,5| | |
|(газети та журнали) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130201|Проведення | 4 094,4| 4 094,4| | |
|навчально- | | | | |
|тренувальних | | | | |
|зборів і змагань | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130203|Утримання та | 407,6| 407,6| | |
|навчально-тренувальна| | | | |
|робота | | | | |
|дитячо-юнацьких | | | | |
|спортивних шкіл | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130204|Утримання апарату | 1 854,9| 1 854,9| | |
|управління | | | | |
|фізкультурно- | | | | |
|спортивних | | | | |
|організацій | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130205|Фінансова підтримка | 2 670,7| 2 670,7| | |
|спортивних споруд | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180105|Фінансування витрат, | 7 000| 7 000| 153,1| |
|пов'язаних з | | | | |
|функціонуванням | | | | |
|антарктичної станції | | | | |
|"Академік | | | | |
|Вернадський" | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180108|Фінансування | 1 000| 1 000| | |
|спецінформацій | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180210|Заходи, пов'язані з | | | | |
|охороною | | | | |
|інтелектуальної | | | | |
|власності | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
230 |Міністерство охорони |949 316,9| 890 669,8|283 525,1|50 714,8|58 647,1
|здоров'я України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 3 132,5| 3 132,5| 1 993,9| 167,9|
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040101|Фундаментальні | 14 428,9| 14 401,9| 9 887,5| 464,6| 27
|дослідження наукових | | | | |
|установ | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 26 000,2| 26 000,2| 14 957| 805|
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040202|Державні | 8 524| 8 524| 1 540| 38,8|
|науково-технічні | | | | |
|програми та наукові | | | | |
|частини інших програм| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040203|Державне замовлення у| 1 132,2| 1 132,2| 294,4| 3,2|
|сфері науки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040207|Інші заходи у сфері | 1 364,2| 1 318| 658,9| 51| 46,2
|наукової та | | | | |
|науково-технічної | | | | |
|діяльності | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070602|Вищі заклади освіти | 74 623,7| 74 623,7| 45 290,9| 3 300|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070701|Заклади | 14 349,2| 14 349,2| 9 454,1| 700|
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070802|Методична робота, | 774,6| 95,3| 69,3| | 679,3
|інші заходи по | | | | |
|народній освіті | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080101|Лікарні | 15 199,6| 15 057,3| 5 483,9| 1 420,1| 142,3
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080201|Спеціалізовані | 55 950,5| 55 015,9| 18 551| 5 900,4| 934,6
|лікарні та інші | | | | |
|спеціалізовані | | | | |
|заклади (центри, | | | | |
|диспансери, госпіталі| | | | |
|для інвалідів Великої| | | | |
|Вітчизняної війни, | | | | |
|лепрозорії, | | | | |
|медико-санітарні | | | | |
|частини тощо, що | | | | |
|мають ліжкову мережу)| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080202|Клініки |161 516,7| 125 476| 44 310,5|15 497,5|36 040,7
|науково-дослідних | | | | |
|інститутів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080204|Санаторії для хворих | 29 162,9| 28 142| 7 259| 4 475| 1 020,9
|на туберкульоз | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080205|Санаторії для дітей | 20 354,7| 19 659,8| 5 460,5| 2 916| 694,9
|та підлітків | | | | |
|(нетуберкульозні) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080400|Спеціалізовані | 2 754,9| 2 656,8| 1 283,8| 281,9| 98,1
|поліклініки (в тому | | | | |
|числі диспансери, | | | | |
|медико-санітарні | | | | |
|частини, пересувні | | | | |
|консультативні | | | | |
|діагностичні центри | | | | |
|тощо, які не мають | | | | |
|ліжкового фонду) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080500|Загальні і | 5 143,6| 5 063,2| 2 070,5| 397,2| 80,4
|спеціалізовані | | | | |
|стоматологічні | | | | |
|поліклініки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080701|Санітарно- |175 164,9| 172 888,3|103 919,9|12 992,4| 2 276,6
|епідеміологічні | | | | |
|станції | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080702|Дезінфекційні станції| 7 479,4| 7 379,9| 3 925| 994,8| 99,5
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080703|Заходи по боротьбі з | 5 000| 5 000| | |
|епідеміями | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
081002|Інші заходи по | 93 966,6| 77 753,5| 6 032| 202,6|16 213,1
|охороні здоров'я | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
081004|Централізовані | 1 000| 1 000| 610| |
|бухгалтерії | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
081006|Програми і | 76 409,2| 76 409,2| | |
|централізовані заходи| | | | |
|з імунопрофілактики | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
081007|Програми і | 36 000| 36 000| | |
|централізовані заходи| | | | |
|по боротьбі з | | | | |
|туберкульозом | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
081008|Програми і | 13 900| 13 900| | |
|централізовані заходи| | | | |
|з профілактики СНІДу | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
081009|Забезпечення | 57 000| 57 000| | |
|інсуліном хворих на | | | | |
|цукровий діабет | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
081010|Централізовані заходи| 47 000| 47 000| | |
|з лікування | | | | |
|онкологічних хворих | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110201|Бібліотеки | 1 718,8| 1 425,3| 377,9| 54| 293,5
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110202|Музеї і виставки | 265,6| 265,6| 95,1| 52,4|
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
240 |Міністерство екології|500 556,9| 483 258,7|176 860,5|102229,1|17 298,2
|та природних ресурсів| | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 68 007| 66 428,1| 45 267,9| 674| 1 578,9
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040101|Фундаментальні | 122,9| 122,9| 89,4| |
|дослідження наукових | | | | |
|установ | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 5 593,8| 5 593,8| 1 515,4| 61|
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040202|Державні | 5 532,7| 5 532,7| 173,4| |
|науково-технічні | | | | |
|програми та наукові | | | | |
|частини інших програм| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040203|Державне замовлення у| 559,3| 559,3| 23,3| 5,5|
|сфері науки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070601|Вищі заклади освіти I| 5 988,6| 5 888,6| 3 283,4| 831,6| 100
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070701|Заклади | 344| 344| 250,2| |
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 19,6| 19,6| | |
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
140301|Геологорозвідувальні | | | | |
|роботи, що | | | | |
|фінансуються за | | | | |
|рахунок відрахувань | | | | |
|видобувних | | | | |
|підприємств | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
140303|Роботи по вивченню | 1 000| 1 000| | |
|газоносності, | | | | |
|розробці методів | | | | |
|дегазації вугільних | | | | |
|пластів, вирішенню | | | | |
|проблем пошуку, | | | | |
|використанню метану | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160103|Проведення земельної | 25 641| 25 641| | |
|реформи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160201|Експлуатація | 201 745| 195 684,1| 51 768,2|97 786,1| 6 060,9
|загальнодержавних і | | | | |
|міжгосподарських | | | | |
|державних | | | | |
|меліоративних систем | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160600|Лісове господарство і| 58 181,8| 58 181,8| 39 167| 462|
|мисливство | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180205|Утримання обласних, | 17 861,5| 17 658,5| 9 134| 952,7| 203
|міських та інших | | | | |
|гідрометеорологічних | | | | |
|центрів, включаючи | | | | |
|витрати на | | | | |
|забезпечення збору, | | | | |
|обробки і передачі | | | | |
|оперативної | | | | |
|гідрометеорологічної | | | | |
|інформації і | | | | |
|прогнозування | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180208|Фінансування | 3 500| 3 500| | |
|топографогеодезичних | | | | |
|робіт | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
200100|Охорона і раціональне| 43 440| 41 860| | | 1 580
|використання водних | | | | |
|ресурсів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
200200|Охорона і раціональне| 3 730| 3 730| | |
|використання земель | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
200300|Створення захисних | 14 080| 9 080| 5 574,6| | 5 000
|лісових насаджень та | | | | |
|полезахисних лісових | | | | |
|смуг | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
200400|Охорона і раціональне| 5 630| 5 630| | |
|використання | | | | |
|мінеральних ресурсів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
200500|Утримання місцевих | 25 869| 24 469| 14 100,2| 1 240| 1 400
|природоохоронних | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
200600|Збереження | 13 455,7| 12 170,3| 6 457,9| 216,2| 1 285,4
|природно-заповідного | | | | |
|фонду | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
200700|Інші природоохоронні | 255| 165| 55,6| | 90
|заходи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
240600|Фонд охорони | | | | |
|навколишнього | | | | |
|природного середовища| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250 |Міністерство праці та|470 659,2| 465 932,6| 24 595,8| 7 614,7| 4 726,6
|соціальної політики | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 5 547| 5 547| 3 360,8| 263,2|
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 2 831,9| 2 801,9| 1 264,6| 111,9| 30
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040202|Державні | 312| 312| | |
|науково-технічні | | | | |
|програми та наукові | | | | |
|частини інших програм| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070601|Вищі заклади освіти I| 2 380,9| 2 380,9| 884,5| 464,9|
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070701|Заклади | 129,3| 129,3| 94| |
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 129,2| 129,2| 65,8| 34,8|
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080202|Клініки | 1 569,3| 1 556,9| 462,5| 263,8| 12,4
|науково-дослідних | | | | |
|інститутів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080204|Санаторії для хворих | 3 245,5| 1 745,5| 325,5| 493,6| 1 500
|на туберкульоз | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
081002|Інші заходи по | 14 906,9| 14 906,9| 3 476,5| 4 920,4|
|охороні здоров'я | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
090103|Кошти бюджету, що | 75 000| 75 000| | |
|передаються до Фонду | | | | |
|соціального | | | | |
|страхування від | | | | |
|нещасних випадків на | | | | |
|виробництві та | | | | |
|професійних | | | | |
|захворювань для | | | | |
|часткового покриття | | | | |
|витрат на виплату | | | | |
|заборгованості з | | | | |
|регресних позовів та | | | | |
|одноразової допомоги | | | | |
|шахтарям та гірникам | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
090104|Кошти на виплату | 85 000| 85 000| | |
|щорічної разової | | | | |
|грошової допомоги | | | | |
|ветеранам війни | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
090105|Кошти на виплату | 180| 180| | |
|довічних державних | | | | |
|стипендій для | | | | |
|учасників бойових дій| | | | |
|у період Великої | | | | |
|Вітчизняної війни | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
090106|Кошти, що передаються| 40 000| 40 000| | |
|Фонду соціального | | | | |
|страхування на | | | | |
|випадок безробіття | | | | |
|для соціальних послуг| | | | |
|безробітним з числа | | | | |
|незастрахованих осіб | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
090408|Програма протезування| 1 850| 1 850| | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
090409|Утримання стаціонарів| 1 916,4| 1 914,6| 454,1| 340,9| 1,8
|при протезуванні | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
090412|Інші видатки | 9 485,2| 6 342,8| | | 3 142,4
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
090802|Інші програми | 1 000| 1 000| | |
|соціального захисту | | | | |
|неповнолітніх | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
091000|Програми і заходи із |195 279,6| 195 279,6| 2 362,5| 67,2|
|соціального захисту | | | | |
|інвалідів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
091209|Фінансова підтримка | 10 090| 10 090| | |
|громадських | | | | |
|організацій інвалідів| | | | |
|і ветеранів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180206|Утримання місцевих | 19 806| 19 766| 11 845| 654| 40
|органів | | | | |
|Держнаглядохоронпраці| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
260 |Державний комітет | 88 630,7| 88 625,7| 2 615,4| 240,8| 5
|промислової політики | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 4 418,7| 4 418,7| 2 540,6| 199,7|
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 3 151| 3 151| | |
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040202|Державні | 6 302| 6 302| | |
|науково-технічні | | | | |
|програми та наукові | | | | |
|частини інших програм| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040203|Державне замовлення у| 1 900| 1 900| | |
|сфері науки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040207|Інші заходи у сфері | 600| 600| | |
|наукової та | | | | |
|науково-технічної | | | | |
|діяльності | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110201|Бібліотеки | 206,5| 201,5| 60| 30| 5
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110202|Музеї і виставки | 52,5| 52,5| 14,8| 11,1|
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
140201|Видатки на | 25 000| 25 000| | |
|фінансування заходів | | | | |
|з конверсії | | | | |
|підприємств | | | | |
|оборонного комплексу | | | | |
|і створення нових | | | | |
|видів цивільної | | | | |
|продукції | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
140202|Кошти на розвиток | 10 000| 10 000| | |
|вітчизняного | | | | |
|машинобудування для | | | | |
|агропромислового | | | | |
|комплексу | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
140203|Видатки спеціального | 10 000| 10 000| | |
|призначення | | | | |
|Державного комітету | | | | |
|промислової політики | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
140402|Консервація | 3 000| 3 000| | |
|потужностей з | | | | |
|виробництва важкої | | | | |
|води та інших | | | | |
|спеціальних об'єктів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
140403|Видатки на | 15 000| 15 000| | |
|реструктуризацію | | | | |
|залізорудних | | | | |
|підприємств з | | | | |
|підземного видобутку | | | | |
|руди | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
210103|Заходи з ліквідації | 9 000| 9 000| | |
|наслідків діяльності | | | | |
|Яворівського ДГХП | | | | |
|"Сірка", Стебницького| | | | |
|ДГХП "Полімінерал", | | | | |
|Роздільського ДГХП | | | | |
|"Сірка" та ДП | | | | |
|"Подорожнянський | | | | |
|рудник" | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
280 |Міністерство аграрної|913 934,2| 900 959,7|219 039,9|35 609,1|12 974,5
|політики України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 6 761,3| 6 761,3| 3 746,6| 187,8|
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040101|Фундаментальні | 46 275,1| 46 247,7| 28 705,6| 4 033,4| 27,4
|дослідження наукових | | | | |
|установ | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 35 370,4| 35 303,6| 21 473| 2 042,8| 66,8
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040202|Державні | 1 456,5| 1 456,5| 808,8| 45|
|науково-технічні | | | | |
|програми та наукові | | | | |
|частини інших програм| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040203|Державне замовлення у| 4 600| 4 600| 1 087,5| 63,1|
|сфері науки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040205|Наукові програми з | 400,1| 400,1| | |
|проблем | | | | |
|стандартизації, | | | | |
|сертифікації та | | | | |
|еталонної бази | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040207|Інші заходи у сфері | 3 955,6| 3 955,6| 2 699,5| 395|
|наукової та | | | | |
|науково-технічної | | | | |
|діяльності | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070401|Позашкільні заклади | 4 928,3| 4 928,3| 2 887,4| 245|
|освіти, заходи із | | | | |
|позашкільної роботи з| | | | |
|дітьми | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070601|Вищі заклади освіти I| 70 178,9| 69 239,5| 37 547,4| 9 628,1| 939,4
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070602|Вищі заклади освіти | 86 554,8| 84 364,8| 47 118,9| 8 763,3| 2 190
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070701|Заклади | 1 719,8| 1 719,8| 1 147| 114,7|
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 3 865,2| 3 865,2| 2 466,30| 474,1|
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070802|Методична робота, | 490,9| 320,9| 189,40| | 170
|інші заходи по | | | | |
|народній освіті | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070806|Інші заклади освіти | 1 561,4| 1 561,4| 981,60| 154,2|
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
081002|Інші заходи по | 4 015| 4 015| | |
|охороні здоров'я | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110204|Палаци і будинки | 2 160,40| 2 160,4| 1 569,20| |
|культури, клуби та | | | | |
|інші заклади клубного| | | | |
|типу | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130201|Проведення | 800| 800| | |
|навчально- | | | | |
|тренувальних | | | | |
|зборів і змагань | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130202|Проведення заходів з | 243| 243| | |
|нетрадиційних видів | | | | |
|спорту і масових | | | | |
|заходів з фізичної | | | | |
|культури | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130203|Утримання та | 411,1| 331,1| | | 80
|навчально-тренувальна| | | | |
|робота | | | | |
|дитячо-юнацьких | | | | |
|спортивних шкіл | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130204|Утримання апарату | 200| 200| | |
|управління | | | | |
|фізкультурно- | | | | |
|спортивних | | | | |
|організацій | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130205|Фінансова підтримка | 1 436,8| 1 436,8| | |
|спортивних споруд | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
150108|Надання державного | 6 500| | | | 6 500
|пільгового кредиту | | | | |
|індивідуальним | | | | |
|сільським | | | | |
|забудовникам | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
150116|Повернення коштів, | | | | |
|наданих для | | | | |
|кредитування | | | | |
|індивідуальних | | | | |
|сільських | | | | |
|забудовників | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160102|Оплата робіт по | 4 267| 4 267| | |
|докорінному | | | | |
|поліпшенню земель | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160104|Хімічна паспортизація| 1 500| 1 500| | |
|земель | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160302|Державна програма | 56 000,6| 56 000,6| 3 104| |
|селекції в | | | | |
|тваринництві та | | | | |
|птахівництві | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160303|Заходи по боротьбі із| 2 000| 2 000| | |
|шкідниками та | | | | |
|хворобами | | | | |
|сільськогосподарських| | | | |
|рослин | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160304|Протиепізоотичні | 51 993| 51 993| | |
|заходи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160305|Підтримка виробництва| 145 000| 145 000| | |
|продукції | | | | |
|тваринництва та | | | | |
|рослинництва | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160306|Фінансування витрат | | | | |
|на закладення і | | | | |
|догляд за молодими | | | | |
|садами, | | | | |
|виноградниками і | | | | |
|ягідниками | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160307|Державна програма | 49 721| 49 721| | |
|селекції в | | | | |
|рослинництві | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160309|Державна підтримка | 17 910| 17 910| | |
|селянських | | | | |
|(фермерських) | | | | |
|господарств | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160310|Часткова компенсація | 150 000| 150 000| | |
|ставки за кредитами | | | | |
|комерційних банків, | | | | |
|що надаються | | | | |
|сільгоспвиробникам та| | | | |
|іншим підприємствам | | | | |
|агропромислового | | | | |
|комплексу | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160401|Заходи, пов'язані з | | | | |
|погашенням | | | | |
|заборгованостей по | | | | |
|закупівлі | | | | |
|сільськогосподарської| | | | |
|продукції за | | | | |
|державним замовленням| | | | |
|(контрактом) | | | | |
|1994-1997 рр. | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160402|Повернення бюджетної | | | | |
|позички, наданої на | | | | |
|закупівлю | | | | |
|сільськогосподарської| | | | |
|продукції за | | | | |
|державним замовленням| | | | |
|(контрактом) | | | | |
|1994-1997 рр. | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160403|Заходи, пов'язані із | | | | |
|закупівлею | | | | |
|вітчизняної | | | | |
|сільськогосподарської| | | | |
|техніки на умовах | | | | |
|фінансового лізингу | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160404|Повернення коштів, | | | | |
|наданих на придбання | | | | |
|сільськогосподарської| | | | |
|техніки на умовах | | | | |
|фінансового лізингу | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160405|Кошти, що надійдуть в| | | | |
|рахунок погашення | | | | |
|заборгованості за | | | | |
|кредитами, залученими| | | | |
|державою або під | | | | |
|державні гарантії, | | | | |
|для закупівлі | | | | |
|сільськогосподарської| | | | |
|техніки іноземного | | | | |
|виробництва, | | | | |
|переданої | | | | |
|сільгосптоваровироб- | | | | |
|никам та іншим | | | | |
|суб'єктам | | | | |
|господарювання | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160406|Кошти, що надійдуть | | | | |
|як погашення | | | | |
|заборгованості за | | | | |
|сільськогосподарську | | | | |
|техніку ВО "Південний| | | | |
|машинобудівний завод"| | | | |
|і ВАТ "Харківський | | | | |
|тракторний завод | | | | |
|ім.С. Орджонікідзе", | | | | |
|передану | | | | |
|сільгосптоваровироб- | | | | |
|никам та іншим | | | | |
|суб'єктам | | | | |
|господарювання | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160600|Лісове господарство і| 7 507,3| 7 507,3| 4 450,1| 84|
|мисливство | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160701|Рибогосподарські | 5 326,1| 5 026,1| 550| 986,5| 300
|заходи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160702|Аквакультури | 2 592,5| 2 592,5| | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160704|Утримання органів | 16 248,2| 14 848,2| 4 800| 1 351,2| 1 400
|рибоохорони | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160705|Селекція в рибництві | 1 122,1| 1 122,1| | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160706|Участь у міжнародних | | | | |
|морських риболовних | | | | |
|організаціях | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160802|Розробка | 1 000| 1 000| | |
|проектно-кошторисної | | | | |
|документації, | | | | |
|виготовлення та | | | | |
|випробування | | | | |
|дослідних зразків | | | | |
|техніки для | | | | |
|сільського | | | | |
|господарства, | | | | |
|харчової та | | | | |
|переробної | | | | |
|промисловості | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160901|Фінансування | 1 500| 1 500| | |
|господарств, що | | | | |
|знаходяться в | | | | |
|особливо складних | | | | |
|кліматичних умовах | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160903|Інші заходи та | 20 387| 20 387| | |
|заклади в галузі | | | | |
|сільського | | | | |
|господарства, | | | | |
|лісового | | | | |
|господарства, | | | | |
|рибальства та | | | | |
|мисливства | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
160904|Заходи, пов'язані із | 5 000| 5 000| | |
|формуванням | | | | |
|державного | | | | |
|насінневого | | | | |
|страхового фонду | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
161013|Інші бюджетні | 89 474,8| 88 280,9| 53 183,6| 6 880,9| 1 193,9
|установи | | | | |
|агропромислового | | | | |
|комплексу | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
200600|Збереження | 1 500| 1 393| 524| 160| 107
|природно-заповідного | | | | |
|фонду | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
30 |Державне управління |125 148,3| 96 258,7| 31 724,6| 8 176,3|28 889,6
|справами | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010103|Апарат Адміністрації | 23 468,1| 16 762,1| 6 513,5| | 6 706
|Президента України та| | | | |
|Державного управління| | | | |
|справами | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010104|Апарати інших | 4 955,5| 4 633,7| 2 173,2| 26,5| 321,8
|державних органів, що| | | | |
|входять до системи | | | | |
|Державного Управління| | | | |
|справами України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010110|Здійснення | 6 703,8| 5 593,8| 1 473,1| 937,6| 1 110
|загальнодержавних | | | | |
|повноважень | | | | |
|Президентом України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010112|Інші видатки органів | 26 373,4| 7 611,9| 2 302,3| 1 907,3|18 761,5
|законодавчої та | | | | |
|виконавчої влади | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010601|Виготовлення | 1 500| 1 500| | |
|державних нагород | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030104|Витрати, пов'язані з | 3 846,8| 3 846,8| | |
|відрядженнями за | | | | |
|кордон працівників | | | | |
|органів державної | | | | |
|влади | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030300|Міжнародні культурні,| 1 000| 1 000| | |
|наукові та | | | | |
|інформаційні зв'язки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040101|Фундаментальні | 6 462| 6 421| 3 307,1| 82| 41
|дослідження наукових | | | | |
|установ | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 3 915,6| 3 693,4| 1 772,3| 188,9| 222,2
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
050503|Утримання Генеральної| 890,2| 890,2| 800| |
|військової інспекції | | | | |
|при Президентові | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070401|Позашкільні заклади | 13 916,7| 13 916,7| 244,8| 83,2|
|освіти, заходи із | | | | |
|позашкільної роботи з| | | | |
|дітьми | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070602|Вищі заклади освіти | 8 337,2| 8 337,2| 4 416,7| 944,7|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070701|Заклади | 10 079,4| 9 649,8| 4 584,1| 605,6| 429,6
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 90| 90| | |
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
081002|Інші заходи по | 11 037| 10 739,5| 3 648,5| 3 388,6| 297,5
|охороні здоров'я | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110103|Філармонії, музичні | 1 868,3| 868,3| | | 1 000
|колективи і ансамблі | | | | |
|та інші заклади та | | | | |
|заходи по мистецтву | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
200600|Збереження | 704,3| 704,3| 489| 11,9|
|природно-заповідного | | | | |
|фонду | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
300 |Державний комітет |182 562,9| 181 562,9| 85 302,5| 2 445,9| 1 000
|статистики України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 72 956,7| 72 956,7| 48 780,3| 2 422,5|
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010501|Проведення |106 054,8| 105 054,8| 36 034,7| | 1 000
|статистичних | | | | |
|досліджень і | | | | |
|переписів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010502|Ведення записів про | 960| 960| | |
|умови життя | | | | |
|домогосподарств | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040101|Фундаментальні | 874| 874| 487,5| 23,4|
|дослідження наукових | | | | |
|установ | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040202|Державні | 1 697| 1 697| | |
|науково-технічні | | | | |
|програми та наукові | | | | |
|частини інших програм| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 20,4| 20,4| | |
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
310 |Міністерство |644 458,8| 636 375,1| 75 928,3|20 141,3| 8 083,7
|транспорту України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 2 596,8| 2 596,8| 1 600| 125|
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 950| 950| | |
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040202|Державні | 874| 874| | |
|науково-технічні | | | | |
|програми та наукові | | | | |
|частини інших програм| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040203|Державне замовлення у| 100| 100| | |
|сфері науки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070601|Вищі заклади освіти I| 7 072,6| 7 072,6| 3 731,9| 932,5|
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070602|Вищі заклади освіти | 10 523,7| 10 523,7| 5 593,4| 1 481|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070802|Методична робота, | 79,8| 79,8| 48,9| 9,2|
|інші заходи по | | | | |
|народній освіті | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080101|Лікарні | 99 392,7| 99 312,7| 55 912,6|15 329,3| 80
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080208|Станції переливання | 1 144,2| 1 144,2| 632,5| 91,1|
|крові | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080300|Поліклініки і | 10 469,5| 10 465,8| 6 290,5| 1 098,1| 3,7
|амбулаторії (крім | | | | |
|спеціалізованих | | | | |
|поліклінік та | | | | |
|загальних і | | | | |
|спеціалізованих | | | | |
|стоматологічних | | | | |
|поліклінік) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
081002|Інші заходи по | 180,7| 180,7| 126,3| |
|охороні здоров'я | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110204|Палаци і будинки | 325| 325| 236,3| |
|культури, клуби та | | | | |
|інші заклади клубного| | | | |
|типу | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
170201|Українське державне | 11 750| 11 750| | |
|підприємство | | | | |
|"Укрводшлях" | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
170403|Страховий фонд | | | | |
|безпеки авіації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
170703|Видатки на | 489 766| 481 766| | | 8 000
|фінансування робіт, | | | | |
|пов'язаних з | | | | |
|будівництвом, | | | | |
|реконструкцією, | | | | |
|ремонтом і утриманням| | | | |
|автомобільних доріг | | | | |
|загального | | | | |
|користування | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
171001|Витрати на утримання | 9 233,8| 9 233,8| 1 755,9| 1 075,1|
|засобів | | | | |
|навігаційно- | | | | |
|гідрографічного | | | | |
|обладнання | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
320 |Міністерство України |1976705,9|1858 394,7| 59 198,9| 7 539,9|118 311,
|з питань надзвичайних| | | | | 2
|ситуацій та у справах| | | | |
|захисту населення від| | | | |
|наслідків | | | | |
|Чорнобильської | | | | |
|катастрофи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040203|Державне замовлення у| 70| 70| | |
|сфері науки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
190101|Виплата компенсацій і| 812 406| 812 406| | |
|надання пільг | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
190102|Соціальне страхування| 164 000| 164 000| | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
190103|Надання пільг по | 583 203| 583 203| | |
|пенсійному | | | | |
|забезпеченню та | | | | |
|допомоги | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
190201|Державні капітальні | 58 600| | | | 58 600
|вкладення на | | | | |
|реалізацію | | | | |
|Чорнобильської | | | | |
|будівельної програми | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
190202|Забезпечення внеску | 31 100| | | | 31 100
|України на реалізацію| | | | |
|програми SIP | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
190203|Будівництво пускового| 10 000| | | | 10 000
|комплексу "Вектор" | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
190300|Самостійне | 17 000| | | | 17 000
|переселення громадян | | | | |
|з радіоактивно | | | | |
|забруднених територій| | | | |
|і будівництво житла | | | | |
|для громадян, | | | | |
|віднесених до | | | | |
|категорії I | | | | |
|постраждалих | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
190401|Здійснення заходів на| 26 000| 26 000| | |
|об'єкті "Укриття" | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
190402|Здійснення інших | 63 000| 63 000| | |
|заходів у зонах | | | | |
|відчуження і | | | | |
|безумовного | | | | |
|(обов'язкового) | | | | |
|відселення | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
190403|Забезпечення | 8 600| 8 600| | |
|діяльності МНТЦ | | | | |
|"Укриття" | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
190501|Комплексне | 39 390| 39 390| | |
|медико-санітарне | | | | |
|забезпечення | | | | |
|постраждалого | | | | |
|населення | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
190502|Радіологічний захист | 12 000| 12 000| | |
|населення та | | | | |
|екологічне | | | | |
|оздоровлення | | | | |
|території, що зазнала| | | | |
|радіоактивного | | | | |
|забруднення | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
190503|Наукове забезпечення | 10 000| 10 000| | |
|робіт та інформаційні| | | | |
|системи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
190505|Непередбачені витрати| 5 500| 5 500| | |
|(резерв) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
190506|Здійснення окремих | 1 000| 1 000| | |
|заходів | | | | |
|Всеукраїнською | | | | |
|громадською | | | | |
|організацією "Союз | | | | |
|Чорнобиль України" та| | | | |
|іншими громадськими | | | | |
|організаціями по | | | | |
|соціальному захисту | | | | |
|громадян, які | | | | |
|постраждали внаслідок| | | | |
|Чорнобильської | | | | |
|катастрофи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
190507|Інформування | 2 000| 2 000| | |
|громадськості з | | | | |
|питань ліквідації | | | | |
|наслідків | | | | |
|Чорнобильської | | | | |
|катастрофи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
200802|Покриття планових | 9 400| 9 400| | |
|збитків, формування | | | | |
|фондів заохочення і | | | | |
|розвитку виробництва | | | | |
|по Українському | | | | |
|державному об'єднанню| | | | |
|"Радон" | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
210102|Утримання головної | 5 700| 5 700| 3 147| 264|
|воєнізованої | | | | |
|протифонтанної | | | | |
|частини | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
210104|Авіаційні роботи з | 12 055,6| 12 051,1| 3 605,5| 635,4| 4,5
|пошуку та рятування | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
210106|Утримання державної | 14 455,7| 14 455,7| 10 033,6| 410|
|аварійно-рятувальної | | | | |
|служби | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
210107|Утримання органу | 7 547,2| 6 947,2| 3 777,1| 226| 600
|виконавчої влади з | | | | |
|питань надзвичайних | | | | |
|ситуацій та у справах| | | | |
|захисту населення від| | | | |
|наслідків | | | | |
|Чорнобильської | | | | |
|катастрофи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
210109|Утримання Державного | 3 000| 2 904,5| 495,1| 120| 95,5
|і регіональних | | | | |
|координаційних | | | | |
|центрів реагування на| | | | |
|надзвичайні ситуації | | | | |
|на водних об'єктах | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
210111|Створення Урядової | 3 690| 3 690| | |
|інформаційно- | | | | |
|аналітичної системи | | | | |
|з питань | | | | |
|надзвичайних ситуацій| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
210112|Пошук та знешкодження| 2 900| 2 900| | |
|залишків хімічної | | | | |
|зброї, затопленої у | | | | |
|виключній (морській) | | | | |
|економічній зоні | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
210201|Утримання військ | 65 643,4| 64 773,4| 33 504,1| 4 921| 870
|Цивільної оборони | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
210202|Утримання служб | 6 500| 6 500| 3 560| 802,5|
|Цивільної оборони | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
210300|Утримання страхового | 1 945| 1 903,8| 1 076,5| 161| 41,2
|фонду документації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
340 |Державний комітет |117 114,2| 102 437,9| 16 512,7| 1 494,6|14 676,3
|молодіжної політики, | | | | |
|спорту і туризму | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 2 603,1| 2 603,1| 1 567,8| 283,2|
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 687,6| 628,9| 409,4| | 58,7
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070401|Позашкільні заклади | 3 303,8| 3 266,9| 266,8| 48,2| 36,9
|освіти, заходи із | | | | |
|позашкільної роботи з| | | | |
|дітьми | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070601|Вищі заклади освіти I| 1 791,7| 1 791,7| 990| 201,2|
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070602|Вищі заклади освіти | 9 518,9| 9 318,9| 5 381,9| 932,9| 200
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 42| 42| 29,6| 1,3|
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070802|Методична робота, | 69,3| 69,3| 39,6| |
|інші заходи по | | | | |
|народній освіті | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
090802|Інші програми | 500| 500| | |
|соціального захисту | | | | |
|неповнолітніх | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
091101|Утримання центрів | 414,7| 410,7| 190| 21,9| 4
|соціальних служб для | | | | |
|молоді | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
091102|Програми і заходи | 2 230| 2 230| | |
|центрів соціальних | | | | |
|служб для молоді | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
091103|Соціальні програми і | 1 480| 1 480| | |
|заходи державних | | | | |
|органів у справах | | | | |
|молоді | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
091104|Соціальні програми і | 340| 340| | |
|заходи державних | | | | |
|органів у справах | | | | |
|жінок | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
091107|Соціальні програми і | 340| 340| | |
|заходи державних | | | | |
|органів у справах | | | | |
|сім'ї | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
091108|Програми Українського| 12 750| 12 750| | |
|національного | | | | |
|комітету молодіжних | | | | |
|організацій | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
091109|Програми Асоціацій | 500| 500| | |
|молодих Українських | | | | |
|політологів і | | | | |
|політиків | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
091110|Програми Українського| 500| 500| | |
|молодіжного | | | | |
|аерокосмічного | | | | |
|об'єднання "Сузір'я" | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110202|Музеї і виставки | 23,2| 23,2| 11,6| |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110502|Інші | 1 337,7| 1 270,7| | | 67
|культурно-освітні | | | | |
|заклади та заходи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130101|Утримання | 12 956,5| 12 284,5| 6 184,7| | 672
|національних збірних | | | | |
|команд з олімпійських| | | | |
|видів спорту | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130102|Проведення | 28 060| 27 560| | | 500
|навчально-тренуваль- | | | | |
|них зборів і змагань | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130103|Підготовка і участь | 9 500| 7 985,4| | | 1 514,6
|національних збірних | | | | |
|команд України в | | | | |
|Олімпійських іграх | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130104|Видатки на утримання | 410,2| 383,2| 75,6| 2,4| 27
|центрів з інвалідного| | | | |
|спорту і | | | | |
|реабілітаційних шкіл | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130105|Проведення | 4 400| 4 253| | | 147
|навчально-тренуваль- | | | | |
|них зборів і змагань | | | | |
|та заходів з інвалід-| | | | |
|ного спорту | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130106|Проведення заходів з | 4 500| 4 380| | | 120
|нетрадиційних видів | | | | |
|спорту і масових | | | | |
|заходів з фізичної | | | | |
|культури | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130107|Утримання та | 701,6| 678,6| 262,5| | 23
|навчально-тренувальна| | | | |
|робота | | | | |
|дитячо-юнацьких | | | | |
|спортивних шкіл | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130108|Утримання апарату | 418| 404| 200| 3,5| 14
|управління | | | | |
|фізкультурно-спортив-| | | | |
|них організацій | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130109|Капітальний ремонт, | 11 000| | | | 11 000
|оснащення, придбання | | | | |
|обладнання та | | | | |
|інвентарю для баз | | | | |
|Олімпійської | | | | |
|підготовки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130110|Фінансова підтримка | 2 182,3| 2 182,3| | |
|спортивних споруд | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130112|Інші видатки | 355| 355| | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130114|Утримання | 1 918,5| 1 706,4| 903,2| | 212,1
|національних збірних | | | | |
|команд | | | | |
|спортсменів-інвалідів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130115|Підготовка і участь | 500| 420| | | 80
|національних збірних | | | | |
|команд України в | | | | |
|Параолімпійських | | | | |
|іграх | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130203|Утримання та | 92,6| 92,6| | |
|навчально-тренувальна| | | | |
|робота | | | | |
|дитячо-юнацьких | | | | |
|спортивних шкіл | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130205|Фінансова підтримка | 187,5| 187,5| | |
|спортивних споруд | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
130206|Інші видатки | 1 500| 1 500| | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
350 |Міністерство фінансів|328 005,3| 265 056,6|146 868,3| 9 374,4|62 948,7
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, |121 044,8| 96 308,6| 56 261,4| 2 111,6|24 736,2
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010403|Державна | 58 794,4| 57 007,5| 34 461,3| 2 191,2| 1 786,9
|контрольно-ревізійна | | | | |
|служба України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010405|Державне казначейство|107 457,9| 100 557,5| 52 399,5| 3 581| 6 900,4
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010610|Створення єдиної | 25 000| | | | 25 000
|інформаційної системи| | | | |
|органів державної | | | | |
|влади | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 2 702,3| 2 607,3| 656,5| 75,1| 95
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040202|Державні | 1 000| 1 000| | |
|науково-технічні | | | | |
|програми та наукові | | | | |
|частини інших програм| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040203|Державне замовлення у| 60,3| 60,3| 36,3| |
|сфері науки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070601|Вищі заклади освіти I| 2 934,6| 2 534,6| 1 150,3| 622,5| 400
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070602|Вищі заклади освіти | 4 086,8| 3 486,8| 1 718,6| 688,7| 600
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 401,1| 401,1| | |
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110202|Музеї і виставки | 127,2| 74| 20| 6,5| 53,2
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110204|Палаци і будинки | 847,7| 704,1| 129,9| 77,5| 143,6
|культури, клуби та | | | | |
|інші заклади клубного| | | | |
|типу | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
120201|Періодичні видання | 148,2| 148,2| | |
|(газети та журнали) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
220101|Державний Фонд | 3 400| 166,6| 34,5| 20,3| 3 233,4
|дорогоцінних металів | | | | |
|і дорогоцінного | | | | |
|каміння | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
351 |Міністерство фінансів|12811875,|12524 474,| 2 400| 3 500|-12 598,
|України | 6 | 5| | | 9
|(загальнодержавні | | | | |
|видатки) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010411|Заходи, пов'язані з | 20 000| 20 000| | |
|впровадженням | | | | |
|Податкового та | | | | |
|Бюджетного кодексів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010611|Заходи, пов'язані з | 5 400| 5 400| | |
|організацією | | | | |
|державної реєстрації | | | | |
|суб'єктів | | | | |
|підприємницької | | | | |
|діяльності та ведення| | | | |
|їх реєстру | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030201|Внески до міжнародних| 39 568,7| 39 568,7| | |
|фінансових | | | | |
|організацій | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
050600|Мобілізаційна | 11 268,4| 11 268,4| 2 400| 3 500|
|підготовка галузей | | | | |
|національної | | | | |
|економіки України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
090404|Грошова допомога | 10| 10| | |
|біженцям | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
090500|Пенсії |1 895 000| 1 895 000| | |
|військовослужбовцям | | | | |
|та особам | | | | |
|начальницького і | | | | |
|рядового складу | | | | |
|органів внутрішніх | | | | |
|справ | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
150101|Капітальні вкладення |360 920,1| | | |360920,1
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180404|Підтримка малого і | 27 000| 27 000| | |
|середнього | | | | |
|підприємництва | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180405|Видатки на погашення | 84 000| 84 000| | |
|реструктуризованої | | | | |
|заборгованості перед | | | | |
|комерційними банками | | | | |
|та на поповнення їх | | | | |
|капіталу | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
230102|Сплата доходу за |1992945,5|1992 945,5| | |
|облігаціями державних| | | | |
|позик | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
230103|Сплата комісій | 33 104,4| 33 104,4| | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
230104|Витрати, пов'язані з | 4 000| 4 000| | |
|друкуванням державних| | | | |
|цінних паперів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
230201|Сплата процентів |1977307,7|1977 307,7| | |
| | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
230202|Сплата комісій по | 41 514,9| 41 514,9| | |
|зобов'язаннях | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
230204|Сплата інших платежів|280 965,1| 280 965,1| | |
|по зобов'язаннях | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
230206|Сплата доходу |1512262,1|1512 262,1| | |
|(процентів) за | | | | |
|облігаціями | | | | |
|зовнішньої позики | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250101|Резервний фонд | 300 000| | | |
|Кабінету Міністрів | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250310|Дотації вирівнювання,|3817697,8|3817 697,8| | |
|що передаються з | | | | |
|державного бюджету до| | | | |
|інших бюджетів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250321|Субвенції, що | 57 700| | | | 57 700
|передаються з | | | | |
|державного бюджету на| | | | |
|ліквідацію наслідків | | | | |
|стихійного лиха | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250322|Субвенція, що | 150 000| | | | 150 000
|передається з | | | | |
|державного бюджету до| | | | |
|бюджету міста Києва | | | | |
|на виконання функцій | | | | |
|столиці України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250323|Субвенція, що | | | | |
|передається з | | | | |
|державного бюджету на| | | | |
|соціально-економічний| | | | |
|розвиток міста | | | | |
|Севастополя | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250324|Субвенція, що | 5 000| 5 000| | |
|передається з | | | | |
|державного бюджету до| | | | |
|бюджету міста | | | | |
|Славутича Київської | | | | |
|області на здійснення| | | | |
|додаткових витрат, | | | | |
|пов'язаних із | | | | |
|закриттям | | | | |
|Чорнобильської | | | | |
|атомної | | | | |
|електростанції | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250325|Субвенція, що | | | | |
|передається з | | | | |
|державного бюджету на| | | | |
|фінансування пільг та| | | | |
|субсидій населенню на| | | | |
|оплату | | | | |
|електроенергії, | | | | |
|природного газу та | | | | |
|житлово-комунальних | | | | |
|послуг | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250326|Субвенція, що | 10 000| | | | 10 000
|передається з | | | | |
|державного бюджету на| | | | |
|комплексну | | | | |
|реконструкцію та | | | | |
|реставрацію Одеського| | | | |
|державного | | | | |
|академічного театру | | | | |
|опери та балету | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250327|Субвенція, що | 10 000| | | | 10 000
|передається з | | | | |
|державного бюджету на| | | | |
|збереження історичної| | | | |
|забудови у | | | | |
|центральній частині | | | | |
|міста Львова | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250328|Субвенція, що | 10 000| | | | 10 000
|передається з | | | | |
|державного бюджету на| | | | |
|соціально-економічний| | | | |
|розвиток Великої Ялти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250401|Видатки на погашення | 200 000| 200 000| | |
|заборгованості по | | | | |
|знецінених грошових | | | | |
|заощадженнях громадян| | | | |
|в установах Ощадного | | | | |
|банку і страхових | | | | |
|внесках до колишнього| | | | |
|Укрдержстраху та | | | | |
|викуп облігацій | | | | |
|Державної цільової | | | | |
|безпроцентної позики | | | | |
|1990 року | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250402|Видатки на покриття |577 429,9| 577 429,9| | |
|заборгованостей, що | | | | |
|виникли у попередні | | | | |
|роки по заробітній | | | | |
|платі працівників | | | | |
|бюджетних установ, | | | | |
|грошовому | | | | |
|забезпеченню, | | | | |
|стипендіях та інших | | | | |
|соціальних виплатах | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250901|Впровадження проектів| | | | |
|розвитку за рахунок | | | | |
|коштів, залучених | | | | |
|державою | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250902|Повернення позик, | -611 219| | | |-611 219
|наданих для | | | | |
|впровадження проектів| | | | |
|розвитку за рахунок | | | | |
|коштів, залучених | | | | |
|державою | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
360 |Міністерство юстиції |329 983,2| 260 853|142 353,4|12 219,8|69 130,2
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 87 856,5| 83 578,9| 48 415| 2 974,3| 4 277,6
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010605|Утримання Центру | 522,6| 472,6| 208,5| 4,3| 50
|правової реформи і | | | | |
|законопроектних робіт| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
020003|Обласні суди | 30 568,6| 30 568,6| 17 396,8| 1 264,6|
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
020004|Районні (міські) суди| 126 066| 105 951,7| 58 736,6| 7 242|20 114,3
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
020007|Військові суди | 5 612,5| 5 412,5| 3 372,4| 217| 200
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
020200|Заходи з проведення | 21 800| 17 885,5| 11 188,9| 96| 3 914,5
|судової реформи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
020300|Заходи з проведення | 5 000| 5 000| | |
|судової експертизи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040101|Фундаментальні | 1 532| 1 332| 756,3| 41,8| 200
|дослідження наукових | | | | |
|установ | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 1 851,3| 1 851,3| 1 150| 45|
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040203|Державне замовлення у| 223| 223| | |
|сфері науки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040207|Інші заходи у сфері | 1 398,9| 1 298,9| 722,9| 59,4| 100
|наукової та | | | | |
|науково-технічної | | | | |
|діяльності | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070701|Заклади | 898,5| 514,7| 107,4| 42,4| 383,8
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 319| 319| 186,1| 42|
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
091201|Заходи, пов'язані з | 45 000| 5 150| | | 39 850
|поверненням | | | | |
|кримськотатарського | | | | |
|народу та осіб інших | | | | |
|національностей, які | | | | |
|були незаконно | | | | |
|депортовані з України| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
091205|Утримання пунктів | 834,3| 794,3| 112,5| 191| 40
|тимчасового | | | | |
|розміщення біженців | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110502|Інші | 500| 500| | |
|культурно-освітні | | | | |
|заклади та заходи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
41 |Господарське | 61 774,9| 37 032,9| 9 787,9| 232| 24 742
|управління | | | | |
|Секретаріату Кабінету| | | | |
|Міністрів України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010102|Апарат Кабінету | 22 927,7| 18 407,7| 8 628,2| | 4 520
|Міністрів України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010111|Здійснення | 11 192,1| 5 402,1| | | 5 790
|загальнодержавних | | | | |
|повноважень Кабінетом| | | | |
|Міністрів України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010112|Інші видатки органів | 6 938,7| 4 506,7| 1 159,7| 232| 2 432
|законодавчої та | | | | |
|виконавчої влади | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010610|Створення єдиної | 12 000| | | | 12 000
|інформаційної системи| | | | |
|органів державної | | | | |
|влади | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030104|Витрати, пов'язані з | 6 153,2| 6 153,2| | |
|відрядженнями за | | | | |
|кордон працівників | | | | |
|органів державної | | | | |
|влади | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 12| 12| | |
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
120201|Періодичні видання | 2 551,2| 2 551,2| | |
|(газети та журнали) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
516 |Державна митна служба|321 552,4| 306 317,3| 97 782,9|10 812,1|15 235,1
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010407|Митна служба України |319 996,8| 304 996,8| 97 139,8|10 740,9| 15 000
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 1 555,6| 1 320,5| 643,1| 71,2| 235,1
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
534 |Державний комітет у |276 847,5| 272 847,5|150 261,5| 19 039| 4 000
|справах охорони | | | | |
|державного кордону | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
060501|Утримання |257 547,5| 253 547,5|143 661,5| 19 039| 4 000
|Прикордонних військ | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
060502|Делімітація та | 6 300| 6 300| | |
|демаркація державного| | | | |
|кордону України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
061004|Зведений бюджет | 13 000| 13 000| 6 600| |
|розвідувальних | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
545 |Державний комітет | 39 471,3| 31 771,3| 10 443,9| 833,5| 7 700
|зв'язку та | | | | |
|інформатизації | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 2 561,5| 2 561,5| 1 591,9| 163,3|
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030104|Витрати, пов'язані з | 3 297,5| 3 297,5| | |
|відрядженнями за | | | | |
|кордон працівників | | | | |
|органів державної | | | | |
|влади | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040101|Фундаментальні | 141,1| 141,1| | |
|дослідження наукових | | | | |
|установ | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040202|Державні | 981,8| 981,8| | |
|науково-технічні | | | | |
|програми та наукові | | | | |
|частини інших програм| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040207|Інші заходи у сфері | 517,3| 517,3| | |
|наукової та | | | | |
|науково-технічної | | | | |
|діяльності | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070601|Вищі заклади освіти I| 1 803,7| 1 803,7| 1 069| 179,1|
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070602|Вищі заклади освіти | 4 213,3| 4 213,3| 2 490| 325|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
120201|Періодичні видання | 860| 860| | |
|(газети та журнали) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
170801|Утримання | 6 701,1| 6 701,1| 4 320| 110|
|фельдзв'язку | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
170802|Спецоб'єкти | 1 394| 1 394| 973| 56,1|
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
170804|Заходи, пов'язані з | 9 000| 1 300| | | 7 700
|використанням | | | | |
|радіочастотного | | | | |
|ресурсу | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
170901|Національна програма | 8 000| 8 000| | |
|інформатизації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
596 |Головне управління | 53 442,5| 51 342,5| 32 372,2| 1 394,6| 2 100
|розвідки Міністерства| | | | |
|оборони України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
061004|Зведений бюджет | 53 442,5| 51 342,5| 32 372,2| 1 394,6| 2 100
|розвідувальних | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
598 |Вища рада юстиції | 2 583,6| 2 450,2| 916,3| 163,9| 133,4
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
020101|Вища рада юстиції | 2 583,6| 2 450,2| 916,3| 163,9| 133,4
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
599 |Секретаріат | 4 221| 3 183,2| 1 411,5| 85| 1 037,8
|Уповноваженого | | | | |
|Верховної Ради | | | | |
|України з прав людини| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010109|Діяльність | 4 221| 3 183,2| 1 411,5| 85| 1 037,8
|Уповноваженого | | | | |
|Верховної Ради | | | | |
|України з прав людини| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
60 |Верховний Суд України| 17 787,7| 15 787,7| 4 935,7| 302,3| 2 000
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
020002|Верховний Суд України| 17 728,1| 15 728,1| 4 935,7| 302,3| 2 000
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 59,6| 59,6| | |
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
601 |Антимонопольний | 10 441,3| 10 241,3| 4 958,8| 454,5| 200
|комітет України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 10 354,4| 10 154,4| 4 897,5| 454,5| 200
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 86,9| 86,9| 61,3| |
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
602 |Вища атестаційна | 1 038,8| 738,8| 470,8| 11,6| 300
|комісія України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 884,4| 584,4| 402| 11,6| 300
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 154,4| 154,4| 68,8| |
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
607 |Державний департамент|327 074,5| 327 074,5| 169 250|21 452,5|
|України з питань | | | | |
|виконання покарань | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
060401|Установи і |327 074,5| 327 074,5| 169 250|21 452,5|
|підприємства | | | | |
|Державного | | | | |
|департаменту України | | | | |
|з питань виконання | | | | |
|покарань | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
611 |Державний комітет | 2 609,8| 2 609,8| 1 454,6| 292|
|архівів України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 428,9| 428,9| 297,5| |
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 356| 356| 192| |
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
110401|Державні архівні | 1 824,9| 1 824,9| 965,1| 292|
|установи | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
612 |Головне управління | 4 712,5| 4 712,5| 916,6| 39,5|
|державної служби | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 1 812,5| 1 812,5| 916,6| 39,5|
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040202|Державні | 800| 800| | |
|науково-технічні | | | | |
|програми та наукові | | | | |
|частини інших програм| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070701|Заклади | 2 100| 2 100| | |
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
614 |Державна податкова | 807 190| 699 185| 434 438|17 361,5| 108 005
|адміністрація України| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010401|Державна податкова |719 420,7| 681 975,7|430 610,2|16 038,5| 37 445
|служба України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010610|Створення єдиної | 57 000| | | | 57 000
|інформаційної системи| | | | |
|органів державної | | | | |
|влади | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 445,7| 445,7| 166,3| |
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070601|Вищі заклади освіти I| 616,6| 556,6| 176,9| | 60
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070602|Вищі заклади освіти | 17 799,5| 8 299,5| 2 984,6| 1 023| 9 500
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070701|Заклади | 5 507,5| 1 507,5| 500| 300| 4 000
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 1 400| 1 400| | |
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
090500|Пенсії | 5 000| 5 000| | |
|військовослужбовцям | | | | |
|та особам | | | | |
|начальницького і | | | | |
|рядового складу | | | | |
|органів внутрішніх | | | | |
|справ | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
615 |Державна комісія з | 10 365,2| 10 365,2| 3 713,6| 188,5|
|цінних паперів та | | | | |
|фондового ринку | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 7 865,2| 7 865,2| 3 713,6| 188,5|
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180209|Створення | 2 500| 2 500| | |
|Національної | | | | |
|депозитарної системи | | | | |
|та системи | | | | |
|моніторингу фондового| | | | |
|ринку | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
625 |Державна комісія з | 1 501,4| 988,6| 430,6| 42| 512,8
|питань | | | | |
|оборонно-промислового| | | | |
|комплексу України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 1 501,4| 988,6| 430,6| 42| 512,8
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
630 |Комітет з державних | 1 890,2| 1 870,2| 64,3| | 20
|премій України в | | | | |
|галузі науки і | | | | |
|техніки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 120,2| 120,2| 64,3| |
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040206|Державні премії | 1 770| 1 750| | | 20
|України та державні | | | | |
|стипендії в галузі | | | | |
|науки і техніки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
632 |Державне | 46 362,7| 40 197| 18 540,2| 4 025,2| 6 165,7
|лікувально-оздоровче | | | | |
|управління | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 12,4| 12,4| 9| |
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080101|Лікарні | 20 369,3| 17 316,9| 6 734,6| 2 554| 3 052,4
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080209|Станції швидкої та | 3 722,3| 3 392,3| 1 644,7| 155| 330
|невідкладної медичної| | | | |
|допомоги | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080300|Поліклініки і | 11 342,5| 10 559,2| 4 027,5| 1 266,9| 783,3
|амбулаторії (крім | | | | |
|спеціалізованих | | | | |
|поліклінік та | | | | |
|загальних і | | | | |
|спеціалізованих | | | | |
|стоматологічних | | | | |
|поліклінік) | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080701|Санітарно-епідеміоло-| 533,9| 533,9| 286,9| 22|
|гічні станції | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
081002|Інші заходи по | 10 382,3| 8 382,3| 5 837,5| 27,3| 2 000
|охороні здоров'я | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
637 |Національна комісія | 4 707,2| 4 490,5| 2 379,8| 115| 216,7
|регулювання | | | | |
|електроенергетики | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 4 707,2| 4 490,5| 2 379,8| 115| 216,7
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
638 |Національне космічне |116 277,8| 114 516,3| 14 069,7| 5 118| 1 761,5
|агентство України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 1 669,5| 1 669,5| 1 141,7| |
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040203|Державне замовлення у| 300| 300| | |
|сфері науки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070401|Позашкільні заклади | 1 598| 1 535,5| 278| 468| 62,5
|освіти, заходи із | | | | |
|позашкільної роботи з| | | | |
|дітьми | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080201|Спеціалізовані | 500| 50| | | 450
|лікарні та інші | | | | |
|спеціалізовані | | | | |
|заклади (центри, | | | | |
|диспансери, госпіталі| | | | |
|для інвалідів Великої| | | | |
|Вітчизняної війни, | | | | |
|лепрозорії, | | | | |
|медико-санітарні | | | | |
|частини тощо, що | | | | |
|мають ліжкову мережу)| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180101|Фінансування | 79 610,3| 79 610,3| | |
|Загальнодержавної | | | | |
|(Національної) | | | | |
|космічної програми | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180102|Утримання | 30 000| 28 751| 12 650| 4 650| 1 249
|Національного центру | | | | |
|управління та | | | | |
|випробувань космічних| | | | |
|засобів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
210108|Програма | 2 600| 2 600| | |
|функціонування і | | | | |
|розвитку національної| | | | |
|системи сейсмічних | | | | |
|спостережень та | | | | |
|підвищення безпеки | | | | |
|проживання населення | | | | |
|у сейсмонебезпечних | | | | |
|регіонах | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
644 |Національна рада | 2 035,7| 1 950,2| 956,8| 109| 85,5
|України з питань | | | | |
|телебачення і | | | | |
|радіомовлення | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 1 996,7| 1 930,2| 956,8| 109| 66,5
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
120102|Інші установи та | 39| 20| | | 19
|організації системи | | | | |
|телебачення | | | | |
|і радіомовлення | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
648 |Пенсійний фонд | 928 109| 928 109| | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
090101|Кошти бюджету, що | 741 015| 741 015| | |
|передаються до | | | | |
|Пенсійного фонду | | | | |
|України на виплату | | | | |
|пенсій | | | | |
|військовослужбовцям | | | | |
|рядового, | | | | |
|сержантського та | | | | |
|старшинського складу | | | | |
|строкової служби та | | | | |
|їх сім'ям | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
090102|Кошти бюджету, що | 187 094| 187 094| | |
|передаються до | | | | |
|Пенсійного фонду | | | | |
|України на | | | | |
|фінансування пенсій, | | | | |
|призначених за | | | | |
|різними пенсійними | | | | |
|програмами | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
651 |Рахункова палата | 11 474,4| 8 620,9| 3 764,2| 298,2| 2 853,5
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010107|Апарат Рахункової | 11 474,4| 8 620,9| 3 764,2| 298,2| 2 853,5
|палати України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
652 |Служба безпеки |484 720,4| 484 720,4|373 760,3|24 301,1|
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
030104|Витрати, пов'язані з | 1 305,4| 1 305,4| | |
|відрядженнями за | | | | |
|кордон працівників | | | | |
|органів державної | | | | |
|влади | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
060601|Поточне утримання | 352 150| 352 150| 280 450| 18 500|
|Служби безпеки | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
060602|Антитерористичний | 10 500| 10 500| 520| |
|центр Служби безпеки | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
060603|Матеріально-технічне | 2 900| 2 900| | |
|забезпечення | | | | |
|спеціальних | | | | |
|підрозділів по | | | | |
|боротьбі з | | | | |
|організованою | | | | |
|злочинністю | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
060900|Департамент | 92 000| 92 000| 74 572,8| 5 011,1|
|спеціальних | | | | |
|телекомунікаційних | | | | |
|систем та захисту | | | | |
|інформації Служби | | | | |
|безпеки України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
061004|Зведений бюджет | 25 715| 25 715| 18 217,5| 790|
|розвідувальних | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180201|Фінансування робіт по| 150| 150| | |
|стандартизації, | | | | |
|сертифікації в галузі| | | | |
|технічного захисту | | | | |
|інформації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
654 |Національна Академія |296 733,3| 287 714,1|147 565,6|25 565,4| 9 019,2
|наук України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040101|Фундаментальні |181 187,5| 174 831,4| 107 124|20 192,4| 6 356,1
|дослідження наукових | | | | |
|установ | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040103|Фундаментальні | 4 500| 4 500| | |
|дослідження з пріори-| | | | |
|тетних напрямів | | | | |
|діяльності | | | | |
|технопарків | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 50 140,6| 48 840,6| 27 994,2| 2 655,4| 1 300
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040202|Державні | 8 185,4| 7 785,4| 2 285,3| 756,8| 400
|науково-технічні | | | | |
|програми та наукові | | | | |
|частини інших програм| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040203|Державне замовлення у| 26 737,3| 26 637,3| 1 695,5| 37,5| 100
|сфері науки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040207|Інші заходи у сфері | 15 107,6| 14 707,6| 6 601,3| 1 150| 400
|наукової та | | | | |
|науково-технічної | | | | |
|діяльності | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040208|Програма виготовлення| 4 000| 4 000| | |
|образного комп'ютера | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070401|Позашкільні заклади | 219,2| 219,2| 58,8| 59,9|
|освіти, заходи із | | | | |
|позашкільної роботи з| | | | |
|дітьми | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070602|Вищі заклади освіти | 1 203,7| 1 203,7| 176,5| 24|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070802|Методична робота, | 64,7| 64,7| 31,8| 1|
|інші заходи по | | | | |
|народній освіті | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
080101|Лікарні | 5 387,3| 4 924,2| 1 598,2| 688,4| 463,1
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
660 |Управління державної | 44 576,3| 43 576,3| 29 920| 921| 1 000
|охорони України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
061001|Управління державної | 44 576,3| 43 576,3| 29 920| 921| 1 000
|охорони України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
661 |Фонд державного майна| 20 996,7| 20 996,7| 14 372,1| 274,4|
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 20 996,7| 20 996,7| 14 372,1| 274,4|
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180406|Заходи, пов'язані з | | | | |
|проведенням | | | | |
|приватизації | | | | |
|державного майна | | | | |
|відповідно до | | | | |
|Державної програми | | | | |
|приватизації на | | | | |
|2000-2002 роки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
663 |Державний Фонд | 70 000| 4 200| | | 65 800
|сприяння молодіжному | | | | |
|житловому будівництву| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
150112|Надання пільгового | 70 000| 4 200| | | 65 800
|довгострокового | | | | |
|державного кредиту | | | | |
|молодим сім'ям та | | | | |
|одиноким молодим | | | | |
|громадянам на | | | | |
|будівництво | | | | |
|(реконструкцію) житла| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
150117|Повернення коштів, | | | | |
|наданих для | | | | |
|кредитування молодих | | | | |
|сімей та одиноких | | | | |
|молодих громадян на | | | | |
|будівництво | | | | |
|(реконструкцію) житла| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
673 |Центральна виборча | 9 361,8| 9 061,8| 1 813,4| 56| 300
|комісія | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250202|Проведення виборів | 5 000| 5 000| | |
|народних депутатів | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
250206|Утримання Центральної| 4 361,8| 4 061,8| 1 813,4| 56| 300
|виборчої комісії | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
70 |Вищий арбітражний суд| 48 589,4| 37 955,2| 15 151,1| 1 342,8|10 634,2
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
020005|Вищий арбітражний суд| 11 118,2| 7 998,2| 3 702,1| 150| 3 120
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
020006|Арбітражні суди | 37 290,5| 29 776,3| 11 410| 1 192,8| 7 514,2
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 90,7| 90,7| 39| |
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070702|Інші заклади і заходи| 90| 90| | |
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
702 |Державне | 9 000| 9 000| | |
|авіапідприємство | | | | |
|"Україна" | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
170401|Державне | 9 000| 9 000| | |
|авіапідприємство | | | | |
|"Україна" | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
771 |Рада Міністрів | 7 473,8| 7 423,8| 4 946| 490| 50
|Автономної Республіки| | | | |
|Крим | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 7 473,8| 7 423,8| 4 946| 490| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
772 |Вінницька обласна | 18 830,4| 18 780,4| 12 288,4| 916,1| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 18 830,4| 18 780,4| 12 288,4| 916,1| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
773 |Волинська обласна | 11 142,1| 11 092,1| 7 227,6| 641,1| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 11 142,1| 11 092,1| 7 227,6| 641,1| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
774 |Дніпропетровська | 17 310| 17 260| 11 262,6| 1 128| 50
|обласна державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 17 310| 17 260| 11 262,6| 1 128| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
775 |Донецька обласна | 15 060| 15 010| 9 701,5| 1 207| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 15 060| 15 010| 9 701,5| 1 207| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
776 |Житомирська обласна | 15 173,1| 15 123,1| 9 864,8| 640,1| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 15 173,1| 15 123,1| 9 864,8| 640,1| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
777 |Закарпатська обласна | 11 760,2| 11 710,2| 7 655,4| 772,4| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 11 760,2| 11 710,2| 7 655,4| 772,4| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
778 |Запорізька обласна | 13 962,8| 13 912,8| 9 080,1| 737,6| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 13 962,8| 13 912,8| 9 080,1| 737,6| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
779 |Івано-Франківська | 12 655,3| 12 605,3| 8 248,1| 957| 50
|обласна державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 12 655,3| 12 605,3| 8 248,1| 957| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
780 |Київська обласна | 17 755| 17 705| 11 598,7| 1 065,1| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 17 755| 17 705| 11 598,7| 1 065,1| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
781 |Кіровоградська | 13 804,5| 13 754,5| 8 970,1| 750| 50
|обласна державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 13 804,5| 13 754,5| 8 970,1| 750| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
782 |Луганська обласна | 14 095,2| 14 045,2| 9 147,5| 996| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 14 095,2| 14 045,2| 9 147,5| 996| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
783 |Львівська обласна | 14 714,4| 14 664,4| 9 559,5| 816,6| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 14 714,4| 14 664,4| 9 559,5| 816,6| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
784 |Миколаївська обласна | 12 347,3| 12 297,3| 8 005,7| 731,5| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 12 347,3| 12 297,3| 8 005,7| 731,5| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
785 |Одеська обласна | 18 307,5| 18 257,5| 11 963,1| 1 056,3| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 18 307,5| 18 257,5| 11 963,1| 1 056,3| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
786 |Полтавська обласна | 15 201,3| 15 151,3| 9 851,1| 651,1| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 15 201,3| 15 151,3| 9 851,1| 651,1| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
787 |Рівненська обласна | 11 336,6| 11 286,6| 7 295,7| 740| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 11 336,6| 11 286,6| 7 295,7| 740| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
788 |Сумська обласна | 12 886,2| 12 836,2| 8 363,1| 685,1| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 12 886,2| 12 836,2| 8 363,1| 685,1| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
789 |Тернопільська обласна| 13 069,5| 13 019,5| 8 444,1| 825| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 13 069,5| 13 019,5| 8 444,1| 825| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
790 |Харківська обласна | 19 309,8| 19 259,8| 12 594,5| 1 173,3| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 19 309,8| 19 259,8| 12 594,5| 1 173,3| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
180408|Видатки на ліквідацію| | | | |
|наслідків аварії на | | | | |
|очисних спорудах | | | | |
|міста Харкова | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
791 |Херсонська обласна | 11 993,9| 11 943,9| 7 710| 752,2| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 11 993,9| 11 943,9| 7 710| 752,2| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
792 |Хмельницька обласна | 14 064| 14 014| 9 145,9| 796,3| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 14 064| 14 014| 9 145,9| 796,3| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
793 |Черкаська обласна | 13 202,5| 13 152,5| 8 572,4| 795| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 13 202,5| 13 152,5| 8 572,4| 795| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
794 |Чернівецька обласна | 8 125,6| 8 075,6| 5 226,6| 695| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 8 125,6| 8 075,6| 5 226,6| 695| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
795 |Чернігівська обласна | 13 752,4| 13 702,4| 8 910,4| 1 008,1| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 13 752,4| 13 702,4| 8 910,4| 1 008,1| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
796 |Київська міська | 20 254| 20 204| 13 063,1| 1 373| 50
|державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 20 254| 20 204| 13 063,1| 1 373| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
797 |Севастопольська | 5 501,6| 5 451,6| 3 424,6| 390| 50
|міська державна | | | | |
|адміністрація | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010115|Місцеві державні | 5 501,6| 5 451,6| 3 424,6| 390| 50
|адміністрації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
80 |Конституційний Суд | 27 328,5| 8 040,1| 3 336,2| 177,3|19 288,4
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
020001|Конституційний Суд | 27 328,5| 8 040,1| 3 336,2| 177,3|19 288,4
|України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
854 |Київський | 64 698,3| 63 558,3| 36 535,2| 6 898| 1 140
|національний | | | | |
|університет імені | | | | |
|Тараса Шевченка | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040101|Фундаментальні | 10 722,1| 10 612,1| 7 375| | 110
|дослідження наукових | | | | |
|установ | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040201|Прикладні наукові та | 939,9| 909,9| 625| | 30
|науково-технічні | | | | |
|розробки з | | | | |
|пріоритетних напрямів| | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040203|Державне замовлення у| 213| 213| | |
|сфері науки | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
040207|Інші заходи у сфері | 170| 170| | |
|наукової та | | | | |
|науково-технічної | | | | |
|діяльності | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
070602|Вищі заклади освіти | 52 653,3| 51 653,3| 28 535,2| 6 898| 1 000
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
868 |Державний комітет | 10 033| 6 333| 2 320,8| 412,9| 3 700
|України з питань | | | | |
|регуляторної політики| | | | |
|та підприємництва | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
010113|Апарат міністерств, | 10 033| 6 333| 2 320,8| 412,9| 3 700
|інших центральних | | | | |
|органів виконавчої | | | | |
|влади та їх місцевих | | | | |
|органів | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
90 |Генеральна |139 985,9| 136 985,9| 78 178,4| 8 233,5| 3 000
|прокуратура України | | | | |
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
060300|Прокуратура |139 985,9| 136 985,9| 78 178,4| 8 233,5| 3 000
------+---------------------+---------+----------+---------+--------+--------
|Всього |32627545,|31 036 685|6166592,1|949999,1|1 290
| | 8 | | | | 860,8
-----------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

----------------------------------------------------------------------
| Спеціальний фонд | Разом:
+--------------------------------------------------------|
| Всього | поточні | з них: | капітальні|
| | | | |
| | |-------------------| |
| | | оплата |кому- | |
| | | праці |нальні | |
| | | |послуги | |
| | | |та енер- | |
| | | |гоносії | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 305 216,3| 287 739,1| 36 425,7| 28 543,6| 17 477,2| 1 534 514,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 56 100
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 6 605
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 249 076,8| 231 961,9| 10 278,7| 24 353,3| 17 114,9| 1 051 332,9
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 4 000| 4 000| | 306,1| | 195 424,1
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 52 139,5| 51 777,2| 26 147| 3 884,2| 362,3| 222 639,5
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 246,6
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 166,6
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 27 367,8| 21 252,9| 4 104,2| 3 183,9| 6 114,9| 185 389
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 22 309,3
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 83 781,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 670| 1 570| 635,6| | 100| 17 468,4
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 9 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 107,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 497,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 143,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 032,1
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 25 697,8| 19 682,9| 3 468,6| 3 183,9| 6 014,9| 33 605,1
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 680,5
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 3 948,5
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 215
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 6 600
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 199 385,3| 3 680,1| 1 088,1| 263,5| 195 705,2| 2 511 008,7
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 201| 201| | 201| | 7 744
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 5 087
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 348
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 650
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 3 193,5| 2 943,2| 935,8| 62,2| 250,3| 24 075,6
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 585| 535,9| 152,3| 0,3| 49,1| 1 998,3
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 850 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 55 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 138 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 500
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 223 400
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 5 800
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 195 405,8| | | | 195 405,8| 195 405,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 24 022,3| 21 189,1| 4 575,4| 2 898,6| 2 833,2| 168 436,3
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+---------- -
| 4 385,2| 3 026,9| | 150| 1 358,3| 42 344,7
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 76,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 439,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 7 057,3
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 100| 100| | | | 9 671
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 483
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 959
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 500
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 600
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 6 783| 5 884| 1 787,3| 900| 899| 7 613,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 61,7| 54,7| 30,3| | 7| 249,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 500
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 430
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 40
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 20
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 40| 37| 16| | 3| 291,8
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 059,2| 989,2| 374,9| 56| 70| 2 808,4
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 59,5
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 16 750
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 300
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 944
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 800
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 25 400
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 022,3
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 000| 900| 226,4| 74,8| 100| 2 367
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 8 500
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 20| 20| 10,4| 0,7| | 52
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 10 573,2| 10 177,3| 2 130,1| 1 717,1| 395,9| 18 609,3
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 6 548,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 15 990,8| 7 645,4| 5 490,6| 182,7| 8 345,4| 723 651,1
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 21 885,1
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 302 448
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 15 787,8| 7 472,4| 5 440,6| 182,7| 8 315,4| 356 667,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 19 292,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 6 300
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 6 953,1
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 978,8
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 3 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 150
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 203| 173| 50| | 30| 881,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 94,9
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 25 716,8| 20 574,8| 5 121| 469,6| 5 142| 187 762,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 28| 28| | | | 1 888,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 253
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 350
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 160| 160| 36| 15,6| | 559,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 161
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 398,8| 356,8| 42| 14| 42| 1 724,5
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 25 130| 20 030| 5 043| 440| 5 100| 162 735,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 740,1
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 13 850
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 500
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 22 658| 17 194,2| 3 892,1| 1 213,9| 5 463,8| 236 719,6
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 61,3| 61,3| | | | 2 639,6
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 100
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 8| 8| 2| | | 744,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 688,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 182,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 157,5| 148,5| 13,8| 66,8| 9| 4 732
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 166| 149| 28,7| 21| 17| 1 448,3
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 18 582,3| 14 022,7| 3 194,4| 940,3| 4 559,6| 48 358,6
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 700| 630| 305,5| | 70| 1 712,3
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 153,3
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 4| 4| | | | 174,4
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 486
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 23 241,4
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 50 460,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 8 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 515,1| 475,1| 17,7| 57,6| 40| 17 781
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 902,4| 1 172,7| 118,8| 104,3| 729,7| 36 689,2
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 364,4| 332,9| 115,5| 12,7| 31,5| 10 899,1
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 72| 72| 51,9| | | 136,1
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 20 000
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 411
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 125| 118| 43,8| 11,2| 7| 1 503,3
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 500
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 678
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 767 089,3| 750 230,8| 99 102,5| 82 226,7| 16 858,5| 2 720 728,6
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 80
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 416 689,3| 415 830,8| 47 402,5| 82 226,7| 858,5| 2 055 571,3
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 60 200| 60 200| | | | 60 200
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 2 000| 2 000| | | | 6 289,6
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 15 000| | | | 15 000| 20 594
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 60 200| 60 200| | | | 60 200
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 51 700| 51 700| 51 700| | | 71 700
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 500
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 300| 300| | | 1 000| 3 252,6
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 11 606,1
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 2 000| 2 000| | | | 17 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 58 000| 58 000| | | | 58 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 100 000| 100 000| | | | 350 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 735
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 880 794,8| 725 552,4|218 217,6| 91 392,1| 155 242,4|2 536 040,9
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 155,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 5 187,9| 5 086,6| 777,1| 840| 101,3| 63 795
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 9 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 25 000| 19 000| 10 500| 1 104| 6 000| 38 931,7
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 227
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 219,7| 219,7| 126,7| | | 9 550,6
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 11 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 900
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 505| 505| 50| 7,9| | 13 307,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 100| 100| | 100| | 7 385,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 6 753,1
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 471,6| 1 438,6| 303| 183,7| 33| 15 365,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 96 625,8| 87 607,7| 19 603,6| 11 443,9| 9 018,1| 492 621,8
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 68,4| 68,4| 4,5| 11,6| | 3 105,1
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 96 824,1| 82 388| 21 253,3| 16 252,2| 14 436,1| 261 429
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 618 305,4| 507 354,2|164 847,6| 61 121,6| 110 951,2| 1 334 219,2
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 594,1| 1 159,1| 299,7| 176| 435| 3 050,6
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 915,9
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 14 000| 915| | | 13 085| 108 143,9
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 892,8| 1 570,1| 452,1| 151,2| 322,7| 86 494,2
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 496,5
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 25 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 45,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 82,5
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 37,5
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 094,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 407,6
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 854,9
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 670,7
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 7 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 000
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 19 000| 18 140| | | 860| 19 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 280 426,6| 220 757,5| 54 004,6| 30 832| 59 669,1| 1 229 743,5
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 3 132,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 14 428,9
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 9 768,2| 8 544,3| 2 770,1| 766,6| 1 223,9| 35 768,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 8 524
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 132,2
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 364,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 162 870| 116 825,5| 34 852,5| 22 229,3| 46 044,5| 237 493,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 3 749,4| 3 330,9| 889,8| 1 206,3| 418,5| 18 098,6
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 774,6
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 3 585,6| 2 876,7| 463,1| 79,9| 708,9| 18 785,2
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 4 926,4| 4 124,8| 100| 341,8| 801,6| 60 876,9
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 10 979,1| 8 962,7| 577,2| 1 032,8| 2 016,4| 172 495,8
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 8 464,1| 17 729,4| 2| 1 166,4| 734,7| 37 627
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 10 338| 8 937,6| 110| 787,5| 1 400,4| 30 692,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 256,2| 251,2| 37| 4,6| 5| 3 011,1
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 202,1| 1 109,9| 231,5| 61,1| 92,2| 6 345,7
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 56 096,3| 50 924,2| 11 580,9| 2 926,5| 5 172,1| 231 261,2
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 672,3| 1 585,5| 477,4| 38,6| 86,8| 9 151,7
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 5 000
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 6 148,9| 5 214,8| 1 848,1| 177,6| 934,1| 100 115,5
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 000
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 76 409,2
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 36 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 13 900
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 57 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 47 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 170| 150| 18| 3| 20| 1 888,8
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 200| 190| 29| 10| 10| 465,6
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 458 629,5| 434 102,2| 9 263,6| 8 463,4| 24 527,3| 959 186,4
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 2 407,2| 2 232,2| 77| 225,5| 175| 70 414,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 122,9
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 331,2| 1 238,7| 370,4| 62,1| 92,5| 6 925
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 5 532,7
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 559,3
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 3 975,1| 3 612,9| 766,8| 990,8| 362,2| 9 963,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 898,5| 898,5| 128,1| 170| | 1 242,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 19,6
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 369 087| 369 087| | | | 369 087
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 25 641
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 25 633,5| 24 790,5| 4 810,1| 5 436,2| 843| 227 378,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 639| 946,6| 36,4| | 692,4| 59 820,8
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 10 000| 6 700| 990,1| 300| 3 300| 27 861,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 3 500
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 43 440
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 3 730
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 14 080
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 5 630
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 18 789,7| 15 297,6| 1 616,2| 1 192,2| 3 492,1| 44 658,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 2 198,3| 2 072,9| 468,5| 86,6| 125,4| 15 654
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 255
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 22 670| 7 225,3| | | 15 444,7| 22 670
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 48 725| 43 700,3| 163,9| 414,9| 5 024,7| 519 384,2
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 874,8| 869,8| | 246| 5| 6 421,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 302| 302| 95,9| 8,1| | 3 133,9
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 312
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 158,7| 148,7| 33,6| 53,1| 10| 2 539,6
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 100| 100| 25| 16,8| | 229,3
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 129,2
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 26,3| 26,3| | 19,1| | 1 595,6
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 8,2| 8,2| 1,9| 4| | 3 253,7
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 255| 245,3| 7,5| 67,8| 9,7| 15 161,9
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 75 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 85 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 180
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 40 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 850
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 916,4
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 9 485,2
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 47 000| 42 000| | | 5 000| 242 279,6
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 10 090
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 19 806
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 42| 42| 6| | | 88 672,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 12| 12| | | | 4 430,7
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 3 151
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 6 302
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 900
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 600
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 30| 30| 6| | | 236,5
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 52,5
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 25 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 10 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 10 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 3 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 15 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 9 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 291 151,1| 258 149,5| 48 474,8| 23 446,1| 33 001,6|1 205 085,3
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 6 761,3
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 3 525| 3 525| | | | 49 800,1
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 580| 580| 300| | | 35 950,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 456,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 600
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 400,1
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 594| 594| | | | 4 549,6
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 928,3
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 32 377,6| 26 744,8| 6 303,9| 4 620,3| 5 632,8| 102 556,5
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 63 191| 50 548| 8 635,8| 14 951,5| 12 643| 149 745,8
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 785,7| 723,9| 6| 185,7| 61,8| 2 505,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 3 865,2
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 490,9
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 819,3| 789,3| 230| 184| 30| 2 380,7
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 015
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 160,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 800
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 243
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 411,1
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 200
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 436,8
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 669,5| | | | 669,5| 7 169,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| -650| | | | -650| -650
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 267
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 500
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 56 00,6
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 51 993
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 9 676| 9 676| 56,6| 8| | 154 676
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 87 084| 87 084| | | | 87 084
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 49 721
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 17 910
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 150 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 25 000| | | | 25 000| 25 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| -25 000| | | | -25 000| -25 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 2 784 971,8| | | |2 784 971,8| 2 784971,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| -50 446| | | | -50 446| -50 446
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
|-2 596 011,8| | | |-2 596011,8|-2 596 011,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| -138 514| | | | -138 514| -138 514
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 7 507,3
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 5 326,1
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 592,5
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 4 819,2| 4 197,2| 1 647,5| 169,1| 622| 21 067,4
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 122,1
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 510,8| 510,8| | | | 510,8
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 500
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 20 387
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 5 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 86 645| 72 763,5| 31 295| 3 327,5| 13 881,5| 176 119,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 524| 413| | | 111| 2 024
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 36 638,8| 30 534,4| 4 891,8| 3 088,2| 6 104,4| 161 787,1
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 23 468,1
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 955,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 11 525,5| 10 724,6| 1 260| 230| 800,9| 18 229,3
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 3 844| 3 165,8| 269,7| 413,5| 678,2| 30 217,4
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 500
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 3 846,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 190,8| 150,8| 54| | 40| 6 652,8
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 100| 85,9| 35| | 14,1| 4 015,6
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 890,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 298,7| 298,7| | | | 14 215,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 7 637,7| 4 581,4| 1 242,7| 390,2| 3 056,3| 15 974,9
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 6 180,1| 5 182,2| 1 464,4| 1 130,7| 997,9| 16 259,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 90
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 6 862| 6 345| 566| 923,8| 517| 17 899
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 868,3
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 704,3
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 14 430,1| 13 520| 3 571,3| 1 896,2| 910,1| 196 993
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 14 430,1| 13 520| 3 571,3| 1 896,2| 910,1| 87 386,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 106 054,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 960
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 874
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 697
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 20,4
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 58 341,4| 49 253,9| 12 478,8| 4 089,7| 9 087,5| 702 800,2
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 20 700| 19 315,9| 5 000,9| 757,4| 1 384,1| 23 296,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 950
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 874
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 100
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 8 221,3| 7 233,6| 2 411,3| 1 556| 987,7| 15 293,9
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 14 647| 10 752| 4 012| 1 561,9| 3 895| 25 170,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 79,8
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 7 064,8| 6 033| 711,3| 561,7| 1 031,8| 106 457,5
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 63,5| 53,5| 4| | 10| 1 207,7
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 244,8| 236,9| 71,3| 11,7| 7,9| 10 714,3
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 180,7
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 325
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 11 750
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 400| | | | 400| 400
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 489 766
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 7 000| 5 629| 268| 361| 1 371| 16 233,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 3 309,5| 3 079,5| 114,5| 329| 230| 1 980 015,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 70
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 812 406
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 164 000
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 583 203
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 200| | | | 200| 58 800
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 31 100
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 10 000
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 17 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 26 000
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 63 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 8 600
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 39 390
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 12 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 10 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 5 500
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 9 400
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 500| 470| | 300| 30| 6 200
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 300| 300| 10,5| | | 12 355,6
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 700| 1 700| | | | 16 155,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 5,4| 5,4| | | | 7 552,6
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 3 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 3 690
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 900
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 300| 300| | | | 65 943,4
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 6 500
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 304,1| 304,1| 104| 29| | 2 249,1
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 7 750,2| 5 956| 1 148,4| 1 430| 1 794,2| 124 864,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 603,1
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 120| 65,8| 10| | 54,2| 807,6
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 37,2| 37,2| 8| | | 3 341
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 234,6| 229,6| 21,1| 59,7| 5| 2 026,3
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 7 358,4| 5 623,4| 1 109,3| 1 370,3| 1 735| 16 877,3
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 42
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 69,3
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 500
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 414,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 230
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 480
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 340
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 340
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 12 750
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 500
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 500
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 23,2
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 337,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 12 956,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 28 060
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 9 500
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 410,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 400
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 500
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 701,6
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 418
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 11 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 182,3
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 355
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 918,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 500
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 92,6
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 187,5
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 500
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 6 046,8| 4 190,6| 1 101,2| 233| 1 856,2| 334 052,1
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 138| 138| 10,2| | | 121 182,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 58 794,4
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 107 457,9
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 25 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 780| 756| 425| | 24| 3 482,3
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 17| 17| 8,2| | | 77,3
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 363| 843| 232,3| 80,2| 520| 4 297,6
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 2 948,9| 2 253,9| 393,3| 126,7| 695| 7 035,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 401,1
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 5,5| 2,8| | | 2,7| 132,7
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 94,4| 91,4| 2,2| 24,6| 3| 942,1
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 148,2
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 700| 88,5| 30| 1,5| 611,5| 4 100
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 4 218 636,4|3 126 278,2| | |1 092 358,2| 17 030 512
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 20 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 5 400
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 39 568,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 11 268,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 10
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 895 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 360 920,1
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 27 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 84 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 992 945,5
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 33 104,4
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 198 162,2| 198 162,2| | | | 2 175 469,9
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 41 514,9
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 280 965,1
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 512 262,1
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 300 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 3 817 697,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 57 700
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 150 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 31 700| 31 700| | | | 31 700
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 5 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 2 896 416| 2 896 416| | | | 2 896 416
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 10 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 10 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 10 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 200 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 577 429,9
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 092 358,2| | | |1 092 358,2| 1 092 358,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | -611 219
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 3 287,5| 2 434,5| 6| 381,6| 853| 333 270,7
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 3 253,3| 2 400,3| | 371,6| 853| 91 109,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 522,6
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 30 568,6
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 126 066
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 5 612,5
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 21 800
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 5 000
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 532
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 851,3
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 223
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 398,9
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 898,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 34,2| 34,2| 6| 10| | 353,2
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 45 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 834,3
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 500
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 11 699,8| 11 555,7| 3 110,8| 1 615| 144,1| 73 474,7
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 22 927,7
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 5 408,6| 5 358,6| 1 524,8| 1 266| 50| 16 600,7
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 6 291,2| 6 197,1| 1 586| 349| 94,1| 13 229,9
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 12 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 6 153,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 12
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 551,2
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 321 552,4
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 319 996,8
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 555,6
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 12 954,8| 12 954,8| | | | 289 802,3
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 12 954,8| 12 954,8| | | | 270 502,3
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 6 300
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 13 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 20 363,2| 18 960,1| 5 368,7| 1 268,5| 1 403,1| 59 834,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 561,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 3 297,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 141,1
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 981,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 517,3
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 453,2| 1 280,1| 307,7| 230,3| 173,1| 3 256,9
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 9 674| 8 674| 2 055| 475| 1 000| 13 887,3
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 860
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 3 200| 2 970| 285| 14,5| 230| 9 901,1
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 6 036| 6 036| 2 721| 548,7| | 7 430
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 9 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 8 000
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 2 800| 2 800| | | | 56 242,5
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 2 800| 2 800| | | | 56 242,5
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 583,6
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 583,6
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 221
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 221
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 17 787,7
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 17 728,1
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 59,6
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 9,9| 9,9| 3,7| | | 10 451,2
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 10 354,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 9,9| 9,9| 3,7| | | 96,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 038,8
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 884,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 154,4
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 24 437| 23 436,2| | 12 354,3| 1 000,8| 351 511,5
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 24 437| 23 436,2| | 12 354,3| 1 000,8| 351 511,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 535,1| 471,7| 153,5| 36,1| 63,4| 3 144,9
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 428,9
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 356
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 535,1| 471,7| 153,5| 36,1| 63,4| 2 360
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 650,5| 507,7| | 100,9| 142,8| 5 363
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 650,5| 507,7| | 100,9| 142,8| 2 463
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 800
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 100
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 17 375,4| 13 375,4| 5 350,8| 655| 4 000| 824 565,4
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 719 420,7
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 57 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 445,7
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 242| 242| 135,5| | | 858,6
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 17 133,4| 13 133,4| 5 215,3| 655| 4 000| 34 932,9
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 5 507,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 400
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 5 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 10 365,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 7 865,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 500
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 501,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 501,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 890,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 120,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 770
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 39 650,6| 33 881,7| 291,1| 7 749,9| 5 768,9| 86 013,3
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 12,4
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 924,3| 924,3| 49,8| 131| | 21 293,6
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 100| 100| | | | 3 822,3
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 782| 762| | 35| 20| 12 124,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 105| 62,3| | | 42,7| 638,9
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 37 739,3| 32 033,1| 241,3| 7 583,9| 5 706,2| 48 121,6
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 707,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 707,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 870| 670| 12| 30| 200| 117 147,8
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 669,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 300
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 20| 20| | | | 1 618
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 500
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 79 610,3
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 850| 650| 12| 30| 200| 30 850
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 600
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 035,7
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 996,7
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 39
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 200 000| 1 200 000| | | | 2 128 109
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 741 015
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 200 000| 1 200 000| | | | 1 387 094
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 11 474,4
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 11 474,4
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 2 740,4| 2 740,4| | | | 487 460,8
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 1 305,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 352 150
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 10 500
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 2 900
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 2 740,4| 2 740,4| | | | 94 740,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 25 715
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 150
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 65 267| 60 525| 13 153,8| 6 638| 4 742| 362 000,3
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 60 555,2| 56 120,9| 12 205,3| 5 760,9| 4 434,3| 241 742,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 500
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 3 566,9| 3 279,2| 769,8| 831,5| 287,7| 53 707,5
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 8 185,4
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 26 737,3
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 15 107,6
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 000
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 951,7| 931,7| 121,2| 42| 20| 1 170,9
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 41,4| 41,4| 12| | | 1 245,1
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 56,3| 56,3| 12| | | 121
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 95,5| 95,5| 33,5| 3,6| | 5 482,8
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 24 980| | | | 24 980| 69 556,3
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 24 980| | | | 24 980| 69 556,3
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 179 868,8| 169 980,5| | 1 865,6| 9 888,3| 200 865,5
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 20 996,7
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 179 868,8| 169 980,5| | 1 865,6| 9 888,3| 179 868,8
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 131| | | | 131| 70 131
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 3 758,2| | | | 3 758,2| 73 758,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| -3 627,2| | | | -3 627,2| -3 627,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 9 361,8
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 5 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 4 361,8
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 48 589,4
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 11 118,2
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 37 290,5
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 90,7
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 90
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 9 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 9 000
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 80| 80| 13,5| 21,7| | 7 553,8
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 80| 80| 13,5| 21,7| | 7 553,8
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 373,3| 334,2| 76,2| 59,3| 39,1| 19 203,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 373,3| 334,2| 76,2| 59,3| 39,1| 19 203,7
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 404| 402| 122,8| 45,7| 2| 11 546,1
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 404| 402| 122,8| 45,7| 2| 11 546,1
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 109,6| 1 079,6| 201,5| 115,6| 30| 18 419,6
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 109,6| 1 079,6| 201,5| 115,6| 30| 18 419,6
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 732,6| 667,7| 242,8| | 64,9| 15 792,6
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 732,6| 667,7| 242,8| | 64,9| 15 792,6
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 290,5| 285,3| 104,4| | 5,2| 15 463,60
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 290,5| 285,3| 104,4| | 5,2| 15 463,6
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 029,8| 932,6| 170,9| 134,2| 97,2| 12 790
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 029,8| 932,6| 170,9| 134,2| 97,2| 12 790
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 086,4| 1 036,3| 200,7| 90,4| 50,1| 15 049,2
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 086,4| 1 036,3| 200,7| 90,4| 50,1| 15 049,2
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 451,6| 1 355,4| 166,2| 477,7| 96,2| 14 106,9
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 451,6| 1 355,4| 166,2| 477,7| 96,2| 14 106,9
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 434,4| 350,4| 139,6| 1| 84| 18 189,4
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 434,4| 350,4| 139,6| 1| 84| 18 189,4
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 306,6| 306,6| 102,8| 5| | 14 111,1
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 306,6| 306,6| 102,8| 5| | 14 111,1
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 517,9| 507,1| 106,9| 11,9| 10,8| 14 613,1
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 517,9| 507,1| 106,9| 11,9| 10,8| 14 613,1
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 075,8| 782,5| 172| 90,8| 293,3| 15 790,2
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 075,8| 782,5| 172| 90,8| 293,3| 15 790,2
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 282,4| 224,4| 89,4| 1| 58| 12 629,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 282,4| 224,4| 89,4| 1| 58| 12 629,7
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 369| 369| 118,4| | | 18 676,5
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 369| 369| 118,4| | | 18 676,5
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 498,7| 418,7| 108,6| 10| 80| 15 700
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 498,7| 418,7| 108,6| 10| 80| 15 700
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 582| 469,6| 156,2| 18,2| 112,4| 11 918,6
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 582| 469,6| 156,2| 18,2| 112,4| 11 918,6
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 701,6| 434,4| 88,2| 63,5| 267,2| 13 587,8
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 701,6| 434,4| 88,2| 63,5| 267,2| 13 587,8
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 341,5| 300,9| 97,3| 1,8| 40,6| 13 411
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 341,5| 300,9| 97,3| 1,8| 40,6| 13 411
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 12 208,9| 1 329,2| 105,9| 360,8| 10 879,7| 31 518,7
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 2 208,9| 1 329,2| 105,9| 360,8| 879,7| 21 518,7
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 10 000| | | | 10 000| 10 000
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 483,7| 398,7| 72,1| 6| 85| 12 477,6
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 483,7| 398,7| 72,1| 6| 85| 12 477,6
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 623,5| 479| 75| 60,9| 144,5| 14 687,5
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 623,5| 479| 75| 60,9| 144,5| 14 687,5
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 414,4| 312,4| 72,8| 20,6| 102| 13 616,9
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 414,4| 312,4| 72,8| 20,6| 102| 13 616,9
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 263,6| 238,6| 90,6| 1| 25| 8 389,2
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 263,6| 238,6| 90,6| 1| 25| 8 389,2
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 580| 474,5| 143,4| 31,4| 105,5| 14 332,4
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 580| 474,5| 143,4| 31,4| 105,5| 14 332,4
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 736,5| 736,5| 346,6| 37,3| | 20 990,5
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 736,5| 736,5| 346,6| 37,3| | 20 990,5
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 897,8| 725,8| 103,4| 23,4| 172| 6 399,4
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 897,8| 725,8| 103,4| 23,4| 172| 6 399,4
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 27 328,5
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 27 328,5
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 27 451,9| 20 494,3| 4 730,4| 1 674,7| 6 957,6| 92 150,2
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 1 170| 1 020| 430| 27| 150| 11 892,1
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 930| 820| 340| 20| 110| 1 869,9
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 100| 100| | | | 313
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 170
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 25 251,9| 18 554,3| 3 960,4| 1 627,7| 6 697,6| 77 905,2
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 10 033
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| | | | | | 10 033
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 7 924,9| 3 021,5| 21,5| | 4 903,4| 147 910,8
| | | | | |
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 7 924,9| 3 021,5| 21,5| | 4 903,4| 147 910,8
+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
| 9 363 242,7|7 637 473,7|548 926,6|321 375,9| 1 725 769|41 990 788,5
| | | | | |
----------------------------------------------------------------------

Додаток N 4
до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2001 рік"

Показники
взаємовідносин Державного бюджету України з бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя на 2001 рік

---------------------------------------------------------------------
Адміністративно-|Нормативи від- | Міжбюджетні трансферти
територіальні |рахувань від |------------------------------------
одиниці |загальнодер- |Дотації вирівнювання з|Кошти, що |
|жавних подат- |державного бюджету |передаються |
|ків, зборів |----------------------|до держав- |
|(обов'яз- |Обсяг |Нормативи |ного |
|кових плате- |дотацій |щоденного |бюджету з |
|жів) до бюдже- |вирівню- |перерахува- |бюджетів |
|тів адмініст- |вання |ння дотацій |адміністра- |
|ративно-тери- |(тис. |вирівнювання|тивно-тери- |
|торіальних |грн.) |(у відсотках|ріальних |
|одиниць (у | |до обсягу |одиниць |
|відсотках до | |доходів |(тис.грн.) |
|загальної суми)| |загального | |
|---------------| |фонду дер- | |
|Податок|Акциз- | |жавного бюд-| |
|на при-|ний | |жету, що | |
|буток |збір з | |акумулюються| |
|підпри-|вироб- | |на відповід-| |
|ємств |лених в| |ній терито- | |
| |Україні| |рії) | |
| |товарів| | | |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Автономна | 100| 100| | | 50531,5|
Республіка | | | | | |
Крим * | | | | | |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
області: | | | | | |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Вінницька | | | 249291,9| 58,4| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Волинська | | | 176756,3| 62,2| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Дніпропетровська| | | | | 34651,6|
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Донецька | | | 114006,8| 5,4| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Житомирська | | | 217358,1| 58,4| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Закарпатська | | | 241359,2| 79,3| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Запорізька | | | 11798,5| 1,4| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Івано- | | | | | |
Франківська | | | 255124,0| 56,8| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Київська | | | 177163,0| 23,0| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Кіровоградська | | | 159766,0| 50,8| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Луганська | | | 200462,1| 28,5| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Львівська | | | 286997,8| 25,6| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Миколаївська | | | 137259,1| 27,8| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Одеська | | | | | 4572,0|
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Полтавська | | | 91227,9| 6,6| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Рівненська | | | 204151,0| 62,1| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Сумська | | | 122599,4| 17,1| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Тернопільська | | | 213343,7| 99,7| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Харківська | | | 116970,0| 6,9| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Херсонська | | | 178544,3| 78,4| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Хмельницька | | | 205779,6| 68,4| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Черкаська | | | 164107,3| 28,7| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Чернівецька | | | 140396,5| 91,7| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
Чернігівська | | | 147212,0| 23,4| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
міста: | | | | | |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
м.Київ | 100| | | | 2260230,1|
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
м.Севастополь | | | 6023,3| 4,4| |
----------------+-------+-------+---------+------------+------------+
ВСЬОГО | | |3817697,8| | 2349985,2|
---------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

------------------------------------------------------------------------------
|Обсяг доходів |Обсяг власних
-------------------------------------------------|загального |та закріпле-
Субвенції на: (тис.грн.) |фонду держав- |них за місце-
-------------------------------------------------|ного бюджету |вими бюджета-
надання |ліквіда-|викона-|реконстру-|соціаль-|відповідно до |ми загально-
пільг та |цію |ння |кцію та |но-еко- |статті 42 |державних
житлових |наслід- |функцій|реставра- |нимічний|Закону України|податків і
субсидій |ків |столиці|цію |розвиток|"Про Державний|зборів
населенню |надзви- |України|Одеського |міст |бюджет України|(обов'язкових
на оплату |чайних | |оперного |Севасто-|на 2001 рік" |платежів)
електро- |ситуацій| |театру та |поля та |(тис.грн.) |відповідно до
енергії, | | |збереження|Великої | |статті 37
природного і| | |історичної|Ялти | |Закону
скрапленого | | |забудови у| | |України "Про
газу та | | |централь- | | |Державний
житлово- | | |ній | | |бюджет
комунальних | | |частині | | |України на
послуг | | |м.Львова | | |2001 рік"
| | | | | |(тис.грн.)
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
63106,3| | | | 10000| 463557| 369751,6
| | | | | |
| | | | | |
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
| | | | | |
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
123292,9| | | | | 439898| 224233,5
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
76835,1| 1000| | | | 284345| 125830,0
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
186402,6| | | | | 1553617| 988299,7
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
248898,0| 5000| | | | 2122743| 1238144,4
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
77163,8| | | | | 372072| 163669,7
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
48688,4| 30000| | | | 304326| 139580,7
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
80546,1| | | | | 871528| 507311,2
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
| | | | | |
92679,0| 10000| | | | 449026| 169389,2
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
135293,4| 5000| | | | 768799| 280510,8
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
71743,1| | | | | 314380| 158086,7
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
134260,3| | | | | 757339| 454140,5
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
236958,0| | | 10000| | 1234796| 421135,1
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
49639,2| 11700| | | | 493583| 228505,7
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
100884,9| | | 10000| | 1354580| 635547,2
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
137257,9| | | | | 1374898| 324794,6
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
92773,6| | | | | 328888| 123937,1
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
89119,4| | | | | 715494| 230453,2
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
74594,2| | | | | 213935| 110558,3
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
187251,9| | | | | 1697136| 623354,9
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
56952,0| | | | | 227765| 163425,7
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
89015,6| | | | | 301064| 179839,2
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
83483,7| | | | | 571159| 206848,2
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
25961,3| | | | | 153184| 122771,4
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
155287,7| | | | | 629322| 179044,5
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
| | | | | |
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
164062,1| | 150000| | | |
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
14265,5| | | | 31700| 138262|
------------+--------+-------+----------+--------+--------------+-------------
2896416,0| 62700| 150000| 20000| 41700| 18135696| 8369163,1
------------------------------------------------------------------------------

* У складі доходів загального фонду державного бюджету не враховані надходження від податку на прибуток підприємств та акцизного збору з вироблених в Україні товарів

* У складі власних та закріплених загальнодержавних податків і зборів не враховані надходження від податку на прибуток підприємств та акцизного збору з вироблених в Україні товарів

Додаток N 5
до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2001 рік"

Розмежування видатків бюджету між державним та
місцевими бюджетами

I. Видатки державного бюджету

До видатків державного бюджету належать видатки на:

1) державне управління:

а) законодавчу владу;

б) виконавчу владу;

в) Президента України;

2) судову владу;

3) міжнародну діяльність;

4) фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу, міжнародні наукові та інформаційні зв'язки державного значення;

5) національну оборону;

6) правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави (крім закладів і заходів, визначених у пункті 2 розділів II, III);

7) освіту:

а) загальну середню освіту:

спеціалізовані школи (в т.ч. школи-інтернати), засновані на державній власності;

загальноосвітні школи соціальної реабілітації;

б) професійно-технічну освіту (навчальні та інші заклади освіти, засновані на державній власності);

в) вищі навчальні заклади, засновані на державній формі власності;

г) післядипломну освіту (крім закладів і заходів, визначених у підпункті "г" пункту 3 розділу II);

д) позашкільні навчальні заклади та заходи з позашкільної роботи з дітьми;

ж) інші заклади та заходи в галузі освіти;

8) охорону здоров'я:

а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують специфічні загальнодержавні функції, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

б) спеціалізовану, високоспеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спеціалізовані медико-санітарні частини, спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів Великої Вітчизняної війни);

г) санітарно-епідеміологічний нагляд (санітарно-епідеміологічні станції, дезінфекційні станції, заходи боротьби з епідеміями);

д) інші заклади охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

9) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) державні спеціальні пенсійні програми (пенсії військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та членам їх сімей, пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, пенсії, призначені за іншими пенсійними програмами);

б) державні програми соціальної допомоги (грошова допомога біженцям; компенсації на медикаменти; програма протезування; програми і заходи із соціального захисту інвалідів; відшкодування збитків, заподіяних громадянам; заходи, пов'язані з поверненням в Україну кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України; щорічна разова грошова допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни; довічна стипендія для учасників бойових дій; кошти, що передаються до Фонду соціального страхування на випадок безробіття; часткове покриття витрат на виплату заборгованості з регресних позовів шахтарів);

в) державну підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів, які мають статус всеукраїнських;

г) державні програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

д) державну підтримку молодіжних громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

ж) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;

10) культуру і мистецтво:

а) національні та державні бібліотеки, музеї і виставки національного значення, заповідники національного значення, міжнародні культурні зв'язки;

б) національні театри, національні філармонії, національні та державні музичні колективи і ансамблі, інші заклади і заходи по мистецтву;

в) державну підтримку громадських організацій культури і мистецтва при здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з питань культури і мистецтва, розвитку суспільної моралі і гуманізму, охорони пам'яток історії та культури, відтворення культури національних меншин і встановлення зв'язків з українською діаспорою;

г) державні програми розвитку кінематографії;

д) державну архівну справу;

11) державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси, книговидання, інформаційних агентств;

12) фізичну культуру і спорт:

а) державні програми підготовки резерву та складу національних команд та забезпечення їх участі у змаганнях державного і міжнародного значення (утримання центральних спортивних шкіл вищої спортивної майстерності, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, формування національних команд, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань державного значення з традиційних та нетрадиційних видів спорту; підготовка і участь національних збірних команд в олімпійських та параолімпійських іграх, у тому числі фінансова підтримка баз олімпійської підготовки);

б) державні програми з інвалідного спорту та реабілітації (центр "Інваспорт", участь у міжнародних змаганнях з інвалідного спорту, навчально-тренувальні збори до них);

в) державні програми фізкультурно-спортивної спрямованості (фінансова підтримка всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості);

13) державні програми підтримки регіонального розвитку та розвитку пріоритетних галузей економіки;

14) програми реставрації пам'яток архітектури державного значення;

15) державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики;

16) державні інвестиційні проекти;

17) державні програми щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;

18) створення та поповнення державних запасів і резервів;

19) обслуговування державного боргу;

20) проведення виборів та референдумів;

21) інші програми, які мають виключно державне значення.

II. Видатки, які здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів

До видатків, які здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів, належать видатки на:

1) державне управління:

а) представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки Крим;

б) обласні ради;

2) правоохоронну діяльність:

а) підрозділи дорожньо-патрульної служби і дорожнього нагляду та республіканське Автономної Республіки Крим і обласні органи управління;

б) приймальники-розподільники для неповнолітніх;

в) спеціальні приймальники-розподільники;

г) професійно-пожежну охорону (республіканське Автономної Республіки Крим і обласні органи управління та підрозділи);

д) адресно-довідкові бюро;

3) освіту:

а) загальну середню освіту для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, санаторні школи-інтернати; загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків, визначених у підпункті "в" пункту 3 розділу III, та дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей);

б) професійно-технічну освіту (навчальні та інші заклади освіти, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим і виконують державне замовлення);

в) вищу освіту (вищі заклади освіти I, II, III та IV рівнів акредитації, що знаходяться у комунальній власності);

г) післядипломну освіту (інститути післядипломної освіти вчителів та центри і заходи з підвищення кваліфікації державних службовців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, постійно діючі курси (центри) підвищення кваліфікації працівників соціально-культурної сфери та агропромислового комплексу, що знаходяться у комунальній власності);

д) позашкільну освіту (заходи з позашкільної роботи з дітьми, позашкільні навчальні заклади республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного підпорядкування);

ж) інші заклади та заходи в галузі освіти, освітні програми республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення;

4) охорону здоров'я:

а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення);

б) спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, будинки дитини, станції переливання крові);

в) санаторно-реабілітаційну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації);

г) інші державні програми медико-санітарного забезпечення республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення (медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, бази спецмедпостачання, центри здоров'я і заходи санітарної освіти, інші програми і заходи);

5) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) державні програми соціального захисту та соціального забезпечення: допомога по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям; виплати компенсації реабілітованим; дитячі будинки-інтернати; навчання та трудове влаштування інвалідів; будинки-інтернати для престарілих і інвалідів; будинки-інтернати для дітей-інвалідів; центри по нарахуванню пенсій; притулки для неповнолітніх (крім притулків, визначених у підпункті "а" пункту 4 розділу III);

б) республіканські (Автономної Республіки Крим) і обласні програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

в) інші соціальні програми республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення;

6) культуру і мистецтво:

а) республіканські (Автономної Республіки Крим) та обласні бібліотеки, музеї і виставки;

б) філармонії, музичні колективи і ансамблі, театри, палаци і будинки культури республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, інші заклади та заходи у галузі мистецтва;

в) програми підтримки кінематографії, кінопрокату та відеомережі;

г) інші культурно-мистецькі програми республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення;

7) програми підтримки республіканських (Автономної Республіки Крим) і обласних редакцій телерадіомовлення та друкованих періодичних видань;

8) фізичну культуру і спорт:

а) державні програми з розвитку фізичної культури і спорту (навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, заходи з фізичної культури і спорту республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення);

б) державні програми з інвалідного спорту і реабілітації (республіканський (Автономної Республіки Крим) та обласні центри з інвалідного спорту і реабілітаційні школи; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з інвалідного спорту республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення);

в) республіканські (Автономної Республіки Крим) та обласні програми фізкультурно-спортивної спрямованості (фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та спортивних споруд);

9) реставрацію та охорону пам'яток архітектури республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення;

10) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг за напрямами використання, визначеними обласними радами;

11) обслуговування боргу бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;

12) програми природоохоронних заходів республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення;

13) фінансування інших програм, затверджених відповідною радою згідно із законодавством.

III. Видатки, які здійснюються з районних бюджетів, бюджетів міст республіканського
(Автономної Республіки Крим) та обласного значення

До видатків, які здійснюються з районних бюджетів, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, належать видатки на:

1) державне управління:

а) органи місцевого самоврядування міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення;

б) органи місцевого самоврядування районного значення;

2) правоохоронну діяльність:

а) підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду;

б) підрозділи професійно-пожежної охорони;

3) освіту:

а) дошкільну освіту (у містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення);

б) загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади, у тому числі: школи-дитячі садки (для міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, вечірні (змінні) школи;

в) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені піклування батьків, дитячі будинки (у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені піклування батьків, дитячих будинків формується на території відповідного міста чи району), дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, допомога на дітей, які перебувають під опікою і піклуванням;

г) позашкільну освіту (позашкільні навчальні заклади і заходи з позашкільної роботи з дітьми);

д) інші заклади та заходи в галузі освіти, освітні програми місцевого значення;

4) охорону здоров'я:

а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки);

б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров'я і заходи по санітарній освіті);

5) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) державні програми соціального забезпечення: притулки для неповнолітніх (у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості дітей, які перебувають в цих закладах, формується на території відповідного міста чи району); районні та міські програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї; територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому;

б) державні програми соціального захисту: пільги ветеранам війни і праці, допомога сім'ям з дітьми, додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

в) програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;

6) програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

7) театри, бібліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей;

8) програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації місцевого значення;

9) державні програми розвитку фізичної культури і спорту: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх типів (крім шкіл республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення); заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення;

10) реставрацію та охорону пам'яток архітектури місцевого значення;

11) транспорт, дорожнє господарство місцевого значення, експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);

12) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення;

13) обслуговування боргу районних бюджетів та бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення;

14) програми природоохоронних заходів місцевого значення;

15) заходи з організації рятування на водах;

16) фінансування інших програм, затверджених відповідною радою згідно із законодавством.

IV. Видатки, які здійснюються з бюджетів міст районного
значення, сіл, селищ та їх об'єднань

До видатків, які здійснюються з бюджетів міст районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань, належать видатки на:

1) органи місцевого самоврядування міст районного значення, сіл, селищ;

2) освіту:

дошкільну освіту;

загальну середню освіту (школи-дитячі садки);

позашкільну освіту;

3) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти);

4) програми і заходи місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

5) місцеві програми підтримки житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

6) міські, сільські та селищні палаци культури, клуби та бібліотеки;

7) заходи з розвитку фізичної культури і спорту місцевого значення;

8) транспорт, дорожнє господарство місцевого значення;

9) програми природоохоронних заходів місцевого значення;

10) заходи з організації рятування на водах;

11) фінансування інших програм місцевого значення, затверджених відповідною радою згідно із законодавством.

V. Склад видатків бюджетів міст Києва та Севастополя

До складу видатків бюджетів міст Києва та Севастополя включаються видатки, визначені для обласних бюджетів, бюджетів міст обласного і районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань.

Розподіл видатків бюджетів міст Києва та Севастополя між міським бюджетом та іншими бюджетами, що входять до складу бюджетів цих міст, провадиться відповідно Київською та Севастопольською міськими, районними у містах радами.