Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 28 від 31.07.96
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 серпня 1996 р. за N 417/1442

Про затвердження Правил користування
електричною енергією

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Нацкомелектроенергетики
N 1196 від 14.09.99
N 998 від 22.09.
2000
N 1072 від 18.10.
2000
N 393 від 20.04.20
01 )

Згідно з указами Президента України від 8 грудня 1994 року N 738/94 та від 14 березня 1995 року N 213/95 Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила користування електричною енергією (додаються).

2. Ввести в дію Правила користування електричною енергією з 13 серпня 1996 року.

Голова Комісії З.Буцько

Затверджено
постановою Національної
комісії з питань регулювання
електроенергетики України
N 28 від 31.07.96

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 серпня 1996 р. за N 417/1442

Правила
користування електричною енергією

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено згідно з Указом Президента України від 14 березня 1995 року N 213 і визначають взаємовідносини споживачів електроенергії, електропостачальних та електропередавальних організацій.

Термін дії даних Правил поширюється на період до завершення реструктуризації електроенергетичної галузі, зміни форм власності в електроенергетиці та визначення майнових і ринкових стосунків суб'єктів оптового ринку електричної енергії.

Правила є обов'язковими для споживачів, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які здійснюють виробництво, передачу та постачання електричної енергії.

НКРЕ в установленому порядку буде вносити зміни до цих Правил, враховуючи зміни в чинному законодавстві, а також реальні зміни взаємовідносин в процесі розвитку ринку електричної енергії.

Зазначені Правила поширюються на всіх споживачів крім населення (за винятком розділу 2). ( Пункт 1.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 998 від 22.09.2000 )

1.2. В Правилах вживаються такі визначення:

Аварійне розвантаження. Режим роботи енергетичної системи, при якому проводиться зменшення потужності електроспоживання для упередження порушення сталості роботи енергосистеми.

Договірна величина споживання електроенергії. Узгоджена в договорі між електропостачальною організацією і споживачем кількість енергії за відповідний розрахунковий період.

Електропостачальна організація (Ліцензіат-постачальник). Суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим або нерегульованим тарифом. (На перехідний період електропостачальною організацією є Державна акціонерна електропостачальна компанія та(або) незалежні постачальники електроенергії, які працюють на договірних умовах).

Електропередавальна організація (Ліцензіат-передавач). Суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, а також енергопостачальники за регульованим тарифом, що здійснюють свою діяльність на закріпленій території. ( Визначення пункту 1.2 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Електростанція споживача (Блок-станція). Електростанція, яка належить споживачеві, працює в енергетичній системі України і підпорядковується її диспетчерському управлінню.

Межа балансової належності. Точка розподілу електричної мережі між електропередавальною організацією і споживачем, яка визначається згідно з балансовою належністю електромережі.

Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. Постачання електричної енергії роздрібним споживачам, яке здійснює незалежний постачальник електроенергії, за нерегульованим тарифом, який визначається відповідно до договору із споживачем.

Постачання електричної енергії за регульованим тарифом. Постачання електричної енергії роздрібним споживачам, яке здійснює місцева електропостачальна компанія за тарифом, що регулюється згідно з умовами, визначеними у ліцензіях на постачання електроенергії за регульованим тарифом.

Розрахунковий період. Період часу, за який визначається кількість спожитої електричної енергії та здійснюються розрахунки за абоновану потужність і спожиту електроенергію. Погоджений сторонами розрахунковий період вказується в договорі. ( Визначення пункту 1.2 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Споживач електричної енергії (Споживач). Суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи, що використовують енергію для власних потреб на підставі договору про її продаж та купівлю. ( Визначення пункту 1.2 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Субспоживач. Споживач, якому електрична енергія постачається електропостачальною організацією через мережі електропередавальних організацій та основного споживача, до мереж якого він приєднаний.

Форс-мажорні обставини. Надзвичайна і непереборна за даних умов сила (стихія, страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, акт вандалізму, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вина чи невиконання з боку суб'єкта договірних відносин своїх зобов'язань, (дію яких неможливо упередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу), яка є обставиною, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

Абонентна плата - оплата споживачем вартості абонованої на поточний рік величини активної потужності на підставі договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі. ( Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Абонована потужність - найбільша величина активної потужності споживача, дозволена до використання згідно з договором про надання доступу до електромережі. ( Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Відключення споживача (від місцевої (локальної) електромережі) припинення подачі електричної енергії споживачу за допомогою відповідної комутаційної апаратури. ( Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Від'єднання споживача (від місцевої (локальної) електромережі) виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на усунення можливості здійснення передачі електричної енергії окремому споживачу з одночасним забезпеченням збереження необхідних рівнів надійності і якості електропостачання існуючих споживачів та субспоживачів. ( Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Договір про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі угода про надання електропередавальною організацією споживачу електричної енергії послуг із забезпечення технічної можливості для передачі абонованої потужності місцевими (локальними) електромережами. ( Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Основний споживач - споживач електричної енергії, мережі якого приєднані до електромереж електропередавальної організації та якими частина електроенергії передається субспоживачам. ( Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Розподільчі рахунки оптового ринку електричної енергії (далі - розподільчі рахунки) - рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території та оптове постачання електричної енергії, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від споживачів, та розрахунків з учасниками оптового ринку електричної енергії. ( Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 393 від 20.04.2001 )

1.3. Відповідно до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) суб'єкти підприємницької діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії незалежно від форм власності повинні отримати ліцензію на відповідний вид діяльності.

Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України видає ліцензії та контролює ліцензовану діяльність виробників електричної енергії, а також організацій, що передають та постачають електроенергію споживачам.

1.4. При порушенні умов та правил здійснення ліцензованої підприємницької діяльності з виробництва, передачі або постачання електричної енергії НКРЕ може зупинити чи анулювати дію ліцензії.

1.5. Ліцензіати-постачальники і ліцензіати-передавачі електричної енергії повинні повідомити інших ліцензіатів, з якими вони знаходяться у відповідних договірних відносинах, та споживачів, яким вони постачають та передають електричну енергію, про зупинення дії або анулювання ліцензії.

Зупинення дії та анулювання ліцензії не відміняє зобов'язання їх перед постачальниками та споживачами, яким вони постачають та передають електричну енергію.

1.6. Організація, що постачає електричну енергію за регульованим тарифом, якщо це не веде до порушення умов та правил її ліцензії, не може відмовити в постачанні електричної енергії іншим постачальникам та споживачам електричної енергії за умов дотримання ними вимог даних Правил та інших нормативно-технічних документів.

Електропередавальна організація, якщо це не веде до порушення умов та правил її ліцензії, не може відмовити в передачі електричної енергії постачальникам електричної енергії, а також в приєднанні до її мереж інших передавачів або споживачів за умов дотримання ними вимог даних Правил та інших нормативно-технічних документів та в укладанні договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі. ( Абзац другий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

1.7. Користування електричною енергією здійснюється на підставі договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі (додаток 1), що укладається між споживачем і електропередавальною організацією, до мереж якої приєднані електроустановки споживача, і договору про постачання електричної енергії (додаток 2), що укладається між електропостачальною організацією і споживачем електричної енергії.

До договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі додається акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності споживача і електропередавальної організації.

У разі укладання субспоживачем договору про постачання електроенергії із електропостачальною організацією субспоживач зобов'язаний укласти з основним споживачем договір про послуги з передачі електроенергії.

Споживачі, абонована потужність яких менша за визначений рівень, установлений НКРЕ за погодженням з Антимонопольним комітетом України, мають право на укладення єдиного договору, яким обумовлюється надання доступу до електромережі та постачання електричної енергії.

Умови договорів можуть змінюватися за погодженням сторін. ( Пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1196 від 14.09.99; в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

1.8. Договір на постачання електричної енергії укладається споживачем з електропостачальною організацією за наявності в неї ліцензії НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії.

Договір про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі укладається споживачем з електропередавальною організацією за наявності в неї ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами.

У договорах наводяться необхідні відомості в обсягах та за формою, які передбачені додатками до договорів (додаток 1 та додаток 2 до цих Правил). (Пункт 1.8 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000)

1.9. Укладання, зміни, розірвання чи продовження дії будь-якого із договорів, зазначених у пункті 1.7, здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства та цих Правил. ( Пункт 1.9 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

1.10. Основні споживачі, які передають та постачають електричну енергію субспоживачам, укладають з електропостачальною організацією договір на загальний (сумарний) обсяг електроенергії. Взаємини споживачів та субспоживачів, у тому числі їх взаємна відповідальність, регулюються договорами про постачання електроенергії та про надання послуг з передачі електричної енергії, що укладаються між ними.

Субспоживач, який уклав договір про постачання електроенергії із електропостачальною організацією, повинен укласти із основним споживачем договір про послуги з передачі електричної енергії.

Основні споживачі не мають права відмовити субспоживачам в укладанні договорів про послуги з передачі електричної енергії, якщо щодо субспоживачів вони є монополістами з передачі електричної енергії.

У разі передачі електричної енергії для населення мережами основного споживача електропостачальна організація за регульованим тарифом повинна укласти з основним споживачем договір про послуги з передачі електричної енергії та відшкодовувати основному споживачу його обгрунтовані витрати. ( Пункт 1.10 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

1.11. Спірні питання щодо умов договорів між споживачем та електропостачальною або електропередавальною організацією вирішуються НКРЕ, Антимонопольним комітетом та судом. ( Пункт 1.11 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

1.12. Нагляд за охороною праці, енергозбереженням та енергетичний нагляд за електроустановками споживачів в Україні здійснюється персоналом підрозділів державних органів, на які покладені відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством України.

2. Технічні умови на підключення
електроустановок споживачів

2.1. Технічні умови на приєднання нових електроустановок, збільшення електричної потужності або зміни вимог до надійності електропостачання споживачів видаються електропередавальною організацією, до мереж якої приєднуються нові чи додаткові потужності.

Запит на отримання технічних умов подається безпосередньо споживачем.

Процедура розроблення і надання замовникам технічних умов установлена постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1999 N 2328 "Про порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу. ( Пункт 2.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

2.2. У запиті, підписаному керівником, мають бути такі вихідні дані:

а) назва об'єкту;

б) місце розташування та ситуаційний план;

в) розрахункове навантаження;

г) введення потужностей по роках;

д) категорійність струмоприймачів споживача за надійністю електроспоживання;

е) дозвіл в установленому порядку на проектно-вишукувальні роботи на цій ділянці і за цією адресою;

ж) інші необхідні для видачі технічних умов дані, за вимогою електропередавальної організації.

2.3. Електропередавальна організація після одержання вихідних даних, згідно із запитом від споживача, видає технічні умови в місячний термін.

При зміні вихідних даних споживач повинен звернутися до електропередавальної організації за уточненням технічних умов.

2.4. В технічних умовах на підключення електроустановок споживача визначаються:

а) точки підключення (підстанція, електростанція або лінії електропередачі, розподільче обладнання, секції розподільчого обладнання, комірки), напруга, на якій мають бути виконані повітряні або кабельні лінії, що живлять об'єкт, очікуваний рівень напруги в точках підключення; в окремих випадках визначається необхідність розробки варіанту спорудження ТЕЦ на базі теплового споживання або розробки варіантів схеми живлення мережі;

б) прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності;

в) обгрунтовані вимоги щодо підсилення існуючої мережі у зв'язку з підключенням нового споживача (збільшення перерізу проводів, потужності трансформаторів, спорудження нових об'єктів мережі тощо);

г) вимоги до компенсації реактивної потужності;

д) вимоги до обліку електроенергії;

е) характеристики мережі електропередавальної організації в точці підключення споживача, необхідні для вибору типу і потужності засобів поліпшення якості електроенергії;

є) спеціальні вимоги щодо встановлення стабілізуючих пристроїв і приладів контролю якості електричної енергії у її приймачів згідно з державним стандартом;

ж) вимоги щодо регулювання добового графіка навантаження;

з) обгрунтовані вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА);

и) специфічні вимоги щодо електроустановок споживачів, до яких приєднуються лінії живлення електропередавальної організації (необхідність резервного живлення, автоматичного захисту на вводах, допустимість паралельної роботи живильних ліній, виділення відповідальних навантажень на окремі резервні лінії живлення для збереження електроживлення цих струмоприймачів при виникненні дефіциту потужності в енергосистемі і т.п.);

і) резервна потужність для споживачів, які будуть підключені у перспективі на договірних умовах;

ї) режим роботи електротермічного устаткування, систем електричного опалення і електроводонагрівання;

й) термін дії технічних умов;

к) вартість або умови визначення вартості підключення;

л) розрахункові значення струмів короткого замикання, вимоги до релейного захисту, автоматики, зв'язку, ізоляції і захисту від перенапруги;

м) рекомендації щодо використання типових проектів електроустановок;

н) інші обгрунтовані вимоги, необхідні для виконання проекту електропостачання.

2.5. Виконання технічних умов на підключення є обов'язковим для всіх споживачів і проектних організацій, яким доручається виконання проекту електропостачання. Термін дії, що вказується в технічних умовах, визначається нормативами часу на проектування, будівництво і реконструкцію об'єкта, його черги чи окремого будівництва і може бути продовжений після погодження з електропередавальною організацією. Технічні умови після закінчення терміну їх дії вважаються недійсними. Нові технічні умови і дозвіл на підключення нових або додаткових потужностей споживач одержує в порядку, встановленому цими Правилами. Якщо проектні роботи в установлений термін не були виконані, а схема розвитку або навантаження електромереж за цей час змінилася, електропередавальна організація має право в односторонньому порядку змінити частково або відмінити повністю технічні умови.

2.6. Споживач за участю проектної організації подає на узгодження з електропередавальною організацією, до початку будівельних робіт на об'єкті, відповідні розділи проекту електропостачання підприємства.

В окремих випадках, коли при проектуванні об'єкту, його черги чи окремого виробництва виникає необхідність часткового відступу від вказаних узгоджених проектних рішень і технічних умов, ці відступи повинні попередньо узгоджуватися проектними організаціями з електропередавальною організацією, яка раніше узгодила проектні рішення і видала технічні умови.

Робочі креслення, розроблені в точній відповідності з проектом, погодженню не підлягають.

В двотижневий термін електропередавальна організація перевіряє відповідність прийнятих проектних рішень технічним умовам і Правилам улаштування електроустановок (ПУЕ) та видає відповідне технічне рішення.

В окремих випадках, коли необхідно провести додаткову перевірку, термін розгляду проекту може бути збільшений до 1 місяця. В тих випадках, коли в розглянутій проектній документації виявлено відхилення від вимог технічних умов чи діючих нормативних документів, електропередавальна організація надсилає споживачу листа з обгрунтуванням відмови в погодженні проекту для внесення проектною організацією змін та доповнень для повторного погодження. ( Абзац п'ятий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Замовник (субспоживач), який отримав технічні умови на підключення від мереж основного споживача, погоджує з останнім проектну документацію на підключення свого об'єкта, черги об'єкта чи окремого будівництва.

2.7. Будівництво нових, розширення і реконструкція діючих електроустановок споживачів виконуються за рахунок коштів споживачів.

2.8. Для отримання від електропередавальної організації технічних умов та дозволу на підключення об'єкта до мереж електропередавальної організації замовник вносить на рахунок електропередавальної організації плату у розмірі, визначеному кошторисом, погодженим з НКРЕ.

3. Допуск до експлуатації електроустановок споживачів

3.1. Електроустановки споживачів, що заново вводяться або реконструюються, повинні бути виконані відповідно до Правил улаштування електроустановок, будівельних норм і правил та інших нормативних документів, бути забезпеченими проектною документацією, погодженою в установленому порядку, та технічною приймально-здавальною документацією.

3.2. Перед пуском в експлуатацію нові або реконструйовані електроустановки проходять приймально-здавальні випробовування і приймаються споживачем від монтажно-налагоджувальної організації за актом відповідно до діючих правил. Після цього споживач за участю головного підрядника надає інспекторам з енергонагляду та нагляду за охороною праці необхідну проектну і технічну приймально-здавальну та випробувальну документацію, надає можливість технічного огляду електроустановки, після чого отримує дозвіл на допуск до експлуатації, який оформлюється у вигляді акта допуску.

3.3. Якщо нові електроустановки споживача (підстанції, мережі тощо) є транзитними чи приєднуються глухими відпайками до ліній електромереж 35 кВ і вище та переходять у власність або повне господарське відання чи передаються у користування електропередавальній організації, технічне приймання та допуск до експлуатації виконує електропередавальна організація.

3.4. Допуск до експлуатації електроустановки може бути здійснений тільки при наявності у споживача відповідного електротехнічного персоналу та особи відповідальної за стан електрогосподарства або договору на обслуговування електроустановок споживача електропередавальною організацією.

3.5. Подання напруги на нові електроустановки здійснюється за наявності акта допуску їх до експлуатації після укладання договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі та договору про постачання електроенергії, установлення та перевірки приладів обліку. ( Пункт 3.5 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

3.6. Електропередавальна організація та інспектори з енергонагляду та нагляду за охороною праці, що надали дозвіл на допуск до експлуатації електроустановки, не несуть відповідальність за правильність її експлуатації споживачем.

3.7. При виявленні в електроустановках споживачів недоліків в монтажі, відхилень від виданих технічних умов на приєднання, відхилень від узгодженої проектної документації, Правил улаштування електроустановок, Будівельних норм та правил та інших нормативних документів або при відсутності підготовленого персоналу для обслуговування зазначених установок допуск їх до експлуатації до усунення виявлених недоліків забороняється.

3.8. Електроустановки споживачів із сезонним характером роботи (дитячі, спортивні табори відпочинку, будинки відпочинку, зони відпочинку і т.п.) щорічно перед їх включенням пред'являються для технічного огляду і допуску їх до експлуатації інспекторам з енергонагляду та нагляду за охороною праці.

Інспекторам з енергонагляду та нагляду за охороною праці пред'являються протоколи випробувань електроустаткування.

Подання напруги на електроустановки із сезонним характером роботи здійснюється після технічного огляду і видачі дозволу на допуск до експлуатації.

4. Взаємовідносини сторін при
експлуатації електроустановок

4.1. Межа відповідальності між споживачами і електропередавальною організацією за стан і обслуговування електроустановок визначається їх балансовою належністю і фіксується в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін, який додається до договору.

4.2. Межа відповідальності між споживачем і електропередавальною організацією за стан і обслуговування електроустановок напругою до 1000 В встановлюється:

а) при повітряному відгалуженні - на перших ізоляторах, встановлених на будівлі або трубостояку;

б) при кабельному вводі - на наконечниках кабеля живлення на вводі в будівлю.

Може бути встановлена інша обгрунтована межа відповідальності.

Відповідальність за стан контактних з'єднань на межі балансової належності електромережі в будинках, що належать житловим організаціям, установам та іншим невиробничим споживачам, несе електропередавальна організація.

4.3. Межа відповідальності за стан і обслуговування електроустановок напругою 1000 В і вище встановлюється:

а) на з'єднувачі прохідного ізолятора повітряної лінії із зовнішньої сторони закритих розподільчих пристроїв і на виході проводу з натяжного затискача портальної відтяжної гірлянди ізоляторів відкритих розподільчих пристроїв;

б) на наконечниках кабельних або повітряних вводів живильних чи розподільчих ліній.

Відповідальність за технічний стан зазначених в підпунктах а) і б) з'єднань несе організація, яка експлуатує підстанції (розподільчі пристрої).

Межа відповідальності за стан і обслуговування ліній електропередачі напругою 1000 В і вище, що мають відгалуження (глухі або через роз'єднувачі), які належать різним організаціям, встановлюється на опорі основної лінії, де виконана відпайка. Відповідальність за стан затискачів, що приєднують відпайку, несе організація, яка є власником основної лінії.

Може бути встановлена інша обгрунтована межа відповідальності, яка обумовлена особливостями експлуатації електроустановок або пристроїв релейного захисту та автоматики (РЗА) і зв'язку.

4.4. Споживач несе відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію електроустановок, які знаходяться в його віданні, за збереження засобів обліку та управління електроспоживанням, пристроїв АЧР та інших засобів системної автоматики, що встановлені на його підстанціях, за раціональним витрачанням електроенергії, додержанням оперативної дисципліни відповідно до цих Правил, своєчасне виконання приписів інспекторів з нагляду за охороною праці, енергонагляду та енергозбереження.

4.5. При наявності особливих умов виробництва та експлуатації електроустаткування (підземні, вибухонебезпечні виробництва, електротяга тощо), що не враховані відповідними нормативно-технічними документами, споживачі зобов'язані мати спеціальні інструкції з експлуатації та безпеки обслуговування цього устаткування.

4.6. З метою забезпечення надійної, економічної та безпечної експлуатації електроустаткування споживач зобов'язаний:

а) вдосконалювати схему електропостачання з виділенням відповідальних навантажень на зарезервовані зовнішні лінії живлення, що забезпечують подачу електроенергії для покриття технологічної та аварійної броні при проведенні енергосистемою аварійних розвантажень;

б) виконувати вимоги електропередавальної організації щодо характеристик та уставок релейного захисту та автоматики, а також уставок автоматів та запобіжних пристроїв;

в) узгоджувати з електропередавальною організацією застосування схеми автоматичного включення резерву (АВР);

г) здійснювати відповідно до договору з електропередавальною організацією безперервний, періодичний або епізодичний контроль за показниками якості електроенергії на межі балансової належності та в інших точках власних електромереж у відповідності з вимогами Державного стандарту; ( Підпункт "г" пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

д) вживати заходів щодо покращення якості електроенергії у своїх мережах;

е) забезпечувати необхідний облік електроенергії та потужності відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок;

є) вживати протиаварійних, протипожежних заходів та заходів з техніки безпеки;

ж) забезпечувати в будь-який час доби безперешкодний доступ представників відповідних державних органів (за їх службовим посвідченням), яким згідно з чинним законодавством надано право контролю за режимом електроспоживання, раціональним та економним користуванням електричною енергією, нагляду за технічним станом електрогосподарства та перевірки ліцензованої діяльності, а також виконувати їх приписи.

4.7. Споживач оперативно сповіщає органи з нагляду за охороною праці, енергонагляд, електропередавальну та електропостачальну організації відповідно до їх повноважень про:

а) порушення схеми обліку електроенергії, несправності в роботі розрахункових систем і приладів обліку;

б) порушення, які пов'язані з відключенням ліній живлення, пошкодженням основного устаткування, ураження електричним струмом людей і тварин, а також пожежі, викликані несправністю електроустановок;

в) випадки несправності устаткування і пристроїв РЗА, які належать електропередавальній організації та знаходяться в приміщенні або на території споживача;

г) порушення умов застосування графіків обмежень та аварійних відключень.

Споживач сповіщає НКРЕ про порушення електропостачальною чи електропередавальною організаціями умов та правил здійснення ліцензованої діяльності з передачі та постачання електричної енергії.

4.8. Електропередавальна організація зобов'язана:

а) вдосконалювати схему електропостачання з виділенням відповідних навантажень на зарезервовані лінії живлення;

б) здійснювати контроль за показниками якості електроенергії у своїх мережах;

в) вживати заходів щодо поліпшення якості електроенергії у власних мережах;

д) забезпечувати весь необхідний облік електроенергії та потужності;

е) вживати протиаварійних, протипожежних заходів та заходів з техніки безпеки;

є) оперативно сповіщати споживачів про:

- всі порушення схеми обліку електроенергії, пошкодження розрахункових приладів обліку електроенергії на відхідних до споживача лініях електропередачі та струмопроводах;

- порушення, що пов'язані з перервою електропостачання, їх причини і терміни відновлення нормального режиму електропостачання;

- всі несправності устаткування, пристроїв РЗА, живильних та розподільчих ліній споживача, які знаходяться в приміщенні або на території електропередавальної організації;

- застосування графіків обмежень і аварійних відключень, їх час початку та закінчення, величину зниження споживання електроенергії та потужності;

ж) забезпечувати технічну можливість для передачі абонованої споживачем потужності шляхом формування електричної схеми відповідної пропускної здатності і підтримання визначеного рівня її надійності (відповідно до категорії струмоприймачів). ( Пункт 4.8 доповнено підпунктом "ж" згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

4.9. Виведення в ремонт, а також ввімкнення після ремонту ліній електропередач, розподільчих пунктів і трансформаторних підстанцій споживача, через які транзитом передається електроенергія іншим споживачам, виконується тільки з дозволу електропостачальної організації, який оформляється відповідно до встановленого порядку.

4.10. Споживач забезпечує доступ персоналу електропередавальної організації для виконання оперативних переключень, обслуговування розрахункових приладів обліку, протиаварійної системної автоматики, виконання робіт, пов'язаних із спорудженням і ремонтом електричних мереж електропередавальної організації, що розташовані на його території.

Електропередавальна організація забезпечує доступ персоналу споживача для обслуговування і ремонту його електроустаткування, яке розташоване на її території.

Організація, яка виконувала роботи, після закінчення останніх повинна за свій рахунок привести в належний стан приміщення та територію, де виконувались роботи.

4.11. Електропостачальна організація несе відповідальність за дотримання вимог договору про постачання електричної енергії.

Електропередавальна організація несе відповідальність за дотримання вимог договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі. ( Пункт 4.11 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

4.12. Електропостачальна або електропередавальна організація сплачує споживачам у разі перерви електропостачання з її вини штраф, додаткові виплати або нарахування згідно з діючим законодавством України.

Час перерви визначається спільно за документацією споживача, електропостачальної і електропередавальної організації з моменту припинення або обмеження подачі електричної енергії до встановлення необхідного рівня напруги і частоти. Якщо перерва в електропостачанні викликана технологічними порушеннями в роботі мереж передавальної організації, час перерви зменшується на проміжок часу, який регламентується Правилами улаштування електроустановок відповідно до категорії надійності електропостачання струмоприймачів. ( Пункт 4.12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

4.13. Електропостачальна та електропередавальна організації не несуть матеріальної відповідальності перед споживачем за недопостачання електричної енергії або постачання електроенергії за якістю, що не відповідає умовам договору, які викликані: ( Абзац перший пункту 4.13 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

а) форс-мажорними обставинами, які не передбачені в проектній та іншій нормативній документації;

б) неправильними діями персоналу споживача;

в) умовами обмеження або припинення подачі електроенергії споживачам, передбаченими у розділах 8, 9 цих Правил та обумовленими в договорі;

г) пошкодженням устаткування споживача, що спричинило автоматичне відключення лінії живлення.

4.14. Електрична енергія, що недопоставлена споживачу з вини електропостачальної або електропередавальної організації, визначається як різниця між середньодобовим споживанням електроенергії за найближчий розрахунковий період з нормальним електропостачанням, який передував обмеженню, і фактичним середньодобовим споживанням за розрахунковий період, де мало місце недовідпущення електроенергії споживачу.

Електропостачальна організація за узгодженням із споживачем може відшкодувати невідпущену йому кількість електричної енергії у дні, що залишилися в поточному або в наступному розрахункових періодах, без сплати штрафних санкцій. ( Пункт 4.14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

4.15. У разі відпуску споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами граничних величин, що зазначені в договорі про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі, електропередавальна організація сплачує споживачу штраф, визначений чинним законодавством. ( Абзац перший пункту 4.15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Електропередавальна організація не несе відповідальність перед споживачем за відпуск електричної енергії низької якості за ту кількість діб, протягом яких споживач не дотримувався встановленого режиму електропостачання і допускав перевищення встановленої договірної потужності. ( Абзац другий пункту 4.15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

5. Встановлення та експлуатація
технічних засобів обліку і
управління електроспоживанням

5.1. Електроустановки споживачів електричної енергії повинні бути забезпечені необхідними приладами обліку електроенергії для розрахунків за спожиту електроенергію, технічними засобами контролю і управління електроспоживанням, а також приладами контролю якості електроенергії, що встановлюються відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок.

На тягових підстанціях для врахування перетоків електропередавальної організації через тягові мережі споживача мають встановлюватися, як розрахункові, лічильники прямого та зворотнього напрямку струму.

5.2. Приєднання до мереж електропередавальної організації, а також до мереж споживача електроустановок, що не мають розрахункових засобів обліку електроенергії, забороняється.

5.3. Для розрахунків між споживачем та електропостачальною організацією використовуються прилади диференційованого за періодами часу обліку електроенергії, а також однотарифні, які внесені до Державного реєстру засобів вимірювань та допущені до застосування в Україні.

Місця встановлення розрахункових засобів обліку визначаються згідно з Правилами улаштування електроустановок.

5.4. Облік електроенергії здійснюється відповідно до діючої системи розрахунків.

5.5. Для кожної тарифної групи споживачів мають бути встановлені окремі розрахункові засоби обліку електроенергії.

5.6. Придбання, встановлення і атестація розрахункових приладів обліку електроенергії, автоматизованих систем обліку, технічних засобів контролю та управління електроспоживанням, приладів контролю якості електроенергії, пристроїв для передачі інформації електропередавальній організації здійснюється за рахунок споживачів.

5.7. Технічні засоби, перелічені в п.5.6., встановлюються споживачами:

а) на об'єктах електропередавальної організації, що приймаються нею до експлуатації та технічного обслуговування згідно з договором;

б) на об'єктах споживача, які знаходяться на його балансі.

За угодою сторін технічні засоби, встановлені на об'єктах споживача, можуть бути передані електропостачальній організації, що працює за регульованим тарифом в експлуатацію і технічне обслуговування згідно з договором.

5.8. Відповідальність за:

а) технічний стан вимірювальних трансформаторів, вторинних кіл трансформаторів струму і напруги, в тому числі ліній зв'язку автоматизованих систем обліку, несе та організація, в експлуатації якої вони знаходяться;

б) схоронність зазначеного вище устаткування несе організація, на території якої вони розташовані.

5.9. Для контрольного обліку електроенергії (контроль за виконанням встановлених норм витрат електроенергії) додатково встановлюються прилади обліку в окремих цехах, на енергомістких агрегатах, технологічних лініях, в будинках.

5.10. Технічні (контрольні) засоби обліку електроенергії знаходяться на балансі споживача. Їх обслуговування здійснюється споживачем або іншою організацією за договором.

5.11. Всі розрахункові електролічильники, що призначені для розрахунків населення з електропостачальною організацією за спожиту електроенергію, мають знаходитися в експлуатації та обслуговуванні електропостачальної організації, що працює за регульованим тарифом, за рахунок останньої.

( Абзац другий пункту 5.11 втратив чинність на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики N 1196 від 14.09.99 )

5.12. В житлових будинках (квартирах), в тому числі в тих, що належать громадянам на правах приватної власності, встановлюється, як правило, один розрахунковий електролічильник.

При наявності декількох власників (квартиронаймачів) встановлюється розрахунковий електролічильник для кожного з них.

Загальні потреби будинку (освітлення сходових кліток, робота ліфтів, насосів тощо) мають бути забезпечені окремим обліком.

5.13. Ремонт, перевірка і заміна розрахункових приладів обліку електроенергії здійснюються за рахунок:

а) електропередавальної організації - для приладів обліку, що знаходяться на її балансі;

б) споживача - для приладів обліку, що знаходяться на його балансі.

При виявленні неправильної роботи приладів обліку електроенергії з вини електропередавальної організації - плата за їх ремонт, перевірку та заміну зі споживача не стягується. ( Пункт 5.13 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

5.14. При порушенні схеми обліку електроенергії, пошкодженні або викраденні розрахункових приладів обліку електроенергії з вини споживача, їх ремонт, заміна і перевірка здійснюється за його рахунок.

5.15. Відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електроенергії та пломб покладається на організацію, в приміщенні якої вони встановлені.

В житлових будинках відповідальність за збереження і цілісність поквартирних електролічильників та пломб, встановлених на сходових клітинах, і розрахункових електролічильників, що враховують витрату електроенергії на загальнобудинкові потреби, покладається на власника будинку.

Відповідальність за збереження і цілісність розрахункових приладів обліку електроенергії, що встановлені в квартирі, та пломб на них несе квартиронаймач чи власник.

5.16. Розрахункові прилади обліку електроенергії мають бути опломбовані представником Державного стандарту, а кришки клемників для їх підключення мають бути опломбовані представником організації, на яку покладені такі обов'язки. Періодична перевірка розрахункових приладів обліку повинна здійснюватись в термін, встановлений Державним стандартом.

5.17. Всі електричні кола приладів обліку електроенергії, лінії зв'язку автоматизованих систем обліку, приводи роз'єднувачів трансформаторів напруги, що живлять розрахункові прилади обліку, зборки затискачів у проводці до приладів обліку, вимірювальні трансформатори струму, що використовуються для розрахункових електролічильників, повинні мати пристрої для пломбування і пломбуватися представником організації, на яку покладені такі обов'язки.

5.18. Перестановка, заміна, зміна завантаження вимірювальних трансформаторів, які живлять розрахункові прилади обліку електроенергії, а також будь-які роботи, пов'язані з порушенням або зміною схеми обліку електроенергії, здійснюється тільки за згодою електропостачальної організації.

Під час проведення вищезазначених робіт облік електроенергії може здійснюватись за тимчасовими схемами, узгодженими з електропередавальною організацією. При неможливості створення тимчасових схем обліку електроенергії, розрахунки за електроенергію здійснюються відповідно до договору про постачання електричної енергії. ( Пункт 5.18 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

6. Відпуск електричної енергії споживачам
та режими її споживання

6.1. Відпуск електричної енергії всім споживачам здійснюється електропостачальною організацією відповідно до укладених договорів.

6.2. Відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з поквартальним розподілом подаються споживачами в електропостачальну організацію, що працює за регульованим тарифом, в термін обумовлений договором.

6.3. У разі необхідності змінити договірну величину споживання електричної енергії споживач може звернутися до електропостачальної організації не пізніше 20 числа поточного розрахункового місяця, за відповідним коригуванням договірної величини відпуску електричної енергії.

Електропостачальна організація повинна у першу чергу задовільняти потреби у забезпеченні відпуску електричної енергії споживачам, які систематично і в строк оплачують спожиту електроенергію.

6.4. Рівні споживання електричної енергії та потужності, участь споживачів у графіках обмеження та аварійного відключення, порядок їх застосування при виникненні аварійної ситуації та наявності дефіциту паливно-енергетичних ресурсів визначаються згідно з діючими нормативними документами.

6.5. Електропередавальна організація погоджує споживачам договірні величини споживання електричної потужності в години максимуму навантаження. Ці величини встановлюються, виходячи з режиму роботи енергосистеми України і доводяться до відома споживача окремими письмовими повідомленнями не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного кварталу (місяця) і є невід'ємною частиною договору.

Години максимуму навантаження фіксуються в договорі із споживачем і не повинні перевищувати:

з жовтня по березень: вранці - 2 год., ввечері - 4год.;

з квітня по вересень: вранці - 3 год., ввечері - 2год. ( Пункт 6.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

6.6. При наявності у споживача власної електростанції договір на постачання електричної енергії укладається на кількість електричної енергії, яка споживається безпосередньо від мережі електропередавальної організації. ( Пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

6.7. Для визначення режимів роботи споживачів і електропостачальної організації, споживачі двічі на рік подають в електропередавальну організацію добові графіки споживання електричної енергії та потужності в установлений характерний робочий день літнього і зимового періоду. ( Абзац перший пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Основні споживачі в добових графіках споживання електричної енергії враховують обсяги електроенергії, яка споживається субспоживачами. ( Пункт 6.7 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

6.8. Контроль за дотриманням встановлених режимів електроспоживання здійснюється електропередавальною організацією. ( Пункт 6.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

6.9. В разі порушення споживачем встановлених режимів електроспоживання електропередавальна організація має право, заздалегідь попередивши споживача, частково або повністю припинити йому подачу електроенергії.

Після попередження споживач зобов'язаний вжити комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам. ( Пункт 6.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

6.10. Споживачі повинні забезпечити виконання технічних умов на їх енергопостачання та усунути виявлені порушення, звернувши особливу увагу на наявність резервних джерел живлення та їх технічний стан.

Споживачі, які мають резервні джерела живлення, несуть повну відповідальність за їх технічний стан і готовність до пуску. Всі збитки та можливі негативні наслідки від несвоєчасного включення резервного живлення покладаються на власників резервних джерел живлення.

6.11. У разі нестачі палива та під час аварійних ситуацій до споживачів-неплатників застосовуються у першу чергу графіки обмеження електропостачання та відключення.

6.12. Для розрахунку абонентної плати всі споживачі до 15 листопада узгоджують з електропередавальною організацією величину потужності, яку вони абонують на наступний рік, із розбивкою за категоріями надійності. ( Розділ 6 доповнено пунктом 6.12 згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

6.13. Для споживачів із приєднаною потужністю 150 кВт (160 кВА) та вище величина абонованої потужності не може бути меншою за суму 150 кВт та половини різниці між величиною приєднаної потужності споживача та величиною 150 кВт.

Для споживачів - сільськогосподарських виробників та споживачів із сезонним циклом виробництва величина абонованої потужності не може бути меншою за третину приєднаної потужності. ( Розділ 6 доповнено пунктом 6.13 згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

6.14. Для споживачів із приєднаною потужністю менше 150 кВт (160 кВА) величина абонованої потужності визначається на рівні величини приєднаної потужності, що була передбачена технічними умовами на приєднання.

У разі відсутності необхідної документації щодо технічних умов величина абонованої потужності споживача визначається за формулою

Wаб = Кзм Кнав Е/ (24Т),

де Wаб - прогнозна величина абонованої потужності на наступний рік, МВт ;

Е - обсяг електричної енергії, спожитий протягом року, МВт/год;

Кзм - коефіцієнт змінності роботи підприємства (установи). Коефіцієнти змінності приймаються: для підприємств (установ) з однозмінним виробництвом - 3, з двозмінним - 1,5; з тризмінним - 1;

Т - кількість робочих днів за рік. Кількість робочих днів визначається без урахування днів, коли підприємство не працювало або було відключене від електропостачання;

Кнав - відношення максимальної величини потужності до середньої для типового підприємства (установи) галузі, до якої належить споживач. ( Розділ 6 доповнено пунктом 6.14 згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

6.15. Основні споживачі абонують усю потужність, необхідну для власного використання та для субспоживачів. Величина абонованої потужності субспоживача зазначається у договорі про надання послуг з передачі електричної енергії між основним споживачем та субспоживачем. Величина абонованої потужності для субспоживачів визначається в такому ж порядку, як і для споживачів. ( Розділ 6 доповнено пунктом 6.15 згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

6.16. У разі транзиту електроенергії мережами споживача в мережі електропередавальної організації (у тому числі для постачання населенню) величина абонованої потужності, що підлягає оплаті, для основного споживача розраховується без урахування потужності, що використовується для транзитної електроенергії. Величина потужності, що передається транзитом, визначається за узгодженням сторін. ( Розділ 6 доповнено пунктом 6.16 згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

7. Відповідальність при експлуатації
електроустановок житлових будинків

7.1. Відповідальність за технічний стан, техніку безпеки, експлуатацію і ремонт електроустаткування загальнобудинкових потреб (ввідно-розподільчі пристрої, внутрішня електромережа для освітлення сходів, дворів, номерних ліхтарів, підвальних приміщень і горищ, приміщень домоуправлінь, електромережа та електродвигуни ліфтів, насосів тощо) лежить на власнику будинку або організації, у віданні якої знаходиться жилий будинок.

7.2. Відповідальність за технічний стан і ремонт електричної проводки та електроустаткування (приладів, апаратів тощо) в квартирах, на підсобних, присадибних і садових ділянках, в гаражах та інших об'єктах, які знаходяться в приватному (особистому) користуванні окремих громадян, а також за техніку безпеки під час користування електричною енергією, покладається на власників індивідуальних будівель та квартиронаймачів чи орендарів.

7.3. Ремонт внутрішньобудинкової та внутрішньоквартирних електропроводок здійснює власник будинку або організація, у віданні якої знаходиться житловий будинок.

8. Розрахунки за електричну енергію та за надання
доступу до місцевої (локальної) електромережі

( Назва розділу 8 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики
N 1072 від 18.10.2000 )

8.1. Розрахунки із споживачами за користування електричною енергією, яка відпускається електропостачальними організаціями і електростанціями споживачів (блок-станціями), здійснюються відповідно до діючих тарифів згідно з договором на користування електроенергією.

Для проведення розрахунків за електричну енергію електропостачальна організація, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території, або її відокремлений підрозділ відкривають в установі уповноваженого банку розподільчий рахунок, номер якого зазначається у договорі про користування електричною енергією. ( Пункт 8.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 998 від 22.09.2000 )

8.2. Оплата вартості електричної енергії, у тому числі на підставі визнаної претензії, здійснюється виключно коштами в уповноваженому банку на розподільчий рахунок електропостачальної організації, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом. У разі перерахування споживачем коштів за електричну енергію на інший рахунок електропостачальної організації, остання повинна повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання. У разі неповернення споживачу в цей термін коштів за електричну енергію, сплачених на інший, не на розподільчий рахунок, ці суми підлягають вилученню до Державного бюджету України як санкція за вчинене правопорушення і не зараховуються як оплата електричної енергії. Зарахування коштів до Державного бюджету України не звільняє їх отримувача від повернення цих коштів споживачу.

Плата за перетоки реактивної електричної енергії, за передачу (транспортування) електричної енергії, плата за надання споживачу додаткових послуг, а також нараховані суми санкцій до споживача за порушення умов договору зараховуються на поточний рахунок електропостачальної організації, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, або електропередавальної організації, що здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами, у відповідності з умовами укладеного договору.

Розрахунки споживача за користування електричною енергією з електропостачальною організацією, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, здійснюються за договірною ціною, і плата вноситься на її поточний рахунок, зазначений у договорі.

Субспоживачі, які уклали договори про постачання електричної енергії з основним споживачем, вносять плату за спожиту електроенергію та послуги з її передачі на поточний рахунок основного споживача, що зазначається у договорі. ( Пункт 8.2 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 998 від 22.09.2000 )

8.3. Початок та тривалість розрахункового періоду для розрахунку плати за спожиту електроенергію та абонентної плати визначаються у договорі.

Споживачі оплачують доступ до місцевої (локальної) електромережі за ставками абонентної плати, затвердженими в установленому порядку.

Оплата електричної енергії здійснюється споживачами відповідно до показань розрахункових приладів обліку, які фіксуються у терміни, передбачені договором про постачання електричної енергії.

Показання розрахункових приладів обліку підтверджуються споживачами документом, який направляється до електропостачальної організації відповідно до договору.

У разі ненадання даних про спожиту електроенергію в зазначений термін визначення обсягу спожитої електроенергії здійснюється за середньодобовим обсягом споживання за попередній період.

Період розрахунку за середньодобовим обсягом споживання електроенергії не повинен перевищувати один місяць, після чого розрахунок обсягу спожитої електроенергії здійснюється електропостачальною організацією за встановленою потужністю струмоприймачів та числом годин їх використання до передачі показань розрахункових приладів обліку без подальшого перерахунку.

Відновлення розрахунків за розрахунковими приладами обліку здійснюється після спільного складання акта, у якому фіксуються показання приладів обліку електроенергії. ( Пункт 8.3 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

8.4. При живленні від одного джерела електропостачання декількох споживачів різних тарифних груп за тимчасової відсутності роздільного обліку електроенергії розрахунки із споживачами здійснюються диференційовано за відповідними тарифами. Розрахунки здійснюються на підставі договору або акта, який складається представниками електропостачальної організації і споживача, в якому визначається частка участі в сумарному електроспоживанні кожного споживача відповідної тарифної групи.

8.5. У разі перебільшення договірних величин споживання електричної енергії або потужності за розрахунковий період споживачі сплачують електропостачальній організації, яка працює за регульованим тарифом, додаткову доплату відповідно до чинного законодавства України.

Підвищена плата за перевищення договірної величини споживання електричної енергії і потужності не застосовується, якщо перевищення стало наслідком форс-мажорних обставин.

Споживач оплачує повну вартість усієї спожитої електричної енергії на розподільчий рахунок та чотирикратну вартість різниці між фактично спожитою і договірною величинами електричної енергії на поточний рахунок електропостачальної організації. ( Пункт 8.5 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 998 від 22.09.2000 )

Підвищена плата у розмірі п'ятикратної вартості різниці між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною величиною потужності зараховується на поточний рахунок електропостачальної організації, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом. ( Пункт 8.5 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 998 від 22.09.2000 )

У разі перевищення споживачем величини абонованої потужності він зобов'язаний сплачувати, починаючи з поточного розрахункового періоду і до кінця року, абонентну плату за фактично використану величину потужності. ( Пункт 8.5 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Перевищення споживачем абонованої потужності не враховується у розрахунках, якщо воно стало наслідком форс-мажорних обставин. ( Пункт 8.5 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

8.6. У разі тимчасового порушення обліку електроенергії не з вини споживача розрахунок за спожиту електроенергію здійснюється за середньодобовим споживанням попереднього розрахункового періоду до порушення обліку або наступного після відновлення обліку періоду електропостачальною організацією за погодженням із споживачем.

8.7. У разі припинення споживання електричної енергії внаслідок звільнення споживачем займаного приміщення він завчасно повідомляє про це електропостачальну та електропередавальну організації за 7 днів до виїзду і здійснює повний розрахунок за електроенергію та за надання доступу до електромережі до дня виїзду включно, після чого електропостачальна організація припиняє подачу електроенергії на об'єкт, а електропередавальна організація - надання доступу до місцевої (локальної) електромережі. Оформлення нового споживача і підключення його електроустановок до мережі здійснюється в порядку, встановленому цими Правилами. ( Пункт 8.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

8.8. У разі встановлення розрахункових електролічильників не на межі розділу балансової належності електромережі втрати електроенергії на ділянці мережі від межі розділу до місця встановлення електролічильників відносяться на рахунок організації, на балансі якої знаходиться зазначена ділянка мережі.

Процент втрат електроенергії в мережах на ділянці від місця встановлення електролічильників до межі розділу мережі визначається розрахунковим шляхом і зазначається в договорі.

Втрати електроенергії в мережах споживача, пов'язані з передачею енергії іншим споживачам, враховуються пропорційно частці її споживання різними споживачами.

Розрахунки населення за спожиту електроенергію здійснюються за діючим тарифом на підставі показань розрахункових електролічильників незалежно від місця їх встановлення.

8.9. При передачі електроенергії від електропередавальної організації транзитом через мережі споживача в електромережу електропередавальної організації частина втрат електроенергії в мережах споживача відноситься до втрат в мережах електропередавальної організації з врахуванням пропорції відношення кількості електроенергії, переданої споживачем в мережу електропередавальної організації, до всієї кількості електроенергії, що надійшла в мережу споживача.

8.10. Оплата за транзит електроенергії мережами споживача здійснюється згідно з договором і враховує фактичні витрати споживача на передачу електроенергії.

8.11. Умови оплати додаткових втрат від перетоків реактивної енергії в електричних мережах електропередавальної організації зазначаються у додатку до договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі. Розмір оплати розраховується відповідно до Методики розрахунків плати за перетоки реактивної електроенергії між енергопостачальною організацією та її споживачами, затвердженої наказом Міненерго України N 37 від 14.11.97, погодженої НКРЕ, зареєстрованої в Мін'юсті України 24.12.97 за N 619/2423. ( Пункт 8.11 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

8.12. При наявності декількох ліній живлення фактичне навантаження споживача визначається як сумарне півгодинне навантаження в години добового максимуму навантаження енергосистеми (півгодинного максимального навантаження) кожної з ліній живлення.

8.13. Контроль за фактичним півгодинним навантаженням споживача, який має дві та більше точок обліку здійснюється автоматизованою системою контролю та обліку електроенергії за умовою наявності останньої. Умови контролю мають бути обумовлені в договорі про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі.

При живленні електроустановок споживача від власної електростанції (блок-станції) і від мереж та підстанцій електропередавальної організації контроль за фактичним навантаженням споживача здійснюється за допомогою приладів, які призначені для обліку електроенергії та розрахунків споживача з електропостачальною організацією. ( Пункт 8.13 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

8.14. Усі споживачі сплачують на початку розрахункового періоду за фактично спожиту протягом попереднього місяця електроенергію (з урахуванням попередньої оплати) та абонентну плату за поточний розрахунковий період. Абонентна плата вноситься на розподільчий рахунок електропостачальної організації, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території.

Якщо електропередавальна організація не здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території, абонентна плата вноситься на її поточний рахунок.

Тривалість періоду для оплати отриманого рахунка зазначається у договорі і не повинна перевищувати 5 днів для споживачів, які оплачують електричну енергію та абоненту плату самостійно, і 10 днів для споживачів, які здійснюють розрахунки через свою територіально відокремлену головну організацію.

У разі від'єднання споживача від електромережі абонентна плата не сплачується. ( Пункт 8.14 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 393 від 20.04.2001 )

8.15. У разі виникнення сумніву в правильності показань розрахункових електролічильників або визначенні суми в пред'явленому до оплати документі щодо оплати електричної енергії споживач подає про це заяву до електропостачальної організації, а щодо оплати абонентної плати - до електропередавальної організації.

Електропостачальна або електропередавальна організація повинні дати відповідь на заяву протягом 15 календарних днів. ( Пункт 8.15 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

8.16. У випадку пошкодження розрахункових приладів обліку електроенергії з вини споживача (зірвана пломба, розбите скло тощо), зміни схеми ввімкнення приладів обліку, зупинки чи зміщення керуючих електричних годинників в схемах багатотарифного обліку, розкрадання електроенергії електропостачальна організація здійснює перерахунок витрати електроенергії згідно з чинним законодавством.

8.17. При виявленні у побутового споживача змін у схемі ввімкнення розрахункового електролічильника та електричного керуючого годинника в схемах багатотарифного обліку, пошкоджень, зриву пломб, штучного гальмування диска, зупинці електрогодинника та інших порушень з метою зниження показань споживання електроенергії електропостачальна організація повинна здійснити перерахунок за користування споживачем електроенергією за час з дня останньої перевірки, але такий, що не перебільшує терміну позовної давності.

Якщо споживач з метою розкрадання електроенергії улаштував приховану електропроводку, встановив пристрій, що занижує показання електролічильника, порушив умови монтажу, виявити які представник електропостачальної організації при попередніх відвідуваннях не мав можливості, споживачу робиться перерахунок за користування електроенергією з дня відкриття на нього особистого рахунку, але не більше терміну позовної давності.

Перерахунок здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.18. При виявленні представником електропостачальної організації порушень, допущених споживачем при користуванні електроенергією, на місці оформлюється двосторонній акт порушень в двох примірниках, один з яких передається споживачеві.

Акт порушень вважається дійсним також у разі необгрунтованої відмови споживача його підписувати. При цьому складається акт про відмову підпису акту. ( Пункт 8.18 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1196 від 14.09.99 )

8.19. На підставі акту порушень представник електропостачальної організації визначає кількість недоврахованої електроенергії та виписує споживачу додатковий платіжний документ для сплати відповідно до чинного законодавства. Оплата перераховується споживачем на поточний рахунок електропостачальної організації, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом. ( Пункт 8.19 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 998 від 22.09.2000 )

При несплаті додаткового платіжного документа в визначений строк електропостачальна організація безпосередньо або через електропередавальну організацію відключає споживача і подає позов до суду про стягнення зі споживача в примусовому порядку пред'явленої суми. У випадку необхідності електропостачальна організація передає матеріали в органи прокуратури. ( Пункт 8.19 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1196 від 14.09.99 )

8.20. При тимчасовій відсутності у споживача роздільного обліку витрат електричної енергії на виробничі та побутові потреби при загальному розрахунковому електролічильнику для визначення витрат електроенергії на виробничі потреби від сумарних витрат, врахованих загальним лічильником, віднімаються витрати електроенергії на побутові потреби, які визначаються за показаннями відповідних розрахункових приладів обліку. ( Пункт 8.20 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

8.21. При відсутності оплати за електричну енергію, яка спожита за розрахунковий період, через 5 днів після дати розрахунку, обумовленої в договорі, електропостачальна організація письмово (телефонограмою) повідомляє споживачу про дату і час відключення чи обмеження споживання електроенергії. Одночасно про обмеження інформуються електропередавальна організація та місцеві органи державної виконавчої влади. ( Абзац перший пункту 8.21 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Термін, з якого запроваджується обмеження відпуску електричної енергії, визначається електропостачальною організацією залежно від категорії споживача. При попередженні про дату і час обмеження відпуску електроенергії необхідно враховувати можливість завершення технологічного циклу виробництва, розпочатого до дати повідомлення про обмеження.

У тому випадку, коли споживач на підставі двосторонніх актів має навантаження аварійної броні, обмеження здійснюється з урахуванням забезпечення живлення навантаження згідно із зазначеними актами до рівня аварійної броні.

У разі відсутності оплати абонентної плати протягом 5 днів після дати розрахунку (10 днів для підприємств із територіально відокремленою головною організацією), обумовленої у договорі про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі, електропередавальна організація письмово попереджає споживача про дату та час відключення від електромережі. ( Пункт 8.21 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

8.22. Електропостачальна та електропередавальна організації, якщо вони виконали передбачені законодавством та договором умови застосування обмежень або відключення боржника від джерел електропостачання (від електромережі), не несуть відповідальності за можливі наслідки застосування обмежень та відключень. ( Пункт 8.22 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 107 від 18.10.2000 )

8.23. Посадові особи електропостачальної або електропередавальної організацій, за рішеннями яких запроваджуються обмеження на постачання енергії чи обмеження (припинення) доступу до місцевої (локальної) електромережі, несуть відповідальність за обгрунтованість таких рішень, своєчасність попередження споживача, обсяги обмежень та тривалість їх дії. ( Пункт 8.23 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

8.24. Заходи щодо обмеження постачання електроенергії або щодо обмеження (припинення) надання доступу до місцевої (локальної) електромережі застосовуються на час сплати боргів та оплати витрат на підключення споживача після сплати боргів.

Підключення споживача після сплати боргів виконується відповідно до черги, з урахуванням пріоритету поточних робіт в електропостачальній і електропередавальній організаціях. ( Пункт 8.24 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

8.25. Обмеження споживача у постачанні електроенергії не звільняє його згідно з чинним законодавством від сплати пені за кожний день прострочення терміну оплати.

8.26. Субспоживачі (крім населення) оплачують основному споживачу відповідно до договору про надання послуг з передачі електроенергії величину абонентної плати, розраховану для субспоживача в установленому порядку, та фактичні витрати основного споживача на передачу електроенергії його мережами. ( Розділ 8 доповнено пунктом 8.26 згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

9. Умови припинення або обмеження
відпуску електричної енергії

9.1. Електрична енергія подається споживачу безперервно, якщо договорами про постачання електроенергії та про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі не передбачено перерви в її подачі. ( Абзац перший пункту 9.1 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Обмеження в споживанні електроенергії, а також вживання заходів щодо регулювання графіків навантаження споживачів здійснюється в порядку, встановленому діючими нормативними документами.

9.2. У разі незадовільного стану електроустановок споживачів, який загрожує аварією, пожежею і створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, населенню і сільськогосподарським тваринам, при невиконанні вимог щодо усунення недоліків в електроустановках, представники державних органів, на які покладені відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, мають право припинити подачу електроенергії споживачам повністю або частково, заздалегідь попередивши їх.

9.3. Електропостачальна та електропередавальна організації мають право, попередивши споживача не пізніше ніж за 2 доби, припинити повністю або частково подачу йому електроенергії (у тому числі шляхом припинення надання доступу до місцевої (локальної) електромережі) у разі:

а) відсутності персоналу для обслуговування електроустановок споживача або договору на обслуговування;

б) зниження показників якості електроенергії з вини споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок електропередавальної організації та інших споживачів;

в) недопущення посадових осіб державних органів, на яких покладено відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, до електроустановок споживача або розрахункових приладів обліку електроенергії;

г) несплати за електроенергію у встановлений термін.

У разі порушення, а саме самовільного приєднання споживачем струмоприймачів до мережі електропередавальної організації або збільшення потужності понад договірні величини, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими приладами обліку або порушення схем обліку електроенергії з метою крадіжки електроенергії, споживання електроенергії без укладання договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі та договору про постачання електроенергії або після закінчення терміну дії будь-якого із договорів електропостачальна або електропередавальна організації мають право повністю припинити споживачу електропостачання або надання доступу до електромережі після складання у встановленому порядку акта про порушення. ( Пункт 9.3 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

9.4. У разі несплати за спожиту електроенергію протягом п'яти днів після встановленої договором дати розрахунку, електропостачальна організація після відповідного попередження має право частково або повністю обмежити відпуск електроенергії. При несплаті споживачем заборгованості електропостачальній організації після застосування зазначених обмежень, остання має право видати розпорядження про повне припинення подачі електричної енергії.

( Абзац другий пункту 9.4 втратив чинність на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики N 1196 від 14.09.99 )

9.5. У разі відсутності резервного живлення для проведення планових робіт, пов'язаних з ремонтом устаткування та підключенням нових споживачів, у договорі про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі обумовлюється кількість і тривалість відключень споживачів для цих цілей. Електропередавальна організація попереджує споживача про майбутнє відключення не пізніше ніж за 10 днів для узгодження з ним точної дати (дня і години) перерви в подачі електроенергії. Якщо в п'ятиденний термін після одержання попередження споживач не узгодить час перерви в подачі електроенергії, електропередавальна організація має право самостійно встановити цей час з повторним попередженням споживача про це не менше ніж за 24 години до відключення. ( Пункт 9.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

9.6. При недостатності електричної потужності або енергії вводяться графіки обмежень і відключень. Порядок введення і тривалість їх дії, величини зниження відображаються в договорі.

Після введення в дію графіків обмежень та відключень електроенергії електропостачальна організація протягом 1 місяця забезпечує додатковий відпуск електричної енергії споживачеві на величину обмеження в період введення графіка.

У випадку неузгоджених спірних питань між електропостачальною організацією і споживачем щодо введення та дії графіків обмежень і відключень електроенергії вони передаються на розгляд НКРЕ.

9.7. У разі перевищення споживачем потужності, дозволеної до використання за договором, протягом 30 хвилин і більше в години максимуму навантаження енергосистеми, електропередавальна організація має право вимагати від споживача зниження навантаження до встановленої договірної величини.

Вимога електропередавальної організації щодо зниження навантаження до рівня, встановленого договором, або заданого обмеження повинна бути задоволена споживачем негайно. У разі невиконання вимог щодо зниження навантаження протягом 10 хвилин після попередження, електропередавальна організація безпосередньо або через електропередавальну організацію може провести часткове відключення споживача від мережі (у разі неможливості часткового відключення застосовується відключення до аварійної броні). ( Пункт 9.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Додаток 1
до Правил користування
електричною енергією

Договір
про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі

_______________________________________________________________________________________________________________________

(найменування споживача - юридичної особи або П.I.Б. фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

______________________________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження)

Підприємство ______________________________________________________________________________,що діє за умовами та правилами ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, яке іменується надалі Електропередавальна організація, в особі _________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________, з одного боку, та ____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________,

(найменування споживача - юридичної особи або П.I.Б. фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності)

що надалі йменується Споживач, в особі ____________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________________________________________________________,

з іншого боку (далі - сторони), уклали цей договір про доступ до місцевої (локальної) електромережі (абонування потужності електромережі).

Під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією, затвердженими в установленому порядку.

1. Предмет договору

1.1. Електропередавальна організація зобов'язується надати доступ до місцевої (локальної) електромережі і забезпечити технічну можливість для передачі найбільшої річної активної потужності, дозволеної споживачу до використання (величина потужності наведена в додатку 1, з показниками допустимих відхилень від стандартних умов надання електричної енергії та потужності за класами напруги живлення, наведеними в додатку 2, та відповідно до рівня надійності, визначеного в додатку 3), а Споживач своєчасно сплачувати абонентну плату за додатком 4 та виконувати інші умови ,визначені цим договором.

1.2. Електропередавальна організація надає доступ до електромережі після укладення цього договору, договору Споживача з Електропостачальною організацією на постачання електричної енергії, а також договору про передачу електричної енергії Електропостачальної організації з Електропередавальною організацією, якщо це різні підприємства - з письмовим повідомленням Електропостачальної організації.

Доступ до електромережі забезпечується відповідно до однолінійної схеми, наведеної в додатку 5.

2. Обов'язки Електропередавальної організації

Електропередавальна організація зобов'язана:

2.1. Постійно утримувати технологічне обладнання, будівлі те енергетичні споруди підприємства електромереж у стані експлуатаційної готовності.

2.2. Дотримуватися стандартних умов надання Споживачу електричної енергії (потужності) щодо ступенів напруги живлення струмоприймачів.

2.3. Забезпечувати технічну можливість для передачі абонованої Споживачем потужності шляхом формування електричної схеми відповідної пропускної здатності.

2.4. Забезпечувати підтримання параметрів якості електроенергії, що передається електропостачальником.

2.5. Забезпечувати необхідні параметри надійності електропостачання відповідно до категорії струмоприймачів Споживача згідно з Правилами улаштування електроустановок.

2.6. Здійснювати оперативно-диспетчерське управління в межах підприємства місцевих (локальних) електромереж.

3. Права Електропередавальної організації

Електропередавальна організація має право:

3.1. У випадках, передбачених Правилами користування електричною енергією, припинити надання Споживачу доступу до електромереж з обов'язковим письмовим повідомленням Споживача за 2 доби до відключення.

3.2. Попередивши Споживача не пізніше ніж за 2 доби, припинити повністю або частково подачу йому електроенергії (у тому числі шляхом припинення надання доступу до місцевої (локальної) електромережі) у разі:

а) відсутності персоналу для обслуговування електроустановок Споживача або договору на обслуговування;

б) зниження показників якості електроенергії з вини Споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок електропередавальної організації та інших споживачів;

в) недопущення посадових осіб державних органів, на яких покладено відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, до електроустановок Споживача або розрахункових приладів обліку електроенергії.

У разі порушення, а саме самовільного приєднання споживачем струмоприймачів до мережі електропередавальної організації або збільшення потужності понад договірні величини, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими приладами обліку або порушення схем обліку електроенергії з метою крадіжки електроенергії, споживання електроенергії без укладання договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі та договору про постачання електроенергії або після закінчення терміну дії будь-якого із договорів Електропередавальна організація має право повністю припинити Споживачу надання доступу до електромережі після складання у встановленому порядку акта про порушення.

3.3. Задовольнити звернення Споживача щодо відстрочення сплати абонентної плати, якщо звернення надійшло за 10 днів до терміну сплати абонентної плати, указаного в додатку 4. Рішення про відмову надсилається Споживачу в п'ятиденний термін після одержання звернення. Якщо рішення на звернення Споживача не надіслано, то воно вважається задоволеним на строк до наступного терміну сплати абонентної плати.

3.4. Якщо розмір нарахованих Споживачу періодичних місячних платежів менший одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, то нараховувати Споживачу зазначені платежі щокварталу.

4. Обов'язки Споживача

Споживач зобов'язується:

4.1 Сплачувати абонентну плату за розрахунковий період за ставками абонентної плати, затвердженими в установленому порядку. Розрахунок абонентної плати здійснюється згідно з додатком 4.

Абонентна плата за надання доступу до місцевої (локальної) електромережі вноситься Споживачем на підставі рахунка, одержаного від Електропередавальної організації. Тривалість періоду для оплати отриманого рахунка становить ______ днів (тривалість періоду оплати не повинна перевищувати 5 днів для споживачів, які оплачують електричну енергію та абоненту плату самостійно, і 10 днів для споживачів, які здійснюють розрахунки через свою територіально відокремлену головну організацію).

За час, протягом якого Електропередавальною організацією припинялось надання доступу до місцевої (локальної) електромережі з вини споживача, абонентна плата стягується в повному обсязі.

У разі виявлення додаткової заборгованості Споживача вона підлягає оплаті в десятиденний термін від дня одержання Споживачем відповідного платіжного документа (рахунка) від Електропередавальної організації.

4.2. Здійснювати уточнення в Електропередавальній організації договірних величин абонованої потужності (додаток 1) на наступний рік не пізніше 15 листопада поточного року.

У разі неуточнення договірних величин до зазначеного строку Електропередавальна організація має право встановлювати ті самі договірні величини, що діяли в поточному році, або ті, які були фактично досягнуті Споживачем у поточному році, якщо вони перевищили договірні величини поточного року.

4.3. Забезпечувати безперешкодний доступ у будь-який час доби працівників Електропередавальної організації до систем та приладів обліку і приладів контролю потужності та якості електроенергії, а також для контролю встановлених режимів споживання електроенергії.

4.4. Для підтримання працездатності та стійкості енергосистеми при виникненні аварійного дефіциту енергії або потужності Споживач уводить за вказівкою Електропередавальної організації обмеження споживання електричної енергії та потужності, що передбачено спеціальними графіками обмеження та аварійних виключень (додаток 8).

4.5. У разі перебільшення Споживачем абонованої величини потужності він зобов'язаний сплатити Електропередавальній організації в поточному розрахунковому періоді абонентну плату за діючими ставками, виходячи з фактично досягнутої величини абонованої потужності. Крім того, під час узгодження величини абонованої потужності на наступний договірний період сторони використовують її максимальний розмір, досягнутий у попередній період.

Збільшення розміру абонентної плати за перевищення величини абонованої потужності не застосовується, якщо перевищення стало наслідком форс-мажорних обставин.

4.6. У разі звільнення Споживачем займаного приміщення останній повідомляє про це Електропередавальну організацію за 7 днів і здійснює повні розрахунки за надання доступу до місцевої (локальної) електромережі до дня виїзду включно, після чого Електропередавальна організація припиняє надання доступу до місцевої (локальної) електромережі.

5. Права Споживача

Споживач має право:

5.1. У разі перерви в наданні доступу до місцевої (локальної) електромережі не з вини Споживача не сплачувати абонентну плату за час перерви.

5.2. Якщо припинення можливості отримання абонованої потужності Споживачем було здійснено засобами захисту від перенавантаження у точках, зазначених на схемі, яка наведена в додатку 5, то Споживач має право самостійно відновити таку можливість без зміни величини вставки запобіжників та релейного захисту. Про це слід обов'язково повідомити Електропередавальну організацію.

У разі потреби Споживач може звернутися до Електропередавальної організації з проханням збільшити номінальну вставку захисту від перенавантаження із збільшенням договірної потужності. Якщо Споживач самостійно збільшив номінальну вставку захисту без узгодження з Електропередавальною організацією, то після встановлення цього факту Електропередавальна організація має право взяти плату за збільшення договірної потужності з дня останньої перевірки.

Електропередавальна організація не несе відповідальності за відключення засобами захисту від перенавантаження.

5.3. Споживач має право звертатися до Електропередавальної організації з приводу зменшення договірної величини абонованої потужності не частіше двох разів на рік.

6. Інші умови

6.1. Межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначається актом розмежування балансової належності електромереж (експлуатаційної відповідальності сторін, визначеної у додатку 6).

6.2. Строки проведення ремонтів в електромережах Електропередавальної організації, під час яких Споживач буде відключений, обмежений або буде знижена надійність електропостачання інших Споживачів, доводяться письмовим повідомленням Електропередавальної організації, узгодженим з Електропостачальною організацією.

6.3. Розрахунок оплати за перетоки реактивної енергії на межі балансової належності електромереж здійснюється відповідно до додатка 9а (додатка 9б, якщо застосовуються тарифи, диференційовані за зонами доби).

6.4. Електропередавальна організація не несе матеріальної відповідальності перед Споживачем за обмеження (припинення) або неналежне надання доступу до електромережі, яке викликане:

а) форс-мажорними обставинами - обставинами, які не передбачені в проектній та іншій нормативній документації;

б) неправильними діями персоналу Споживача;

в) умовами обмеження або припинення подання електроенергії/надання доступу до електромереж споживачам у випадках, передбачених Правилами користування електричною енергією;

г) пошкодженням устаткування Споживача, що спричинило автоматичне відключення лінії живлення.

6.5. Усі майнові суперечки з питань цього договору вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Розбіжності щодо технічних питань розв'язуються органами Державного енергетичного нагляду згідно з діючими Правилами користування електричною енергією, Правилами улаштування електроустановок, Правилами техніки безпеки, Правилами технічної експлуатації установок споживачів.

6.6. Цей договір укладається на строк до 31 грудня 200_ року, набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим, якщо за місяць до закінчення строку не буде заявлено однією із сторін про відмову від цього договору або його перегляд.

6.7. Місцезнаходження сторін та їхні розрахункові рахунки

Електропередавальна організація: ___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Споживач: _____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Сторони зобов'язуються письмово своєчасно сповіщати про всі зміни реквізитів (найменування організації, адреса, розрахунковий рахунок та інше).

Цей договір складений у двох примірниках, один з яких зберігається в Електропередавальній організації, а другий - у Споживача.

Перелік цехів, підрозділів Споживача, що розташовані поза територіями, адреса яких зазначена у цьому пункті, їх найменування та адреса розташування наводяться у додатку 7.

6.8. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а (9б) до договору N _____________ є невід'ємною частиною цього договору.

Електропередавальна
організація
_____________________________________________
_____________________________________________
Споживач

______________________________________________
______________________________________________
М. П. М. П.

Додаток 1
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі
N ___ від "___"______ 200 __ р.

Абонована потужність на межі балансової належності

1. Абонована потужність на межі балансової належності наведена в табл. 1.1

Таблиця 1.1 Абонована потужність на межі балансової належності

------------------------------------------------------------------------------
|Точка | Номі- |Абоно-| Абонована |Захист від перенавантаження|Засоби обліку|
| на |нальна |вана |потужність |---------------------------+-------------|
|схемі |напруга,|потуж-| у кВт за | Точка | Тип |Найбільша |Точка | Тип |
|(дода-| кВ |ність,|категоріями| на | (вид) |вставка, | на |лічиль|
|ток 5)| | кВт | електро- | схемі |захисту| А |схемі |ника |
| | | |постачання | (дода-| | |(дода-| |
| | | |гідно з ПУЕ| ток 5)| | |ток 5)| |
| | | |-----------| | | | | |
| | | |I |II | III| | | | | |
|------+--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------+--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|------+--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|------+--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|------+--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|------+--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|------+--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|------+--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|Сумар-| 0,4 | | | | | | | | | |
|на |--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|абоно-| 10 | | | | | | | | | |
|вана |--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|потуж-| 35 | | | | | | | | | |
|ність |--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|за | 110 | | | | | | | | | |
|ступе-|--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|нями | 150 | | | | | | | | | |
|напру-| | | | | | | | | | |
|ги | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Примітка. Сумарна абонована потужність за напругою розраховується |
|для колонок 4, 5, 6 як арифметична сума потужностей відповідної напруги. |
------------------------------------------------------------------------------

2. Абонована потужність розраховується відповідно до встановленого порядку

                                      (I)             (II)        (III)
за формулою Wi = 1,1Wi + 1,05Wi + 1,0Wi    ,
        
          (I)        (II)       (III) 
де   Wi   ,   Wi    ,  Wi    - сумарне  найбільше     навантаження
                               споживача за  і-м  класом  напруги,
                               для   забезпечення  струмоприймачів
                               відповідно I,  II та III  категорії
                               надійності,   кВт,  приймається  за
                               табл. 1.1
                                                                                 .

За напругою становить:за ступенем напруги 0,4 кВ
за ступенем напруги 10 кВ
за ступенем напруги 35 кВ
за ступенем напруги 110 кВ
за ступенем напруги 150 кВ
- __________ кВт
- __________ кВт
- __________ кВт
- __________ кВт
- __________ кВт

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі, складений у двох примірниках.

Електропередавальна
організація
_____________________________________________
_____________________________________________
Споживач

______________________________________________
______________________________________________
М. П. М. П.

Додаток 2
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі

N ___ від "___"__________ 200__ р.

Узгоджені показники допустимих відхилень від стандартних умов
надання електричної енергії в потужності за класами напруги
живлення електричної енергії на межі балансової належності

Таблиця 2.1 Узгоджені показники якості електричної енергії на
межі балансової належності

------------------------------------------------------------------------------
|Точка | Допустимі значення показника |Гранично допустимі |
|на | | значення показника |
|схемі |---------------------------------+-----------------------------------|
|(до- |bUнбф|bUнмф|К|К |К |К |U |К |bUнбф|bUнмф|bUt|Р |Р |К |К |К |де- |
|даток | | |U|U(n)|2U|0U|ІМП|перU| | | |St|Lt| U|2U|0U|льта|
|5) | | | | | | | | | | | | | | | | |tn |
|------+-----+-----+-+----+--+--+---+----+-----+-----+---+--+--+--+--+--+----|
| 1 | 2 | 3 |4| 5 |6 |7 |8 | 9 | 10 | 11 |12 |13|14|15|16|17| 18 |
|------+-----+-----+-+----+--+--+---+----+-----+-----+---+--+--+--+--+--+----|
|------+-----+-----+-+----+--+--+---+----+-----+-----+---+--+--+--+--+--+----|
|------+-----+-----+-+----+--+--+---+----+-----+-----+---+--+--+--+--+--+----|
|----------------------------------------------------------------------------|
|При- 1. Показники якості електричної енергії, розраховані (прийняті) |
|мітки: згідно з ГОСТ 1310997. |
| 2. bUнбф - найбільше фазне встановлене відхилення напруги; |
| bUнмф - найменше фазне встановлене відхилення напруги; |
| К - коефіцієнт спотворення синусоїдальності кривої напруги; |
| U |
| К - коефіцієнт nї гармонічної складової напруги; |
| U(n) |
| К - коефіцієнт несиметрії напруги оберненої послідовності; |
| 2U |
| К - коефіцієнт несиметрії напруги нульової послідовності; |
| 0U |
| bU - розмах зміни напруги; |
| t |
| Р - короткочасна доза флікера; |
| St |
| Р - тривала доза флікера; |
| Lt |
| дельта tn - тривалість провалу напруги; |
| |
| U - імпульсна напруга; |
| ІМП |
| К - коефіцієнт тимчасової перенапруги. |
| перU |
| b - бета |
------------------------------------------------------------------------------

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі, складений в трьох примірниках - для Споживача, Електропередавальної організації та Електропостачальної організації.

Електропередавальна організація
_______________________
_______________________
Електропостачальна організація
__________________________
__________________________
Споживач
______________________
______________________
М.П. М.П. М.П.

Додаток 3
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі

N ____ від "___"_________ 200 ___ р.

Узгоджений рівень надійності електропостачання
на межі балансової належності

Таблиця 3.1 Узгоджений рівень надійності електропостачання на межі балансової належності

   ------------------------------------------------------------------
|Точка | Автоматичні |Відключення без | Обмеження з |
| на | відключення |попередження із | попередженням |
|схемі | | збереженням | |
|(дода-| | живлення | |
|ток 5)| | аварійної броні | |
| |---------------+-----------------+-----------------------|
| |Число | Трива- |Число |Тривалість| Вели- | Число |Трива-|
| |випад-| лість |випад-| одного | чина |випадків|лість |
| |ків за| одного |ків за| відклю- | обме- |за рік | |
| |рік | відклю-|рік | чення | ження,| | |
| | | чення | | | % | | |
|------+------+--------+------+----------+-------+--------+------|
|------+------+--------+------+----------+-------+--------+------|
|------+------+--------+------+----------+-------+--------+------|
|------+------+--------+------+----------+-------+--------+------|
|------+------+--------+------+----------+-------+--------+------|
|------+------+--------+------+----------+-------+--------+------|
------------------------------------------------------------------

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі, складений в трьох примірниках - для Споживача, Електропередавальної організації та Електропостачальної організації.

Електропередавальна
організація
____________________
____________________
"__"_______ 20_ року
М.П.
Електропостачальна
організація
____________________
____________________
"__"_______ 20_ року
М.П.
Споживач

_____________________
_____________________
"__"_______ 20__ року
М.П.

Додаток 4
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі

N ___ від "___"________ 200__ р.

Розрахунок місячної абонентної плати

1. Місячна абонентна плата споживача на класі напруги розрахована відповідно до встановленого порядку.

Таблиця 4.1 Розрахунок місячної абонентної плати

   ------------------------------------------------------------------
| | Т, | Тсума, | Wi, | Пабі, |
| | ставка | сума ставок| договірна| абонентна|
| Ступінь напруги |абонентної| абонентної | потуж- | плата на |
| | плати, | плати, | ність, | класі |
| | грн./МВт | грн./МВт | МВт | напруги, |
| | | | | грн./МВт |
|------------------+----------+------------+----------+----------|
| 110 (150) кВ | | | | |
|------------------+----------+------------+----------+----------|
| 35 кВ | | | | |
|------------------+----------+------------+----------+----------|
| 10 кВ | | | | |
|------------------+----------+------------+----------+----------|
| 0,4 кВ | | | | |
|------------------+----------+------------+----------+----------|
|Абонентна плата до| | | | |
|сплати | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Примітка. При віднесенні споживачів до чотирьох класів напруги: |
| для першого класу Т1 = Т110; для другого класу |
| Т2 = Т110 + Т35; для третього класу |
| Т3 = Т110 + Т35 + Т10; для четвертого класу |
| Т4 = Т110 + Т35 + Т10 + Т0,4 |
------------------------------------------------------------------

2. Розрахунки за надання доступу до місцевої (локальної) електромережі здійснюються щомісяця до 10-го числа наступного місяця за рахунками, наданими Споживачу Електропередавальною організацією.

3. У випадку несплати за рахунком у зазначений термін сторони керуються договірними зобов'язаннями, вимогами Правил користування електроенергією , а на суму заборгованості нараховується пеня в розмірі ___ % за добу по день фактичної оплати. Сума нарахованої пені включається Електропередавальною організацією в наступний платіжний документ (рахунок).

4. За відсутності оплати через 5 днів після дати платежу, обумовленої пунктом 2 цього додатка, Електропередавальна організація письмово (телефонограмою) повідомляє Споживача та його постачальника електричної енергії про дату й час обмеження чи припинення надання доступу до місцевої (локальної) електромережі. У тому випадку, коли Споживач на підставі двосторонніх актів має навантаження аварійної броні, обмеження запроваджується з урахуванням забезпечення живлення навантаження згідно з цими актами до рівня аварійної броні.

5. Споживач при одержанні попередження про дату й час обмеження чи припинення надання послуг Електропередавальною організацією зобов'язаний застосувати комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам. Електропередавальна організація, якщо вона виконала передбачені законодавством та цим Договором умови запровадження обмеження та припинення надання доступу до електромереж, не несе відповідальності за можливі наслідки, пов'язані з відключенням Споживача.

6. Заходи щодо обмеження чи припинення надання доступу до місцевої (локальної) електромережі застосовуються на час погашення боргів та оплати витрат на поновлення надання послуг Споживачу після погашення боргів та згідно з чергою, враховуючи пріоритет поточних робіт Електропередавальної організації.

7. Обмеження чи припинення надання Електропередавальною організацією послуг Споживачу не звільняє його від сплати пені за кожний день прострочення виконання зобов'язання щодо оплати заборгованості, яка виникла на кінець розрахункового періоду.

8. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі, складений у двох примірниках - для Споживача та Електропередавальної організації.

Електропередавальна організація
______________________________
______________________________
"____"_____________ 20___ року
                        М.П.
Споживач
______________________________
______________________________
"____"_____________ 20___ року
                   М.П.

Додаток 5
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі

N ___ від "___" _________ 200 ___ р.

Однолінійна схема
надання доступу до місцевої (локальної) електромережі

Наводиться однолінійна електрична схема

Примітка. На однолінійній схемі (додаток 5) потрібно зазначити точки межі балансової належності, точки узгодженого навантаження, точки захисту від перенавантаження, точки встановлення комерційних засобів обліку, точки забезпечення узгоджених показників якості електричної енергії, точки забезпечення узгодженого рівня надійності електропостачання (додатки 1, 2, 3).

Додаток 6
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі

N ___ від "___"_________ 200 ___ р.

Акт
розмежування балансової належності електромереж
та експлуатаційної відповідальності сторін

Споживач електроенергії _________________________________________________________________________________________________

(найменування споживача та його

_______________________________________________________________________________________________________________________

місцезнаходження)

в особі ________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

та ____________________________________________________________________________________________________________________

(підприємство електромереж)

в особі ________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

___________________________________ цим актом установили:

1. Балансова належність електромереж та установок:

Електропередавальної організації ___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Споживача _____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

2. Межа відповідальності за стан та обслуговування електромереж та установок установлюється на ___________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3. Електропередавальна організація несе відповідальність за:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

4. Споживач несе відповідальність за: _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Схема електроустановки та точки розподілу мереж:

5. Схема доступу забезпечує струмоприймачі в частині надійності електропостачання:

   ------------------------------------------------------------------
| Категорія | Електроприймачі, схема живлення яких |
| струмоприймачів |---------------------------------------------|
| | відповідає категорії | не відповідає |
| | | категорії |
|------------------+------------------------+--------------------|
| перша | | |
|------------------+------------------------+--------------------|
| друга | | |
|------------------+------------------------+--------------------|
| третя | | |
------------------------------------------------------------------

6. Споживач електроенергії та Електропередавальна організація зобов'язуються утримувати установки, що вказані в цьому акті, у справному стані та експлуатувати їх відповідно до Правил користування електричною енергією, ПТЕ, ПТБ.

7. Споживач зобов'язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, що належить Електропередавальній організації, вільний доступ до електроустановок працівників Електропередавальної організації в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.

8. Електропередавальна організація зобов'язується забезпечити на території своїх підстанцій охорону електромереж, що належать Споживачу, та допуск Споживача в електроустановки для ремонту обладнання КМ, ПМ, що належать Споживачу.

Цей акт є невід'ємною частиною Договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі, складений у двох примірниках - для Споживача та Електропередавальної організації.

Споживач
________________________
Електропередавальна організація
________________________________
                 М.П.                      М.П.

Додаток 7
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі

N ___ від "___"________ 200 ___ р.

Перелік
цехів, підрозділів Споживача___________________________________

   ------------------------------------------------------------------
| N | Найменування цехів, | Поштова адреса | Телефон |
| з/п | підрозділів | | |
|-----+-----------------------+--------------------+-------------|
------------------------------------------------------------------

Електропередавальна
організація
___________________________
                    М.П.
Споживач

_____________________________
                          М.П.

Додаток 8
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі
N ___ від "___" _________ 200 __ р.

Порядок
участі Споживача в графіках обмеження електроспоживання
та графіках відключень

1. Електропередавальна організація у відповідності до нормативних документів щодо складання графіків обмеження споживання електричної енергії встановлює такі обмеження споживання:

Електричної енергії Електричної потужності
1-ша черга _____________ кВт/год
2-га черга _____________ кВт/год
3-тя черга _____________ кВт/год
4-та черга _____________ кВт/год
5-та черга _____________ кВт/год
1-ша черга _____________ кВт
2-га черга _____________ кВт
3-тя черга _____________ кВт
4-та черга _____________ кВт
5-та черга _____________ кВт

2. До графіків аварійних відключень та місцевого розвантаження занесені такі (фідери) лінії Споживача:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3. Акти аварійної та технологічної броні додаються.

4. Порядок повідомлення про участь Споживача у графіках обмеження електроспоживання, графіках відключення та місцевого розвантаження.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

5. Порядок повідомлення Споживача про введення графіків обмеження електроспоживання.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

6. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов обмеження електроспоживання згідно з чинним законодавством.

Електропередавальна
організація
__________________________
"___"___________ 200 __ р.
М.П.
Споживач

____________________________
"____"____________ 200 __ р.
М.П.

Додаток 9-а
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі
N ___ від "___" ________ 200 ___ р.

Порядок розрахунків за перетоки реактивної електроенергії

Цей порядок складено відповідно до Методики розрахунків плати за перетоки реактивної електроенергії між енергопостачальною організацією та її споживачами (затверджена наказом Міненерго України N 37 від 14.11.97, погоджена НКРЕ, зареєстрована в Мін'юсті України 24.12.97 за N 619/2423).

1. Споживач ____________________________________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження _____________________________________________________________________________________________________

3. Режим роботи _________________________________________________________________________________________________________

(1, 2, 3 зміни, сезонний, неповний робочий
тиждень, безперервний цикл)

4. Характеристики компенсуючих установок (КУ) Споживача:

   ------------------------------------------------------------------
| N | Тип КУ | Номінальна напруга | Усього |
|з/п| |---------------------| |
| | | до 1000В |вище 1000В| |
|---+----------------------------+----------+----------+---------|
|1 |Конденсаторні установки, | | | |
| |кВ/Ареакт в тому числі: | | | |
|---+----------------------------+----------+----------+---------|
|1.1|З автоматичним | | | |
| |регулюванням, кВ/Ареакт | | | |
|---+----------------------------+----------+----------+---------|
|1.2|З ручним регулюванням, | | | |
| |кВ/Ареакт | | | |
|---+----------------------------+----------+----------+---------|
|2 |Синхронні двигуни (СД), кВт | | | |
|---+----------------------------+----------+----------+---------|
|3 |Пристрої КРП, зблоковані з | | | |
| |технологічним обладнанням, | | | |
| |кВ/Ареакт | | | |
------------------------------------------------------------------

5. Плата за споживання та генерацію реактивної електроенергії нараховується за трьома складовими:

П = П1 + П2 - П3, грн.,

де П1 - основна плата;

П2 - надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі

Споживача засобами компенсації реактивної потужності (КРП);

П3 - знижка плати за споживання і генерацію реактивної електроенергії у разі участі Споживача в оптимальному добовому регулюванні режимів мережі електропередавальної організації (ЕО) в розрахунковий період.

Основна плата за спожиту і генеровану реактивну електроенергію визначається формулою

                             n
             П1 = сума (WQсп + К WQг) D Т, грн.,
                             1

де n - число точок розрахункового обліку Споживача;

WQсп - реактивна електроенергія, спожита за розрахунковий період у точці обліку, кВ/Ареакт/год;

WQг - реактивна електроенергія, генерована Споживачем за розрахунковий період в мережу ЕО в точці обліку, кВ/Ареакт/год;

К - коефіцієнт урахування збитків ЕО від генерації реактивної електроенергії з мережі Споживача, рівний 3;

D - економічний еквівалент реактивної потужності (ЕЕРП) в точці обліку, кВт/кВ/Ареакт/год;

Т - середня вартість активної електроенергії за розрахунковий період, грн./кВт/год.

Надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі Споживача
засобами КРП нараховується за формулою

П2 = П1 Сбаз (Ку - 1), грн.,

де Сбаз - коефіцієнт стимулювання капітальних вкладень у засоби КРП, рівний 1,3;

Ку - коефіцієнт, що приймається з табл.1 чи 2 Методики в залежності від середнього значення tgy для Споживача в цілому за розрахунковий період.

у - фі

Значення tgy визначається за формулою

tgy = WQсп / WP,

де WP - споживання активної електроенергії за розрахунковий період, кВт/год;

WQсп - споживання реактивної електроенергії за розрахунковий період, кВ/Ареакт/год.

у - фі

Знижка П3 нараховується згідно з Методикою та п.15 цього додатка за наявності умов щодо добового регулювання реактивних перетоків та при їх виконанні.

6. Характеристики точок обліку реактивної електроенергії:

 ---------------------------------------------------------------------------
| N | Точка | Вид | Номер | Тип |Тр-тор|Тр-тор | Коеф.|ЕЕР|Необхід-|
|з/п| обліку |обліку |електр.|електр.|струму|напруги|обліку| П |ність |
| | (п/ст, |(спожив.,|лічиль-|лічиль-| | | |(D)|розра- |
| | ТП, РП,|генер.) | ника | ника | | | | |хунків |
| |напруга)| | | | | | | |втрат у |
| | | | | | | | | |тр-рі |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|2 | | | | | | | | | |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|3 | | | | | | | | | |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|4 | | | | | | | | | |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|5 | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

Dcp=____

7. Контроль споживання та генерації реактивної електроенергії здійснюється приладами обліку, вказаними в табл. п.6.

8. Споживач зобов'язаний вести щодобові записи в журналі показань лічильників реактивної електроенергії за добу та накопичувальним підсумком.

9. Споживач зобов'язаний здійснювати письмовим повідомленням передачу показників розрахункових електролічильників реактивної електроенергії за розрахунковий період згідно з графіком додатка___ до договору.

10. При відсутності приладів обліку та у випадках неподання даних про споживання або генерацію реактивної електроенергії у визначені терміни ЕО визначає споживання або генерацію реактивної електроенергії розрахунковим шляхом.

10.1. Розрахункові значення споживання реактивної електроенергії у точках обліку (WQспр) визначаються згідно з п. 4.1.1 Методики рівними : ________________________________

10.2. Сумарні розрахункові значення генерації реактивної електроенергії (WQгр), визначені згідно з п. 4.1.2 Методики за місяцями року, подано в таблиці:

   ------------------------------------------------------------------
| Місяць | WQгр | Місяць | WQгр |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Січень | | Липень | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Лютий | | Серпень | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Березень | | Вересень | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Квітень | | Жовтень | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Травень | | Листопад | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Червень | | Грудень | |
------------------------------------------------------------------

Примітка. При безперервному циклі роботи підприємства, в разі отримання значення WQгр меньше 0, значення WQгр приймається рівним 0.

10.3. У разі використання сумарного розрахункового значення генерації реактивної електроенергії (WQгр) розрахунки за генерацію проводяться за середньоарифметичним ЕЕРП (Dcp) по підприємству.

Основна плата визначається формулою

                            n
           П1 = сума  WQспр D Т2 + К WQгр Dcp Т2,  грн.
                           1

10.4. Розрахункові значення споживання реактивної електроенергії (WQспр) визначаються за точками обліку.

Розрахункові значення генерації реактивної електроенергії (WQгр) визначаються тільки як сумарні значення незалежно від точок обліку, навіть при відсутності вимірювань хоч би в одній точці обліку.

11. При пошкодженні розрахункових приладів обліку реактивної електроенергії з вини Споживача, зміні схем підключення приладів обліку або крадіжці електроенергії ЕО приймає до розрахунку значення спожитої реактивної електроенергії, рівним значенню спожитої активної електроенергії, визначеному за розрахунковий період, а значення генерації реактивної електроенергії приймається згідно з табл. п.10.2.

12. При тимчасовому порушенні обліку не з вини Споживача розрахунок здійснюється за середньодобовими показниками попереднього розрахункового періоду. Примітка. Інтервал розрахунку за середньодобовими показниками не повинен перевищувати одного місяця. Якщо з об'єктивних причин розрахунковий облік неможливо відновити в означений термін, порядок подальших розрахунків визначається двосторонньою угодою Споживача і ЕО.

13. У неробочий час компенсуючі установки Споживача повинні бути відключені.

14. Установлення, демонтаж та виведення в ремонт КУ здійснюються Споживачем тільки з дозволу ЕО.

15. Умови добового регулювання режиму реактивних перетоків між електромережами ЕО та Споживача (графік, система контролю, оплата та ін.):

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

16. Втрати реактивної електроенергії в трансформаторах визначаються згідно з п.4.2 Методики для точок обліку, вказаних у табл. п.6 цього додатка.

Електропередавальна
організація
_________________
(підпис) М.П.
Споживач

_____________________
(підпис) М.П.

Додаток 9-б
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі
від __________________ N ___

Порядок розрахунків за перетоки реактивної електроенергії
(для споживачів із багатозонним обліком)

Цей порядок складено відповідно до Методики розрахунків плати за перетоки реактивної електроенергії між енергопостачальною організацією та її споживачами (затверджена наказом Міненерго України N 37 від 14.11.97, погоджена НКРЕ, зареєстрована в Мін'юсті України 24.12.97 за N 619/2423).

1. Споживач ___________________________________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ____________________________________________________________________________________________________

3. Режим роботи ________________________________________________________________________________________________________

(1, 2, 3 зміни, сезонний, неповний робочий
тиждень, безперервний цикл)

4. Характеристики компенсуючих установок (КУ) Споживача:

   ------------------------------------------------------------------
| N | Тип КУ | Номінальна напруга | Усього |
|з/п | |---------------------| |
| | |до 1000В |вище 1000В| |
|----+--------------------------+----------+----------+----------|
|1 |Конденсаторні установки, | | | |
| |кВ/Ареакт в тому числі: | | | |
|----+--------------------------+----------+----------+----------|
|1.1 |З автоматичним | | | |
| |регулюванням, кВ/Ареакт | | | |
|----+--------------------------+----------+----------+----------|
|1.2 |З ручним регулюванням, | | | |
| |кВ/Ареакт | | | |
|----+--------------------------+----------+----------+----------|
|2 |Синхронні двигуни (СД),кВт| | | |
|----+--------------------------+----------+----------+----------|
|3 |Пристрої КРП, зблоковані з| | | |
| |технологічним обладнанням,| | | |
| |кВ/Ареакт | | | |
------------------------------------------------------------------

5. Плата за споживання та генерацію реактивної електроенергії нараховується за трьома складовими:

П = П1 + П2 - П3, грн.,

де П1 - основна плата;

П2 - надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі Споживача засобами компенсації реактивної потужності (КРП);

П3 - знижка плати за споживання і генерацію реактивної електроенергії у разі участі Споживача в оптимальному добовому регулюванні режимів мережі електропередавальної організації (ЕО) в розрахунковий період.

Основна плата за спожиту і генеровану реактивну електроенергію визначається за формулою

                       n                v
             П1 = сума  (сума  WQспі Ті + К WQгн Т2) D, грн.,
                      1           і = 1

де n - число точок розрахункового обліку Споживача;

v - число зон добового графіка електричного навантаження ЕО;

WQспі - споживання реактивної електроенергії в і-й зоні розрахункового періоду, кВ/Ареакт/год;

WQгн - генерація реактивної електроенергії в мережу ЕО в нічних провалах добових графіків розрахункового періоду в точці обліку, кВ/Ареакт/год;

К - коефіцієнт урахування збитків ЕО від генерації реактивної електроенергії з мережі Споживача, дорівнює 3;

D - ЕЕРП в точці обліку, кВт/кВ/Ареакт;

Ті - диференційований тариф на активну ел. енергію для і-ї зони доби, грн./кВт/год;

Т2 - диференційований тариф на активну ел. енергію для напівпікової зони доби, грн./кВт/год.

Надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі Споживача засобами КРП нараховується за формулою

П2 = П1 Сбаз (Ку - 1), грн.,

де Сбаз - коефіцієнт стимулювання капітальних вкладень у засоби КРП, дорівнює 1,3;

Ку - коефіцієнт, що приймається з табл.1 чи 2 Методики в залежності від середнього значення tgy для Споживача в цілому за розрахунковий період.

у - фі

Значення tg визначається за формулою

tgy = WQсп / WP,

де WP - сумарне споживання активної електроенергії за всіма зонами доби за розрахунковий період, кВт/год;

WQсп - сумарне споживання реактивної електроенергії за всіма зонами доби за розрахунковий період, кВ/Ареакт/год.

у - фі

Знижка П3 нараховується згідно з Методикою та п.15 цього додатка за наявності умов щодо добового регулювання реактивних перетоків та при їх виконанні.

6. Характеристики точок обліку реактивної електроенергії:

 ---------------------------------------------------------------------------
| N | Точка | Вид | Номер | Тип |Тр-тор|Тр-тор | Коеф.|ЕЕР|Необхід-|
|з/п| обліку |обліку |електр.|електр.|струму|напруги|обліку| П |ність |
| | (п/ст, |(спожив.,|лічиль-|лічиль-| | | |(D)|розра- |
| | ТП, РП,|генер.) | ника | ника | | | | |хунків |
| |напруга)| | | | | | | |втрат у |
| | | | | | | | | |тр-рі |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|2 | | | | | | | | | |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|3 | | | | | | | | | |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|4 | | | | | | | | | |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|5 | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

Dcp=____

7. Контроль споживання та генерації реактивної електроенергії здійснюється приладами обліку, вказаними в табл. пункту 6.

8. Споживач зобов'язаний вести щодобові записи в журналі показань лічильників реактивної електроенергії за добу та накопичувальним підсумком.

9. Споживач зобов'язаний передавати письмовим повідомленням показання розрахункових електролічильників реактивної електроенергії за розрахунковий період згідно з графіком додатка ___ до договору.

10. У випадках неподання даних про споживання або генерацію реактивної електроенергії у визначені терміни ЕО визначає споживання або генерацію реактивної електроенергії розрахунковим шляхом, розрахунки плати проводяться за тарифом для напівпікої зони доби (Т).

10.1. Розрахункові значення споживання реактивної електроенергії у точках обліку (WQспр) визначаються згідно з п. 4.1.1 Методики рівними: ________________

10.2. Сумарні розрахункові значення генерації реактивної електроенергії (WQгр), визначені згідно з п. 4.1.2 Методики за місяцями року, подано в таблиці:

   ------------------------------------------------------------------
| Місяць | WQгр | Місяць | WQгр |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Січень | | Липень | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Лютий | | Серпень | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Березень | | Вересень | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Квітень | | Жовтень | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Травень | | Листопад | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Червень | | Грудень | |
------------------------------------------------------------------

Примітка. При безперервному циклі роботи підприємства, в разі отримання значення WQгр меньше 0, значення WQгр приймається рівним 0.

10.3 У разі використання сумарного розрахункового значення генерації реактивної електроенергії (WQгр) розрахунки за генерацію проводяться за середньоарифметичним ЕЕРП (Dcp) по підприємству.

Основна плата визначається формулою

                            n
           П1 = сума  WQспр D Т2 + К WQгр Dcp Т2,  грн.
                            1
                            

10.4 Розрахункові значення споживання реактивної електроенергії (WQспр) визначаються за точками обліку.

Розрахункові значення генерації реактивної електроенергії (WQгр) визначаються тільки як сумарні значення незалежно від точок обліку, навіть за відсутності вимірювань хоч би в одній точці обліку.

11. У разі пошкодження розрахункових приладів обліку реактивної електроенергії з вини Споживача, зміни схем підключення приладів обліку або крадіжки електроенергії ЕО приймає до розрахунку значення спожитої реактивної електроенергії рівним значенню спожитої активної електроенергії, визначеному за розрахунковий період, а значення генерації реактивної електроенергії приймається згідно з табл. п.10.2. Розрахунки плати проводяться за тарифом для напівпікової зони доби (Т2).

12. При тимчасовому порушенні обліку не з вини Споживача розрахунок здійснюється за середньодобовими показниками попереднього розрахункового періоду. Примітка. Інтервал розрахунку за середньодобовими показниками не повинен перевищувати одного місяця. Якщо з об'єктивних причин розрахунковий облік неможливо відновити в зазначений термін, порядок подальших розрахунків визначається двосторонньою угодою Споживача і ЕО. 13. У неробочий час компенсуючі установки Споживача повинні бути відключені.

14. Установлення, демонтаж та виведення в ремонт КУ здійснюються Споживачем лише з дозволу ЕО.

15. Умови добового регулювання режиму реактивних перетоків між електромережами ЕО та Споживача (графік, система контролю, оплата та ін.): ___________________________________________________________________________________________________________________

16. Втрати реактивної електроенергії в трансформаторах визначаються згідно з п.4.2 Методики для точок обліку, вказаних в табл. п.6 цього додатка.

Електропередавальна
організація
_________________
(підпис) М.П.
Споживач

_____________________
(підпис) М.П.

* При використанні диференційованного за періодами часу тарифу на електричну енергію.

( Додаток 1 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )

Додаток 2
до Правил користування
електричною енергією

Рахунок N ___________

Договір
про постачання електричної енергії

______________________________________________________________________________________________________________________

(найменування споживача - юридичної особи або П.I.Б. фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

______________________________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження)

Підприємство __________________________________________, що діє за умовами та правилами ліцензії на постачання електроенергії за регульованим (нерегульованим) тарифом, яке іменується надалі Електропостачальна організація, в особі _________________________________,

______________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

на підставі _____________________________________________________________________________________________________________,

з одного боку, та _______________________________________________________________________________________________________,

(найменування споживача - юридичної особи
або П.I.Б. фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності)

що надалі іменується Споживач, в особі ____________________________________________________________________________________,

______________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я по батькові)


що діє на підставі _________________________________________________________________________________________________________,

з іншого боку (далі - сторони), уклали цей договір про постачання електроенергії.

Під час виконання цього договору, а також з усіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією.

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є умови й порядок постачання електроенергії Електропостачальною організацією та оплата спожитої електроенергії Споживачем.

1.2. Обсяги постачання електроенергії та її ціна (порядок формування ціни) визначаються відповідно до додатка 1. (Форма додатка 1 може узгоджуватися сторонами договору в довільній формі відповідно до умов ліцензії на постачання електроенергії).

2. Обов'язки Електропостачальної організації

Електропостачальна організація зобов'язується:

2.1. Постачати електроенергію як різновид товарної продукції Споживачу в межах __________кВА(кВт) абонованої потужності на класі (класах) напруги ______________ згідно з визначеними йому цим договором умовами та обсягами постачання електроенергії (додаток 1) відповідно до режимів споживання, передбачених договором про надання доступу до місцевих (локальних) електромереж, за тарифами (цінами), які розраховуються в порядку, установленому НКРЕ.

2.2. Підтверджувати обсяг поставленої Споживачу електроенергії за звітний місяць та оформляти акт прийняття/передачі електроенергії із Споживачем до ____ числа місяця, наступного після звітного.

2.3. Передати всі повноваження Електропередавальній організації щодо виконання диспетчерського управління, протиаварійних заходів, дотримання режимів споживання електричної енергії та з інших питань дотримання положень нормативних документів з передачі електричної енергії, які вона не може виконувати сама.

2.4. З метою безперервного постачання електричної енергії Споживачу належним чином виконувати свої договірні зобов'язання перед Електропередавальною організацією, яка безпосередньо здійснює передачу електричної енергії до мереж, щодо: своєчасної і повної оплати за передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;

узгодження з електропередавальною організацією режимів споживання електроенергії споживачем та диспетчерського управління;

дотримання параметрів якості електричної енергії.

2.5*. Повертати за заявою Споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту отримання кошти за електричну енергію, перераховані споживачами не на розподільчий рахунок, а на інші рахунки Електропостачальної організації, що здійснює діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території.

* Пункти стосуються виключно Електропостачальної організації, що здійснює підприємницьку діяльність за регульованим тарифом на закріпленій території.

2.6. Про всі зміни тарифів на електричну енергію повідомляти Споживача письмово чи через засоби масової інформації до 25 числа місяця, що передує місяцю введення нових тарифів (цін).

3. Зняття показань розрахункових приладів обліку та порядок
розрахунків

3.1. Споживач зобов'язується для визначення обсягів спожитої електроенергії знімати та надавати за встановленою формою до Електропередавальної та Електропостачальної організацій показання розрахункових приладів обліку. Терміни та періодичність надання показань та здійснення розрахунків за електроенергію визначаються в додатку 2. (Може бути встановлено інший порядок зняття показань).

3.2. Якщо розрахункові прилади обліку встановлені не на межі балансового розподілу електромереж, то кількість урахованої ними електроенергії збільшується (зменшується) на величину втрат електроенергії в мережі від місця установлення приладів обліку до межі балансового розподілу електромереж, ураховуючи втрати в головному трансформаторі Споживача. Порядок розрахунку втрат електроенергії визначається у додатку 3.

3.3. За умови наявності декількох уводів на різних класах напруги та різних системах обліку показання надаються окремо щодо кожної точки обліку відповідно до системи обліку та класу напруги Споживача.

3.4. Порядок використання та оплати електроенергії для опалення та водонагрівання регулюється умовами, зазначеними в додатку 4.

3.5. Електроенергія вважається поставленою Електропостачальною організацією і спожитою Споживачем при одержанні підтвердження Електропередавальної організації в передачі електроенергії (у вигляді листа, телеграми, телефаксу) після підписання акта звірки Споживача з електропередавальною організацією (для Електропостачальної організації, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом).

4. Умови припинення електропостачання

4.1. У разі відсутності оплати за електричну енергію через 5 днів після дати розрахунку, обумовленої цим договором, Електропостачальна організація письмово (телефонограмою) повідомляє Споживача та електропередавальну організацію про дату і час відключення чи обмеження споживання електроенергії.

Якщо Споживач на підставі двосторонніх актів має навантаження аварійної броні, то обмеження запроваджується з урахуванням забезпечення живлення навантаження відповідно до цих актів до рівня аварійної броні. При цьому таке обмеження не виключає надалі повного припинення постачання електричної енергії.

4.2. Заходи щодо обмеження постачання електроенергії застосовуються до погашення боргів та оплати витрат на підключення Споживача.

Обмеження Споживача в постачанні електроенергії не звільняє його від сплати пені за кожний день прострочення терміну оплати.

5. Обов'язки та відповідальність Споживача

5.1*. Споживач зобов'язаний вносити плату за електричну енергію виключно коштами до уповноваженого банку на розподільчий рахунок Електропостачальної організації, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

5.2. На час дії цього договору Споживач зобов'язаний виконувати всі умови договору про надання доступу до місцевих (локальних) електромереж.

5.3. Споживач несе відповідальність перед Електропостачальною організацією за відповідність обсягів заявленої і фактично спожитої електричної енергії та зобов'язаний сплачувати за фактично спожиту електричну енергію, а також уносити всі інші платежі за розрахунковий період згідно з обумовленою ціною (тарифом), системою обліку електроенергії, класом напруги та іншими умовами цього договору (додаток 1).

5.4. У разі виникнення об'єктивних причин, що не дають змоги спожити заявлену кількість електроенергії, Споживач не пізніше 20 числа розрахункового місяця письмово повідомляє про це Електропостачальну організацію для здійснення відповідного коригування.

5.5. Споживач зобов'язаний до 20 числа поточного місяця уточнювати обсяги постачання електроенергії на наступний місяць і погодинний графік щоденного споживання електроенергії.

5.6. У разі виникнення заборгованості Споживач зобов'язаний укласти договір застави майна на суму заборгованості, скласти і погодити з Електропостачальною організацією графік погашення заборгованості за умови здійснення поточних платежів.

5.7. За кожний день прострочення оплати рахунків Електропостачальної організації, що виникло на кінець розрахункового періоду, Споживачу нараховується пеня у розмірі ______ % (але не більше подвійної величини облікової ставки Національного банку України на момент заборгованості). Пеня нараховується, починаючи з _____ дня після дати розрахунку.

5.8*. У разі споживання електроенергії понад обсяг, що обумовлений цим договором на розрахунковий період, Споживач сплачує Електропостачальній організації повну вартість усієї спожитої електричної енергії на розподільчий рахунок та чотирикратну вартість різниці між фактично спожитою і договірною величинами електричної енергії на поточний рахунок Електропостачальної організації. Оплата повинна бути здійснена Споживачем протягом 10 днів з моменту отримання рахунку Електропостачальної організації.

5.9. Споживач у разі одержання попередження про застосування обмеження на електропостачання зобов'язаний здійснити комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі тварин, пошкодження обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам.

6. Права та відповідальність Електропостачальної організації

6.1. Якщо розмір нарахованих споживачу періодичних місячних платежів менший одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, то Електропостачальна організація має право нараховувати Споживачу зазначені платежі щоквартально.

6.2. У разі порушення термінів оплати за транзит електроенергії мережами Електропередавальної організації Електропостачальна організація зобов'язана заздалегідь попередити Споживача про можливе переривання чи обмеження у постачанні електроенергії.

6.3. У разі перерви в електропостачанні з вини Електропостачальної організації остання відшкодовує Споживачу вартість недовідпущеної електроенергії згідно з чинним законодавством.

6.4. Електропостачальна організація звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором, якщо Споживач не має договірних стосунків з Електропередавальною організацією, до мереж якої приєднані його електроустановки, або надання доступу до місцевих (локальних) електромереж було обмежене електропередавальною організацією з будь-яких підстав.

6.5. Електропостачальна організація, якщо вона виконала передбачені законодавством та цим договором умови запровадження обмежень та відключення боржника від джерел електропостачання, не несе відповідальності за можливі наслідки, пов'язані з відключенням Споживача.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, передбачених договором, якщо це є наслідком непереборної сили, що виникла після укладення договору в результаті подій надзвичайного характеру, які жодна із сторін не могла ні передбачити, ні попередити, зокрема: пожежі, повені, землетрусу, воєнних дій, страйків, прийняття законів або нормативно-правових актів, що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково, - якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання договору. Настання форс-мажорних обставин викликає відкладення виконання зобов'язань, передбачених договором, на період дії таких обставин. Якщо дія форс-мажорних обставин триває більше ніж шість місяців, то будь-яка із сторін має право розірвати договір. При цьому жодна із сторін не має права вимагати відшкодування збитків, пов'язаних із розірванням договору.

7.2. Сторона, для якої неможливим стало виконання зобов'язань, передбачених договором, повинна в триденний термін сповістити іншу сторону ( письмово) про виникнення та припинення обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань. Належним доказом наявності вказаних обставин та їх тривалості будуть довідки, письмові документи, що видаються компетентними органами, які відають контролем за виникненням таких обставин, а також закони та інші правові акти, що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань.

8. Інші умови

8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути внаслідок або в зв'язку з виконанням зобов'язань сторін договору, повинні, якщо змога, вирішуватись шляхом переговорів між сторонами.

У разі неможливості розв'язання майнових суперечок і розбіжностей шляхом переговорів вони розглядаються у відповідних судових та арбітражних органах.

8.2. Усі зміни та доповнення до договору оформлюються письмово і скріплюються підписами відповідальних осіб та печатками сторін. Ксеро- та факсимільні копії змін і доповнень беруться до відома як інформація і юридичної сили не мають.

8.3. Додатки до договору ______________________________ на______ аркушах є невід'ємною частиною цього договору.

8.4. Цей договір укладається на строк до 31 грудня 200__року, набирає чинності з дня його підписання та вважається щорічно продовженим, якщо за місяць до закінчення строку не буде заявлено однією із сторін про відмову від цього договору або його перегляд.

(Сторони договору можуть установити додаткові умови, які не суперечать чинному законодавству).

9. Місцезнаходження сторін і їх рахунки

Електропостачальна організація: ____________________________________________________________________________________________

розподільчий рахунок ____________________________________________________________________________________________________

поточний рахунок _______________________________________________________________________________________________________

Споживач: __________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________.

Сторони зобов'язуються письмово своєчасно сповіщати про всі зміни реквізитів (найменування організації, рахунки та інше).

Цей договір складений у двох примірниках, один з яких міститься в Електропостачальної організації, другий - у Споживача.

Усі примірники договору мають однакову юридичну силу.

Електропостачальна
організація
________________________
________________________
"___"_________ 200 __ р.
М. П.
Споживач

________________________
________________________
"___"_________ 200 __ р.
М. П.

Додаток 1
до договору про постачання електроенергії

N __________ від "___" _______ 200 __ р.

Обсяги постачання електричної енергії та потужності

I. Обсяг постачання електричної енергії споживачу:

-----------------------------------------------------------------------------
| N |Наймену| Обсяги електроенергії, що постачається за місяцями 200_ р., тис
|з/п|вання |----------------------------------------------------------------
| |об'єкта|I | сі-|лю-|бере|II |кві-|тра-|чер-|III|ли- |сер-|вере|IV |жов-|
| |користу|кв|чень|тий|зень|кв.|тень|вень|вень|кв.|пень|пень|сень|кв.|тень|
| |вання, | | | | | | | | | | | | | | |
| |адреса | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------+--+----+---+----+---+----+----+----+---+----+----+----+---+----+
|---+-------+--+----+---+----+---+----+----+----+---+----+----+----+---+----+
|---+-------+--+----+---+----+---+----+----+----+---+----+----+----+---+----+
-----------------------------------------------------------------------------

продовження таблиці

------------------
кВт/год |При|
-------------|міт|
|лис|гру-|за |ки |
|то |день|рік| |
|пад| | | |
| | | | |
+---+----+---+---|
+---+----+---+---|
+---+----+---+---|
------------------

II. Обсяг постачання електричної енергії субспоживачу:

-----------------------------------------------------------------------------
| N |Наймену- | Кількість електроенергії, що постачається за місяцями 200_ р
|з/п|вання |--------------------------------------------------------------
| |об'єкта |I | сі-|лю-|бере-|II |кві-|тра-|чер-|III|ли- |сер-|вере-|IV |
| |користу- |кв.|чень|тий|зень |кв.|тень|вень|вень|кв.|пень|пень|сень |кв.|
| |вання, | | | | | | | | | | | | | |
| |адреса | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+---+----+---+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----+---+
|---+---------+---+----+---+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----+---+
|---+---------+---+----+---+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----+---+
-----------------------------------------------------------------------------

продовження таблиці

----------------------------
., тис. кВт/год |Примі-|
--------------------|тки |
|жов-|лис- |гру-|за | |
|тень|топад|день|рік| |
| | | | | |
| | | | | |
+----+-----+----+---+------|
+----+-----+----+---+------|
+----+-----+----+---+------|
----------------------------

Електропостачальна організація
____________________________
"___"______________ 200__ р.
М. П.
Споживач
__________________________
"___"____________ 200 __ р.
М. П.

Додаток 2
до договору про постачання електроенергії
N ____________від "___" _______ 200__ р.

Графік
зняття показань лічильників та подання
їх до Електропостачальної організації

1. За згодою сторін Споживач бере на себе обов'язок знімати показання електролічильників з 12-ї години останнього дня місяця до 12-ї години першого дня наступного місяця відповідно до табл. 1.

Таблиця 1

   ------------------------------------------------------------------
| Порядок зняття показань лічильників |
| та передачі даних до Електропостачальної організації |
|----------------------------------------------------------------|
|N зняття | День зняття | Час зняття | Примітки |
| | показань у | показань | |
| |розрахунковому | | |
| | періоді | | |
|---------+----------------+--------------------+----------------|
|---------+----------------+--------------------+----------------|
|---------+----------------+--------------------+----------------|
------------------------------------------------------------------

2. Споживач зобов'язаний протягом 12 годин з моменту зняття показань електролічильників довести їх значення до Електропостачальної організації за встановленою формою та адресою: ________________________________________________________________________________

3. У разі неподання даних про обсяги спожитої електроенергії в зазначений термін визначення обсягу використаної електроенергії здійснюється за середньодобовим споживанням за попередній період.

Примітка. Період розрахунку за середньодобовим споживанням електроенергії не повинен перевищувати один місяць.

Електропостачальна
організація
____________________________
"___"_____________ 200 __ р.
М. П.
Споживач

__________________________
"___"____________ 200 __ р.
М. П.

Додаток 3
до договору про постачання електроенергії
N ____________від "___" _______ 200__ р.

Розрахунок втрат
електроенергії в мережі споживача за станом
на ____ ______________ 200__ р.

1. Найменування Споживача ______________________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження_____________________________________________________________________________________________________

3. ТП N _______________________________________________________________________________________________________________

А. Розрахунок втрат у трансформаторах

Розрахункові формули дельта WP = дельта WPx.х. + дельта WРк.з. = дельта Рх.х. Тп + Кз ступінь 2 дельта Рк.з. Т р (кВт/год);

дельта WQ = дельта WQx.х. + дельта WQк.з. = дельта Qx.х. Тп + Кз ступінь 2 дельта Qк.з. Т р (кВАреакт/год),

                 Sф
де   Кз = ----,  Sф = кв. корінь Рф ступінь 2 + Qф ступінь 2,
                Sн

  WРф        WQф                                 I х.х.
Рф = ----, Qф= ----- , дельта Qx.х. = Sн ------,
         Тр             Тр                                     100

                  Uк.з.
дельта Qк.з. = ----- ;
                        100

Тп - календарне число годин у розрахунковому періоді,

Тр - кількість годин роботи підприємства в розрахунковому періоді.

Б. Розрахунок втрат у лініях електропередач

Розрахункові формули Варіант 1. Повітряні лінії:

                WP ступінь 2 + WQ ступінь 2
дельта WP = --------------------------------- Rекв 10 ступінь -3 (кВт/год);
                            Uн ступінь 2  Тп

                WP ступінь 2 + WQ ступінь 2
дельта WQ = ----------------------------------- Хекв 10 ступінь -3 (кВАреакт/год).
                              Uн ступінь 2 Тп

Варіант 2. Кабельні лінії:

              WP ступінь 2 + WQ ступінь 2
дельта WP = ---------------------------------- Rекв х 10 ступінь -3 (кВт/год),
                               Uн ступінь 2 Тп

де Тп - кількість годин роботи лінії (приймається за кількістю годи роботи підприємства за розрахунковий період).

Варіант 3. Процент втрат обчислюється з даних економічної щільності струму і економічної потужності для даної лінії за формулами

                                                                   Р
дельта Р = дельта Ро L;   дельта Р% = ------ 100%,
                                                               Рекон

де Ро - питомі втрати потужності на 1 км лінії,

Рекон - економічна потужність лінії - приймається за табл. 4, 5 Методики з визначення втрат.

Розрахункова схема

Розрахункову схему перевірив:

Розрахункову схему перевірив:
_____________________________
Інспектор
М.П._________________________
Споживач
___________________

М.П.

Додаток 4
до договору про постачання електроенергії
N ____________від "___" _______ 200__ р.

Порядок та режим
роботи електронагрівальних установок

Цим Договором дозволяється використання електроенергії:

- для технологічних потреб:

1. ____________________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________________

Загальною потужністю ____________ кВт;

- для опалення та гарячого водопостачання:

1. ____________________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________________

Загальною потужністю _______________ кВт;

- для приготування їжі (громадське харчування):

1. ____________________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________________

Загальною потужністю _______________кВт, за таких умов:

- одержання дозволу на використання електронагрівального обладнання від Електропередавальної організації;

- безумовне виконання заходів, що забезпечують зниження навантаження електронагрівального обладнання в години максимуму енергосистеми;

- оснащення електронагрівального обладнання приладами та пристроями, що контролюють зниження навантаження;

- оснащення електронагрівального обладнання, що використовується для опалення та гарячого водопостачання акумуляторами нагрітої води та автоматичним обладнанням (реле часу), що виключає роботу електронагрівачів

- у ранкові години: від ____ до _____ год;

- у вечірні години: від ____ до _____ год;

- під час виконання електромонтажних робіт на приєднання електронагрівального обладнання слід суворо дотримуватись узгодженого з Електропередавальною організацією проекту.

Примітка. Коефіцієнт використання палива при спалюванні його електростанціями для одержання електроенергії, що використовується на опалення, становить 20 - 30%, у той час як при безпосередньому спалюванні його споживачем для одержання тепла коефіцієнт його використання становить 60 - 80%.

Електропостачальна
організація
____________________________
Споживач

____________________________
"___"_____________ 19 ___ р.
М.П.
"___"_____________ 19 ___ р.
М.П.

( Правила доповнено Додатком 2 згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1072 від 18.10.2000 )