Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
09.07.2003 N 440

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 липня 2003 р. за N 629/7950

Про втрату чинності деяких нормативно-правових
актів з питань бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) НАКАЗУЮ:

Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства фінансів України від 31 травня 1996 року N 112 "Про Вказівки про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами", зареєстрований у Міністерстві юстиції 13 червня 1996 року за N 297/1322;

наказ Міністерства фінансів України від 15 серпня 1996 року N 169 "Про затвердження Положення про бухгалтерський облік фінансових результатів від здійснення операцій, що підлягають патентуванню", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 серпня 1996 року за N 475/1500 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 червня 1998 року N 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 липня 1998 року за N 413/2853);

наказ Міністерства фінансів України від 30 вересня 1998 року N 196 "Про затвердження Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 жовтня 1998 року за N 646/3086, із змінами.

Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів України М.Я.Азаров