Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 лютого 2009 р. N 205
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 419 від 2 червня 2010
р.)

Про затвердження Порядку використання у 2009 році
коштів Стабілізаційного фонду для виконання Державної
цільової програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 22 лютого 2008 р. N 107

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 793 від 22.07.20
09 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду ( 835-17 ) для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 482, N 82, ст. 2763) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 лютого 2009 р. N 205

Порядок
використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду
( 835-17 )
для виконання Державної цільової програми підготовки
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду ( 835-17 ), передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - кошти Стабілізаційного фонду).

2. Кошти Стабілізаційного фонду спрямовуються на виконання завдань і заходів, що зазначені у додатку 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 (далі - Державна програма), зокрема:

завдань, передбачених пунктами 1-3, 6-10, 12, 14-18, 21 в обсягах, визначених Державною програмою на 2009 рік з державного бюджету ( 835-17 ). Головними розпорядниками коштів Стабілізаційного фонду є Мінсім'ямолодьспорт, Мінтрансзв'язку, МВС, МОН, МКТ, МОЗ, МНС, Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Мінфін, Держприкордонслужба, Держкомтелерадіо, СБУ, Мінагрополітики, Укрзовнішінвест, Мінжитлокомунгосп; ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 793 від 22.07.2009 )

будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві. Головним розпорядником коштів Стабілізаційного фонду є Мінтрансзв'язку.

3. Головні розпорядники коштів Стабілізаційного фонду (далі - головні розпорядники) затверджують у розрізі кожного завдання Державної програми перелік робіт, товарів, послуг з обсягами коштів для їх оплати, складений виходячи з детальних розрахунків витрат з урахуванням установлених норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, переліку необхідного обладнання, строків відповідних закупівель та виконання завдань, передбачених зазначеною програмою, а також умов укладених договорів.

4. Після прийняття в установленому порядку рішення щодо виділення коштів Стабілізаційного фонду головні розпорядники повідомляють у тижневий строк Мінфін про коди економічної класифікації видатків державного бюджету та відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним рішенням.

Мінфін під час підготовки бюджетної програми закріплює за нею код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету за напрямом використання коштів Стабілізаційного фонду та вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету.

Головні розпорядники після отримання довідки про внесення змін до розпису бюджету розробляють і затверджують разом з Мінфіном паспорт бюджетної програми з визначенням заходів за конкретними об'єктами, обсягів витрат на їх проведення та інші документи, передбачені Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414).

5. Перерахування коштів Стабілізаційного фонду здійснюється в межах установлених обсягів видатків відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

6. Підготовка проектної документації на будівництво, реконструкцію об'єктів здійснюється відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 84, ст. 3106).

Титули будов (об'єктів) затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17).

7. Фінансування об'єктів капітального будівництва здійснюється відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374).

8. Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві здійснюється відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. N 20 "Про фінансування будівництва у 2009 році залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 5, ст. 124).

9. Будівництво, реконструкція та ремонт автомобільних доріг комунальної власності у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу за рахунок коштів Стабілізаційного фонду здійснюється на умовах співфінансування з місцевими бюджетами згідно з порядком, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Власникам об'єктів з інфраструктури розміщення відшкодування суми сплачених ними відсотків за користування кредитами, що залучаються на будівництво та реконструкцію, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 793 від 22.07.2009 )

Будівництво і реконструкція стадіонів комунальної власності за рахунок коштів Стабілізаційного фонду здійснюється на підставі укладених інвестиційних договорів з урахуванням включення до них умови щодо формування за рахунок майна, створеного в результаті використання коштів Стабілізаційного фонду, частки держави у статутному капіталі суб'єкта господарювання - власника стадіону. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 793 від 22.07.2009 )

10. Закупівля товарів, робіт і послуг провадиться в установленому законодавством порядку.

11. Об'єкти приймаються в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694).

Об'єкти незавершеного будівництва зараховуються на баланс в установленому порядку та відображаються у квартальній звітності балансоутримувача.

12. Попередня оплата товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Стабілізаційного фонду провадиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 41, ст. 2752).

13. Закупівля медичного обладнання та санітарного автотранспорту відповідно до Державної програми здійснюється МОЗ в установленому порядку.

14. Замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів Стабілізаційного фонду здійснюється відповідно до Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1084 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2252).

15. Державне казначейство інформує щомісяця до 16 числа наступного періоду Мінфін про обсяги коштів, перерахованих із Стабілізаційного фонду в розрізі головних розпорядників, та про залишки невикористаних коштів на їх рахунках.

16. Головні розпорядники, які використали кошти Стабілізаційного фонду, подають щомісяця до 10 числа наступного місяця Мінфіну та Мінекономіки звіт про їх використання за формою, встановленою зазначеними міністерствами.

Головні розпорядники інформують щокварталу до 25 числа наступного періоду Кабінет Міністрів України про фактично виконані обсяги робіт у розрізі завдань і заходів, визначених Державною програмою.

17. Складення та подання фінансової звітності про використання коштів Стабілізаційного фонду, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

У разі виявлення за результатами проведення ревізій фактів нецільового використання коштів Стабілізаційного фонду та неповернення їх до державного бюджету органи державної контрольно-ревізійної служби повідомляють про це головного розпорядника, Мінфін і Мінекономіки.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 лютого 2009 р. N 205

Зміни,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 107

1. У постанові:

1) у пункті 2 слова і цифри "Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Агентство)" замінити словами і цифрами "Координаційним бюро з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Координаційне бюро)";

2) у пункті 3, абзаці другому пунктів 6 і 7 слово "Агентство" у всіх відмінках замінити словами "Координаційне бюро" у відповідному відмінку;

3) у пунктах 4 і 5 слова "Агентства, інших" виключити;

4) у пункті 8 слово "Агентству" замінити словом "Міністерству економіки";

5) доповнити постанову пунктом 8-1 такого змісту:

"8-1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати починаючи з 2009 року Міністерству економіки за встановленою ним формою щокварталу до 15 числа наступного місяця інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 30 числа Кабінетові Міністрів України.".

2. У додатках до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої зазначеною постановою:

1) пункти 3-7 додатка 1 викласти у такій редакції:

"3. Державний замовник - Мінекономіки.

4. Керівник Програми - Міністр економіки.

5. Виконавці заходів Програми - центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання.

6. Строк виконання: 2008-2012 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень.

--------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування|фінансу- |-------------------------------------------|
| | вання | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------+---------+--------+--------+--------+--------+-------|
|Державний |28502,83 |4760,93 |7209,81 |7397,47 |7082,39 |2052,23|
|бюджет | | | | | | |
|------------+---------+--------+--------+--------+--------+-------|
|Місцеві |22585,24 |2521,04 |6325,74 |7215,46 |6048,45 |474,55 |
|бюджети | | | | | | |
|------------+---------+--------+--------+--------+--------+-------|
|Інші |109505,24|12051,14|23217,09|27743,56|41764,47|4728,98|
|джерела | | | | | | |
|------------+---------+--------+--------+--------+--------+-------|
|Усього |160593,31|19333,11|36752,64|42356,49|54895,31|7255,76|";
--------------------------------------------------------------------

2) у додатку 2:

у пункті 1:

у заході "реконструкція стадіону Національного спортивного комплексу "Олімпійський", вул. Червоноармійська, 55" цифри "1500, 300, 300, 300, 600" замінити відповідно цифрами "2114,7; 300, 800, 714,7; 300";

у позиції "Разом за завданням 1

у тому числі" слова і цифри

     "4921,6  2092  1357,1  872,5  600

державний 1500 300 300 300 600"
бюджет

замінити словами і цифрами:

     "5536,3  2092  1857,1  1287,2  300

державний 2114,7 300 800 714,7 300";
бюджет

графи четверту - сьому заходу "будівництво, реконструкція, ремонт автомобільних доріг комунальної власності у містах:" пункту 7 викласти в такій редакції:

"
-------------------------------------------------------------------------------
|Наймену- | Головний |Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, |
| вання |розпорядник |фінансу- | млн. гривень |
|заходу | бюджетних | вання |--------------------------------------------|
| | коштів, | |усього | за роками |
| | інвестор | | |------------------------------------|
| | | | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |
|---------+------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
|будів- | | | | | | | | |
|ництво, | | | | | | | | |
|рекон- | | | | | | | | |
|струкція,| | | | | | | | |
|ремонт | | | | | | | | |
|автомо- | | | | | | | | |
|більних | | | | | | | | |
|доріг | | | | | | | | |
|комуна- | | | | | | | | |
|льної | | | | | | | | |
|власності| | | | | | | | |
|у | | | | | | | | |
|містах: | | | | | | | | |
|---------+------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
|Києві |Мінекономіки|державний|55,48 | |55,48 | | | |
| | | бюджет | | | | | | |
| |------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| | Київська | | | | | | | |
| | міськдерж- | місцеві |797,32 |147,2 |232,32 |248,8 |169 | |
| | адміні- | бюджети | | | | | | |
| | страція | | | | | | | |
| |------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| | | разом |852,8 |147,2 |287,8 |248,8 |169 | |
|---------+------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
|Львові |Мінекономіки|державний|50,48 | |50,48 | | | |
| | | бюджет | | | | | | |
| |------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| |Львівська | місцеві |1059,26|18,97 |211,41 |573,45 |255,43 | |
| |міська рада | бюджети | | | | | | |
| |------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| | | разом |1109,74|18,97 |261,89 |573,45 |255,43 | |
|---------+------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
|Донецьку |Мінекономіки|державний|64,18 | |64,18 | | | |
| | | бюджет | | | | | | |
| |------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| | Донецька | місцеві |898,12 |5,8 |268,82 |319,5 |304 | |
| |міська рада | бюджети | | | | | | |
| |------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| | | разом |962,3 |5,8 |333 |319,5 |304 | |
|---------+------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
|Дніпро- |Мінекономіки|державний|79,61 | |79,61 | | | |
|петров- | | бюджет | | | | | | |
|ську |------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| |Дніпропетро-| місцеві |1752,96|45,46 |333,34 |688,18 |685,98 | |
| |вська міська| бюджети | | | | | | |
| |рада |---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| | | разом |1832,57|45,46 |412,95 |688,18 |685,98 | |
|---------+------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
|Одесі |Мінекономіки|державний|50,38 | |50,38 | | | |
| | | бюджет | | | | | | |
| |------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| |Одеська | місцеві |1333,62|138,05| 211 |636,17 |348,4 | |
| |міська рада | бюджети | | | | | | |
| |------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| | | інші |200 | | 55 | 65 | 80 | |
| | |джерела | | | | | | |
| |------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| | | разом | 1584 |138,05|316,38 |701,17 |428,4 | |
|---------+------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
|Харкові |Мінекономіки|державний|44,93 | |44,93 | | | |
| | | бюджет | | | | | | |
| |------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| |Харківська | місцеві |886,88 |35,44 |188,17 |343,32 |304,9 |15,05|
| |міська рада | бюджети | | | | | | |
| |------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| | | інші |17 | | |6 |11 | |
| | |джерела | | | | | | |
| |------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| | | разом |948,81 |35,44 |233,1 |349,32 |315,9 |15,05|
|---------+------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
|Усього | | |7290,22|390,92|1845,12|2880,42|2158,71|15,05|
|---------+------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| у тому | |державний|345,06 | |345,06 | | | |
| числі | | бюджет | | | | | | |
| | |---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| | | місцеві |6728,16|390,92|1445,06|2809,42|2067,71| |
| | | бюджети | | | | | | |
| | |---------+-------+------+-------+-------+-------+-----|
| | | інші | 217 | | 55 | 71 | 91 | |";
| | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------

у позиції "Разом за завданням 7

у тому числі" слова і цифри

"державний  878,9  678,9   100   100
бюджет

місцевий  18599,72 2043,72 5087,32 5895,32 5200,81 372,55"
бюджет

замінити словами і цифрами:

"державний  1223,96  678,9  445,06  100
бюджет

місцевий  18254,66 2043,72 4742,26 5895,32 5200,81 372,55";
бюджет

у пункті 21 слова і цифри "Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" замінити словом "Укрзовнішінвест";

графи шосту і сьому позиції "РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ

у тому числі" викласти в такій редакції:

"
----------------------------------------------------------------------
| Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
|фінансування|-------------------------------------------------------|
| | усього | за роками |
| | |---------------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| |160593,31|19333,11|36752,64|42356,49|54895,31|7255,76 |
|------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|державний |28502,83 |4760,93 |7209,81 |7397,47 |7082,39 |2052,23 |
|бюджет | | | | | | |
|------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|місцеві |22585,24 |2521,04 |6325,74 |7215,46 |6048,45 |474,55 |
|бюджети | | | | | | |
|------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|інші |109505,24|12051,14|23217,09|27743,56|41764,47|4728,98 |".
|джерела | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------