Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 квітня 1993 р. N 283
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 456 від 14 травня 2012
р.)

Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів
суворого обліку

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 936-р від 04.11.93

Постановами КМ
N 868 від 08.08.
97
N 1919 від 18.10.
99
N 786 від 17.06.20
04
N 1367 від 15.10.20
04
N 286 від 21.02.20
07
N 809 від 06.06.20
07
N 381 від 17.04.20
08
N 560 від 21.05.20
09
N 1167 від 22.12.20
10 )

З метою поліпшення організації виготовлення бланків цінних паперів, документів суворого обліку та захисту капіталів інвесторів, які вкладають свої кошти в цінні папери, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку здійснюється тільки на державних спеціалізованих підприємствах, які охороняються органами внутрішніх справ;

виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва здійснюється лише за ліцензіями, виданими Міністерством фінансів. ( Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1919 від 18.10.99 )

Міністерству фінансів надається виключне право давати дозвіл на придбання і використання перфораційних та друкарських нумераторів, крім нумераторів, що використовуються для нумерації національної грошової одиниці, усіх видів повнокольорових ксероксів і принтерів, їх переміщення на території України та за її межі з обов'язковим повідомленням про це органів внутрішніх справ. ( Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 від 08.08.97 )

2. Міністерству фінансів разом із Службою безпеки і Міністерством внутрішніх справ у тримісячний термін розробити та затвердити правила виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку.

3. Затвердити Номенклатуру бланків цінних паперів і документів суворого обліку, що виготовляються за ліцензією Міністерства фінансів, згідно з додатком. ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1919 від 18.10.99 )

4. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів та Службі безпеки в чотиримісячний термін підготувати пропозиції про вдосконалення адміністративного та кримінального законодавства в частині, що стосується відповідальності за порушення правил виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 1993 р. N 283

Номенклатура
бланків цінних паперів і документів суворого обліку,
що виготовляються за ліцензією Мінфіну

I. Бланки цінних паперів:

акції

облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик

казначейські зобов'язання республіки

ощадні сертифікати

приватизаційні папери

інші бланки, передбачені чинним законодавством

II. Бланки документів суворого обліку:

документи, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо (паспорт; свідоцтва про народження, одруження і розірвання шлюбу, переміну прізвища, імені, по батькові; трудова книжка і вкладиш до неї; посвідчення водія, службові, військові, ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні листки, листки тимчасової непрацездатності, копії судових рішень та інші); ( Абзац другий розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 560 від 21.05.2009 )

проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті; документи на перевезення вантажів, крім перевізних документів на перевезення вантажу залізничним транспортом; товарно-транспортні накладні на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв; військові проїзні документи та інші); ( Абзац третій розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 786 від 17.06.2004, N 1167 від 22.12.2010 )

знаки поштової сплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками);

документи, що використовуються для обслуговування грошового обігу (книжки ощадні, чекові, депозитні; чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки фінансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні; доручення на видачу коштів, пенсій; сертифікати якості, на право вивезення і ввезення; поліси страхування; ліцензії та інші); ( Абзац п'ятий розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 786 від 17.06.2004, N 1367 від 15.10.2004, N 809 від 06.06.2007; в редакції Постанови КМ N 381 від 17.04.2008 )

бланки білетів тиражних та миттєвих лотерей; ( Розділ II доповнено абзацом згідно з Розпорядженням КМ N 936-р від 04.11.93 )

бланки атестата на торгові партії оброблених або необроблених алмазів. ( Розділ II доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 286 від 21.02.2007 )

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО