Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
N 271/431 від 27.02.2003

(Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Київської міської ради
N 3/4475 від 17.01.20
08)

Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників)
у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 14/1223 від 12.02.20
04
N 1051/2461 від 28.12.20
04 )

( Зміни в текст внесені частково. Додатково див.
Рішення Київміськради
N 622/3083 від 27.12.20
05)

Відповідно до пункту 5 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), враховуючи необхідність комплексної забудови міста, відповідно до Генерального плану розвитку міста Києва до 2020 р., затвердженого рішенням Київради від 28.03.02 N 370/1804, а також Правила визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України N 174 від 27.08.00, із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Доповненням N 3, затвердженим наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 7 травня 2002 року N 80 Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити:

1.1. Нормативи для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва та порядок залучення і використання пайових коштів (додаток N 1).

1.2. Методику розрахунку розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (додаток N 2).

2. Доручити Головному управлінню економіки та розвитку міста за погодженням з постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку здійснювати заходи щодо залучення інвестицій в економіку міста Києва та підготовку розрахунків розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-трарнспортної інфраструктури м. Києва.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва, Головному управлінню житлового забезпечення, КП Київському міському бюро технічної інвентаризації, районним у м. Києві державним адміністраціям правоустановчі документи на право власності на об'єкти нерухомого майна оформляти виключно при наявності довідки Головного управління економіки та розвитку міста про виконання умов щодо пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, у зв'язку з будівництвом (реконструкцією) або при зміні функціонального призначення діючих об'єктів, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові.

4. Рішення Київради від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради від 28.12.99 N 196/698), від 01.06.00 N 127/848, від 01.06.00 N 129/850, від 26.12.00 N 156/1133, від 05.07.01 N 363/1339, від 20.12.01 N 162/1596, від 27.12.01 N 172/1606 та розпорядженням Київського міського голови від 10.09.02 N 272, затвердженого рішенням Київради від 26.09.02 N 4/164 вважати таким, що втратило чинність.

5. Встановити, що це рішення вступає в силу з моменту його прийняття.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток 1
до рішення Київської міської
ради
від 27.02.2003 р. N 271/431

Нормативи
для визначення розмірів пайової участі (внесків)
інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва та
порядок залучення і використання пайових коштів

1.1. Загальні положення

Ці Нормативи визначають розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) у створенні (розвитку) соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста в грошовому виразі (гривнях) без ПДВ в цінах 2002 р.

Пайова участь (внесок) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (надалі - пайова участь) являє собою одноразовий внесок, який інвестор має сплатити до бюджету м. Києва без урахування ПДВ, що діє на дату сплати.

Одноразовий внесок включає в себе наступні складові:

- відшкодування витрат бюджету м. Києва на розширене відтворення його ресурсів;

- плати інвестора за право реалізувати свій проект будівництва (реконструкції) на території столиці;

Ці Нормативи застосовуються для визначення розмірів пайової участі:

- інвесторів (забудовників), що здійснюють на території міста Києва будівництво (реконструкцію) будь-яких об'єктів, незалежно від їх форми власності; ( Позиція перша частини 4 розділу 1.1 в редакції Рішення Київміськради N 1051/2461 від 28.12.2004 )

- при зміні функціонального призначення (перепрофілюванні, переобладнанні тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

- при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові, згідно із Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825. ( Частина четверта розділу 1.1 в редакції Рішення Київміськради N 14/1223 від 12.02.2004 )

Пайову участь (внески) не сплачують інвестори (забудовники), які здійснюють:

- будівництво (реконструкцію) будь-яких об'єктів на замовлення Київської міської державної адміністрації та/або органів місцевого самоврядування за кошти державного та/або місцевого бюджету;

- будівництво житла для соціально незахищених категорій громадян, які перебувають на квартирному обліку в м. Києві, що підтверджується відповідною районною у м. Києві державною адміністрацією, за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, державних підприємств, організацій, установ;

- будівництва житла за кошти населення в багатоквартирних житлових будинках, а також індивідуальних житлових будинках на земельних ділянках, наданих громадянам під приватну житлову забудову, в разі перебування сім'ї на квартирному обліку в м. Києві, що підтверджується відповідною районною у м. Києві державною адміністрацією;

- реконструкцію (прибудову, добудову, розширення) існуючих індивідуальних (приватних) житлових будинків в межах 30% від загальної площі;

- будівництво об'єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх та спортивних шкіл, об'єктів позашкільного виховання, охорони здоров'я та соціального забезпечення тощо) за умов передачі їх у комунальну власність міста або району;

- будівництво гаражів, паркінгів, автостоянок, підсобних та господарських приміщень у складі житлових будинків, відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації;

- добудову об'єктів незавершеного будівництва, що були придбані в процесі приватизації;

- будівництво релігійно-культових об'єктів;

- реставрацію пам'яток архітектури, історії та культури в частині площ, що не перепрофільовуються;

- відтворення втрачених об'єктів історико-архітектурної спадщини в частині площ, що не перепрофільовуються;

- реконструкцію об'єктів, що є пам'ятками архітектури, історії та культури, якщо інвесторами (забудовниками) було здійснено відселення за їх кошти із старих та непридатних для проживання житлових будинків або будівель (споруд), придбаних в процесі приватизації об'єктів, в частині площ, що не нарощуються і не перепрофільовуються;

- будівництво, реконструкцію або технічне переоснащення виробничих об'єктів із застосуванням новітніх технологій з дотриманням вимог щодо зменшення питомих витрат енергоресурсів, води, відведення стічних вод та норм забруднення навколишнього середовища порівняно з показниками, що встановлені діючими в Україні нормативами, що підтверджується відповідним висновком Міністерства освіти та науки України;

- будівництво об'єктів інженерного забезпечення, енергозбереження та енергопостачання: насосних станцій та теплових мереж, бойлерних, котелень, трансформаторних підстанцій, РП, ПС, ГРП, ЛЕП тощо;

- будівництво представництв іноземних держав відповідно з рішенням Віденської конвенції. ( Частина п'ята розділу 1.1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 14/1223 від 12.02.2004, в редакції Рішення Київміськради N 1051/2461 від 28.12.2004 )

Інвестори, залучені постійно діючою комісією, створеною розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 26.12.2003 N 2442 "Про порядок залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших об'єктів житлової та соціальної інфраструктури міста", для реалізації інвестиційних проектів, пайову участь (внесок) не сплачують. ( Частина шоста розділу 1.1 в редакції Рішення Київміськради N 14/1223 від 12.02.2004 )

У разі, якщо розрахункова сума розміру пайової участі та витрат на здійснення робіт, передбачених технічними умовами експлуатаційних служб міста, перевищує 25 відсотків від кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта, незалежно від його функціонального призначення, згідно із затвердженим у встановленому порядку проектом будівництва (реконструкції), до сплати належить сума в розмірі 25 відсотків від вартості будівництва (реконструкції) даного об'єкта за мінусом вартості робіт, передбачених зазначеними технічними умовами.

1.2. Принципи визначення розміру пайової участі

Розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва визначається за принципами:

- Компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури: інвестори мають компенсувати витрати бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури пропорційно до навантаження на інфраструктуру міста, яке вони будуть здійснювати у разі реалізації проекту будівництва (реконструкції).

- Комплексного підходу до розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста соціальна та інженерно-транспортна інфраструктура розвивається рівномірно по всій території міста.

- Урахування соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) визначається з урахуванням соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста.

- Сприяння залученню інвестицій в економіку міста: визначення розміру пайової участі з урахуванням соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста має створювати сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку міста.

1.3. Фактори що впливають на розмір пайової участі

На розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) впливають:

- Розрахункова вартість створення додаткової соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва в розрахунку на 1 кв. м загальної площі при будівництві (реконструкції) будь-яких об'єктів, незалежно від їх форми власності, а також при зміні функціонального призначення діючих об'єктів, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові;

- Економічна ефективність галузей народногосподарського комплексу міста;

- Пріоритетність напрямків інвестування;

- Територіальне розміщення об'єкта будівництва;

- Збереження та додаткове створення робочих місць;

- Обсяг інвестицій.

1.4. Розрахунок нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста

1.4.1. Норматив для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва

Нормативи для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста (надалі - Нормативи) розраховуються за наступною формулою:

(1)  Н = В х К  , де:
СЕЕ

В - вартість будівництва інфраструктури міста при спорудженні будь-яких об'єктів, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта, з урахуванням ресурсоемності галузі, в якій буде реалізовуватися проект будівництва (реконструкції).

Вартість будівництва інфраструктури міста, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі об'єкта, який буде споруджуватись або реконструюватись. складається з питомої вартості будівництва наступних об'єктів:

- соціальної сфери - народна освіта, охорона здоров'я, установи житлово-комунального господарства, установи культури й мистецтва, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи, установи соціального забезпечення;

- інженерно-транспотрної інфраструктури - водопостачання, каналізація, газопостачання, санітарна очистка, дощова каналізація і очисні споруди, електропостачання, мережа загальних колекторів, теплопостачання, інженерний захист від зсувів та інших небезпечних геологічних процесів, благоустрій території, конструктивні шумозахисні заходи, відкоригованих відповідно до ресурсоємності галузі, а також питомої вартості будівництва об'єктів вулично-дорожньої мережі та міського і зовнішнього транспорту.

- зеленого та рекреаційного будівництва - зелене будівництво та рекреаційне будівництво.

Вартість будівництва інфраструктури міста при спорудженні будь-яких об'єктів, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта, з урахуванням ресурсоємності галузі, в якій буде реалізовуватися проект будівництва (реконструкції), розраховується за наступною формулою:

      і   і   і   і   і
(2) В = S Р х I + S Т + S С + S З , де
j j j j j

S - сума;

S Pij х I - вартість будівництва інженерної інфраструктури міста при спорудженні будь-яких об'єктів, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта, з урахуванням ресурсоємності галузі, в якій буде реалізовуватися проект будівництва (реконструкції), де Iij , - витрати на будівництво і-го об'єкта інженерної інфраструктури в j-ій галузі народногосподарського комплексу міста, Pij - коефіцієнт, що враховує відносну

ресурсоємність в j-ій галузі народногосподарського комплексу міста по і-му об'єкту інженерної інфраструктури;

S Tij - вартість будівництва вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту міста при спорудженні будь-яких об'єктів, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта, з урахуванням ресурсоємності галузі, в якій буде реалізовуватися проект будівництва (реконструкції), де Tij - витрати на будівництво і-го об'єкта вулично-дорожньої мережі та міського та зовнішнього транспорту міста в j-ій галузі народногосподарського комплексу міста;

S Cij - вартість будівництва об'єктів соціальної сфери міста при спорудженні житла, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта, де Cij , - витрати на будівництво і-го об'єкта соціальної сфери в галузі народногосподарського комплексу міста.

S Зіj - вартість будівництва об'єктів зеленого та рекреаційного будівництва міста при спорудженні житла, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта, де Зіj ,

- витрати на будівництво і-го об'єкту зеленого та рекреаційного будівництва в j-й галузі народногосподарського комплексу міста;

КСЕЕ - коефіцієнт соціально-економічного значення. Коефіцієнт соціально-економічного значення враховує, який результат може отримати місто в результаті втілення проекту будівництва (реконструкції).

Коефіцієнт соціально-економічного значення розраховується за наступною формулою:

(3)  К  = Е х П, де:
СЕЕ

Е - коефіцієнт економічної ефективності галузі. Коефіцієнт економічної ефективності галузі враховує додаткове наповнення доходної частини бюджету міста за рахунок надходження основних податків (податок на прибуток підприємств та прибутковий податок з громадян). Його розмір встановлюється на основі аналізу наповнення доходної частини бюджету міста за минулий рік по основним галузям народногосподарського комплексу столиці;

П - коефіцієнт пріоритетності. Коефіцієнт пріоритетності характеризує відповідність можливого проекту будівництва (реконструкції) основним народногосподарським завданням розвитку соціально-економічного комплексу столиці.

1.4.2. Розрахунок вартості будівництва інфраструктури міста при будівництві будь-яких об'єктів, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта, з урахуванням ресурсоємності галузі

Реалізація проектів будівництва (реконструкції) об'єктів призводить до збільшення навантаження на інфраструктуру міста; інженерну (водопостачання, каналізацію, газопостачання, санітарну очистку та дощову каналізацію, електропостачання, мережу загальних колекторів, теплопостачання, інженерний захист від зсувів та інших небезпечних геологічних процесів, благоустрій території, конструктивні шумозахисні заходи), вулично-дорожню мережу, міський та зовнішній транспорт та соціальну сферу (народна освіта, охорона здоров'я, установи житлово-комунального господарства, установи культури й мистецтва, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи, установи соціального забезпечення) і зелене господарство. В результаті виникає додаткова потреба в створенні нових або нарощуванні існуючих потужностей діючих об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери. Тобто мова йде про їх розширене відтворення.

Додаткову потребу в об'єктах соціальної сфери, інженерної інфраструктури і вулично-дорожньої мережі та міського транспорту було визначено на основі даних, отриманих в результаті вивчення сучасного стану відповідних галузей, співставлення із реальними потребами в її формуванні, з урахуванням існуючого Генерального плану розвитку м. Києва, комплексу Генеральних схем розвитку окремих галузей та іншої проектної документації, розробленої в рамках розвитку Генерального плану до 2020 р. Враховано також контрольні показники розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста, закладені в "Державній програмі соціально-економічного розвитку міста Києва до 2010 р.", та напрямки територіального розвитку міста і розміщення житлово-цивільного будівництва відповідно до "Програми проекту розміщення житлово-цивільного будівництва на період 2000-2005 роки". Крім того, були враховані проблеми, що склалися останніми роками у зв'язку із новими соціально-економічними умовами та особливим статусом м. Києва як столиці незалежної держави.

1.4.2.1. Вартість будівництва інженерно-транспортної інфраструктури при будівництві будь-яких об'єктів, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта

На основі детальних розрахунків та визначення окремих складових частин системи інженерно-транспортної інфраструктури (водопостачання. каналізації, газопостачання, вулично-дорожньої мережі тощо), що є власністю територіальної громади міста, визначені питомі показники витрат в розрахунку на 1 кв. м загальної площі будь-яких об'єктів на період 2003-2010 роки.

Питомі показники вартості будівництва інженерно-транспортної інфраструктури при спорудженні будь-яких об'єктів наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Питомі показники вартості будівництва будь-яких об'єктів на 2003-2010 роки (в середньому за рік)

------------------------------------------------------------------
|N п/п| Галузь інфраструктури |Вартість будівництва об'єктів|
| | міста | інженерно-транспортної |
| | | інфраструктури міста. грн. |
| | |-----------------------------|
| | | На 1 кв. м | На 1 куб. м|
| | |загальної площі| будівельного|
| | | будь-яких | обсягу |
| | | об'єктів | будь-яких |
| | | | об'єктів |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|
|1. |Інженерна інфраструктура, | 15,09 | 4,526 |
| |всього: | | |
| |в тому числі: | | |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|
|1.1. |Водопостачання | 3,60 | 1,080 |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|
|1.2. |Каналізація | 2,99 | 0,897 |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|
|1.3. |Газопостачання | 0,11 | 0,032 |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|
|1.4. |Санітарна очистка | 0,08 | 0,024 |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|
|1.5. |Дощова каналізація, очисні | | |
| |споруди | 0,49 | 0,147 |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|
|1.6. |Електропостачання | 1,07 | 0,321 |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|
|1.7. |Мережа загальних колекторів | 0,02 | 0,005 |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|
|1.8. |Теплопостачання | 6,47 | 1,940 |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|
|1.9. |Інженерний захист від зсувів| | |
| |та інших небезпечних | | |
| |геологічних процесів | 0,17 | 0,052 |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|
|1.10.|Благоустрій територій | 0,06 | 0,017 |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|
|1.11.|Конструктивні шумозахисні | | |
| |заходи | 0,04 | 0,013 |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|
|2. |Транспорт та вулично-шляхова| | |
| |мережа: | 74,13 | 22,239 |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|
| |в тому числі: | | |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|
|2.1. |Вулично-дорожня мережа | 25,90 | 7,771 |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|

|2.2. |Місьний транспорт      |   29,90  |  8,969  |
|-----+----------------------------+---------------+-------------|
|2.3. |Зовнішній транспорт | 18,33 | 5,499 |
------------------------------------------------------------------

Потреба в потужностях об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури у різних галузях народогосподарського комплексу міста залежить від ресурсоємності виробництва. У зв'язку з цим належним чином має диференціюватись розмір питомих показників вартості будівництва інженерно-транспортної інфраструктури при будівництві будь-яких об'єктів. Для того, щоб визначити цей взаємозв'язок, було проведено аналіз існуючих нормативів щодо ресурсоємності виробництва основних галузей народногосподарського комплексу столиці, результатом якого стало виведення ресурсоємності галузей економіки.

Таблиця 2. Коефіцієнти, що враховують відносну ресурсоємність будь-яких об'єктів за галузям

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п| Галузі | Об'єм інженерно-транспортної інфраструктури |
| | інвестування |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |Водопос-|Каналі-|Газпос-|Санітарна|Дощова |Енерго-|Мережа |Тепло-|Інженерний |Благо- |Конструк-|Тран-|
| | |тачання | зація |тачання| очистка |каналі-|поста- |загальних |поста-|захист від |устрій |тивні |спорт|
| | | | | | |зація |чання |колекторів|чання |зсувів та |терито-|шумоза- |та |
| | | | | | | | | | |інших |рій |хисні |вули-|
| | | | | | | | | | |небезпечних| |заходи |чно- |
| | | | | | | | | | |геологічних| | |шля- |
| | | | | | | | | | |явищ | | |хова |
| | | | | | | | | | | | | |мере-|
| | | | | | | | | | | | | |жа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Об'єкти матеріального виробництва |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Промисловість | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|
|1.1. |Електроенергетика| 1,2 | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|
|1.2. |Хімічна та нафто-| 3,7 | 3,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 3,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| |хімічна | | | | | | | | | | | | |
| |промисловість | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|
|1.3. |Машинобудування і| 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| |металообробка | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|
|1.4. |Деревообробна і | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| |целюлозно-паперо-| | | | | | | | | | | | |
| |ва промисловість | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|
|1.5. |Промисловість | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| |будівельних | | | | | | | | | | | | |
| |матеріалів | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|
|1.6. |Скляна і фарфоро-| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| |фаянсова | | | | | | | | | | | | |
| |промисловість | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|
|1.7. |Легка | | | | | | | | | | | | |
| |промисловість | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|

|1.8. |Харчова промисло-|  2,1 | 1,9 | 0,5 |  1,1  | 1,0 | 1,2 |  1,9  | 1,0 |  1,0  | 1,0 |  1,0  | 1,0 |
| |вість | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|
|1.9. |Поліграфічна | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| |промисловість | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|
|1.10.|Інші галузі | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| |промисловості | | | | | | | | | | | | |
| |(медична, | | | | | | | | | | | | |
| |борошномельно- | | | | | | | | | | | | |
| |круп'яна та | | | | | | | | | | | | |
| |комбікормова | | | | | | | | | | | | |
| |промисловість, | | | | | | | | | | | | |
| |чорна і кольорова| | | | | | | | | | | | |
| |металургія, інші)| | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|
|2. |Інші галузі мате-| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| |ріального вироб- | | | | | | | | | | | | |
| |ництва, транс- | | | | | | | | | | | | |
| |порт, зв'язок, | | | | | | | | | | | | |
| |будівництво, | | | | | | | | | | | | |
| |матеріально-тех- | | | | | | | | | | | | |
| |нічне постачання | | | | | | | | | | | | |
| |та збут, заготів-| | | | | | | | | | | | |
| |лі, АЗС, СТО, | | | | | | | | | | | | |
| |шиномонтаж, мийки| | | | | | | | | | | | |
| |тощо | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Об'єкти нематеріального виробництва |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Соціальна сфера, | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| |в тому числі | | | | | | | | | | | | |
| |народна освіта, | | | | | | | | | | | | |
| |охорона здоров'я,| | | | | | | | | | | | |
| |фізична культура,| | | | | | | | | | | | |
| |соціальне забез- | | | | | | | | | | | | |
| |печення, культура| | | | | | | | | | | | |
| |та мистецтво | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|
|2. |Побутове | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 2,6 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| |обслуговування | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|

|3.  |Гаражі, паркінги |  1,0 | 1,0 | 1,0 |  1,0  | 1,0 | 1,0 |  1,0  | 1,0 |  1,0  | 1,0 |  1,5  | 1,0 |
| |та автостоянки | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|
|4. |Загальноміські, | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| |районні та мікро-| | | | | | | | | | | | |
| |районні громадсь-| | | | | | | | | | | | |
| |ко-торговельні | | | | | | | | | | | | |
| |центри (будівлі, | | | | | | | | | | | | |
| |споруди та комп- | | | | | | | | | | | | |
| |лекси), ринки, | | | | | | | | | | | | |
| |заклади громадсь-| | | | | | | | | | | | |
| |кого харчування | | | | | | | | | | | | |
| |(крім ресторанів)| | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|
|5. |Наука | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|
|6. |Фінансування, | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| |кредитування, | | | | | | | | | | | | |
| |страхування та | | | | | | | | | | | | |
| |банківська справа| | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|
|7. |Житлове будівни- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |цтво (в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| |добудова аттико- | | | | | | | | | | | | |
| |вих, мансардних | | | | | | | | | | | | |
| |поверхів до | | | | | | | | | | | | |
| |існуючих будинків| | | | | | | | | | | | |
| |(під житлові | | | | | | | | | | | | |
| |приміщення) | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|
|8. |Інші галузі | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| |нематеріальної | | | | | | | | | | | | |
| |сфери: адміні- | | | | | | | | | | | | |
| |стративні та | | | | | | | | | | | | |
| |офісні будівлі | | | | | | | | | | | | |
| |(приміщення), | | | | | | | | | | | | |
| |готелі, ігорні | | | | | | | | | | | | |
| |заклади, рестора-| | | | | | | | | | | | |
| |ни тощо | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|

|9.  |Будівництво   |    |    |    |     |    |    |     |   |      |    |     |   |
| |нежитлових примі-| | | | | | | | | | | | |
| |щень, функціо- | | | | | | | | | | | | |
| |нальне призначен-| | | | | | | | | | | | |
| |ня яких не | | | | | | | | | | | | |
| |визначено | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З введенням коефіцієнту ресурсоємності галузі розмір зведених питомих показників вартості будівництва інженерної інфраструктури при спорудженні будь-яких об'єктів за галузями народногосподарського комплексу містам був відкоригований на відповідну величину коефіцієнта (табл. 3).

Таблиця 3. Питомі показники вартості будівництва інженерної інфраструктури при будівництві будь-яких об'єктів на 2003-2010 роки (в середньому за рік) з урахуванням ресурсоємності галузей, в розрахунку на 1 к. м загальних площ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п| Галузі | Об'єм інженерної інфраструктури |
| | інвестування |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |Водопос-|Каналі-|Газпос-|Санітарна|Дощова |Енерго-|Мережа |Тепло-|Інженерний |Благо- |Конструк-|Питомий |
| | |тачання | зація |тачання| очистка |каналі-|поста- |загальних |поста-|захист від |устрій |тивні |показник |
| | | | | | |зація |чання |колекторів|чання |зсувів та |терито-|шумоза- |вартості |
| | | | | | | | | | |інших |рій |хисні |будівни- |
| | | | | | | | | | |небезпечних| |заходи |цтва інже-|
| | | | | | | | | | |геологічних| | |нерної |
| | | | | | | | | | |явищ | | |інфра- |
| | | | | | | | | | | | | |структури |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Об'єкти матеріального виробництва |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Промисловість | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|1.1. |Електроенергетика| 4,32 | 2,99 | 0,22 | 0,08 | 0,49 | 1,71 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 16,57|
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|1.2. |Хімічна та нафто-| 13,32 | 11,06 | 0,12 | 0,09 | 0,49 | 1,28 | 0,06 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 33,15|
| |хімічна | | | | | | | | | | | | |
| |промисловість | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|1.3. |Машинобудування і| 4,32 | 3,59 | 0,16 | 0,11 | 0,49 | 1,50 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 16,91|
| |металообробка | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|1.4. |Деревообробна і | 3,60 | 2,99 | 0,04 | 0,09 | 4,49 | 1,07 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 15,03|
| |целюлозно-паперо-| | | | | | | | | | | | |
| |ва промисловість | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|1.5. |Промисловість | 4,68 | 2,69 | 0,16 | 0,09 | 0,49 | 1,07 | 0,01 | 10,34| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 19,81|
| |будівельних | | | | | | | | | | | | |
| |матеріалів | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|1.6. |Скляна і фарфоро-| 3,60 | 2,99 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 1,28 | 0,02 | 7,76| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 16,59|
| |фаянсова | | | | | | | | | | | | |
| |промисловість | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|1.7. |Легка | | | | | | | | | | | | |
| |промисловість | 6,84 | 5,68 | 0,12 | 0,08 | 0,49 | 1,28 | 0,03 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 21,25|
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|1.8. |Харчова промисло-| 7,56 | 5,68 | 0,05 | 0,09 | 0,49 | 1,28 | 0,03 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 21,92|
| |вість | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|

|1.9. |Поліграфічна   |  3,24 | 2,69 | 0,02 |  0,11 | 0,49 | 1,07 |  0,01 | 6,47|  0,17  | 0,06 |  0,04 |   14,37|
| |промисловість | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|1.10.|Інші галузі | 3,60 | 2,99 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 1,07 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 15,09|
| |промисловості | | | | | | | | | | | | |
| |(медична, | | | | | | | | | | | | |
| |борошномельно- | | | | | | | | | | | | |
| |круп'яна та | | | | | | | | | | | | |
| |комбікормова | | | | | | | | | | | | |
| |промисловість, | | | | | | | | | | | | |
| |чорна і кольорова| | | | | | | | | | | | |
| |металургія, інші)| | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|1.11.|Транспорт | 3,60 | 2,99 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 1,07 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 15,09|
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|1.12.|Зв'язок | 3,60 | 2,99 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 1,07 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 15,09|
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|1.13.|Будівництво | 3,60 | 2,99 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 1,07 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 15,09|
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|2. |Інші галузі мате-| 3,60 | 2,99 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 1,07 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 15,09|
| |ріального вироб- | | | | | | | | | | | | |
| |ництва, матері- | | | | | | | | | | | | |
| |ально-технічне | | | | | | | | | | | | |
| |постачання та | | | | | | | | | | | | |
| |збут, заготівлі, | | | | | | | | | | | | |
| |АЗС, СТО, | | | | | | | | | | | | |
| |шиномонтаж, мийки| | | | | | | | | | | | |
| |тощо | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Об'єкти нематеріального виробництва |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Соціальна сфера, | 3,24 | 2,39 | 0,02 | 0,08 | 0,49 | 0,86 | 0,01 | 5,17| 0,14 | 0,06 | 0,03 | 12,49|
| |в тому числі | | | | | | | | | | | | |
| |народна освіта, | | | | | | | | | | | | |
| |охорона здоров'я,| | | | | | | | | | | | |
| |фізична культура,| | | | | | | | | | | | |
| |соціальне забез- | | | | | | | | | | | | |
| |печення, культура| | | | | | | | | | | | |
| |та мистецтво | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|

|2.  |Побутове     |  2,59 | 2,09 | 0,02 |  0,21 | 0,49 | 0,86 |  0,01 | 7,11|  0,14  | 0,06 |  0,03 |   13,54|
| |обслуговування | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|3. |Гаражі, паркінги | 3,60 | 2,99 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 1,07 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,06 | 15,11|
| |та автостоянки | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|4. |Загальноміські, | 4,32 | 3,59 | 0,05 | 0,16 | 0,49 | 0,86 | 0,02 | 5,17| 0,14 | 0,06 | 0,03 | 14,89|
| |районні та мікро-| | | | | | | | | | | | |
| |районні громадсь-| | | | | | | | | | | | |
| |ко-торговельні | | | | | | | | | | | | |
| |центри (будівлі, | | | | | | | | | | | | |
| |споруди та комп- | | | | | | | | | | | | |
| |лекси), ринки, | | | | | | | | | | | | |
| |заклади громадсь-| | | | | | | | | | | | |
| |кого харчування | | | | | | | | | | | | |
| |(крім ресторанів)| | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|5. |Наука | 2,88 | 2,39 | 0,02 | 0,08 | 0,49 | 0,86 | 0,01 | 5,17| 0,14 | 0,06 | 0,03 | 12,13|
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|6. |Фінансування, | 1,08 | 0,90 | 0,00 | 0,08 | 0,49 | 0,86 | 0,00 | 5,17| 0,14 | 0,06 | 0,03 | 8,81|
| |кредитування, | | | | | | | | | | | | |
| |страхування та | | | | | | | | | | | | |
| |банківська справа| | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|7. |Житлове будівни- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |цтво (в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| |добудова аттико- | | | | | | | | | | | | |
| |вих, мансардних | | | | | | | | | | | | |
| |поверхів до | | | | | | | | | | | | |
| |існуючих будинків| | | | | | | | | | | | |
| |(під житлові | | | | | | | | | | | | |
| |приміщення) | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|
|8. |Інші галузі | 3,60 | 2,90 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 0,86 | 0,02 | 5,17| 0,14 | 0,06 | 0,03 | 13,54|
| |нематеріальної | | | | | | | | | | | | |
| |сфери: адміні- | | | | | | | | | | | | |
| |стративні та | | | | | | | | | | | | |
| |офісні будівлі | | | | | | | | | | | | |
| |(приміщення), | | | | | | | | | | | | |
| |готелі, ігорні | | | | | | | | | | | | |
| |заклади, рестора-| | | | | | | | | | | | |
| |ни тощо | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|

|9.  |Будівництво   |    |    |    |     |    |    |     |   |      |    |     |     |
| |нежитлових примі-| | | | | | | | | | | | |
| |щень, функціо- | | | | | | | | | | | | |
| |нальне призначен-| | | | | | | | | | | | |
| |ня яких не | | | | | | | | | | | | |
| |визначено | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.2.2. Вартість будівництва об'єктів соціальної сфери та зеленого будівництва при житловому будівництві, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта

Державною програмою соціально-економічного розвитку м. Києва до 2010 р. ( 1409-97 ) передбачено максимально можливе наближення до оптимального рівня забезпеченості населення об'єктами соціальної сфери з одночасним покращенням споживчих характеристик та збільшенням різноманітності послуг населенню.

Розрахунок додаткової потреби в підприємствах та установах соціальної сфери та зеленого і рекреаційного будівництва на 2003-2010 роки виконаний виходячи із наявності мережі станом на 01.01.03. прогнозу вибуття об'єктів та відповідно до "Диференційованих розрахункових норм сфери громадського обслуговування м. Києва", затверджених рішенням виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 22.03.89 N 233, Генерального плану розвитку міста Києва на період до 2020 року з урахуванням нормативів директивних органів, що діють на 01.01.03.

Вартість будівництва об'єктів соціальної сфери, зеленого і рекреаційного будівництва на 2003-2010 роки визначена, з урахуванням існуючої проектно-кошторисної документації, а також показників "Державної програми соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2010 р.".

Ціни 2002 р. визначені відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України N 174 від 27.08.00. із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Доповненням N 3, затвердженим наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 7 травня 2002 року N 80.

При цьому враховано, що введення в дію нових об'єктів (за винятком житлового будівництва), лише опосередковано веде до збільшення навантаження на соціальну сферу та зелене господарство. Житлове будівництво, яке передбачає збільшення навантаження на соціальну сферу та зелене господарство, має покривати витрати на її відтворення. Розрахунок питомих показників вартості будівництва об'єктів соціальної сфери та зеленого будівництва і рекреаційного будівництва, наведено в таблиці 4.

Таблиця 4. Питомі показники вартості будівництва об'єктів соціальної сфери та зеленого будівництва і рекреаційного будівництва при житловому будівництві на 2003-2010 роки

------------------------------------------------------------------
|N п/п| Підприємства та установи | Всього на |В середньому |
| | | період |за рік, в |
| | | 2003-2010 |розрахунку на|
| | |роки, млн.грн| 1 кв.м заг. |
| | | |площ, гривень|
|----------------------------------------------------------------|
| Соціальна сфера |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Народна освіта | 344,77 | 39,11 |
|-----+------------------------------+-------------+-------------|
| 2. |Охорона здоров'я | 1027,79 | 116,58 |
|-----+------------------------------+-------------+-------------|
| 3. |Установи соціального | | |
| |забезпечення | 43,18 | 4,90 |
|-----+------------------------------+-------------+-------------|
| 4. |Спортивні і фізкультурно- | | |
| |оздоровчі установи | 261,93 | 29,71 |
|-----+------------------------------+-------------+-------------|
| 5. |Установи культури й мистецтва | 505,69 | 57,36 |
|-----+------------------------------+-------------+-------------|
| 6. |Установи житлово-комунального | | |
| |господарства | 1313,46 | 148,99 |
|-----+------------------------------+-------------+-------------|
| |Всього | 3496,82 | 396,64 |
|----------------------------------------------------------------|
| Зелене та рекреаційне будівництво |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Зелене будівництво | 174,54 | 19,80 |
|-----+------------------------------+-------------+-------------|
| 2. |Рекреаційне будівництво | 785,26 | 89,07 |
|-----+------------------------------+-------------+-------------|
| |Всього | 959,80 | 108,87 |
------------------------------------------------------------------

1.4.2.3. Питомі показники вартості будівництва об'єктів інфраструктури міста при будівництві будь-яких об'єктів, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта, з урахуванням ресурсоємності галузей

Питомі показники вартості будівництва об'єктів інфраструктури міста при спорудженні будь-яких об'єктів, на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта розраховуються як сума вартості будівництва об'єктів інженерної інфраструктури (з урахуванням ресурсоємності галузей), міського транспорту та вулично-дорожніх мереж і соціальної сфери при будівництві будь-яких об'єктів на 2003-2010 роки (в середньому за рік), в розрахунку на 1 кв. м загальних площ (табл. 5).

Таблиця 5. Зведені питомі показники вартості будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, зеленого та рекреаційного будівництва та соціальної сфери при будівництві будь-яких об'єктів на 2003-2010 роки (в середньому за рік) з урахуванням ресурсоємності галузей, в розрахунку на 1 кв. м загальних площ*

------------------------------------------------------------------
|N п/п| Галузі | Об'єкти |Зведений|
| | інвестування |-----------------------------|питомий |
| | |Соці- |Зелене|Інже- |Вулично-|показник|
| | |альна |та |нерна |дорожня |вартості|
| | |сфера |рекре-|інфра-|мережа |будівни-|
| | | |аційне|струк-|та тран-|цтва |
| | | |будів-|тура |спорт | |
| | | |ництво| | | |
|----------------------------------------------------------------|
| I. Сфера матеріального виробництва |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Промисловість | | | | | |
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|1.1. |Електроенергетика | 0,00| 0,00| 16,57| 74,13| 90,70|
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|1.2. |Хімічна та нафто- | 0,00| 0,00| 33,15| 74,13| 107,28|
| |хімічна | | | | | |
| |промисловість | | | | | |
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|1.3. |Машинобудування і | 0,00| 0,00| 16,91| 74,13| 91,04|
| |металообробка | | | | | |
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|1.4. |Деревообробна і | 0,00| 0,00| 15,03| 74,13| 89,16|
| |целюлозно-паперо- | | | | | |
| |ва промисловість | | | | | |
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|1.5. |Промисловість | 0,00| 0,00| 19,81| 74,13| 93,94|
| |будівельних | | | | | |
| |матеріалів | | | | | |
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|1.6. |Скляна і фарфоро- | 0,00| 0,00| 16,59| 74,13| 90,73|
| |фаянсова | | | | | |
| |промисловість | | | | | |
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|1.7. |Легка промисловість| 0,00| 0,00| 21,25| 74,13| 95,39|
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|1.8. |Харчова промисло- | 0,00| 0,00| 21,92| 74,13| 96,05|
| |вість | | | | | |
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|1.9. |Поліграфічна | 0,00| 0,00| 14,37| 74,13| 88,50|
| |промисловість | | | | | |
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|1.10.|Інші галузі | 0,00| 0,00| 15,09| 74,13| 89,22|
| |промисловості | | | | | |
| |(медична, | | | | | |
| |борошномельно- | | | | | |
| |круп'яна та | | | | | |
| |комбікормова | | | | | |
| |промисловість, | | | | | |
| |чорна і кольорова | | | | | |
| |металургія, інші) | | | | | |
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|

|1.11.|Транспорт     | 0,00| 0,00| 15,09|  25,90|  40,99|
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|1.12.|Зв'язок | 0,00| 0,00| 15,09| 74,13| 89,22|
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|1.13.|Будівництво | 0,00| 0,00| 15,09| 74,13| 89,22|
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|2. |Інші галузі матері-| 0,00| 0,00| 15,09| 74,13| 89,22|
| |ального виробни- | | | | | |
| |цтва, матеріально- | | | | | |
| |технічне постачання| | | | | |
| |та збут, заготівлі,| | | | | |
| |АЗС, СТО, | | | | | |
| |шиномонтаж, мийки | | | | | |
| |тощо | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| II. Сфера нематеріального виробництва |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Соціальна сфера, в | 0,00| 0,00| 12,49| 74,13| 86,62|
| |тому числі народна | | | | | |
| |освіта, охорона | | | | | |
| |здоров'я, фізична | | | | | |
| |культура, соціальне| | | | | |
| |забезпечення, | | | | | |
| |культура та | | | | | |
| |мистецтво | | | | | |
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|2. |Побутове | 0,00| 0,00| 13,54| 74,13| 87,67|
| |обслуговування | | | | | |
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|3. |Гаражі, паркінги | 0,00| 0,00| 15,11| 25,90| 41,01|
| |та автостоянки | | | | | |
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|4. |Загальноміські, | 0,00| 0,00| 14,89| 74,13| 89,02|
| |районні та мікро- | | | | | |
| |районні громадсько-| | | | | |
| |торговельні центри | | | | | |
| |(будівлі, споруди | | | | | |
| |та комплекси), | | | | | |
| |ринки, заклади | | | | | |
| |громадського | | | | | |
| |харчування | | | | | |
| |(крім ресторанів) | | | | | |
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|

|5.  |Наука       | 0,00| 0,00| 12,13|  74,13|  86,26|
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|6. |Фінансування, | 0,00| 0,00| 8,81| 74,13| 82,94|
| |кредитування, | | | | | |
| |страхування та | | | | | |
| |банківська справа | | | | | |
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|7. |Житлове будівництво|396,64|108,87| 0,00| 0,00| 505,51|
| |(в т.ч. добудова | | | | | |
| |аттикових, | | | | | |
| |мансардних поверхів| | | | | |
| |до існуючих | | | | | |
| |будинків (під | | | | | |
| |житлові приміщення)| | | | | |
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|8. |Інші галузі | 0,00| 0,00| 13,54| 74,13| 87,67|
| |нематеріальної | | | | | |
| |сфери: адміністра- | | | | | |
| |тивні та офісні | | | | | |
| |будівлі (приміщен- | | | | | |
| |ня), готелі, ігорні| | | | | |
| |заклади, ресторани | | | | | |
| |тощо | | | | | |
|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|
|9. |Будівництво | | | | | |
| |нежитлових примі- | | | | | |
| |щень, функціональне| | | | | |
| |призначення яких не| | | | | |
| |визначено | | | | | |
------------------------------------------------------------------

_______________

* для автозаправних станцій та комплексів, шиномонтажу, мийок, автостоянок, ринків та інших площинних споруд - площа території, для інших об'єктів - загальна площа будівель і споруд.

1.4.3. Розрахунок коефіцієнта соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста

Розвиток соціально-економічного комплексу міста напряму залежить від вибраного напрямку (генеральної мети розвитку). Відповідно до цього, на перспективу, визначаються цілі, завдання та заходи з їх реалізації, а також - основні пріоритетні напрямки та галузі народногосподарського комплексу. Цілі поділяються на коротко-, середньо- та довгострокові, а їх досягнення має сприяти вирішенню певних соціальних та економічних проблем в межах вибраного напрямку розвитку міста.

Проекти будівництва (реконструкції), що реалізуються на території міста, повинні сприяти досягненню визначених цілей та завдань. Це є можливим за умови, що вони будуть реалізовуватися відповідно до визначених пріоритетів розвитку соціально-економічного комплексу міста. Одним із заходів, який би дозволив стимулювати надходження коштів саме в ті галузі міського господарства, які віднесені до пріоритетних, є оптимізація обсягів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (надалі за текстом - пайова участь). Для цього зведені питомі показники вартості будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери при будівництві будь-яких об'єктів на 2003-2010 роки (в середньому за рік) з урахуванням ресурсоємності галузей, в розрахунку на 1 кв. м загальних площ (надалі за текстом - зведені питомі показники вартості будівництва), які служать базою для розрахунку розміру пайової участі, можуть бути відкориговані на коефіцієнт соціально-економічного значення.

Коефіцієнт соціально-економічного значення враховує який результат може отримати місто в результаті втілення проекту будівництва (реконструкції), залежно від галузі, в якій він має реалізовуватися. Тому цей коефіцієнт може коригувати величину зведених питомих показників вартості будівництва як в сторону зменшення (якщо розвиток галузі, в якій реалізується проект будівництва (реконструкції), має важливе соціально-економічне значення для міста), так і в сторону збільшення (якщо розвиток галузі, в якій реалізується проект будівництва (реконструкції), не має важливого соціально-економічного значення для міста).

Коефіцієнт соціально-економічного значення є добутком двох множників (коефіцієнта економічної ефективності та коефіцієнта пріоритетності), їх взаємозв'язок дозволяє враховувати значення галузі для соціально-економічного комплексу міста як на даний момент, так і на перспективу.

1.4.3.1. Розрахунок коефіцієнта економічної ефективності

Коефіцієнт економічної ефективності показує наскільки важливою є та чи інша галузь міського господарства на даний момент (дзеркальне відтворення існуючої ситуації). Наприклад, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери зараз фінансується переважно за кошти бюджету м. Києва. Основними джерелами його поповнення є в першу чергу податки на прибуток підприємств та фізичних осіб. Місто зацікавлене в збільшенні обсягів надходження коштів за цими двома податками. Тому реалізація проектів будівництва (реконструкції) в тих галузях, які є найбільшими платниками цих податків до бюджету м. Києва, представляє для столиці значний інтерес з точки зору вирішення сьогочасних проблем.

Для того, щоб визначити розмір коефіцієнта економічної ефективності було проаналізовано наповнення бюджету м. Києва в 1999-2002 роках* у частині податків на прибуток підприємств та фізичних осіб в розрізі основних галузей народногосподарського комплексу столиці. Було встановлено співвідношення обсягів сплати податків та чисельності працюючих у відповідних галузях і середнє значення по Києву.

_______________

* За 2002 р використано оперативні дані

Таблиця 6 Визначення значимості галузі для доходної частини бюджету (за даними наповнення бюджету м. Києва в 1999-2002 роках)

----------------------------------------------------------------------
| Назва галузі |Середньо-| Середньорічні |В роз- |Відхи-|
| | річна | відрахування до |рахунку|лення |
| | чисель- | бюджету м. Києва |на 1-го|від |
| | ність |-----------------------|працюю-|серед-|
| | працюю- |Податок|Податок|Разом |чого |нього |
| |чих, чол.|на при-|на при-| | |по |
| | | буток | буток | | |місту |
| | |підпри-| фізич-| | | |
| | | ємств | них | | | |
| | | | осіб | | | |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Сфера матеріального| | | | | | |
|виробництва, всього| 435,90| 716,86|1002,58|1719,43| - | - |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|В тому числі | | | | | | |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Промисловість | | | | | | |
|всього | 165,00| 379,51| 369,95| 749,46| - | - |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|в тому числі | | | | | | |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|електроенергетика | 11,40| 232,26| 21,83| 254,09| 22,09| 19,28|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|хімічна та нафтохі-| | | | | | |
|мічна промисловість| 11,00| 1,52| 22,20| 23,72| 2,16| -0,86|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|машинобудування та | | | | | | |
|металоообробка | 75,60| 48,58| 129,48| 178,06| 2,36| -0,66|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|деревообробна і | | | | | | |
|целюлозно-паперова | | | | | | |
|промисловість | 6,10| 1,02| 11,10| 12,12| 1,99| -1,03|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|промисловість | | | | | | |
|будівельних | | | | | | |
|матеріалів | 9,30| 2,16| 14,80| 16,96| 1,82| -1,19|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|склянна і фарфоро- | | | | | | |
|фаянсова промисло- | | | | | | |
|вість | 1,90| 1,37| 2,37| 3,73| 1,97| -1,05|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|легка промисловість| 15,20| 10,06| 20,05| 30,11| 1,98| -1,03|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|

|харчова промисло- |     |    |    |    |    |   |
|вість | 18,00| 79,70| 77,69| 157,39| 8,74| 5,73|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|поліграфічна | | | | | | |
|промисловість | 6,50| 1,52| 16,73| 18,25| 2,81| -0,21|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|інші галузі | | | | | | |
|промисловості | | | | | | |
|(медична, борошно- | | | | | | |
|мельно-круп'яна та | | | | | | |
|комбікормова | | | | | | |
|промисловість, чорна| | | | | | |
|і кольорова | | | | | | |
|металургія, інші) | 10,00| 1,33| 53,71| 55,04| 5,50| 2,49|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Транспорт | 74,50| 11,60| 158,41| 170,00| 2,28| -0,73|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Зв'язок | 15,90| 126,50| 80,21| 206,71| 13,00| 9,99|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Будівництво | 76,40| 43,22| 140,36| 183,58| 2,40| -0,61|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Громадське | | | | | | |
|харчування | 7,40| 52,71| 43,11| 95,82| 12,95| 9,94|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Торгівля | 49,80| 73,79| 125,32| 199,12| 4,00| 0,99|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Інші галузі матері-| | | | | | |
|ального виробни- | | | | | | |
|цтва, матеріально- | | | | | | |
|технічне постачання| | | | | | |
|та збут, заготівлі,| | | | | | |
|виробничі види | | | | | | |
|побутового | | | | | | |
|обслуговування, | | | | | | |
|АЗС, СТО, | | | | | | |
|шиномонтаж, мийки | 46,90| 29,52| 85,22| 114,74| 2,45| -0,57|
|тощо | | | | | | |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Сфера нематеріаль- | | | | | | |
|ного виробництва | 418,90| 337,34| 518,32| 855,67| - | - |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|

|В тому числі    |     |    |    |    |    |   |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Освіта | 109,10| 2,43| 25,92| 28,35| 0,26| -2,75|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Охорона здоров'я | 76,40| 4,22| 51,83| 56,05| 0,73| -2,28|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Соціальне забезпе- | | | | | | |
|чення | 2,70| 0,00| 2,07| 2,07| 0,77| -2,24|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Культура і | | | | | | |
|мистецтво | 25,60| 2,11| 25,40| 27,51| 1,07| -1,94|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Наука | 66,60| 28,46| 108,85| 137,31| 2,06| -0,95|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Житлово-комунальне | | | | | | |
|господарство | 53,70| 28,46| 82,93| 111,40| 2,07| -0,94|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Фінансування, | | | | | | |
|кредитування, | | | | | | |
|страхування та | | | | | | |
|барківська справа | 24,80| 210,84| 103,66| 314,50| 12,68| 9,67|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Інші галузі немате-| | | | | | |
|ріальної сфери | | | | | | |
|управління, | | | | | | |
|операції з нерухо- | | | | | | |
|містю (в тому числі| | | | | | |
|будівництво офісних| | | | | | |
|приміщень, готелів)| | | | | | |
|ігорні заклади) | 60,00| 60,82| 117,66| 178,48| 2,97| -0,04|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|
|Всього: | 854,80|1054,20|1520,90|2575,10| 3,01| |
----------------------------------------------------------------------

Надалі визначили відхилення відрахувань відповідної галузі до бюджету, в розрахунку на одного працюючого, до середнього значення по місту В залежності від того, який результат було отримано, галузі присвоїли відповідний коефіцієнт. При цьому керувалися наступною логікою: реалізація проекту в тій сфері економіки, відрахування до бюджету міста з якої є більшими за середній розмір, сприятиме зростанню доходної частини бюджету. В той же час, якщо розмір відрахувань по галузі менший за середнє значення, то, цілком вірогідно, що проект будівництва (реконструкції), який там планується втілити, може не принести очікуваного ефекту для міста. Тому від'ємним значенням було присвоєно підвищуючий коефіцієнт, а позитивним - знижуючий.

Для того, щоб визначити розмір коефіцієнта було розроблено матрицю по типу матриці "Дженерал Електрик" - "МакКінзі". По вертикалі, залежно від можливого розміру відхилення галузевого значення від середнього по місту, було встановлено значимість галузі для доходної частини бюджету м. Києва. По горизонталі - встановлено розмір відповідного коефіцієнта. В спрощеній формі ця матриця має наступний вигляд:

------------------------------------------------------------------
|Розмір| Відхилення від | Значимості | Відхилення від |Розмір|
|коєфі-| середнього по | галузі для | середнього по |коєфі-|
|цієнта| місту розміру | доходної | місту розміру |цієнта|
| | відрахувань до | частини | відрахувань до | |
| | бюджету (в | бюджету | бюджету (в | |
| | розрахунку на | | розрахунку на | |
| | 1-го працюючого) | | 1-го працюючого) | |
|------+------------------+------------+------------------+------|
| 0,95 | Від 0 до 2 | Незначна | Від-0,01 до-0,5 | 1,05 |
|------+------------------+------------+------------------+------|
| 0,75 | Від 2,01 до 10 | Значна | Від-0,51 до-1 | 1,5 |
|------+------------------+------------+------------------+------|
| 0,5 | Від 10 і вище | Дуже значна| Від-1,01 і менше | 2 |
------------------------------------------------------------------

Галузі були розділені на три групи, які формувалися в залежності від фактичного розміру відхилення. Кожній з них було присвоєно відповідний коефіцієнт економічної ефективності (таблиця 7).

Таблиця 7. Коефіцієнт економічної ефективності галузей народногосподарського комплексу міста

------------------------------------------------------------------
| Назва галузі | коефіцієнт |
| |економічної |
| |ефективності|
|----------------------------------------------------------------|
| Сфера матеріального виробництва |
|----------------------------------------------------------------|
|Промисловість: | |
|---------------------------------------------------+------------|
|електроенергетика | 0,50|
|---------------------------------------------------+------------|
|хімічна та нафтохімічна промисловість | 1,50|
|---------------------------------------------------+------------|
|машинобудування і металообробка | 1,50|
|---------------------------------------------------+------------|
|деревообробна і целюлозно-паперова промисловість | 2,00|
|---------------------------------------------------+------------|
|промисловість будівельних матеріалів | 2,00|
|---------------------------------------------------+------------|
|скляна і фарфоро-фаянсова промисловість | 2,00|
|---------------------------------------------------+------------|
|легка промисловість | 2,00|
|---------------------------------------------------+------------|
|харчова промисловість | 0,75|
|---------------------------------------------------+------------|
|поліграфічна промисловість | 1,05|
|---------------------------------------------------+------------|
|інші галузі промисловості (медична, борошномельна- | |
|круп'яна та комбікормова промисловість, чорна і | |
|кольорова металургія, інші) | 0,75|
|---------------------------------------------------+------------|
|Транспорт | 1,50|
|---------------------------------------------------+------------|
|Зв'язок | 0,75|
|---------------------------------------------------+------------|
|Будівництво | 1,50|
|---------------------------------------------------+------------|
|Інші галузі матеріального виробництва: матеріально-| |
|технічне постачання та збут, заготівлі, АЗС, СТО, | |
|шиномонтаж, мийки тощо | 1,50|
|----------------------------------------------------------------|
| Сфера нематеріального виробництва |
|----------------------------------------------------------------|

|Соціальна сфера, в тому числі: народна освіта,   |      |
|охорона здоров'я, фізична культура, соціальне | |
|забезпечення, культура та мистецтво | 2,00|
|---------------------------------------------------+------------|
|Побутове обслуговування | 1,05|
|---------------------------------------------------+------------|
|Гаражі, паркінги та автостоянки | 1,50|
|---------------------------------------------------+------------|
|Загальноміські, районні та мікрорайонні громадсько-| |
|торговельні центри (будівлі, споруди та комплекси),| |
|ринки, заклади громадського харчуваня (крім | |
|ресторанів) | 0,95|
|---------------------------------------------------+------------|
|Наука | 1,50|
|---------------------------------------------------+------------|
|Фінансування, кредитування, страхування та | |
|банківська справа | 0,75|
|---------------------------------------------------+------------|
|Житлове будівництво (в т. ч добудова аттикових, | |
|мансардних поверхів до існуючих будинків (під | |
|житлові приміщення) | 1,50|
|---------------------------------------------------+------------|
|Інші галузі нематеріальної сфери: адміністративні | |
|та офісні будівлі (приміщення), готелі, ігорні | |
|заклади, ресторани тощо | 1,05|
|---------------------------------------------------+------------|
|Будівництво нежитлових приміщень, функціональне | |
|призначення яких не визначено | |
------------------------------------------------------------------

Коефіцієнт пріоритетності характеризує відповідність можливого проекту будівництва (реконструкції) основним народногосподарським завданням розвитку соціально-економічного комплексу столиці. Іншими словами цей коефіцієнт дозволяє врахувати головні пріоритети розвитку економіки міста та основні направлення соціальної політики, визначені на довгострокову перспективу.

Коефіцієнт враховує відповідність галузі пріоритетам розвитку економіки міста і держави, перспективи соціальної та екологічної політики. Розмір коефіцієнта пріоритетності визначався на основі експертних бальних оцінок фахівців по ряду параметрів, визначених на основі наступних програмних документів, що визначають перспективи розвитку України та м. Києва як її невід'ємної складової:

- Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 );

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2003 р." ( 380-15 );

- Закон України "Про Генеральну схему планування території України" ( 3059-14 );

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про Державну програму соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2010 р." ( 1409-97 );

- Указ Президента України "Про Концепцію державної регіональної політики" ( 341/2001 );

- Послання Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у XXI сторіччя. Стратегія економічного та соціального розвиту на 2000-2004 роки" ( 276/2000 ) та "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002-2011 роки";

- Указ Президента України "Про основні напрямки соціальної політики на період до 2004 року" ( 717/2000 );

- Генеральний план розвитку м. Києва на період до 2020 року.

Для визначення пріоритетності окремих галузей для інвестування, виходячи з аналізу наведених вище програмних документів, були обрані такі параметри: екологічна безпечність галузі, соціальна пріоритетність, ефективність завантаження інфраструктури міста, перспективність структурних зрушень, розвиток та використання науково-освітнього потенціалу. Рейтингова оцінка по цим параметрам визначалася за шкалою:

------------------------------------------------------------------
| Якісна | Дуже |Погано|Незадо-|Середньо|Задовільно|Добре| Дуже |
| оцінка |погано| |вільно | | | | добре|
|---------+------+------+-------+--------+----------+-----+------|
|Кількісна| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|оцінка | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Загальне значення пріоритетності кожної галузі визначалося на основі середніх бальних оцінок по кожному з параметрів. Коефіцієнт пріоритетності галузі розраховувався як зворотня величина до рейтингів пріоритетності, визначених на підставі експертних оцінок, для кожної з галузей народногосподарського комплексу міста. Таким чином, галузі, що мали максимальне значення пріоритетності розвитку для міста, мають найменший коефіцієнт пріоритетності (див. таблицю 8).

Таблиця 8. Коефіцієнт пріоритетності галузей народногосподарського комплексу міста

------------------------------------------------------------------
| Назва галузі |пріоритетність|
| | галузі |
| | (підгалузі) |
| | інвестування |
|----------------------------------------------------------------|
| Сфера матеріального виробництва |
|----------------------------------------------------------------|
|Промисловість: | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|електроенергетика | 0,90|
|-------------------------------------------------+--------------|
|хімічна та нафтохімічна промисловість | 0,80|
|-------------------------------------------------+--------------|
|машинобудування і металообробка | 0,30|
|-------------------------------------------------+--------------|
|деревообробна і целюлозно-паперова промисловість | 0,90|
|-------------------------------------------------+--------------|
|промисловість будівельних матеріалів | 0,40|
|-------------------------------------------------+--------------|
|скляна і фарфоро-фаянсова промисловість | 1,00|
|-------------------------------------------------+--------------|
|легка промисловість | 0,30|
|-------------------------------------------------+--------------|
|харчова промисловість | 0,70|
|-------------------------------------------------+--------------|
|поліграфічна промисловість | 0,90|
|-------------------------------------------------+--------------|
|інші галузі промисловості (медична, | |
|борошномельна-круп'яна та комбікормова | |
|промисловість, чорна і кольорова металургія, | |
|інші) | 1,40|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Транспорт | 0,30|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Зв'язок | 0,90|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Будівництво | 0,60|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Інші галузі матеріального виробництва: | |
|матеріально-технічне постачання та збут, | |
|заготівлі, АЗС, СТО, шиномонтаж, мийки, тощо | 1,50|
|----------------------------------------------------------------|

|        Сфера нематеріального виробництва        |
|----------------------------------------------------------------|
|Соціальна сфера, в тому числі: народна освіта,  |       |
|охорона здоров'я, фізична культура, соціальне  |       |
|забезпечення, культура та мистецтво       |     0,16|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Побутове обслуговування             |     0,95|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Гаражі, паркінги та автостоянки         |     0,30|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Загальноміські, районні та мікрорайонні     |       |
|громадсько-торговельні центри (будівлі, споруди |       |
|та комплекси), ринки, заклади громадського    |       |
|харчуваня (крім ресторанів)           |     0,95|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Наука                      |     0,40|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Фінансування, кредитування страхування та    |       |
|банківська справа                |     3,00|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Житлове будівництво (в т ч. добудова аттикових, |       |
|мансардних поверхів до існуючих будинків (під  |       |
|житлові приміщення)               |     0,05|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Інші галузі нематеріальної сфери: адміністративні|       |
|та офісні будівлі (приміщення), готелі, ігорні  |       |
|заклади, ресторани тощо             |     2,00|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Будівництво нежитлових приміщень, функціональне |       |
|призначення яких не визначено          |       |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 9. Коефіцієнт соціально-економічного значення проекту будівництва (реконструкції) для міста

------------------------------------------------------------------
|          Назва галузі          | коефіцієнт |
|                          | соціально- |
|                          |економічного|
|                          | значення |
|----------------------------------------------------------------|
|        Сфера матеріального виробництва         |
|----------------------------------------------------------------|
|Промисловість:                   |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|електроенергетика                 |    0,45|
|---------------------------------------------------+------------|
|хімічна та нафтохімічна промисловість       |    1,20|
|---------------------------------------------------+------------|
|машинобудування і металообробка          |    0,45|
|---------------------------------------------------+------------|
|деревообробна і целюлозно-паперова промисловість  |    1,80|
|---------------------------------------------------+------------|
|промисловість будівельних матеріалів        |    0,80|
|---------------------------------------------------+------------|
|скляна і фарфоро-фаянсова промисловість      |    2,00|
|---------------------------------------------------+------------|
|легка промисловість                |    0,60|
|---------------------------------------------------+------------|
|харчова промисловість               |    0,53|
|---------------------------------------------------+------------|
|поліграфічна промисловість             |    0,95|
|---------------------------------------------------+------------|
|інші галузі промисловості (медична, борошномельна- |      |
|круп'яна та комбікормова промисловість, чорна і  |      |
|кольорова металургія, інші)            |    1,05|
|---------------------------------------------------+------------|
|Транспорт                     |    0,45|
|---------------------------------------------------+------------|
|Зв'язок                      |    0,68|
|---------------------------------------------------+------------|
|Будівництво                    |    0,90|
|---------------------------------------------------+------------|
|Інші галузі матеріального виробництва: матеріально-|      |
|технічне постачання та збут, заготівлі, АЗС, СТО, |      |
|шиномонтаж, мийки тощо               |    2,25|
|----------------------------------------------------------------|
|        Сфера нематеріального виробництва        |
|----------------------------------------------------------------|
|Соціальна сфера, в тому числі: народна освіта,   |      |
|охорона здоров'я, фізична культура, соціальне   |      |
|забезпечення, культура та мистецтво        |    0,32|
|---------------------------------------------------+------------|
|Охорона здоров'я                  |    0,40|
|---------------------------------------------------+------------|

|Фізична культура                  |    0,40|
|---------------------------------------------------+------------|
|Соціальне забезпечення               |    0,00|
|---------------------------------------------------+------------|
|Культура та мистецтво               |    1,00|
|---------------------------------------------------+------------|
|Житлове господарство                |    0,30|
|---------------------------------------------------+------------|
|Комунальне господарство              |    0,30|
|---------------------------------------------------+------------|
|Побутове обслуговування              |    1,00|
|---------------------------------------------------+------------|
|Гаражі, паркінги та автостоянки          |    0,45|
|---------------------------------------------------+------------|
|Загальноміські, районні та мікрорайонні громадсько-|      |
|торговельні центри (будівлі, споруди та комплекси),|      |
|ринки, заклади громадського харчуваня (крім    |      |
|ресторанів)                    |    0,90|
|---------------------------------------------------+------------|
|Наука                       |    0,60|
|---------------------------------------------------+------------|
|Фінансування, кредитування, страхування та     |      |
|банківська справа                 |    2,25|
|---------------------------------------------------+------------|
|Житлове будівництво (в т. ч. добудова аттикових,  |      |
|мансардних поверхів до існуючих будинків (під   |      |
|житлові приміщення)                |    0,08|
|---------------------------------------------------+------------|
|Інші галузі нематеріальної сфери, адміністративні |      |
|та офісні будівлі (приміщення), готелі, ігорні   |      |
|заклади, ресторани тощо              |    2,10|
|---------------------------------------------------+------------|
|Будівництво нежитлових приміщень, функціональне  |      |
|призначення яких не визначено           |      |
------------------------------------------------------------------

Після того, як були визначені коефіцієнти економічної ефективності та пріоритетності, було розраховано коефіцієнт соціально-економічного значення (див. табл. 9). Його застосування дає змогу враховувати значення проекту будівництва (реконструкції) для міста залежно від галузі, в якій він буде реалізовуватися.

Нормативи для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста та відповідної галузі народногосподарського комплексу міста визначаються шляхом перемноження питомих показників вартості будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери при будівництві будь-яких об'єктів на 2003-2010 роки (в середньому за рік) з урахуванням ресурсоємності галузей, в розрахунку на 1 кв. м загальних площ, наведених в таблиці 5, на відповідний коефіцієнт соціально-економічного значення, приведені в таблиці 10.

Таблиця 10. Розрахунок нормативів пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням соціально-економічного значення проекту будівництва (реконструкції)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Назва галузі   | Зведені питомі показники вартості будівництва |Коефі- |Пріори- | Норматив, грн  |
|            |міської інфраструктури при будівництві об'єктів|цієнт |тетність|------------------|
|            |  виробничого призначення та ринкової інфра- |еконо- |галузі |розрахун-| затвер-|
|            |структури і житловому будівництві з урахуванням|мічної |(підга- |  кові | джені |
|            |  всіх об'єктів соціальної сфери місцевої та |ефекти-|лузі)  |     |    |
|            |  міської мережі на 1 кв. м загальної площі  |вності |інвесту-|     |    |
|            |                        |    |вання  |     |    |
|            |-----------------------------------------------|    |    |     |    |
|            |Інженерна|Зелене та |Вулично- |Соціальна|Всього|    |    |     |    |
|            |інфраст- |рекреацій-|шляхова |сфера  |   |    |    |     |    |
|            |руктура |не будів- |мережа та|     |   |    |    |     |    |
|            |     |ництво  |транспорт|     |   |    |    |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   Сфера матеріального виробництва                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Промисловість     |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|електроенергетика   |  16,57|   0,00|  74,13|   0,00| 90,70|  0,50|  0,90|  40,81|  40,80|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|хімічна та нафтохімічна|     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|промисловість     |  33,15|   0,00|  74,13|   0,00|107,28|  1,50|  0,80|  128,73| 181,50|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|машинобудування і   |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|металообробка     |  16,91|   0,00|  74,13|   0,00| 91,04|  1,50|  0,30|  40,97|  41,00|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|деревообробна і    |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|целюлозно-паперова   |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|промисловість     |  15,03|   0,00|  74,13|   0,00| 89,16|  2,00|  0,90|  160,49| 160,50|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|промисловість будівель-|     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|них матеріалів     |  19,81|   0,00|  74,13|   0,00| 93,94|  2,00|  0,40|  75,15|  75,20|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|скляна і форфоро-фаян- |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|сова промисловість   |  16,69|   0,00|  74,13|   0,00| 90,73|  2,00|  1,00|  181,45| 128,70|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|легка промисловість  |  21,25|   0,00|  74,13|   0,00| 95,39|  2,00|  0,30|  57,23|  57,20|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|харчова промисловість |  21,92|   0,00|  74,13|   0,00| 96,05|  0,75|  0,70|  50,43|  50,40|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|

|поліграфічна      |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|промисловість     |  14,37|   0,00|  74,13|   0,00| 88,50|  1,05|  0,90|  83,63|  83,60|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|інші галузі промисло- |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|вості (медична,    |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|борошномельна-круп'яна |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|та комбікормова проми- |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|словість, чорна і   |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|кольорова металургія, |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|інші)         |  15,09|   0,00|  74,13|   0,00| 89,22|  0,75|  1,40|  93,68|  93,70|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|Транспорт       |  15,09|   0,00|  25,90|   0,00| 40,99|  1,50|  0,30|  18,45|  13,50|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|Зв'язок        |  15,09|   0,00|  74,13|   0,00| 89,22|  0,75|  0,90|  60,22|  60,20|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|Будівництво      |  15,09|   0,00|  74,13|   0,00| 89,22|  1,50|  0,60|  80,30|  54,40|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|Інші галузі виробниц- |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|тва: матеріально-техні-|     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|чне постачання та збут,|     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|заготівлі, АЗС, СТО,  |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|шиномонтаж, мийки тощо |  15,09|   0,00|  74,13|   0,00| 89,22|  1,50|  1,50|  200,74| 200,70|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   Сфера наматеріального виробництва                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соціальна сфера, в тому|     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|числі: народна освіта, |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|охорона здоров'я,   |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|фізична культура,   |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|соціальне забезпечення,|     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|культура та мистецтво |  12,49|   0,00|  74,13|   0,00| 86,62|  2,00|  0,16|  27,72|  20,80|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|Побутове обслуговування|  13,54|   0,00|  74,13|   0,00| 87,67|  1,05|  0,95|  87,45|  57,00|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|Гаражі, паркінги та  |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|автостоянки      |  15,11|   0,00|  25,90|   0,00| 41,01|  1,50|  0,30|  18,46|  14,40|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|Загальноміські, районні|     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|та мікрорайонні,    |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|громадсько-торговельні |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|центри (будівлі,    |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|споруди та комплекси), |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|ринки, заклади громад- |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|ського харчування   |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|(крім ресторанів)   |  14,89|   0,00|  74,13|   0,00| 89,02|  0,95|  0,95|  80,34|  80,30|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|

|Наука         |  12,13|   0,00|  74,13|   0,00| 86,26|  1,50|  0,40|  51,76|  34,50|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|Фінансування, кредиту- |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|вання, страхування та |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|банківська справа   |   8,81|   0,00|  74,13|   0,00| 82,94|  0,75|  3,00|  186,62| 116,10|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|Житлове будівництво  |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|( в т. ч. добудова   |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|аттикових, мансардних |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|поверхів до існуючих  |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|будинків (під житлові |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|приміщення)      |   0,00|  108,87|   0,00|  396,64|505,51|  1,50|  0,05|  37,91|  20,40|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|Інші галузі нематері- |  13,54|   0,00|  74,13|   0,00| 87,67|  1,05|  2,00|  184,10|    |
|альної сфери, в тому  |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|числі:         |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|- готелі,       |     |     |     |     |   |    |    |     |  80,30|
|- адміністративні   |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|будівлі (приміщення)  |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|тощо          |     |     |     |     |   |    |    |     | 115,00|
|- ігорні заклади,   |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|ресторани       |     |     |     |     |   |    |    |     | 116,80|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------+------+-------+--------+---------+--------|
|Будівництво нежитлових |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|приміщень, функціональ-|     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|не призначення яких не |     |     |     |     |   |    |    |     |    |
|визначено       |     |     |     |     |   |    |    |     |  52,50|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5. Розрахунок коригуючих коефіцієнтів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста

1.5.1. Розрахунок зонального коефіцієнта

Зональний коефіцієнт коригує нормативну величину розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням цінності земельної ділянки, на якій планується реалізовувати проект будівництва (реконструкції), відповідно до витрат, понесених містом за минулий період.

На кошторисну вартість будівництва відносяться пропорційно до будівельного обсягу витрати, пов'язані з освоєнням території будівництва, прокладкою зовнішніх мереж, благоустроєм території тощо, загальний розмір яких визначається зведеними кошторисними витратами або даними щодо витрат по місту, мікрорайону або кварталу. При розміщенні в першому (цокольному) і підвальному поверхах житлового будинку підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування населення або при прибудові до житлового будинку для цих підприємств спеціальних приміщень у верхньому поверсі витрати на інженерне обладнання і благоустрій території відносяться як на житлову так і на нежитлову частину будинку пропорційно будівельним обсягам житлової та нежитлової частини будинку.

Тому, при визначенні розміру пайової участі, яку має сплачувати інвестор (забудовник), слід враховувати доцільність і раціональність форм використання міських територій як одного з найважливіших показників економічної ефективності забудови або реконструкції міста. Землі, що відводяться під будівництво, при однакових витратах можуть забезпечувати різний соціальний і економічний ефект як при реконструкції, так і при освоєнні нових територій. Земельні ділянки мають свої специфічні властивості і, залежно від ступеня їх освоєння - цінність. Остання залежить від таких факторів як придатність території до забудови, інженерно-будівельна характеристика грунтів, забезпеченість інженерними спорудами і комунікаціями, функціональна зручність проживання, транспортна доступність, розташованість ділянок в плані міста відносно існуючих і можливих транспортних зв'язків з центральними районами, суспільними, торговими і культурними центрами, промисловими зонами, фактор транспортної втоми, санітарно-гігієнічні умови, природне оточення, рентабельність діючих поблизу підприємств обслуговування та ряд інших.

Оцінка території за цими критеріями вже була проведена раніше і її результати були затверджені рішенням Київської міської ради від 27.04.00 N 104/825 "Про затвердження грошової оцінки земель м. Києва" Територію міста було розділено на 180 економіко-планувальних зон, яким, в залежності від їх народногосподарської цінності, присвоєно відповідні коефіцієнти (ступінь народногосподарської цінності) в межах від 0,50 до 7,00. При визначенні розміру цього коефіцієнта було враховано вплив не лише наведених вище факторів, але й таких як пріоритетність розвитку відповідної території, її економічне значення для міста. Оскільки ці фактори в даній роботі були враховані при визначені коефіцієнта соціально-економічного значимості галузі, використання ступеня народногосподарської цінності території у встановлених рішенням Київської міської ради N 104/825 давало б подвійний рахунок

Для того, щоб запобігти виникненню такої ситуації, необхідно визначити величину впливу факторів що характеризують соціально-економічне значення території, на ступінь її народногосподарської цінності. Було проведено аналіз робіт, які служили основою для встановлення розміру коефіцієнта народногосподарської цінності землі. Метою аналізу було визначення впливу саме цінності земельної ділянки відповідно до витрат понесених містом в минулому періоді на її освоєння. На основі проведеного аналізу встановлено вплив цього фактору, величина якого знаходиться в межах від 0,92 до 5. Оскільки відхилення розміру коефіцієнта для аналогічних за своїми параметрами економіко-планувальним зонам стало меншим вони були зведені в двадцять ситуаційних класів. Розмір зонального коефіцієнта було визначено відповідно до цих змін (див. таблицю).

Таблиця 11. Зональні коефіцієнти

------------------------------------------------------------------
|Ситуаційний|  Номер економіко-планувальної зони  | Розмір  |
|  клас  |                    |коефіцієнту|
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|   1   |125, 126, 128, 139, 153, 170, 176, 180 |  0,92  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|   2   |47, 49, 50, 56, 69, 71, 116, 118, 120, |      |
|      |138, 140, 154, 167, 177, 178, 179    |  0,94  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|   3   |46, 48, 51, 53, 70, 72, 90, 93, 102,  |      |
|      |108, 114, 115, 127, 152, 171, 173    |  0,97  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|   4   |45, 44, 55, 59, 60, 89, 129, 169, 172  |  1,00  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|   5   |73, 74, 79, 91, 104, 106, 107, 113, 119,|      |
|      |124, 131, 150, 160, 166, 168, 174    |  1,30  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|   6   |21, 54, 86, 117, 137, 151, 161     |  1,60  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|   7   |32, 34, 36, 57, 63, 68, 109, 111, 132, |      |
|      |156, 159, 165              |  1,90  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|   8   |27, 30, 38, 39, 52, 58, 61, 76, 78, 88, |      |
|      |94, 100, 123, 146, 148, 155       |  2,20  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|   9   |20, 42, 64, 65, 67, 75, 77, 85, 92, 96, |      |
|      |98, 99, 101, 103, 105, 110, 112, 122,  |      |
|      |141, 149, 162              |  2,50  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  10   |24, 31, 33, 41, 62, 66, 87, 97, 121,  |      |
|      |130, 135, 136, 157, 158         |  2,80  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  11   |18, 37, 40, 43, 83, 84, 95, 133, 143,  |      |
|      |147, 163, 164              |  3,00  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  12   |17, 29, 35, 81, 145, 175        |  3,20  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  13   |11, 16, 22, 23, 26, 28, 142       |  3,40  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  14   |8, 80, 134, 144             |  3,60  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  15   |4, 7, 19, 25, 82            |  3,80  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  16   |1, 6, 9, 15               |  4,00  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  17   |10, 12, 14               |  4,20  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|

|  18   |5, 13                  |  4,40  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  19   |3                    |  4,70  |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  20   |2                    |  5,00  |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 12. Економіко-планувальне зонування території м. Києва*

------------------------------------------------------------------
|Економіко-планувальні|  Опис меж економіко-планувальних зон  |
|  зони території  |                     |
|   м. Києва    |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|1. Поділ       |Вул. Оленівська, вул. Набережно-     |
|           |Хрещатицька, проїзд місцевого значення,  |
|           |прибережна смуга, межа забудови, напрям  |
|           |фунікулеру, межа забудови,        |
|           |пров. Киянівський, межа забудови,     |
|           |вул. Смірнова-Ласточкіна, вул. Нижній Вал,|
|           |межа забудови, пров. Цимлянський,     |
|           |вул. Фрунзе.               |
|---------------------+------------------------------------------|
|2. Хрещатик - Липки |Вул. Смірнова-Ласточкіна, межа забудови, |
|           |межа Шевченківського і Печерського    |
|           |районів, пл. Михайлівська,        |
|           |вул. Трьохсвятительська, пл. Європейська, |
|           |Петрівська алея, Паркова дорога, алея   |
|           |вздовж Маріїнського палацу,        |
|           |вул. М.Грушевського, пров. Кріпосний,   |
|           |Кловський узвіз, вул. Мечникова, бул. Лесі|
|           |Українки, вул. Еспланадна,        |
|           |вул. Саксаганського, вул. Тарасівська,  |
|           |вул. Льва Толстого, вул. Терещенківська, |
|           |бул. Тараса Шевченка, вул. Івана Франка, |
|           |вул. Ярославів Вал, вул. Стрілецька,   |
|           |вул. Рейтарська, вул. Артема.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|3. Арсенал      |Пров. Кріпосний, вул. М.Грушевського,   |
|           |вул. Московська, Кловський узвіз.     |
|---------------------+------------------------------------------|
|4. Нагірні парки   |Вул. М.Грушевського, алея вздовж     |
|           |Маріїнського палацу, проїзд місцевого   |
|           |значення, Паркова дорога, Петрівська алея,|
|           |вул. М.Грушевського, пл. Європейська,   |
|           |вул. Трьохсвятительська, пл. Михайлівська,|
|           |межа Шевченківського і Печерського    |
|           |районів, межа забудови, напрям фунікулеру,|
|           |прибережна смуга, бул. Дружби Народів,  |
|           |пл. Героїв ВВВ, вул. Січневого повстання, |
|           |межа Києво-Печерської Лаври і парку Вічної|
|           |Слави, вул. Січневого повстання,     |
|           |пл. Слави, Дніпровський узвіз, Паркова  |
|           |дорога, вздовж межи Маріїнського парку.  |
|---------------------+------------------------------------------|

|5. Печерськ     |Вул. Еспланадна, бул. Лесі Українки,   |
|           |вул. Мечникова, Кловський узвіз,     |
|           |вул. Московська, вул. М.Грушевського,   |
|           |вздовж межи Маріїнського парку, проїзд  |
|           |місцевого значення, Паркова дорога,    |
|           |Дніпровський узвіз, вул. Січневого    |
|           |повстання, вздовж межи Києво-Печерської  |
|           |Лаври, межа приватної забудови,      |
|           |пров. Панфіловців, межа приватної     |
|           |забудови, пров. Панфіловців, межа     |
|           |приватної забудови, пров. Михайла Реута, |
|           |вул. Старонаводницька, вул. Кутузова,   |
|           |вул. Щорса, вул. Літня,          |
|           |пров. Лабораторний, межа Національного  |
|           |спортивного комплексу "Олімпійський".   |
|---------------------+------------------------------------------|
|6. Дружби Народів - |Бул. Дружби Народів, пл. Героїв ВВВ,   |
|Звіринець      |вул. Січневого повстання,         |
|           |вул. Панфіловців, пров. Панфіловців,   |
|           |пров. Михайла Реута, вул. Старонавод-   |
|           |ницька, вул. Кутузова, вул. Щорса, межа  |
|           |ділянки автобази, межа ділянки      |
|           |автомотосектору Палацу дітей та юнацтва, |
|           |Тверський тупик, межа ділянки АТП-5,   |
|           |вул. Перспективна, вул. Патріса Лумумби, |
|           |вул. Саперне поле, вул. Академіка     |
|           |Філатова, бул. Дружби Народів,      |
|           |вул. Товарна, межа ділянки районної    |
|           |лікарні, межа комунально-складської    |
|           |території, вул. Салтикова-Щедріна,    |
|           |Військовий проїзд, вул. Кіквідзе, межа  |
|           |приватної забудови, вул. Вільшанська,   |
|           |вул. Звіринецька, вул. Тимірязєвська, межа|
|           |території Ботанічного саду АН України.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|7. Ботанічний сад  |Вул. Тимірязєвська, межа території    |
|           |Ботанічного саду АН України, бул. Дружби |
|           |Народів, прибережна смуга р. Дніпро    |
|           |(вул. Баренбойма), смуга залізниці.    |
|---------------------+------------------------------------------|

|8. Чорна гора    |Смуга залізниці, бул. Дружби Народів,   |
|           |вул. Товарна, межа ділянки районної    |
|           |лікарні, межа комунально-складської    |
|           |території, вул. Салтикова-Щедріна,    |
|           |Військовий проїзд, вул. Кіквідзе, межа  |
|           |приватної забудови, вул. Вільшанська,   |
|           |вул. Звіринецька, вул. Тимірязєвська.   |
|---------------------+------------------------------------------|
|9. Либідська площа  |Бул. Дружби Народів, вул. Академіка    |
|           |Філатова, вул. Саперне поле, вул. Патріса |
|           |Лумумби, вул. Перспективна, межа ділянки |
|           |АТП-5, Тверський тупик, межа ділянки   |
|           |автомотосектору Палацу дітей та юнацтва, |
|           |межа ділянки автобази, вул. Щорса,    |
|           |вул. Предславинська, вул. Патріса Лумумби,|
|           |вул. Анрі Барбюса, вул. Ковпака,     |
|           |вул. Червоноармійська, пл. Либідська,   |
|           |вул. Горького, вул. Панаса Любченка,   |
|           |вул. Боженка, вул. Байкова, русло     |
|           |р. Либідь.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|10. Червоноармійська |Вул. Щорса, вул. Предславинська,     |
|           |вул. Патріса Лумумби, вул. Анрі Барбюса, |
|           |вул. Ковпака, вул. Червоноармійська,   |
|           |пл. Либідська, вул. Горького, вул. Панаса |
|           |Любченка, вул. Боженка, вул. Байкова,   |
|           |русло р. Либідь, вул. Івана Федорова,   |
|           |вул. Горького, вул. Жилянська,      |
|           |вул. Володимирська, вул. Саксаганського, |
|           |межа Національного спортивного комплексу |
|           |"Олімпійський", пров. Лабораторний,    |
|           |вул. Літня.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|11. Либідська    |Вул. Жилянська, вул. Антоновича,     |
|промзона       |вул. Івана Федорова, русло р. Либідь,   |
|           |вул. Байкова, смуга залізниці,      |
|           |вул. Лінійна, вул. Нововокзальна, межа  |
|           |житлової забудови, вул. Краснодонська,  |
|           |вул. Льва Толстого, вул. Миколи      |
|           |Островського, пров. Платонівський, межа  |
|           |ділянки ринку, вул. Петрозаводська,    |
|           |вул. Ползунова, межа території КВРЗ,   |
|           |просп. Повітрофлотський, південна смуга  |
|           |залізниці ранжирного парку, межа парку  |
|           |"Супутник", вул. Уманська,        |
|           |бул. Чоколівський, північна смуга     |
|           |залізниці ранжирного парку,        |
|           |просп. Повітрофлотський.         |
|---------------------+------------------------------------------|

|12. Паньківщина   |Вул. Жилянська, пл. Перемоги, бул. Тараса |
|           |Шевченка, вул. Терешенківська, вул. Льва |
|           |Толстого, вул. Тарасівська,        |
|           |вул. Саксаганського, вул. Володимирська. |
|---------------------+------------------------------------------|
|13. О.Гончара -   |Бул. Тараса Шевченка, вул. Івана Франка, |
|Чапаєва       |вул. Ярославів Вал, вул. Стрілецька,   |
|           |вул. Рейтарська, пл. Львівська,      |
|           |вул. Воровського.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|14. Артема - Косіора |Вул. Воровського, пл. Перемоги,      |
|           |вул. Жилянська, вул. Косіора, Глибочицький|
|           |проїзд, вул. Глибочицька, межа забудови  |
|           |верхньої тераси схилу, Вознесенський   |
|           |узвіз, пл. Львівська.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|15. Глибочицька   |Вул. Глибочицька, межа схилу,       |
|           |Вознесенський узвіз, вул. Нижній Вал, межа|
|           |забудови, вул. Нижньоюрківська, вул. Отто |
|           |Шмідта, вул. Багговутівська,       |
|           |вул. Половецька, вул. Татарська.     |
|---------------------+------------------------------------------|
|16. Юрковиця - Фрунзе|Вул. Отто Шмідта, вул. Смірнова-     |
|           |Ласточкіна, по межі забудови вздовж    |
|           |вул. Фрунзе та вул. Смірнова-Ласточкіна, |
|           |пров. Цимлянський, вул. Фрунзе,      |
|           |вул. Оленівська, вул. Межигірська,    |
|           |вул. Заводська, вул. Фрунзе, вул. Вікентія|
|           |Хвойки, вул. Дмитрівська,         |
|           |вул. Тульчинська, вул. Новокостянти-   |
|           |нівська, просп. Червоних Козаків,     |
|           |вул. Фрунзе, Подільський узвіз, межа   |
|           |забудови вздовж вул. Нагірна.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|17. Подільська    |Вул. Новокостянтинівська, вул. Тульчи-  |
|промзона -      |нська, вул. Дмитрівська, вул. Вікентія  |
|Рибальський острів  |Хвойки, вул. Фрунзе, вул. Заводська,   |
|           |вул. Межигірська, вул. Оленівська,    |
|           |вул. Набережно-Лугова, вул. Набережно-  |
|           |Хрещатицька, прибережна смуга гавані і  |
|           |р. Дніпро, смуга залізниці, просп.    |
|           |Червоних Козаків.             |
|---------------------+------------------------------------------|

|18. Промзона     |Смуга залізниці, вул. Фрунзе,       |
|Куренівка      |просп. Червоних Козаків.         |
|---------------------+------------------------------------------|
|19. Татарка     |Подільський узвіз, межа забудови,     |
|           |Смородинський узвіз, межа забудови схилу |
|           |верхньої тераси, межа забудови вздовж   |
|           |вул. Багговутівській, вул. Нагірна,    |
|           |вул. Отто Шімідта, вул. Половецька, межа |
|           |заводу Артема, вул. Татарська,      |
|           |вул. Глибочицька, вул. Артема,      |
|           |вул. Мельникова, вул Пугачова,      |
|           |Врублевський узвіз, межа парку "Бабин Яр".|
|---------------------+------------------------------------------|
|20. Копилів -    |Смуга залізниці, вул. Фрунзе, вул. Олени |
|Петропавлівська   |Теліги, вул. Ольжича, вул. Бакинська,   |
|           |вул. Тагільська, межа приватної забудови, |
|           |межа ділянки ГБК "Гірський", проїзд до  |
|           |території тролейбусного депо N 4.     |
|           |вул. Сирецька.              |
|---------------------+------------------------------------------|
|21. Промзона по   |Вул. Сирецька, проїзд до території    |
|вул. Сирецькій    |тролейбусного депо N 4, межа ділянки ГБК |
|           |"Гірський", межа приватної забудови,   |
|           |вул. Тагільська, вул. Бакинська,     |
|           |вул. Котовського, смуга залізниці.    |
|---------------------+------------------------------------------|
|22. Лук'янівка    |Вул, Мельникова, вул. Артема,       |
|           |вул. Косіора, вул. Маршала Рибалка,    |
|           |вул. В.Василевської, межа ділянки боксових|
|           |гаражів та ВО "Електронприлад", межа   |
|           |території зоопарку, вул. Зоологічна,   |
|           |вул. Дегтярівська, межа промислової    |
|           |території, вул. Сім'ї Хохлових,      |
|           |вул. Якіра.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|23. Промзона по   |Вул. Якіра, вул. Сімї Хохлових, межа   |
|вул. Сім'ї Хохлових |промислової забудови, вул. Дегтярівська, |
|           |вул. Олени Теліги, вул. Дорогожицька, межа|
|           |парку "Бабин Яр" вздовж вул. Оранжерейна, |
|           |межі територій парків "Бабин Яр" і    |
|           |"Кирилівський Гай", Врубелівський узвіз, |
|           |вул. Пугачова, вул. Мельникова.      |
|---------------------+------------------------------------------|

|24. Щусєва - Шамрило |Смуга залізниці, вул. Котовського,    |
|           |вул. Академіка Грекова, вул. Ольжича,   |
|           |вул. Олени Теліги, вул. Дегтярівська,   |
|           |вул. Кузьминська, вул. Танкова      |
|---------------------+------------------------------------------|
|25. Шолуденко -   |Вул. Зоологічна, межа території зоопарку, |
|В.Василевської    |межа ділянки боксових гаражів та ВО    |
|           |"Електронприлад", вул. В.Василевської,  |
|           |вул. Маршала Рибалка, вул. Косіора,    |
|           |просп. Повітрофлотський, вул. Борща-   |
|           |гівська, пров. Політехнічний,       |
|           |просп. Перемоги.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|26. Шулявка -    |Просп. Перемоги, межа території парку   |
|Е.Потьє       |"Нивки", вул. Лагерна, вул. Дегтярівська, |
|           |вул. Зоологічна.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|27. Парк "Нивки"   |Смуга залізниці, вул. Танкова,      |
|           |вул. Кузьминська. вул. Лагерна, межа   |
|           |території парку "Нивки", вул. Миколи   |
|           |Василенко, вул. Козилецька.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|28. Національний   |Просп. Перемоги, пров. Політехнічний,   |
|технічний університет|вул. Боршагівська, смуга залізниці,    |
|           |вул. Боршагівська, межа забудови,     |
|           |вул. Індустріальна.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|29. Промзона Грушки -|Просп. Перемоги, вул. Індустріальна,   |
|Гарматна       |вул. Виборзька, вул. Гарматна, бул. Івана |
|           |Лепсе, вул. Миколи Василенка.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|30. Промзона     |Смуга залізниці, вул. Козилецька,     |
|Козелецька - Радищева|вул. Миколи Василенка, бул. Івана Лепсе, |
|           |вул. Академіка Каблукова.         |
|---------------------+------------------------------------------|
|31. Відрадний -   |Просп. Космонавта Комарова, смуга     |
|просп. Комарова   |залізниці, вул. Академіка Каблукова,   |
|           |бул. Івана Лепсе, вул. Гарматна,     |
|           |вул. Виборзька, вул. Індустріальна,    |
|           |вул. Боршагівська, смуга залізниці,    |
|           |вул. Індустріальна, вул. Польова,     |
|           |вул. Землячки, вул. Комбайнерів,     |
|           |вул. Ніжинська, просп. Відрадний,     |
|           |вул. Михайла Донця, вул. Героїв      |
|           |Севастополя, вул. Академіка Стражеска,  |
|           |бул. Івана Лепсе.             |
|---------------------+------------------------------------------|

|32. Караваєві Дачі  |Просп. Відрадний, вул. Ніжинська,     |
|           |вул. Комбайнерів, вул. Землячки,     |
|           |вул. Польова, вул. Індустріальна, смуга  |
|           |залізниці, вул. Новопольова, вул. Шепелєва|
|---------------------+------------------------------------------|
|33. Білецького -   |Просп. Відрадний, вул. Михайла Донця,   |
|Донця        |вул. Героїв Севастополя, вул. Академіка  |
|           |Стражеска, бул. Івана Лепсе,       |
|           |вул. Каналова, межа житлової забудови.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|34. Петрівка -    |Смуга залізниці, прибережна смуга     |
|о. Опечень      |р. Дніпро, просп. Червоних Козаків,    |
|           |просп. Героїв Сталінграда, вул. Приозерна,|
|           |прибережна смуга озера Йорданське,    |
|           |просп. Оболонський, вул. Маршала     |
|           |Малиновського, вул. Маршала Тимошенка.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|35. Оболонь південна |Вул. Приозерна, прибережна смуга озера  |
|           |Йорданське, просп. Оболонський,      |
|           |вул. Маршала Малиновського, вул. Маршала |
|           |Тимошенка, вул. Героїв Сталінграда,    |
|           |вул. Прирічна, межа території парку    |
|           |"Оболонь", південна межа забудови     |
|           |мікрорайону N 3-а, просп. Героїв     |
|           |Сталінграда.               |
|---------------------+------------------------------------------|
|36. Парк "Оболонь"  |Просп. Червоних Козаків, просп. Героїв  |
|           |Сталінграда, південна межа забудови    |
|           |мікрорайону N 3-а, межа території парку  |
|           |"Оболонь", вул. Прирічна, північна межа  |
|           |території парку "Оболонь", прибережна   |
|           |смуга р. Дніпро.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|37. Оболонь північна |Просп. Маршала Тимошенка, вул. Богатир-  |
|           |ська, вул. Озерна, просп. Оболонський,  |
|           |південна межа коридору газопроводу,    |
|           |вул. Прирічна, пл. Чілі.         |
|---------------------+------------------------------------------|
|38. Промзона по   |Смуга залізниці, південна межа коридору  |
|вул. Богатирській  |газопроводу, просп. Оболонський,     |
|           |вул. Озерна, вул. Богатирська.      |
|---------------------+------------------------------------------|

|39. Промзона     |Смуга залізниці на півдні та сході зони, |
|Автозаводська -   |південна межа газопроводу та комунальної |
|Дегтяренка      |території, вул. Михайла Майорова,     |
|           |вул. Полярна, межа комунальної території |
|           |та вул. Коноплянська, вул. Полупанова,  |
|           |вул. Бережанська, вул. Полярна,      |
|           |вул. Автозаводська.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|40. Пріорка - Вітряні|Вул. Полярна, вул. Автозаводська, межа  |
|Гори         |залізниці, вул. Вишгородська,       |
|           |вул. Мостицька, вул. Наталії Ужвій,    |
|           |просп. Свободи, вул. Світлицького,    |
|           |вул. Червонопільська, вул. Западинська,  |
|           |вул. Вишгородська.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|41. Виноградар    |Вул. Наталії Ужвій, просп. Свободи,    |
|           |вул. Світлицького, пров. Межовий,     |
|           |вул. Канівська, вул. Муси Джаліля,    |
|           |просп. Свободи, просп. Радянської України,|
|           |межа мікрорайону Синьоозерний,      |
|           |вул. Газопровідна, просп. Правди, межа  |
|           |території радгоспу "Пуща-Водиця", межа  |
|           |мікрорайону Мостицький, пров. Квітневий, |
|           |вул. Новомосгицька.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|42. Шевченко - Дача |Просп. Свободи, вул. Муси Джаліля,    |
|Кульженка      |вул. Канівська, пров. Межовий,      |
|           |вул. Світлицького, вул. Червонопільська, |
|           |вул. Западинська, вул. Вишгородська,   |
|           |вул. Пуша-Водицька, вул. Ростовська,   |
|           |вул. Косенка.               |
|---------------------+------------------------------------------|
|43. Мінська -    |Просп. Мінський, вул. Юрія Кондратюка,  |
|Майорова       |вул. Михайла Майорова, вул. Полярна, межа |
|           |комунальної території та         |
|           |вул. Коноплянська, вул. Полупанова,    |
|           |вул. Бережанська, вул. Полярна, пл. Тараса|
|           |Шевченка.                 |
|---------------------+------------------------------------------|

|44. Зона відпочинку |Просп. Мінський, вул. Юрія Кондратюка,  |
|"Берізка"      |межа комунальної території та газового  |
|           |коридору, межа залізниці, межа території |
|           |будинку відпочинку Кабміна.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|45. Урочище Оболонь |Південна межа коридору газопроводу, смуга |
|           |залізниці, південна межа садового     |
|           |товариства в ур. "Оболонь", межа міста.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|46. Сади "Оболонь"  |Південна межа садового товариства в    |
|           |ур. "Оболонь", прибережна смуга р. Дніпро,|
|           |межа території ДВС, смуга водопроводу,  |
|           |межа хут. Редьки, прибережна смуга    |
|           |о. Редьки, смуга залізниці.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|47. ДВС       |Межа ділянки ДВС.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|48. Селище ДВС    |Межа території сел. ДВС.         |
|---------------------+------------------------------------------|
|49. Хутір      |Межа території хут. Микільський.     |
|Микільський     |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|50. Межигірське та  |Межа мікрорайону Синьоозерний,      |
|Пуща-Водицьке    |просп. Радянської України, вул. Косенка, |
|лісництво      |вул. Ростовська, вул. Пуша-Водицька,   |
|           |просп. Мінський, межа території будинку  |
|           |відпочинку Кабміна, прибережна смуга   |
|           |о. Редьки, межа хут. Редьки, смуга    |
|           |водопроводу, межа ділянки ДВС, межа міста,|
|           |межа курорту "Пуща-Водиця", межа     |
|           |Подільського і Шевченківського районів.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|51. Курорт      |Межа курорту "Пуща-Водиця", межа міста,  |
|"Пуща-Водиця" (східна|межа селища Пуща-Водиця, вул. Міська,   |
|частина)       |ділянка Кільцевої Дороги (напрямок -   |
|           |Гостомельське шосе).           |
|---------------------+------------------------------------------|
|52. Пуща-Водиця   |Межа селища Пуща-Водиця.         |
|---------------------+------------------------------------------|
|53. Курорт      |Гостомельське шосе, межа міста, межа   |
|"Пуща-Водиця"    |селища Пуща-Водиця, вул. Міська.     |
|(західна частина)  |                     |
|---------------------+------------------------------------------|

|54. Замковецька   |Смуга залізниці, вул. Вишгородська,    |
|           |вул. Мостицька, вул. Брестська, межа   |
|           |забудови приватного сектору, межа     |
|           |Шевченківського і Подільського районів,  |
|           |межа житлового кварталу радгоспу     |
|           |"Пуща-Водиця", вул. Межова, вул. Білицька,|
|           |межа парку "Сирецька роща".        |
|---------------------+------------------------------------------|
|55. Радгосп     |Вул. Межова, межа житлового кварталу   |
|"Пуща-Водиця"    |радгоспу "Пуща-Водиця", межа       |
|           |Шевченківського і Подільського районів,  |
|           |просп. Правди, вул. Газопровідна, межа  |
|           |міського кладовища, межа забудови,    |
|           |вул. Сирецька, вул. Межова, межа житлового|
|           |кварталу радгоспу "Пуща-Водиця", межа   |
|           |забудови приватного сектору,       |
|           |вул. Брестська, вул. Новомостицька,    |
|           |пров. Квітневий, межа мікрорайону     |
|           |"Мостицький".               |
|---------------------+------------------------------------------|
|56. Київське     |Межа міста, Гостомельське шосе, межа   |
|лісництво      |Подільського і Шевченківського районів,  |
|           |вул. Газопровідна, вул. Синьоозерна,   |
|           |вул. Берковецька, межа хут. Берковець,  |
|           |межа ділянки радгоспу "Декоративне    |
|           |садівництво", межа смт Коцюбинське, смуга |
|           |залізниці.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|57. Сирецький Гай  |Смуга залізниці, межа парку "Сирецька   |
|           |роща", вул. Білицька, межа заводу     |
|           |"Кристал", межа ділянки оранжерейного   |
|           |комбінату, вул. Стеценко,         |
|           |вул. Саратовська, межа території парку  |
|           |"Дубки", межа кварталу житлової забудови. |
|---------------------+------------------------------------------|
|58. Гречка - Сирецька|Межа ділянки оранжерейного комбінату, межа|
|           |заводу "Кристал", вул. Сирецька, межа   |
|           |радгоспу "Пуща-Водиця", межа ділянки   |
|           |міського кладовища, вул. Сирецько-Садова, |
|           |вул. Маршала Гречка, вул. Стеценка.    |
|---------------------+------------------------------------------|

|59. Берковець -   |Вул. Синьоозерна, вул. Газопровідна, межа |
|Стеценка       |міського кладовища, вул. Сирецько-Садова, |
|           |вул. Маршала Гречка, вул. Стеценка, межа |
|           |території житлової забудови, межа     |
|           |території заводу "Авіант", межа      |
|           |садово-дачних ділянок, межа території ГБК,|
|           |просп. Академіка Палладіна.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|60. Біличанський ліс |Вул. Малинська, межа території заводу   |
|- хут. Берковець   |"Авіанг", межа території ГБК,       |
|           |вул. Академіка Палладіна,         |
|           |вул. Берковецька, межа хут. Берковець,  |
|           |межа ділянки радгоспу "Декоративне    |
|           |садівництво", межа смт Коцюбинське, смуга |
|           |залізниці.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|61. Дехтярі -    |Смуга залізниці, межа житлової забудови, |
|Бауманська      |межа ділянки парку "Дубки",        |
|           |вул. Саратовська, вул. Бауманська,    |
|           |вул. Уссурійська, вул. Цюрупинська,    |
|           |вул. Бабушкіна, межа парку "Нивки".    |
|---------------------+------------------------------------------|
|62. Нивки - Туполєва |Вул. Бабушкіна, вул. Цюрупинська,     |
|           |вул. Уссурійська, вул. Бауманська,    |
|           |вул. Саратовська, вул. Стеценка, межа   |
|           |житлової забудови, межа території ГБК,  |
|           |вул. Академіка Туполєва, вул. Салютна,  |
|           |межа території Київської овочевої фабрики,|
|           |вул. Академіка Туполєва,         |
|           |вул. Чистяківська, пров. Кулібіна,    |
|           |вул. Кулібіна, межа території ВО "Станків |
|           |і автоматів", вул. Омел'яна Горбачова,  |
|           |просп. Перемоги, смуга залізниці, алея  |
|           |парку "Нивки".              |
|---------------------+------------------------------------------|
|63. Завод "Авіант"  |Просп. Перемоги, смуга залізниці,     |
|           |вул. Малинська, межа території заводу   |
|           |"Авіант", межа території ГБК і території |
|           |заводу "Авіант", просп. Академіка     |
|           |Туполєва, вул. Салютна, межа території  |
|           |Київської овочевої фабрики, вул. Академіка|
|           |Туполєва.                 |
|---------------------+------------------------------------------|

|64. Галагани     |Просп. Перемоги, вул. Чистяківська,    |
|           |провулок Кулібіна, вул. Кулібіна, межа  |
|           |території ВО "Станків та автоматів",   |
|           |вул. Омел'яна Горбачова, просп. Перемоги, |
|           |смуга залізниці.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|65. Академмістечко  |Просп. Академіка Палладіна, вул. Генерала |
|           |Наумова, вул. Службова, вул. Григорія   |
|           |Онискевича. вул. Анатолія Пантелькіна,  |
|           |вул. Хмельницька, вул. Генерала Вітрука, |
|           |вул. Василя Алексухіна, бул. Академіка  |
|           |Вернадського.               |
|---------------------+------------------------------------------|
|66. Святошин     |Кільцева Дорога, просп. Академіка     |
|           |Палладіна, бул. Академіка Вернадського,  |
|           |вул. Василя Алексухіна, вул. Генерала   |
|           |Вітрука, вул. Хмельницька, вул. Анатолія |
|           |Пантелькіна, вул. Григорія Онискевича,  |
|           |вул. Службова, пл. Героїв Бреста,     |
|           |вул. Святошинська, межа житлової забудови,|
|           |південна межа лікарень.          |
|---------------------+------------------------------------------|
|67. Біличі      |Кільцева Дорога, південна межа житлової  |
|           |забудови і південна межа лікарні,     |
|           |вул. Шепетівська, берегова смуга озера та |
|           |межа житлової забудови, просп. Перемоги, |
|           |вул. Миколи Ушакова, вул. Командарма   |
|           |Уборевича, вул. Чорнобильська,      |
|           |вул. Осіння, межа приватної забудови   |
|           |вул. Жовтнева, просп. Академіка Палладіна.|
|---------------------+------------------------------------------|
|68. Ново-Біличі   |Вул. Миколи Ушакова, вул. Командарма   |
|           |Уборевича, вул. Чорнобильська,      |
|           |вул. Осіння, межа приватної забудови,   |
|           |вул. Жовтнева, просп. Ак. Палладіна,   |
|           |вул. Генерала Наумова, вул. Робітнича,  |
|           |вул. Олевська, вул. Підлісна,       |
|           |вул. Генерала Наумова, межа лісового   |
|           |масиву, вул. Генерала Наумова,      |
|           |вул. Обухівська, межа лісового масиву,  |
|           |прибережна смуга озера, просп. Перемоги. |
|---------------------+------------------------------------------|

|69. Святошинське   |Межа міста Києва, смуга залізниці, межа  |
|лісництво (північна |смт Коцюбинське, смуга залізниці,     |
|частина)       | вул. Олевська, вул. Підлісна,      |
|           |вул. Генерала Наумова, межа лісового   |
|           |масиву, вул. Генерала Наумова,      |
|           |вул. Обухівська, межа забудови, прибережна|
|           |смуга озер басейну р. Нивки.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|70. Святошинське   |Межа міста Києва, прибережна смуга озер  |
|лісництво (південна |басейну р. Нивки, прибережна смуга озера, |
|частина)       |просп. Перемоги, прибережна смуга озера та|
|           |межа житлової забудови.          |
|---------------------+------------------------------------------|
|71. Санаторій    |Межа ділянки санаторію "Перемога".    |
|"Перемога"      |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|72. Сади       |Межа ділянки садового товариства     |
|"Зв'язківець"    |"Зв'язківець", межа ділянки центру    |
|           |електромагнітної сумісності        |
|           |радіоелектронних засобів.         |
|---------------------+------------------------------------------|
|73. Катеринівка   |Межа території селиша Катеринівка.    |
|---------------------+------------------------------------------|
|74. Урочище Совки  |Кільцева Дорога, межа міста Києва, межа  |
|           |житлової забудови та лікарні, вул. Федора |
|           |Кричевського, південна межа лікарень, межа|
|           |житлової забудови, вул. Святошинська,   |
|           |пл. Героїв Бресту, смуга залізниці,    |
|           |вул. Жмеринська, вул. Бетховена,     |
|           |вул. Мельниченка.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|75. Жмеринська -   |Кільцева Дорога, вул. Мельниченка,    |
|Я.Коласа       |вул. Бетховена, вул. Жмеринська,     |
|           |вул. Героїв Космосу, вул. Комісара Рикова,|
|           |вул. Гната Юри, вул. Якуба Колоса,    |
|           |бул. Ромена Роллана, вул. Жмеринська.   |
|---------------------+------------------------------------------|
|76. Перемога - Героїв|Вул. Героїв Космосу, вул. Жмеринська,   |
|Космосу       |смуга східної залізниці, просп. 50-річчя |
|           |Жовтня.                  |
|---------------------+------------------------------------------|

|77. Микільська    |Вул. Жмеринська, бул. Ромена Роллана,   |
|Боршагівка      |вул. Якуба Колоса, вул. Гната Юри,    |
|           |вул. Комісара Рикова, вул. Героїв Космосу,|
|           |вул. 50-річчя Жовтня, вул. Сім'ї Сосніних |
|           |(з зеленою смугою), вул. Сім'ї Сосніних  |
|           |(без зеленої смуги), вул. Зодчих, Кільцева|
|           |Дорога.                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|78. Південна     |Кільцева Дорога, вул. Зодчих, вул. Сім'ї |
|Боршагівка      |Сосніних (без зеленої смуги),       |
|           |просп. Академіка Корольова,        |
|           |вул. Симиренка, вул. Якова Кочури,    |
|           |вул. Трублаїні.              |
|---------------------+------------------------------------------|
|79. Борщагівська   |Вул. Трублаїні, вул. Якова Кочури,    |
|промзона       |вул. Симиренка, просп. Академіка     |
|           |Корольова, вул. Сім'ї Сосніних (без    |
|           |зеленої смуги), просп. 50-річчя Жовтня,  |
|           |просп. Космонавта Комарова, бул. Івана  |
|           |Лепсе, вул. Качалова, межа комунально-  |
|           |складської території, просп. Відрадний,  |
|           |вул. Миколи Шепелєва, вул. Новопольова,  |
|           |продовження вул. Пост-Волинської, межа  |
|           |комунально-складської території та смуга |
|           |залізниці, Кільцева Дорога.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|80. Бабин Яр     |Вул. Дорогожицька, вул. Олени Теліги,   |
|           |вул. Фрунзе, Врубелівський узвіз, межа  |
|           |територій парків "Кирилівський Гай" і   |
|           |"Бабин Яр".                |
|---------------------+------------------------------------------|
|81. Першотравневий  |Бул. Чоколівський, вул. Уманська, смуга  |
|           |залізниці, просп. Повітрофлотський,    |
|           |вул. Авіаконструктора Антонова.      |
|---------------------+------------------------------------------|
|82. Солом'янка    |Пл. Солом'янська, вул. Солом'янська,   |
|           |вул. Механізаторів, вул. Кудряшова, межа |
|           |житлової забудови, вул. Краснодонська,  |
|           |пл. М.Кривоноса, вул. Островського,    |
|           |пров. Платонівський, межа ділянки ринку, |
|           |вул. Петрозаводська, вул. Ползунова, межа |
|           |території КВРЗ, просп. Повітрофлотський. |
|---------------------+------------------------------------------|

|83. Чоколівка -   |Смуга залізниці, бул. Чоколівський,    |
|Клименка       |вул. Авіаконструктора Антонова,      |
|           |просп. Повітрофлотський, пл. Солом'янська,|
|           |вул. Солом'янська, вул. Андрія Головка,  |
|           |просп. Червонозоряний, пл. Севастопольсь- |
|           |ка, просп. Повітрофлотський, вул. Михайла |
|           |Мишина, вул. Молодогвардійська,      |
|           |вул. Смілянська, вул. Волинська,     |
|           |вул. Фастівська.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|84. Батиєва гора   |Вул. Льва Толстого, вул. Краснодонська,  |
|           |межа житлової забудови, вул. Кудряшова,  |
|           |вул. Механізаторів, вул. Солом'янська,  |
|           |межа житлової забудови, вул. Протасів Яр, |
|           |смуга залізниці, вул. Лінійна,      |
|           |вул. Нововокзальна, межа житлової забудови|
|---------------------+------------------------------------------|
|85. Байкова гора   |Вул. Прогасів Яр, межа забудови,     |
|           |вул. Солом'янська, вул. Божків Яр, межа  |
|           |Байкового кладовища, межа житлової    |
|           |приватної забудови, вул. Байкова, межа  |
|           |Байкового кладовища, вул. Кіровоградська, |
|           |смуга залізниці.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|86. Олександрівська |Вул. Андрія Головка, вул. Солом'янська,  |
|Слобідка       |вул. Божків Яр, межа ділянки Байкового  |
|           |кладовища, межа житлової приватної    |
|           |забудови, вул. Байкова, межа ділянки   |
|           |Байкового кладовища, вул. Кіровоградська, |
|           |межа приватної забудови і межа забудови  |
|           |житлових кварталів Олександрівської    |
|           |Слобідки, вул. Корсунь-Шевченківська,   |
|           |просп. Червонозоряний.          |
|---------------------+------------------------------------------|
|87. Кадетський Гай  |Просп. Повітрофлотський, пл. Севастопо-  |
|           |льська, просп. Червонозоряний,      |
|           |вул. Корсунь-Шевченківська, межа ГБК-вів |
|           |"Космос", "Севастопольський" та ін., межа |
|           |забудови житлового кварталу,       |
|           |вул. Кадетський Гай, вул. Пулюя,     |
|           |вул. Ернста, вул. Народного Ополчення,  |
|           |вул. Вінницька.              |
|---------------------+------------------------------------------|

|88. Волинська    |Смуга залізниці, вул. Фастівська,     |
|промзона       |вул. Волинська, вул. Смілянська,     |
|           |вул. Молодогвардійська, вул. Миколи    |
|           |Мишина, просп. Повітрофлотський, західна |
|           |межа території аеропорту "Київ",     |
|           |продовження вул. Шевченка.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|89. Промзона по   |Північна та східна межа території     |
|вул. Народного    |аеропорту "Київ", продовження       |
|Ополчення      |вул. Каменярів, межа території автобази  |
|           |N 1, межа ділянки приватної забудови   |
|           |"Совки", вул. Колоскова, південна межа  |
|           |ділянки приватної забудови жилих     |
|           |кварталів Олександрівської Слобідки,   |
|           |вул. Олексіївська, межа ПЖ "Космос",   |
|           |"Севастопольський" та ін., межа забудови |
|           |житлового кварталу, вул. Кадетський Гай, |
|           |вул. Пулюя, вул. Ернста, вул. Народного  |
|           |Ополчення, вул. Вінницька,        |
|           |просп. Повітрофлотський, вул. Медова.   |
|---------------------+------------------------------------------|
|90. Аеропорт "Київ" |Вул. Медова та межа території аеропорту  |
|           |"Київ", продовження вул. Шевченка, смуга |
|           |залізниці, русло р. Нивки, вул. Шевченка. |
|---------------------+------------------------------------------|
|91. Ширма - Совки  |Просп. Червонозоряний, вул. Деміївська,  |
|           |вул. Водогінна, вул. Козацька,      |
|           |вул. Широка, вул. Гвардійська, межа    |
|           |приватної забудови, вул. Маршала Говорова,|
|           |пров. Краматорський, межа склону та    |
|           |промислової території, вул. Сумська,   |
|           |вул. Кайсарова, вул. Охтирська, межа   |
|           |приватної забудови, вул. Сигнальна, межа |
|           |приватної забудови (Совки),        |
|           |вул. Колоскова, вул. Крутогірна,     |
|           |вул. Кіровоградська.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|92. Промзона по   |Вул. Кіровоградська, смуга залізниці,   |
|вул. Кіровоградська -|бульв. Дружби Народів,          |
|Ізюмська       |просп. Червонозоряний.          |
|---------------------+------------------------------------------|

|93. Селище Жуляни  |Межа міста, смуга залізниці, русло    |
|           |р. Нивки, вул. Шевченка, південна межа  |
|           |аеропорту "Київ", межа території автобази |
|           |N 1, межа території механічного заводу,  |
|           |межа складської території КВО,      |
|           |вул. Ломоносова, межа біологічної станції |
|           |Держуніверситету, вул. Московська     |
|           |(с. Жуляни), вул. Юрія Смолича,      |
|           |вул. Крейсера "Аврора", Кільцева Дорога. |
|---------------------+------------------------------------------|
|94. Промзона по   |Вул. Васильківська, вул. Онуфрія Тругенка,|
|вул. Козацька    |межа території механічного заводу, межа  |
|           |території автобази N 1, межа ділянки   |
|           |приватної забудови (Совки),        |
|           |вул. Охтирська, вул. Кайсарова,      |
|           |вул. Сумська, межа комунальної території, |
|           |вул. Говорова, вул. Широка, вул. Козацька,|
|           |вул. Андрія Бубнова.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|95. Деміївка     |Вул. Андрія Бубнова, вул. Козацька,    |
|           |вул. Водогінна, вул. Деміївська,     |
|           |просп. Червонозоряний, пл. Московська,  |
|           |бульв. Дружби Народів, просп. Науки,   |
|           |вул. Голосіївська, вул. Васильківська.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|96. Промзона по   |Просп. Науки, бульв. Дружби Народів, смуга|
|вул. Саперно-    |залізниці, русло р. Либідь, вул. Саперно- |
|Слобідська      |Слобідська.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|97. Саперно-     |Вул. Саперпо-Слобідська, русло р. Либідь, |
|Слобідська - Добрий |смуга залізниці, межа ділянки насосної  |
|шлях         |станції "Мишоловка", межа ділянки     |
|           |підприємства очистки (зливна станція N 1),|
|           |вул. Лисогірська, вул. Блакитного,    |
|           |вул. Максима Рильського,         |
|           |вул. Голосіївська.            |
|---------------------+------------------------------------------|

|98. Мишоловка -   |Вул. Блакитного, вул. Лисогірська, межа  |
|Багринова гора    |ділянок підприємства очистки та насосної |
|           |станції "Мишоловка", смуга залізниці, межа|
|           |житлової забудови, північна прибережна  |
|           |смуга Китаївських ставків,        |
|           |вул. Китаївська, вул. Степана Дуки, межа |
|           |забудови, вул. Ягідна, вул. Оксани    |
|           |Петрусенко, межа забудови приватного   |
|           |сектору, пров. Хутірський, вул. Армійська,|
|           |межа територій забудови та Голосіївського |
|           |лісу.                   |
|---------------------+------------------------------------------|
|99. Голосіїв - Героїв|Вул. Максима Рильського, вул. Блакитного, |
|Оборони       |межа Голосіївського лісу та територій   |
|           |забудови, русло Голосіївського струмка,  |
|           |вул. Генерала Родимцева, берегова смуга  |
|           |о. Дідоровка, межа території Голосівського|
|           |лісу, вул. Полковника Потехіна, межа   |
|           |території національного центру виставок і |
|           |ярмарків, просп. 40-річчя Жовтня,     |
|           |вул. Васильківська, пл. Голосіївська.   |
|---------------------+------------------------------------------|
|100. Університетське |Вул. Васильківська, пл. Амурська,     |
|містечко       |вул. Онуфрія Трутенка, межа складської  |
|           |території КВО, вул. Ломоносова, межа   |
|           |території університетського містечка.   |
|---------------------+------------------------------------------|
|101. Теремки-2    |Кільцева Дорога, вул. Крейсера "Аврора", |
|           |вул. Юрія Смолича, межа ділянки      |
|           |біологічної станції Держуніверситету,   |
|           |вул. Академіка Костичева, прибережна смуга|
|           |озера, вул. Василя Касіяна.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|102. КСП "Теремки"  |Межа м. Києва, вул. Теремківська, межа  |
|           |ділянки декоративного розсадника     |
|           |"Теремки", Кільцева Дорога.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|103. Теремки-1    |Кільцева Дорога, вул. Академіка      |
|           |Заболотного, межа багатоповерхової    |
|           |житлової забудови, просп. Академіка    |
|           |Глушкова, межа міста, вул. Теремківська, |
|           |межа ділянки декоративного розсадника   |
|           |"Теремки".                |
|---------------------+------------------------------------------|

|104. Урочище Теремки |Просп. Академіка Глушкова, межа житлової |
|           |забудови, межа міста.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|105. НВЦ - Іподром  |Вул. Василя Касіяна, прибережна смуга   |
|           |озера, вул. Академіка Костичева,     |
|           |вул. Ломоносова, межа території      |
|           |університетського містечка,        |
|           |вул. Васильківська, просп. 40-річчя    |
|           |Жовтня, межа території Національного   |
|           |центру виставок і ярмарків, вул. Академіка|
|           |Заболотного, Кільцева Дорога.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|106. Голосіївський  |Вул. Академіка Заболотного, межа території|
|ліс - Музей     |Національного центру виставок і ярмарків, |
|архітектури та побуту|межа лісового масиву Голосіївського лісу, |
|           |прибережна смуга озера Дідоровка,     |
|           |вул. Генерала Родимцева, русло      |
|           |Голосіївського струмка, південна     |
|           |прибережна смуга Голосіївських озер, межа |
|           |забудови приватного сектора, вул. Оксани |
|           |Петрусенко, вул. Ягідна, межа забудови,  |
|           |вул. Степана Дуки, вул. Китаївська,    |
|           |північна прибережна смуга Китаївських   |
|           |ставків, смуга залізниці,         |
|           |вул. Червонопрапорна, східна межа забудови|
|           |села Пирогів, південна межа музею народної|
|           |архітектури та побуту, межа масиву    |
|           |Голосіївського лісу.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|107. Феофанія    |Східна межа ур. Феофанія і земель радгоспу|
|           |"Хотівський", межа радгоспу Хотівський", |
|           |вул. Академіка Заболотного, межа житлової |
|           |забудови мікрорайону "Теремки-1", межа  |
|           |міста.                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|108. Урочище Серяково|Східна межа ур. Феофанія і земель радгоспу|
|           |"Хотівський", вул. Заболотного, межа   |
|           |масиву Голосіївського лісу, південна межа |
|           |музею народної архітектури та побуту,   |
|           |південна та західна межа сел. Пирогів,  |
|           |вул. Заболотного, межа забудови,     |
|           |вул. Червонопрапорна, Дніпропетровське  |
|           |шосе, межа ур. Церковшина,        |
|           |Дніпропетровське шосе, межа міста.    |
|---------------------+------------------------------------------|

|109. Урочище     |Межа ур. Церковшина, Дніпропетровське   |
|Церковшина      |шосе.                   |
|---------------------+------------------------------------------|
|110. Теличка     |Смуга залізниці, прибережна смуга     |
|           |р. Дніпро, прибережна смуга Галерної   |
|           |затоки, межа ділянки риборозсаднику,   |
|           |проїзд вздовж водовідводного каналу, межа |
|           |ділянки парку Покол, Столичне шосе, смуга |
|           |залізниці.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|111. Покол -     |Столичне шосе, межа ділянки парку Покол, |
|о. Галерний     |східний проїзд вздовж водовідводного   |
|           |каналу, прибережна смуга о. Галерний,   |
|           |дамба через затоку Миколайчик, межа    |
|           |приватної забудови кварталу Корчувате,  |
|           |просп. Науки, смуга залізниці.      |
|---------------------+------------------------------------------|
|112. Корчувате    |Столичне шосе, північна межа приватної  |
|           |забудови кварталу Корчувате, прибережна  |
|           |смуга Галерної затоки, прибережна смуга  |
|           |о. Коник, межа комунальної території,   |
|           |вул. Новопирогівська, межа приватної   |
|           |забудови, вул. Охотська.         |
|---------------------+------------------------------------------|
|113. Пирогів -    |Столичне шосе, просп. Науки,       |
|Чапаєвка       |вул. Червонопрапорна, межа забудови    |
|           |сел. Пирогів, вул. Академіка Заболотного, |
|           |західна межа забудови сел. Чапаєвка,   |
|           |вул. Червонопрапорна, вул. Любомирська,  |
|           |південна межа забудови сел. Чапаєвка,   |
|           |вул. Лісоводна, межа забудови, Столичне  |
|           |шосе, вул. Ліснича, східна межа забудови |
|           |сел. Чапаєвка, прибережна смуга р. Віта, |
|           |прибережна смуга о. Коник, межа      |
|           |комунальної території, вул. Новопиро-   |
|           |гівська, межа приватної забудови,     |
|           |вул. Охотська.              |
|---------------------+------------------------------------------|

|114. Конча-Заспівське|Дніпропетровське шосе, вул. Любомирська, |
|та Дачне лісництва  |південна межа забудови сел. Чапаєвка,   |
|           |вул. Лісоводна, межа забудови, Столичне  |
|           |шосе, вул. Ліснича, проїзд до р. Віта,  |
|           |прибережна смуга р. Віта, прибережна смуга|
|           |протоки р. Дніпро, межа міста Києва,   |
|           |західна прибережна смуга о. Конча, межа  |
|           |Конча-Заспівського лісництва, межа    |
|           |забудови сел. Конча-Заспа, Столичне шосе, |
|           |межа міста Києва, межа Конча-Заспівського |
|           |лісництва, західна межа забудови     |
|           |хут. Мриги, лісова дорога хут. Мриги -  |
|           |сел. Лісники, Дніпропетровське шосе.   |
|---------------------+------------------------------------------|
|115. Курорт     |Столичне шосе, межа забудови сел.     |
|"Конча-Заспа"    |Конча-Заспа, межа Конча-Заспівського   |
|           |лісництва, західна прибережна смуга    |
|           |о. Конча, прибережна смуга протоки    |
|           |р. Дніпро, межа міста Києва.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|116. Урочище Лісники |Межа міста Києва, лісна дорога хут. Мриги |
|- сел. Мриги     |- сел. Лісники, західна межа забудови   |
|           |хут. Мриги, межа Конча-Заспівського    |
|           |лісництва.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|117. Парк Дружби   |Московський міст, акваторія р. Дніпро,  |
|Народів - урочище  |межа міста Києва, прибережна смуга протоки|
|Муромець       |Чорторий.                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|118. Урочище     |Акваторія р. Десенка.           |
|Лопуховате      |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|119. Парк "Троєщина" |Межа садових ділянок "Воскресенські сади",|
|           |вул. Вершигори, вул. Оноре де Бальзака,  |
|           |вул К.Маркса, західна межа забудови села |
|           |Троєщина, проїзд до берега р. Десенка,  |
|           |прибережна смуга р. Десенка.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|120. Селище Троєщина |Проїзд до берега р. Десенка, межа міста, |
|           |дорога на сел. Погреби, межа намиву,   |
|           |вул. Радунська, вул. Теодора Драйзера,  |
|           |вул. Оноре де Бальзака, вул. К.Маркса,  |
|           |межа забудови села Троєшина.       |
|---------------------+------------------------------------------|

|121. Ватутіна -   |Вул. Оноре де Бальзака, вул. Каштанова,  |
|Райдужний      |просп. Володимира Маяковського, вул.   |
|           |Теодора Драйзера, просп. Генерала     |
|           |Ватутіна, вул. Петра Вершигори, вул.   |
|           |Райдужна, південна межа забудови     |
|           |Райдужного масиву, вул. Петра Вершигори, |
|           |межа ділянки автостоянки.         |
|---------------------+------------------------------------------|
|122.Вигурівщина -  |Вул. Оноре де Бальзака, вул. Олександра  |
|Троєщина південна  |Сабурова, вул. Миколи Закревського,    |
|           |вул. Теодора Драйзера, просп. Володимира |
|           |Маяковського, вул. Каштанова.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|123.Вигурівшина -  |Вул. Олександра Сабурова, вул. Оноре де  |
|Троєшина північна  |Бальзака, вул. Теодора Драйзера, вул.   |
|           |Радунська, вул. Милославська, вул. Миколи |
|           |Закревського.               |
|---------------------+------------------------------------------|
|124. Комунальна зона |Вул. Миколи Закревського, вул. Олександра |
|Троєшина       |Сабурова, вул. Крайня, межі території   |
|           |Лісового кладовища, вул. Крайня, вул.   |
|           |Братиславська, вул. Теодора Драйзера.   |
|---------------------+------------------------------------------|
|125. Урочище Куричів |Межа території Лісового кладовища, вул.  |
|           |Крайня, північна межа о. Алмазне, проїзд |
|           |до перегину з вул. Пухівською, вул.    |
|           |Пухівська, межа території ТЕЦ-6, просіка |
|           |лісових кварталів: 22, 21, 30, 29     |
|           |Білодібровного лісництва, межа масиву   |
|           |Білодібровного лісництва, прибережна смуга|
|           |о. Алмазне.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|126. Промзона    |Вул. Олександра Сабурова, вул. Крайня,  |
|Троєщина       |прибережна смуга о. Алмазне, проїзд до  |
|           |перетину з вул. Пухівською, вул.     |
|           |Пухівська, межа міста Києва, дорога на  |
|           |сел. Погреби, межа намиву, вул.      |
|           |Милославська, вул. Миколи Закревського.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|127. ТЕЦ-6      |Межа території ТЕЦ-6 та промзони, що   |
|           |будується, місцева межа.         |
|---------------------+------------------------------------------|

|128. Броварське та  |Межа міста Києва, лісна дорога обмежена  |
|Білодібровне (півн. |лісовими кварталами: 36-41 - з півночі та |
|част.) лісництва   |42, 52-56, 43-49 - з півдня Білодібровного|
|           |лісництва і південною межею земель    |
|           |радгоспу ім. Кірова, межа масиву     |
|           |Білодібровного лісництва, просіка лісових |
|           |кварталів: 22, 21 і 30, 29 Білодібровного |
|           |лісництва, межа території ТЕЦ-6.     |
|---------------------+------------------------------------------|
|129. Урочище     |Північна межа садово-дачних ділянок    |
|Горбачиха -     |"Воскресенські сади", прибережна смуга  |
|Русанівські сади   |затоки р. Десенка (Чорторий), прибережна |
|           |смуга Русанівської протоки, південна межа |
|           |садово-дачних ділянок "Русанівські сади", |
|           |межа ділянки ГБК, межа ділянок      |
|           |"Воскресенських садів" і промислової зони,|
|           |вул. Райдужна, південна межа м/р Раидужний|
|---------------------+------------------------------------------|
|130. Воскресенка   |Вул. Райдужна, вул. Петра Вершигори,   |
|           |просп. Генерала Ватутіна, вул.      |
|           |Братиславська, вул. Сулеймана Стальського,|
|           |межа забудови житлових кварталів масиву  |
|           |Воскресенка, просп. Алішера Навої, вул.  |
|           |Воскресенська, бул. Перова, просп. Алішера|
|           |Навої.                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|131. Зони відпочинку |Межа лісного масиву Білодібровного    |
|"Здоров'я" та    |лісництва, межа Лісового кладовища, вул. |
|"Берізка"      |Крайня, вул. Сулеймана Стальського, межа |
|           |забудови кварталів житлового масиву    |
|           |Воскресенка, просп. Алішера Навої, межа  |
|           |території лікарського комплексу та    |
|           |медичного училища N 4, межа забудови   |
|           |кварталу житлового масиву "Лісовий", вул. |
|           |Космонавта Волкова, просп. Лісовий, вул. |
|           |Маршала Жукова, вул. Кіото, вул.     |
|           |Путивльська, межа Білодібровного і    |
|           |Дніпровського лісництв.          |
|---------------------+------------------------------------------|

|132. Промзона    |Південна межа садово-дачних ділянок    |
|ст. Київ-Дніпровський|"Русанівські сади", межа промислової зони,|
|           |вул. Алішера Навої, бул. Перова,     |
|           |вул. Воскресенська, межа парку "Перемога" |
|           |та виробничої території, просп.      |
|           |Визволителів, межа промислової території, |
|           |вул. Баха, бул. Верховної Ради, смуга   |
|           |залізниці, вул. Челябінська, вул.     |
|           |Панельна, межа цегельного заводу,     |
|           |прибережна смуга Русанівської протоки.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|133. Микільська   |Прибережна смуга Русанівської протоки,  |
|Слобідка       |межа цегляного заводу, вул. Панельна, вул.|
|           |Челябінська, смуга залізниці, вул.    |
|           |Олександра Мильчакова, просп.       |
|           |Луначарського, просп. Броварський.    |
|---------------------+------------------------------------------|
|134. Парк Перемоги - |Межа парку "Перемога", просп.       |
|Соцмісто       |Визволителів, вул. Воскресенська, просп. |
|           |Алішера Навої, вул. Генерала Жмаченка,  |
|           |бул. Дарницький, проїзд місцевого     |
|           |значення, вул. Шалетт, вул. Олександра  |
|           |Бойченка, вул. Братиславська, вул.    |
|           |Попудренка, просп. Юрія Гагаріна, бул.  |
|           |Верховної Ради, вул. Баха, межа      |
|           |промислової забудови.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|135. Комсомольський |Вул. Олександра Бойченка, проїзд місцевого|
|           |значення, вул. Шалетт, бул. Дарницький,  |
|           |вул. Генерала Жмаченка, межа лікарського |
|           |комплексу та медичного училища N 4, вул. |
|           |Братиславська.              |
|---------------------+------------------------------------------|
|136. Лісовий     |Вул. Братиславська, межа забудови кварталу|
|           |масиву "Лісовий", вул. Космонавта Волкова,|
|           |просп. Лісовий, вул. Маршала Жукова, вул. |
|           |Кіото, вул. Путивльська, вул. Кузбаська, |
|           |просп. Броварський, вул. Попудренка, пл. |
|           |Новоросійська.              |
|---------------------+------------------------------------------|
|137. Биківня     |Межа забудови сел. Биківня, просп.    |
|           |Броварський.               |
|---------------------+------------------------------------------|

|138. Птахофабрика  |Межа території Київської птахофабрики,  |
|           |просп. Броварський.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|139. Військове    |Межа території спецпризначення, межа   |
|містечко (Броварський|міста, просп. Броварський.        |
|пр.)         |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|140. Білодібровне  |Межа Білодібровного і Дніпровського    |
|лісництво (південна |лісництв, лісна дорога, обмеження лісовими|
|частина)       |кварталами: 36-41 - з півночі та 42,   |
|           |52-56, 43-49-3 півдня Білодібровного   |
|           |лісництва і південною межею земель    |
|           |радгоспу ім. Кірова, межа міста, просп.  |
|           |Броварський (виключно територій сел.   |
|           |Биківня, птахофабрики, спецтериторії).  |
|---------------------+------------------------------------------|
|141. Острів     |Прибережна смуга острова Долобецький.   |
|Долобецький     |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|142. Лівобережний  |Просп. Броварський, вул. Марини Раскової, |
|           |вул. Ованеса Туманяна, прибережна смуга  |
|           |Русанівського каналу.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|143. Лівобережна   |Вул. Ованеса Туманяна, вул. Марини    |
|промзона       |Раскової, вул. Луначарського, вул.    |
|           |Олександра Мильчакова, смуга залізниці,  |
|           |просп. Возз'єднання, прибережна смуга   |
|           |Русанівського каналу.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|144. Русанівка    |Прибережна смуга Русанівського каналу та |
|           |Русанівської протоки.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|145. Березняки    |Просп. Возз'єднання, вул. Березняківська, |
|           |Дніпровська набережна, прибережна смуга  |
|           |р. Дніпро.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|146. Промзона по   |Просп. Возз'єднання, вул. Тампере, вул.  |
|вул. Каунаська    |Регенераторна, вул. Каунаська, вул.    |
|           |Березнева, Харківське шосе, вул. Сиваська,|
|           |вул. Празька, смуга залізниці.      |
|---------------------+------------------------------------------|

|147. Ленінградська  |Просп. Возз'єднання, вул. Тампере, вул.  |
|площа        |Регенераторна, вул. Каунаська, вул.    |
|           |Березнева, Харківське шосе, вул. Сиваська,|
|           |вул. Празька, вул. Володимира Сосюри, вул.|
|           |Івана Сергієнка, пров. Карельський, вул. |
|           |Червоноградська, просп. Юрія Гагаріна,  |
|           |бул. Верховної Ради, межа залізниці.   |
|---------------------+------------------------------------------|
|148. Дарницька    |Просп. Юрія Гагаріна, вул. Попудренка,  |
|промзона       |межа лісного масиву Дніпровського     |
|           |лісництва і території ВО "Хімволокно",  |
|           |межа території ДВРЗ, вул. Академіка    |
|           |Бутлерова, вул. Калачівська, вул.     |
|           |Бакинських комісарів, вул. Празька, вул. |
|           |Володимира Сосюри, вул. Сергієнка, пров. |
|           |Карельський, вул. Червоногвардійська.   |
|---------------------+------------------------------------------|
|149. Стара Дарниця  |Вул. Празька, вул. Бакинських комісарів, |
|           |вул. Калачівська, вул. Вільнюська, вул.  |
|           |Новаторів, вул. Станюковича, вул.     |
|           |Алма-Атинська, смуга під'їзного шляху та |
|           |залізниці.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|150. Промзона по   |Смуга залізниці та під'їзного шляху, вул. |
|вул. Довбуша     |Алма-Атинська, вул. Станюковича, вул.   |
|           |Новаторів, вул. Вільнюська, вул.     |
|           |Калачівська, вул. Академіка Бутлерова,  |
|           |межа території ДВРЗ, межа лісового масиву |
|           |Дніпровського лісництва, межа забудови  |
|           |сел. ДВРЗ.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|151. Селище ДВРЗ   |Межа території забудованої кварталами   |
|           |сел. ДВРЗ.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|152. ДВРЗ - Депо   |Південна межа забудови сел. ДВРЗ, межа  |
|           |лісового масиву Дніпровського лісництва, |
|           |вул. Зрошувальна, смуга та межа території |
|           |господарства залізниці.          |
|---------------------+------------------------------------------|
|153. Рибне      |Межа території підсобного господарства  |
|           |"Рибне".                 |
|---------------------+------------------------------------------|

|154. Дніпровське,  |Броварське шосе, межа міста Києва, вул.  |
|Микільське та    |Лісна, вул. Світла, межа лісового масиву |
|Дарницьке лісництва |Дніпровського, Микільського та Дарницького|
|           |лісництв, виключно території підсобного  |
|           |господарства "Рибне".           |
|---------------------+------------------------------------------|
|155. Промзона Позняки|Вул. Березняківська, смуга залізниці та  |
|           |межа Харківського і Дарницького районів, |
|           |вул. Любарська, межа приватної забудови, |
|           |вул. Здолбунівська, вул. Сортувальна, межа|
|           |забудови житлового кварталу по вул.    |
|           |Здолбунівській та житлової приватної   |
|           |забудови с. Позняки, Дніпровська     |
|           |набережна.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|156. Позняки     |Межа приватної забудови с. Позняки, межа |
|           |житлового кварталу Позняки, вул.     |
|           |Сортувальна, вул. Здолбунівська, межа   |
|           |приватної забудови, вул. Любарська,    |
|           |межа Харківського і Дарницького районів, |
|           |смуга залізниці, Харківське шосе, вул.  |
|           |Здолбунівська, вул. Драгоманова. вул. Анни|
|           |Ахматової, просп. Петра Григоренка, вул. |
|           |Княжий Затон, вул, Урлівська, пров.    |
|           |Трубізький, вул. Тальнівська. Дніпровська |
|           |набережна.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|157. Харківський   |Харківське шосе, вул. Тростянецька, межа |
|північний      |парку Партизанської Слави, вул.      |
|           |Славгородська, вул. Кронштадтська,    |
|           |Харківське шосе, вул. Архітектора     |
|           |Вербицького, вул. Тростянецька, вул. Анни |
|           |Ахматової, вул. Драгоманова, вул.     |
|           |Здобунівська.               |
|---------------------+------------------------------------------|
|158. Нова Дарниця  |Харківське шосе, вул. Тростянецька, вул. |
|           |Вереснева, смуга залізниці.        |
|---------------------+------------------------------------------|

|159. Бориспільська  |Вул. Вереснева, вул. Бориспільська, вул. |
|           |Поліська, межа ділянки Рембази      |
|           |спецтериторії, вул. Росошанська, межа   |
|           |ділянки Рембази спецтериторії,      |
|           |вул. Тростянецька.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|160. Промзона по   |Вул. Вереснева, смуга залізниці, межа   |
|вул. Бориспільська - |лісного масиву Микільського лісництва,  |
|Рембаза       |східна межа парку Партизанської Слави,  |
|           |вул. Тростянецька, межа Рембази      |
|           |спецтериторії, вул. Росошанська, межа   |
|           |ділянки Рембази спецтериторії, вул.    |
|           |Поліська, вул. Бориспільська.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|161. Парк      |Вул. Ялинкова, пров. Грузинський, вул.  |
|Партизанської Слави |Борова, вул. Славгородська, межа парку  |
|           |Партизанської Слави, вул. Тростянецька,  |
|           |західна межа Рембази спецтериторії,    |
|           |просіка лісного масиву Микільського    |
|           |лісництва.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|162. Червоний Хутір |Вул. Кронштадська, вул. Борова, пров.   |
|           |Грузинський, вул. Ялинкова, пл.      |
|           |Харківська, просп. Миколи Бажана, вул.  |
|           |Вірменська, Харківське шосе.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|163. Харківський   |Просп. Петра Григоренка, вул. Анни    |
|південний      |Ахматової, вул. Тростянецька, вул.    |
|           |Архітектора Вербицького, вул. Декабристів,|
|           |вул. Ревуцького, вул. Кошиця,       |
|           |вул. Драгоманова.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|164. Просп. Бажана  |Дніпровська набережна, вул. Княжий Затон, |
|           |просп. Петра Григоренка, бул. Драгоманова,|
|           |вул. Кошиця, вул. Ревуцького, вул.    |
|           |Декабристів, вул. Архітектора Вербицького,|
|           |Харківське шосе, вул. Вірменська, просп. |
|           |Миколи Бажана, вул. Ревуцького, вул.   |
|           |Вишняківська, вул. Лариси Руденко, вул.  |
|           |Соломії Крушельницької, просп. Петра   |
|           |Григоренка, просп. Бажана.        |
|---------------------+------------------------------------------|

|165. Урочище     |Просп. Бажана, Дніпровська набережна, вул.|
|Берковщина - |Княжий Затон, вул. Урлівська, пров. |
|Осокорки |Трубізький, вул. Тальнівська, Дніпровська |
| |набережна, прибережна смуга р. Дніпро. |
|---------------------+------------------------------------------|
|166. Вирлиця Світла |Вул. Ревуцького, просп. Миколи Бажана, |
| |пл. Харківська, вул. Світла, вул. Леніна, |
| |вул. Геофізиків, межа ділянки лісного |
| |масиву Микільського лісництва і |
| |комунальної зони, вул. Автопаркова, пров. |
| |Високовольтний. вул. Колекторна. |
|---------------------+------------------------------------------|
|167. Осокорки |Вул. Колекторна, вул. Ревуцького, вул. |
|північні |Вишняківська, вул. Лариси Руденко, вул. |
| |Соломії Крушельницької, просп. Петра |
| |Григоренка, просп. Миколи Бажана, межа |
| |садово-дачних ділянок "Осокорки". |
|---------------------+------------------------------------------|
|168. Сади Осокорки |Просп. Миколи Бажана, межа садово-дачних |
| |ділянок "Осокорки", вул. Колекторна, вул. |
| |Маслівка, прибережна смуга р. Дніпро. |
|---------------------+------------------------------------------|
|169. Сади Нижні |Прибережна смуга р. Дніпро, вул. Маслівка,|
| |вул. Колекторна, межа садово-дачних |
| |ділянок "Нижні сади", межа міста Києва. |
|---------------------+------------------------------------------|
|170. Урочище В'язки -|Вул. Колекторна, межа території |
|Бортничі нижні |Бортничанської станції аерації, межа |
| |житлової забудови села Бортничі і |
| |прибережної смуги кар'єру піску, вул. |
| |Лєрмонтова, межа прибережної смуги другого|
| |кар'єру піску, межа міста Києва, межа |
| |садово-дачних ділянок "Нижні сади". |
|---------------------+------------------------------------------|
|171. Бортничанська |Вул. Колекторна, пров. Високовольтний, |
|станція аерації |вул. Автопаркова, вул. Коцюбинського, вул.|
| |Лугова, межа території Бортничанської |
| |станції аерації. |
|---------------------+------------------------------------------|

|172. Бортничі верхні |Західна межа прибережної смуги першого  |
|північні |кар'єру піску, межа забудови села |
| |Бортничі, вул. Лугова, вул. Коцюбинського,|
| |вул. Автопаркова, межа ділянки лісного |
| |масиву Микільського лісництва і території |
| |комунальної зони, Геофізиків, вул. Леніна,|
| |вул. Лісна, вул. Жданова, вул. Дяченка, |
| |2-й пров. Чехова, вул. Леніна, вул. |
| |Дружби, вул. Червоноармійська, пров. |
| |Промисловий, вул. Промислова, вул. |
| |Польова, вул. Лєрмонтова. |
|---------------------+------------------------------------------|
|173.Бортничі верхні |Східна межа прибережної смуги другого |
|південні |кар'єру піску, вул. Лєрмонтова, вул. |
| |Польова, вул. Промислова, пров. |
| |Промисловий, вул. Червоноармійська, вул. |
| |Дружби, вул. Леніна, 2-й пров. Чехова, |
| |вул. Дяченка, вул. Жданова, вул. Лісна, |
| |межа міста Києва. |
|---------------------+------------------------------------------|
|174. Труханів острів |Петрівський залізничний міст, прибережна |
| |смуга островів Труханів та Долобецький. |
|---------------------+------------------------------------------|
|175. Венеціанський |Межа території ур. Передмістна слобідка |
|острів |(острів Венеціанський). |
|---------------------+------------------------------------------|
|176. Осірів |Прибережна смуга островів, що знаходяться |
|Безіменний |в районі мосту Патона і залізничного |
| |мосту. |
|---------------------+------------------------------------------|
|177. Острів Великий |Прибережна смуга острова Великий. |
|---------------------+------------------------------------------|
|178. Острів Малий |Прибережна смуга острова, що знаходиться |
| |на північ від острова Водників. |
|---------------------+------------------------------------------|
|179. Жуків острів - |Східна межа забудови села Чапаєвка, |
|острів Козачий |прибережна смуга р. Віта, східна |
| |прибережна смуга о. Коник (о. Жуків), |
| |прибережна смуга р. Дніпро, прибережна |
| |смуга затоки Старик (о. Водників), |
| |прибережна смуга р. Дніпро, прибережна |
| |смуга протоки р. Дніпро, прибережна смуга |
| |р. Віта (о. Козачий), проїзд до |
| |вул. Лісничої. |
|---------------------+------------------------------------------|

|180. Острів Ольгин  |Акваторія р. Дніпро та її протоки     |
| |(о. Ольгин). |
------------------------------------------------------------------

_______________

* Додаток до рішення Київської міської Ради від 27.04.00 р. N 104/825

1.5.2. Розрахунок коефіцієнта збережених та додатково створених робочих місць

Коефіцієнт збережених та додатково створених робочих місць в результаті реалізації проекту будівництва (реконструкції) розраховується з урахуванням соціального ефекту, отриманого від скорочення безробіття та зниження соціальної напруги в місті за умов реалізації даного проекту будівництва (реконструкції).

Розрахунок цього коефіцієнта було здійснено на основі даних щодо рівня безробіття в м. Києві в 2002 р. Також були враховані прогнозні показники щодо розвитку ситуації на ринку праці в поточному році, наведені в Програмі соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2003 р.. В результаті були визначені наступні значення коефіцієнта, що враховує кількість збережених та додатково створених робочих місць за умов реалізації проекту:

Таблиця 13. Коефіцієнт, що враховує кількість збережених та додатково створених робочих місць за умов реалізації проекту

------------------------------------------------------------------
|Назва коефіцієнта|Позначення| Одиниця |Диференціація |Розмір|
| | |диференціації| базової | |
| | | | величини | |
|-----------------+----------+-------------+--------------+------|
|Кількість | | |понад 200 |0.60 |
|збережених та | | |--------------+------|
|додатково | Рмісць | Робочі місця|від 101 до 200|0.75 |
|створених робочих| | |--------------+------|
|місць | | |від 51 до 100 |0.85 |
| | | |--------------+------|
| | | |до 50 |0.95 |
| | | |--------------+------|
| | | |не змінюються |1.00 |
| | | |--------------+------|
| | | |Зменшуються |1.10 |
------------------------------------------------------------------

1.5.3. Розрахунок коефіцієнта обсягу інвестицій

Коефіцієнт обсягу інвестицій враховує плановий обсяг інвестицій за проектом. При визначенні його розміру виходили з того, що чим більше інвестицій спрямовується в економіку міста у формі капітальних вкладень, тим більш суттєвою є зацікавленість інвестора в подальшому розвитку і, відповідно, додаткових вкладеннях коштів, що сприятиме підйому економіки міста.

Таблиця 14. Коефіцієнти обсягу інвестицій

------------------------------------------------------------------
|Назва коефіцієнта|Позначення| Одиниця | Диференціація|Розмір|
| | |диференціації| базової | |
| | | | величини | |
|-----------------+----------+-------------+--------------+------|
|Обсяги інвестицій| Ко | Млн. грн. |понад 300 |0.70 |
| | | |--------------+------|
| | | |від 60 до 300 |0.85 |
| | | |--------------+------|
| | | |від 12 до 60 |0.95 |
| | | |--------------+------|
| | | |від 6 до 12 |0.98 |
| | | |--------------+------|
| | | |менше 6 |1.00 |
------------------------------------------------------------------

1.6. Порядок залучення і використання пайових коштів (внесків) інвесторів (забудовників) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва

Загальні положення

Завдання та сфера дії Порядку

Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов'язані з залученням і використанням пайових коштів (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва та при оформленні договорів на сплату пайових внесків у зв'язку із:

- будівництвом (реконструкцією) будь-яких об'єктів на території міста Києва, крім тих, що споруджуються (реконструюються) на замовлення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та/або органів місцевого самоврядування за кошти державного та/або міського бюджету;

- зміною функціонального призначення (перепрофілювання, переобладнання тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

- зміною функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові згідно із Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825.

Юридична особа, яка виступає від імені
міста щодо пайових коштів

У всіх питаннях щодо організації залучення пайових коштів (внесків) виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) виступає в особі Головного управління економіки та інвестицій (далі - Управління).

Платник пайового внеску

Пайовий внесок сплачує юридична (фізична) особа або уповноважена нею особа, яка оформляє:

- дозвільні документи на будівництво (реконструкцію);

- документи на землекористування для експлуатації та обслуговування об'єктів, при будівництві (реконструкції) яких документація не була оформлена належним чином (земельні питання не вирішені у встановленому порядку);

- документи щодо зміни функціонального призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

- свідоцтво про право власності на проінвестовані нежитлові приміщення;

- документи щодо зміни функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові, згідно із Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825.

Форми сплати

Пайовий внесок сплачується у формі грошового внеску або шляхом створення необхідної інфраструктури власними силами інвестора (забудовника) за умов включення цих об'єктів до Програми соціально-економічного та культурного розвитку та подальшою передачею їх у комунальну власність міста або району. ( Частина четверта розділу 1.6 в редакції Рішення Київміськради N 1051/2461 від 28.12.2004 )

Розрахунок розміру пайового внеску

Розмір пайового внеску в грошовій формі визначає Управління відповідно до Нормативів для визначення розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва та Методики розрахунків розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених Київською міської радою, після одержання звернення заявника і документів: ( Позиція перша частини п'ятої розділу 1.6 в редакції Рішення Київміськради N 1051/2461 від 28.12.2004 )

- при будівництві (реконструкції) - документ щодо затвердження у встановленому порядку проекту будівництва (реконструкції) з техніко-економічними показниками;

- при інвестуванні будівництва нежитлових приміщень - акт прийому-передачі приміщення інвестору, технічний паспорт та погодження з райдержадміністрацією функціонального призначення приміщення;

- при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові - згідно із Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825.

Розмір пайового внеску при створенні необхідної інфраструктури власними силами інвестора (забудовника) визначається в обсязі, що є еквівалентним грошовій формі.

Порядок та терміни сплати

Пайовий внесок сплачується на підставі Договору між містом (Управлінням) та інвестором (забудовником). ( Частину шосту розділу 1.6 доповнено позицією 1 згідно з Рішенням Київміськради N 1051/2461 від 28.12.2004 )

Пайовий внесок у грошовій формі сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається у договорі між Управлінням та інвестором (забудовником).

Термін сплати пайового внеску може встановлюватися договором не пізніше як за квартал до планової здачі об'єкта будівництва (реконструкції) в експлуатацію.

Пайовий внесок інвестора (забудовника) шляхом створення інфраструктури його власними силами здійснюється відповідно до умов, що визначаються у договорі між Управлінням та інвестором (забудовником).

Кошти пайового внеску інвестор (забудовник) перераховує на бюджетний рахунок цільового фонду спеціального фонду міського бюджету.

Момент укладання Договору про
сплату пайового внеску

Договір на сплату пайового внеску оформляється:

- при будівництві (реконструкції) будь-яких об'єктів, після затвердження інвестором (забудовником) в установленому порядку проектної документації та передує оформленню дозвільних документів на будівництво (реконструкцію) в Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю;

- при інвестуванні будівництва нежитлових приміщень, після погодження функціонального призначення відповідною районною у м. Києві державною адміністрацією та передує оформленню документів про право власності;

- при зміні функціонального призначення (перепрофілювання, переобладнання тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

- при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові - згідно із Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825.

Результат сплати пайового внеску або укладання Договору про сплату пайового внеску

1. У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску єдиним платежем Управління видає підписану Довідку про одержання пайових коштів інвестора (забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

2. У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску частинами відповідно до графіка, що встановлюється Договором про сплату пайового внеску, довідка, підписана Управлінням про одержання пайових коштів інвестора (забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, видається після остаточного розрахунку.

3. У разі якщо Договором про сплату пайового внеску передбачається створення необхідної інфраструктури власними силами інвестора (забудовника) в обсязі, еквівалентному грошовій формі, останній має надати Управлінню документи, які засвідчують виконання робіт у обсягах та у терміни, визначені Договором, а також передачу цієї інфраструктури на баланс міста (району).

4. Довідка про повну сплату пайового внеску видається Управлінням інвестору (забудовнику) для подання в Управління державного архітектурно-будівельного контролю, Головне управління комунальної власності м. Києва, Головне управління житлового забезпечення, комунальне підприємство "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна".

Наслідки порушення інвестором
(забудовником) умов Порядку

У разі прострочення термінів сплати:

- інвестор (забудовник) сплачує пеню в розмірі 0,1 відсотка від нарахованої суми пайового внеску за кожну добу прострочення;

- розмір несплаченої частки пайового внеску інвестора (забудовника) коригується на індекс інфляції від дати його розрахунку.

При відсутності довідки Управління про сплату пайового внеску прийняття об'єкта в експлуатацію, реєстрація актів в Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю, видача свідоцтв на право власності і реєстрація їх в комунальному підприємстві "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна" не допускається.

Звільнення від сплати пайових внесків

Рішення про звільнення інвестора (забудовника) від сплати пайових внесків приймає Київська міська рада за поданням постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку після визначення Управлінням розрахункової суми пайового внеску.

Використання пайових коштів (внесків)

Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайових внесків приймає Київська міська рада при затвердженні бюджету та Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Києва на кожний рік. ( Розділ 1.6 в редакції Рішення Київміськради N 14/1223 від 12.02.2004 )

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток 2
до рішення Київської міської
ради
від 27.02.2003 р. N 271/431

Методика
розрахунку розмірів пайової участі (внесків)
інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва

Розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста визначається за наступним алгоритмом:

1. Визначити галузь народногосподарського комплексу міста, в якій буде реалізовуватись проект будівництва (реконструкції).

2. За Розрахунковою таблицею 1 в залежності від галузі, в якій здійснюється проект будівництва (реконструкції), що наведена в пункті 1, визначити норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі будь-яких об'єктів незалежно від їх форми власності та при зміні функціонального призначення діючих об'єктів, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові.

3. Визначити загальну площу об'єкта (для автозаправних станцій та комплексів, шиномонтажу, мийок, автостоянок, ринків та інших площинних споруд - площа території, для інших об'єктів - загальна площа будівель і споруд), для якого визначається розмір внеску на розвиток інфраструктури міста.

4. За Розрахунковою таблицею 2 визначити економіко-планувальну зону, в якій передбачається здійснювати будівництво згідно з проектом будівництва (реконструкції).

5. За Розрахунковою таблицею 3, залежно від ситуаційного класу економіко-планувальної зони, в якій буде здійснюватись будівництво, згідно з проектом будівництва (реконструкції), визначеної в пункті 4, визначити зональний коефіцієнт що враховує територіальне розміщення об'єкта будівництва.

6. Визначити кількість збережених та (або) додатково створених робочих місць за умов реалізації проекту.

7. За Розрахунковою таблицею 4, залежно від кількості збережених та (або) додатково створених робочих місць, визначених в пункті 6, визначити коефіцієнт, що враховує кількість збережених та додатково створених робочих місць за умоз реалізації проекту.

8. Визначити обсяг інвестицій, відповідно до проекту будівництва (реконструкції) на підставі поданого замовником (інвестором) кошторису з висновком Київдержекспертизи.

9. За Розрахунковою таблицею 4, залежно від обсягу інвестицій згідно з проектом, визначеним в пункті 8, визначити коефіцієнт, що враховує обсяг інвестицій за проектом.

Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора
(забудовника) у створенні соціальної та інженернотранспортної
інфраструктури міста з урахуванням оцінки
соціально-економічного значення проектів будівництва
(реконструкції) для міста

Базова формула розрахунку розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника):

   В = Н х S х З х Рмісце х Ко х Іінфл., де
j

Bj - розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реалізації проекту будівництва в j-ій галузі народногосподарського комплексу міста;

Н - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста в галузі народногосподарського комплексу;

S - загальна площа об'єкта, для якого визначається розмір внеску;

З - зональний коефіцієнт;

Рмісце - коефіцієнт, що враховує кількість збережених та додатково створених робочих місць;

Ко - коефіцієнт, що враховує обсяг інвестицій;

Іінфл - індекс, що враховує інфляцію з 01.01.03 до початку місяця, якому здійснюється розрахунок.

Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора
(забудовника) при новому будівництві

Розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міст розраховується за наступною формулою:

   б
В = Hj х Sн х Кк, де:
j (1)

Вбj - розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реалізації проекту будівництва в j-ій галузі народногосподарсько комплексу міста;

Hj - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста в j-ій гапузі народногосподарського комплексу;

Sн - загальна площа об'єкта, для якого визначається розмір внеску;

Кк - узагальнюючий коригуючий коефіцієнт. Узагальнюючий коригуючий коефіцієнт враховує соціально-економічне значення конкретного проекту будівництва (реконструкції) для міста.

Узагальнюючий коригуючий коефіцієнт розраховується за наступною формулою:

   Кк = Кз х Рмісць х Ко х Іінфл., де:       (2)

Кз - зональний коефіцієнт;

Рмісць - коефіцієнт, що враховує кількість збережених та додатково створених робочих місць;

Ко - коефіцієнт, що враховує обсяг інвестицій;

Іінфл. - індекс, що враховує інфляцію з 01.01.2003 до початку місяця, в якому здійснюється розрахунок. ( Частина "Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора при новому будівництві" розділу 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 1051/2461 від 28.12.2004 )

Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, а також при зміні функціонального призначення об'єкта без реконструкції

Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора
(забудовника) при реконструкції, без приросту загальної
площі, коли профіль об'єкта змінюється, а також при зміні
функціонального призначення діючого об'єкта, в тому числі
житлових будинків (приміщень) на нежитлові, без реконструкції

В цьому випадку розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва реконструкції для міста розраховується за наступною формулою

В = Н х S х Кк, де                      (З)
j

Bj - розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реалізації проекту реконструкції в j-ій галузі народногосподарського комплексу міста;

Н - приріст нормативу розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників). Приріст нормативу розраховується за наступною формулою:

Н = Hj х Hk, де:                        (4)

Hj - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проекту реконструкції для міста в j-ій галузі народногосподарського комплексу, що відповідає новому (запланованому) профілю об'єкта;

Hk - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста в k-ій галузі народногосподарського комплексу, що відповідає попередньому профілю об'єкта;

У випадку зміни функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові Hk дорівнює нулю. А до Hj застосовується коефіцієнт, що враховує ступінь функціональної та фізичної придатності будинку (Ксффп). Цей коефіцієнт щорічно перераховується на основі інформації щодо введення-вибуття та реконструкції житлового фонду за попередній рік. Станом на 01.03.03. Ксффп дорівнює 0,77.

S - площа приміщень, що підлягають реконструкції.

( Абзац розділу 9 вилучено на підставі Рішення Київміськради N 1051/2461 від 28.12.2004 )

У випадку зміни функціонального призначення (перепрофілювання) дитячих дошкільних закладів, шкіл та об'єктів позашкільного виховання Hk дорівнює нулю. ( Розділ 9 доповнено абзацом згідно з Рішенням Київміськради N 14/1223 від 12.02.2004 )

У випадку реконструкції, перепланування, перепрофілювання, зміни функціонального призначення промислових (виробничих) підприємств, комплексів (або їх частин) під об'єкти торгівлі, адміністративного призначення приріст нормативу Н розраховується за наступною формулою:

          Н = Hj - Hk*0,3 (4.1)

( Розділ 9 доповнено абзацом згідно з Рішенням Київміськради N 1051/2461 від 28.12.2004 )

Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора
(забудовника) при реконструкції, коли профіль об'єкта
змінюється, та створюються нові площі

В цьому випадку розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва реконструкції для міста розраховується як сума двох складових за наступною формулою:

В = Hj х Sн х Кк + Н х S х Кк, де;               (5)

Hj х Sн х Кк - пайова участь (внесок) інвестора (забудовника), при створенні нових площ в ході проведення реконструкції. Розраховується аналогічно до формули (1);

Н х S х Кк - приріст пайової участі (внесків) інвестора (забудовника), при проведенні реконструкції із зміною профілю діяльності об'єкта. Розраховується аналогічно до формули (3).

У випадку, якщо Bj менше нуля, пайова участь не сплачується. ( Розділ 9 доповнено абзацом згідно з Рішенням Київміськради N 1051/2461 від 28.12.2004 )

Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора
(забудовника) при реконструкції, коли профіль об'єкта не
змінюється, та створюються нові площі

Якщо проведення реконструкції передбачає введення в експлуатацію додаткових площ без зміни профілю об'єкта реконструкції, то розмір пайової участі визначається аналогічно до формули (1).

Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора
(забудовника) при реконструкції, коли профіль об'єкта не
змінюється, та нові площі не створюються

Якщо проведення реконструкції не передбачає зміну профілю об'єкта реконструкції та введення в експлуатацію додаткових площ, пайова участь не сплачується.

10. При будівництві житлових будинків з вбудованими-прибудованими приміщеннями розмір пайової участі розраховується як сума двох складових. Перша з них становить величину пайової участі, розраховану за нормативами під житлову частину будинку. Друга складова становить величину пайової участі, розраховану за нормативом відповідно до функціонального призначення вбудованих-прибудованих приміщень.

11. У разі, якщо розрахункова сума розміру пайової участі та витрат на здійснення робіт, передбачених технічними умовами експлуатаційних служб міста, перевищує 25 відсотків від кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта, незалежно від його функціонального призначення, згідно із затвердженим у встановленому порядку проектом будівництва (реконструкції), до сплати належить сума в розмірі 25 відсотків від вартості будівництва (реконструкції) даного об'єкта за мінусом вартості робіт, передбачених зазначеними технічними умовами.

Розрахункові таблиці

Таблиця 1. Норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі будь-яких об'єктів

------------------------------------------------------------------
| Назва галузі |Норматив, грн.|
|----------------------------------------------------------------|
| Сфера матеріального виробництва |
|----------------------------------------------------------------|
|Промисловість: | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|електроенергетика | 40,80|
|-------------------------------------------------+--------------|
|хімічна та нафтохімічна промисловість | 181,50|
|-------------------------------------------------+--------------|
|машинобудування і металообробка | 41,00|
|-------------------------------------------------+--------------|
|деревообробна і целюлозно-паперова промисловість | 160,50|
|-------------------------------------------------+--------------|
|промисловість будівельних матеріалів | 75,20|
|-------------------------------------------------+--------------|
|скляна і фарфоро-фаянсова промисловість | 128,70|
|-------------------------------------------------+--------------|
|легка промисловість | 57,20|
|-------------------------------------------------+--------------|
|харчова промисловість | 50,40|
|-------------------------------------------------+--------------|
|поліграфічна промисловість | 83,60|
|-------------------------------------------------+--------------|
|інші галузі промисловості (медична, | |
|борошномельна-круп'яна та комбікормова | |
|промисловість, чорна і кольорова металургія, | |
|інші) | 93,70|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Транспорт | 13,50|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Зв'язок | 60,20|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Будівництво | 54,40|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Інші галузі матеріального виробництва: | |
|матеріально-технічне постачання та збут, | |
|заготівлі, АЗС, СТО, шиномонтаж, мийки тощо | 200,70|
|----------------------------------------------------------------|
| Сфера нематеріального виробництва |
|----------------------------------------------------------------|
|Соціальна сфера, в тому числі: народна освіта, | |
|охорона здоров'я, фізична культура, соціальне | |
|забезпечення, культура та мистецтво | 20,80|
|-------------------------------------------------+--------------|

|Побутове обслуговування             |     57,00|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Гаражі, паркінги та автостоянки         |     14,40|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Загальноміські, районні та мікрорайонні     |       |
|громадсько-торговельні центри (будівлі, споруди |       |
|та комплекси), ринки, заклади громадського    |       |
|харчуваня (крім ресторанів)           |     80,30|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Наука                      |     34,50|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Фінансування, кредитування страхування та    |       |
|банківська справа                |    116,10|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Житлове будівництво (в т. ч. добудова аттикових, |       |
|мансардних поверхів до існуючих будинків (під  |       |
|житлові приміщення)               |     20,40|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Готелі                      |     80,30|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Адміністративні, офісні будівлі (приміщення) тощо|    115,00|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Ігорні заклади, ресторани            |    116,80|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Будівництво нежитлових приміщень, функціональне |       |
|призначення яких ие визначено          |     52,50|
------------------------------------------------------------------

Таблиця 2. Економіко-планувальне зонування території м. Києва*

------------------------------------------------------------------
|Економіко-планувальні|  Опис меж економіко-планувальних зон  |
|  зони території  |                     |
|   м. Києва    |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|1. Поділ       |Вул. Оленівська. вул. Набережно-     |
|           |Хрещатицька, проїзд місцевого значення,  |
|           |прибережна смуга, межа забудови, напрям  |
|           |фунікулеру, межа забудови, пров.     |
|           |Киянівський, межа забудови, вул.     |
|           |Смірнова-Ласточкіна, вул. Нижній Вал, межа|
|           |забудови, пров. Цимлянський, вул. Фрунзе. |
|---------------------+------------------------------------------|
|2. Хрещатик - Липки |Вул. Смірнова-Ласточкіна, межа забудови, |
|           |межа Шевченківського і Печерського    |
|           |районів, пл. Михайлівська, вул.      |
|           |Трьохсвятительська, пл. Європейська,   |
|           |Петрівська алея, Паркова дорога, алея   |
|           |вздовж Маріїнського палацу, вул.     |
|           |М.Грушевського, пров. Кріпосний, Кловський|
|           |узвіз, вул. Мечникова, бул. Лесі Українки,|
|           |вул. Еспланадна, вул. Саксаганського, вул.|
|           |Тарасівська, вул. Льва Толстого, вул.   |
|           |Терещенківська, бул. Тараса Шевченка, вул.|
|           |Івана Франка, вул. Ярославів Вал, вул.  |
|           |Стрілецька, вул. Рейтарська, вул. Артема. |
|---------------------+------------------------------------------|
|3. Арсенал      |Пров. Кріпосний, вул. М.Грушевського, вул.|
|           |Московська, Кловський узвіз.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|4. Нагірні парки   |Вул. М.Грушевського, алея вздовж     |
|           |Маріїнського палацу, проїзд місцевого   |
|           |значення, Паркова дорога, Петрівська алея,|
|           |вул. М.Грушевського, пл. Європейська, вул.|
|           |Трьохсвятительська, пл. Михайлівська, межа|
|           |Шевченківського і Печерського районів,  |
|           |межа забудови, напрям фунікулеру,     |
|           |прибережна смуга, бул. Дружби Народів,  |
|           |пл. Героїв ВВВ, вул. Січневого повстання, |
|           |межа Києво-Печерської Лаври і парку Вічної|
|           |Слави, вул. Січневого повстання, пл.   |
|           |Слави, Дніпровський узвіз, Паркова дорога,|
|           |вздовж межи Маріїнського парку.      |
|---------------------+------------------------------------------|

|5. Печерськ     |Вул. Еспланадна, бул. Лесі Українки, вул. |
|           |Мечникова, Кловський узвіз, вул.     |
|           |Московська, вул. М.Грушевського, вздовж  |
|           |межи Маріїнського парку, проїзд місцевого |
|           |значення, Паркова дорога, Дніпровський  |
|           |узвіз, вул. Січневого повстання, вздовж  |
|           |межи Києво-Печерської Лаври, межа     |
|           |приватної забудови, пров. Панфіловців,  |
|           |межа приватної забудови, пров.      |
|           |Панфіловців, межа приватної забудови,   |
|           |пров. Михайла Реута, вул.         |
|           |Старонаводницька, вул. Кутузова, вул.   |
|           |Щорса, вул. Літня, пров. Лабораторний,  |
|           |межа Національного спортивного комплексу |
|           |"Олімпійський".              |
|---------------------+------------------------------------------|
|6. Дружби Народів - |Бул. Дружби Народів, пл. Героїв ВВВ, вул. |
|Звіринець      |Січневого повстання, вул. Панфіловців,  |
|           |пров. Панфіловців, пров. Михайла Реута,  |
|           |вул. Старонаводницька. вул. Кутузова, вул.|
|           |Щорса, межа ділянки автобази, межа ділянки|
|           |автомотосектору Палацу дітей та юнацтва, |
|           |Тверський тупик, межа ділянки АТП-5, вул. |
|           |Перспективна, вул. Патріса Лумумби, вул. |
|           |Саперне поле, вул. Академіка Філатова,  |
|           |бул. Дружби Народів, вул. Товарна, межа  |
|           |ділянки районної лікарні, межа комунально-|
|           |складської території, вул. Салтикова-   |
|           |Щедріна, Військовий проїзд, вул. Кіквідзе,|
|           |межа приватної забудови, вул. Вільшанська,|
|           |вул. Звіринецька, вул. Тимірязєвська, межа|
|           |території Ботанічного саду АН України.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|7. Ботанічний сад  |Вул. Тимірязєвська, межа території    |
|           |Ботанічного саду АН України, бул. Дружби |
|           |Народів, прибережна смуга р. Дніпро (вул. |
|           |Баренбойма), смуга залізниці.       |
|---------------------+------------------------------------------|

|8. Чорна гора    |Смуга залізниці, бул. Дружби Народів, вул.|
|           |Товарна, межа ділянки районної лікарні,  |
|           |межа комунально-складської території, вул.|
|           |Салтикова-Щедріна, Військовий проїзд, вул.|
|           |Кіквідзе, межа приватної забудови, вул.  |
|           |Вільшанська, вул. Звіринецька,      |
|           |вул. Тимірязєвська.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|9. Либідська площа  |Бул. Дружби Народів, вул. Академіка    |
|           |Філатова, вул. Саперне поле, вул. Патріса |
|           |Лумумби, вул. Перспективна, межа ділянки |
|           |АТП-5, Тверський тупик, межа ділянки   |
|           |автомотосектору Палацу дітей та юнацтва, |
|           |межа ділянки автобази, вул. Щорса, вул.  |
|           |Предславинська, вул. Патріса Лумумби, вул.|
|           |Анрі Барбюса, вул. Ковпака, вул.     |
|           |Червоноармійська, пл. Либідська, вул.   |
|           |Горького, вул. Панаса Любченка, вул.   |
|           |Боженка, вул. Байкова, русло р. Либідь.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|10. Червоноармійська |Вул. Щорса, вул. Предславинська, вул.   |
|           |Патріса Лумумби, вул. Анрі Барбюса, вул. |
|           |Ковпака, вул. Червоноармійська, пл.    |
|           |Либідська, вул. Горького, вул. Панаса   |
|           |Любченка, вул. Боженка, вул. Байкова,   |
|           |русло р. Либідь, вул. Івана Федорова, вул.|
|           |Горького, вул. Жилянська, вул.      |
|           |Володимирська, вул. Саксаганського, межа |
|           |Національного спортивного комплексу    |
|           |"Олімпійський", пров. Лабораторний,    |
|           |вул. Літня.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|11. Либідська    |Вул. Жилянська, вул. Антоновича, вул.   |
|промзона       |Івана Федорова, русло р. Либідь, вул.   |
|           |Байкова, смуга залізниці, вул. Лінійна,  |
|           |вул. Нововокзальна, межа житлової     |
|           |забудови, вул. Краснодонська, вул. Льва  |
|           |Толстого, вул. Миколи Островського, пров. |
|           |Платонівський, межа ділянки ринку, вул.  |
|           |Петрозаводська, вул. Ползунова, межа   |
|           |території КВРЗ, просп. Повітрофлотський, |
|           |південна смуга залізниці ранжирного    |
|           |парку, межа парку "Супутник", вул.    |
|           |Уманська, бул. Чоколівський, північна   |
|           |смуга залізниці ранжирного парку,     |
|           |просп. Повітрофлотський.         |
|---------------------+------------------------------------------|

|12. Паньківщина   |Вул. Жилянська, пл. Перемоги, бул. Тараса |
|           |Шевченка, вул. Терещенківська, вул. Льва |
|           |Толстого, вул. Тарасівська, вул.     |
|           |Саксаганського, вул. Володимирська.    |
|---------------------+------------------------------------------|
|13. О.Гончара -   |Бул. Тараса Шевченка, вул. Івана Франка, |
|Чапаєва       |вул. Ярославів Вал, вул. Стрілецька, вул. |
|           |Рейтарська, пл. Львівська,        |
|           |вул. Воровського.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|14. Артема - Косіора |Вул. Воровського, пл. Перемоги, вул.   |
|           |Жилянська, вул. Косіора, Глибочицький   |
|           |проїзд, вул. Глибочицька, межа забудови  |
|           |верхньої тераси схилу, Вознесенський   |
|           |узвіз, пл. Львівська.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|15. Глибочицька   |Вул. Глибочицька, межа схилу,       |
|           |Вознесенський узвіз, вул. Нижній Вал, межа|
|           |забудови, вул. Нижньоюрківська, вул. Отто |
|           |Шмідта, вул. Багтовугівська, вул.     |
|           |Половецька, вул. Татарська.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|16. Юрковиця - Фрунзе|Вул. Отто Шмідта, вул. Смірнова-     |
|           |Ласточкіна, по межі забудови вздовж вул. |
|           |Фрунзе та вул. Смірнова-Ласточкіна, пров. |
|           |Цимлянський, вул. Фрунзе, вул. Оленівська,|
|           |вул. Межигірська, вул. Заводська, вул.  |
|           |Фрунзе, вул. Вікентія Хвойки, вул.    |
|           |Дмитрівська, вул. Тульчинська, вул.    |
|           |Новокостянтинівська, просп. Червоних   |
|           |Козаків, вул. Фрунзе, Подільський узвіз, |
|           |межа забудови вздовж вул. Нагірна.    |
|---------------------+------------------------------------------|
|17. Подільська    |Вул. Новокостянтинівська, вул.      |
|промзона -      |Тульчинська, вул. Дмитрівська, вул.    |
|Рибальський острів  |Вікентія Хвойки, вул. Фрунзе, вул.    |
|           |Заводська, вул. Межигірська, вул.     |
|           |Оленівська, вул. Набережно-Лугова, вул.  |
|           |Набережно-Хрещатицька, прибережна смуга  |
|           |гавані і р. Дніпро, смуга залізниці,   |
|           |просп. Червоних Козаків.         |
|---------------------+------------------------------------------|

|18. Промзона     |Смуга залізниці, вул. Фрунзе,       |
|Куренівка      |просп. Червоних Козаків.         |
|---------------------+------------------------------------------|
|19. Татарка     |Подільський узвіз, межа забудови,     |
|           |Смородинський узвіз, межа забудови схилу |
|           |верхньої тераси, межа забудови вздовж вул.|
|           |Багтовутівській, вул. Нагірна, вул. Отто |
|           |Шмідта, вул. Половецька, межа заводу   |
|           |Артема, вул. Татарська, вул. Глибочицька, |
|           |вул. Артема, вул. Мельникова, вул.    |
|           |Пугачова, Врублевський узвіз, межа парку |
|           |"Бабин Яр".                |
|---------------------+------------------------------------------|
|20. Копилів -    |Смуга залізниці, вул. Фрунзе, вул. Олени |
|Петропавлівська   |Теліги, вул. Ольжича, вул. Бакинська, вул.|
|           |Тагільська, межа приватної забудови, межа |
|           |ділянки ГБК "Гірський", проїзд до     |
|           |території тролейбусного депо N 4,     |
|           |вул. Сирецька.              |
|---------------------+------------------------------------------|
|21. Промзона по   |Вул. Сирецька, проїзд до території    |
|вул. Сирецькій    |тролейбусного депо N 4, межа ділянки ГБК |
|           |"Гірський", межа приватної забудови, вул. |
|           |Тагільська, вул. Бакинська, вул.     |
|           |Котовського, смуга залізниці.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|22. Лук'янівка    |Вул. Мельникова, вул. Артема, вул.    |
|           |Косіора, вул. Маршала Рибалка, вул.    |
|           |В.Василевської, межа ділянки боксових   |
|           |гаражів та ВО "Електронприлад", межа   |
|           |території зоопарку, вул. Зоологічна, вул. |
|           |Деггярівська, межа промислової території, |
|           |вул. Сім'ї Хохлових, вул. Якіра.     |
|---------------------+------------------------------------------|
|23. Промзона по   |Вул. Якіра, вул. Сім'ї Хохлових, межа   |
|вул. Сім'ї Хохлових |промислової забудови, вул. Деггярівська, |
|           |вул. Олени Теліги, вул. Дорогожицька, межа|
|           |парку "Бабин Яр" вздовж вул. Оранжерейна, |
|           |межі територій парків "Бабин Яр" і    |
|           |"Кирилівський Гай", Врубелівський узвіз, |
|           |вул. Пугачова, вул. Мельникова.      |
|---------------------+------------------------------------------|

|24. Щусєва - Шамрило |Смуга залізниці, вул. Котовського, вул.  |
|           |Академіка Грекова, вул. Ольжича, вул.   |
|           |Олени Теліги, вул. Деггярівська, вул.   |
|           |Кузьминська, вул. Танкова.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|25. Шолуденко -   |Вул. Зоологічна, межа території зоопарку, |
|В.Василевської    |межа ділянки боксових гаражів та ВО    |
|           |"Електронприлад", вул. В.Василевської,  |
|           |вул. Маршала Рибалка, вул. Косіора, просп.|
|           |Повітрофлотський, вул. Боршагівська, пров.|
|           |Політехнічний, просп. Перемоги.      |
|---------------------+------------------------------------------|
|26. Шулявка - Е.Потьє|Просп. Перемоги, межа території парку   |
|           |"Нивки", вул. Лагерна, вул. Деггярівська, |
|           |вул. Зоологічна.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|27. Парк "Нивки"   |Смуга залізниці, вул. Танкова, вул.    |
|           |Кузьминська, вул. Лагерна, межа території |
|           |парку "Нивки", вул. Миколи Василенко,   |
|           |вул. Козилецька.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|28. Національний   |Просп. Перемоги, пров. Політехнічний, вул.|
|технічний університет|Боршагівська, смуга залізниці, вул.    |
|           |Боршагівська, межа забудови,       |
|           |вул. Індустріальна.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|29. Промзона Грушки -|Просп. Перемоги, вул. Індустріальна, вул. |
|Гарматна       |Виборзька, вул. Гарматна, бул. Івана   |
|           |Лепсе, вул. Миколи Василенка.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|30. Промзона     |Смуга залізниці, вул. Козилецька, вул.  |
|Козелецька - Радищева|Миколи Василенка, бул. Івана Лепсе,    |
|           |вул. Академіка Каблукова.         |
|---------------------+------------------------------------------|
|31. Відрадний -   |Просп. Космонавта Комарова, смуга     |
|просп. Комарова   |залізниці, вул. Академіка Каблукова, бул. |
|           |Івана Лепсе, вул. Гарматна, вул.     |
|           |Виборзька, вул. Індустріальна, вул.    |
|           |Боршагівська, смуга залізниці, вул.    |
|           |Індустріальна, вул. Польова, вул.     |
|           |Землячки, вул. Комбайнерів, вул.     |
|           |Ніжинська, просп. Відрадний, вул. Михайла |
|           |Донця, вул. Героїв Севастополя, вул.   |
|           |Академіка Стражеска, бул. Івана Лепсе.  |
|---------------------+------------------------------------------|

|32. Караваєві Дачі  |Просп. Відрадний, вул. Ніжинська, вул.  |
|           |Комбайнерів, вул. Землячки, вул. Польова, |
|           |вул. Індустріальна, смуга залізниці, вул. |
|           |Новопольова, вул. Шепелєва.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|33. Білецького -   |Просп. Відрадний, вул. Михайла Донця, вул.|
|Донця        |Героїв Севастополя, вул. Академіка    |
|           |Стражеска, бул. Івана Лепсе, вул.     |
|           |Качанова, межа житлової забудови.     |
|---------------------+------------------------------------------|
|34. Петрівка -    |Смуга залізниці, прибережна смуга     |
|о. Опечень      |р. Дніпро, просп. Червоних Козаків, просп.|
|           |Героїв Сталінграда, вул. Приозерна,    |
|           |прибережна смуга озера Йорданське, просп. |
|           |Оболонський, вул. Маршала Малиновського, |
|           |вул. Маршала Тимошенка.          |
|---------------------+------------------------------------------|
|35. Оболонь південна |Вул. Приозерна, прибережна смуга озера  |
|           |Йорданське, просп. Оболонський, вул.   |
|           |Маршала Малиновського, вул. Маршала    |
|           |Тимошенка, вул. Героїв Сталінграда, вул. |
|           |Прирічна, межа території парку "Оболонь", |
|           |південна межа забудови мікрорайону N 3-а, |
|           |просп. Героїв Сталінграда.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|36. Парк "Оболонь"  |Просп. Червоних Козаків, просп. Героїв  |
|           |Сталінграда, південна межа забудови    |
|           |мікрорайону N 3-а, межа території парку  |
|           |"Оболонь", вул. Прирічна, північна межа  |
|           |території парку "Оболонь", прибережна   |
|           |смуга р. Дніпро.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|37. Оболонь північна |Просп. Маршала Тимошенка, вул.      |
|           |Богатирська, вул. Озерна, просп.     |
|           |Оболонський, південна межа коридору    |
|           |газопроводу, вул. Прирічна, пл. Чілі.   |
|---------------------+------------------------------------------|
|38. Промзона по   |Смуга залізниці, південна межа коридору  |
|вул. Богатирській  |газопроводу, просп. Оболонський, вул.   |
|           |Озерна, вул. Богатирська.         |
|---------------------+------------------------------------------|

|39. Промзона     |Смуга залізниці на півдні та сході зони, |
|Автозаводська -   |південна межа газопроводу та комунальної |
|Дегтяренка      |території, вул. Михайла Майорова, вул.  |
|           |Полярна, межа комунальної території та  |
|           |вул. Коноплянська, вул. Полупанова, вул. |
|           |Бережанська, вул. Полярна,        |
|           |вул. Автозаводська.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|40. Пріорка - Вітряні|Вул. Полярна, вул. Автозаводська, межа  |
|Гори         |залізниці, вул. Вишгородська, вул.    |
|           |Мостицька, вул. Наталії Ужвій, просп.   |
|           |Свободи, вул. Світлицького, вул.     |
|           |Червонопільська, вул. Западинська,    |
|           |вул. Вишгородська.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|41. Виноградар    |Вул. Наталії Ужвій, просп. Свободи, вул. |
|           |Світлицького, пров. Межовий, вул.     |
|           |Канівська, вул. Муси Джаліля, просп.   |
|           |Свободи, просп. Радянської України, межа |
|           |мікрорайону Синьоозерний, вул.      |
|           |Газопровідна, просп. Правди, межа     |
|           |території радгоспу "Пуща-Водиця", межа  |
|           |мікрорайону Мостицький, пров. Квітневий, |
|           |вул. Новомостицька.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|42. Шевченко - Дача |Просп. Свободи, вул. Муси Джаліля, вул.  |
|Кульженка      |Канівська, пров. Межовий, вул.      |
|           |Світлицького, вул. Червонопільська, вул. |
|           |Западинська, вул. Вишгородська, вул.   |
|           |Пуща-Водицька, пул. Ростовська,      |
|           |вул. Косенка.               |
|---------------------+------------------------------------------|
|43. Мінська -    |Просп. Мінський, вул. Юрія Кондратюка,  |
|Майорова       |вул. Михайла Майорова, вул. Полярна, межа |
|           |комунальної території та вул.       |
|           |Коноплянська, вул. Полупанова, вул.    |
|           |Бережанська, вул. Полярна, пл. Тараса   |
|           |Шевченка.                 |
|---------------------+------------------------------------------|

|44. Зона відпочинку |Просп. Мінський, вул. Юрія Кондратюка,  |
|"Берізка"      |межа комунальної території та газового  |
|           |коридору, межа залізниці, межа території |
|           |будинку відпочинку Кабміна.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|45. Урочище Оболонь |Південна межа коридору газопроводу, смуга |
|           |залізниці, південна межа садового     |
|           |товариства в ур. "Оболонь", межа міста.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|46. Сади "Оболонь"  |Південна межа садового товариства в    |
|           |ур. "Оболонь", прибережна смуга р. Дніпро,|
|           |межа території ДВС, смуга водопроводу,  |
|           |межа хут. Редьки, прибережна смуга    |
|           |о. Редьки, смуга залізниці.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|47. ДВС       |Межа ділянки ДВС.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|48. Селище ДВС    |Межа території сел. ДВС.         |
|---------------------+------------------------------------------|
|49. Хутір Микільський|Межа території хут. Микільський.     |
|---------------------+------------------------------------------|
|50. Межигірське та  |Межа мікрорайону Синьоозерний, просп.   |
|Пуща-Водицьке    |Радянської України, вул. Косенка. вул.  |
|лісництво      |Ростовська, вул. Пуща-Водицька, просп.  |
|           |Мінський, межа території будинку     |
|           |відпочинку Кабміна, прибережна смуга   |
|           |о. Редьки, межа хут. Редьки, смуга    |
|           |водопроводу, межа ділянки ДВС, межа міста,|
|           |межа курорту "Пуща-Водиця", межа     |
|           |Подільського і Шевченківського районів.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|51. Курорт      |Межа курорту "Пуща-Водиця", межа міста,  |
|"Пуша-Водиця" (східна|межа селища Пуща-Водиця, вул. Міська,   |
|частина)       |ділянка Кільцевої Дороги (напрямок -   |
|           |Гостомельське шосе).           |
|---------------------+------------------------------------------|
|52. Пуща-Водиця   |Межа селища Пуща-Водиця.         |
|---------------------+------------------------------------------|
|53. Курорт      |Гостомельське шосе, межа міста, межа   |
|"Пуща-Водиця"    |селища Пуща-Водиця, вул. Міська.     |
|(західна частина)  |                     |
|---------------------+------------------------------------------|

|54. Замковецька   |Смуга залізниці, вул. Вишгородська, вул. |
|           |Мостицька, вул. Брестська, межа забудови |
|           |приватного сектору, межа Шевченківського і|
|           |Подільського районів, межа житлового   |
|           |кварталу радгоспу "Пуща-Водиця", вул.   |
|           |Межова, вул. Білицька, межа парку     |
|           |"Сирецька роща".             |
|---------------------+------------------------------------------|
|55. Радгосп     |Вул. Межова, межа житлового кварталу   |
|"Пуща-Водиця"    |радгоспу "Пуща-Водиця", межа       |
|           |Шевченківського і Подільського районів,  |
|           |просп. Правди, вул. Газопровідна, межа  |
|           |міського кладовища, межа забудови, вул.  |
|           |Сирецька, вул. Межова, межа житлового   |
|           |кварталу радгоспу "Пуща-Водиця", межа   |
|           |забудови приватного сектору, вул.     |
|           |Брестська, вул. Новомостицька, пров.   |
|           |Квітневий, межа мікрорайону "Мостицький". |
|---------------------+------------------------------------------|
|56. Київське     |Межа міста, Гостомельське шосе, межа   |
|лісництво      |Подільського і Шевченківського районів,  |
|           |вул. Газопровідна, вул. Синьоозерна, вул. |
|           |Берковецька, межа хут. Берковець, межа  |
|           |ділянки радгоспу "Декоративне       |
|           |садівництво", межа смт Коцюбинське, смуга |
|           |залізниці.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|57. Сирецький Гай  |Смуга залізниці, межа парку "Сирецька   |
|           |роща", вул. Білицька, межа заводу     |
|           |"Кристал", межа ділянки оранжерейного   |
|           |комбінату, вул. Стеценко, вул.      |
|           |Саратовська, межа території парку "Дубки",|
|           |межа кварталу житлової забудови.     |
|---------------------+------------------------------------------|
|58. Гречка - Сирецька|Межа ділянки оранжерейного комбінату, межа|
|           |заводу "Кристал", вул. Сирецька, межа   |
|           |радгоспу "Пуща-Водиця", межа ділянки   |
|           |міського кладовища, вул. Сирецько-Садова, |
|           |вул. Маршала Гречка, вул. Стеценка.    |
|---------------------+------------------------------------------|

|59. Берковець -   |Вул. Синьоозерна, вул. Газопровідна, межа |
|Стеценка       |міського кладовища, вул. Сирецько-Садова, |
|           |вул. Маршала Гречка, вул. Стеценка, межа |
|           |території житлової забудови, межа     |
|           |території заводу "Авіант", межа садово-  |
|           |дачних ділянок, межа території ГБК, просп.|
|           |Академіка Палладіна.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|60. Біличанський ліс |Вул. Малинська, межа території заводу   |
|- хут. Берковець   |"Авіант", межа території ГБК, вул.    |
|           |Академіка Палладіна, вул. Берковецька,  |
|           |межа хут. Берковець, межа ділянки радгоспу|
|           |"Декоративне садівництво", межа смт    |
|           |Коцюбинське, смуга залізниці.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|61. Дехтярі -    |Смуга залізниці, межа житлової забудови, |
|Бауманська      |межа ділянки парку "Дубки", вул.     |
|           |Саратовська, вул. Бауманська, вул.    |
|           |Уссурійська, вул. Цюрупинська, вул.    |
|           |Бабушкіна, межа парку "Нивки".      |
|---------------------+------------------------------------------|
|62. Нивки - Туполєва |Вул. Бабушкіна, вул. Цюрупинська,     |
|           |вул. Уссурійська, вул. Бауманська, вул.  |
|           |Саратовська, вул. Стеценка, межа житлової |
|           |забудови, межа території ГБК, вул.    |
|           |Академіка Туполєва, вул. Салютна, межа  |
|           |території Київської овочевої фабрики, вул.|
|           |Академіка Туполєва, вул. Чистяківська,  |
|           |пров. Кулібіна, вул. Кулібіна, межа    |
|           |території ВО "Станків і автоматів", вул. |
|           |Омел'яна Горбачова, просп. Перемоги, смуга|
|           |залізниці, алея парку "Нивки".      |
|---------------------+------------------------------------------|
|63. Завод "Авіант"  |Просп. Перемоги, смуга залізниці, вул.  |
|           |Малинська, межа території заводу "Авіант",|
|           |межа території ГБК і території заводу   |
|           |"Авіант", просп. Академіка Туполєва, вул. |
|           |Салютна, межа території Київської овочевої|
|           |фабрики, вул. Академіка Туполєва.     |
|---------------------+------------------------------------------|

|64. Галагани     |Просп. Перемоги, вул. Чистяківська,    |
|           |провулок Кулібіна, вул. Кулібіна, межа  |
|           |території ВО "Станків та автоматів", вул. |
|           |Омел'яна Горбачова, просп. Перемоги, смуга|
|           |залізниці.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|65. Академмістечко  |Просп. Академіка Палладіна, вул. Генерала |
|           |Наумова, вул. Службова, вул. Григорія   |
|           |Онискевича, вул. Анатолія Пантелькіна,  |
|           |вул. Хмельницька, вул. Генерала Вітрука, |
|           |вул. Василя Алексухіна, бул. Академіка  |
|           |Вернадського.               |
|---------------------+------------------------------------------|
|66. Святошин     |Кільцева Дорога, просп. Академіка     |
|           |Палладіна, бул. Академіка Вернадського,  |
|           |вул. Василя Алексухіна, вул. Генерала   |
|           |Вітрука, вул. Хмельницька, вул. Анатолія |
|           |Пантелькіна, вул. Григорія Онискевича,  |
|           |вул. Службова, пл. Героїв Бреста, вул.  |
|           |Святошинська, межа житлової забудови,   |
|           |південна межа лікарень.          |
|---------------------+------------------------------------------|
|67. Біличі      |Кільцева Дорога, південна межа житлової  |
|           |забудови і південна межа лікарні, вул.  |
|           |Шепетівська, берегова смуга озера та межа |
|           |житлової забудови, просп. Перемоги, вул. |
|           |Миколи Ушакова, вул. Командарма Уборевича,|
|           |вул. Чорнобильська, вул. Осіння, межа   |
|           |приватної забудови, вул. Жовтнева,    |
|           |просп. Академіка Палладіна.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|68. Ново-Біличі   |Вул. Миколи Ушакова, вул. Командарма   |
|           |Уборевича, вул. Чорнобильська, вул.    |
|           |Осіння, межа приватної забудови, вул.   |
|           |Жовтнева, просп. Ак.Палладіна, вул.    |
|           |Генерала Наумова, вул. Робітнича, вул.  |
|           |Олевська, вул. Підлісна, вул. Генерала  |
|           |Наумова, межа лісового масиву, вул.    |
|           |Генерала Наумова, вул. Обухівська, межа  |
|           |лісового масиву, прибережна смуга озера, |
|           |просп. Перемоги.             |
|---------------------+------------------------------------------|

|69. Святошинське   |Межа міста Києва, смуга залізниці, межа  |
|лісництво (північна |смт Коцюбинське, смуга залізниці, вул.  |
|частина)       |Олевська, вул. Підлісна, вул. Генерала  |
|           |Наумова, межа лісового масиву, вул.    |
|           |Генерала Наумова, вул. Обухівська, межа  |
|           |забудови, прибережна смуга озер басейну  |
|           |р. Нивки.                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|70. Святошинське   |Межа міста Києва, прибережна смуга озер  |
|лісництво (південна |басейну р. Нивки, прибережна смуга озера, |
|частина)       |просп. Перемоги, прибережна смуга озера та|
|           |межа житлової забудови.          |
|---------------------+------------------------------------------|
|71. Санаторій    |Межа ділянки санаторію "Перемога".    |
|"Перемога"      |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|72. Сади       |Межа ділянки садового товариства     |
|"Зв'язківець"    |"Зв'язківець", межа ділянки центру    |
|           |електромагнітної сумісності        |
|           |радіоелектронних засобів.         |
|---------------------+------------------------------------------|
|73. Катеринівка   |Межа території селища Катеринівка.    |
|---------------------+------------------------------------------|
|74. Урочище Совки  |Кільцева Дорога, межа міста Києва, межа  |
|           |житлової забудови та лікарні, вул. Федора |
|           |Кричевського, південна межа лікарень, межа|
|           |житлової забудови, вул. Святошинська, пл. |
|           |Героїв Бресту, смуга залізниці, вул.   |
|           |Жмеринська, вул. Бетховена,        |
|           |вул. Мельниченка.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|75. Жмеринська -   |Кільцева Дорога, вул. Мельниченка, вул.  |
|Я.Коласа       |Бетховена, вул. Жмеринська, вул. Героїв  |
|           |Космосу, вул. Комісара Рикова, вул. Гната |
|           |Юри, вул. Якуба Колоса, бул. Ромена    |
|           |Роллана, вул. Жмеринська.         |
|---------------------+------------------------------------------|
|76. Перемога - Героїв|Вул. Героїв Космосу, вул. Жмеринська,   |
|Космосу       |смуга східної залізниці, просп. 50-річчя |
|           |Жовтня.                  |
|---------------------+------------------------------------------|

|77. Микільська    |Вул. Жмеринська, бул. Ромена Роллана, вул.|
|Борщагівка      |Якуба Колоса, вул. Гната Юри, вул.    |
|           |Комісара Рикова, вул. Героїв Космосу, вул.|
|           |50-річчя Жовтня, вул. Сім'ї Сосніних (з  |
|           |зеленою смугою), вул. Сім'ї Сосніних (без |
|           |зеленої смуги, вул. Зодчих, Кільцева   |
|           |Дорога.                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|78. Південна     |Кільцева Дорога, вул. Зодчих, вул. Сім'ї |
|Боршагівка      |Сосніних (без зеленої смуги), просп.   |
|           |Академіка Корольова, вул. Симиренка, вул. |
|           |Якова Кочури, вул. Трублаїні.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|79. Боршагівська   |Вул. Трублаїні, вул. Якова Кочури, вул.  |
|промзона       |Симиренка, просп. Академіка Корольова,  |
|           |вул. Сім'ї Сосніних (без зеленої смуги), |
|           |просп. 50-річчя Жовтня, просп. Космонавта |
|           |Комарова, бул. Івана Лепсе, вул. Качалова,|
|           |межа комунально-складської території,   |
|           |просп. Відрадний, вул. Миколи Шепелєва,  |
|           |вул. Новопольова, продовження вул.    |
|           |Пост-Волинської, межа комунально-     |
|           |складської території та смуга залізниці, |
|           |Кільцева Дорога.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|80. Бабин Яр     |Вул. Дорогожицька, вул. Олени Теліги, вул.|
|           |Фрунзе, Врубелівський узвіз, межа     |
|           |територій парків "Кирилівський Гай" і   |
|           |"Бабин Яр".                |
|---------------------+------------------------------------------|
|81. Першотравневий  |Бул. Чоколівський, вул. Уманська, смуга  |
|           |залізниці, просп. Повітрофлотський, вул. |
|           |Авіаконструктора Антонова.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|82. Солом'янка    |Пл. Солом'янська. вул. Солом'янська, вул. |
|           |Механізаторів, вул. Кудряшова, межа    |
|           |житлової забудови, вул. Краснодонська, пл.|
|           |М.Кривоноса, вул. Островського, пров.   |
|           |Платонівський, межа ділянки ринку, вул.  |
|           |Петрозаводська, вул. Ползунова, межа   |
|           |території КВРЗ, просп. Повітрофлотський. |
|---------------------+------------------------------------------|

|83. Чоколівка -   |Смуга залізниці, бул. Чоколівський, вул. |
|Клименка       |Авіаконструктора Антонова, просп.     |
|           |Повітрофлотський, пл. Солом янська, вул. |
|           |Солом'янська, вул. Андрія Головка, просп. |
|           |Червонозоряний, пл. Севастопольська,   |
|           |просп. Повітрофлотський, вул. Михайла   |
|           |Мишина, вул. Молодогвардійська, вул.   |
|           |Смілянська, вул. Волинська,        |
|           |вул. Фастівська.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|84. Батиєва гора   |Вул. Льва Толстого, вул. Краснодонська,  |
|           |межа житлової забудови, вул. Кудряшова,  |
|           |вул. Механізаторів, вул. Солом'янська,  |
|           |межа житлової забудови, вул. Протасів Яр, |
|           |смуга залізниці, вул. Лінійна, вул.    |
|           |Нововокзальна, межа житлової забудови.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|85. Байкова гора   |Вул. Протасів Яр, межа забудови, вул.   |
|           |Солом'янська, вул. Божків Яр, межа    |
|           |Байкового кладовища, межа житлової    |
|           |приватної забудови, вул. Байкова, межа  |
|           |Байкового кладовища, вул. Кіровоградська, |
|           |смуга залізниці.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|86. Олександрівська |Вул. Андрія Головка, вул. Солом'янська,  |
|Слобідка       |вул. Божків Яр, межа ділянки Байкового  |
|           |кладовища, межа житлової приватної    |
|           |забудови, вул. Байкова, межа ділянки   |
|           |Байкового кладовища, вул. Кіровоградська, |
|           |межа приватної забудови і межа забудови  |
|           |житлових кварталів Олександрівської    |
|           |Слобідки, вул. Корсунь-Шевченківська,   |
|           |просп. Червонозоряний.          |
|---------------------+------------------------------------------|
|87. Кадетський Гай  |Просп. Повітрофлотський, пл.       |
|           |Севастопольська, просп. Червонозоряний,  |
|           |вул. Корсунь-Шевченківська, межа ГБК-вів |
|           |"Космос", "Севастопольський" та ін., межа |
|           |забудови житлового кварталу, вул.     |
|           |Кадетський Гай, вул. Пулюя, вул. Ернста, |
|           |вул. Народного Ополчення, вул. Вінницька. |
|---------------------+------------------------------------------|

|88. Волинська    |Смуга залізниці, вул. Фастівська, вул.  |
|промзона       |Волинська, вул. Смілянська, вул.     |
|           |Молодогвардійська, вул. Миколи Мишина,  |
|           |просп. Повітрофлотський, західна межа   |
|           |території аеропорту "Київ", продовження  |
|           |вул. Шевченка.              |
|---------------------+------------------------------------------|
|89. Промзона по   |Північна та східна межа території     |
|вул. Народного    |аеропорту "Київ", продовження вул.    |
|Ополчення      |Каменярів, межа території автобази N 1,  |
|           |межа ділянки приватної забудови "Совки", |
|           |вул. Колоскова, південна межа ділянки   |
|           |приватної забудови та жилих кварталів   |
|           |Олександрівської Слобідки, вул.      |
|           |Олексіївська, межа ГБК "Космос",     |
|           |"Севастопольський" та ін., межа забудови |
|           |житлового кварталу, вул. Кадетський Гай, |
|           |вул. Пулюя, вул. Ернста, вул. Народного  |
|           |Ополчення, вул. Вінницька, просп.    |
|           |Повітрофлотський, вул. Медова.      |
|---------------------+------------------------------------------|
|90. Аеропорт "Київ" |Вул. Медова та межа території аеропорту  |
|           |"Київ", продовження вул. Шевченка, смуга |
|           |залізниці, русло р. Нивки, вул. Шевченка. |
|---------------------+------------------------------------------|
|91. Ширма-Совки   |Просп. Червонозоряний, вул. Деміївська,  |
|           |вул. Водогінна, вул. Козацька, вул.    |
|           |Широка, вул. Гвардійська, межа приватної |
|           |забудови, вул. Маршала Гонорова, пров.  |
|           |Краматорський, межа склону та промислової |
|           |території, вул. Сумська, вул. Кайсарова, |
|           |вул. Охтирська, межа приватної забудови, |
|           |вул. Сигнальна, межа приватної забудови  |
|           |(Совки), вул. Колоскова, вул. Крутогірна, |
|           |вул. Кіровоградська.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|92. Промзона по   |Вул. Кіровоградська, смуга залізниці,   |
|вул. Кіровоградська -|бульв. Дружби Народів,          |
|Ізюмська       |просп. Червонозоряний.          |
|---------------------+------------------------------------------|

|93. Селище Жуляни  |Межа міста, смуга залізниці, русло    |
|           |р. Нивки, вул. Шевченка, південна межа  |
|           |аеропорту "Київ", межа території автобази |
|           |N 1, межа території механічного заводу,  |
|           |межа складської території КВО, вул.    |
|           |Ломоносова, межа біологічної станції   |
|           |Держуніверситету, вул. Московська     |
|           |(с. Жуляни), вул. Юрія Смолича, вул.   |
|           |Крейсера "Аврора", Кільцева Дорога.    |
|---------------------+------------------------------------------|
|94. Промзона по   |Вул. Васильківська, вул. Онуфрія Трутенка,|
|вул. Козацька    |межа території механічного заводу, межа  |
|           |території автобази N 1, межа ділянки   |
|           |приватної забудови (Совки), вул.     |
|           |Охтирська, вул. Кайсарова, вул. Сумська, |
|           |межа комунальної території, вул. Говорова,|
|           |вул. Широка, вул. Козацька, вул. Андрія  |
|           |Бубнова.                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|95. Деміївка     |Вул. Андрія Бубнова, вул. Козацька, вул. |
|           |Водогінна, вул. Деміївська, просп.    |
|           |Червонозоряний, пл. Московська, бульв.  |
|           |Дружби Народів, просп. Науки, вул.    |
|           |Голосіївська, вул. Васильківська.     |
|---------------------+------------------------------------------|
|96. Промзона по   |Просп. Науки, бульв. Дружби Народів, смуга|
|вул. Саперно-    |залізниці, русло р. Либідь, вул. Саперно- |
|Слобідська      |Слобідська.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|97. Саперно-     |Вул. Саперно-Слобідська, русло р. Либідь, |
|Слобідська - Добрий |смуга залізниці, межа ділянки насосної  |
|шлях         |станції "Мишоловка", межа ділянки     |
|           |підприємства очистки (зливна станція N 1),|
|           |вул. Лисогірська, вул. Блакитного, вул.  |
|           |Максима Рильського, вул. Голосіївська.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|98. Мишоловка -   |Вул. Блакитного, вул. Лисогірська, межа  |
|Багринова гора    |ділянок підприємства очистки та насосної |
|           |станції "Мишоловка", смуга залізниці, межа|
|           |житлової забудови, північна прибережна  |
|           |смуга Китаївських ставків, вул.      |
|           |Китаївська, вул. Степана Дуки, межа    |
|           |забудови, вул. Ягідна, вул. Оксани    |
|           |Петрусенко, межа забудови приватного   |
|           |сектору, пров. Хутірський, вул. Армійська,|
|           |межа території забудови та Голосіївського |
|           |лісу.                   |
|---------------------+------------------------------------------|

|99. Голосіїв - Героїв|Вул. Максима Рильського, вул. Блакитного, |
|Оборони       |межа Голосіївського лісу та територій   |
|           |забудови, русло Голосіївського струмка,  |
|           |вул. Генерала Родимцева, берегова смуга  |
|           |о. Дідоровка, межа території Голосівського|
|           |лісу, вул. Полковника Потєхіна, межа   |
|           |території національного центру виставок і |
|           |ярмарків, просп. 40-річчя Жовтня, вул.  |
|           |Васильківська, пл. Голосіївська.     |
|---------------------+------------------------------------------|
|100. Університетське |Вул. Васильківська, пл. Амурська, вул.  |
|містечко       |Онуфрія Трутенка, межа складської     |
|           |території КВО, вул. Ломоносова, межа   |
|           |території університетського містечка.   |
|---------------------+------------------------------------------|
|101. Теремки-2    |Кільцева Дорога, вул. Крейсера "Аврора", |
|           |вул. Юрія Смолича, межа ділянки      |
|           |біологічної станції Держуніверситету, вул.|
|           |Академіка Костичева, прибережна смуга   |
|           |озера, вул, Василя Касіяна.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|102. КСП "Теремки"  |Межа м. Києва, вул. Теремківська, межа  |
|           |ділянки декоративного розсадника     |
|           |"Теремки", Кільцева Дорога.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|103. Теремки-1    |Кільцева Дорога, вул. Академіка      |
|           |Заболотного, межа багатоповерхової    |
|           |житлової забудови, просп. Академіка    |
|           |Глушкова, межа міста, вул. Теремківська, |
|           |межа ділянки декоративного розсадника   |
|           |"Теремки".                |
|---------------------+------------------------------------------|
|104. Урочище Теремки |Просп. Академіка Глушкова, межа житлової |
|           |забудови, межа міста.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|105. НВЦ - Іподром  |Вул. Василя Касіяна, прибережна смуга   |
|           |озера, вул. Академіка Костичева, вул.   |
|           |Ломоносова, межа території        |
|           |університетського містечка, вул.     |
|           |Васильківська, просп. 40-річчя Жовтня,  |
|           |межа території Національного центру    |
|           |виставок і ярмарків, вул. Академіка    |
|           |Заболотного, Кільцева Дорога.       |
|---------------------+------------------------------------------|

|106. Голосіївський  |Вул. Академіка Заболотного, межа території|
|ліс - Музей     |Національного центру виставок і ярмарків, |
|архітектури та побуту|межа лісового масиву Голосіївського лісу, |
|           |прибережна смуга озера Дідоровка, вул.  |
|           |Генерала Родимцева, русло Голосіївського |
|           |струмка, південна прибережна смуга    |
|           |Голосіївських озер, межа забудови     |
|           |приватного сектора, вул. Оксани      |
|           |Петрусенко, вул. Ягідна, межа забудови,  |
|           |вул. Степана Дуки, вул. Китаївська,    |
|           |північна прибережна смуга Китаївських   |
|           |ставків, смуга залізниці, вул.      |
|           |Червонопрапорна, східна межа забудови села|
|           |Пирогів, південна межа музею народної   |
|           |архітектури та побуту, межа масиву    |
|           |Голосіївського лісу.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|107. Феофанія    |Східна межа ур. Феофанія і земель радгоспу|
|           |"Хотівський", межа радгоспу Хотівський", |
|           |вул. Академіка Заболотного, межа житлової |
|           |забудови мікрорайону "Теремки-1", межа  |
|           |міста.                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|108. Урочище Серяково|Східна межа ур. Феофанія і земель радгоспу|
|           |"Хотівський", вул. Заболотного, межа   |
|           |масиву Голосіївського лісу, південна межа |
|           |музею народної архітектури та побуту,   |
|           |південна та західна межа сел. Пирогів,  |
|           |вул. Заболотного, межа забудови, вул.   |
|           |Червонопрапорна, Дніпропетровське шосе,  |
|           |межа ур. Церковщина, Дніпропетровське   |
|           |шосе, межа міста.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|109. Урочище     |Межа ур. Церковщина, Дніпропетровське   |
|Церковщина      |шосе.                   |
|---------------------+------------------------------------------|
|110. Теличка     |Смуга залізниці, прибережна смуга     |
|           |р. Дніпро, прибережна смуга Галерної   |
|           |затоки, межа ділянки риборозсаднику,   |
|           |проїзд вздовж водовідводного каналу, межа |
|           |ділянки парку Покол, Столичне шосе, смуга |
|           |залізниці.                |
|---------------------+------------------------------------------|

|111. Покол -     |Столичне шосе, межа ділянки парку Покол, |
|о. Галерний     |східний проїзд вздовж водовідводного   |
|           |каналу, прибережна смуга о. Галерний,   |
|           |дамба через затоку Миколайчик, межа    |
|           |приватної забудови кварталу Корчувате,  |
|           |просп. Науки, смуга залізниці.      |
|---------------------+------------------------------------------|
|112. Корчувате    |Столичне шосе, північна межа приватної  |
|           |забудови кварталу Корчувате, прибережна  |
|           |смуга Галерної затоки, прибережна смуга  |
|           |о. Коник, межа комунальної території, вул.|
|           |Новопирогівська, межа приватної забудови, |
|           |вул. Охотська.              |
|---------------------+------------------------------------------|
|113. Пирогів -    |Столичне шосе, просп. Науки, вул.     |
|Чапаєвка       |Червонопрапорна, межа забудови сел.    |
|           |Пирогів, вул. Академіка Заболотного,   |
|           |західна межа забудови сел. Чапаєвка, вул. |
|           |Червонопрапорна, вул. Любомирська,    |
|           |південна межа забудови сел. Чапаєвка, вул.|
|           |Лісоводна, межа забудови, Столичне шосе, |
|           |вул. Ліснича, східна межа забудови сел.  |
|           |Чапаєвка, прибережна смуга р. Віта,    |
|           |прибережна смуга о. Коник, межа      |
|           |комунальної території, вул.        |
|           |Новопирогівська, межа приватної забудови, |
|           |вул. Охотська.              |
|---------------------+------------------------------------------|
|114. Конча-Заспівське|Дніпропетровське шосе, вул. Любомирська, |
|та Дачне лісництва  |південна межа забудови сел. Чапаєвка, вул.|
|           |Лісоводна, межа забудови, Столичне шосе, |
|           |вул. Ліснича, проїзд до р. Віта,     |
|           |прибережна смуга р. Віта, прибережна смуга|
|           |протоки р. Дніпро, межа міста Києва,   |
|           |західна прибережна смуга о. Конча, межа  |
|           |Конча-Заспівського лісництва, межа    |
|           |забудови сел. Конча-Заспа, Столичне шосе, |
|           |межа міста Києва, межа Конча-Заспівського |
|           |лісництва, західна межа забудови хут.   |
|           |Мриги, лісова дорога хут. Мриги - сел.  |
|           |Лісники, Дніпропетровське шосе.      |
|---------------------+------------------------------------------|
|115. Курорт     |Столичне шосе, межа забудови сел. Конча- |
|"Конча-Заспа"    |Заспа, межа Конча-Заспівського лісництва, |
|           |західна прибережна смуга о. Конча,    |
|           |прибережна смуга протоки р. Дніпро, межа |
|           |міста Києва.               |
|---------------------+------------------------------------------|
|116. Урочище Лісники |Межа міста Києва, лісна дорога хут. Мриги |
|- сел. Мриги     |- сел. Лісники, західна межа забудови хут.|
|           |Мриги, межа Конча-Заспівського лісництва. |
|---------------------+------------------------------------------|

|117. Парк Дружби   |Московський міст, акваторія р. Дніпро,  |
|Народів - урочище  |межа міста Києва, прибережна смуга протоки|
|Муромець       |Чорторий.                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|118. Урочище     |Акваторія р. Десенка.           |
|Лопуховате      |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|119. Парк "Троєшина" |Межа садових ділянок "Воскресенські сади",|
|           |вул. Вершигори, вул. Оноре де Бальзака,  |
|           |вул К.Маркса, західна межа забудови села |
|           |Троєщина, проїзд до берега р. Десенка,  |
|           |прибережна смуга р. Десенка.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|120. Селище Троєщина |Проїзд до берега р. Десенка, межа міста, |
|           |дорога на сел. Погреби, межа намиву, вул. |
|           |Радунська, вул. Теодора Драйзера, вул.  |
|           |Оноре де Бальзака, вул. К.Маркса, межа  |
|           |забудови села Троєщина.          |
|---------------------+------------------------------------------|
|121. Ватутіна -   |Вул. Оноре де Бальзака, вул. Каштанова,  |
|Райдужний      |просп. Володимира Маяковського, вул.   |
|           |Теодора Драйзера, просп. Генерала     |
|           |Ватутіна, вул. Петра Вершигори, вул.   |
|           |Райдужна, південна межа забудови     |
|           |Райдужного масиву, вул. Петра Вершигори, |
|           |межа ділянки автостоянки.         |
|---------------------+------------------------------------------|
|122.Вигурівщина -  |Вул. Оноре де Бальзака, вул. Олександра  |
|Троєщина південна  |Сабурова, вул. Миколи Закревського, вул. |
|           |Теодора Драйзера, просп. Володимира    |
|           |Маяковського, вул. Каштанова.       |
|---------------------+------------------------------------------|
|123.Вигурівшина -  |Вул. Олександра Сабурова, вул. Оноре де  |
|Троєшина північна  |Бальзака, вул. Теодора Драйзера, вул.   |
|           |Радунська, вул. Милославська, вул. Миколи |
|           |Закревського.               |
|---------------------+------------------------------------------|
|124. Комунальна зона |Вул. Миколи Закревського, вул. Олександра |
|Троєщина       |Сабурова, вул. Крайня, межі території   |
|           |Лісового кладовища, вул. Крайня, вул.   |
|           |Братиславська, вул.Теодора Драйзера.   |
|---------------------+------------------------------------------|

|125. Урочище Куричів |Межа території Лісового кладовища, вул.  |
|           |Крайня, північна межа о. Алмазне, проїзд |
|           |до перетину з вул. Пухівською, вул.    |
|           |Пухівська, межа території ТЕЦ-6, просіка |
|           |лісових кварталів: 22, 21, 30, 29     |
|           |Білодібровного лісництва, межа масиву   |
|           |Білодібровного лісництва, прибережна смуга|
|           |о. Алмазне.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|126. Промзона    |Вул. Олександра Сабурова, вул. Крайня,  |
|Троєшина       |прибережна смуга о. Алмазне, проїзд до  |
|           |перетину з вул. Пухівською, вул.     |
|           |Пухівська, межа міста Києва, дорога на  |
|           |сел. Погреби, межа намиву, вул.      |
|           |Милославська, вул. Миколи Закревського.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|127. ТЕЦ-6      |Межа території ТЕЦ-6 та промзони, що   |
|           |будується, місцева межа.         |
|---------------------+------------------------------------------|
|128. Броварське та  |Межа міста Києва, лісна дорога обмежена  |
|Білодібровне (півн. |лісовими кварталами: 36-41 - з півночі та |
|част.) лісництва   |42, 52-56, 43-49 - з півдня Білодібровного|
|           |лісництва і південною межею земель    |
|           |радгоспу ім. Кірова, межа лісного масиву |
|           |Білодібровного лісництва, просіка лісових |
|           |кварталів: 22, 21 і 30, 29 Білодібровного |
|           |лісництва, межа території ТЕЦ-6.     |
|---------------------+------------------------------------------|
|129. Урочище     |Північна межа садово-дачних ділянок    |
|Горбачиха -     |"Воскресенські сади", прибережна смуга  |
|Русанівські сади   |затоки р. Десенка (Чорторий), прибережна |
|           |смуга Русанівської протоки, південна межа |
|           |садово-дачних ділянок "Русанівські сади", |
|           |межа ділянки ГБК, межа ділянок      |
|           |"Воскресенських садів" і промислової зони,|
|           |вул. Райдужна, південна межа м/р     |
|           |Райдужний.                |
|---------------------+------------------------------------------|

|130. Воскресенка   |Вул. Райдужна, вул. Петра Вершигори,   |
|           |просп. Генерала Ватутіна, вул.      |
|           |Братиславська, вул. Сулеймана Стальського,|
|           |межа забудови житлових кварталів масиву  |
|           |Воскресенка, просп. Алішера Навої, вул.  |
|           |Воскресенська, бул. Перова, просп. Алішера|
|           |Навої.                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|131. Зони відпочинку |Межа лісного масиву Білодібровного    |
|"Здоров'я" та    |лісництва, межа Лісового кладовища, вул. |
|"Берізка"      |Крайня, вул. Сулеймана Стальського, межа |
|           |забудови кварталів житлового масиву    |
|           |Воскресенка, просп. Алішера Навої, межа  |
|           |територій лікарського комплексу та    |
|           |медичного училища N 4, межа забудови   |
|           |кварталу житлового масиву "Лісовий", вул. |
|           |Космонавта Волкова, просп. Лісовий, вул. |
|           |Маршала Жукова, вул. Кіото, вул.     |
|           |Путивльська, межа Білодібровного і    |
|           |Дніпровського лісництв.          |
|---------------------+------------------------------------------|
|132. Промзона    |Південна межа садово-дачних ділянок    |
|ст. Київ-Дніпровський|"Русанівські сади", межа промислової зони,|
|           |вул. Алішера Навої, бул. Перова, вул.   |
|           |Воскресенська, межа парку "Перемога" та  |
|           |виробничої території, просп. Визволителів,|
|           |межа промислової території, вул. Баха,  |
|           |бул. Верховної Ради, смуга залізниці, вул.|
|           |Челябінська, вул. Панельна, межа     |
|           |цегельного заводу, прибережна смуга    |
|           |Русанівської протоки.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|133. Микільська   |Прибережна смуга Русанівської протоки,  |
|Слобідка       |межа цегляного заводу, вул. Панельна, вул.|
|           |Челябінська, смуга залізниці, вул.    |
|           |Олександра Мильчакова, просп.       |
|           |Луначарського, просп. Броварський.    |
|---------------------+------------------------------------------|

|134. Парк Перемоги - |Межа парку "Перемога", просп.       |
|Соцмісто       |Визволителів, вул. Воскресенська, просп. |
|           |Алішера Навої, вул. Генерала Жмаченка,  |
|           |бул. Дарницький, проїзд місцевого     |
|           |значення, вул. Шалетт, вул. Олександра  |
|           |Бойченка, вул. Братиславська, вул.    |
|           |Попудренка, просп. Юрія Гагаріна, бул.  |
|           |Верховної Ради, вул. Баха, межа      |
|           |промислової забудови.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|135. Комсомольський |Вул. Олександра Бойченка, проїзд місцевого|
|           |значення, вул. Шалетт, бул. Дарницький,  |
|           |вул. Генерала Жмаченка, межа лікарського |
|           |комплексу та медичного училиша N 4,    |
|           |вул. Братиславська.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|136. Лісовий     |Вул. Братиславська, межа забудови кварталу|
|           |масиву "Лісовий", вул. Космонавта Волкова,|
|           |просп. Лісовий, вул. Маршала Жукова, вул. |
|           |Кіото, вул. Путивльська, вул. Кузбаська, |
|           |просп. Броварський, вул. Попудренка,   |
|           |пл. Новоросійська.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|137. Биківня     |Межа забудови сел. Биківня,        |
|           |просп. Броварський.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|138. Птахофабрика  |Межа території Київської птахофабрики,  |
|           |просп. Броварський.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|139. Військове    |Межа території спецпризначення, межа   |
|містечко       |міста, просп. Броварський.        |
|(Броварський пр.)  |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|140. Білодібровне  |Межа Білодібровного і Дніпровського    |
|лісництво (південна |лісництв, лісна дорога, обмеження лісовими|
|частина)       |кварталами: 36-41 - з півночі та 42,   |
|           |52-56, 43-49 - з півдня Білодібровного  |
|           |лісництва і південною межею земель    |
|           |радгоспу ім. Кірова, межа міста, просп.  |
|           |Броварський (виключно територій сел.   |
|           |Биківня, птахофабрики, спецтериторії).  |
|---------------------+------------------------------------------|
|141. Острів     |Прибережна смуга острова Долобецький.   |
|Долобецький     |                     |
|---------------------+------------------------------------------|

|142. Лівобережний  |Просп. Броварський, вул. Марини Раскової, |
|           |вул. Ованеса Туманяна, прибережна смуга  |
|           |Русанівського каналу.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|143. Лівобережна   |Вул. Ованеса Туманяна, вул. Марини    |
|Промзона       |Раскової, вул. Луначарського, вул.    |
|           |Олександра Мильчакова, смуга залізниці,  |
|           |просп. Возз'єднання, прибережна смуга   |
|           |Русанівського каналу.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|144. Русанівка    |Прибережна смуга Русанівського каналу та |
|           |Русанівської протоки.           |
|---------------------+------------------------------------------|
|145. Березняки    |Просп. Возз'єднання, вул. Березняківська, |
|           |Дніпровська набережна, прибережна смуга  |
|           |р. Дніпро.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|146. Промзона по   |Просп. Возз'єднання, вул. Тампере, вул.  |
|вул. Каунаська    |Регенераторна, вул. Каунаська, вул.    |
|           |Березнева, Харківське шосе, вул.     |
|           |Сиваська, вул. Празька, смуга залізниці. |
|---------------------+------------------------------------------|
|147. Ленінградська  |Просп. Возз'єднання, вул Тампере, вул.  |
|площа        |Регенераторна, вул. Каунаська, вул.    |
|           |Березнева, Харківське шосе, вул.     |
|           |Сиваська, вул. Празька, вул. Володимира  |
|           |Сосюри, вул. Івана Сергієнка, пров.    |
|           |Карельський, вул. Червоноградська, просп. |
|           |Юрія Гагаріна, бул. Верховної Ради, межа |
|           |залізниці.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|148. Дарницька    |Просп. Юрія Гагаріна, вул. Попудренка,  |
|промзона       |межа лісного масиву Дніпровського     |
|           |лісництва і території ВО "Хімволокно",  |
|           |межа території ДВРЗ, вул. Академіка    |
|           |Бутлерова, вул. Калачівська, вул.     |
|           |Бакинських комісарів, вул. Празька, вул. |
|           |Володимира Сосюри, вул. Сергієнка, пров. |
|           |Карельський, вул. Червоногвардійська.   |
|---------------------+------------------------------------------|

|149. Стара Дарниця  |Вул. Празька, вул. Бакинських комісарів, |
|           |вул. Калачівська, вул. Вільнюська, вул.  |
|           |Новаторів, вул. Станюковича, вул.     |
|           |Алма-Атинська, смуга під'їзного шляху та |
|           |залізниці.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|150. Промзона по   |Смуга залізниці та під'їзного шляху, вул. |
|вул. Довбуша     |Алма-Атинська, вул. Станюковича, вул.   |
|           |Новаторів, вул. Вільнюська, вул.     |
|           |Калачівська, вул. Академіка Бутлерова,  |
|           |межа території ДВРЗ, межа лісового масиву |
|           |Дніпровського лісництва, межа забудови  |
|           |сел. ДВРЗ.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|151. Селище ДВРЗ   |Межа території забудованої кварталами   |
|           |сел. ДВРЗ.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|152. ДВРЗ - Депо   |Південна межа забудови сел. ДВРЗ, межа  |
|           |лісового масиву Дніпровського лісництва, |
|           |вул. Зрошувальна, смуга та межа території |
|           |господарства залізниці.          |
|---------------------+------------------------------------------|
|153. Рибне      |Межа території підсобного господарства  |
|           |"Рибне".                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|154. Дніпровське,  |Броварське шосе, межа міста Києва, вул.  |
|Микільське та    |Лісна, вул. Світла, межа лісового масиву |
|Дарницьке лісництва |Дніпровського, Микільського та Дарницького|
|           |лісництв, виключно території підсобного  |
|           |господарства "Рибне".           |
|---------------------+------------------------------------------|
|155. Промзона Позняки|Вул. Березняківська, смуга залізниці та  |
|           |межа Харківського і Дарницького районів, |
|           |вул. Любарська, межа приватної забудови, |
|           |вул. Здолбунівська, вул. Сортувальна, межа|
|           |забудови житлового кварталу по вул.    |
|           |Здолбунівській та житлової приватної   |
|           |забудови с. Позняки, Дніпровська     |
|           |набережна.                |
|---------------------+------------------------------------------|

|156. Позняки     |Межа приватної забудови с. Позняки, межа |
|           |житлового кварталу Позняки, вул.     |
|           |Сортувальна, вул. Здолбунівська, межа   |
|           |приватної забудови, вул. Любарська, межа |
|           |Харківського і Дарницького районів, смуга |
|           |залізниці, Харківське шосе, вул.     |
|           |Здолбунівська, вул. Драгоманова, вул. Анни|
|           |Ахматової, просп. Петра Григоренка, вул. |
|           |Княжий Затон, вул. Урлівська, пров.    |
|           |Трубізький, вул. Тальнівська, Дніпровська |
|           |набережна.                |
|---------------------+------------------------------------------|
|157. Харківський   |Харківське шосе, вул. Тростянецька, межа |
|північний      |парку Партизанської Слави, вул.      |
|           |Славгородська, вул. Кронштадтська,    |
|           |Харківське шосе, вул. Архітектора     |
|           |Вербицького, вул. Тростянецька, вул. Анни |
|           |Ахматової, вул. Драгоманова,       |
|           |вул. Здолбунівська.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|158. Нова Дарниця  |Харківське шосе, вул. Тростянецька,    |
|           |вул. Вереснева, смуга залізниці.     |
|---------------------+------------------------------------------|
|159. Бориспільська  |Вул. Вереснева, вул. Бориспільська, вул. |
|           |Поліська, межа ділянки Рембази      |
|           |спецтериторії, вул. Росошанська, межа   |
|           |ділянки Рембази спецтериторії,      |
|           |вул. Тростянецька.            |
|---------------------+------------------------------------------|
|160. Промзона по   |Вул. Вереснева, смуга залізниці, межа   |
|вул. Бориспільська - |лісного масиву Микільського лісництва,  |
|Рембаза       |східна межа парку Партизанської Слави,  |
|           |вул. Тростянецька, межа Рембази      |
|           |спецтериторії, вул. Росошанська, межа   |
|           |ділянки Рембази спецтериторії,      |
|           |вул. Поліська, вул. Бориспільська.    |
|---------------------+------------------------------------------|
|161. Парк      |Вул. Ялинкова, пров. Грузинський, вул.  |
|Партизанської Слави |Борова, вул. Славгородська, межа парку  |
|           |Партизанської Слави, вул. Тростянецька,  |
|           |західна межа Рембази спецтериторії,    |
|           |просіка лісного масиву Микільського    |
|           |лісництва.                |
|---------------------+------------------------------------------|

|162. Червоний Хутір |Вул. Кронштадська, вул. Борова, пров.   |
|           |Грузинський, вул. Ялинкова, пл.      |
|           |Харківська, просп. Миколи Бажана,     |
|           |вул. Вірменська, Харківське шосе.     |
|---------------------+------------------------------------------|
|163. Харківський   |Просп. Петра Григоренка, вул. Анни    |
|південний      |Ахматової, вул. Тростянецька, вул.    |
|           |Архітектора Вербицького, вул. Декабристів,|
|           |вул. Ревуцького, вул. Кошиця,       |
|           |вул. Драгоманова.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|164. Просп. Бажана  |Дніпровська набережна, вул. Княжий Затон, |
|           |просп. Петра Григоренка, бул. Драгоманова,|
|           |вул. Кошиця, вул. Ревуцького, вул.    |
|           |Декабристів, вул. Архітектора Вербицького,|
|           |Харківське шосе, вул. Вірменська, просп. |
|           |Миколи Бажана, вул. Ревуцького, вул.   |
|           |Вишняківська, вул. Лариси Руденко, вул.  |
|           |Соломії Крушельницької, просп. Петра   |
|           |Григоренка, просп. Бажана.        |
|---------------------+------------------------------------------|
|165. Урочище     |Просп. Бажана. Дніпровська набережна, вул.|
|Берковщина - Осокорки|Княжий Затон, вул. Урлівська, пров.    |
|           |Трубізький, вул. Тальнівська, Дніпровська |
|           |набережна, прибережна смуга р. Дніпро.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|166. Вирлиця Світла |Вул. Ревуцького, просп. Миколи Бажана,  |
|           |пл. Харківська, вул. Світла, вул. Леніна, |
|           |вул. Геофізиків, межа ділянки лісного   |
|           |масиву Микільського лісництва і      |
|           |комунальної зони, вул. Автопаркова, пров. |
|           |Високовольтний, вул. Колекторна.     |
|---------------------+------------------------------------------|
|167. Осокорки    |Вул. Колекторна, вул. Ревуцького, вул.  |
|північні       |Вишняківська, вул. Лариси Руденко, вул.  |
|           |Соломії Крушельницької, просп. Петра   |
|           |Григоренка, просп. Миколи Бажана, межа  |
|           |садово-дачних ділянок "Осокорки".     |
|---------------------+------------------------------------------|

|168. Сади Осокорки  |Просп. Миколи Бажана, межа садово-дачних |
|           |ділянок "Осокорки", вул. Колекторна, вул. |
|           |Маслівка, прибережна смуга р. Дніпро.   |
|---------------------+------------------------------------------|
|169. Сади Нижні   |Прибережна смуга р. Дніпро, вул. Маслівка,|
|           |вул. Колекторна, межа садово-дачних    |
|           |ділянок "Нижні сади", межа міста Києва.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|170. Урочище В'язки -|Вул. Колекторна, межа території      |
|Бортничі нижні    |Бортничанської станції аерації, межа   |
|           |житлової забудови села Бортничі і     |
|           |прибережної смуги кар'єру піску, вул.   |
|           |Лєрмонтова, межа прибережної смуги другого|
|           |кар'єру піску, межа міста Києва, межа   |
|           |садово-дачних ділянок "Нижні сади".    |
|---------------------+------------------------------------------|
|171. Бортничанська  |Вул. Колекторна, пров. Високовольтний,  |
|станція аерації   |вул. Автопаркова, вул. Коцюбинського,   |
|           |вул. Лугова, межа території Бортничанської|
|           |станції аерації.             |
|---------------------+------------------------------------------|
|172. Бортничі верхні |Західна межа прибережної смуги першого  |
|північні       |кар'єру піску, межа забудови села     |
|           |Бортничі, вул. Лугова, вул. Коцюбинського,|
|           |вул. Автопаркова, межа ділянки лісного  |
|           |масиву Микільського лісництва і території |
|           |комунальної зони, вул. Геофізиків, вул.  |
|           |Леніна, вул. Лісна, вул. Жданова, вул.  |
|           |Дяченка, 2-й пров. Чехова, вул. Леніна,  |
|           |вул. Дружби, вул. Червоноармійська,    |
|           |пров. Промисловий, вул. Промислова,    |
|           |вул. Польова, вул. Лєрмонтова.      |
|---------------------+------------------------------------------|
|173. Бортничі верхні |Східна межа прибережної смуги другого   |
|південні       |кар'єру піску, вул. Лєрмонтова,      |
|           |вул. Польова, вул. Промислова, пров.   |
|           |Промисловий, вул. Червоноармійська, вул. |
|           |Дружби, вул. Леніна, 2-й пров. Чехова,  |
|           |вул. Дяченка, вул. Жданова, вул. Лісна,  |
|           |межа міста Києва.             |
|---------------------+------------------------------------------|

|174. Труханів острів |Петрівський залізничний міст, прибережна |
|           |смуга островів Труханів та Долобецький.  |
|---------------------+------------------------------------------|
|175. Венеціанський  |Межа території ур. Передмістна слобідка  |
|острів        |(острів Венеціанський).          |
|---------------------+------------------------------------------|
|176. Острів     |Прибережна смуга островів, що знаходяться |
|Безіменний      |в районі мосту Патона і залізничного   |
|           |мосту.                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|177. Острів Великий |Прибережна смуга острова Великий.     |
|---------------------+------------------------------------------|
|178. Острів Малий  |Прибережна смуга острова, що знаходиться |
|           |на північ від острова Водників.      |
|---------------------+------------------------------------------|
|179. Жуків острів - |Східна межа забудови села Чапаєвка,    |
|острів Козачий    |прибережна смуга р. Віта, східна     |
|           |прибережна смуга о. Коник (о. Жуків),   |
|           |прибережна смуга р. Дніпро, прибережна  |
|           |смуга затоки Старик (о. Водників),    |
|           |прибережна смуга р. Дніпро, прибережна  |
|           |смуга протоки р. Дніпро, прибережна смуга |
|           |р. Віта (о. Козачий), проїзд до      |
|           |вул. Лісничої.              |
|---------------------+------------------------------------------|
|180. Острів Ольгин  |Акваторія р. Дніпро та її протоки     |
|           |(о. Ольгин).               |
------------------------------------------------------------------

_______________

* Додаток до рішення Київської міської Ради від 27.04.00 N 104/825.

Таблиця 3. Зональні коефіцієнти

------------------------------------------------------------------
|Ситуа-|    Номер економіко-планувальної зони   | Розмір  |
|ційний|                       |коефіцієнта|
|клас |                       |      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 1  |125, 126, 128, 139, 153, 176, 180      | 1,00   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 2  |47, 49, 69, 71, 116, 118, 138, 140, 154, 177,| 1,30   |
|   |178                     |      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 3  |46, 48, 70, 72, 90, 93, 102, 108, 127, 152, | 1,60   |
|   |171, 173                   |      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 4  |44, 45, 55, 59, 60, 89, 129, 169, 172    | 1,90   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 5  |73, 74, 79, 91, 104, 106, 107, 113, 124, 131,| 2,20   |
|   |150, 160, 168                |      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 6  |21, 54, 86, 137, 151, 161          | 2,50   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 7  |32, 57, 63, 68, 109, 111, 120, 132, 159, 165,| 2,80   |
|   |170, 179                   |      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 8  |27, 30, 38, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 61, 76, | 3,10   |
|   |78, 88, 94, 100, 114, 115, 123, 146, 148, 155|      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 9  |20, 42, 64, 65, 67, 75, 77, 85, 92, 96, 98, | 3,40   |
|   |99, 101, 103, 105, 110, 112, 122, 141, 149, |      |
|   |156, 162, 166, 167              |      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 10  |24, 31, 33, 39, 41, 62, 66, 87, 97, 121, 130,| 3,70   |
|   |135, 136, 157, 158              |      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 11  |18, 34, 36, 37, 40, 43, 83, 84, 95, 117, 119,| 4,00   |
|   |133, 143, 147, 163, 164, 174         |      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 12  |17, 29, 35, 81, 145, 175           | 4,30   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 13  |11, 16, 22, 23, 26, 28, 142         | 4,60   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 14  |8, 80, 134, 144               | 4,90   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 15  |4, 7, 19, 25, 82               | 5,20   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 16  |1, 6, 9, 15                 | 5,50   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 17  |10, 12, 14                  | 5,80   |
|------+---------------------------------------------+-----------|

| 18  |5, 13                    | 6,20   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 19  |3                      | 6,60   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 20  |2                      | 7,00   |
------------------------------------------------------------------

( Таблиця 3 в редакції Рішення Київміськради N 1051/2461 від 28.12.2004 )

Таблиця 4. Коефіцієнти, що коригують розмір відрахувань на розвиток міста, в залежності від ефективності реалізації проекту для міста

------------------------------------------------------------------
|  Назва  |Позна- | Одиниця |  Диференціація  | Розмір  |
|коефіцієнта |чення  |диферен- | базової величини |      |
|      |    |ціації  |          |      |
|------------+--------+----------+-------------------+-----------|
|Кількість  |Рмісць |Робочі  |понад 300     |  0.80  |
|збережених |    |місця   |від 101 до 300   |  0.85  |
|та додатково|    |     |від 51 до 100   |  0.90  |
|створених  |    |     |до 50       |  0.95  |
|робочих   |    |     |не змінюються   |  1.00  |
|місць    |    |     |зменшуються    |  1.10  |
|------------+--------+----------+-------------------+-----------|
|Обсяги   |Ко   |Млн. грн. |понад 300     |  0.80  |
|інвестицій |    |     |від 60 до 300   |  0.90  |
|      |    |     |від 12 до 60    |  0.95  |
|      |    |     |від 6 до 12    |  0.98  |
|      |    |     |менше 6      |  1.00  |
------------------------------------------------------------------

( Таблиця 4 в редакції Рішення Київміськради N 1051/2461 від 28.12.2004 )

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий