Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Визнати такими, що втратили чинність:

1. Пункт 1 статті 33 Закону України "Про власність" ( 697-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 20, ст. 249).

2. Частини третю-дев'яту статті 5 та абзац четвертий частини четвертої статті 9 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 276; 1993 р., N 17, ст. 184, N 19, ст. 209; 1995 р., N 14, ст. 90; 1999 р., N 7, ст. 49; 2003 р., N 7, ст. 62; 2004 р., N 13, ст. 181).

3. Декрет Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1992 року N 1-92 "Про джерела збільшення власних оборотних коштів підприємств і організацій" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст. 13).

4. Декрет Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1992 року N 2-92 "Про режим валютних рахунків громадян в уповноважених банках України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст. 14).

5. Декрет Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1992 року N 4-92 "Про прибутковий податок з доходів громадян, що перевищують 60000 купонів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст. 16).

6. Декрет Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1992 року N 5-92 "Про звільнення суб'єктів господарської діяльності від сплати процентів за кредити та від відповідальності за прострочення їх погашення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст. 32).

7. Декрет Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 9-92 "Про додаткове регулювання орендних відносин" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 7, ст. 53, N 30, ст. 337; 1996 р., N 52, ст. 303).

8. Декрет Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 10-92 "Про заходи щодо завершення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 7, ст. 54, N 51, ст. 477).

9. Декрет Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 11-92 "Про зміну порядку оплати за користування жилим приміщенням" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 7, ст. 55).

10. Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 12-92 "Про податок на прибуток підприємств і організацій" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 76, N 20, ст. 216).

11. Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 79).

12. Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 17-92 "Про зупинення дії пунктів 5 і 46 Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 81).

13. Декрет Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1992 року N 20-92 "Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громадського харчування та сфери послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 90).

14. Декрет Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1992 року N 22-92 "Про перенесення строку повернення кредиту, наданого підприємствам та організаціям будівельного комплексу для поповнення їхніх оборотних коштів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 92).

15. Декрет Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N 1-93 "Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення заощаджень в Ощадному банку України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 104).

16. Декрет Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N 3-93 "Про вивізне (експортне) мито у 1993 році" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 106, N 28, ст. 301).

17. Декрет Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 року N 6-93 "Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 109, N 28, ст. 301).

18. Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 18-93 "Про забезпечення сільського господарства імпортною продукцією для проведення весняних польових робіт" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 187; 1994 р., N 20, ст. 120).

19. Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року N 21-93 "Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення заощаджень в установах Укрдержстраху" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 19, ст. 205, N 51, ст. 487).

20. Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року N 22-93 "Про індексацію оборотних коштів підприємств і організацій творчих спілок України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р. , N 19, ст. 206).

21. Декрет Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1993 року N 37-93 "Про пільги Героям Радянського Союзу і повним кавалерам ордена Слави" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст. 271; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62), крім частин першої-третьої статті 10.

22. Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 54-93 "Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 28, ст. 301), крім пункту 4 статті 1.

23. Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 57-93 "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 337; 1996 р., N 52, ст. 303).

24. Частину п'яту статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 107; 1997 р., N 34, ст. 210).

25. Постанову Верховної Ради України від 16 грудня 1993 року N 3707-XII "Про продовження терміну виплати компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Укрдержстраху" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 51, ст. 487).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 14 вересня 2006 року
N 139-V