Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 вересня 2002 р. N 1371
Київ

Про порядок участі центральних органів
виконавчої влади у діяльності міжнародних
організацій, членом яких є Україна

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 583 від 23.04.20
03
N 1145 від 24.07.20
03
N 618 від 12.05.2004
N 784 від 17.06.20
04
N 792 від 21.06.20
04
N 1571 від 17.11.20
04
N 480 від 16.06.20
05
N 582 від 27.04.20
06
N 661 від 11.05.20
06
N 754 від 25.05.20
06
N 1586 від 15.11.20
06
N 658 від 26.04.20
07
N 805 від 06.06.20
07
N 1095 від 05.09.20
07
N 1207 від 10.10.20
07
N 392 від 17.04.20
08
N 550 від 18.06.20
08
N 786 від 03.09.20
08
N 887 від 01.10.20
08
N 900 від 08.10.20
08
N 1043 від 03.12.20
08
N 1094 від 17.12.20
08
N 1134 від 27.12.20
08
N 382 від 22.04.20
09
N 810 від 29.07.20
09 - дію змін
зупинено згідно з Указом Президента
N 675/2009 від 27.08.20
09
N 1413 від 23.12.20
09
N 226 від 02.03.20
10
N 376 від 31.05.20
10 )

З метою забезпечення ефективної участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна;

перелік центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях. ( Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ N 226 від 02.03.2010 )

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2002 р. N 1371

Порядок
участі центральних органів виконавчої
влади у діяльності міжнародних організацій,
членом яких є Україна

1. Центральні органи виконавчої влади, включені до переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях (далі - перелік), беруть участь у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України (далі - міжнародні організації), та відповідають за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в цих організаціях. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 226 від 02.03.2010 )

2. Загальне забезпечення та координація діяльності, пов'язаної з участю центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, здійснюються МЗС.

3. Центральні органи виконавчої влади, які беруть участь у діяльності міжнародних організацій, зобов'язані:

ефективно використовувати потенційні можливості зазначених організацій з метою зміцнення національної безпеки України, забезпечення її політичних, соціально-економічних та екологічних інтересів, прискорення економічних реформ;

забезпечувати виконання зобов'язань, що випливають із членства України в цих організаціях;

вживати заходів до забезпечення своєчасної сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій згідно з умовами участі в них;

стежити за дотриманням прав Української Сторони, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, а також за виконанням іншими членами міжнародних організацій їх зобов'язань.

4. На підставі наданих у встановленому порядку головними розпорядниками коштів бюджетних запитів Мінфін щороку передбачає з урахуванням фінансових можливостей у загальному фонді державного бюджету:

1) кошти для сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій, членство в яких набуто відповідно до міжнародних договорів України, укладених від імені України, Кабінету Міністрів України (міждержавних, міжурядових договорів);

для МЗС у складі видатків державного бюджету на зовнішньополітичну діяльність;

для інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання фінансових зобов'язань перед міжнародними організаціями, у складі інших видатків державного бюджету (які не віднесені до видатків державного бюджету на зовнішньополітичну діяльность);

2) кошти для сплати внесків до міжнародних організацій, членство в яких набуто відповідно до міжнародних договорів України, укладених від імені центральних органів виконавчої влади (міжвідомчих договорів), у складі видатків державного бюджету на керівництво, управління та забезпечення діяльності цих органів.

Порядок, передбачений підпунктом 1 цього пункту, застосовується лише у тих випадках, коли підчас вступу до міжнародної організації єдиним джерелом довготермінового здійснення видатків, пов'язаних із сплатою внесків до бюджету міжнародної організації, були визначені кошти державного бюджету (загального фонду бюджету).

5. Мінфін на підставі поданих центральними органами виконавчої влади (головними розпорядниками коштів державного бюджету) бюджетних запитів щороку враховує у спеціальному фонді державного бюджету відповідні асигнування для сплати внесків до міжнародних організацій, під час вступу до яких джерелом здійснення видатків було визначено позабюджетні кошти, які згідно із законодавством включено до складу спеціального фонду державного бюджету.

Центральні органи виконавчої влади забезпечують сплату внесків до бюджетів тих міжнародних організацій, під час вступу до яких джерелом здійснення цих видатків було визначено кошти, залучені від організацій, що не утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, або інші позабюджетні кошти, які згідно із законодавством не включені до складу спеціального фонду державного бюджету.

6. Контроль за сплатою внесків із загального фонду до бюджетів міжнародних організацій здійснюється Мінфіном разом з центральним органом виконавчої влади, відповідальним за виконання фінансових зобов'язань перед цими організаціями.

Контроль за сплатою внесків із спеціального фонду до бюджетів міжнародних організацій, яка проводиться за рахунок коштів, залучених від організацій, що не утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, або інших позабюджетних коштів, які згідно із законодавством не включено до складу спеціального фонду державного бюджету, здійснюється центральним органом виконавчої влади, відповідальним за виконання фінансових зобов'язань перед цими організаціями.

7. Повноваження на участь у роботі міжнародних організацій та їх органів, а також на ведення переговорів і підписання міжнародних договорів у рамках міжнародних організацій надаються у порядку, визначеному законодавством.

8. Представники центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у заходах міжнародних організацій, керуються письмовими директивами, вказівками, технічними завданнями, що готуються у встановленому порядку центральними органами виконавчої влади, відповідальними за виконання зобов'язань, які випливають із членства України у відповідній міжнародній організації.

9. У разі вступу України до міжнародної організації центральний орган виконавчої влади, який відповідатиме за участь України у діяльності цієї організації, за погодженням з МЗС та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення відповідних змін до переліку.

10. Центральний орган виконавчої влади, відповідальний за виконання зобов'язань, що випливають із членства України у відповідній міжнародній організації, може залучати до участі в її діяльності інші центральні органи виконавчої влади, не зазначені у переліку, а також представників інших державних органів, підприємств та організацій різних форм власності за їх згодою. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 226 від 02.03.2010 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2002 р. N 1371

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 226)

               ПЕРЕЛІК
центральних органів виконавчої влади,
інших державних органів, відповідальних
за виконання зобов'язань, що випливають
із членства України в міжнародних
організаціях

------------------------------------------------------------------
| Міжнародні організації | Центральні органи виконавчої |
| та їх органи | влади, інші державні органи |
|--------------------------------+-------------------------------|
|1. Організація Об'єднаних Націй |МЗС |
|(ООН) та її головні органи: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Генеральна Асамблея та її | |
|органи, Рада Безпеки, Економічна| |
|і Соціальна Рада, Рада з опіки | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародний Суд |Мін'юст, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Органи, фонди, програми ООН та | |
|її головних органів: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Всесвітня продовольча програма |МНС, МЗС, Мінагрополітики |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Глобальний екологічний фонд |Мінприроди, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) |Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст, |
| |МЗС, МОЗ, МВС, Державний |
| |департамент з питань виконання |
| |покарань |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комісія ООН з питань |МЗС, Міноборони, |
|роззброєння |Мінпромполітики |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комісія ООН з права міжнародної |Мін'юст, Мінекономіки, МЗС |
|торгівлі (ЮНСІТРАЛ) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет з економічних, |Мінпраці, Мін'юст, МЗС, МВС, |
|соціальних та культурних прав |Мінекономіки, МКТ, МОЗ, МОН, |
| |Мінсім'ямолодьспорт, |
| |Держкомнацрелігій, МНС за |
| |участю Уповноваженого Верховної|
| |Ради України з прав людини |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет з ліквідації |Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст, |
|дискримінації щодо жінок |Мінпраці, МВС, Міноборони, |
| |МЗС, Держкомстат за участю |
| |Уповноваженого Верховної Ради |
| |України з прав людини |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет з ліквідації расової |Держкомнацрелігій, Мін'юст, |
|дискримінації |МВС, МЗС, Держкомтелерадіо, |
| |МКТ, МОН за участю Генеральної |
| |прокуратури України та |
| |Уповноваженого Верховної Ради |
| |України з прав людини |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет з питань використання |НКАУ, МЗС |
|космічного простору в мирних | |
|цілях | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет з питань інформації |МЗС, Держкомінформатизації, |
| |Держкомтелерадіо |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет з прав дитини |Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст, |
| |МВС, Мінпраці, МОН, МЗС, |
| |Міноборони за участю |
| |Уповноваженого Верховної Ради |
| |України з прав людини |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет з прав інвалідів |Мінпраці, Мін'юст, МОЗ, |
| |Мінрегіонбуд, |
| |Держкомтелерадіо, |
| |Мінтрансзв'язку, МЗС за участю |
| |Уповноваженого Верховної Ради |
| |України з прав людини |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет з прав людини |Мін'юст, МЗС, МВС, МОЗ, МОН, |
| |Мінпраці, Держкомнацрелігій, |
| |Державний департамент з питань |
| |виконання покарань, Міноборони,|
| |Мінсім'ямолодьспорт, |
| |Держкомтелерадіо за участю |
| |Генеральної прокуратури України|
| |та Уповноваженого Верховної |
| |Ради України з прав людини |
|--------------------------------+-------------------------------|

|Комітет проти тортур      |Мін'юст, Державний департамент |
| |з питань виконання покарань, |
| |МВС, Міноборони, |
| |Мінсім'ямолодьспорт, МОЗ, |
| |Держкомнацрелігій, |
| |Адміністрація |
| |Держприкордонслужби, МЗС, СБУ |
| |за участю Генеральної |
| |прокуратури України та |
| |Уповноваженого Верховної Ради |
| |України з прав людини |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Конференція ООН з питань |Мінекономіки, МЗС, |
|торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) |Антимонопольний комітет, |
| |Мін'юст, Укрзовнішінвест |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Конференція з роззброєння |МЗС, Міноборони |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Об'єднана програма ООН з питань |МОЗ, МЗС, Державний департамент|
|ВІЛ/СНІДу |з питань виконання покарань, |
| |Мінсім'ямолодьспорт, МВС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Програма ООН з навколишнього |Мінприроди, МЗС, Держкомзем |
|середовища (ЮНЕП) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Програма ООН з населених |Мінрегіонбуд, МЗС, Держкомзем, |
|пунктів - Хабітат |Мінприроди |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Програма розвитку ООН (ПРООН) |Мінекономіки, МЗС, Мінприроди, |
| |Мінсім'ямолодьспорт, |
| |Укрзовнішінвест |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рада ООН з прав людини |МЗС, Мін'юст, |
| |Мінсім'ямолодьспорт, МВС, МОН, |
| |МКТ, Мінпраці, Міноборони, |
| |Держкомтелерадіо, МОЗ, |
| |Держкомнацрелігій, |
| |Адміністрація |
| |Держприкордонслужби, Державний |
| |департамент з питань виконання |
| |покарань, Мінрегіонбуд, |
| |Держкомстат, СБУ за участю |
| |Генеральної прокуратури України|
| |та Уповноваженого Верховної |
| |Ради України з прав людини |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Управління Верховного комісара |Мін'юст, МЗС, МВС, Державний |
|ООН з прав людини |департамент з питань виконання |
| |покарань |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Управління Верховного комісара |Держкомнацрелігій, Державна |
|ООН у справах біженців |міграційна служба, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Фонд ООН у галузі |МОЗ, Мінекономіки, МЗС, |
|народонаселення (ЮНФПА) |Мінпраці, Мін'юст, |
| |Держкомстат, |
| |Мінсім'ямолодьспорт |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Функціональні комісії і комітети| |
|Економічної і Соціальної Ради | |
|(ЕКОСОР) та пов'язані з ними | |
|органи: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комісія із становища жінок |Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст, |
| |МЗС, Мінпраці, МВС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комісія з наркотичних засобів |СБУ, МВС, МОЗ, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комісія з народонаселення та |Держкомстат, МЗС, Мінпраці, |
|розвитку |Мін'юст, Мінсім'ямолодьспорт |
|--------------------------------+-------------------------------|

|Комісія з науки і техніки з   |Держкомнауки,         |
|метою розвитку |Держкомінформатизації, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комісія із запобігання |МВС, СБУ, Мін'юст, МЗС |
|злочинності та карного | |
|правосуддя | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комісія соціального розвитку |Мінпраці, МЗС, |
| |Мінсім'ямолодьспорт |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комісія сталого розвитку |Мінприроди, МЗС, |
| |Мінпромполітики, Мінекономіки |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Статистична комісія |Держкомстат, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Форум ООН з лісів |Держкомлісгосп, Мінприроди, |
| |МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Група експертів ООН з |Мінприроди |
|географічних назв | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Європейська економічна комісія | |
|(ЄЕК ООН): | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|щорічні сесії |Мінекономіки, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|допоміжні органи ЄЕК ООН: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет з внутрішнього |Мінтрансзв'язку, Держмитслужба |
|транспорту | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет з екологічної політики |Мінприроди |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет з житлового господарства|Мінрегіонбуд, Держкомзем, |
|та землекористування |Мінжитлокомунгосп |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет із сталої енергетики |Мінпаливенерго, НАЕР, НКРЕ |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет з лісоматеріалів |Держкомлісгосп |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет з питань економічного |Мінекономіки, Мінфін, МВС, ДМС,|
|співробітництва та інтеграції |Держкомпідприємництво, МОН, |
|(КЕСІ) |Держмитслужба, |
| |Укрзовнішінвест |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет з торгівлі |Мінекономіки, |
| |Держспоживстандарт |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Конференція європейських |Держкомстат |
|статистиків | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|2. Спеціалізовані установи ООН | |
|та інші автономні міжурядові | |
|організації системи ООН: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Багатостороннє агентство з |Мінекономіки, Мінфін, МЗС, |
|питань гарантій інвестицій |Укрзовнішінвест |
|(БАГІ) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Всесвітній поштовий союз (ВПС) |Мінтрансзв'язку, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Всесвітня метеорологічна |МНС, МЗС |
|організація (ВМО) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Всесвітня організація |МОН, МЗС, Антимонопольний |
|інтелектуальної власності |комітет |
|(ВОІВ) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Всесвітня організація охорони |МОЗ, МЗС, Державний департамент|
|здоров'я (ВООЗ) |з питань виконання покарань |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Всесвітня туристична організація|МКТ, МЗС |
|(ВТО) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна асоціація розвитку |Мінекономіки, Мінфін, МЗС |
|(МАР) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна морська організація |Мінтрансзв'язку, МЗС, Мін'юст |
|(ІМО) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна організація праці |Мінпраці, МЗС, Мін'юст, |
|(МОП) |Мінтрансзв'язку |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна організація цивільної|Мінтрансзв'язку, МЗС, МВС |
|авіації (ІКАО) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна фінансова корпорація |Мінфін, Мінекономіки, МЗС, |
|(МФК) |Держкомпідприємництво |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародне агентство з атомної |Мінпаливенерго, |
|енергії (МАГАТЕ) |Держатомрегулювання, СБУ, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародний банк реконструкції |Мінекономіки, Мінфін, МЗС, |
|та розвитку (МБРР) |Мін'юст за участю Рахункової |
| |палати |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародний валютний фонд (МВФ) |Мінфін, Мінекономіки, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародний союз електрозв'язку |Мінтрансзв'язку, |
|(МСЕ) |Держкомінформатизації, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|

|Міжнародний центр з врегулювання|Мін'юст            |
|інвестиційних спорів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Організація Об'єднаних Націй з |Національна комісія у справах |
|питань науки, освіти і культури |ЮНЕСКО, МЗС, МОН, МКТ, |
|(ЮНЕСКО) |Держкомінформатизації, |
| |Держкомнауки |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Організація Об'єднаних Націй з |Мінекономіки, МЗС, |
|промислового розвитку (ЮНІДО) |Мінпромполітики, Мінприроди, |
| |Держкомпідприємництво, |
| |Укрзовнішінвест |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Продовольча та |Мінагрополітики, МЗС |
|сільськогосподарська організація| |
|ООН (ФАО) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет Продовольчої та |Мінагрополітики, |
|сільськогосподарської |Держкомлісгосп |
|організації ООН з лісового | |
|господарства | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет Продовольчої та |Мінагрополітики, |
|сільськогосподарської |Держкомрибгосп |
|організації ООН з рибного | |
|господарства | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спільна комісія ФАО/ВООЗ із |МОЗ, Держкомветмедицини, МЗС |
|зводу харчових продуктів Кодекс | |
|аліментаріус | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|3. Міжнародні організації, що не| |
|входять до системи ООН: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Асоціація національних |Мінприроди |
|картографо-геодезичних та | |
|кадастрових служб європейських | |
|країн | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вассенаарська домовленість |МЗС, Мінекономіки, СБУ, |
| |Держмитслужба |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Внутрішньоєвропейська |ДПА |
|організація податкових | |
|адміністрацій (IOTA) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Всесвітня митна організація |Держмитслужба, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Всесвітня організація здоров'я |Держкомветмедицини, |
|тварин |Мінагрополітики, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Гаазька конференція з |Мін'юст, МЗС, МВС, |
|міжнародного приватного права |Мінсім'ямолодьспорт за участю |
| |Генеральної прокуратури |
| |України |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Глобальна ініціатива боротьби з |СБУ, МВС, Адміністрація |
|актами ядерного тероризму |Держприкордонслужби, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Егмонтська група підрозділів |Держфінмоніторинг |
|фінансової розвідки | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Європейська і середземноморська |Мінагрополітики, МЗС |
|організація захисту рослин | |
|(ЄОЗР) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Європейська конференція |Мінтрансзв'язку |
|адміністрацій зв'язку (СЕПТ) | |
|--------------------------------+-------------------------------|

|Європейська конференція     |Мінтрансзв'язку, МЗС      |
|цивільної авіації (ЄКЦА) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Європейська організація вищих |Рахункова палата (за згодою) |
|органів фінансового контролю | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Європейська організація |Мінтрансзв'язку, МЗС |
|супутникового зв'язку | |
|(ЄВТЕЛСАТ) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Європейський банк реконструкції |Мінфін, Мінекономіки, МЗС, |
|та розвитку (ЄБРР) |Мін'юст, |
| |Держкомпідприємництво |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комісія по збереженню морських |Мінагрополітики, |
|живих ресурсів Антарктики |Держкомрибгосп, МЗС |
|(ККАМЛР) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет супутникового нагляду за|НКАУ |
|Землею | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжагентський комітет з | - " - |
|космічного сміття (МККС) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна асоціація з контролю |Мінагрополітики |
|за якістю насіння | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна гідрографічна |Мінтрансзв'язку, МЗС |
|організація (МГО) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна група із спостережень|НКАУ |
|Землі з космосу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна електротехнічна |Держспоживстандарт, |
|комісія |Мінекономіки, Мінпромполітики, |
| |МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна європейська |Держкомнауки |
|інноваційна науково-технічна | |
|програма | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна картографічна |Мінприроди |
|організація | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна організація |Мінагрополітики, МЗС |
|виноградарства та виноробства | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна організація вищих |Рахункова палата (за згодою) |
|органів фінансового контролю | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна організація |Держспоживстандарт, |
|законодавчої метрології |Мінекономіки |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна організація з |МВС, Держкомнацрелігій, ДМС, |
|міграції (МОМ) |СБУ, МЗС, Мінсім'ямолодьспорт, |
| |Мін'юст |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна організація з цукру |Мінагрополітики |
|(МОЦ) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна організація комісій з|Державна комісія з цінних |
|цінних паперів |паперів та фондового ринку |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна організація |НКАУ, МЗС |
|космічного зв'язку | |
|"Інтерсупутник" | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна організація |МВС |
|кримінальної поліції (Інтерпол) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна організація |НКАУ |
|мобільного супутникового зв'язку| |
|(МОМСЗ) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна організація |Держспоживстандарт, |
|стандартизації |Мінекономіки, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Технічний комітет Міжнародної |Держспоживстандарт, НКАУ |
|організації стандартизації | |
|"Авіаційна і космічна техніка" | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна рада армійського |Міноборони |
|спорту | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна рада архівів |Держкомархів |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна рада по зерну (МРЗ) |Мінагрополітики |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна федерація товариств |МОЗ |
|Червоного Хреста і Червоного | |
|Півмісяця | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародне бюро виставок (МБВ) |Мінекономіки, МЗС, |
| |Держкомпідприємництво |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародний союз з охорони нових|Мінагрополітики, МОН, МЗС |
|сортів рослин | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародний транспортний форум |Мінтрансзв'язку, МЗС |
|(МТФ) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародний центр наукової та |Держкомнауки |
|технічної інформації (МЦНТІ) | |
|--------------------------------+-------------------------------|

|Міжурядова комісія з питань   |Мінтрансзв'язку, МЗС      |
|виконання Основної | |
|багатосторонньої угоди про | |
|міжнародний транспорт щодо | |
|розвитку коридору Європа - | |
|Кавказ - Азія | |
| | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міністерська конференція по |Держкомлісгосп |
|захисту лісів Європи | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Науковий комітет з антарктичних |Держкомнауки, МЗС |
|досліджень (СКАР) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Об'єднаний інститут ядерних |Держкомнауки |
|досліджень (ОІЯД) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Організація Євроазіатського |Держспоживстандарт |
|співробітництва державних | |
|метрологічних установ | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Організація за демократію та |МЗС |
|економічний розвиток - ГУАМ та | |
|її основні органи: | |
|Рада глав держав, | |
|Рада міністрів | |
|закордонних справ, Рада | |
|національних координаторів, Рада| |
|постійних представників і | |
|Секретаріат | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|галузеві робочі групи ГУАМ: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Робоча група з питань боротьби з|СБУ, МВС, Адміністрація |
|тероризмом, організованою |Держприкордонслужби, |
|злочинністю та розповсюдженням |Держмитслужба за участю |
|наркотиків |Генеральної прокуратури |
| |України |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Робоча група з питань економіки |Мінекономіки |
|та торгівлі | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Робоча група з питань |Мінпаливенерго |
|енергетики | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Робоча група з питань |Мінтрансзв'язку, |
|інформаційних технологій |Держкомінформатизації |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Робоча група з питань культури, |МОН, МКТ, Держкомнауки |
|освіти і науки | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Робоча група з питань |МНС |
|надзвичайних ситуацій | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Робоча група з питань |Мінтрансзв'язку |
|транспорту | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Робоча група з питань туризму |МКТ |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Організація з безпеки і |МЗС |
|співробітництва в Європі (ОБСЄ):| |
|Саміт глав держав та урядів, | |
|Рада міністрів закордонних | |
|справ, Постійна рада | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Антитерористичний підрозділ |СБУ, МВС, МЗС |
|ОБСЄ | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Бюро ОБСЄ з демократичних |Мін'юст, МВС, ДМС, МОН, |
|інститутів та прав людини |Держкомнацрелігій, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Верховний комісар ОБСЄ у справах|Держкомнацрелігій, Мін'юст, |
|національних меншин |МОН, МЗС, МВС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Представник ОБСЄ з питань |Держкомтелерадіо, МЗС |
|свободи засобів масової | |
|інформації | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціальний представник ОБСЄ з |МВС, ДМС, Мінсім'ямолодьспорт, |
|питань боротьби з торгівлею |Адміністрація |
|людьми |Держприкордонслужби, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Форум ОБСЄ з питань економіки та|Мінекономіки, Мінприроди, |
|довкілля, координатор ОБСЄ з |Мінпаливенерго, |
|питань економіки та довкілля |Мінтрансзв'язку, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Форум ОБСЄ із співробітництва у |Міноборони, МВС, СБУ, |
|галузі безпеки |Адміністрація |
| |Держприкордонслужби, МНС, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Центр запобігання конфліктам |Міноборони, МВС, МНС, |
| |Адміністрація |
| |Держприкордонслужби, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Організація з рибальства в |Мінагрополітики, МЗС, |
|північно-західній частині |Держкомрибгосп |
|Атлантичного океану (НАФО) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Європейська асоціація |Держспоживстандарт, |
|національних метрологічних |Мінекономіки |
|установ | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Організація по забороні хімічної|МЗС, Мінпромполітики, |
|зброї (ОЗХЗ) |Міноборони, Мінприроди, МВС, |
| |МНС, Мінекономіки, Мінфін, |
| |СБУ |
|--------------------------------+-------------------------------|

|Організація співдружності    |Мінтрансзв'язку        |
|залізниць (ОСЗ) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Організація Чорноморського |МЗС, Мінекономіки, |
|економічного співробітництва |Мінтрансзв'язку, |
|(ОЧЕС) |Мінагрополітики, МКТ, МОН, |
| |МОЗ, Мінприроди, |
| |Мінпаливенерго, МНС, Мінфін, |
| |МВС, Держмитслужба, |
| |Держкомпідприємництво, |
| |Головдержслужба, Держкомнауки |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Постійна палата третейського |МЗС, Мін'юст |
|суду | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рада Європи (РЄ): |МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Група держав Ради Європи проти |Мін'юст, МЗС, МВС, СБУ |
|корупції | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Європейська комісія проти |Держкомнацрелігій, Мін'юст, |
|расизму та нетерпимості |МОН, МВС, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Європейський комітет проти |Державний департамент з питань |
|тортур |виконання покарань, Мін'юст, |
| |МВС, МОЗ, МОН, СБУ, |
| |Міноборони, Адміністрація |
| |Держприкордонслужби, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Європейський суд з прав людини |Мін'юст, МВС, МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комісар Ради Європи з прав | - " - |
|людини | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет експертів Європейської |Держкомнацрелігій, МОН, |
|хартії регіональних мов або мов |Держкомтелерадіо, Мін'юст, |
|меншин |МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет експертів Ради Європи із|Держфінмоніторинг, МВС, ДПА, |
|взаємної оцінки заходів протидії|СБУ, Мін'юст, Державна комісія |
|відмиванню коштів |з цінних паперів та фондового |
| |ринку, Державна комісія з |
| |регулювання ринків фінансових |
| |послуг, МЗС за участю |
| |Генеральної прокуратури України|
| |та НБУ |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет експертів Ради Європи по|СБУ, МЗС |
|боротьбі з тероризмом | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Консультативний комітет |Мінпраці, МВС, МЗС |
|Європейської конвенції про | |
|правовий статус | |
|трудящих-мігрантів | |
| | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Консультативний комітет Рамкової|Держкомнацрелігій, Мін'юст, |
|конвенції про захист |МОН, Держкомтелерадіо, МВС, |
|національних меншин |МЗС |
| | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Урядовий комітет Європейської |Мінпраці, Мін'юст, МЗС |
|соціальної хартії | |
| | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рада керуючих антарктичними |Держкомнауки, МЗС, |
|програмами (КОМНАП) |Мінагрополітики, Держкомрибгосп|
|--------------------------------+-------------------------------|
|Світова асоціація автомобільних |Мінтрансзв'язку |
|магістралей | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Світова організація торгівлі |Мінекономіки, МЗС, |
|(СОТ) |Мінагрополітики, Мінфін, |
| |Мін'юст, Мінпромполітики |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Секретаріат Договору про |Мінагрополітики,, МЗС, |
|Антарктику |Мінагрополітики, Мінприроди, |
| |Держкомрибгосп |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Технічний комітет по |Мінприроди |
|стандартизації географічної | |
|інформації | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Український науково- |Держкомнауки |
|технологічний центр | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Центральноєвропейська |МЗС, Мінекономіки, |
|ініціатива |Мінагрополітики, МКТ, МОН, |
| |Мінприроди, Мінпаливенерго, |
| |Мінпраці, Мінтрансзв'язку, |
| |Держкомтелерадіо, |
| |Держкомпідприємництво, |
| |Головдержслужба |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чорноморський банк торгівлі та |Мінфін, Мінекономіки |
|розвитку (ЧБТР) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|4. Конвенційні органи: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Виконавчий орган Конвенції про |Мінприроди |
|транскордонне забруднення | |
|атмосферного повітря на великі | |
|відстані | |
| | |
|--------------------------------+-------------------------------|

|Договір до Енергетичної хартії |Мінпаливенерго, Мінекономіки, |
| та пов'язані з ним |НАЕР, НКРЕ, МЗС |
|документи (ДЕХ) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дунайська комісія (ДК) |МЗС, Мінтрансзв'язку |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Європейська організація з |Мінтрансзв'язку, МЗС |
|безпеки аеронавігації | |
|(Євроконтроль) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Змішана комісія із застосування |Мінагрополітики, МЗС, |
|Угоди про рибальство у водах |Держкомрибгосп |
|Дунаю | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Зустріч Сторін Конвенції про |Мінприроди, Мін'юст, МЗС |
|доступ до інформації, участь | |
|громадськості в процесі | |
|прийняття рішень та доступ до | |
|правосуддя з питань, що | |
|стосуються довкілля (Орхуська | |
|конвенція) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Зустріч Сторін Конвенції про |Мінприроди, МЗС |
|оцінку впливу на навколишнє | |
|середовище в транскордонному | |
|контексті (Конвенція Еспоо) | |
| | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комісія по захисту Чорного моря | - " - |
|від забруднення Конвенції про | |
|захист Чорного моря від | |
|забруднення | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Консультативна комісія з |МЗС |
|відкритого неба | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Конференція держав - учасниць |МЗС, МОЗ, Держкомветмедицини, |
|Конвенції про заборону розробки,|Міноборони |
|виробництва та накопичення | |
|запасів бактеріологічної | |
|(біологічної) і токсинної зброї | |
|та про їх знищення | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Конференція Договірних сторін |Мінприроди, МЗС |
|Конвенції про водно-болотні | |
|угіддя (Рамсарська конвенція) | |
| | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Конференція Сторін Базельської | - " - |
|конвенції по контролю за | |
|транскордонними перевезеннями | |
|небезпечних відходів та їх | |
|видаленням | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Конференція Сторін Віденської | - " - |
|конвенції про охорону озонового | |
|шару | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Конференція Сторін | - " - |
|Картахенського протоколу про | |
|біобезпеку до Конвенції про | |
|біологічне різноманіття | |
| | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Конференція Сторін Конвенції ООН|Мінприроди, МЗС |
|про боротьбу з опустелюванням у | |
|тих країнах, що потерпають від | |
|серйозної посухи та/або | |
|опустелювання, особливо в | |
|Африці | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Конференція Сторін Конвенції про| - " - |
|збереження мігруючих видів диких| |
|тварин | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Конференція Сторін Конвенції про|Мінприроди, МЗС, |
|міжнародну торгівлю видами дикої|Мінагрополітики, |
|фауни і флори, що перебувають |Держкомрибгосп |
|під загрозою зникнення | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Конференція Сторін Конвенції про|Мінприроди, МЗС |
|охорону біологічного | |
|різноманіття | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Конференція Сторін Рамкової |Нацекоінвестагентство, |
|конвенції ООН про зміну клімату |Мінприроди, МЗС, Мінекономіки, |
| |НАЕР |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Конференція Сторін Рамкової |Мінприроди, Мінекономіки, |
|конвенції про охорону та сталий |Мінрегіонбуд, МКТ, МНС, |
|розвиток Карпат |Мінтрансзв'язку, МЗС, |
| |Мінпромполітики, |
| |Мінжитлокомунгосп, |
| |Держкомлісгосп, Держводгосп |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Конференція Сторін |МОЗ, Мінприроди |
|Роттердамської конвенції про | |
|процедуру попередньої | |
|обґрунтованої згоди відносно | |
|окремих небезпечних хімічних | |
|речовин та пестицидів у | |
|міжнародній торгівлі | |
|--------------------------------+-------------------------------|

|Конференція Сторін       |Мінприроди, МЗС        |
|Стокгольмської конвенції про | |
|стійкі органічні забруднювачі | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Координуючий орган Конвенції про|ДПА, Держмитслужба, Пенсійний |
|взаємну адміністративну допомогу|фонд України |
|в податкових справах | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна комісія з захисту |Мінприроди, МЗС |
|річки Дунай | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародний орган з морського | - " - |
|дна | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародний трибунал з морського|МЗС, Мін'юст, Мінтрансзв'язку |
|права | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Нарада Сторін з виконання |Мінприроди, Держводгосп |
|Конвенції про охорону та | |
|використання транскордонних | |
|водотоків та міжнародних озер | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Нарада Сторін з розгляду |Держатомрегулювання, МНС, |
|виконання зобов'язань за |Мінпаливенерго, МЗС |
|Конвенцією про безпеку | |
|поводження з ядерним паливом та | |
|про безпеку поводження з | |
|радіоактивними відходами | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Нарада Сторін з розгляду |Держатомрегулювання, |
|виконання зобов'язань за |Мінпаливенерго, МЗС |
|Конвенцією про ядерну безпеку | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Нарада Сторін Монреальського |Мінприроди, МЗС |
|протоколу з речовин, що руйнують| |
|озоновий шар | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Нарада Сторін Угоди про | - " - |
|збереження афро-євразійських | |
|мігруючих водно-болотних птахів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Нарада Сторін Угоди про | - " - |
|збереження кажанів в Європі | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Нарада Сторін Угоди про | - " - |
|збереження китоподібних Чорного | |
|моря, Середземного моря та | |
|прилеглої акваторії Атлантичного| |
|океану | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Підготовча комісія Організації з|МЗС, НКАУ |
|договору про всеосяжну заборону | |
|ядерних випробувань | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Постійний комітет Конвенції про |Мінприроди, МЗС |
|збереження дикої фауни і флори | |
|та природних середовищ існування| |
|в Європі | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спільна консультативна група |МЗС |
|--------------------------------+-------------------------------|
|5. Міжнародні організації, у | |
|роботі яких Україна бере участь | |
|як спостерігач або асоційований | |
|член: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Генеральна конференція з мір і |Держспоживстандарт |
|ваги | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Євразійська група з протидії |Держфінмоніторинг, СБУ |
|легалізації злочинних доходів і | |
|фінансуванню тероризму | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Європейський комітет із |Держспоживстандарт |
|стандартизації | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Європейський комітет із | - " - |
|стандартизації в електротехніці | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комісія з охорони морського |Мінприроди, МЗС |
|довкілля Балтики (ГЕЛКОМ) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комітет з питань державного |Головдержслужба |
|управління Організації | |
|економічного співробітництва та | |
|розвитку | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міждержавна рада з геодезії, |Мінприроди |
|картографії та дистанційного | |
|зондування Землі країн - | |
|учасниць СНД | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна конференція протидії |СБУ, МВС, Адміністрація |
|наркотикам |Держприкордонслужби |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна організація |МЗС, Мінекономіки, МОН, МКТ |
|франкофонії (МОФ) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міжнародна організація цивільної|МНС, МЗС |
|оборони (МОЦО) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рада держав Балтійського моря |МЗС, Мінсім'ямолодьспорт, |
| |Держатомрегулювання |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Робоча група з питань розвитку |Держкомпідприємництво |
|малого і середнього бізнесу та | |
|підприємництва Організації | |
|економічного співробітництва та | |
|розвитку | |
------------------------------------------------------------------

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 583 від 23.04.2003, N 1145 від 24.07.2003, N 618 від 12.05.2004, N 784 від 17.06.2004, N 792 від 21.06.2004, N 1571 від 17.11.2004, N 480 від 16.06.2005, N 582 від 27.04.2006, N 661 від 11.05.2006, N 754 від 25.05.2006, N 1586 від 15.11.2006, N 658 від 26.04.2007, N 805 від 06.06.2007, N 1095 від 05.09.2007, N 1207 від 10.10.2007, N 392 від 17.04.2008, N 550 від 18.06.2008, N 786 від 03.09.2008, N 887 від 01.10.2008, N 900 від 08.10.2008, N 1043 від 03.12.2008, N 1094 від 17.12.2008, N 1134 від 27.12.2008, N 382 від 22.04.2009, N 810 від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 від 27.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1413 від 23.12.2009; в редакції Постанови КМ N 226 від 02.03.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 376 від 31.05.2010 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2002 р. N 1371

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 1994 р. N 474 "Про впорядкування участі міністерств і відомств у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 264).

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 107 "Про внесення змін до деяких рішень Уряду України" (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 188).

3. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. N 620 "Питання створення та організації роботи Української частини Спільного комітету "Уряд/ЮНІДО".

4. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N 169 "Про створення Національної комісії України із зводу харчових продуктів Кодекс аліментаріус" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 7, ст. 265).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1081 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 1994 р. N 474" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1054).

6. Пункт 1 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 р. N 1489 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1693).