Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2487-VI від 10.07.20
10)

Про внесення змін до Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 30-31, ст. 382; 2005 р., N 35-36, ст. 446) такі зміни:

1. У статті 2:

1) у частині третій слова "території відповідної міської громади" замінити словами "міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм";

2) частину шосту доповнити словами "згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм";

3) у частині восьмій слова "відповідної територіальної громади" замінити словами "села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм".

2. Частини першу та другу статті 3 викласти у такій редакції:

"1. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років (далі - виборці). Право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають виборці, які проживають на території Автономної Республіки Крим.

2. Документом, який засвідчує особу, громадянство та місце проживання виборця на місцевих виборах, є:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України)".

3. Частину другу статті 4 викласти у такій редакції:

"2. Кожен виборець має по одному голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, в яких він бере участь. Ці голоси виборець може використати тільки на одній виборчій дільниці".

4. Пункт 7 частини першої статті 11 викласти у такій редакції:

"7) неупередженості до місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій".

5. У статті 12:

1) пункти 1 та 4 викласти у такій редакції:

"1) виборці";

"4) місцеві організації партій (блоки), які висунули кандидатів у депутати або кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови";

2) пункт 5 виключити.

6. У статті 13:

1) у частині другій слова "органів виконавчої влади" замінити словами "органів державної влади", а слова "депутати та кандидати" замінити словами "депутати та (або) кандидати";

2) у частині четвертій слова "органи виконавчої влади" замінити словами "органи державної влади".

7. Перше речення частини другої статті 14 після слів "строку повноважень" доповнити словами "Верховної Ради Автономної Республіки Крим".

8. У статті 15:

1) частину першу викласти у такій редакції:

"1. Чергові місцеві вибори призначаються не пізніш як за 100 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 90 днів до дня виборів";

2) у частині п'ятій цифри "120" замінити цифрами "100";

3) частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Орган, який відповідно до статті 14 цього Закону прийняв рішення про призначення позачергових, повторних, проміжних чи перших місцевих виборів, не пізніш як на третій день від дня його прийняття публікує рішення у друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб, а також доводить зазначене рішення до відома Центральної виборчої комісії в цей же строк".

9. У статті 16:

1) назву доповнити словами "Верховної Ради Автономної Республіки Крим";

2) частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради має становити при чисельності:

1) до 1 тисячі жителів - від 12 до 15 депутатів включно;

2) від 1 тисячі до 3 тисяч жителів - від 16 до 26 депутатів включно;

3) від 3 тисяч до 5 тисяч жителів - від 20 до 30 депутатів включно;

4) від 5 тисяч до 20 тисяч жителів - від 30 до 36 депутатів включно;

5) від 20 тисяч до 50 тисяч жителів - від 30 до 46 депутатів включно;

6) від 50 тисяч до 100 тисяч жителів - від 36 до 50 депутатів включно;

7) від 100 тисяч до 250 тисяч жителів - від 40 до 60 депутатів включно;

8) від 250 тисяч до 500 тисяч жителів - від 50 до 76 депутатів включно;

9) від 500 тисяч до 1 мільйона жителів - від 60 до 90 депутатів включно;

10) від 1 мільйона до 2 мільйонів жителів - від 76 до 120 депутатів включно;

11) понад 2 мільйони жителів - від 76 до 150 депутатів включно".

10. Частини першу, третю, п'яту - сьому статті 17 викласти у такій редакції:

"1. Для виборів депутатів сільської, селищної ради відповідна територіальна виборча комісія не пізніше ніж за 80 днів до дня проведення місцевих виборів утворює виборчі округи з приблизно однаковою кількістю виборців у кожному виборчому окрузі (одномандатні округи). Кількість виборчих округів дорівнює чисельності загального складу відповідної ради, визначеному згідно із частиною четвертою статті 16 цього Закону. Орієнтовна середня чисельність виборців у виборчих округах в межах відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища визначається територіальною виборчою комісією на підставі списків виборців, складених відповідно до вимог Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ). У разі проведення позачергових, повторних, проміжних чи перших місцевих виборів орієнтовна середня чисельність виборців у виборчих округах в межах відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища визначається на підставі даних відповідного органу виконавчої влади з питань статистики. Відхилення орієнтовної середньої чисельності виборців у виборчих округах в межах адміністративно-територіальної одиниці повинне дорівнювати не більш як п'ять відсотків";

"3. Багатомандатний виборчий округ для виборів депутатів міських, районних у містах рад має межі, що збігаються з межами відповідного міста або району у місті. Багатомандатний виборчий округ по виборах депутатів міських рад у містах з районним поділом поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів у місті. Якщо до складу міста входить інше місто, село, селище, то воно є виборчим округом з виборів депутатів міської ради міста, до складу якого воно входить. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймаються";

"5. Багатомандатний виборчий округ по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів та міст республіканського значення. Рішення про утворення таких округів не приймається.

6. Для виборів сільського, селищного, міського голови відповідний одномандатний виборчий округ має межі, що збігаються з межами відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм. Одномандатний виборчий округ по виборах міського голови у містах з районним поділом поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів у місті. Якщо до складу міста входить інше місто, село, селище, то воно є виборчим округом з виборів міського голови міста, до складу якого воно входить. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймаються.

7. Повідомлення про виборчі округи із зазначенням їх номерів, меж, центрів, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі оприлюднюються відповідною територіальною виборчою комісією у місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, - в інший спосіб не пізніш як за 75 днів до дня виборів".

11. Частини другу - четверту, шосту, дев'яту статті 18 викласти у такій редакції:

"2. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів у випадку чергових, а також інших місцевих виборів, які проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, використовуються звичайні, а також спеціальні виборчі дільниці, що утворені у стаціонарних лікувальних закладах для проведення виборів народних депутатів України.

3. У разі проведення повторних, позачергових, проміжних чи перших місцевих виборів, які проводяться не одночасно з виборами народних депутатів України, звичайні та спеціальні (у стаціонарних лікувальних закладах) виборчі дільниці на території села, селища, міста утворюються відповідно сільською, селищною, міською територіальними виборчими комісіями за поданням виконавчого комітету сільської, селищної, міської (міст, де немає районних рад), районної у місті ради, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або посадової особи, яка відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови.

4. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. У разі проведення кількох видів місцевих виборів рішення про єдину нумерацію виборчих дільниць приймається територіальною виборчою комісією найбільшої за розміром адміністративно-територіальної одиниці";

"6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти до двох тисяч п'ятисот осіб. Виборчі дільниці поділяються на:

1) малі - з кількістю виборців до 500 осіб;

2) середні - з кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;

3) великі - з кількістю виборців понад 1500 осіб.

Якщо на відповідній території налічується менше або більше від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю в цьому окрузі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців";

"9. Рішення відповідної територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у засобах масової інформації або в інший визначений комісією спосіб впродовж п'яти днів з дня прийняття цього рішення, але не пізніш як за 45 днів до виборів".

12. У статті 19:

1) пункт 2 частини другої викласти у такій редакції:

"2) територіальної виборчої комісії - на територію відповідного виборчого округу в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних місцевих виборів";

2) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Сільська, селищна, міська, районна у місті, районна територіальна виборча комісія у випадках, передбачених цим Законом здійснює повноваження окружної виборчої комісії з відповідного виду місцевих виборів".

13. Статтю 20 викласти у такій редакції:

"Стаття 20. Статус виборчих комісій

1. Виборчі комісії місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори. Виборчі комісії місцевих виборів діють на підставі, в межах та у спосіб, встановлені Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами України.

2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), цим та іншими законами України. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ).

3. Територіальна виборча комісія є юридичною особою. Територіальна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо територіальних виборчих комісій, які виконують функцію окружних виборчих комісій з відповідного виду місцевих виборів, а також усіх дільничних виборчих комісій на території відповідного виборчого округу з питань організації підготовки та проведення виборів депутатів та виборів сільського, селищного, міського голови.

4. Виборча комісія Автономної Республіки Крим з питань організації та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим є комісією вищого рівня щодо територіальних районних та міських (міст республіканського значення) виборчих комісій, які виконують функцію окружних виборчих комісій на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також дільничних виборчих комісій.

5. Статус дільничної виборчої комісії визначається цим та іншими законами. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку відповідно до зразка, затвердженого Центральною виборчою комісією".

14. Доповнити статтею 20-1 такого змісту:

"Стаття 20-1. Вимоги до членів виборчих комісій

1. До складу виборчої комісії, яка здійснює організацію підготовки та проведення відповідного виду місцевих виборів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці чи територіальній громаді, можуть входити громадяни України, які мають право голосу на цих місцевих виборах.

2. Особа може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів чи будь-яких інших виборів або референдумів, які проводяться одночасно.

3. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, представники, уповноважені особи організацій партій (блоків), а також представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу на виборах народних депутатів України, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді та працівники правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

4. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим, а також не менше третини інших членів цієї комісії повинні мати вищу юридичну освіту.

5. Секретар виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.

6. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі, не можуть входити працівники відповідного закладу".

15. У статті 21:

1) перше речення частини першої замінити трьома реченнями такого змісту: "Територіальна виборча комісія формується відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим не пізніш як за 90 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше 8 і не більше 15 осіб за поданнями керівних органів місцевих організацій партій (блоків) (не більш як на одну особу). Якщо число подань від місцевих організацій партій (блоків) перевищує 15, то їх участь у формуванні територіальної виборчої комісії визначається за допомогою жеребкування. Порядок жеребкування встановлюється Центральною виборчою комісією";

2) частину восьму доповнити реченням такого змісту: "У поданні кандидатур до складу територіальних виборчих комісій зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові особи;

2) рік народження (для осіб, яким у рік проведення виборів виповнюється 18 років, - дата народження);

3) громадянство особи;

4) місце проживання та адреса житла особи, а також контактні телефони;

5) володіння державною мовою;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада особи;

8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

9) наявність відповідної освіти чи підготовки;

10) посада в комісії, на яку пропонується особа";

3) частину одинадцяту виключити;

4) частини дванадцяту і чотирнадцяту викласти у такій редакції:

"12. Розподіл керівних посад у територіальній виборчій комісії здійснюється шляхом жеребкування. У жеребкуванні беруть участь лише кандидатури, які відповідають вимогам, передбаченим пунктами 5, 8 і 9 частини восьмої цієї статті. Порядок жеребкування визначається Центральною виборчою комісією";

"14. Орган, що прийняв рішення про формування територіальної виборчої комісії, публікує зазначене рішення та склад виборчої комісії у відповідних засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб не пізніш як на сьомий день з дня його прийняття".

16. У статті 22:

1) частину першу після слів "за поданням" доповнити словами "(не більш як на одну особу)";

2) частину третю викласти у такій редакції:

"3. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:

1) для малих дільниць - 10 - 18 осіб;

2) для середніх дільниць - 14 - 20 осіб;

3) для великих дільниць - 18 - 24 особи.

На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії";

3) у частині четвертій слова та цифри "у частині одинадцятій статті 21" замінити словом та цифрами "статті 20-1";

4) у частині п'ятій:

слова "міст Києва та Севастополя" замінити словами "міста Севастополя", а слова "до складу конкретних дільничних виборчих комісій" замінити словами "до складу відповідних дільничних виборчих комісій (не більш як по одній особі до складу кожної дільничної комісії)";

доповнити реченням такого змісту: "У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначається:

1) прізвище, ім'я та по батькові особи;

2) рік народження (для осіб, яким у рік проведення виборів виповнюється 18 років, - дата народження);

3) громадянство особи;

4) місце проживання та адреса житла особи, а також контактні телефони;

5) володіння державною мовою;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада особи;

8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

9) наявність відповідної освіти чи підготовки;

10) посада в комісії, на яку пропонується особа";

5) частини шосту - десяту викласти у такій редакції:

"6. Якщо число подань від місцевих організацій партій (блоків) перевищує визначений частиною третьою цієї статті граничний склад дільничної виборчої комісії, то їх участь у формуванні дільничної виборчої комісії визначається за допомогою жеребкування. Порядок жеребкування визначається Центральною виборчою комісією.

7. Розподіл керівних посад у дільничній виборчій комісії здійснюється шляхом жеребкування. У жеребкуванні беруть участь лише кандидатури, які відповідають вимогам, передбаченим пунктами 5, 8 і 9 частини п'ятої цієї статті. Порядок жеребкування визначається Центральною виборчою комісією.

8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї місцевої організації партії або блоку.

9. У разі якщо у встановлений частиною п'ятою цієї статті строк не надійшли подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії кандидатур становить менше від кількості осіб, встановлених частиною третьою цієї статті, дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією за поданням її голови у мінімальній кількості, встановленій частиною третьою цієї статті, з обов'язковим включенням кандидатур, поданих від районних, районних у місті, міських чи вищого рівня місцевих організацій партій (блоків).

10. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії та про її склад підлягає оприлюдненню у відповідних засобах масової інформації або в інший спосіб, визначений органом, що утворив комісію, впродовж семи днів з дня її утворення, але не пізніш як за 28 днів до дня виборів".

17. У статті 24:

1) назву після слова "територіальних" доповнити словом "(окружних)";

2) у частині другій:

у пункті 5 слова "уповноважених осіб" замінити словами "представників, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків)";

у пункті 8 слово "дільничним" замінити словом "відповідним";

у пункті 16 слова і цифри "статтею 75" замінити словами і цифрами "статтями 72 і 75";

пункт 22 виключити;

3) частину третю викласти у такій редакції:

"3. Районна виборча комісія крім повноважень, визначених частиною другою цієї статті, встановлює підсумки голосування по виборчих списках кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради у відповідному окрузі, передає ці підсумки відповідно до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної виборчої комісії";

4) у частині четвертій:

пункти 3 і 10 викласти у такій редакції:

"3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію в межах села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища";

"10) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці";

пункт 18 виключити;

5) у частині п'ятій:

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію відповідно в межах міста, району в місті (у випадку проведення виборів до міської, районної у місті ради, міського голови) з урахуванням вимог частини четвертої статті 18 цього Закону";

пункт 26 виключити;

6) у частині шостій цифри "23" виключити;

7) частини сьому - дев'яту викласти у такій редакції:

"7. Сільська, селищна, міська виборча комісія сіл, селищ, міст розташованих у межах району (у складі міста відповідно до існуючого адміністративно-територіального устрою), крім повноважень, визначених частинами четвертою, п'ятою цієї статті, встановлює підсумки голосування щодо списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) до районної (міської) ради або міського голови у відповідному виборчому територіальному окрузі і передає ці підсумки до районної (міської) територіальної виборчої комісії.

8. Районна в місті виборча комісія, крім повноважень, визначених частиною п'ятою цієї статті, встановлює підсумки голосування до міської ради, на посаду міського голови у відповідному виборчому територіальному окрузі, передає ці підсумки до відповідної міської виборчої комісії.

9. Міська (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) виборча комісія, крім повноважень, визначених частиною п'ятою цієї статті, встановлює підсумки голосування щодо списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради у відповідному виборчому територіальному окрузі і передає ці підсумки до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної виборчої комісії";

8) доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, районні, районні у місті, міські, селищні, сільські виборчі комісії інформують Верховну Раду України, відповідні ради про хід виборчого процесу та результати виборів".

18. У статті 26:

1) частину четверту доповнити реченням такого змісту: "У день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах відповідного виборчого округу засідання територіальної (окружної) або дільничної виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини складу цієї комісії";

2) у частині восьмій слова "на вимогу не менш як однієї третини від її складу" замінити словами "на вимогу трьох членів комісії";

3) частини дев'яту і дванадцяту викласти у такій редакції:

"9. На засіданнях виборчої комісії, на виборчій дільниці в приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми з додержанням вимог цього Закону:

1) члени Центральної виборчої комісії;

2) члени виборчої комісії вищого рівня;

3) кандидати у депутати, представники, уповноважені особи, офіційні спостерігачі місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів відповідного виборчого процесу (разом не більше двох осіб від однієї місцевої організації партії (блоку);

4) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї особи від одного кандидата);

5) кандидати у депутати в одномандатних округах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї особи від одного кандидата);

6) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;

7) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Інші особи можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії відповідно до прийнятого нею рішення. Перебування інших осіб на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні комісії при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування не дозволяється";

"12. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття.

На засіданні окружної або дільничної виборчої комісії у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах територіального виборчого округу, у разі присутності менше ніж двох третин від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами від числа присутніх на засіданні комісії";

4) доповнити частиною двадцять другою такого змісту:

"22. Виборча комісія Автономної Республіки Крим для забезпечення своєї діяльності у здійсненні повноважень має апарат виборчої комісії. Умови оплати праці працівників апарату виборчої комісії Автономної Республіки Крим встановлюються Кабінетом Міністрів України. Оплата праці працівників апарату виборчої комісії Автономної Республіки Крим здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим".

19. Частини третю і четверту статті 27 викласти у такій редакції:

"3. За рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або у разі їх відмови - інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці відповідно до частини першої статті 29 цього Закону або здійснювати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням їх стажу.

Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим виконують свої повноваження на постійній основі. Оплата їх праці встановлюється Кабінетом Міністрів України і здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.

4. Член територіальної, дільничної виборчої комісії до закінчення строку його повноважень у комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії".

20. У статті 28:

1) назву після слова "повноважень" доповнити словом "складу";

2) частини третю, п'яту і восьму викласти у такій редакції:

"3. Повноваження усього складу відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку органом, який її утворив, або за рішенням суду у разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України";

"5. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії або зменшення кількісного складу комісії нижче від межі, встановленої у частині першій статті 21 і частині третій статті 22 цього Закону, відповідний орган, який утворив виборчу комісію, не пізніш як на сьомий день, але не пізніш як напередодні дня виборів, відповідно затверджує новий склад комісії або включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено у порядку, встановленому цим Законом. Місцева організація партії (блок) - суб'єкт подання кандидатури члена комісії, повноваження якого достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання, здійснене відповідно до вимог цього Закону, не може бути відхилене";

"8. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов'язки, відповідна територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованим поданням про його заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів складу комісії. Це подання підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині п'ятій цієї статті. Рішення про заміну голови виборчої комісії, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії".

21. Частину першу статті 29 викласти у такій редакції:

"1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі відповідно до частини третьої статті 27 цього Закону, оплачується в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів (далі - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів)".

22. Статтю 30 викласти у такій редакції:

"Стаття 30. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що
стосуються місцевих виборів

1. Суб'єкт виборчого процесу (за винятком виборчої комісії) має право звернутися до виборчої комісії або до суду відповідно зі скаргою чи позовною заявою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

2. Суб'єкт виборчого процесу (за винятком виборчої комісії) може оскаржити рішення, дію чи бездіяльність, що стосується виборчого процесу, таких суб'єктів оскарження:

1) виборчої комісії, члена виборчої комісії;

2) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи;

3) політичної партії (блоку політичних партій), місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), крім рішення чи дії, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до внутрішньої організаційної діяльності партії, місцевої організації партії;

4) засобу масової інформації, його посадової чи службової особи або творчого працівника;

5) іншого суб'єкта виборчого процесу.

3. Виборча комісія може оскаржити до суду рішення, дію чи бездіяльність, що стосується виборчого процесу, таких суб'єктів оскарження:

1) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи, організації, їх посадової чи службової особи;

2) засобу масової інформації, його посадової чи службової особи або творчого працівника;

3) кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

4) політичної партії (блоку політичних партій), місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), крім рішення чи дії, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до внутрішньої організаційної діяльності партії, місцевої організації партії.

4. Рішення, дія чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії, яка виконує функцію окружної виборчої комісії з відповідного виду місцевих виборів, члена такої виборчої комісії може бути оскаржено до відповідної територіальної виборчої комісії або до суду.

5. Рішення, дія чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, члена територіальної виборчої комісії може бути оскаржено до суду.

6. Дія чи бездіяльність засобу масової інформації, його посадової чи службової особи або творчого працівника може бути оскаржена до суду.

7. Виборець може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів оскарження, якщо ці рішення, дії чи бездіяльність порушили його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі.

8. Суд, до якого подано позовну заяву, невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про її надходження, а також про ухвалене судом рішення.

9. Якщо позовну заяву прийнято судом до розгляду і з того ж питання та з тих же підстав подано скаргу до виборчої комісії, виборча комісія після отримання повідомлення суду про надходження позовної заяви зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням законної сили".

23. Доповнити статтями 30-1, 30-2, 30-3, 30-4 і 30-5 такого змісту:

"Стаття 30-1. Строки оскарження

1. Скарга до виборчої комісії або позовна заява до суду можуть бути подані суб'єктом виборчого процесу у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб'єктом оскарження, за винятком випадків, зазначених у частинах другій, третій і четвертій цієї статті та частині п'ятій статті 32 цього Закону.

2. Скарга або позовна заява щодо порушень, що мали місце до дня голосування, можуть бути подані у строк, встановлений частиною першою цієї статті, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.

3. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування.

4. Скарга або позовна заява щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, можуть бути подані до виборчої комісії вищого рівня або до суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

5. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку в який мала бути, однак не була вчинена дія, передбачена законом.

6. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідною виборчою комісією.

7. Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб'єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини третьої статті 30-3 цього Закону.

8. Зміна або уточнення вимог суб'єкта звернення зі скаргою під час розгляду скарги відповідною виборчою комісією, викликані виявленням обставин, не відомих раніше суб'єкту звернення зі скаргою, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків.

Стаття 30-2. Форма та зміст скарги та позовної заяви

1. Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі. Скарга повинна містити:

1) назву виборчої комісії, до якої подається скарга;

2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта звернення зі скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб'єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб'єкта розгляду скарги;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;

9) підпис суб'єкта звернення зі скаргою (представника) із зазначенням дати підписання.

2. До скарги додаються її копії та копії усіх документів, що приєднуються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб'єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі.

3. Форма та зміст позовної заяви до суду визначаються Кодексом адміністративного судочинства України.

Стаття 30-3. Порядок і строки розгляду скарг і позовних заяв

1. Порядок і строки розгляду позовної заяви судом визначаються Кодексом адміністративного судочинства України.

2. Розгляд скарг виборчою комісією здійснюється у порядку, встановленому цією статтею.

3. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 30-2 цього Закону, повертається відповідно головою або заступником голови територіальної або дільничної виборчої комісії суб'єкту звернення зі скаргою без розгляду не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного дня, - невідкладно. При поверненні скарги без розгляду зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 30-2 цього Закону у передбачені цим Законом строки.

4. При повторному поданні скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків виборча комісія приймає рішення про залишення її без розгляду по суті.

5. Скарга, оформлена з дотриманням вимог статті 30-2 цього Закону, розглядається відповідною виборчою комісією на своєму засіданні не пізніш як на п'ятий день з дня її отримання, за винятком випадків, передбачених частинами шостою - восьмою цієї статті та частинами п'ятою і шостою статті 32 цього Закону.

6. Скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування, розглядається виборчою комісією у строк, передбачений частиною п'ятою цієї статті, але не пізніше початку голосування.

7. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається нею відразу після закінчення голосування.

8. Скарга щодо порушення, яке мало місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, подана до територіальної виборчої комісії розглядається територіальною виборчою комісією у дводенний строк з дня її подання.

9. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання звернення виборчої комісії, а якщо таке звернення отримано ними менше ніж за три дні до дня голосування, у день голосування чи в наступний за ним день, - невідкладно. Про наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні органи повідомляють виборчу комісію, яка до них звернулася.

10. Розгляд скарги виборчою комісією здійснюється з обов'язковим своєчасним повідомленням суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб рекомендованою телеграмою, факсимільним повідомленням, засобами електронної пошти про час і місце розгляду скарги. Допускається повідомлення суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги по телефону з фіксуванням такої дії службовою особою суб'єкта розгляду скарги окремою письмовою довідкою, яка долучається до протоколу. Неприбуття на засідання суб'єкта розгляду скарги осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.

11. Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб'єкту оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а у разі неможливості - не пізніше початку розгляду скарги. Суб'єкт оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до розгляду виборчою комісією.

12. Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб'єктом звернення зі скаргою або з порушенням строків оскарження, встановлених цим Законом.

13. Суди, виборчі комісії, правоохоронні органи (прокуратура, міліція) організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд позовних заяв, скарг та звернень виборчих комісій у строки та в спосіб, встановлені цим Законом.

Стаття 30-4. Докази

1. Доказами, на підставі яких виборча комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, суб'єкта оскарження чи заінтересованих осіб, та інші обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги, можуть бути:

1) письмові документи і матеріали (в тому числі електронні), які містять відомості про обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги;

2) письмові пояснення суб'єктів виборчого процесу, посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, відповідних правоохоронних органів, отримані на вимогу суб'єкта розгляду скарги, в тому числі і членів виборчої комісії на виконання повноважень виборчої комісії;

3) речові докази;

4) висновки експертів, надані письмово на запит виборчої комісії - суб'єкта розгляду скарги, суб'єкта звернення зі скаргою або суб'єкта оскарження.

2. Докази виборчій комісії надають суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження, заінтересовані особи. Виборча комісія - суб'єкт розгляду скарги може звернутися із запитом (витребувати) додаткові докази за власною ініціативою або на прохання суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження, заінтересованих осіб.

3. Якщо суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження чи заінтересована особа не надасть докази для підтвердження обставин, на які він посилається, виборча комісія вирішує справу на основі наявних доказів.

4. Виборча комісія бере до розгляду лише ті докази, які мають значення для розгляду скарги. Про відхилення доказів, які не мають значення для розгляду скарги або не мають доказової сили, зазначається у рішенні виборчої комісії - суб'єкта розгляду скарги.

5. Обставини (факти), для доведення яких законом встановлені певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засобами доказування.

6. Письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій у встановленому порядку копії. Якщо подано копію письмового доказу, виборча комісія має право вимагати подання оригіналу або самостійно витребовує оригінал письмового доказу. Після розгляду скарги виборча комісія на вимогу власника документа повертає оригінал документа, а в справі скарги залишається засвідчена у встановленому порядку його копія.

7. Виборча комісія оцінює належність, достовірність кожного доказу, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед встановленої сили, за винятком обставин, фактів, встановлених судовим рішенням, що набрало законної сили.

Стаття 30-5. Рішення за підсумком розгляду скарги, позовної
заяви

1. Рішення виборчої комісії повинно бути законним і обґрунтованим.

2. Під час розгляду скарги щодо рішення суб'єкта оскарження виборча комісія вирішує:

1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб'єктом оскарження;

2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб'єктом оскарження на законних підставах;

3) чи було оскаржуване рішення прийнято в межах повноважень та відповідно до визначеної законом процедури;

4) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин та чи віднесено законом розгляд скарги, позовної заяви до повноважень суб'єкта їх розгляду;

5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб'єкта звернення, чи відмовити в їх задоволенні;

6) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб'єкта звернення іншим способом;

7) які рішення слід зобов'язати прийняти чи які дії, що випливають із факту скасування рішення, вчинити.

3. Під час розгляду скарги щодо дії (бездіяльності) суб'єкта оскарження виборча комісія вирішує:

1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб'єкта оскарження;

2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалась (вчинялась) суб'єктом оскарження на законних підставах;

3) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин та чи віднесено законом розгляд скарги, позовної заяви до повноважень суб'єкта їх розгляду;

4) чи належить задовольнити кожну з вимог суб'єкта звернення, чи відмовити в їх задоволенні;

5) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб'єкта звернення іншим способом;

6) які рішення слід зобов'язати прийняти чи які дії, що випливають із факту визнання оскаржених дій чи бездіяльності протиправними, вчинити.

4. При розгляді скарги по суті виборча комісія може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.

5. У разі задоволення скарги виборча комісія може прийняти рішення, яким:

1) визнати рішення суб'єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства, порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу;

2) скасувати рішення;

3) зобов'язати суб'єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів;

4) зобов'язати суб'єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;

5) поновити іншим способом порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу;

6) зобов'язати суб'єкта оскарження та (або) інший орган, партію (блок), засіб масової інформації, посадову чи службову особу здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними.

6. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб'єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права виборців, права і законні інтереси інших суб'єктів виборчого процесу.

7. Копія рішення виборчої комісії видається чи надсилається суб'єкту звернення, суб'єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб'єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день виборів або на наступний день - невідкладно.

8. У разі визнання судом рішення відповідної виборчої комісії протиправним, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків і результатів голосування, встановлення результатів виборів, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було визнане протиправним, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює рішення, визнане судом протиправним, за винятком випадку, коли рішення було скасоване з формальних підстав.

9. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов'язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути порушене питання.

10. Порядок прийняття рішення судом за підсумком розгляду позовної заяви, вимоги до рішення суду та порядок набрання ним законної сили встановлюються Кодексом адміністративного судочинства України" ( 2747-15 ).

24. Статтю 31 викласти у такій редакції:

"Стаття 31. Порядок складання списків виборців

1. Для підготовки та проведення голосування з місцевих виборів виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, складають списки виборців по кожній звичайній виборчій дільниці на основі відомостей Державного реєстру виборців. Відомості щодо громадян, які проживають на відповідній території, подаються у вигляді загального списку виборців на паперовому носії та в електронному вигляді відповідному сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті ради або іншій особі, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, відповідними органами ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за 45 днів до дня виборів. Один примірник списку підписується керівником органу ведення Державного реєстру виборців на кожній сторінці. Такий список містить відомості про:

1) прізвище, ім'я, по батькові виборця;

2) дату народження виборця (число, місяць, рік);

3) адресу житла виборця;

4) за наявності підстав - відмітку у графі "Примітки" про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

2. Список виборців на звичайній виборчій дільниці складається за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у трьох примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді. Список виборців на паперовому носії підписується відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження. Підпис такої посадової особи засвідчується відповідною печаткою.

3. До списку виборців включаються виборці, які належать до відповідної територіальної громади і мають право голосу на відповідних місцевих виборах. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

4. У списку виборців на виборчій дільниці зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження (число, місяць, рік), місце проживання та адреса житла виборця. У списку виборців передбачається відповідна графа для підпису виборця за отримання виборчих бюлетенів з усіх видів місцевих виборів та графа для приміток. У графі "Примітки" списку виборців на виборчій дільниці на підставі загального списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не здатних самостійно пересуватися, робиться відповідна відмітка. У цій же графі напроти прізвища виборця, який отримав виборчі бюлетені не з усіх видів місцевих виборів, робиться запис про види місцевих виборів, виборчі бюлетені з яких виборець не отримав (стосовно виборців, які голосують за місцем перебування, такий запис робиться напроти їхніх прізвищ у витягу із списку виборців). Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.

5. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті ради або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, не пізніш як за 40 днів до дня виборів передає списки виборців по кожній звичайній виборчій дільниці на паперових носіях (у двох примірниках) та в електронному вигляді відповідним сільській, селищній, міській (міста без районного поділу), районній у місті територіальним виборчим комісіям на їх засіданнях. Про передачу зазначених списків виборців складається акт у двох примірниках. Один примірник акта зберігається у сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або іншої посадової особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, інший - у відповідній територіальній виборчій комісії.

6. Якщо територіальна виборча комісія за 40 днів до дня виборів не отримала список виборців на звичайній виборчій дільниці вона оскаржує до місцевого суду бездіяльність відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, у порядку, передбаченому цим Законом.

7. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 32 дні до дня виборів передає один примірник списку виборців на виборчій дільниці (на паперовому носії) відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць. Другий примірник зберігається в територіальній виборчій комісії. Від імені дільничної виборчої комісії списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різні місцеві організації партій (блоки), одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців складається акт у двох примірниках.

8. При проведенні голосування на місцевих виборах відкріпні посвідчення не застосовуються. Виборець, який на день виборів перебуває за межами населеного пункту, де він проживає, участі у місцевих виборах не бере, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 31-1 цього Закону.

9. Якщо окремо проводяться вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської (міста з районним поділом) ради або міського (міста з районним поділом) голови, то відповідний сільський, селищний, міський голова не пізніш як за 40 днів до дня виборів передає списки виборців по кожній звичайній виборчій дільниці на паперових носіях (у двох примірниках) та в електронному вигляді відповідній територіальній (окружній) виборчій комісії. Про передачу зазначених списків виборців складається акт в двох примірниках. Один примірник акта зберігається у сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або іншої посадової особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, інший - у відповідній територіальній (окружній) виборчій комісії".

25. Доповнити статтею 31-1 такого змісту:

"Стаття 31-1. Складання списків виборців на спеціальних
виборчих дільницях

1. Списки виборців на спеціальних виборчих дільницях у стаціонарних лікувальних закладах складаються дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих головним лікарем стаціонарного лікувального закладу, за десять днів до дня виборів. У поданні вказуються відомості, зазначені у частині першій статті 31 цього Закону. До списків виборців не включаються виборці, які проживають за межами області (міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим), де знаходиться спеціальна виборча дільниця.

2. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці вносить виборця до списку виборців із зазначенням у графі "Примітка" його права на отримання виборчого бюлетеня на місцевих виборах кожного виду відповідно до частини третьої цієї статті. Список виборців затверджується рішенням дільничної виборчої комісії. Виборча комісія спеціальної виборчої дільниці (у разі коли місцеві вибори проводять неодночасно з виборами народних депутатів України) невідкладно повідомляє відповідні територіальні виборчі комісії за місцепроживанням виборця (сільську, селищну, міську, районну в місті, районну, обласну виборчі комісії, виборчу комісію Автономної Республіки Крим) про включення виборця до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська (міста з районним поділом) невідкладно повідомляє відповідні сільські, селищні, міські, районні у місті територіальні виборчі комісії про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, у разі коли місцеві вибори проводять неодночасно з виборами народних депутатів України.

3. Виборець, включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отримує виборчі бюлетені для голосування на виборах:

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо він проживає на території Автономної Республіки Крим, а стаціонарний лікувальний заклад, де він перебуває, розташований на території Автономної Республіки Крим;

депутатів обласної ради, якщо він проживає на території цієї області, а стаціонарний лікувальний заклад, де він перебуває, розташований на території цієї області;

депутатів районної ради, якщо він проживає на території цього району, а стаціонарний лікувальний заклад, де він перебуває, розташований на території цього району;

депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного чи міського голови, якщо він проживає на території відповідного села (одного з кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, а стаціонарний лікувальний заклад, де він перебуває, розташований на території цього села, селища, міста;

депутатів районної у містах з районним поділом ради, якщо він проживає на території цього району у місті, а стаціонарний лікувальний заклад, де він перебуває, розташований на території цього району у місті.

4. Якщо місцеві вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України чи виборами Президента України, на спеціальних виборчих дільницях в установах кримінально-виконавчої системи, у військових частинах списки виборців з місцевих виборів не складаються".

26. Статтю 32 викласти у такій редакції:

"Стаття 32. Порядок ознайомлення виборців із списком виборців
на виборчій дільниці та оскарження
неправильностей в списку виборців

1. Дільнична виборча комісія після отримання списку виборців на виборчій дільниці у порядку і в строки, передбачені частиною сьомою статті 31 цього Закону, наступного дня надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

2. Дільнична виборча комісія двічі надсилає кожному виборцю іменні запрошення, якими повідомляє про включення його до списку виборців відповідної виборчої дільниці, назви всіх видів місцевих виборів, у яких йому пропонується голосувати, номер виборця у списку виборців, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки про постійну нездатність самостійно пересуватися, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Іменні запрошення надсилаються виборцям не пізніш як за двадцять п'ять і не пізніш як за сім днів до дня виборів. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України чи виборів Президента України виборцям надсилаються іменні запрошення відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) чи Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) із зазначенням всіх видів місцевих виборів, у яких йому пропонується голосувати. Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою комісією.

3. Кожен громадянин має право ознайомитися зі списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність відомостей, внесених до списку виборців. Громадянин має право оскаржити до дільничної чи сільської, селищної, міської (міста без районного поділу), районної у місті територіальної виборчої комісії або безпосередньо до суду за місцезнаходженням виборчої комісії допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також наявність чи відсутність відміток про нездатність виборця самостійно пересуватися.

4. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної або сільської, селищної, міської (міста без районного поділу), районної у місті територіальної виборчої комісії щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. Скарга за формою, визначеною статтею 30-2 цього Закону (без зазначення суб'єкта оскарження), подана до виборчої комісії, розглядається на найближчому засіданні комісії, як правило, у присутності суб'єкта звернення зі скаргою. Про час найближчого засідання комісії заявника скарги повідомляє член комісії, який прийняв скаргу.

5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у дводенний строк з дня її отримання. За підсумком розгляду скарги дільнична виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається заявнику скарги не пізніше наступного дня після його прийняття. Скарга, подана до дільничної виборчої комісії після зазначеного строку, не розглядається, рішення по ній не приймається.

6. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до відповідної сільської, селищної, міської (міста без районного поділу), районної у місті територіальної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у дводенний строк, але не пізніш як за три дні перед днем виборів, а подана за три дні до дня виборів - невідкладно. За підсумком розгляду скарги сільська, селищна, міська (міста без районного поділу), районна у місті територіальна виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про включення виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається заявнику скарги не пізніше наступного дня після його прийняття, а у разі його прийняття за три і менше днів до дня виборів - невідкладно.

7. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії не пізніше як за два дні до дня голосування. Така позовна заява розглядається судом у строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

8. Виборча комісія приймає рішення щодо включення або невключення особи до списку виборців на відповідній дільниці на підставі встановлення місця проживання (адреси житла) цієї особи. Виборча комісія при розгляді скарги зобов'язана звернутися до посадової особи, яка подала список виборців на виборчій дільниці, із запитом про місце проживання та адресу житла особи. Письмова відповідь на запит має бути надана наступного дня. Виборча комісія не може прийняти рішення про включення або виключення виборця зі списку без отримання відомостей від посадової особи, яка склала список виборців.

9. При проведенні місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України чи виборів Президента України до дільничної виборчої комісії чи до суду може подаватись одна скарга позовна заява на неправильності, виявлені одночасно у списках виборців з місцевих виборів та у списках виборців з виборів народних депутатів України чи Президента України, що стосуються одного виборця. За підсумками розгляду такої скарги, позовної заяви приймається одне рішення, що стосується місцевих виборів і виборів народних депутатів України чи виборів Президента України".

27. Доповнити статтями 32-1, 32-2 і 32-3 такого змісту:

"Стаття 32-1. Порядок прийняття рішень про внесення змін до
списку виборців на звичайній виборчій дільниці

1. Дільнична або територіальна виборча комісія на вимогу члена відповідної комісії, кандидата, зареєстрованого для участі у відповідних виборах, його довіреної особи, уповноваженої особи, представника місцевої організації партії (блоку) має право звернутися з запитом до посадових осіб, які подали списки виборців на звичайних виборчих дільницях, щодо перевірки та уточнення інформації про місце проживання чи інших відомостей про виборців. Відповідна посадова особа зобов'язана надати такі відомості не пізніше наступного дня після отримання запиту виборчої комісії.

2. Дільнична виборча комісія приймає рішення про внесення змін до списку виборців за підсумком розгляду скарг громадян, а також на підставі відомостей, отриманих відповідно до частини першої цієї статті. Дільнична виборча комісія може приймати рішення про внесення змін до списку виборців не пізніш як за три дні до дня виборів, а у разі, якщо місцеві вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, о 20 годині останньої п'ятниці перед днем виборів дільнична виборча комісія приймає рішення про виключення зі списку виборців осіб на підставі заяв виборців про видачу відкріпних посвідчень відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ).

3. За два дні до дня виборів дільнична виборча комісія передає відповідній сільській, селищній, міській (міста без районного поділу), районній у місті територіальній виборчій комісії на її засіданні перелік виборців, щодо яких були прийняті рішення про включення до списку виборців на відповідній дільниці, та перелік виборців, щодо яких були прийняті рішення про виключення зі списку виборців. До зазначених переліків, складених за формою списку виборців, додаються рішення дільничної виборчої комісії про включення до списку та виключення зі списку виборців і документи, на підставі яких були прийняті відповідні рішення. Від імені дільничної виборчої комісії зазначені переліки та документи передають не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різні місцеві організації партій (блоки), одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу зазначених переліків та документів складається акт у двох примірниках.

4. Сільська, селищна, міська (міста без районного поділу), районна у місті територіальна виборча комісія приймає рішення про включення виборця до списку виборців або про виключення виборця із списку виборців на відповідній виборчій дільниці за наслідком розгляду скарг громадян відповідно до частини шостої статті 32 цього Закону, а також на підставі відомостей, наданих відповідно до частини першої цієї статті.

5. На підставі рішень, прийнятих відповідно до частини четвертої цієї статті, рішень суду, а також на підставі повідомлень, отриманих відповідно до частини другої статті 31-1 та частини першої статті 32-2 цього Закону, голова, заступник голови або секретар сільської, селищної, міської (міста без районного поділу), районної у місті територіальної виборчої комісії не пізніш як за два дні до дня виборів, але до початку засідання, що проводиться відповідно до частини третьої цієї статті, складають переліки виборців, яких необхідно включити до списку виборців на кожній виборчій дільниці, та переліки виборців, яких необхідно виключити зі списку виборців на кожній виборчій дільниці на відповідній території. У переліку зазначається, з яких підстав виборця включено до списку виборців або виключено з нього. Кожен такий перелік складається у двох примірниках у формі списку виборців на виборчій дільниці. Достовірність переліку виборців засвідчується на кожному аркуші переліку підписом голови та секретаря територіальної виборчої комісії та відтиском печатки комісії.

6. Сільська, селищна, міська (міста без районного поділу), районна у місті територіальна виборча комісія на засіданні, що проводиться відповідно до частини третьої цієї статті, передає кожній дільничній виборчій комісії по одному примірнику кожного переліку виборців, зазначених у частині п'ятій цієї статті. Про передачу зазначених переліків дільничній виборчій комісії складається у двох примірниках акт. Другий примірник кожного переліку зберігається у відповідній територіальній виборчій комісії.

Стаття 32-2. Особливості порядку уточнення списку виборців на
спеціальній виборчій дільниці

1. Головний лікар стаціонарного лікувального закладу не пізніше як за три дні до дня виборів подає до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці відомості про осіб, які прибули до установи чи вибули із установи (закладу) після складання списків виборців відповідно до статті 31-1 цього Закону. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці на підставі поданих відомостей приймає рішення про внесення змін до списку виборців у порядку, встановленому статтею 31-1 цього Закону, та невідкладно повідомляє про прийняте рішення відповідну сільську, селищну, міську (міста без районного поділу), районну у місті територіальну виборчу комісію.

2. О 20 годині дня за три дні до дня виборів дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці на своєму засіданні закриває список виборців шляхом закреслення незаповнених граф списку таким чином, щоб унеможливити подальше внесення змін до списку виборців, підписується головою та секретарем комісії і скріпляється печаткою дільничної виборчої комісії. Завірена копія списку виборців не пізніше 12 години наступного дня передається до відповідної сільської, селищної чи міської територіальної виборчої комісії.

Стаття 32-3. Порядок внесення змін до списку виборців на
виборчій дільниці

1. Внесення змін до списку виборців на виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови або секретарем комісії.

2. Зміни до списку виборців на виборчій дільниці вносяться на підставі:

1) рішення дільничної виборчої комісії, прийнятого відповідно до частини п'ятої статті 32 та частини другої статті 321 цього Закону;

2) рішення суду, прийнятого відповідно до частини сьомої статті 32 цього Закону;

3) переліків виборців, яких необхідно включити до списку виборців на виборчій дільниці та яких необхідно виключити зі списку виборців, складених сільською, селищною, міською (міста без районного поділу), районною у місті територіальною виборчою комісією відповідно до частини п'ятої статті 321 цього Закону. У разі якщо місцеві вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, із списку виборців на місцевих виборах виключаються також виборці, внесені до переліку виборців, яких необхідно виключити із списку виборців на виборчій дільниці, складеного відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 );

4) рішення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці за підсумком розгляду подання керівника стаціонарного лікувального закладу відповідно до статті 32-2 цього Закону.

3. При внесенні змін до списку виборців на підставах, зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті, рішення дільничною виборчою комісією не приймається.

4. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії вносить зміни до списку виборців невідкладно після закінчення засідання комісії, на якому було прийнято рішення, зазначені у пунктах 1 та 4 частини другої цієї статті, або невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією документів, зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті.

5. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців згідно з документами, що були підставою для включення виборця до списку виборців. При цьому у графі "Примітка" зазначаються тип документа, дата і номер постанови дільничної чи територіальної (окружної) виборчої комісії або дата рішення суду про включення виборця до списку виборців.

6. Виключення із списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка". При цьому у графі поруч з прізвищем виборця зазначаються тип документа, дата і номер постанови дільничної чи територіальної виборчої комісії або дата рішення суду про виключення виборця із списку виборців.

7. Список виборців після внесення змін, зазначених у пунктах 3 та 4 частини другої цієї статті, закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку таким чином, щоб унеможливити подальше внесення змін до списку виборців, підписується головою та секретарем комісії і скріпляється печаткою дільничної виборчої комісії.

8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування мають право виправляти неточності та технічні описки у списку виборців - неправильне написання прізвища імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка".

9. Після виконання дій, зазначених у частині сьомій цієї статті, вносити будь-які зміни, крім передбачених частиною восьмою цієї статті, до списку виборців на звичайній виборчій дільниці забороняється".

28. У статті 33:

1) частину третю викласти у такій редакції:

"3. Місцева організація партії або виборчий блок організацій партій, утворений відповідно до цього Закону, може висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що зазначені організації партій зареєстровані у встановленому законом порядку, а відповідні партії зареєстровані не пізніш як за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів";

2) у частині четвертій слова "місцевої ради" виключити;

3) доповнити частинами п'ятою та шостою такого змісту:

"5. Одна і та ж особа може одночасно балотуватися кандидатом на посаду відповідно сільського, селищного чи міського голови, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та кандидатом у депутати інших місцевих рад, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Особа може бути висунута кандидатом лише місцевою організацією (місцевими організаціями) однієї партії (місцевими організаціями партій, що входять до одного блоку).

6. Одна і та ж особа не може одночасно балотуватися більше ніж у одному окрузі по виборах до відповідної сільської, селищної ради".

29. У частині одинадцятій статті 34 цифри "90" замінити цифрами "95".

30. Частини другу, третю та сьому статті 35 викласти у такій редакції:

"2. Виборчий блок партій для участі у місцевих виборах на загальнодержавному рівні утворюється у порядку, передбаченому Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ). Поширення повноважень утвореного блоку на місцеві вибори повинно бути передбачене в рішеннях міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) та в угоді про утворення виборчого блоку.

Повноваження виборчого блоку у цьому випадку поширюються на всі види місцевих виборів на території України, у тому числі в адміністративно-територіальних одиницях, де відсутні місцеві організації однієї чи кількох партій, що входять до складу блоку. В останньому випадку від імені виборчого блоку виступають місцеві організації партій (місцева організація партії), що входять до блоку, які діють у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

3. Виборчий блок місцевих організацій партій може бути утворений місцевими організаціями одного рівня двох або більше партій, які не утворили блоку на загальнодержавному рівні, або якщо повноваження утвореного блоку не поширюються на місцеві вибори, і ці місцеві організації партій не входять до іншого блоку. Угода про утворення місцевими організаціями партій виборчого блоку повинна попередньо погоджуватися з відповідними керівними органами відповідних партій. Виборчий блок місцевих організацій партій, утворений на рівні відповідно області, району чи міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, поширюється на всі місцеві вибори в межах цієї адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі у районах чи територіальних громадах, де відсутні місцеві організації однієї чи кількох партій, що входять до складу блоку. В останньому випадку від імені блоку виступають місцеві організації партій (місцева організація партії), що входять до блоку, які діють у відповідних адміністративно-територіальних одиницях";

"7. Про утворення виборчого блоку для участі у місцевих виборах Центральна виборча комісія та відповідна територіальна виборча комісія повідомляються не пізніш як за 45 днів до дня виборів".

31. У статті 36:

1) у частині першій:

пункти 5 і 11 викласти у такій редакції:

"5) угоди про утворення виборчого блоку, попередньо погодженої з керівними органами відповідних партій - у разі висунення кандидатів у депутати блоком місцевих організацій партій, утвореним згідно з частиною третьою статті 35 цього Закону";

"11) декларації про майно і доходи кожного кандидата у депутати за останній рік, термін звітності по якому вже минув, за формою, затвердженою Міністерством фінансів України";

2) частину другу доповнити реченням такого змісту: "У разі висування кандидатом у депутати безпартійного громадянина у витягу з протоколу міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку, зазначається місцева організація партії, від якої цього безпартійного громадянина включено до виборчого списку кандидатів у депутати від блоку".

32. У частині першій статті 37:

1) доповнити пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) угоди про утворення виборчого блоку, попередньо погодженої з керівними органами відповідних партій - у разі висунення кандидатів у депутати блоком місцевих організацій партій утвореним згідно з частиною третьою статті 35 цього Закону";

2) у першому реченні пункту 3 слова "кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови" замінити словами "особи кандидатом у депутати";

3) пункт 6 викласти у такій редакції:

"6) декларації про майно і доходи кожного кандидата у депутати за останній рік, термін звітності по якому вже минув, за формою, затвердженою Міністерством фінансів України";

4) у пункті 7 слово "шостої" виключити.

33. У статті 38:

1) у частині першій:

доповнити пунктом 21 такого змісту:

"21) угоди про утворення виборчого блоку, попередньо погодженої з керівними органами відповідних партій - у разі висунення кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови блоком місцевих організацій партій, утвореним згідно з частиною третьою статті 35 цього Закону";

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6) декларації про майно і доходи кожного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови за останній рік, термін звітності по якому вже минув, за формою, затвердженою Міністерством фінансів України";

2) у частині другій слова "кандидатами у депутати" виключити.

34. Частини восьму-дев'яту статті 39 викласти у такій редакції:

"8. Особа, включена за її письмовою згодою до декількох виборчих списків місцевих організацій різних партій (блоків), особа, висунута кандидатом у депутати в одномандатному окрузі чи на посаду сільського, селищного, міського голови від однієї місцевої організації партії (блоку) та включена до виборчого списку іншої місцевої організації партії (блоку), рішеннями відповідних територіальних виборчих комісій виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, про що повідомляються відповідні місцеві організації партій (блоки).

9. Територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день після подання документів приймає рішення щодо реєстрації списку кандидатів у депутати, про що представнику місцевої організації партії (блоку) видається копія відповідного рішення. Рішення про реєстрацію списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку) разом із списком кандидатів у депутати з відомостями про перших п'ять осіб списку публікується виборчою комісією не пізніш як на третій день від дня його прийняття";

2) у частині тринадцятій слово і цифри "статті 38" замінити словом і цифрами "статті 36".

35. У частині восьмій статті 41 слова "кандидатів у депутати, зареєстрованих у кожному одномандатному окрузі по виборах відповідної місцевої ради" виключити.

36. У статті 42:

1) у частині першій слова "із зазначенням часу проживання в Україні" виключити;

2) частину третю доповнити словами "кандидату у депутати в одномандатному окрузі".

37. У статті 43:

1) частину першу після слів "міського голови" доповнити словами "кандидата у депутати в одномандатному окрузі";

2) пункт 2 частини другої доповнити словами "кандидата у депутати в одномандатному окрузі".

38. У статті 44:

1) у частині шостій слова "на посаду сільського" замінити словами "у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського";

2) частину десяту викласти у такій редакції:

"10. Участь посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування у збиранні підписів виборців на підтримку виборчих списків кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, а також на підтримку кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови забороняється".

39. Друге речення частини четвертої статті 45 після слів "місцевої організації партії (блоку), кандидату" доповнити словами "у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидату".

40. Частини першу і третю статті 46 викласти у такій редакції:

"1. Декларація про майно і доходи кандидата у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови за останній рік, термін звітності по якому вже минув, заповнюється ним власноручно за формою, затвердженою Міністерством фінансів України не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів";

"3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата у депутати і на посаду сільського, селищного, міського голови та підлягають виправленню".

41. У статті 47:

1) друге речення частини другої викласти у такій редакції: "Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається (видається) представнику місцевої організації партії (блоку), від якої висунуті кандидати у депутати в багатомандатному окрузі, кандидату у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови або його довіреній особі";

2) частину третю після слів "у виборах до" доповнити словами "Верховної Ради Автономної Республіки Крим".

42. У статті 48:

1) у частині першій:

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4) порушення вимог частин п'ятої, шостої статті 33 цього Закону";

пункт 7 після слова "товари" доповнити словом "роботи";

доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12) ліквідації місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку), розпуску блоку, яка (який) висунула (висунув) кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати";

2) у частині другій:

пункт 4 виключити;

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6) порушення вимог частин п'ятої, шостої статті 33 цього Закону";

пункт 9 після слова "товари" доповнити словом "роботи";

доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12) виходу відповідної місцевої організації партії із складу виборчого блоку або ліквідації місцевої організації партії - учасниці блоку (щодо кандидатів у депутати від місцевої організації партії, яка вийшла із складу блоку чи ліквідована)";

3) у частині третій:

пункт 2 після слова "товари" доповнити словом "роботи";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) ліквідації місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку), розпуску блоку".

43. Статтю 49 викласти у такій редакції:

"Стаття 49. Особливості голосування по одному кандидату
(одному виборчому списку)

1. Якщо після закінчення строку реєстрації кандидатів залишився один кандидат (один виборчий список місцевої організації партії (блоку) з кількістю кандидатів, достатньою для формування відповідної ради), голосування проводиться по одному кандидату у депутати (одному виборчому списку місцевої організації партії (блоку).

2. У разі коли у відповідному виборчому окрузі після закінчення строку реєстрації кандидатів не залишилося жодного кандидата (жодного виборчого списку місцевої організації партії (блоку) або якщо у виборчому списку (списках) місцевої організації партії (блоку), який залишився (залишилися) після закінчення строку реєстрації кандидатів, кількість кандидатів, які залишилися у списку (списках), є недостатньою для формування відповідної ради), вибори вважаються такими, що не відбулися.

44. Статті 50-56 викласти у такій редакції:

"Стаття 50. Строки, форми і умови проведення передвиборної
агітації

1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. Право вести передвиборну агітацію мають організації партій (блоки), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстровані відповідною виборчою комісією для участі у місцевих виборах. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати політичні, ділові та особисті якості кандидатів на посади сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати, їх передвиборні програми, а також передвиборні програми організацій партій (блоків).

2. Місцева організація партії (блок), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови мають право розпочати свою передвиборну агітацію з моменту прийняття відповідною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів. Ведення передвиборної агітації до початку і після закінчення зазначених строків забороняється. Напередодні і в день виборів забороняється проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій) від імені кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. У цей же час забороняється публічне оголошення про підтримку місцевою організацією партії (блоком), кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів і телепередач чи інших публічних заходів.

3. Передвиборна агітація здійснюється в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законам України. Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) або законами України, і підготовлені у порядку, визначеному Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації" ( 539/97-ВР ) не належать до передвиборної агітації. Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів у депутати або кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

4. У разі проведення повторного голосування передвиборна агітація поновлюється з дня офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування і припиняється у строк, зазначений у частині другій цієї статті.

5. Передвиборна агітація може здійснюватися:

1) шляхом проведення зборів, зустрічей з виборцями, мітингів, демонстрацій, процесій, публічних дебатів, дискусій та інших масових заходів;

2) шляхом розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів;

3) через засоби масової інформації;

4) в інших формах, що не суперечать Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законам України.

6. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України на підготовку і проведення місцевих виборів, та коштів виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій (блоків). Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється.

7. Передвиборна агітація за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов та можливостей, що передбачає надання кандидатам, їх довіреним особам, місцевим організаціям партій (блокам) та їх уповноваженим особам за однакову плату одних і тих самих приміщень для проведення масових заходів, виготовлення однакових за кількістю і якістю друкованих інформаційних матеріалів, надання однакових друкованих площ та ефірного часу на радіо і телебаченні.

Стаття 51. Проведення публічних заходів для ведення
передвиборної агітації

1. Проведення публічних заходів для ведення передвиборної агітації здійснюється відповідно до закону. Місцева організація партії (блок), кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови попередньо повідомляє про час і місце проведення запланованих публічних заходів передвиборної агітації відповідну територіальну виборчу комісію.

2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за зверненням відповідної територіальної виборчої комісії надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує територіальна виборча комісія. При цьому територіальна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Оплата використання наданих приміщень здійснюється в порядку, встановленому статтею 87 цього Закону.

3. Місцева організація партії (блок) - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати та кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови має право на договірній основі за рахунок коштів свого виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.

4. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одному кандидату, місцевій організації партії (блоку), власник (володар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншому кандидату, місцевій організації партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу. Зазначена вимога не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партії (блоку), чия місцева організація є суб'єктом виборчого процесу.

Стаття 52. Виготовлення і порядок розміщення друкованих
інформаційних та агітаційних матеріалів

1. Відповідна територіальна виборча комісія за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного міського голови, передачу їх дільничним виборчим комісіям із розрахунку по два примірники на кожну виборчу комісію.

2. Інформаційні плакати в межах одного виборчого округу мають бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюється відповідною територіальною виборчою комісією. Текст та поліграфічне виконання плакатів погоджується відповідною територіальною виборчою комісією з представником місцевої організації партії (блоку), кандидатом або його довіреною особою.

3. Інформаційний плакат місцевої організації партії (блоку) повинен містити передвиборну програму, подану нею при реєстрації кандидатів у депутати, виборчий список кандидатів у депутати із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (зайняття), місця роботи та проживання, партійності включених до нього кандидатів.

4. Інформаційний плакат кандидата у депутати у одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови повинен містити біографічні відомості, передвиборну програму та фотографію, подані ним при реєстрації.

5. Інформаційні плакати передаються на виборчі дільниці не пізніш як за двадцять днів до дня місцевих виборів.

6. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови за рахунок і в межах коштів власних виборчих фондів можуть виготовляти плакати, листівки, буклети, інші друковані агітаційні матеріали.

7. Друкований агітаційний матеріал повинен містити відомості про установу, що здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Розповсюдження анонімних друкованих агітаційних матеріалів забороняється.

8. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови зобов'язані подати по одному примірнику кожного друкованого агітаційного матеріалу, виготовленого за рахунок власних виборчих фондів, не пізніш як через три дні після дня його виготовлення до відповідної територіальної виборчої комісії.

9. Друковані та інші агітаційні матеріали розміщуються лише у місцях, визначених і обладнаних місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування. Відповідні місця мають бути визначені та обладнані не пізніше як за тридцять п'ять днів до дня виборів.

Стаття 53. Загальний порядок використання засобів масової
інформації

1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та можливостей в порядку, передбаченому цим Законом. Висвітлення виборчого процесу в засобах масової інформації всіх форм власності, у тому числі в інтерв'ю, дискусіях та дебатах, а також інформаційних повідомленнях, у програмах новин і поточних подій має здійснюватися на засадах об'єктивності, неупередженості та збалансованості.

2. Місцевим організаціям партій (блокам), кандидатам у депутати, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови надається право користуватися державними і комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів.

3. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності, що ведеться за рахунок коштів власних виборчих фондів, здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу та одиницю друкованої площі і обмежується лише граничним розміром виборчого фонду.

4. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів у розмірі який не може перевищувати середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші три квартали року, що передує року проведення чергових місцевих виборів. При цьому засоби масової інформації можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки чи встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу.

5. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одному кандидату, місцевій організації партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншому кандидату, місцевій організації партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі місцевій організації партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу в разі, якщо надані для поширення матеріали містять відомості, зазначені у частинах третій і восьмій статті 56 цього Закону.

6. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з місцевими виборами, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої похибки.

7. Поширення інформації, яка згідно з Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) відноситься до політичної реклами, здійснюється відповідно до вимог зазначеного Закону.

8. Вимоги, встановлені частинами четвертою і п'ятою цієї статті, не поширюються на засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є місцеві організації партій - суб'єктів виборчого процесу (місцеві організації партій, що входять до блоку - суб'єкта виборчого процесу).

Стаття 54. Порядок використання друкованих засобів масової
інформації

1. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати в одномандатному окрузі та кандидати на посаду сільського, селищного міського голови мають право за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому поліграфічному виконанні у місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації передвиборні програми, подані ними при реєстрації.

2. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів відповідними територіальними виборчими комісіями шляхом жеребкування за участю уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків).

3. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм оприлюднюються у триденний строк після дня затвердження їх територіальною виборчою комісією у місцевих засобах масової інформації, заснованих на державній чи комунальній формі власності.

4. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови мають право за рахунок коштів власних виборчих фондів публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності, за винятком зарубіжних засобів масової інформації, що діють на території України.

5. Матеріали передвиборної агітації, зазначені у частині четвертій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається від імені місцевої організації партії (блоку), кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, розпорядником відповідного виборчого фонду з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється.

6. Оплата за використання друкованих площ для ведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією відповідно до угод, укладених з місцевими засобами інформації, заснованими на державній чи комунальній формі власності.

7. Редакції друкованих засобів масової інформації всіх форм власності за письмовими запитами територіальної виборчої комісії зобов'язані надавати їй інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів, а в разі необхідності - надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів, а також публікації.

Стаття 55. Порядок використання електронних (аудіовізуальних)
засобів масової інформації

1. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять третьою годинами за київським часом.

2. Порядок надання ефірного часу кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій (блоків) за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється територіальною виборчою комісією у порядку жеребкування не пізніш як за 35 днів до дня виборів. Жеребкування проводиться за участю уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного міського голови або їх довірених осіб.

3. Результати жеребкування, проведеного відповідно до частини другої цієї статті, та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації, заснованих на державній чи комунальній формі власності, у триденний строк з дня затвердження їх територіальною виборчою комісією.

4. Оплата за наданий ефірний час здійснюється територіальними виборчими комісіями згідно із затвердженими кошторисами в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, та за відповідними угодами, що укладаються між територіальними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями.

5. Ефірний час за рахунок коштів власних виборчих фондів надається на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою місцевої організації партії (блоку), кандидатом або його довіреною особою і телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди, а також за умови ненадходження коштів на рахунок телерадіоорганізації остання не має права надавати ефірний час для ведення передвиборної агітації.

6. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи для проведення передвиборної агітації як за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, так і коштів власних виборчих фондів погоджують з відповідною телерадіоорганізацією режим передачі, що містить передвиборну агітацію (прямий ефір або аудіо-, відеозапис).

7. Телерадіоорганізації здійснюють аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігають ці записи до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів.

8. Телерадіоорганізації всіх форм власності за письмовими запитами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, територіальних виборчих комісій чи суду зобов'язані надавати інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.

Стаття 56. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації

1. Участь у передвиборній агітації забороняється:

1) іноземцям та особам без громадянства;

2) органам державної влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам;

3) посадовим та службовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати чи кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови;

4) командирам військових частин та їх заступникам серед своїх підлеглих, крім випадків, коли відповідна особа є кандидатом у депутати чи кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови;

5) членам виборчих комісій протягом строку повноважень відповідних виборчих комісій.

2. Кандидатам у депутати та кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.

3. Поширення у будь-якій формі агітаційних матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, національної, релігійної та расової ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, не допускається.

4. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безплатно або на пільгових умовах цінних паперів, кредитів, лотерей, товарів та інших матеріальних цінностей або робіт чи послуг.

5. Реєстрація кандидатів, стосовно яких у судовому порядку встановлено порушення вимоги, передбаченої частиною четвертою цієї статті, скасовується за рішенням територіальної виборчої комісії.

6. Засобам масової інформації, окрім друкованих партійних видань, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами про розміщення передвиборної агітації, забороняється підтримувати місцеві організації партій (блоки), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, їх передвиборні програми, а так само поширювати будь-яку інформацію з метою спонукання виборців голосувати за або проти місцевої організації партії (блоку), кандидатів у депутати, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів.

7. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору повторного або одноразового грубого порушення місцевим засобом масової інформації будь-якої форми власності вимог цього Закону, суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання.

8. Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних відомостей про кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, місцеву організацію партії (блок) - суб'єкта виборчого процесу.

9. Місцева організація партії (блок) - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови мають право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку місцева організація партії (блок) або кандидат вважають недостовірною, з вимогою опублікувати їх відповідь. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш останнього дня перед днем виборів зобов'язаний надати місцевій організації партії (блоку), кандидату, щодо яких поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий місцевою організацією партії (блоком) чи кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "відповідь" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується.

10. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на інформацію, що спростовуються. Відповідь, оприлюднена в останній день перед днем виборів, не повинна містити прямих закликів до голосування за або проти певної місцевої організації партії (блоку). Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації. Відповідь на відповідь не надається.

11. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останнього тижня перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо місцевих організацій партій (блоків) та кандидатів або коментувати рейтинги кандидатів, місцевих організацій партій (блоків).

12. Трансляція передвиборних програм місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на регіональних телеканалах не повинна збігатися в часі з трансляцією таких самих передвиборних програм на регіональних радіоканалах, якщо ефірний час в обох випадках надається за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів.

13. Включення в інформаційні телерадіопрограми агітаційних матеріалів місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови не допускається.

14. Забороняється:

1) переривати передачі передвиборних програм місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови рекламою товарів, робіт, послуг, іншими повідомленнями;

2) проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України;

3) проведення передвиборної агітації за чи проти місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови у будь-якій формі (розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів, проведення масових заходів, використання засобів масової інформації тощо) за добу до дня місцевих виборів та в день місцевих виборів;

4) оприлюднення в день місцевих виборів до закінчення голосування результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування.

15. Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, передбачених частинами третьою та восьмою цієї статті".

45. Назву розділу IX після слів "партій (блоків), їх" доповнити словами "представників та".

46. У статті 57:

1) назву після слів "партій (блоків), їх" доповнити словами "представників та";

2) у частині третій слова "органів державної влади та органів місцевого самоврядування" замінити словами "органу державної влади чи органу місцевого самоврядування";

3) у частині п'ятнадцятій:

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2) представляє місцеву організацію партії (блок) у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного округу";

у пункті 5 слова "факт цього порушення" замінити словами "це порушення".

47. У назві статті 58 слова "місцевих рад" виключити.

48. У статті 59:

1) частину сьому після слів "реєстрації обраного" доповнити словом "депутата";

2) перше речення частини одинадцятої доповнити словами "кандидата у депутати", а друге речення доповнити словами "кандидату у депутати";

3) у пункті 11 частини тринадцятої слова і цифри "в порядку, встановленому статтею 30 цього Закону" замінити словами "в порядку, передбаченому цим Законом".

49. У статті 61:

1) у пункті 8 частини сьомої слова "факт цього порушення" замінити словами "це порушення";

2) у частині дев'ятій слова "частини сьомої" замінити словами "частини восьмої".

50. Частини другу, четверту, п'яту, сьому, десяту та одинадцяту статті 63 викласти у такій редакції:

"2. Форма та колір виборчого бюлетеня для кожного виду місцевих виборів затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за 32 дні до дня проведення чергових місцевих виборів і не можуть змінюватися до початку виборчого процесу наступних чергових виборів";

"4. Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату проведення місцевих виборів, означення (одномандатний, багатомандатний округ) номер округу, а також позначені місця для номера виборчої дільниці, печатки дільничної виборчої комісії, прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень. Територіальна виборча комісія може прийняти рішення про виготовлення виборчих бюлетенів із зазначенням номерів виборчих дільниць.

5. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату проведення виборів, означення (одномандатний, багатомандатний округ), номер округу (за наявності), а також позначені місця для номера виборчої дільниці, номера, за яким виборця внесено до списку виборців, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень. У контрольних талонах виборчих бюлетенів, які виготовляються із зазначенням номерів виборчих дільниць, зазначається номер виборчої дільниці";

"7. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі повинні зазначатися назви місцевих організацій партій (блоків - із зазначенням назв місцевих організацій партій, що утворили виборчий блок), прізвища, імена, по батькові перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку). Ліворуч від назви кожної місцевої організації партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Після переліку всіх місцевих організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії, виборчого блоку місцевих організацій політичних партій". Ліворуч від цих слів розташовується порожній квадрат. Назви місцевих організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщують у порядку, визначеному жеребкуванням, що проводиться територіальною виборчою комісією за участю представників місцевих організацій партій (блоків) не пізніш як за 35 днів до дня проведення місцевих виборів. У виборчому бюлетені для голосування у одномандатному виборчому окрузі зазначаються в алфавітному порядку відомості про зареєстрованих у цьому окрузі кандидатів: їх прізвища, імена, по батькові, рік народження, освіта, місце проживання, основне місце роботи (заняття), партійність, а також суб'єкт висування кожного кандидата. Ліворуч від прізвища кожного кандидата у депутати розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую жодного кандидата" і ліворуч від цих слів розташовується порожній квадрат";

"10. Виборчі бюлетені для голосування у відповідному окрузі друкуються на однаковому папері та повинні бути однаковими за розміром, кольором і змістом.

11. Ступінь захисту виборчого бюлетеня для відповідних місцевих виборів встановлюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим, відповідною територіальною виборчою комісією".

51. Частини першу, третю - одинадцяту статті 64 викласти в такій редакції:

"1. Територіальні виборчі комісії на підставі угод, укладених між виборчими комісіями і підприємствами, забезпечують виготовлення державними та комунальними поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для голосування з місцевих виборів відповідно:

виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська (міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, міста Києва та Севастополя) виборча комісія - не пізніш як за 10 днів до дня виборів та отримує виготовлені виборчі бюлетені не пізніш як за 9 днів до дня виборів в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;

сільська, селищна, міська (міста районного значення) виборча комісія - не пізніш як за 5 днів до дня виборів та отримує виготовлені виборчі бюлетені не пізніш як за 4 дні до дня виборів в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією";

"3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються поліграфічним підприємством у присутності трьох членів відповідної територіальної виборчої комісії, які повинні бути представниками трьох різних місцевих організацій партій (блоків), у порядку та строки, визначені умовами договору на виготовлення виборчих бюлетенів, про що складається акт у двох примірниках.

4. Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів територіальна виборча комісія на своєму засіданні передає виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача територіальним (окружним) виборчим комісіям:

виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна територіальна виборча комісія передає виборчі бюлетені для голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради відповідним районним, міським (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення) територіальним (окружним) виборчим комісіям;

районна територіальна виборча комісія передає виборчі бюлетені для голосування з виборів депутатів районної ради відповідним сільським, селищним, міським територіальним (окружним) виборчим комісіям;

міська (міста з районним поділом) територіальна виборча комісія передає виборчі бюлетені для голосування з виборів депутатів міської ради, міського голови відповідним районним в місті територіальним (окружним) виборчим комісіям;

міська (міста Севастополя, міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення) територіальна виборча комісія передає виборчі бюлетені з виборів депутатів міської ради, міського голови відповідній сільській, селищній, міській (села, селища, міста, що входить до складу відповідного міста) територіальній (окружній) виборчій комісії.

Виборчі бюлетені від імені відповідної територіальної (окружної) виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних місцевих організацій партій (блоків).

5. Районна, міська (міст, які не мають районного поділу), районна в місті, сільська, селищна територіальна виборча комісія не раніш як за три дні до дня виборів на своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені для голосування з кожного виду місцевих виборів. Виборчі бюлетені від імені відповідної дільничної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних місцевих організацій партій (блоків).

6. Про передачу виборчих бюлетенів для голосування з відповідних місцевих виборів територіальним (окружним) виборчим комісіям територіальна (окружна) виборча комісія, яка передає виборчі бюлетені, складає у трьох примірниках протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються:

вид місцевих виборів;

означення та/або номер виборчого округу;

кількість переданих виборчих бюлетенів;

прізвища та підписи членів територіальної (окружної) виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені.

Про передачу виборчих бюлетенів для голосування з відповідних місцевих виборів територіальна (окружна) виборча комісія, яка передає виборчі бюлетені дільничній виборчій комісії, складає у трьох примірниках протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються для кожного з видів місцевих виборів:

вид місцевих виборів;

означення та/або номер виборчого округу;

номер виборчої дільниці;

кількість виборців на виборчій дільниці згідно із списком виборців на день складання протоколу;

кількість переданих на виборчу дільницю відповідних виборчих бюлетенів;

прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені.

Перший примірник такого протоколу зберігається у виборчій комісії, яка передає виборчі бюлетені, другий - передається до виборчої комісії, яка отримує виборчі бюлетені, третій - невідкладно вивішується в приміщенні відповідної виборчої комісії для загального ознайомлення.

7. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна в місті (міста, що має районний поділ) передає відповідним територіальним (окружним) виборчим комісіям усі виборчі бюлетені, виготовлені для відповідного виборчого територіального округу. Передача виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії здійснюється в кількості, що дорівнює кількості громадян, включених до списку виборців на виборчій дільниці, з резервом, обсяг якого становить два відсотки від кількості виборців.

8. Кожен член територіальної виборчої комісії, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у депутати в одномандатному окрузі або їх довірені особи, уповноважені особи місцевої організації партії (блоку) мають право отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів територіальним (окружним), дільничним виборчим комісіям, засвідчені підписами голови та секретаря виборчої комісії, яка передає виборчі бюлетені, і скріплені печаткою цієї комісії, але не більше однієї копії кожного протоколу.

9. Члени територіальної (окружної), дільничної виборчої комісії транспортують виборчі бюлетені в приміщення територіальної (окружної), дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ.

10. Приймання виборчих бюлетенів територіальною (окружною) виборчою комісією відбувається на засіданні територіальної (окружної) виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали бюлетені. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали бюлетені. При цьому секретар дільничної виборчої комісії проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. Визначений рішенням комісії член комісії за необхідності проставляє на кожному виборчому бюлетені у визначеному місці номер виборчої дільниці, інший визначений рішенням комісії член дільничної виборчої комісії перераховує отримані виборчі бюлетені окремо для кожного виду місцевих виборів та для кожного виборчого округу, перевіряючи відповідність номерів (позначень) виборчого округу виборчому округу, до якого належить виборча дільниця, що отримала виборчі бюлетені.

11. Територіальна (окружна), дільнична виборча комісія забезпечує збереження й охорону отриманих виборчих бюлетенів. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні виборчої комісії в сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі бюлетенів дільничним виборчим комісіям або до дня голосування) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ".

52. У статті 66:

1) частини другу та сьому викласти у такій редакції:

"2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців двічі відповідно до частини другої статті 32 цього Закону";

"7. При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред'явлення виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 3 цього Закону, наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та наявності у нього права голосу на відповідних місцевих виборах (враховуючи відмітки у графі "Примітки", внесені відповідно до частини четвертої статті 31 цього Закону) надає виборцю список виборців для підпису; другий член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначеному місці на виборчих бюлетенях для відповідних місцевих виборів і контрольних талонах виборчих бюлетенів, проставляє на контрольних талонах у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується у списку виборців за отримання ним виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах, а також розписується у визначеному місці на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від кожного виборчого бюлетеня, який видається виборцю, контрольний талон та видає виборцю виборчі бюлетені для голосування. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється. Член виборчої комісії повідомляє виборцю, скільки виборчих бюлетенів він отримав. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів зберігаються до кінця голосування у члена комісії, який видав виборчі бюлетені";

2) у частині четвертій слово "тридцять" замінити словами "сорок п'ять".

53. Статтю 67 викласти у такій редакції:

"Стаття 67. Порядок організації голосування за місцем
перебування виборця

1. Виборцю, включеному до списку виборців на виборчій дільниці але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.

2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

3. До витягу із списку виборців включаються:

1) без рішення комісії - виборці, постійно не здатні самостійно пересуватися, щодо яких у списку виборців зазначена відмітка, передбачена частиною четвертою статті 31 цього Закону, якщо такі виборці до 12 години останньої суботи перед днем виборів письмово або особисто не повідомили відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;

2) за рішенням дільничної виборчої комісії - виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви та відповідного документа, що засвідчує їх фізичний стан.

4. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".

5. Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно подає поштою або через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця разом з доданим до неї документом, який засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно. Така заява повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем виборів.

6. Заява, передбачена частиною п'ятою цієї статті, є зобов'язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Законом.

7. Документом, передбаченим частиною п'ятою цієї статті, який засвідчує факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, зокрема, може бути довідка медико-соціальної експертної комісії, лікувального закладу або органу (установи) соціального захисту населення. У разі необхідності копія документа який засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно, засвідчується в установленому законом порядку або головою, заступником голови чи секретарем дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.

8. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання постільного режиму, засвідченої головним лікарем, підпис якого скріплюється печаткою закладу.

9. Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування з доданим до неї документом, передбаченим частиною сьомою цієї статті, або його копією реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я, по батькові та адреса місця проживання (місця перебування) виборця.

10. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії. Такі члени виборчої комісії повинні бути представниками різних місцевих організацій партій (блоків).

11. Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулись у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування.

12. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування. Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців, складений відповідно до частини другої цієї статті, та опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає контрольний лист. У контрольному листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів з кожного виду місцевих виборів, прізвища членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії та, за бажанням, кандидатами у депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреними особами, представниками, уповноваженими особами партій (блоків), офіційними спостерігачами; їхні підписи скріплюються печаткою виборчої комісії.

13. Під час проведення голосування виборців за місцем перебування мають право бути присутні кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, представники, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі.

14. Виборець чи члени його сім'ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також офіційних спостерігачів, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірених осіб, представників, уповноважених осіб партій (блоків), які мають право бути присутніми при проведенні голосування. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.

15. При організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 3 цього Закону, видає виборцю один виборчий бюлетень з кожного виду місцевих виборів. При цьому член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні виборчого бюлетеня, а також проставляє на контрольному талоні виборчого бюлетеня номер виборця у списку виборців. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витязі із списку виборців, заповнює виборчий бюлетень у порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 66 цього Закону, та опускає виборчий бюлетень до виборчої скриньки.

16. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не може бути виданий бюлетень для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з'ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування.

17. Після проведення голосування виборців за місцем перебування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчі бюлетені, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище і розписується.

18. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців разом з документами, що засвідчують їх нездатність пересуватися самостійно, чи їх копіями".

54. У статті 68:

1) частини другу, четверту - сьому, одинадцяту - тринадцяту, сімнадцяту, вісімнадцяту, двадцять першу, двадцять третю і двадцять четверту викласти у такій редакції:

"2. Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з усіх видів місцевих виборів, в усіх округах, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці, відповідно до вимог, передбачених цим Законом. На час проведення підсумкового засідання дільнична виборча комісія доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії заступнику голови дільничної виборчої комісії або іншому члену дільничної виборчої комісії. Секретар дільничної виборчої комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців";

"4. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців для місцевих виборів встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

5. Дільнична виборча комісія підраховує невикористані виборчі бюлетені окремо по кожному виду виборів та у кожному окрузі, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці. Кількість таких бюлетенів з кожного виду виборів та у кожному з округів оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці.

6. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з бюлетенями, зазначеними у частині тринадцятій статті 66 цього Закону, запаковуються окремо по кожному виду виборів та по кожному округу. На пакетах робляться відповідні написи "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються вид виборів, позначення та/або номер округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

7. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені з відповідного виду виборів, у відповідному окрузі, за підписами у списку виборців із врахуванням запису у графі "Примітки", зробленого відповідно до частини четвертої статті 31 цього Закону";

"11. Список виборців, доданий до нього витяг із списку виборців, передбачений частиною другою статті 67 цього Закону, заяви виборців про надання їм можливості проголосувати за межами приміщення для голосування разом з копіями відповідних документів, на підставі яких складався витяг із списку виборців, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Список виборців для місцевих виборів", зазначаються назва територіальної громади, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

12. Контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування по кожному виду місцевих виборів запаковуються в окремі пакети. На пакетах робляться відповідні написи "Контрольні талони виборчих бюлетенів", зазначаються вид місцевих виборів, позначення та/або номер округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів з відповідного виду місцевих виборів, у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

13. Перед відкриттям виборчих скриньок дільнична виборча комісія повинна перевірити, чи дорівнює окремо з кожного виду місцевих виборів та в кожному окрузі, в якому проводилося голосування на виборчій дільниці, сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів у цьому окрузі і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів у цьому окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії";

"17. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії, при цьому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа (двох контрольних листів - для переносних виборчих скриньок). Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування.

18. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа (двох контрольних листів - для переносних виборчих скриньок) дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про відсутність у скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців";

"21. Виборчі бюлетені для голосування по кожному виду і кожному округу місцевих виборів відокремлюються одні від одних. Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів окремо з кожного виду місцевих виборів та у кожному окрузі";

"23. Після підрахунку виборчих бюлетенів у всіх виборчих скриньках відповідно до вимог частини двадцять четвертої цієї статті дільнична виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів у виборчих скриньках окремо по кожному виду місцевих виборів та у кожному окрузі, за винятком виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню відповідно до положень частин вісімнадцятої і дев'ятнадцятої цієї статті, і таким чином встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні відповідно у кожному окрузі, в якому проводилося голосування на виборчій дільниці. Кожна з цих кількостей оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

24. Виборчі бюлетені в багатомандатному окрузі розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назви місцевих організацій партій (блоків), написи: "недійсні", "проти всіх". Після цього виборчі бюлетені розкладаються на місця позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища кандидатів у депутати - окремо для кожного одномандатного округу, прізвища кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, та для кожного з цих випадків - з написами: "недійсні", "проти всіх";

2) пункт 3 частини двадцять шостої викласти у такій редакції:

"3) у виборчому бюлетені зроблено більш як одну позначку";

3) частину тридцять першу виключити.

55. Частини першу, п'яту, восьму - десяту статті 69 викласти у такій редакції:

"1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців по кожному виборчому округу з кожного виду місцевих виборів, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці. Форма бланку протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів. Бланки протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців по кожному виборчому округу з кожного виду місцевих виборів виготовлюються відповідною територіальною виборчою комісією для кожної виборчої дільниці у кількості примірників, визначеній відповідною територіальною виборчою комісією, в порядку та у строки, визначені статтею 64 цього Закону для виготовлення виборчих бюлетенів. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці передаються виборчим комісіям разом з виборчими бюлетенями в порядку та у строки, визначені статтею 64 цього Закону";

"5. Протокол про підрахунок голосів виборців по кожному виборчому округу з кожного виду місцевих виборів, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці, складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. Член дільничної виборчої комісії, присутній на засіданні дільничної виборчої комісії, зобов'язаний підписати протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі своєї незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Перший і другий примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці мають право підписати кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у депутати, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців";

"8. Кандидатам, їх довіреним особам, представникам, уповноваженим особам організацій партій (блоків), офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії протоколу про підрахунок голосів виборців з відповідного виду місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі, у тому числі з позначкою "Уточнений", засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою виборчої комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожної місцевої організації партії (блоку), кожного кандидата у депутати у одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Про видачу копій протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих на відповідних місцевих виборах у відповідному виборчому окрузі, складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначаються перелік осіб, які одержали копії відповідного протоколу, номер примірника, дата та час одержання цих копій і проставляються підписи цих осіб. Акт підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.

9. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідного виду місцевих виборів а за наявності - і відповідні примірники протоколу з позначкою "Уточнений", акт про видачу копій протоколу, складений відповідно до частини восьмої цієї статті, запаковуються. На пакеті робиться напис "Протокол про підрахунок голосів" та зазначається назва відповідних виборів та номер (позначення) виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка дільничної виборчої комісії. Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих на відповідних місцевих виборах у відповідному виборчому окрузі, а також протоколу з поміткою "Уточнений" зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу (протоколу з поміткою "Уточнений") невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику зазначеного протоколу (протоколу з поміткою "Уточнений") видається членам дільничної виборчої комісії.

10. Після складення протоколів по кожному виборчому округу з кожного виду місцевих виборів, проведеного у порядку, визначеному частиною третьою статті 68, пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці по кожному виборчому округу з кожного виду місцевих виборів, пакети з виборчими бюлетенями, контрольними талонами, предметами, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією, невідкладно доставляються до відповідної територіальної (окружної) виборчої комісії у порядку, визначеному статтею 71 цього Закону. Список виборців для місцевих виборів докладається до виборчої документації з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів обласної ради, міста Києва чи Севастополя".

56. У статті 70:

1) частину першу викласти у такій редакції:

"1. Дільнична виборча комісія приймає рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, за таких обставин:

1) виявлення фактів незаконного голосування (вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених частиною чотирнадцятою статті 66 цього Закону; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування виборцем більше ніж один раз) у кількості, що перевищує десять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує десять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш як на десять відсотків кількість виборців, які отримали бюлетені на виборчій дільниці";

2) частину третю доповнити словами "а за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі - відомості, зазначені у пунктах 1-6 частини третьої статті 69 цього Закону".

57. Статті 71 і 72 викласти у такій редакції:

"Стаття 71. Порядок транспортування і передачі документів до
територіальної (окружної) виборчої комісії

1. Транспортування виборчих документів до відповідної територіальної (окружної) виборчої комісії здійснюється за рішенням відповідної дільничної (окружної) виборчої комісії трьома членами цієї виборчої комісії (у разі неможливості - двома) - представниками трьох (відповідно двох) різних партій (блоків). Транспортування виборчих документів до різних територіальних (окружних) виборчих комісій здійснюється різними членами дільничної виборчої комісії. При транспортуванні виборчих документів членів дільничної (територіальної) виборчої комісії супроводжує працівник органів внутрішніх справ України, який повинен забезпечити охорону при транспортуванні. За своїм бажанням інші члени територіальної (дільничної) виборчої комісії, не зайняті у транспортуванні виборчих документів, кандидати, їх довірені особи, представники, уповноважені особи організацій партій (блоків), офіційні спостерігачі можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією.

2. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інші відповідні виборчі документи транспортуються членами дільничної виборчої комісії до відповідних територіальних (окружних) виборчих комісій.

3. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколи про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі та інші документи територіальної (окружної), дільничної виборчої комісії передаються відповідній територіальній (окружній) виборчій комісії на її засіданні.

Стаття 72. Встановлення підсумків голосування

1. Протоколи та інші документи дільничних (окружних) виборчих комісій приймаються і розглядаються на засіданні відповідної територіальної (окружної) виборчої комісії.

2. Засідання територіальної (окружної) виборчої комісії починається з моменту надходження перших протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі, про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, або протоколів про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі та інших документів дільничної (окружної) виборчої комісії і продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування та (або) результатів відповідного виду місцевих виборів.

3. У разі відповідності протоколів дільничної (окружної) виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі (про підсумки голосування у відповідному окрузі), вимогам цього Закону занесені до них відомості оголошуються.

4. У разі виявлення у протоколі дільничної (окружної) виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови (про підсумки голосування у відповідному окрузі), виправлень, помилок, неточностей територіальна (окружна) виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати дільничну (окружну) виборчу комісію внести зміни до цього протоколу. Під час розгляду цього питання дільничною (окружною) виборчою комісією відповідні примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (про підсумки голосування у відповідному окрузі) та додані до нього документи зберігаються в територіальній (окружній) виборчій комісії.

5. Дільнична (окружна) виборча комісія зобов'язана у строк, визначений територіальною (окружною) виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу. Після цього протокол з позначкою "Уточнений" негайно транспортується і передається відповідній територіальній (окружній) виборчій комісії в порядку, встановленому статтею 71 цього Закону.

6. За наявності відповідно оформлених актів, складених уповноваженими особами місцевої організації партії (блоку), довіреними особами кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати та офіційними спостерігачами, про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій дільниці, територіальна (окружна) виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців.

7. У разі наявності акта або письмової заяви про порушення вимог цього Закону під час транспортування протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів до територіальної (окружної) виборчої комісії територіальна (окружна) виборча комісія може, а в разі наявних ознак розпаковування запакованих документів зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.

8. Протоколи та інші документи дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці територіальною (окружною) виборчою комісією зберігаються у приміщенні засідання територіальної (окружної) виборчої комісії.

9. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідному виборчому окрузі, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, здійснюється територіальною (окружною) виборчою комісією, яка прийняла рішення про повторний підрахунок голосів, з обов'язковою участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій. У повторному підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці територіальною (окружною) виборчою комісією мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії і можуть бути присутніми уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні спостерігачі.

10. Територіальна (окружна) виборча комісія у разі повторного підрахунку нею голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови у відповідному окрузі, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

11. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови у відповідному окрузі, складається територіальною (окружною) виборчою комісією у кількості чотирьох примірників. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Цей протокол підписується присутніми членами територіальної (окружної) виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців, та скріплюється печаткою територіальної (окружної) виборчої комісії. Відомості протоколу оголошуються.

12. У разі виявлення територіальною (окружною) виборчою комісією на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині сьомій цієї статті, чи інших обставин, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців на виборчій дільниці, територіальна (окружна) виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. У цьому випадку протокол про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови у відповідному виборчому окрузі, складається виборчою комісією у порядку, зазначеному у частині одинадцятій цієї статті.

13. Перший примірник протоколу територіальної (окружної) виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці разом з протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на цій дільниці, рішенням територіальної (окружної) виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додаються до протоколу територіальної (окружної) виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному окрузі. Другий примірник цього протоколу зберігається у секретаря територіальної (окружної) виборчої комісії, третій - передається дільничній виборчій комісії четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної (окружної) виборчої комісії. Копії кожного з протоколів видаються членам територіальної (окружної) виборчої комісії. Відомості протоколу територіальної (окружної) виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці оголошуються.

14. Територіальна (окружна) виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних (окружних) виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях (у відповідних округах), поданих за кандидатів у депутати у відповідному багатомандатному, одномандатному окрузі, про підрахунок голосів виборців (про підсумки голосування), поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, у тому числі з позначками "Уточнений", на підставі цих протоколів, а в разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці встановлює окремо по відповідному багатомандатному, одномандатному округу та (або) одному з виборчих територіальних округів багатомандатного округу такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

2) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними.

15. До протоколу територіальної (окружної) виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі, крім відомостей, зазначених у частині чотирнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заносяться:

1) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному окрузі, за кожного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

2) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, жодного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

3) прізвище, ім'я, по батькові кандидатів у депутати сільської селищної ради, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, які набрали найбільшу кількість голосів виборців в одномандатному окрузі (крім окружної виборчої комісії).

16. До протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному окрузі, крім відомостей, зазначених у частині чотирнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заносяться:

1) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку від кожної місцевої організації партії (блоку);

2) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі від жодної місцевої організації партії (блоку).

17. Протокол про підсумки голосування у відповідних округах складається територіальною (окружною) виборчою комісією у кількості примірників, що на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу територіальної (окружної) виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами територіальної (окружної) виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної (окружної) виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. Член територіальної (окружної) виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності підпису члена територіальної (окружної) виборчої комісії у протоколі про підсумки голосування проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Перший і другий примірники протоколу про підсумки голосування мають право підписати кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у депутати, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні територіальної (окружної) виборчої комісії при встановленні підсумків голосування.

18. Забороняється заповнення протоколів територіальної (окружної) виборчої комісії про підсумки голосування у відповідних виборчих округах олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

19. Якщо після підписання протоколу про підсумки голосування у відповідному окрузі територіальна (окружна) виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений".

20. Перший примірник протоколу територіальної (окружної) виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі з відповідного виду місцевих виборів, а за наявності - і відповідний примірник протоколу з позначкою "Уточнений" запаковуються. На пакеті робиться напис "Протокол про підсумки голосування" та зазначається назва відповідних виборів і номер (позначення) виборчого округу, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів територіальної виборчої комісії та печатка територіальної виборчої комісії. Другий примірник протоколу територіальної (окружної) виборчої комісії про підсумки голосування на відповідних місцевих виборах у відповідному виборчому окрузі, а також протоколу з поміткою "Уточнений" зберігаються у секретаря територіальної (окружної) виборчої комісії, третій примірник зазначеного протоколу (протоколу з поміткою "Уточнений") невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні територіальної (окружної) виборчої комісії, а решта по одному примірнику зазначеного протоколу (протоколу з поміткою "Уточнений") видається членам територіальної (окружної) виборчої комісії.

21. Встановлення підсумків голосування в округах, що утворюються в межах багатомандатного виборчого округу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних міських (міст з районним поділом) рад відповідно до статті 17 цього Закону, проводиться відповідною територіальною виборчою комісією в порядку та черговості, визначених пунктами 2, 3, 5 частини третьої статті 68 цього Закону.

22. У разі якщо протокол про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі з відповідного виду місцевих виборів був складений територіальною виборчою комісією, яка виконує повноваження окружної з цього виду місцевих виборів, то запакований перший примірник протоколу територіальної (окружної) виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі з відповідного виду місцевих виборів разом з відповідними бюлетенями, протоколами та актами дільничних виборчих комісій, списками виборців, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, і, за наявності, протоколами територіальної (окружної) виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців, поданих на відповідних місцевих виборах на відповідній виборчій дільниці, окремими думками членів територіальної (окружної) виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією за результатами їх розгляду, територіальна (окружна) виборча комісія транспортує до відповідної територіальної виборчої комісії. Другий примірник протоколу зберігається у секретаря територіальної (окружної) виборчої комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної (окружної) виборчої комісії, а решта (по одному примірнику) видається членам цієї виборчої комісії".

58. У статті 73:

1) у частині першій:

пункти 8 і 9 викласти у такій редакції:

"8) кількість голосів виборців, поданих за кожного з кандидатів у депутати, кожного з кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

9) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, жодного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови";

абзац другий викласти у такій редакції:

"На підставі складеного протоколу про підсумки голосування територіальна комісія приймає одне із рішень про результати виборів депутатів у одномандатному окрузі, виборів сільського, селищного, міського голови: про визнання депутата, сільського, селищного, міського голови обраним, про повторне голосування, про визнання місцевих виборів в окрузі такими, що не відбулися";

2) перше речення частини п'ятої після слів "обраного" і "місця роботи" доповнити словом "депутата".

59. У статті 74:

1) у частині першій:

у першому абзаці слова "підсумки голосування в багатомандатному окрузі" замінити словами "про підрахунок голосів виборців на відповідних дільницях, протоколів відповідних територіальних (окружних) виборчих комісій про підсумки голосування у відповідних виборчих округах";

пункти 8 і 9 частини першої викласти у такій редакції:

"8) кількість голосів виборців, поданих за кожен виборчий список місцевої організації партії (блоку);

9) кількість виборців, які не підтримали жодного з виборчих списків місцевих організацій партій (блоків)";

2) частини другу - п'яту, сьому викласти у такій редакції:

"2. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів включених до виборчих списків у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, на число депутатських мандатів у цьому окрузі.

3. Право на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів виборців, за умови, що кількість цих голосів виборців дорівнює виборчій квоті або є більшою за виборчу квоту.

4. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), за який подали свої голоси виборці у кількості, меншій ніж виборча квота, права на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі не мають.

5. Депутатські мандати у багатомандатному виборчому окрузі розподіляються між кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), які відповідно до частини третьої цієї статті мають право на участь у розподілі депутатських мандатів у цьому окрузі, пропорційно до кількості голосів виборців, поданих за відповідний виборчий список місцевої організації партії (блоку), у послідовності, визначеній частинами шостою - восьмою цієї статті";

"7. Виборчі списки, які мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення відповідно до частини шостої цієї статті, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку, що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список за кандидатів якого віддано більшу кількість голосів виборців. Розподіл додаткових депутатських мандатів закінчується після вичерпання загальної кількості депутатських мандатів".

60. У статті 75:

1) частину першу викласти у такій редакції:

"1. Територіальна (окружна) виборча комісія приймає рішення про визнання виборів недійсними по окремій виборчій дільниці у разі:

1) виявлення при повторному підрахунку голосів на відповідній виборчій дільниці обставин, передбачених частиною першою статті 70 цього Закону;

2) виявлення фактів навмисного створення перешкод у здійсненні повноважень членами виборчих комісій чи реалізації офіційними спостерігачами, представниками засобів масової інформації права бути присутнім під час проведення голосування на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, а так само неправомірного недопущення зазначених осіб у приміщення для голосування";

2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів недійсними по окремому виду місцевих виборів у разі:

1) якщо в ході проведення виборів або під час підрахунку голосів допущено порушення цього Закону, яке вплинуло на результати відповідного виду місцевих виборів;

2) якщо кількість виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним, становить не менше 25 відсотків від загальної кількості виборчих дільниць на території цього округу".

У зв'язку з цим частини другу - восьму вважати відповідно частинами третьою - дев'ятою;

3) у частині четвертій слова "а також органами прокуратури" виключити.

61. У статті 77:

1) у частині першій слова "поданої до відповідної місцевої ради" замінити словами "поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради";

2) у частині третій слова "сільського, селищного, міського голови, депутата відповідної місцевої ради" замінити словами "депутата, сільського, селищного, міського голови";

3) у частині п'ятій:

після слів "обраною депутатом" доповнити словами "у одномандатному окрузі";

доповнити реченням такого змісту: "У разі невиконання без поважних причин та у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, особою, обраною депутатом у багатомандатному окрузі, вимог частини першої цієї статті, обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у відповідному виборчому списку місцевої організації партії (блоку)".

62. У частині третій статті 78 слова "та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови" виключити.

63. Статтю 80 викласти у такій редакції:

"Стаття 80. Проведення позачергових виборів до Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевої ради та
сільського, селищного міського голови

1. Позачергові місцеві вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови призначаються Верховною Радою України в разі дострокового припинення їх повноважень відповідно до закону.

2. Позачергові місцеві вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради та сільського, селищного, міського голови проводяться в порядку і строки, передбачені цим Законом для чергових виборів".

64. Частину першу статті 82 після слів "місцевих організацій партій (блоків)" доповнити словами "кандидатів у депутати в одномандатних округах".

65. Друге речення частини шостої статті 83 викласти у такій редакції: "Кошти на підготовку і проведення місцевих виборів перераховуються територіальній виборчій комісії починаючи з третього дня після її сформування".

66. Частину першу статті 85 викласти у такій редакції:

"1. Місцева організація партії (блок), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови відповідно з числа своїх уповноважених та довірених осіб визначають розпорядників виборчого фонду, які разом з керівником місцевої організації партії (блоку), кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови несуть відповідальність за використання коштів виборчого фонду згідно із законами України. Розпорядниками відповідного виборчого фонду можуть бути:

дві уповноважені особи місцевої організації партії (блоку) за рішенням керівних органів місцевої організації партії (блоку);

одна довірена особа кандидата у депутати в одномандатному окрузі;

одна довірена особа кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови".

67. У частинах дев'ятій - одинадцятій, тринадцятій - п'ятнадцятій статті 86 слова "відповідного місцевого бюджету" замінити словами "бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету".

68. Частину першу статті 87 викласти у такій редакції:

"1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи і службові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень:

1) надавати необхідні приміщення, забезпечувати їх охорону;

2) забезпечувати охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації;

3) надавати згідно із встановленими територіальною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій.

Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України".

69. У розділі XIV "Прикінцеві положення":

1) доповнити пунктами 2-1, 3-1, 3-2 і 4-1 такого змісту:

"21. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Законі України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; із змінами, внесеними Законом України від 17 листопада 2005 року N 3099-IV:

перше речення частини першої статті 13 викласти у такій редакції:

"Час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати 15 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Частка реклами протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинна перевищувати 20 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 25 відсотків";

2) у Законі України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18; 1997 р., N 15, ст. 115; 2003 р., N 29, ст. 234; із змінами, внесеними Законом України від 17 листопада 2005 року N 3099-IV перше речення частини другої статті 30 викласти у такій редакції:

"Час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати 15 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності";

"3-1. На чергових місцевих виборах, які будуть проводитись у 2006 році, функції органів ведення Державного реєстру виборців виконують робочі групи обліку виборців, утворені відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ). Після утворення виборчих дільниць відповідні робочі групи обліку виборців на основі уточненого загального списку виборців, складеного відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), складають списки виборців для місцевих виборів по кожній звичайній виборчій дільниці та передають їх відповідному сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті ради або іншій посадовій особі, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, у двох примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді. Один примірник списку підписується керівником робочої групи на кожній сторінці. До списків виборців на виборчій дільниці включаються особи, які мають право голосу, є членами відповідної територіальної громади і проживають в межах території виборчої дільниці.

3-2. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року проводяться відповідно до цього Закону з такими особливостями:

подання керівних органів місцевих організацій партій (блоків) щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій вносяться до відповідної ради не пізніш як за 80 днів до дня виборів;

територіальні виборчі комісії утворюються не пізніш як за 75 днів до дня виборів;

рішення про загальний склад (кількість депутатських мандатів) місцевих рад приймається не пізніш як за 75 днів до дня виборів;

оприлюднення рішень про формування та склад територіальних виборчих комісій здійснюється не пізніш як на п'ятий день з дня його прийняття;

утворення виборчих округів для виборів депутатів сільської, селищної ради здійснюється не пізніш як за 72 дні до дня виборів;

оприлюднення повідомлень про виборчі округи із зазначенням їх номерів, меж, центрів, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі здійснюється не пізніш як за 71 день до дня виборів".

"4-1. До прийняття Закону України, який встановлює особливості здійснення місцевого самоврядування у місті Севастополі, вибори Севастопольського міського голови не проводяться";

2) пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. З дня прийняття Верховною Радою України рішення про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2006 році стаття 12 Закону України "Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області" ( 2352-14 ) втрачає чинність та вибори депутатів відповідно Ірпіньської міської ради, Бучанської, Ворзельської, Гостомельської, Коцюбинської селищних рад, Ірпіньського міського голови, Бучанського, Ворзельського, Гостомельського, Коцюбинського селищного голови проводяться згідно із Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ). Закон України "Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області" ( 2352-14 ) втрачає чинність з дня відкриття першої сесії новообраної Ірпіньської міської ради";

3) доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та сільські, селищні, міські голови обираються строком на п'ять років починаючи з чергових виборів у 2006 році, за умови набрання чинності відповідно законом про затвердження відповідних змін до Конституції Автономної Республіки Крим та законом про внесення відповідних змін до Конституції України ( 254к/96-ВР )".

У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 21 грудня 2005 року
N 3253-IV