Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА
від 22 серпня 1991 р. N 163
Київ

Про зміну і визнання такими, що втратили
чинність, рішень Уряду УРСР у зв'язку із
прийняттям Закону УРСР "Про власність"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 572 від 08.1
0.92
N 593 від 20.10.92
N 284 від 19.04.93 )

У зв'язку з прийняттям Закону УРСР "Про власність" ( 697-12 ) Кабінет Міністрів Української РСР постановляє:

1. Затвердити зміни та доповнення, що вносяться до рішень Уряду УРСР (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР згідно з переліком, що додається.

3. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 26 вересня 1990 р. 971 "Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР у зв'язку з Законом СРСР "Про власність в СРСР" (ЗП СРСР, 1990 р., N 27, ст. 132) визнала такими, що втратили чинність, рішення Уряду СРСР згідно з переліком, що додається.

Перший віце-прем'єр-міністр УРСР К.МАСИК

Заст. Державного секретаря Кабінету Міністрів УРСР В.НЕСМІХ

Затверджені
постановою Кабінету Міністрів УРСР
від 22 серпня 1991 р. N 163

Зміни
та доповнення, що вносяться до рішень
Уряду УРСР

1. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1977 р, N 543 "Про особисті підсобні господарства колгоспників, робітників, службовців та інших громадян і колективне садівництво і городництво":

а) в абзаці першому підпункту 5 "в" пункту 23 виключити слова: "в яких дозволяється утримання худоби";

б) пункт 6 визнати таким, що втратив чинність.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 593 від 20.10.92) 2. У постанові Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1982 р. N 515 "Про житлово-будівельну кооперацію" (ЗП УРСР, 1982 р., N 11, ст. 90):

а) пункт 17 після слів: "Заселення квартир" доповнити словами: "пайовий внесок за які внесено не повністю";

б) у пункті 18:

абзац перший після слів: "квартири, що звільнилась у будинку житлово-будівельного кооперативу" доповнити словами: "пайовий внесок за яку внесено не повністю";

абзац другий після слів: "які потребують поліпшення житлових умов, то" доповнити словом "вказані";

в) пункт 6 визнати таким, що втратив чинність.

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 284 від 19.04.93 ) 3. У постанові Ради Міністрів УРСР від 22 грудня 1983 р. N 523 "Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань земельного законодавства" (ЗП УРСР, 1984 р., N 2, ст. 10):

а) пункт 2 розділу I викласти в такій редакції:

"2. У разі знесення жилих будинків, що перебувають у власності громадян, у зв'язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб громадянам, членам їх сімей, а також іншим громадянам, які постійно проживають у цих будинках, надаються квартири відповідно до вимог статті 113 Житлового кодексу УРСР";

б) пункт 1 розділу I і пункт 1 доданих до постанови Змін, що вносяться до рішень Уряду СРСР, визнати такими, що втратили чинність.

4. У Примірному статуті житлово-будівельного кооперативу, затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р. N 186 (ЗП УРСР, 1985 р., N5, ст. 41; N 11, ст. 88; 1986 р., N 7, ст. 34; 9, ст. 49; 1988 р., N 1, ст. 1; 1989 р., N 4, ст. 17):

а) пункт 19 після слів: "на праві кооперативної власності" доповнити словами: "(крім квартир у цьому будинку, за які громадянами повністю внесено пайові внески)";

б) у пункті 31:

абзац другий визнати таким, що втратив чинність;

абзаци третій і четвертий вважати відповідно другим і третім;

в абзаці другому виключити слова: "або квартиру";

в абзаці третьому виключити слова: "або квартири";

в) у пункті 32:

абзац перший після слів: "має переважне право на одержання квартири" доповнити словами: "пайовий внесок за яку внесено не повністю";

в абзацах другому, третьому і четвертому слова: "квартири, що звільнилася" замінити словами: "вказаної квартири";

г) у пункті 33:

перше речення абзаца, першого викласти в такій редакції:

"33. Якщо в квартирі, де проживає член житлово-будівельного кооперативу, звільнилася кімната (кімнати), пайовий внесок за яку внесено не повністю, цей член кооперативу користується перевагою перед усіма іншими особами на одержання зазначеної кімнати (кімнат);

в абзаці другому слова: "кімнати (кімнат), що звільнилася" замінити словами: "вказаної кімнати (кімнат)";

д) пункт 34 викласти в такій редакції:

"34. Надання членові житлово-будівельного кооперативу квартири, що звільнилася, пайовий внесок за яку внесено не повністю, провадиться з додержанням вимог абзаців першого, другого, четвертого і п'ятого пункту 28 цього Примірного статуту";

є) у пункті 60:

підпункт 13 доповнити словами: "пайовий внесок за яке внесено не повністю";

у підпункті 14 виключити слова: "або квартири";

ж) підпункт 14 пункту 64 доповнити словами: "пайовий внесок за які внесено не повністю".

( Пункт 5 втратив чиність на підставі Постанови КМ N 572 від 08.10.92) 5. У постанові Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 19 травня 1989 р. N 142 "Про затвердження Положення про продаж громадянам в особисту власність квартир у будинках державного і громадського житлового фонду, їх утримання і ремонт" (ЗП УРСР, 1989 р., N 5, ст. 23):

1) вказівки на особисту власність, що містяться у назві і тексті постанови, замінити вказівками на власність;

2) у Положенні про продаж громадянам в особисту власність квартир у будинках державного громадського житлового фонду, їх утримання і ремонт:

а) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, підприємства, об'єднання і організації мають право продавати громадянам у власність незаселені квартири в будинках, що підлягають реконструкції або капітальному ремонту.

Відповідно до Закону УРСР "Про власність" ( 697-12 ) наймач жилого приміщення в будинку державного і громадського житлового фонду та члени його сім'ї вправі викупити у власника відповідну квартиру.

Кімнати в квартирі, в якій проживають два або більше наймачів, а також квартири в будинках-пам'ятках історії і культури, продажу не підлягають";

б) у пункті 5 виключити слова: "якщо жила площа квартири (будинку) не перевищує граничного розміру, передбаченого в пункті 6 цього Положення";

в) пункт 10 викласти з такій редакції:

"10. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, підприємства, об'єднання і організації замовляють в органах технічної інвентаризації план квартири (будинку), що намічається до продажу, складений після її обстеження";

г) абзац перший пункту 12 доповнити реченням такого змісту:

"На балансову вартість будинку відносяться витрати по проведенню його капітального ремонту та реконструкції;

д) пункт 14 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Рішення про відмову наймачеві у продажу квартири, в якій він проживає, може бути оскаржено в судовому порядку";

є) у пункті 15 слово "засвідчений" замінити словом "посвідчений";

ж) вказівки на особисту власність, що містяться у назві і тексті Положення, замінити вказівками на власність;

з) пункти 2, 4, 6 визнати такими, що втратили чинність.

Затверджений
постановою Кабінету Міністрів УРСР
від 22 серпня 1991 р. N 163

Перелік
рішень Уряду УРСР, що втратили чинність

1. Постанова Раднаркому УРСР від 20 листопада 1934 р. "Про використання коштів, що відпускаються на придбання житлоплощі в Києві" (ЗЗ УРСР, N 1934 р., N 33, ст. 274).

2. Постанова Раднаркому УРСР від 12 квітня 1945 р. N 520 "Про розвиток садівництва в Українській РСР".

3. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП/б/У від 21 листопада 1946 р. N 1964 "Про розгортання споживчою кооперацією УРСР торгівлі продовольством і

промисловими товарами в містах і робітничих селищах, про збільшення виробництва продовольства і товарів широкого вжитку та заходи щодо організаційно-господарського зміцнення споживчої кооперації" (ЗП УРСР, 1946 р., N 22, ст. 164).

4. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП/б/У від 26 листопада 1946 р. N 1977 "Про заходи по розгортанню кооперативної торгівлі в містах і селищах УРСР продовольством і промисловими товарами та збільшенню виробництва товарів широкого вжитку і продовольчих товарів артілями промислової кооперациії, кооперції інвалідів та підприємствами місцевої промисловості Української РСР".

5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1948 р. N 2624 "Про будівництво індивідуальних житлових будинків для продажу робітникам, інженерно-технічним працівникам і службовцям підприємств, будівництв і установ" (ЗП УРСР, 1948 р., N 21-22, ст., 83).

6. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 лютого 1949 р. N 151.

7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 липня 1950 р. N 2184-227.

8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 грудня 1951 р. N 3746-356.

9. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 січня 1956 р. N 58.

10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 лютого 1961 р. N 151 "Про індивідуальне будівництво дач" (ЗП УРСР, 1961 р., N 2, ст. 18).

11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 квітня 1961 р. N 538 "Про додаткові заходи по боротьбі з спекуляцією легковими автомобілями" (ЗП УРСР, 1961 р., N 4, ст. 58).

12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 січня 1962 р. N 61 "Про порядок відшкодування громадянам вартості належних їм будівель, що зносяться в містах, селищах міського типу та інших населених пунктах в зв'язку з відведенням земельних ділянок для державних і громадських потреб" (ЗП УРСР, 1962 р., N 1, ст. 19).

13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 листопада 1962 р. N 1257 "Про додаткові заходи по боротьбі з спекуляцією важкими мотоциклами з колясками" (ЗП УРСР, 1962 р., N 11, ст. 163).

14. Абзац перший пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 7 жовтня 1967 р. N 653 "Про розповсюдження газет, журналів, книг та інших друкованих видань підприємствами зв'язку" (ЗП УРСР, 1967 р., N 10, ст. 118).

15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1968 р. N 502 "Про організацію продажу автомобілів і мотоциклів, що належать громадянам, які проживають в сільській місцевості, через комісійні магазини споживчої кооперації" (ЗП УРСР, 1968 р., N 10, ст. 131).

16. Підпункт "б" пункту 1 і підпункт 1 пункту 21 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1968 р. N 562 "Про поліпшення використання вантажного автомобільного транспорту в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1968 р., N 10, ст. 128).

17. Пункт 2 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 10 квітня 1969 р. N 237 "Про зміну та визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду Української РСР у зв'язку з постановою Ради Міністрів Української РСР від 9 серпня 1967 року N 524 "Про порядок планування централізованих капітальних вкладень і затвердження титульних списків будов" (ЗП УРСР, 1969 р., N 4, ст. 48).

18. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 січня 1970 р. N 53 "Про підвищення кваліфікації працівників культури" (ЗП УРСР, 1970 р., N 2, ст. 13).

19. Абзац перший пункту 20 постанови Ради Міністрів УРСР від 23 червня 1970 р. N 329 "Про об'єднання рішень Уряду Української РСР у питанні організації державних закупок сільськогосподарської продукції" (ЗП УРСР, 1970 р., N 7, ст. 65).

20. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1971 р. N 189 "Про заходи по зміцненню матеріально-фінансової бази виконкомів районних і міських Рад народних депутатів" (ЗП УРСР, 1971 р., N 5, ст. 44; 1980 р., N 3, ст. 23).

21. Пункт 7 і підпункт "в" пункту 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 травня 1976 р. N 245 "Про заходи по посиленню державного нагляду за технічним станом машинно-тракторного парку колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій" (ЗП УРСР, 1976 р., N 5, ст. 16).

22. Абзаци шостий і сьомий пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 жовтня 1978 р. N 515 "Про заходи по дальшому поліпшенню експлуатації і ремонту житлового фонду" (ЗП УРСР, 1978 р., N 11, ст. 84).

23. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1979 р. N 239 "Про заходи по дальшому розвитку самодіяльної художньої творчості" (ЗП УРСР, 1979 р., N 5, ст. 27).

24. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 березня 1980 р. N 204 "Про умови і строки передачі підприємствами і організаціями виконкомам місцевих Рад народних депутатів відомчих жилих будинків" (ЗП УРСР, 1980 р., N 4, ст. 33).

25. Пункти 3 - 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 16 липня 1982 р. N 364 "Про додаткові заходи по впорядкуванню торгівлі легковими автомобілями".

26. Пункт 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1985 р. N 65 "Про впорядкування організації колективного садівництва і городництва" (ЗП УРСР, 1985 р., N 3, ст. 15).

27. Підпункт 10 пункту 7 і пункт 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 22 травня 1985 р. N 212 "Про додаткові заходи по вдосконаленню бухгалтерського обліку в народному господарстві" (ЗП УРСР, 1985 р., N 6, ст. 47).

28. Пункт 3 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 12 липня 1985 р. N 264 "Про внесення змін до окремих постанов Ради Міністрів УРСР з питань житлового законодавства" (ЗП УРСР, 1985 р., N 7, ст. 60).

29. Підпункт "г" пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 червня 1986 р., N 235 "Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами" (ЗП УРСР, 1986 р.. N 9, ст. 47).

30. Абзаци перший, другий і шостий пункту 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 12 травня 1987 р. N 175 "Про заходи по дальшому вдосконаленню роботи житлово-комунального господарства в республіці" (ЗП УРСР, 1987 р., N 9, ст. 60).

31. Пункт 1 і абзац перший пункту 6 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1987 р. N 364 "Про додаткові заходи по розвитку особистих підсобних господарств громадян, колективного садівництва і городництва" (ЗП УРСР, 1987 р., N 12, ст. 78).

32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 листопада 1988 р. N 351 "Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 16 липня 1982 р. N 364 "Про додаткові заходи по впорядкуванню торгівлі легковими автомобілями" (ЗП УРСР, 1989 р., N 1, ст. 3).

33. Підпункти "д", "з" пункту 2 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 21 березня 1989 р. N 89 "Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань житлової кооперації" (ЗП УРСР, 1989 р., N4, ст. 17).

Затверджений
постановою Ради Міністрів СРСР
від 26 вересня 1990 р. N 971

Перелік
рішень Уряду СРСР, що втратили чинність

(Витяг)

1. Пункт 27 Інструкції по збиранню, зберіганню, переробці і відвантаженню лому та 'відходів чорних легованих металів, затвердженої постановою Ради Міністрів СРСР від 7 січня 1949 р N 96 (пункт 27 Інструкції, доданої до постанови Ради Міністрів УРСР від 11 лютого 1949 р. N 231).

2. Пункт 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 17 лютого 1954 р. N 290 "Про матеріальну відповідальність осіб, винних у загибелі або крадіжці худоби, яка належить колгоспам і радгоспам" (пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 лютого 1954 р. N 234-ЗП УРСР, 1954 р., N 3 - 4, ст. 14).

3. Пункт 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 15 липня 1954 р. N 1444 "Про план використання овочів урожаю 1954 року" (підпункт "а" пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 3 серпня 1954 р. N 1105).

4. Пункт 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 9 листопада 1962 р. N 1143 "Про організацію трирічних шкіл майстрів" - ЗП СРСР, 1962 р., N 20, ст. 161 (пункт 3 вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1962 р. N 1437 - ЗП УРСР, 1962 р., N 12, ст. 182).

5. Пункт 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 3 серпня 1964 р. N 646 "Про доповнення постанови Ради Міністрів СРСР від 9 листопада 1962 р. N 1143 "Про організацію трирічних шкіл майстрів" - ЗП СРСР, 1964 р., N 14, ст. 95 (пункт 5 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 серпня 1964 р. N 1202 - ЗП УРСР, 1964 р., N 8, ст. 116).

6. Пункти 19 і 27 Положення про колгоспні ліси, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 4 березня 1968 р. N 144 - ЗП СРСР, 1968 р., N 5, ст. 24 (пункти 19 і 27 Положення, доданого до постанови Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1968 р. N 190 - ЗП УРСР, 1968 р., N 4, ст. 55)

7. Пункт 4 і абзац третій пункту 6 постанови Ради Міністрів СРСР від 9 серпня 1974 р. N 636 "Про відшкодування збитків землекористувачам і втрат сільськогосподарського виробництва при відведенні земель для державних або громадських потреб" - ЗП СРСР, 1974 р., N 17, ст. 97; 1984 р., N 2, ст. 8 (підпункт 1 "в" і абзац третій підпункту 3 пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 10 жовтня 1974 р. N 485 - ЗП УРСР, 1974 р., N 10, ст. 66; 1984 р., N 2, ст. 10).

8. Пункти 9 і 10 Положення про порядок проведення заходів по підготовці зон затоплення водоймищ у зв'язку з будівництвом гідроелектростанцій і водоймищ, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 2 лютого 1976 р. N 76 - ЗП СРСР, 1976 р., N 5, ст. 24; 1984 р., N 2, ст. 8 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 лютого 1976 р. N 99).

9. Підпункт "б" пункту 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 15 квітня 1982 р. N 307 "Про державне добровільне страхування майна, що належить громадянам" - ЗП СРСР, 1982 р., N 13, ст. 71 (підпункт "а" пункту 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1982 р. N 224).

10. Постанова Рада Міністрів СРСР від 26 січня 1988 р. N 103 "Про заходи по посиленню економічної заінтересованості підприємств і організацій народного господарства у своєчасному списанні вантажних автомобілів" (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 3 лютого 1988 р. N 57).