Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
N 182/283 від 30.03.99

Про бюджет м. Києва на 1999 рік

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
N 216/317 від 22.04.99 )

( Щодо змін додатково див. Рішення Київміськради
N 50/552 від 30.09.99
N 153/655 від 23.12.99
N 154/656 від 23.12.99 )

( Щодо продовження дії деяких пунктів додатково див.
Рішення Київміськради
N 196/698 від 28.12.
99
N 156/1133 від 26.12.20
00
N 162/1596 від 20.12.20
01 )

У відповідності до ст.31 Закону України "Про бюджетну систему України" ( 512-12 ), Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) та ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 N 280/97-ВР Київська міська Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міський бюджет м. Києва на 1999 рік по доходах у сумі 1024017,4 тис. грн., по видатках - 1024017,4 тис. грн., в т.ч. перевищення доходів над видатками 310291,6 тис. грн.

2. Затвердити доходи міського бюджету по основних джерелах надходжень у таких сумах:

-----------------------------------------------------------------
| I. Податкові надходження | 861107,4 |
|-------------------------------------------------+-------------|
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки | 723766,2 |
| на збільшення ринкової вартості | |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Прибутковий податок з громадян | 78343,2 |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Податок на прибуток підприємств | 645423,0 |
|-------------------------------------------------+-------------|
| Платежі за використання природних ресурсів | 70384,0 |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Плата за землю, що вноситься юридичними і | 70384,0 |
|фізичними особами | |
|-------------------------------------------------+-------------|
| Внутрішні податки на товари та послуги | 58225,2 |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Акцизний збір з вітчизняних товарів | 15880,0 |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Плата за видачу ліцензій та сертифікатів | 1630,0 |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Гербовий збір | 40538,2 |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Плата за державну реєстрацію суб'єктів | 177,0 |
|підприємницької діяльності | |
|-------------------------------------------------+-------------|
| Інші податки | 8732,0 |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Місцеві податки і збори | 8732,0 |
|-------------------------------------------------+-------------|
| II. Неподаткові надходження | 49330,0 |
|-------------------------------------------------+-------------|
| Доходи від власності та підприємницької | 31100,0 |
| діяльності | |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Надходження дивідендів від суб'єктів | 7790,0 |
|підприємницької діяльності | |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Надходження до бюджету сум відсотків банків за | 14695,0 |
|користування тимчасово вільними бюджетними | |
|коштами | |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Надходження коштів від приватизації державного | 8615,0 |
|майна | |
|-------------------------------------------------+-------------|
| Адміністративні збори та платежі, доходи від | 695,0 |
| некомерційного та побічного продажу | |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Плата від осіб, поміщених у медичні | 330,0 |
|витверезники | |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Плата за оренду цілісних майнових комплексів | 365,0 |
|державних підприємств | |
|-------------------------------------------------+-------------|
| Надходження від штрафів та фінансових санкцій | 13525,0 |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Адміністративні штрафи та інші санкції | 13525,0 |
|-------------------------------------------------+-------------|
| Інші неподаткові надходження | 4010,0 |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Надходження сум кредиторської та депонентської | |
|заборгованості підприємств, організацій та | |
|установ, щодо яких минув строк позовної давності | 50,0 |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Інші надходження | 3960,0 |
|-------------------------------------------------+-------------|
| III. Збір за забруднення навколишнього | 6200,0 |
| природного середовища | |
|-------------------------------------------------+-------------|
| IV. Надходження відрахувань на утримання | 67500,0 |
| автомобільних доріг | |
|-------------------------------------------------+-------------|
| V. Надходження доходів до позабюджетного фонду | 480,0 |
| Київради | |
|-------------------------------------------------+-------------|

| VI. Надходження доходів до інших позабюджетних | 39400,0  |
| фондів | |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Надходження пайової участі інвесторів | |
|(забудовників) у створенні соціальної та | 20000,0 |
|інженерно-транспортної інфраструктури | |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Надходження плати за право розміщення реклами | 4000,0 |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Надходження плати за право оренди нежитлових | 400,0 |
|приміщень | |
|-------------------------------------------------+-------------|
|Надходження за угодами про резервування | |
|земельних ділянок та від проведення відкритих | 15000,0 |
|торгів з продажу права оренди земельних ділянок | |
-----------------------------------------------------------------

3. Державній податковій адміністрації у м. Києві забезпечити мобілізацію доходів до бюджетів міста Києва, в т.ч. до міського бюджету в сумі 984137,4 тис. грн.

4. Затвердити видатки міського бюджету на 1999 рік на здійснення заходів, відповідно до структури бюджетної класифікації України, затвердженої Постановою Верховної Ради України 12.07.96 N 327.

--------------------------------------------------------------------------
| I. Поточні видатки | тис. грн. |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|1. Державне управління | 6430,8 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|- Органи місцевого і регіонального | 5330,8 |
|самоврядування | |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|в т.ч. | |
|фонд заробітної плати | 187,0 |

( Видатки на державне управління збільшено на 274,8 тис.грн., в тому числі на органи місцевого і регіонального самоврядування на 274,8 тис.грн., з них фонд заробітної плати - на 199,8 тис.грн. згідно з Рішенням Київміськради N 216/317 від 22.04.99 )

|------------------------------------------------+-----------------------|
|2. Наука | 5620,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|3. Національна оборона | 120,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|- мобілізаційна підготовка галузей народного | 120,0 |
|господарства | |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|4. Правоохоронна діяльність та забезпечення | 15488,1 |
|безпеки держави | |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|в т.ч. | |
|фонд заробітної плати | 5937,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|5. Освіта | 19938,3 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|в т.ч. | |
|фонд заробітної плати | 4620,5 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|6. Охорона здоров'я | 169898,8 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|в т.ч. | |
|фонд заробітної плати | 55053,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|7. Соціальний захист та соціальне забезпечення | 66375,7 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|в т.ч. | |
|фонд заробітної плати | 3840,5 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|8. Житлово-комунальне господарство | 51693,1 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|- житлове господарство | 14085,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|- комунальне господарство | 37608,1 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|9. Культура і мистецтво | 19973,4 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|в т.ч. | |
|фонд заробітної плати | 2126,5 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|10. Засоби масової інформації | 11114,4 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|11. Фізична культура і спорт | 5054,8 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|в т.ч. | |
|фонд заробітної плати | 950,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|12. Будівництво та архітектура | 1800,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|13. Сільське господарство | 1809,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|в т.ч. | |
|фонд заробітної плати | 194,4 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|- проведення земельної реформи | 1523,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|

|14. Транспорт, шляхове господарство       |    116300,0    |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|- автомобільний транспорт | 14600,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|- метрополітен | 11800,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|- інші види транспорту | 22400,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|в т.ч. | |
|Київелектротранс | 21700,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|Обстеження пасажиропотоків | 700,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|- дорожнє господарство | 67500,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|15. Інші послуги, пов'язані з економічною | 13125,0 |
|діяльністю | |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|16. Цільові фонди | 46080,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|в т.ч. | |
|- фонд охорони навколишнього природного | 6200,0 |
|середовища | |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|- позабюджетний фонд Київради | 480,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|- інші позабюджетні фонди | 39400,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|17. Попередження та ліквідація надзвичайних | 372,7 |
|ситуацій та наслідків стихійного лиха | |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|в т.ч. | |
|фонд заробітної плати | 136,0 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|18. Видатки не віднесені до основних груп | 26097,0 |

( Видатки, не віднесені до основних груп, зменшено на 274,8 тис.грн. згідно з Рішенням Київміськради N 216/317 від 22.04.99 )

|------------------------------------------------+-----------------------|
|19. Дотація бюджету Ватутінського району | 10383,3 |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|II. Бюджет розвитку | |
|------------------------------------------------+-----------------------|
|Капітальні вкладення | 126050,5 |
--------------------------------------------------------------------------

Зобов'язати розпорядників бюджетних коштів міського бюджету брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів міського бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 1999 рік.

Якщо після прийняття цього рішення повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення відповідно до рішень Київради, передається від одного головного розпорядника коштів міського бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися у порядку, встановленому цим рішенням для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядникам коштів міського бюджету, якому це повноваження передано.

5. Затвердити розподіл коштів на проведення видатків за рахунок позабюджетного фонду Київради та інших позабюджетних фондів згідно з Додатками N 1, 2.

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету трансферти районним бюджетам:

6.1. На охорону здоров'я для медикаментозного забезпечення дитячих та дорослих клінічних лікарень на загальну суму 594,0 тис. грн, в т.ч.:

                             тис. грн.
------------------------------------------------------------------
|Жовтневий | 69,0 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Залізничний | 64,0 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ленінградський | 39,0 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Печерський | 29,0 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Подільський | 298,0 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старокиївський | 59,0 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Шевченківський | 36,0 |
------------------------------------------------------------------

6.2. На заміну ліфтів, утримання та ремонт ліфтового господарства на загальну суму 12385,0 тис. грн., в т.ч.:

                             тис. грн.
-----------------------------------------------------------------
|Ватутінський | 2420,0 |
|-----------------------------------------------+---------------|
|Дарницький | 465,0 |
|-----------------------------------------------+---------------|
|Дніпровський | 744,0 |
|-----------------------------------------------+---------------|
|Жовтневий | 338,0 |
|-----------------------------------------------+---------------|
|Залізничний | 416,0 |
|-----------------------------------------------+---------------|
|Ленінградський | 1876,0 |
|-----------------------------------------------+---------------|
|Мінський | 2550,0 |
|-----------------------------------------------+---------------|
|Московський | 835,0 |
|-----------------------------------------------+---------------|
|Печерський | 177,0 |
|-----------------------------------------------+---------------|
|Подільський | 431,0 |
|-----------------------------------------------+---------------|
|Старокиївський | 113,0 |
|-----------------------------------------------+---------------|
|Радянський | 287,0 |
|-----------------------------------------------+---------------|
|Харківський | 1033,0 |
|-----------------------------------------------+---------------|
|Шевченківський | 700,0 |
-----------------------------------------------------------------

7. Відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої Верховною Радою України, встановити трансферти театрально-видовищним та концертним закладам Головного управління культури в сумі 3137,0 тис. грн. з врахуванням доходів від надання платних послуг та інших надходжень.

Головному управлінню культури встановити контроль за цільовим витрачанням трансфертів, а також забезпечити залучення нетрадиційних джерел надходжень для розвитку матеріально-технічної бази театрально-видовищних організацій.

8. Затвердити оборотну касову готівку по міському бюджету на 01.01.2000 в сумі 4500,0 тис. грн.

9. Фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської Ради визначити умови та перелік уповноважених банків по обслуговуванню міського бюджету на 1999 рік згідно з Додатком N 3.

10. Закріпити за бюджетами районів міста у 1999 році наступні джерела надходжень:

- частину прибуткового податку з громадян, податку на прибуток підприємств, акцизного збору з вітчизняних товарів та плати за землю, визначену на підставі п.11 цього рішення;

- плату за видачу ліцензій та сертифікатів на право роздрібної торгівлі;

- плату за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, які контролюються районними податковими адміністраціями;

- надходження дивідендів від суб'єктів підприємницької діяльності по підприємствах районної комунальної власності;

- плату за оренду цілісних майнових комплексів районної комунальної власності;

- надходження сум відсотків банків за користування тимчасово вільними коштами районних бюджетів;

- надходження коштів від приватизації державного майна районної комунальної власності;

- плату за утримання дітей в школах-інтернатах, що фінансуються з районних бюджетів;

- місцеві податки і збори, крім комунального податку та ринкового збору, які сплачують підприємства міської комунальної власності;

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

- плату за спеціальне користування водними ресурсами;

- податок на промисел;

- державне мито;

- плату за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

- адміністративні штрафи, інші санкції і неподаткові надходження, які збираються на території району з підприємств і організацій районної комунальної власності, та з установ, що фінансуються з районного бюджету.

11. Затвердити на 1999 рік нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів), які залишаються в бюджеті м. Києва, до бюджетів районів:

                            у відсотках
------------------------------------------------------------------------------
| Назва районів | Від | Від податку на | Від |Від податку |
| |акцизного |прибуток підприємств |прибуткового | на землю |
| | збору | і організацій усіх | податку з | |
| | | форм власності | громадян | |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Ватутінський |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Дарницький |100,0 |53,0 |52,0 |50,0 |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Дніпровський |100,0 |53,5 |52,0 |65,0 |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Жовтневий |100,0 |7,1 |52,0 |10,0 |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Залізничний |100,0 |2,8 |52,0 |5,0 |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Ленінградський |100,0 |90,0 |52,0 |90,0 |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Мінський |50,0 |42,0 |52,0 |65,0 |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Московський |50,0 |3,0 |52,0 |5,0 |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Печерський |100,0 |1,4 |52,0 |5,0 |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Подільський |50,0 |16,2 |52,0 |20,0 |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Радянський |10,0 |1,4 |52,0 |5,0 |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Старокиївський |100,0 |1,4 |52,0 |5,0 |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Харківський |100,0 |71,9 |52,0 |60,0 |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Шевченківський |50,0 |7,1 |52,0 |15,0 |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Разом по |23,3 |14,1 |53,4 |33,9 |
|райбюджетах | | | | |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Міський бюджет |76,7 |100,0* |46,6 |66,1 |
|----------------+----------+---------------------+-------------+------------|
|Всього по |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |
|бюджету міста | | | | |
|Києва | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------
* по підприємствах і організаціях, що контролюються
безпосередньо державною податковою адміністрацією по м. Києву.

12. Управлінню Національного банку України по м. Києву і Київській області та уповноваженим банкам здійснювати розмежування доходів по податках і зборах між районними та міським бюджетами у вказаних в п.11 цього рішення розмірах.

13. Зобов'язати голів виконавчих органів районних Рад у м. Києві відшкодувати Державному та міському бюджетам втрати коштів з 01.01.99 по 10.02.99 відповідно до нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, затверджених цим рішенням. Кошти перерахувати на акумулюючий рахунок міськфінуправління.

14. Виходячи із нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету м. Києва та районних бюджетів на 1999 рік, затвердити суму перевищення доходів над видатками по бюджету м. Києва, яка передається до Державного бюджету України в розмірі 382215,9 тис. грн., з них:

                            в тис. грн.
-----------------------------------------------------------------
|- з міського бюджету | 310291,6 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|- з районних бюджетів | 71924,3 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|в тому числі: | |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Жовтневий | 843,9 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Залізничний | 4160,7 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Ленінградський | 81,3 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Мінський | 1626,8 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Печерський | 25736,1 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Радянський | 10240,2 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Старокиївський | 27963,7 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Шевченківський | 1271,6 |
-----------------------------------------------------------------

15. Зобов'язати голів виконавчих органів районних Рад у м. Києві забезпечити щомісячне перерахування до міського бюджету сум, передбачених п.14 цього рішення, на акумулюючий рахунок міськфінуправління, в розмірах, визначених помісячним розписом доходів і видатків міського бюджету на 1999 рік.

Довести до відома голів виконавчих органів районних Рад у м. Києві, що згідно зі ст.9 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) міське фінансове управління, в разі несвоєчасного погашення заборгованості за взаємними бюджетними розрахунками, застосовує безспірне її стягнення.

16. Відповідно до статті 16 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) і підпункту 2 пункту 9 статті 19 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) та згідно "Порядку зарахування до бюджету міста Києва 50 відсотків відрахувань на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від підприємств і організацій, зареєстрованих у місті Києві", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.03.99 року N 60, комунальному об'єднанню "Київміськгідрошляхміст" забезпечити використання вищезазначених коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання доріг та вулиць міста Києва та придбання шляхової техніки.

17. Відповідно до ст.18 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) кошти позабюджетного фонду Київради та позабюджетних фондів райрад зарахувати до відповідних бюджетів і витрачати на заходи, передбачені законодавством.

До 1 липня 1999 року відділам, управлінням, підприємствам та іншим суб'єктам, що фінансуються з бюджету міста, подати в постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста положення про позабюджетні (в т.ч. валютні) фонди з наступним затвердженням їх сесією Київради.

18. З метою недопущення розбалансування бюджету міста у 1999 році встановити, що в разі внесення пропозицій підприємствами, організаціями, управліннями та відділами виконавчого органу Київської міської Ради, виконавчих органів районних Рад у м. Києві про збільшення видатків, одночасно подаються пропозиції про джерела фінансування цих видатків. У разі неподання таких пропозицій прохання про збільшення видатків не розглядаються.

19. З метою оздоровлення фінансового стану підприємств і організацій та нарощування обсягів виробництва надати пільги по сплаті земельного податку в 1999 році за винятком площ, що здаються в оренду іншим організаціям, в розмірі 99 відсотків підприємствам, установам і організаціям комунальної власності територіальної громади міста Києва, згідно з Додатком N 4.

Підприємства та організації вивільнені кошти від отриманої пільги спрямовують на розвиток власного виробництва.

20. Для покращання торгівельного обслуговування ветеранів війни, киян, хворих на цукровий діабет та забезпечення стабільних, соціально-доступних цін у магазинах та підприємствах побутового обслуговування, що обслуговують пільгові категорії громадян, доручити постійній комісії Київради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста готувати пропозиції сесії Київради щодо надання пільг по платі за землю у розмірі до 99 відсотків продовольчим, плодоовочевим магазинам та підприємствам побутового обслуговування, що обслуговують пільгові категорії громадян в частині площ, які використовуються на ці цілі за поданням постійних комісій Київради з питань комунального майна, з питань містобудування та землекористування, з питань споживчого ринку та захисту прав споживачів.

21. Встановити, що надання пільг по платі за землю іншим підприємствам, установам і організаціям міста здійснюється при умові виконання плану надходжень по платі за землю.

Розгляд пропозицій та висновки для прийняття рішення сесії з цього питання проводять комісії з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку та з питань містобудування і землекористування.

22. Спрямувати кошти, отримані від аукціонного продажу земельних ділянок, в розмірі 40% на проведення земельної реформи, 60% на інвестиційну діяльність.

23. Звільнити від сплати комунального податку:

23.1. Державне комунальне підприємство "Київелектротранс",

Київський метрополітен та Територіальне виробниче об'єднання автотранспорту;

23.2. Державне комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" при умові спрямування вивільнених коштів до цільового фонду Державного комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація".

24. Надати право районним Радам надавати пільги по прибутковому податку з заробітної плати працюючих громадян за місцем роботи в частині, що зараховується до бюджету міста Києва (25%).

( Дію пункту 25 продовжено на 2001 рік згідно з Рішенням Київміськради N 156/1133 від 26.12.2000 ) Дію пункту 25 продовжено на 2000 рік згідно з Рішенням Київміськради N 196/698 від 28.12.99 ) 25. З метою стабілізації фінансового стану та вирішення гострих проблем підприємств, установ і організацій виконавчого органу Київради надавати фінансову допомогу підприємствам, установам і організаціям міста за рахунок тимчасово вільних бюджетних коштів на умовах терміновості, платності та повернення, із зарахуванням до міського бюджету відсотків за користування фінансовою допомогою на код доходів бюджету 24060300 "Інші надходження".

26. Начальникам управлінь виконавчого органу Київської Ради, головам виконавчих органів районних Рад у м. Києві:

26.1. Взяти до відома, що відповідно до статті 19 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) визначені захищені статті видатків на 1999 рік:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- трансферти (дотація) місцевим бюджетам;

- трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (державна допомога сім'ям з дітьми).

Фінансування їх здійснювати в першочерговому порядку у розмірах, передбачених в бюджеті міста, незалежно від виконання доходної частини бюджету міста Києва.

26.2. Забезпечити складання та затвердження єдиних кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста у 1999 році, у двотижневий термін після затвердження відповідного бюджету та у відповідності до вимог п.4 цього рішення, і подання їх до фінансового управління, фінансових відділів райдержадміністрацій для здійснення фінансування бюджетних видатків у 1999 році.

26.3. Передбачити у єдиних кошторисах доходів і видатків бюджетних установ в повному обсязі асигнування на:

- заробітну плату працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- проведення розрахунків за електричну і теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами.

- трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (державна допомога сім'ям з дітьми).

26.4. На виконання вимог п.2 Указу Президента України від 23 жовтня 1998 року N 1177 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 вересня 1998 року "Про заходи щодо подолання впливу кризових явищ на енергетичну сферу України" забезпечити поточне фінансування субсидій, що надаються населенню для оплати спожитих електричної, теплової енергії та природного газу, здійснити заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами і організаціями соціально-культурної сфери міста, розробивши зокрема помісячні графіки споживання і оплати бюджетними установами та організаціями електричної, теплової енергії та природного газу, та забезпечити постійний контроль за обсягами споживання та за здійсненням платежів відповідно до виділених з місцевих бюджетів коштів.

( Дію пункту 26.5 продовжено на 2000 рік згідно з Рішенням Київміськради N 196/698 від 28.12.99 ) 26.5. Здійснювати закупівлю матеріалів та виконання робіт підрядним способом тільки на тендерній основі із залученням депутатів Київради. Рішення тендерних комісій, затверджені заступниками голів виконавчого органу Київради, надавати міськфінуправлінню та відповідним фінансовим відділам.

26.6. Забезпечити реалізацію ст.2 Закону України "Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати на 1999 рік" ( 366-14 ) в бюджетних установах, організаціях, апараті органів виконавчої влади та інших органах з 1 січня 1999 року в межах загальних асигнувань відповідної установи.

( Дію пункту 27 продовжено на 2001 рік згідно з Рішенням Київміськради N 156/1133 від 26.12.2000 ) ( Дію пункту 27 продовжено на 2000 рік згідно з Рішенням Київміськради N 196/698 від 28.12.99 ) 27. Установити, що у 1999 році в разі недоотримання доходів більше ніж на 10% виконавчий орган Київради та виконавчі органи районних Рад у м. Києві за поданням фінансового управління (відділу) не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому сталося фактичне зниження надходження доходів, може здійснювати обмеження видатків розпорядників коштів міського та районних бюджетів з урахуванням першочерговості та повноти фінансування захищених статей видатків, визначених статтею 26-1 цього рішення, про що у день прийняття такого рішення повідомляються комісії Київради та райрад з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

( Дію пункту 28 продовжено на 2000 рік згідно з Рішенням Київміськради N 196/698 від 28.12.99 ) 28. Виконавчому органу Київради забезпечити неухильне дотримання пропорційності фінансування по статтях видаткової частини бюджету, з урахуванням виконання показників по мережі, штатах та контингентах, а також відповідно до актів виконаних робіт та послуг.

( Дію пункту 29 продовжено на 2000 рік згідно з Рішенням Київміськради N 196/698 від 28.12.99 ) 29. Для забезпечення виконання статті 47 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) з метою погашення заборгованості по теплоенергоносіях виконавчому органу Київради проводити взаємозаліки заборгованості по платежах до бюджету міста на звітні дати в рахунок фінансування бюджетних установ та організацій міста з відображенням цих сум по доходах і видатках міського та районних бюджетів.

30. На виконання Розпорядження Президента України від 23.11.98 N 567/98-рп "Про поліпшення фінансування навчальних закладів" головам виконавчих органів районних Рад у м. Києві та начальнику Головного управління освіти Жебровському Б.М. забезпечити пріоритетне фінансування шкіл-інтернатів і видатків, пов'язаних із забезпеченням дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків.

31. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 414 "Про впорядкування залучення і використання іноземних кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України, і вдосконалення системи залучення зовнішніх фінансових ресурсів та обслуговування зовнішнього державного боргу" та відповідно до узгоджених пропозицій Кабінету Міністрів України і Світового банку від 18.11.97 р. N 19824/46 щодо спільного кредитного портфеля в рамках проекту "Енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва" створити при виконавчому органі Київради групу впровадження проекту.

32. Взяти до відома, що згідно зі ст.7 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) у складі Державного бюджету України на 1999 рік затверджена субвенція в обсязі 18937,3 тис. грн. на освіту м. Києва. Витрачання субвенції буде проводитися на заходи і в порядку, які визначить Кабінет Міністрів України.

33. Доручити постійній комісії Київради з питань законності, правопорядку, прав громадян, мандатній та боротьби зі злочинністю вивчити питання про доцільність фінансування окремих підрозділів ГУВС м. Києва у 2000 році та внести відповідні пропозиції при формуванні проекту бюджету м. Києва на 2000 рік.

34. Постійним комісіям з бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, а також з питань законності, правопорядку, прав громадян, мандатній та боротьби зі злочинністю протягом десяти днів з дня прийняття цього рішення розглянути питання щодо збільшення чисельності дорожньо-патрульної служби управління ДАІ МВС України у м. Києві і подати пропозиції на затвердження сесії Київради.

35. Управлінню у справах сім'ї та молоді і соціальної служби для молоді забезпечити реалізацію заходів щодо організації роботи спортивних дитячих майданчиків та залучення підлітків і молоді для попередження негативних явищ у молодіжному середовищі.

( Дію пункту 36 продовжено на 2002 рік згідно з Рішенням Київміськради N 162/1596 від 20.12.2001 ) ( Дію пункту 36 продовжено на 2001 рік згідно з Рішенням Київміськради N 156/1133 від 26.12.2000 )( Дію пункту 36 продовжено на 2000 рік згідно з Рішенням Київміськради N 196/698 від 28.12.99 ) 36. Встановити, що при відведенні земельних ділянок для будівництва жилих будинків передбачати передачу Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київради 5% загальної площі будинків (крім службового), або коштів на день їх нарахування, які необхідні для будівництва цієї площі, всіма забудовниками, незалежно від джерел фінансування, для забезпечення житлом громадян, що перебувають на квартобліку в районних державних адміністраціях, відселення з ділянок забудови, ветхих та непридатних для проживання будинків.

37. Постійним комісіям та виконавчому органу Київради систематично вивчати питання щодо пошуку додаткових джерел наповнення доходної частини та можливостей скорочення витрат.

Зазначені питання розглядати як першочергові та невідкладні.

38. Виконавчому органу Київради на протязі місяця з дня прийняття цього рішення подати на затвердження сесії Київради уточнене положення про позабюджетний фонд.

39. Виконавчому органу Київради в місячний термін після прийняття цього рішення розробити та подати на затвердження сесії Київради положення про порядок витрачання фонду непередбачених видатків (резервного фонду).

40. Запропонувати Київському метрополітену збільшити власні доходи за рахунок підвищення плати за надання в оренду площ, розміщення реклами та інших послуг проти фактично отриманих в 1998 році. Ці кошти направити на покриття витрат по утриманню метрополітену на перевезення пасажирів, на придбання рухомого складу та виконання в повному обсязі всіх видів ремонту та оновлення основних засобів.

41. Зобов'язати керівників підприємств та організацій комунальної власності територіальної громади м. Києва забезпечити дотримання в цілому по підприємствах рівня рентабельності, передбаченого при розрахунках дотації в бюджеті на 1999 рік.

42. Головному управлінню архітектури та містобудування (Бабушкіну С.В.) проводити фінансування робіт тематичного плану, а також виконання комплексу робіт із складання Генерального плану за рахунок коштів, отриманих від госпрозрахункової тематики створених структурних підрозділів, проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро, інвестиційного управління, відділу підготовки проектування об'єктів м. Києва.

43. Управлінню земельних ресурсів (Муховикову А.М.) згідно з Указом Президента України від 19.01.99 N 32/99 "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення" провести підготовчі роботи по визначенню переліку земельних ділянок, що підлягають продажу.

44. Підприємствам та організаціям комунальної власності територіальної громади м. Києва розробити в 1999 році план заходів щодо збільшення власних доходів і зменшення витрат.

45. Враховуючи вкрай складне становище в частині відновлення ліфтового господарства виконавчих органів районних Рад надходження орендної плати за нежитлові приміщення спрямувати:

- 50% на придбання і модернізацію ліфтів:

- 50% до валових доходів житлово-експлуатаційних організацій.

46. Зобов'язати начальника Головного управління охорони здоров'я Макомелу Р.М. опрацювати в Міністерстві охорони здоров'я України питання щодо отримання для м. Києва коштів, передбачених в Законі України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) на лікування онкологічних захворювань та централізовану закупівлю водіїв ритму, штучних клапанів серця, штучних суглобів та інших препаратів.

47. Виконавчому органу Київради звернутися з пропозиціями до Верховної Ради України про надання пільг по прибутковому податку з громадян при придбанні житла для них організацією, при умові перебування їх на квартирному обліку.

48. Фінансовому управлінню виконавчого органу Київради до 1 травня 1999 року подати на розгляд сесії розгорнуті дані про стан заборгованості підприємств, установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджету міста, а також пропозиції щодо погашення заборгованості.

49. Виконавчому органу Київради підготувати звернення до Міністерства з надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо погашення заборгованості за проїзд громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

50. Виконавчому органу Київради забезпечити щоквартальне подання Раді письмового звіту про хід виконання бюджету міста. При необхідності вносити пропозиції про зміни і доповнення до бюджету.

51. Вказане рішення сесії набирає чинності з 1 січня 1999 року.

52. Контроль за виконанням бюджету м. Києва на 1999 рік покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста.

Голова Київради О.Омельченко

Додаток 1
до рішення Київради
від 30 березня 1999 р.
N 182/283

             Основні заходи,
що фінансуються за рахунок коштів позабюджетного фонду
Київради

                             тис. грн.
-------------------------------------------------------------------
|Очікувані надходження коштів до | 480,0 |
|позабюджетного фонду Київради | |
|-----------------------------------------------------------------|
|Основні заходи, що Фінансуються за рахунок коштів позабюджетного |
| фонду Київради: |
| |
|-----------------------------------------------------------------|
|1. Головне управління освіти: | |
|--------------------------------------------+--------------------|
|1.1. На заходи щодо виконання Закону | 100,0 |
|України "Про мови в Україні" | |
|--------------------------------------------+--------------------|
|2. Головне управління культури: | |
|--------------------------------------------+--------------------|
|2.1. На видання "Книги пам'яті України" | 100,0 |
|--------------------------------------------+--------------------|
|3. Управління у справах сім'ї та молоді: | |
|--------------------------------------------+--------------------|
|3.1. На виконання рішення сесії Київської | 53,0 |
|міської Ради під 24.12.98 N 110/211 | |
|"Про затвердження програми створення 100 | |
|п'ятихвилинних теленовел, які складають | |
|документальний патріотично-виховний серіал | |
|"Безсмертя подвигу..." | |
|--------------------------------------------+--------------------|
|4. Управління у справах національностей та | |
|міграції: | |
|--------------------------------------------+--------------------|
|4.1 на заходи щодо розвитку національних | 107,0 |
|меншин у місті Києві та зв'язків з | |
|українською діаспорою | |
|--------------------------------------------+--------------------|
|5. Видатки по розпорядженнях голови | |
|Київської міської держадміністрації на | 72,0 |
|начальника міськфінуправління в межах 15%, | |
|--------------------------------------------+--------------------|
|і відповідно 10% від загальних обсягів | 48,0 |
|надходження коштів до позабюджетного фонду | |
|у 1998 році | |
|--------------------------------------------+--------------------|
|Всього | 480,0 |
-------------------------------------------------------------------

Заступник голови - секретар Ради В.Яловий

Додаток 2
до рішення Київради
від 30 березня 1999 р.
N 182/283

             Основні заходи,
що фінансуються за рахунок коштів інших позабюджетних
фондів

                            тис. грн.
-----------------------------------------------------------------
| Очікувані надходження коштів до | 39400,0 |
|позабюджетного фонду | |
|----------------------------------------------+----------------|
| Основні заходи, що фінансуються за рахунок | |
| коштів позабюджетного фонду: | |
|----------------------------------------------+----------------|
|1. На проведення земельної реформи | 6000,0 |
|----------------------------------------------+----------------|
|2. Капітальні вкладення: | |
|----------------------------------------------+----------------|
|в т.ч. | |
|----------------------------------------------+----------------|
|2.1. реконструкція | 100,0 |
|----------------------------------------------+----------------|
|2.2. проектно-вишукувальні роботи | 850,0 |
|----------------------------------------------+----------------|
|Всього | 39400,0 |
-----------------------------------------------------------------

Заступник голови - секретар Ради В.Яловий

Додаток 3
до рішення Київради
від 30 березня 1999 р.
N 182/283

Перелік уповноважених банків
по обслуговуванню міського бюджету на 1999 рік

1. Національний банк України

2. Державний експортно-імпортний банк

3. Акціонерно-комерційний агропромисловий банк "Україна"

4. Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"

5. Державний спеціалізований комерційний ощадний банк

6. Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль"

7. Акціонерно-комерційний банк "Правексбанк"

8. Акціонерно-комерційний банк "Київ"

9. Акціонерно-комерційний банк "Росток-банк"

10. Акціонерно-комерційний банк "Форум"

11. Акціонерно-комерційний банк "ОЛБбанк"

12. Акціонерний банк "Брокбізнесбанк"

13. Комерційний банк "Хрещатик"

14. Акціонерне товариство "Український інноваційний банк"

Заступник голови - секретар Ради В.Яловий

Додаток 4
до рішення Київради
від 30 березня 1999 р.
N 182/283

Перелік підприємств комунальної власності
територіальної громади Києва, яким надаються пільги по
платі за землю на 1999 рік

- підприємства міського пасажирського транспорту:

Державне комунальне підприємство "Київелектротранс"

Територіальне виробниче об'єднання автомобільного транспорту

Київський метрополітен

- Державне комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)

- Державне комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" в частині площ орендарів, що орендують приміщення в нежилих будинках комунальної власності міста і користуються пільгами відповідно до чинного законодавства

- Державне комунальне об'єднання по експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них "Київміськгірошляхміст" та його підвідомчі підприємства за земельні ділянки, на яких вони розміщені

- Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт з його структурними підрозділами за земельні ділянки, на яких вони розміщені

- Державне комунальне об'єднання зеленого будівництва "Київзеленбуд" та його підвідомчі підприємства по експлуатації зелених насаджень в районах міста за земельні ділянки, які вони займають

- Управління ритуальних послуг за земельні ділянки, на яких розміщені:

державне комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних матеріалів

Київське комунальне автотранспортне підприємство N 2737

державне комунальне підприємство "Підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління м. Києва"

- Державне комунальне підприємство (фірма) по санітарній очистці м. Києва "Київспецтранс" за земельні ділянки:

вул. Кайсарова, 5

пр. Правди, 85

вул. Вакуленчука, 4

вул. Вербова, 6

- Державне комунальне підприємство "Госкомобслуговування" за земельні ділянки:

вул. Хрещатик, 36

вул. Хрещатик, 32-А

вул. Хрещатик, 32-А-2

площа Контрактова, 2-А, 2-Б

вул. Будіндустрії, 9

площа Михайлівська, 1

- Автотранспортне підприємство Київміськдержадміністрації

- Державне комунальне підприємство "Київміськсвітло" за земельні ділянки:

вул. Машинобудівельна, 40

вул. Коноплянська, 7

- Комунальне підрядне спеціалізоване підприємство будівельних електромонтажних робіт при умові спрямування вивільнених коштів на придбання матеріалів для проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення

- Державне комунальне підприємство "Плесо"

- курси та склади цивільної оборони м. Києва

- підрозділи міліції міського підпорядкування Головного управління МВС України в місті Києві

- Молочна фабрика та її підрозділи по районах

- ДКП "Київміськпаливо"

- Відкрите акціонерне товариство "Київський мотоциклетний завод"

- завод "Енергія"

- Державне комунальне об'єднання "Київміськводоканал".

Заступник голови - секретар Ради В.Яловий