Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 квітня 2002 р. N 523
Київ

Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України

Відповідно до Указу Президента України від 19 січня 2002 р. N 50 "Питання Державної служби автомобільних доріг України" Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2002 р. N 523

Зміни,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

1. В Єдиних правилах ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правилах користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. N 198 (ЗП України, 1994 р., N 7 ст. 182; 1995 р., N 5, ст. 133; Офіційний вісник України, 1999 р., N 7, ст. 244; 2001 р., N 52, ст. 2341):

1) у пункті 2 слова "які входять до складу корпорації "Укравтодор" замінити словами "які належать до сфери управління Укравтодору";

2) у пунктах 6 і 40 слова "корпорація "Укравтодор" і "корпорацією "Укравтодор" замінити відповідно словом "Укравтодор" і "Укравтодором".

2. Абзац третій частини сьомої розділу "Розвиток матеріально-технічної бази туризму" Програми розвитку туризму в Україні до 2005 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 702, після слова "Мінтранс" доповнити словом "Укравтодор".

3. У розділі 2 Концепції створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. N 821 , назву розділу, абзаци перший і третій викласти у такій редакції:

"Організаційна структура транспортного і дорожнього комплексів, принципи розвитку та регулювання їх діяльності в умовах ринкової економіки";

"Державне регулювання діяльності транспортного і дорожнього комплексів здійснюють відповідно Мінтранс і "Укравтодор";

"Суб'єктами господарської діяльності у транспортному комплексі є підприємства та організації Укрзалізниці, Укравіатрансу, Укрморрічфлоту, Укравтотрансу, створюване згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1996 р. N 1512 відкрите акціонерне товариство "Транспортні коридори України", в дорожньому господарстві - підприємства та організації, що належать до сфери управління Укравтодору, інші підприємства і організації незалежно від форми власності".

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 липня 2000 р. N 1064 "Про затвердження Порядку визначення об'єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 27, ст. 1137):

1) у пункті 1 слова "Міністерство транспорту" замінити словами "Державну службу автомобільних доріг";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 4 слова "який подає Мінтрансу" замінити словами "який узгоджує з Мінекономіки і подає на затвердження Кабінетові Міністрів України";

пункт 5 виключити.

5. У Правилах проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 30 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 75):

1) у пункті 5 слова "на встановлених Мінтрансом" і "оприлюднюються Мінтрансом" замінити відповідно словами "на встановлених Укравтодором" і "оприлюднюються Укравтодором";

2) у пункті 9 слова "його з корпорацією "Укравтодор" і "корпорації "Укравтодор" замінити відповідно словами "його з Укравтодором" і "що належить до сфери управління Укравтодору".

6. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 341 "Про заходи з удосконалення роботи із складання національних рахунків":

1) у пункті 2:

абзац перший після слів "Державній податковій адміністрації" доповнити словом "Укравтодору";

слова "корпорація "Укравтодор" в усіх відмінках виключити;

2) у позиції двадцять шостій переліку відомостей, необхідних для складання національних рахунків, затвердженого зазначеним розпорядженням, слова "корпорація "Укравтодор" замінити словом "Укравтодор".