Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 141/4 від 02.09.97
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 листопада 1997 р. за N 535/2339

( Державну реєстрацію Інструкції скасовано на підставі
Висновку Мін'юсту
N 1/5 від 20.01.2000 )

Про затвердження Інструкції про порядок встановлення
та розподілу лімітів, виділення квот, видачі дозволів,
промислових квитків та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів загальнодержавного значення

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекобезпеки
N 34/13 від 10.02.20
00 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року N 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення" зі змінами та доповненнями до неї, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1994 року N 268 ( "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року N 459" та з метою удосконалення управління в галузі охорони і використання водних живих ресурсів НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок встановлення, розподілу лімітів, виділення квот, видачі дозволів, промислових квитків та талонів на спеціальне використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення, що додається.

2. Управлінню регулювання природокористування Мінекобезпеки (В.С. Горбунов) та Головному управлінню по відтворенню, охороні водних живих ресурсів та регулюванню рибальства у водоймах України Держкомрибгоспу (О.М. Степаненко) довести цю Інструкцію до відома заінтересованих міністерств, відомств, Головної екологічної інспекції Мінекобезпеки України, Головного управління національних природних парків і заповідної справи Мінекобезпеки України, Державного комітету охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державних інспекцій рибоохорони, державних управлінь екологічної безпеки в областях, містах Києві і Севастополі.

3. Визнати такими, що втратили чинність, Інструкцію про порядок установлення та розподілу лімітів використання живих об'єктів рибного господарства загальнодержавного значення і видачу дозволів на їх спеціальне використання, затверджену спільним наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Міністерства рибного господарства України від 6 червня 1995 року N 53/69, зареєстровану Міністерством юстиції України 28 серпня 1995 року N 314/850, а також Інструкцію про порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затверджену наказом Мінприроди від 11.05.94 N 43 , зареєстровану в Міністерстві юстиції 24.05.94 N 111/320 та Інструкцію про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затверджену наказом Мінприроди від 11.05.94 N 43 зареєстровану в Міністерстві юстиції 24.05.94 N 112/321 в частинах, що стосуються використання водних живих ресурсів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Я.I. Мовчана та Першого заступника Голови Державного комітету рибного господарства України В.I. Бондаренка.

Міністр охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України Ю.I.Костенко

Голова Державного комітету рибного господарства України М.М.Шведенко

( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Мінекобезпеки N 34/13 від 10.02.2000 )

( Державну реєстрацію Інструкції скасовано на підставі Висновку Мін'юсту N 1/5 від 20.01.2000 )

Затверджено
спільним наказом Міністерства
охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки
України, Державного комітету
рибного господарства України
від 02.09.1997 р. N 141/4

Інструкція
про порядок встановлення, розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків та талонів на спеціальне
використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена на виконання постанов Кабінету Міністрів від 10 серпня 1992 року N 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення" та від 28 квітня 1994 року N 268 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року 459" з метою удосконалення управління в галузі охорони і використання водних живих ресурсів.

Інструкція визначає єдиний порядок встановлення, розподілу лімітів та виділення квот, видачі дозволів, промислових квитків та талонів на спеціальне використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення, (крім видів, які занесені до Червоної книги України), підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами України, у рибогосподарських водних об'єктах та на континентальному шельфі України

1.2. Основні терміни та поняття, які використовуються у цій Інструкції:

Акліматизація водних живих ресурсів - цілеспрямоване вселення будь-якого виду водного живого ресурсу в район, де він раніше не мешкав, з метою збагачення і оптимізації природного угрупування корисними для людини видами та покращання екологічного стану водного об'єкта.

Відтворення водних живих ресурсів (надалі - відтворення) - природне або штучне поновлення чисельності популяцій водних живих ресурсів, які скорочуються в процесі їх вилову або природної смертності.

Водні живі ресурси - сукупність водних організмів, життя яких постійно або на окремих стадіях розвитку неможливе без перебування (знаходження) у воді.

До водних живих ресурсів належать:

- прісноводні, солонуватоводні, морські, анадромні, напівпрохідні, катадромні риби на всіх стадіях розвитку;

- круглороті;

- водні безхребетні, у тому числі ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, інші тварини;

- водорості.

Вилучення водних живих ресурсів - вилов, добування, збирання водних живих ресурсів із природного середовища.

Виключна (морська) економічна зона - морські райони, зовні прилеглі до територіального моря України, включаючи райони навколо островів, що їй належать. Ширина виключної (морської) економічної зони становить до 200 морських миль, відлічених від тих самих вихідних ліній, що і територіальне море України.

Водні живі ресурси загальнодержавного значення (надалі - водні живі ресурси) - всі водні живі ресурси, які перебувають у стані природної волі за межами тих штучно створених або природних ізольованих рибогосподарських водних об'єктів, що використовуються для штучного вирощування та розведення водних живих ресурсів.

Дозвіл на спеціальне використання водних живих ресурсів (надалі дозвіл) - офіційний документ, який засвідчує право користувача на спеціальне використання водних живих ресурсів у межах затверджених лімітів.

Договір про умови використання водних живих ресурсів на промисловій ділянці (надалі - договір) - офіційний документ, який регламентує правові відносини між користувачем і державним органом рибоохорони (що видав дозвіл на здійснення промислу та науково-промислового лову) і обумовлює використання водних живих ресурсів на закріпленій цим органом рибоохорони за користувачем промислової ділянки.

Експедиційний вилов, добування, збирання водних живих ресурсів (надалі експедиційний лов) - вилучення водних живих ресурсів виробничими підрозділами користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо) за межами району дії державного органу рибоохорони, який видав дозвіл, промисловий квиток та талон. Здійснюється з обов'язковою реєстрацією в державному органі рибоохорони (де буде здійснюватись цей лов) промислового квитка та талона особи, яка відповідає за лов водних живих ресурсів у виробничому підрозділі користувача.

Знаряддя вилучення (лову, добування, збирання) водних живих ресурсів (надалі - знаряддя лову) - дозволені у визначені строки правилами рибальства на водному об'єкті (його частині) засоби та знаряддя (сітки, неводи, трали, пастки тощо), якими здійснюється лов, добування, збирання водних живих ресурсів.

Квота спеціального використання водних живих ресурсів (надалі - квота) частка ліміту, яка виділяється користувачу.

Користувачі водних живих ресурсів (надалі - користувачі) - підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) та громадяни України, які здійснюють спеціальне використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у рибогосподарських водних об'єктах та на континентальному шельфі України.

Континентальний шельф - поверхня і надра морського дна підводних районів, що прилягають до узбережжя та до островів України, за зоною територіального моря, до глибини 200 метрів або за цією межею до таких місць, де глибини покриваючих вод дозволяють добування природних багатств цих районів.

Контрольний вилов, добування, збирання водних живих ресурсів (надалі контрольний лов) - вилучення водних живих ресурсів для контролю кількісного або якісного складу популяції з метою регулювання їх промислу або з'ясування ветеринарно-санітарного (епідеміологічного) стану тощо.

Ліміт спеціального використання водних живих ресурсів (надалі - ліміт) - дозволений обсяг вилучення (вилову, добування, збирання) водного живого ресурсу з природного середовища.

Любительське (аматорське) і спортивне рибальство - вилучення водних живих ресурсів для особистого споживання громадянами.

Меліоративний вилов, добування, збирання водних живих ресурсів (надалі меліоративний лов) - вилучення окремих видів водних живих ресурсів з метою оптимізації їх кількісного і якісного складу та покращання стану водних екосистем.

Науково-дослідний вилов, добування, збирання водних живих ресурсів (надалі - науково-дослідний лов) - вилучення водних живих ресурсів, яке здійснюється в наукових цілях і може бути дозволене в будь-яких районах, будь-якими знаряддями та засобами лову в будь-який час.

Науково-промисловий вилов, добування, збирання водних живих ресурсів (надалі - науково-промисловий лов) - вилучення водних живих ресурсів з метою з'ясування доцільності здійснення в подальшому їх промислу, при цьому обсяги вилучення водних живих ресурсів можуть досягати рівня промислових уловів.

Об'єкт промислу - водний живий ресурс певного виду та біологічного стану, щодо якого здійснюється промисел.

Основні техніко-виробничі показники користувачів водних живих ресурсів (надалі - основні техніко-виробничі показники) - сукупність виробничих показників, до яких належать тип та чисельність промислових плавзасобів, промислове обладнання, норма оснащення знаряддями лову на одне судно, ланку, дільницю, бригаду тощо та кількість осіб, які у складі цих виробничих підрозділів здійснюють вилучення водних живих ресурсів.

Промислова ділянка - рибогосподарський водний об'єкт або його частина, що закріплюється за окремим користувачем для здійснення промислу, науково-промислового лову, охорони та відтворення запасів водних живих ресурсів.

Промисловий вилов, добування, збирання водних живих ресурсів (надалі промисел) - використання водних живих ресурсів, які перебувають у стані природної волі, шляхом їх вилучення з природного середовища з метою задоволення потреб населення і народного господарства. I промисел, і науково-промисловий лов здійснюються користувачем за плату на підставі виділеної квоти та виданого дозволу, який надає право на використання водних живих ресурсів.

Паспорт промислової ділянки (надалі - паспорт) - офіційний документ, який містить назву, карту-схему, номер, місцезнаходження та фізико-географічну характеристику промислової ділянки. Паспорт промислової ділянки є невід'ємним додатком Договору.

Промисловий квиток - офіційний документ, що засвідчує особу, яка здійснює вилучення водних живих ресурсів в складі виробничих підрозділів користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо).

Природно-заповідний фонд (надалі - ПЗФ) - ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і охороняються як національні надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

Природно-заповідні установи (надалі - ПЗУ) - природні та біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки природоохоронні, науково-дослідні установи, управління якими здійснюється спеціальними адміністраціями.

Регулювання використання водних живих ресурсів - встановлення лімітів, виділення користувачам квот, визначення районів, термінів, промислових розмірів водних живих ресурсів, засобів лову, кількості знарядь лову, їх типів та параметрів.

Реакліматизація водних живих ресурсів (надалі - реакліматизація)- штучне повернення в певний водний об'єкт водного живого організму, з якого він раніше зник.

Рибалка - особа, яка безпосередньо здійснює вилучення водних живих ресурсів із природного середовища.

Рибальство - діяльність, що пов'язана з вилученням водних живих ресурсів із природного середовища.

Рибне господарство - галузь народного господарства, завданнями якої є вивчення, охорона, відтворення та використання на науковій основі водних живих ресурсів з метою одержання різних видів харчової, технічної, медичної та іншої продукції, а також створення умов для задоволення матеріальних, рекреаційних та оздоровчих потреб населення.

Риболовні судна - судна, що використовуються для вилучення, прийомки, обробки, зберігання та транспортування водних живих ресурсів, спеціально обладнані (згідно з законодавством) для виконання зазначених робіт.

Рибогосподарські водні об'єкти - моря з лиманами та естуаріями, озера, річки, водосховища, ставки, канали і їх додаткові води, а також окремі технічні водойми, що використовуються (можуть використовуватись) для розведення, вирощування та вилову водних живих ресурсів або мають значення для відтворення їх запасів.

Спеціальне використання водних живих ресурсів - усі види використання водних живих ресурсів (за винятком любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування), що здійснюється шляхом їх вилучення з природного середовища при здійсненні промислу, науково-промислового, дослідного, контрольного, меліоративного лову, любительського та спортивного рибальства, а також з метою подальшого відтворення, акліматизації та реакліматизації.

Талон до промислового квитка (надалі - талон) - офіційний документ, який засвідчує право особи, яка відповідає за лов у виробничому підрозділі користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо), на безпосереднє вилучення водних живих ресурсів.

Улов водних живих ресурсів (надалі - улов) - сукупність вилучених водних живих ресурсів в кількісному або ваговому вимірі.

Розділ 2. Порядок встановлення лімітів спеціального
використання водних живих ресурсів

2.1. Основою для підготовки проектів лімітів є наукові біологічні

обгрунтування, які повинні містити такі відомості:

- оцінку біологічного стану водних живих ресурсів, вплив на них біотичних, абіотичних факторів та антропогенних чинників;

- дані щодо обсягів та розмірно-видової структури промислового використання окремих видів водних живих ресурсів;

- перелік методик, що були використані при оцінці запасів водних живих ресурсів, а також допустимих обсягів вилучення цих ресурсів;

- пропозиції щодо меліоративних та інших заходів з поліпшення середовища перебування водних живих ресурсів.

2.2. Біологічні обгрунтування та проекти лімітів (додаток N 1) щодо можливих обсягів вилучення водних живих ресурсів в рибогосподарських водних об'єктах та на континентальному шельфі України у наступному році або промисловому сезоні, розробляють наукові установи, організації, підприємства, інші компетентні юридичні особи, в тому числі басейнові управління, регіональні, міжобласні, обласні або міжрайонні інспекції по відтворенню, охороні водних живих ресурсів та регулюванню рибальства у водоймах України Держкомрибгоспу, (надалі - державні органи рибоохорони) і подають на розгляд Держкомрибгоспу України до 1 липня поточного року.

Біологічні обгрунтування та проекти лімітів щодо можливих обсягів вилучення водних живих ресурсів з коротким життєвим циклом (хамса, кілька, тюлька тощо), а також водних безхребетних, наземних безхребетних у водній стадії розвитку, водних рослин подаються на розгляд Держкомрибгоспу за два місяці до початку їх використання.

2.3. Держкомрибгосп розглядає та узагальнює подані матеріали і разом з біологічними обгрунтуваннями подає проекти лімітів до 10 серпня поточного року до Мінекобезпеки на затвердження.

2.4. Мінекобезпеки розглядає подані Держкомрибгоспом проекти лімітів та їх біологічні обгрунтування і до 1 жовтня поточного року затверджені ліміти направляє Держкомрибгоспу.

Щодо водних живих ресурсів, для яких проекти лімітів та їх біологічні обгрунтування подаються за два місяці до початку використання, термін їх розгляду і затвердження лімітів - 15 днів з дня одержання зазначених документів.

2.5. Можливі зміни до проектів тих лімітів використання водних живих ресурсів, регулювання яких здійснюється відповідно до міждержавних угод, Держкомрибгосп подає до Мінекобезпеки після їх розгляду уповноваженими на те органами (міждержавні комісії з питань регулювання рибальства тощо).

2.6. Внесення змін та доповнень до попередньо затверджених лімітів використання водних живих ресурсів у бік збільшення здійснює Мінекобезпеки шляхом затвердження додаткових лімітів в такому порядку:

а) Держкомрибгосп в тижневий термін розглядає розроблені науковими установами, організаціями, підприємствами, іншими компетентними юридичними особами (в тому числі державними органами рибоохорони) додаткові біологічні обгрунтування та додаткові проекти лімітів і подає їх на затвердження до Мінекобезпеки;

б) Мінекобезпеки в двотижневий термін, після подачі Держкомрибгоспом зазначених матеріалів, затверджує додаткові ліміти і направляє до Держкомрибгоспу.

2.7. Зменшення обсягів лімітів Держкомрибгосп здійснює самостійно на підставі відповідних біологічних обгрунтувань.

Розділ 3. Порядок виділення користувачам квот для
здійснення промислу та науково-промислового лову
водних живих ресурсів

3.1. Для отримання квоти користувачі подають не пізніше 1 вересня поточного року до Держкомрибгоспу такі документи:

- заявку (додаток N 2) на виділення квоти водних живих ресурсів на наступний рік або промисловий сезон, погоджену в державному органі рибоохорони, в зоні діяльності якого дислокується користувач;

- довідку (додаток N 3) державного органу рибоохорони, в зоні діяльності якого дислокується користувач.

3.2. Довідка повинна бути видана державним органом рибоохорони у трьохденний термін, починаючи з моменту одержання всіх необхідних матеріалів від заявника.

3.3. Для забезпечення оперативного управління промислом і науково-промисловим ловом та раціональним використанням водних живих ресурсів, проведення робіт, пов'язаних зі спеціальним використанням водних живих ресурсів, під час виділення квот може залишатися резерв ліміту окремих видів водних живих ресурсів по кожному водному об'єкту.

Виділення квот користувачам з резерву ліміту Держкомрибгосп здійснює протягом року або промислового сезону за порядком, який викладено у пункті 3.1, а виділення додаткових квот здійснюється Держкомрибгоспом тільки за заявками (додаток N 2) користувачів.

3.4. Переважне право на одержання квот на спеціальне використання водних живих ресурсів мають:

- користувачі, які здійснюють вилучення водних живих ресурсів, які внаслідок виникнення надзвичайних екологічних ситуацій (задуха, різке падіння рівня води тощо) перебувають під загрозою загибелі або збереження яких у природному середовищі неможливе;

- користувачі, які здійснюють заходи із штучного відтворення водних живих ресурсів у порядку, встановленому Держкомрибгоспом;

- спеціалізовані рибогосподарські підприємства та організації, які здійснюють вилучення водних живих ресурсів у порядку виконання державних замовлень;

- науково-дослідні та інші установи, підприємства і організації, які здійснюють вилучення водних живих ресурсів з метою виконання наукових програм;

- користувачі, які традиційно здійснюють спеціальне використання водних живих ресурсів.

3.5. Виділені квоти Держкомрибгосп доводить до відома користувачів, своїх структурних підрозділів, Мінекобезпеки, уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської держадміністрацій, не пізніше 15 грудня поточного року.

3.6. Квоти вилову водних живих ресурсів з коротким життєвим циклом (хамса, кілька, тюлька тощо), а також водних безхребетних, наземних безхребетних у водній стадії розвитку, водних рослин доводяться до користувачів та зазначених вище державних установ не пізніше як за 15 днів до початку їх промислу.

3.7. У разі внесення змін та доповнень до попередньо виділених квот водних живих ресурсів, Держкомрибгосп повідомляє про ці зміни користувачів, державні органи рибоохорони, Мінекобезпеки у тижневий термін з часу їх затвердження.

Користувач не має права продавати, передавати квоту (її частину) іншим юридичним або фізичним особам.

3.8. У випадку відмови користувача від отриманої квоти або її частини він повинен негайно звернутись до Держкомрибгоспу з клопотанням щодо повернення квоти або її частини.

3.9. Держкомрибгосп розглядає клопотання користувача і у випадку позитивного рішення може зарахувати зазначену квоту або її частину до резерву окремих видів водних живих ресурсів відповідного водного об'єкта.

3.10. У випадку скасування дозволу з вини користувача виділена йому квота або її залишок може не зараховуватись до резерву Держкомрибгоспу.

Рішення щодо зарахування квоти або її залишку до резерву приймається Держкомрибгоспом.

Розділ 4. Порядок виділення користувачам квот для
вилучення водних живих ресурсів, що не пов'язане з
промислом та науково-промисловим ловом

4.1. Прийом, аналіз обгрунтувань щодо обсягів вилучення водних живих ресурсів від наукових підприємств, установ і організацій, інших компетентних юридичних осіб, в тому числі державних органів рибоохорони, а також заявок на виділення їм квот для проведення науково-дослідних, контрольних та меліоративних ловів, вилучення водних живих ресурсів для подальшого відтворення, акліматизації та реакліматизації, з'ясування ветеринарно-санітарного (епідеміологічного) стану, виконання інших робіт, не пов'язаних з промислом та науково-промисловим ловом у рибогосподарських водних об'єктах та на континентальному шельфі України, здійснює Держкомрибгосп.

Науково-дослідні та контрольні лови, пов'язані з визначенням запасів водних живих ресурсів, при яких орієнтовні обсяги їх вилучення не перевищують однієї тонни, проводяться без виділення квот.

4.2. Для отримання квоти користувачу необхідно подати до Держкомрибгоспу такі документи:

- заявку (додаток N 2) на виділення квоти водних живих ресурсів;

- копію затвердженої вченою радою наукової установи, організації, підприємства або НТР Держкомрибгоспу програми науково-дослідних робіт;

- обгрунтування щодо вилучення необхідної кількості водних живих ресурсів;

- дозвіл Мінекобезпеки на здійснення робіт з акліматизації водних живих ресурсів;

- програму робіт щодо відтворення, акліматизації, реакліматизації, контрольних та меліоративних ловів, погодженої Головрибводом.

4.3. Держкомрибгосп протягом 15 днів розглядає подані заявки та обгрунтовуючі матеріали, і, відповідно до наукових та інших програм з проведення зазначених робіт, виділяє користувачам квоти.

Користувач не має права продавати, передавати квоту (її частину) іншим юридичним або фізичним особам.

При визначенні квот зазначеним користувачам, в обов'язковому порядку враховується можливість координації робіт, не пов'язаних з промислом та науково-промисловим ловом, а також можливе використання на одних і тих самих водних об'єктах, їх ділянках одних і тих самих водних живих ресурсів при виконанні різного роду робіт.

4.4. У разі проведення робіт, які наукові організації, установи та інші компетентні юридичні особи планують проводити силами користувачів водних живих ресурсів, в тому числі тих, які здійснюють промисел та науково-промисловий лов, одержувати окремі квоти для згаданих робіт не обов'язково, і ці роботи можуть проводитися на договірних умовах за рахунок квот, виділених відповідним користувачам.

Рішення щодо проведення таких робіт приймається Держкомрибгоспом.

Розділ 5. Порядок видачі дозволів, промислових
квитків та талонів на здійснення промислу та
науково-промислового лову водних живих ресурсів

5.1. Дозволи (додаток N 4), промислові квитки (додаток N 5), талони (додаток N 6) користувачам на здійснення промислу та науково-промислового лову водних живих ресурсів видають державні органи рибоохорони Держкомрибгоспу, в зоні діяльності яких дислокується користувач.

Для отримання дозволу, промислового квитка та талону користувачу необхідно подати до державного органу рибоохорони такі документи:

- заявку (додаток N 7) на видачу дозволу;

- повідомлення (додаток N 8) Держкомрибгоспу про виділення йому квоти на спеціальне використання водних живих ресурсів;

- документ про плату за спеціальне використання водних живих ресурсів (згідно з обсягами виділеної квоти за видами), акт (Додаток N 9) про виконання робіт з відтворення водних живих ресурсів, якщо такі роботи виконувались;

- документ про внесення у встановленому законодавством порядку плати за видачу дозволу, (в тому числі паспорта, промислового квитка та талона).

5.2. Заявка на одержання дозволу з метою використання водних живих ресурсів для виготовлення лікувально-технічної сировини повинна бути погоджена з Міністерством охорони здоров'я.

Рішення щодо погодження заявки повинно бути прийнято Міністерством охорони здоров'я у двотижневий термін, починаючи з моменту одержання всіх необхідних матеріалів від заявника.

5.3. Дозвіл користувачу видається в тижневий термін після подання ним зазначених документів до відповідного державного органу рибоохорони.

5.4. Термін дії дозволу визначається органом, який його видає, але становить не більше ніж 12 місяців.

Дозвіл видається тільки користувачу або його уповноваженому представнику за дорученням і за документами, які засвідчують його особу.

Дозвіл зберігається у особи, відповідальної за промисел та науково-промисловий лов. Передача дозволу іншим юридичним або фізичним особам Забороняється.

5.5. У разі здійснення спеціального використання водних живих ресурсів у межах територіальних вод та внутрішніх рибогосподарських водних об'єктів, державні органи рибоохорони відповідно до обсягів вилучення (квоти), виділених користувачу, та з урахуванням середньої біопродуктивності водного об'єкта або його частини, визначають йому район (промислову ділянку) здійснення промислу та науково-промислового лову і укладають з ним договір (додаток N 10), на період дії дозволу про умови використання водних живих ресурсів на цій ділянці та видають йому паспорт (додаток N 11) цієї промислової ділянки.

Користувач не має права продавати, передавати, а також здавати в оренду промислову ділянку або її частину іншим юридичним або фізичним особам.

5.6. Після закінчення терміну дії дозволу користувач зобов'язаний в десятиденний термін повернути його до державного органу рибоохорони, який його видав, та подати звіт за формою N 3 (додаток N 12) щодо обсягів та складу вилучених водних живих ресурсів.

5.7. При здійсненні промислу або науково-промислового лову у рибогосподарських водних об'єктах та на континентальному шельфі України, рибалці, який відповідає за вилучення водних живих ресурсів у виробничому підрозділі користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо) державним органом рибоохорони видається промисловий квиток та талон, а іншим рибалкам, які здійснюють вилучення водних живих ресурсів в складі зазначених підрозділів, користувач зобов'язаний видати посвідчення рибалки (додаток N 13).

5.8. Відмітка про видачу промислового квитка та талона заноситься до журналу реєстрації (додаток N 14), сторінки журналу мають бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою державного органу рибоохорони.

Промисловий квиток дійсний протягом п'яти років, починаючи з дня його видачі.

Талон до промислового квитка дійсний протягом дії відповідного дозволу, згідно з яким його видано.

5.9. При видачі або обміні промислових квитків державні органи рибоохорони перевіряють знання Правил рибальства особами, які відповідають за вилучення водних живих ресурсів у виробничому підрозділі користувача і, у разі виявлення незадовільних знань відповідних правил рибальства, можуть відмовити зазначеним рибалкам у видачі промислових квитків.

5.10. Корінці дозволів, журнал реєстрації виданих промислових квитків і талонів, заявки та офіційні підтвердження користувачів, зберігаються протягом п'яти років в державному органі рибоохорони, який їх видав.

У випадках звільнення з роботи, закінчення терміну дії або втрати промислового квитка рибалка зобов'язаний негайно повідомити про це в орган рибоохорони, де було отримано квиток.

5.11. При проведенні експедиційного лову промисловий квиток та талон, виданий особі, відповідальній за проведення вилову, добування, збирання водних живих ресурсів, обов'язково реєструється в державному органі рибоохорони, в зоні діяльності якого планується його здійснення.

5.12. Бланки дозволів, промислових квитків, талонів, форми яких наведені у додатках NN 4, 5, 6, виготовляються друкарським засобом. Виготовлення їх копій забороняється.

Розділ 6. Порядок видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на здійснення спеціального використання водних
живих ресурсів, як з промислом та з науково-промисловим ловом

6.1. Дозволи (додаток N 4), промислові квитки (додаток N 5), талони (додаток N 6), на право здійснення спеціального використання водних живих ресурсів, яке не пов'язане з промислом та науково-промисловим ловом, видаються Головрибводом або його уповноваженими структурними підрозділами.

6.2. Проведення науково-дослідних, контрольних, меліоративних ловів, а також робіт з відтворення, акліматизації та реакліматизації, може дозволятися науковим установам, організаціям, іншим компетентним юридичним особам, в тому числі державним органам рибоохорони у рибогосподарських водних об'єктах, та на континентальному шельфі України, в тому числі в заборонених для промислу та науково-промислового лову районах, в будь-який час і тими засобами та знаряддями лову, які передбачені програмами або планами наукових досліджень.

Для отримання дозволу, промислового квитка та талона користувачу необхідно подати до Головрибводу або його уповноваженого структурного підрозділу такі документи:

- заявку (додаток N 7) на видачу дозволу, погоджену відповідно до пункту 6.3;

- повідомлення (додаток N 8) Держкомрибгоспу про виділення користувачу квоти (крім науково-дослідних та контрольних ловів, пов'язаних з визначенням запасів водних живих ресурсів, при яких орієнтовні обсяги їх вилучення не перевищують 1 тонни, такі лови проводяться без виділення квот);

- документ про внесення у встановленому законодавством порядку плати за видачу дозволу (в тому числі промислового квитка та талона).

6.3. Заявка на видачу дозволу (крім тієї, що пов'язана з проведенням контрольних ловів іхтіологічною службою державних органів рибоохорони) повинна бути погоджена:

- з Мінекобезпеки або його уповноваженим органом;

- з Міністерством охорони здоров'я - у разі використання водних живих ресурсів з метою виготовлення лікувально-технічної сировини;

- з органами Державної ветеринарної медицини Мінагропрому України (у разі проведення робіт з відтворення, акліматизації і реакліматизації).

6.4. Головрибвод або його уповноважені структурні підрозділи у разі необхідності можуть зажадати від користувача, який планує проведення таких робіт, додаткові відомості, організувати експертизу матеріалів, які додаються до заявки.

6.5. Дозвіл користувачу повинен бути виданий не пізніше, як через 15 днів після подання відповідних документів.

Термін дії дозволу визначається органом, який його видає, але становить не більше ніж 12 місяців.

Дозвіл видається тільки користувачу або його уповноваженому представнику за дорученням і за документами, які засвідчують його особу, або надсилається поштою (рекомендованим листом).

Дозвіл зберігається у особи, відповідальної за проведення науково-дослідних, контрольних ловів, інших робіт, не пов'язаних з промислом та науково-промисловим ловом. Передача дозволу іншим юридичним або фізичним особам Забороняється.

Особа, яка відповідає за проведення науково-дослідних, контрольних ловів, інших робіт, не пов'язаних з промислом та науково-промисловим ловом, зобов'язана безпосередньо знаходитись при проведенні зазначених у дозволі робіт, протягом всього визначеного періоду їх виконання. Здійснення робіт без особи, яка відповідає за їх проведення, Забороняється.

6.6. При здійсненні науково-дослідних та інших робіт, не пов'язаних з промислом та науково-промисловим ловом, користувачі повинні зареєструвати виданий дозвіл та подати графік робіт в державний орган рибоохорони, в зоні діяльності якого будуть проводитися роботи. Під час проведення робіт на значній відстані від державного органу рибоохорони, допускається заміна реєстрації дозволу повідомленням (факс, телеграма, телефонограма).

6.7. Після закінчення терміну дії дозволу користувач зобов'язаний в десятиденний термін повернути його до Головрибводу або його уповноваженого структурного підрозділу, який його видав та подати підсумковий звіт (додаток N 15) про результати робіт, копії актів (додаток N 16) на проведення науково-дослідного, контрольного лову.

6.8. При здійсненні науково-дослідного лову, інших робіт, не пов'язаних з промислом та науково-промисловим ловом у рибогосподарських водних об'єктах та на континентальному шельфі України, рибалці, який відповідає за вилучення водних живих ресурсів у виробничому підрозділі користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо) державним органом рибоохорони видається промисловий квиток та талон, а іншим рибалкам, які здійснюють вилучення водних живих ресурсів в складі зазначених підрозділів, користувач зобов'язаний видати посвідчення рибалки (додаток N 13).

6.9. При виконанні науково-дослідних робіт, для яких відповідно до п.4.1 абз. 2 цієї Інструкції не передбачено виділення квоти, користувач зобов'язаний видати рибалкам, які здійснюють лов у його структурних підрозділах, посвідчення рибалки.

6.10. Відмітка про видачу промислового квитка та талона заноситься до журналу реєстрації (додаток N 14), сторінки журналу мають бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою державного органу рибоохорони.

6.11. Промисловий квиток дійсний протягом п'яти років, починаючи з дня його видачі.

Талон до промислового квитка дійсний протягом дії дозволу, згідно з яким його видано.

При видачі або обміні промислових квитків державні органи рибоохорони перевіряють знання Правил рибальства особами, які відповідають за вилучення водних живих ресурсів виробничими підрозділами користувача, і у разі виявлення незадовільних знань відповідних Правил рибальства можуть відмовити зазначеним рибалкам у видачі промислового квитка.

6.12. Корінці дозволів, журнал реєстрації виданих промислових квитків і талонів, заявки та офіційні підтвердження користувачів зберігаються протягом п'яти років в державному органі рибоохорони, який їх видав.

6.13. На окремих водних об'єктах державні органи рибоохорони можуть дозволяти за визначеним порядком в межах встановлених лімітів платне любительське та спортивне рибальство з нормою вилову, більшою ніж встановлена правилами любительського та спортивного рибальства для загального використання водних живих ресурсів.

Розділ 7. Порядок видачі користувачам дозволів, промислових квитків та талонів на здійснення промислу та науково-промислового лову водних живих ресурсів у водних об'єктах (їх частинах), що знаходяться в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

7.1. Дозволи (додаток N 17) на здійснення промислу та науково-промислового лову водних живих ресурсів користувачу видає державний орган рибоохорони за місцем дислокації користувача та Держуправління екобезпеки в області, в якій знаходиться об'єкт природно-заповідного фонду.

Для отримання дозволу користувачу необхідно подати до державного органу рибоохорони такі документи:

- заявку (додаток N 7) на видачу дозволу, погоджену з адміністрацією природно-заповідної установи;

- повідомлення (додаток N 8) Держкомрибгоспу або його уповноваженого органу про виділення користувачу квоти на спеціальне використання водних живих ресурсів;

- документ про плату за спеціальне використання водних живих ресурсів, акт (додаток N 9) про виконання робіт з відтворення водних живих ресурсів, якщо такі роботи виконувались;

- документ про внесення у встановленому законодавством порядку плати за видачу дозволу.

7.2. Заявка щодо одержання дозволу на спеціальне використання водних живих ресурсів з метою виготовлення лікувально-технічної сировини повинна бути погоджена Міністерством охорони здоров'я.

Рішення щодо погодження заявки повинно бути прийнято у двотижневий термін, починаючи з моменту одержання всіх необхідних матеріалів від заявника.

7.3. Дозвіл користувачу видається в тижневий термін після отримання зазначених документів відповідним державним органом рибоохорони та Держуправлінням екобезпеки.

7.4. Для здійснення промислу та науково-промислового лову на території природно-заповідної установи, його адміністрація визначає кожному користувачу район лову і інші умови використання водних живих ресурсів та видає перепустки на територію природно-заповідного об'єкта.

Термін дії дозволу визначається органами, які його видають, але становить не більше ніж 12 місяців.

У разі здійснення промислу або науково-промислового лову на територіях заказників, заповідних урочищ, пам'яток природи, Держуправління екобезпеки повідомляє адміністрації підприємств, установ і організацій, у віданні яких знаходяться об'єкти природно-заповідного фонду, про видані дозволи.

7.5. Дозвіл видається тільки користувачу або його уповноваженому представнику за дорученням і за документами, які засвідчують його особу.

Дозвіл зберігається у особи, відповідальної за промисел та науково-промисловий лов. Передача дозволу іншим юридичним або фізичним особам Забороняється.

7.6. Після закінчення терміну дії дозволу користувач зобов'язаний в десятиденний термін повернути його до державного органу рибоохорони, який його видав та подати звіт за формою N 3 риба (додаток N 12) щодо обсягів та складу вилучених водних живих ресурсів, а також подати зазначений звіт до відповідного Держуправління екобезпеки.

7.7. Видачу промислових квитків (додаток N 5), та талонів (додаток N 6), особам, які відповідають за вилучення водних живих ресурсів у виробничих підрозділах користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо) здійснюють державні органи рибоохорони за місцем дислокації користувача.

Для отримання промислових квитків та талонів користувачу необхідно подати до державного органу рибоохорони такі документи:

- дозвіл виданий йому на право здійснення промислу та науково-промислового лову.

7.8. При здійснені промислу або науково-промислового лову в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, рибалці, який відповідає за вилучення водних живих ресурсів у виробничих підрозділах користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо), видається державним органом рибоохорони промисловий квиток та талон, а іншим рибалкам, які здійснюють вилучення водних живих ресурсів в складі зазначених підрозділів, користувач зобов'язаний видати посвідчення рибалки (додаток N 13).

Відмітка про видачу промислового квитка та талона заноситься до журналу реєстрації (додаток N 14); сторінки журналу мають бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою державного органу рибоохорони.

7.9. Промисловий квиток дійсний протягом п'яти років, починаючи з дня його видачі.

Талон до промислового квитка дійсний протягом дії відповідного дозволу, згідно з яким його видано.

7.10. При видачі або обміні промислових квитків державні органи рибоохорони перевіряють знання Правил рибальства особами, які відповідають за вилучення водних живих ресурсів виробничими підрозділами користувача, і у разі виявлення незадовільних знань відповідних Правил рибальства можуть відмовити зазначеним рибалкам у видачі промислового квитка.

7.11. Корінці дозволів, журнал реєстрації виданих промислових квитків і талонів, заявки та офіційні підтвердження користувачів зберігаються протягом п'яти років в державному органі рибоохорони, який їх видав.

При проведенні експедиційного лову промисловий квиток та талон, виданий особі, відповідальній за проведення вилову, добування, збирання водних живих ресурсів, обов'язково реєструється в державному органі рибоохорони, в зоні діяльності якого планується його здійснення.

7.12. Бланк дозволу, форма якого наведена у додатку N 17, виготовляється друкарським способом. Виготовлення з нього копій забороняється.

Розділ 8. Порядок видачі дозволів на здійснення спеціального використання водних живих ресурсів, яке не пов'язане з промислом та науково-промисловим ловом у водних об'єктах (їх частинах), що знаходяться в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

8.1. Дозвіл (додаток N 18) на право здійснення спеціального використання водних живих ресурсів, яке не пов'язане з промислом та науково-промисловим ловом, видається Держуправлінням екобезпеки у тій області, де знаходиться об'єкт природно-заповідного фонду.

8.2. Проведення науково-дослідних, меліоративних ловів, а також лову для подальшого відтворення, акліматизації та реакліматизації, може дозволятись науковим установам, організаціям, іншим компетентним юридичним особам, в тому числі державним органам рибоохорони, в межах територій природно-заповідного фонду у той час і тими засобами та знаряддями лову, які передбачені програмами і методиками наукових досліджень, планами та графіками інших робіт.

Для отримання дозволу користувачу необхідно подати до Держуправління екобезпеки у відповідній області такі документи:

- заявку (додаток N 19) на видачу дозволу, погоджену відповідно до пункту 8.3;

- повідомлення (додаток N 8) Держкомрибгоспу про виділення користувачу квоти;

- затверджені вченими радами наукових підприємств, установ та організацій (або НТР Держкомрибгоспу) тематичні плани та методики (витяги з них) наукових досліджень;

- плани і графіки робіт щодо відтворення, акліматизації, реакліматизації, контрольних та меліоративних ловів погоджених начальником (заступником) державного органу рибоохорони.

8.3. Заявка на видачу дозволу для вилучення водних живих ресурсів повинна бути погоджена:

- з Головним управлінням відтворення, охорони водних живих ресурсів та регулювання рибальства у водоймах України або його уповноваженими структурними підрозділами;

- з адміністрацією природно-заповідної установи;

- з Міністерством охорони здоров'я - у разі використання водних живих ресурсів з метою одержання лікувально-технічної сировини;

- з органами Державної ветеринарної медицини Мінагропрому - у разі проведення робіт з відтворення, акліматизації і реакліматизації.

8.4. Державні органи рибоохорони у разі необхідності можуть організувати експертизу або іншим чином перевірити достовірність матеріалів, які додаються до заявки, а також зажадати від користувача, який планує проведення таких робіт, додаткових відомостей.

8.5. Дозвіл користувачу повинен бути виданий не пізніше, як через 15 днів після подачі відповідних документів.

Термін дії дозволу визначається органом, який його видає, але становить не більше ніж 12 місяців.

Дозвіл видається тільки користувачу або його уповноваженому представнику за дорученням і за документами, які засвідчують його особу або надсилається поштою (рекомендованим листом).

Дозвіл зберігається у особи, яка відповідає за проведення науково-дослідного, контрольного лову, інших робіт, не пов'язаних з промислом та науково-промисловим ловом. Передача дозволу іншим юридичним або фізичним особам Забороняється.

8.6. Адміністрація природно-заповідної установи видає користувачам перепустки на територію природно-заповідного об'єкта.

Особа, яка відповідає за проведення науково-дослідних, контрольних ловів, інших робіт, не пов'язаних з промислом та науково-промисловим ловом, зобов'язана безпосередньо знаходитись при проведенні зазначених у дозволі робіт протягом всього визначеного періоду їх виконання.

Після закінчення робіт користувач зобов'язаний повернути дозвіл Держуправлінню екобезпеки, яким його видано, та подати звіт (додаток N 15) про результати робіт, копії актів (додаток N 16) проведення науково-дослідного, контрольного лову та інших робіт.

Копії зазначеного звіту та актів також подаються до Головрибводу або його уповноваженого стуктурного підрозділу, з яким погождено відповідну заявку на дозвіл.

Розділ 9. Скасування дозволів та промислових квитків

9.1. Дозвіл може бути скасований державним органом, який його видав, у разі порушення користувачем:

- вимог цієї Інструкції;

- законодавства з питань охорони і використання водних живих ресурсів;

- законодавства про природно-заповідний фонд;

- термінів та умов подання відповідної звітності; а також у випадках:

- різкого погіршення стану запасів водних живих ресурсів у рибогосподарських водних об'єктах;

- надходження вимоги щодо припинення або обмеження спеціального використання водних живих ресурсів від Держкомрибгоспу, Мінекобезпеки, інших органів (Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної ветеринарної медицини Мінагропрому, адміністрації природно-заповідної установи, спеціально уповноважених органів державного управління і контролю у галузі охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів);

- в інших випадках, передбачених законодавством.

Припинення права спеціального використання водних живих ресурсів (з вини користувача) шляхом скасування дозволу не звільняє користувача від зобов'язань щодо відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства.

9.2. Скарги щодо відмови у погодженні заявки або видачі дозвволу на спеціальне використання водних живих ресурсів вирішуються у порядку, передбаченому статтею 67 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ).

Додаток N 1
до Інструкції про порядок встановлення та розподілу лімітів,
виділення квот, видачі дозволів,
промислових квитків та талонів на спеціальне
використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення

Погоджено: Заступник голови Держкомрибгоспу України _______________________

"___" _________ 199_ р.

Проект лімітів використання водних живих ресурсів на рибогосподарських водних об'єктах України в 199_ р.

   ------------------------------------------------------------------
| N | Водні живі ресурси |Назва рибогосподарських |Всього, тонн|
|п/п| |водних об'єктів | |
|---+--------------------+--------------------------+------------|
| |Риби | | |
| |-------------- | | |
| |-------------- | | |
| | Всього, тонн | | |
| |Безхребетні | | |
| |-------------- | | |
| |-------------- | | |
| | Всього, тонн | | |
| |Водні рослини | | |
| |-------------- | | |
| |-------------- | | |
| | Всього, тонн | | |
------------------------------------------------------------------

Підпис керівника організації, що розробила проект ліміту ____

Примітка.Рибогосподарські водні об'єкти: Чорне море; Чорноморські солоні та солонуваті лимани; Азовське море з Керченською протокою, оз. Сиваш із затоками; р.Дунай та його заплавні озера; р.Дністер разом з водосховищами; р.Південний Буг з водосховищами; р.Дніпро з водосховищами, пониззями Дніпра, Південного Бугу та Дніпровсько-Бузьким лиманом; р.Сіверський Донець, Краснооскольське, Печенізьке та інші водосховища; інші річки; інші озера; інші технічні та інші водні об'єкти.

Додаток N 2
до Інструкції про порядок встановлення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

Держкомрибгосп України

_____________________________________________

Повна назва та реквізити користувача ________
_____________________________________________

Заявка

Просимо виділити квоту на спеціальне використання водних живих ресурсів для __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________(вказати, з якою метою планується використання водних живих

_______________________________________________________________________________________________________________________
ресурсів: промисел, науково-дослідний лов за темою,

________________________________________________________________________________________________________________________
науково-промисловий лов, акліматизація, реакліматизація

________________________________________________________________________________________________________________________
і таке інше)

Види водних живих ресурсів та заплановані обсяги (квота) їх вилучення __________________________________________________________

Спеціальне використання водних живих ресурсів буде здійснюватись

________________________________________________________________________________________________________________________
(назва водного об'єкта, його ділянки, району робіт,

________________________________________________________________________________________________________________________
назва об'єкта ПЗФ)

в період ________________________________________________________________________________________________________________(вказати дату початку та закінчення робіт)

такими знаряддями та засобами вилучення __________________________________________________________________________________
(тип, назва, технічні

________________________________________________________________________________________________________________________
характеристики знарядь вилучення, кількість знарядь,

________________________________________________________________________________________________________________________
їх маркування)

      "___" __________ 199_ р.                                                                                            Керівник _______________
                                                                                                                                                                           (підпис)
                                                                                                                                                                          М.П.
      Заявку погоджено:

      "___" __________ 199_ р.                                                                                            Начальник органу _________
                                                                                                                                                  рибоохорони       (підпис)

                                                                                                                                                                      М.П. 

 

Додаток N 3
до Інструкції про порядок встановлення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

Повна назва користувача _____________________________________
Форма власності____________________________________________
Адреса ____________________________________________________
Назва водного об'єкта _______________________________________
Назва та N промислової ділянки ______________________________

Довідка

   ------------------------------------------------------------------
| Показники | 199_ р. | 199_ р. | 199_ р. |квота на|
| |------------+------------+------------|199__ р.|
| |квота |факт.|квота |факт.|квота |факт.| |
| |виділ.|вилов|виділ.|вилов|виділ.|вилов| |
|----------------+------+-----+------+-----+------+-----+--------|
|Використання | | | | | | | |
|квот на водному | | | | | | | |
|об'єкті у попере| | | | | | | |
|дні три роки та | | | | | | | |
|квота на наступ-| | | | | | | |
|ний рік за вида-| | | | | | | |
|ми: | | | | | | | |
|----------------+------+-----+------+-----+------+-----+--------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
|10 | | | | | | | |
|11 | | | | | | | |
|12 | | | | | | | |
|13 | | | | | | | |
|14 | | | | | | | |
|15 | | | | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
|Приміщення для | | | | |
|прийому водних |------------+------------+------------+--------|
|живих ресурсів | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
|Приміщення для | | | | |
|переробки водних|------------+------------+------------+--------|
|живих ресурсів | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
|Приміщення для | | | | |
|зберігання вод- | | | | |
|них живих ресур-|------------+------------+------------+--------|
|сів | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
|Загальна кіль- | | | | |
|кість рибалок | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
|Кількість суден | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
|Кількість діль- | | | | |
|ниць | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
|Кількість бригад| | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
|Кількість ланок | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
|тощо | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
|----------------+------------+------------+------------+--------|
|Знаряддя вилучен| | | | |
|ня водних живих | | | | |
|ресурсів | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
|Трали | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
|Неводи | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
|Сітки | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
|Ятери | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
|тощо | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Показники |Наслідки, характеристики, висновки|
|-----------------------------+----------------------------------|
|Дотримання вимог законодавст-| |
|ва з питань охорони і викори-| |
|стання водних живих ресурсів |----------------------------------|
|в т.ч. у 199_ р. | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|-----------------------------+----------------------------------|
|У 199_ р. | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|-----------------------------+----------------------------------|
|У 199_ р. | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|-----------------------------+----------------------------------|
|-----------------------------+----------------------------------|
|-----------------------------+----------------------------------|
|Назва документів, що підтвер-| |
|джують право користувача на |----------------------------------|
|спеціальне використання вод- | |
|них живих ресурсів | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Середня біопродуктивність вод| |
|ного об'єкта (його частини) | |
|за видами: | |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
|10. | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Середній вилов на знаряддя | |
|лову | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Трали | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Неводи | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Сітки | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Ятері | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|тощо | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|-----------------------------+----------------------------------|
|Тип та кількість знарядь лову| |
|для забезпечення використання| |
|квоти | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|-----------------------------+----------------------------------|
|-----------------------------+----------------------------------|
|Максимальна чисельність риба-| |
|лок, які можуть бути залучені| |
|до лову | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|-----------------------------+----------------------------------|
|-----------------------------+----------------------------------|
------------------------------------------------------------------

"___" ________ 199 р. ____________ Начальник органу рибоохорони

М.П.

Додаток N 4
до Інструкції про порядок встановл
ення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

Державний комітет рибного господарства України
(Головрибвод)

________________________________________________________________________________________________________________________(назва органу рибоохорони)

Корінець дозволу на спеціальне використання водних живих ресурсів N ____

1. Повна назва та реквізити користувача, якому видано дозвіл __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

2. Мета робіт ____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

3. Назва водного об'єкта, його ділянки _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

4. Знаряддя лову в кількості та за видами і їх маркування _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

5. Термін дії дозволу ______________________________________________________________________________________________________

6. Дозволено вилучення водних живих ресурсів у кількості (завидами) ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

7. Прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідального за проведення робіт _________________________________________________________

Керівник органу рибоохорони _____________________________________________________________________________________________

Дозвіл одержав __________________________________________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ лінія _ _ відриву _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Державний комітет рибного господарства України
Головрибвод

_______________________________________________________________________________________________________________________
(назва органу рибоохорони)

Дозвіл N ____________________________________________________ на спеціальне використання водних живих ресурсів у

рибогосподарських водних об'єктах та на континентальному шельфі України

Повна назва та реквізити користувача, якому видано дозвіл _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________(реквізити користувача)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Мета проведення робіт ___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Назва водного об'єкта, його ділянки _________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Знаряддя лову в кількості та за видами і їх маркування _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Термін дії дозволу ________________________________________________________________________________________________________

Дозволено вилучення водних живих ресурсів у кількості (за видами)_____________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідального за проведення робіт __________________________________________________________

Керівник органу рибоохорони ______________________________________

М.П.

Додаток N 5
до Інструкції про порядок встановлення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

------------------------------- ---------------------------------- | Держкомрибгосп України | | До відома власника квитка | | Промисловий квиток | | | | | |1. Квиток Пред'являється на пер-| |Прізвище ____________________| |шу вимогу представників органу | |Ім'я ________________________| |рибоохорони та інших органів дер| |По батькові _________________| |жавного контролю. | |Дата народження _____________| |2. Без промислового квитка та та| |Місце роботи ________________| |лона вилучення водних живих ре- | | (повна назва | |сурсів Забороняється. | |_____________________________| |3. Заборонено залучати до вилу-| | закладу користувача) | |чення водних живих ресурсів сто-| | | |ронніх осіб. | |Видано ______________________| |4. Промисловий квиток зберігаєть| | (назва органу рибоохорони)| |ся у особи, яка відповідає за | |----------- ------------- | |лов до кінця терміну його дії. | ||місце для| |N | | |Заборонено передавати промисло- | ||фотокар- | ------------- | |вий квиток іншій особі. | ||ки | "___"_____ 199 р.| |5. При звільненні з роботи, а та| || 3 х 4 | (дата видачі) | |кож по закінченню терміну дії | || | "___"_____ 199 р.| |квитка, особа, яка одержала про-| || | (дійсний до) | |мисловий квиток, Зобов'язана по-| |----------- М.П. | |вернути квиток до органу рибоохо| | | |рони, який його видав. | |Старший інспектор____________| | | | | |Підпис рибалки _________________| ------------------------------- ----------------------------------
 
                         титульна сторона талона                      зворотна сторона талона

Додаток N 6
до Інструкції про порядок встановлення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

----------------------------------- ------------------------------ | Талон N ___ | | 9. ________________________| |до промислового квитка N _____ | |10. ________________________| |видано відповідно до дозволу N __| |11. ________________________| |Прізвище ________________________| |12. ________________________| |Ім'я ____________________________| |13. ________________________| |По батькові______________________| |14. ________________________| |Виданий "___" ___________ 199 р.| |15. ________________________| |Дійсний до "___" ________ 199 р.| |Судно (плавзасіб) __________| |Талон видав _____________________| |____________________________| | | |Район робіт ________________| | М.П. | |____________________________| | | |Знаряддя та засоби лову ____| |Відмітки про порушення___________| |1. _________________________| |_________________________________| |2. _________________________| |_________________________________| |3. _________________________| |_________________________________| |4. _________________________| |_________________________________| |5. _________________________| |_________________________________| |Водні живі ресурси (об'єкти | |_________________________________| |промислу), тонн | |Рибалки: | |1. _________________________| |1. ______________________________| |2. _________________________| |2. ______________________________| |3. _________________________| |3. ______________________________| |4. _________________________| |4. ______________________________| |5. _________________________| |5. ______________________________| |6. _________________________| |6. ______________________________| |Вилучення водних живих ресур| |7. ______________________________| |сів без промислового квитка | |8. ______________________________| |Заборонено. | ----------------------------------- ------------------------------
 
                 титульна сторона талона                        зворотна сторона талона

Додаток N 7
до Інструкції про порядок встановлення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

Начальнику ___________________________
(назва державного органу
______________________________________
рибоохорони Держкомрибгоспу України)
Повна назва та реквізити користувача _
______________________________________

Заявка

Просимо видати дозвіл на спеціальне використання водних живих ресурсів для ___________________________________________________
(вказати мету використання водних живих ресурсів:

_______________________________________________________________________________________________________________________
промисел, науково-дослідний лов, науково-промисловий лов,

_______________________________________________________________________________________________________________________
контрольний лов, акліматизація, реакліматизація і таке інше)

Спеціальне використання водних живих ресурсів буде здійснюватись на _________________________________________________________(назва водного об'єкта, його ділянки, району робіт,

_______________________________________________________________________________________________________________________
назва об'єкта ПЗФ)

в період ________________________________________________________________________________________________________________(вказати дату початку та закінчення робіт)

_______________________________________________________________________________________________________________________

такими знаряддями та засобами лову ________________________________________________________________________________________(тип, назва, технічні характеристики

_______________________________________________________________________________________________________________________
знарядь лову, розмір вічка, кількість знарядь, їх маркування)

Судна, інші плавзасоби ___________________________________________________________________________________________________
(типи, назви суден, порт приписки, бортовий

_______________________________________________________________________________________________________________________
та реєстраційний номери, технічні характеристики тощо)

Дозвіл доручено одержати ____________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

підпис __________________________________________ засвідчуємо

Наш розрахунковий рахунок ___________________________________

Керівник ______________________
(підпис)
Головний бухгалтер ____________
(підпис)

М.П.

"___"__________ 199_ р.

Список осіб (рибалок), які будуть здійснювати вилучення
водних живих ресурсів у виробничих підрозділах

   ------------------------------------------------------------------
| N | П.I.Б | N | П.I.Б | N | П.I.Б |
|п/п| |п/п| |п/п| |
|---+-----------------+---+-----------------+---+----------------|
|---+-----------------+---+-----------------+---+----------------|
------------------------------------------------------------------

Заявку погоджено:

1. _______________________________________________ М.П.

2. _______________________________________________ М.П.

3. _______________________________________________ М.П.

Додаток N 8
до Інструкції про порядок встановлення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

Державний комітет рибного господарства України
(Головрибвод)

Повідомлення про виділення користувачу квоти водних живих ресурсів

Керівнику підприємства, установи,
організації (користувачу) _______
_________________________________
_________________________________

Згідно із наказом Держкомрибгоспу України від _______________________ N ____ "Про виділення користувачам квот спеціального

використання водних живих ресурсів у рибогосподарських водних об'єктах та на континентальному шельфі України у 199__ році",

зареєстрованим Міністерством юстиції України від _________________за N _____

Користувачу ____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(повна офіційна назва користувача водних живих ресурсів)

Виділена квота на 199__ рік на вилучення в __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________(назва водних об'єктів та їх ділянок)

таких водних живих ресурсів:

   ------------------------------------------------------------------
| Види водних живих ресурсів | Виділена квота (тонн) |
|----------------------------------------------------------------|
|Назва рибогосподарського водного об'єкта _______________________|
|----------------------------------------------------------------|
|---------------------------------+------------------------------|
------------------------------------------------------------------

Користувач не має права продавати, передавати квоту або її частину іншим юридичним або фізичним особам.

Керівник __________________ М.П.
(підпис)

Додаток N 9
до Інструкції про порядок встановлення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

Затверджую:

______________________________________
підпис керівника закладу, яким
______________________________________
здійснюється випуск водних
______________________________________
живих ресурсів

Акт
про виконання робіт з відтворення рибних, інших водних
живих ресурсів та робіт природоохоронного призначення
за попередній період

"___" _________ 199_ р. населений пункт ________________

_______________________________________________________________________________________________________________________(назва водного об'єкта)

Ми, що підписалися нижче, представник підприємства, установи, організації (користувач водних живих ресурсів) ______________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
назва користувача (підприємство, установа, організація) та

_______________________________________________________________________________________________________________________
прізвище посадової особи

представник органу рибоохорони __________________________________________________________________________________________
(назва органу рибоохорони, посада

_______________________________________________________________________________________________________________________
та прізвище посадової особи)

представник органу місцевої державної адміністрації (місцевого органу самоврядування) ___________________________________________(назва органу державної адміністрації,

_______________________________________________________________________________________________________________________
посада та прізвище представника)

представник органу Мінекобезпеки _________________________________________________________________________________________(назва органу Мінекобезпеки,

_______________________________________________________________________________________________________________________
посада та прізвище представника)

склали цей Акт про те, що за період з ____________________________ до ______________________ користувачем виконані перераховані нижче роботи з відтворення рибних та інших водних живих ресурсів:

   -----------------------------------------------------------------
| N | Види робіт |Одиниці|Кількість| Ціна | Сума |
|п/п| |виміру | |(в гривнях)|(в гривнях)|
|---+-----------------+-------+---------+-----------+-----------|
-----------------------------------------------------------------

Підписи представників:

Користувача _________________________________________ М.П.
Органу рибоохорони __________________________________ М.П.
Органу державної адміністрації
(місцевого органу самоврядування) ______________________ М.П.
Органу Мінекобезпеки ________________________________ М.П.

Додаток N 10
до Інструкції про порядок встановлення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

Договір N _______
(взірцевий)

до Дозволу N _____________________________________________________

про умови щодо використання водних живих ресурсів на промисловійділянці _____________________________________________________

населений пункт ___________________ "___" _______________ 199__ р.

Орган рибоохорони Держкомрибгоспу України в особі ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________(посада; прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі доручення Голови та Положення про Держкомрибгосп України від ____________ з однієї сторони і суб'єкт

рибогосподарської діяльності ______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________(повна офіційна назва, посада; прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________________________________________________________________________________________________

що діє на підставі ________________________________________________________________________________________________________

надалі "користувач", з другої сторони, уклали цей Договір про зазначене нижче.

1. Орган рибоохорони надає право на використання водних живих ресурсів на промисловій ділянці рибогосподарського водного об'єкта

_______________________________________________________________________________________________________________________(назва та номер промислової ділянки)

1.1. Орган рибоохорони зобов'язується: а) проводити боротьбу з браконьєрством та здійснювати контроль за раціональним використанням в.ж.р на промисловій ділянці рибогосподарського водного об'єкта; б) забезпечити контроль за рибницько-меліоративними роботами, які проводяться на промисловій ділянці.

2. "Користувач" приймає у користування водні живі ресурси на промисловій ділянці рибогосподарського водного об'єкта ___________

_______________________________________________________________________________________________________________________(назва та номер промислової ділянки)

2.1. "Користувач" зобов'язується: а) не допускати (без дозволу органу рибоохорони) інших користувачів до використання водних живих ресурсів на закріпленій за ним промисловій ділянці рибогосподарського водного об'єкта; б) здійснювати промисел згідно з Правилами рибальства та іншими вимогами законодавства з питань охорони і відтворення водних живих ресурсів; в) не проводити без дозволу органу рибоохорони робіт, які змінюють природні умови рибогосподарського водного об'єкта; г) інші додаткові умови, виконання яких обов'язкове на цій промисловій ділянці: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3. У випадку систематичного порушення "користувачем" Правил рибальства, інших вимог законодавства з питань охорони,

спеціального використання водних живих ресурсів та цього Договору, останній може бути з ним розірваний.

4. При вилученні дозволу у користувача даний Договір розривається в місячний термін з моменту його вилучення.

5. Договір складається в двох примірниках - по одному для кожної зі сторін, і набирає сили після підписання його сторонами.

6. Договір укладено з "___" ___________________ 199_ р. до "___" ______________ 199_ р.

 

             Орган рибоохорони                                                                                                              Користувач

           _____________________                                                                                                      ______________
                          підпис                                                                                                                                    підпис
                           М.П.                                                                                                                                        М.П. 

Додаток N 11
до Інструкції про порядок встановлення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

Держкомрибгосп України
Головне управління відтворення, охорони водних живих
ресурсів та регулювання рибальства у водоймах України
(Головрибвод)

________________________________________________________________________________________________________________________
(назва органу рибоохорони)

Паспорт

Назва та номер промислової ділянки, водного об'єкта _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

яка закріплена за ________________________________________________________________________________________________________
(повна назва користувача)

I. Місцезнаходження ділянки

1. Область, район _______________________________________________________________________________________________________

2. Назва водного об'єкта (море, річка, озеро, водосховище, лиман,

затока тощо) ___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

3. Район дії органу рибоохорони __________________________________________________________________________________________

4. Рибоохоронна дільниця ________________________________________________________________________________________________

5. Схематична карта промислової ділянки (додається)

II. Фізико-географічна та рибогосподарська
характеристика промислової ділянки

6. Межі ділянки __________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

7. Розміри: ______________________________________________________________________________________________________________

а) довжина по березі ________________________________________
б) ширина ___________________________________________________
в) площа ____________________________________________________
г) глибина __________________________________________________

8. Консистенція і склад грунтів ____________________________________________________________________________________________

9. Ступінь порощення (у % до загальної площі) _______________________________________________________________________________

10. Відомості про замерзання, скресання, товщину криги, явища задухи тощо ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

11. Кормова база ________________________________________________________________________________________________________

12. Перелік основних об'єктів промислу на ділянці ____________________________________________________________________________

13. Знаряддя лову, які можна використовувати на ділянці ______________________________________________________________________

14. Інші відомості загального порядку _______________________________________________________________________________________

15. Основні промислові показники за останні три роки:

а) загальний вилов __________________________________________
б) біопродуктивність загальна, кг/га ________________________
в) кількість рибалок залучених у промислі ___________________
г) кількість знарядь промислу _______________________________

М.П. Орган рибоохорони ________________________________
(посада, прізвище, ім'я по батькові)

М.П. Користувач ______________________________________
(посада, прізвище, ім'я по батькові)

Додаток N 12
до Інструкції про порядок встановл
ення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

      Кому направляється _______________________    Форма N 3 подається в 10-денний
      _________________________________________    термін   після   закінчення дії
      Повна назва користувача ___________________    дозволу   в  орган рибоохорони,
      Форма власності __________________________    який видав дозвіл на здійснення
      Адреса __________________________________     робіт
 
 Звіт
підсумковий

за _____________________________ 199 р.

Про використання дозволу N ______________________________________________________________________________________________

Назва рибогосподарського водного об'єкта (промислової ділянки) _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

   ------------------------------------------------------------------
| Показники | Тип суден з показником та характеристикою |
| | потужності двигуна |
| |-----------------------------------------------|
| |Маломір- |СЧС, |СЧС,РС |МРТР, |Великото-|
| |ні судна,|150 к.с.|МРТК - |СРТМ |нажні суд|
| |фелюги до|225 к.с.|300 к.с.|500- |на, вище |
| |140 к.с | |400 к.с.|1200 к.с.|1200 к.с.|
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|Кількість суден | | | | | |
|за списком на кі| | | | | |
|нець кварталу | | | | | |
|(одиниць) | | | | | |
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|Кількість судно-| | | | | |
|діб перебування | | | | | |
|на промислі | | | | | |
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|Кількість судно-| | | | | |
|діб безпосеред- | | | | | |
|нього вилучення | | | | | |
|водних живих ре-| | | | | |
|сурсів | | | | | |
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|Кількість судно-| | | | | |
|діб простою че- | | | | | |
|рез несприятливі| | | | | |
|метеорологічні | | | | | |
|умови тощо | | | | | |
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|Знаряддя вилучен| | | | | |
|ня з показчиком | | | | | |
|зусиль та вило- | | | | | |
|вом по об'єктам | | | | | |
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|Кількість тралів| | | | | |
|/кількість годин| | | | | |
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|Вилов водних жи-| | | | | |
|вих ресурсів | | | | | |
|(тонн) в тому чи| | | | | |
|слі за видами: | | | | | |
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|Кількість кошіль| | | | | |
|кових, закидних | | | | | |
|неводів, воло- | | | | | |
|куш, дифонів/ | | | | | |
|кількість заме- | | | | | |
|тів | | | | | |
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|Вилов водних жи-| | | | | |
|вих ресурсів | | | | | |
|(тонн) в тому чи| | | | | |
|слі за видами: | | | | | |
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|Кількість зябро-| | | | | |
|вих сіток/кіль- | | | | | |
|кість діб уста- | | | | | |
|новки | | | | | |
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|Вилов водних жи-| | | | | |
|вих ресурсів | | | | | |
|(тонн) в тому чи| | | | | |
|слі за видами: | | | | | |
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|Кількість став- | | | | | |
|них неводів, ка-| | | | | |
|равок/кількість | | | | | |
|діб установки | | | | | |
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|Вилов по об'єк- | | | | | |
|тах (тонн) в то-| | | | | |
|му числі за ви- | | | | | |
|дами: | | | | | |
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|Інші знаряддя ло| | | | | |
|ву (вказати їх і| | | | | |
|час їх роботи) | | | | | |
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|Вилов по об'єк- | | | | | |
|тах (тонн) в то-| | | | | |
|му числі за ви- | | | | | |
|дами: | | | | | |
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
------------------------------------------------------------------

"___" __________ 199 р.

Керівник _____________________
(підпис)

_________________________________
Прізвище та N телефону виконавця

Додаток N 13
до Інструкції про порядок встановлення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

   -------------------------------- ---------------------------------
| Посвідчення рибалки | | |
| | | |
|Прізвище _____________________| |Продовжено до "__" ____ 19__ р.|
|Ім'я _________________________| | |
|По батькові __________________| |М.П. __________________________|
|Дата народження ______________| | (підпис) |
|Місце роботи _________________| | |
| (повна назва | |Продовжено до "__" ____ 19__ р.|
|______________________________| | |
| користувача) | |М.П. __________________________|
| ------------- -------------- | | (підпис) |
| | місце для | |N | | | |
| |фотокартки | -------------- | |Продовжено до "__" ____ 19__ р.|
| | 3 х 4 |"__"____ 199_ р.| | |
| ------------- | |М.П. __________________________|
| М.П. | | (підпис) |
| | | |
|Керівник _____________________| |Продовжено до "__" ____ 19__ р.|
| (підпис) | | |
|Підпис власника ______________| |М.П. __________________________|
| | | (підпис) |
| | | |
| | |Продовжено до "__" ____ 19__ р.|
| | | |
| | |М.П. __________________________|
| | | (підпис) |
-------------------------------- ---------------------------------

титульна сторона посвідчення зворотна сторона посвідчення

Додаток N 14
до Інструкції про порядок встановлення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

Журнал
реєстрації промислових квитків та талонів

Користувач _____________________________________________________________________________________________________________(повна назва користувача)

   ------------------------------------------------------------------
| N | Прізвище, |Номер квит|Номер тало|Район|Знаряддя |Термін |
|п/п| ім'я, |ка, дата |на, дата |робіт|та засоби|виконання|
| |по батькові |видачі |видачі | |вилучення|робіт |
|---+------------+----------+----------+-----+---------+---------|
|---+------------+----------+----------+-----+---------+---------|
------------------------------------------------------------------

Додаток N 15
до Інструкції про порядок встановлення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

Звіт
підсумковий про результати науково-дослідних,
контрольних ловів та робіт з відтворення,
акліматизації, реакліматизації і таке інше

________________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва користувача)

в період з _______________________ по ____________________________

------------------------------------------------------------------------------
|N|Прізвище,|Номер|Район|Знаряддя|Кіль-|Кількість|Кількість|Кількіст|Кількіст|
|/|ім'я, по |дозво|прове|та засо-|кість|проаналі-|проаналі-|в.ж.р.* |списаних|
| |батькові |лу |дення|би вилу-|вилу-|зованих |зованих |здано |в.ж.р.* |
| |відпові- | |робіт|чення |чених|в.ж.р. на|в.ж.р. на|N докуме|за актом|
| |дального | | |в.ж.р.* |в.ж.р|повний |неповний |та, кг | кг |
| |за прове-| | | | кг |біоаналіз|біоаналіз| | |
| |дення ро-| | | | | шт/кг | шт/кг | | |
| |біт | | | | | | | | |
|-+---------+-----+-----+--------+-----+---------+---------+--------+--------|
|-+---------+-----+-----+--------+-----+---------+---------+--------+--------|
|-+---------+-----+-----+--------+-----+---------+---------+--------+--------|
------------------------------------------------------------------------------

______________

* В.ж.р. - водні живі ресурси.

Додаток N 16
до Інструкції про порядок встановлення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

Акт
на проведення науково-дослідного, контрольного лову
водних живих ресурсів N ____

"___" _______________ 199_ р.

Ми, що підписалися нижче:

1) Відповідальний за контрольний вилов водних живих ресурсів ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

2) Державний інспектор рибоохорони ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3) Рибалка, який безпосередньо здійснював лов ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

цього числа склали цей акт в тому, що відповідно з дозволом N ____ від "___" ____________ 199_ р. було проведено контрольне вилучення

водних живих ресурсів такими знаряддями та засобами лову, добування, збирання і таке інше ________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(асортимент та кількість знарядь лову, кількість сіткодіб тощо)

в __________________________ в районі _______________________в результаті чого вилучено, кг/шт ________________________________

Проаналізовано: на неповний біологічний аналіз, кг/шт ________________________________________________________________________

в т.ч. за видами, кг/шт ____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

на повний біологічний аналіз, кг/шт _________________________________________________________________________________________

в т.ч. по видах, кг/шт _____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Різницю в вазі за рахунок розтину з вилученням нутрощів риби, інших водних живих ресурсів списано, кг __________________________

Водні живі ресурси, не придатні до здачі, списуються окремим актом із зазначенням причини списання.

Здано на приймальний пункт водних живих ресурсів, кг _____________

в тому числі за видами ____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________ N квитанції _____________________________

Підписи:

1. ________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток N 17
до Інструкції про порядок встановлення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

                  Держкомрибгосп України                                                                               Мінекопезпеки України
               
__________________________                                                                    _____________________________
                  (назва органу рибоохорони)                                                                         (назва уповноваженого органу)

Корінець Дозволу N ______ на спеціальне використання водних живих ресурсів в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Повна назва та реквізити користувача, якому видано дозвіл _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Мета вилучення _________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Назва водного об'єкта, його ділянки _________________________________________________________________________________________

Категорія природно-заповідного об'єкта та його назва _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Асортимент та кількість знарядь лову за типами ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Термін дії дозволу ________________________________________________________________________________________________________

Дозволено вилучення водних живих ресурсів у кількості (за видами)

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідального за проведення

робіт ___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

      Керівник ______________                                                                                             Керівник ________________
 

Дозвіл одержав _________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ лінія _ _ відриву _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
                  Держкомрибгосп України                                                                                                  Мінекопезпеки України
               
__________________________                                                                                            _____________________________
                  (назва органу рибоохорони)                                                                                                 (назва уповноваженого органу)

Дозвіл N _______ на спеціальне використання водних живих ресурсів в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Повна назва та реквізити користувача, якому видано дозвіл _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Мета вилучення _________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Назва водного об'єкта, його ділянки _________________________________________________________________________________________

Категорія природно-заповідного об'єкта та його назва _________________________________________________________________________

Асортимент та кількість знарядь лову за типами ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Термін дії дозволу ________________________________________________________________________________________________________

Дозволено вилучення водних живих ресурсів у кількості (за видами),тонн ________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідального за проведення робіт __________________________________________________________

     Керівник ______________                                                                                                       Керівник ________________

           М.П.                                                                                                                                               М.П.

 

Додаток N 18
до Інструкції про порядок встановлення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

Мінекобезпеки України

__________________________________________________________________
(назва уповноваженого органу Мінекобезпеки)

Корінець Дозволу N _______ на спеціальне використання водних живих ресурсів в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Повна назва та реквізити користувача, якому видано дозвіл _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Мета вилучення _________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Категорія природно-заповідного об'єкта та його назва _________________________________________________________________________

Назва водного об'єкта, його ділянки _________________________________________________________________________________________

Термін дії дозволу ________________________________________________________________________________________________________

Асортимент та кількість знарядь лову за типами ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Дозволено вилучення водних живих ресурсів у кількості (за видами)

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідального за проведення

робіт __________________________________________________________________________________________________________________

Керівник ________________

Дозвіл одержав ________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ лінія _ _ відриву _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мінекобезпеки України

__________________________________________________________________
(назва уповноваженого органу Мінекобезпеки)

Дозвіл N ___ на спеціальне використання водних живих ресурсів в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Повна назва та реквізити користувача, якому видано дозвіл _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Мета вилучення _________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Категорія природно-заповідного об'єкта та його назва _________________________________________________________________________

Назва водного об'єкта, його ділянки _________________________________________________________________________________________

Асортимент та кількість знарядь лову за типами ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Термін дії дозволу ________________________________________________________________________________________________________

Дозволено вилучення водних живих ресурсів у кількості (за видами)

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідального за проведення робіт ___________________________________________________________

Керівник _________________

М.П.

Додаток N 19
до Інструкції про порядок встановл
ення
та розподілу лімітів, виділення квот,
видачі дозволів, промислових квитків
та талонів на спеціальне використання
водних живих ресурсів
загальнодержавного значення

Начальнику ___________________________
(назва уповноваженого органу
______________________________________
Мінекобезпеки України)
Повна назва та реквізити користувача _
______________________________________
______________________________________

Заявка

Просимо видати дозвіл на спеціальне використання водних живих ресурсів для ___________________________________________________(вказати мету використання водних живих ресурсів:

________________________________________________________________________________________________________________________
науково-дослідний лов, контрольний лов, акліматизація,

________________________________________________________________________________________________________________________
реакліматизація і таке інше)*

Спеціальне використання водних живих ресурсів буде здійснюватисьна __________________________________________________________
(назва водного об'єкта, його ділянки, району робіт;

________________________________________________________________________________________________________________________
назва об'єкта ПЗФ)

в період _______________________________________________________________________________________________________________
(вказати дату початку та закінчення робіт)

________________________________________________________________________________________________________________________

такими знаряддями та засобами вилучення __________________________________________________________________________________(тип, назва, технічні

________________________________________________________________________________________________________________________
характеристики знарядь вилучення, розмір вічка, кількість знарядь,

________________________________________________________________________________________________________________________
їх маркування)

Судна, інші плавзасоби ___________________________________________________________________________________________________
(типи, назва суден, порт приписки, бортовий

________________________________________________________________________________________________________________________
та реєстраційний номери, технічні характеристики тощо)

________________________________________________________________________________________________________________________

Дозвіл доручено одержати _________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

підпис _______________________________________ засвідчуємо

Наш розрахунковий рахунок ______________________

Керівник ______________________________________
(підпис)
Головний бухгалтер ____________________________
(підпис)

М.П.

"___" __________ 199_ р.

Заявку погоджено з органами:

1. __________________________________________________________ М.П.

2. __________________________________________________________ М.П.

3. __________________________________________________________ М.П.

______________

* Вилучення, що не пов'язане з науково-промисловим ловом та промислом, буде проводитися відповідно з темпланами, програмами робіт.

Офіційний вісник України 1997, число 46, стр.133 Код нормативного акта: 4335/1997